ZPRÁVY A STANOVISKA

Pohledy a názory

SU ČR k návrhům novely Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudů

Soudcovská unie především dlouhodobě kritizuje stav, kdy natolik zásadní otázka, jako je výběr soudních funkcionářů, není upravena zákonem. Postavení soudních funkcionářů je v České republice specifické, jedná se o představitele justice, kteří vykonávají státní správu soudů a mají v tomto smyslu rozsáhlé pravomoci (i odpovědnost) a vedle Ministerst ...
Další informace

Závěry konference Soudcovské unie na téma Průběh funkce soudce od jmenování do jejího zániku

Soudcovská unie dospěla na výše uvedené konferenci ohledně průběhu funkce soudce k následujícím závěrům: Po jmenování soudcem okresního soudu by měl soudce absolvovat úvodní stáž v senátu odvolacího soudu. Vhodné je rovněž pověřit zkušené soudce jako poradce začínajících soudců. Stáž na vyšším stupni soudu je součástí celoživotního vzdělávání so ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE 5/18

Redakce časopisu SOUDCE připravuje květnové číslo časopisu SOUDCE. Letošní páté vydání stavovského periodika nabídne kromě pravidelných rubrik také aktuality a další informace z justičního prostředí. ...
Další informace

Časopis SOUDCE 4/2018

Dubnové vydání stavovského periodika SOUDCE čtenářům nabízí Slovo soudce publikované pod titulkem "Když mlčeti není zlato", autorkou je Mgr. Jana Benešová, anebo rozhovor s JUDr. Karlem Havlíčkem o projektu Stálé konference českého práva. Číslo 4/2018 mimo jiné umožní nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Jindřichově Hradci, předkládá z ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Dne 18. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 79/2018 Sb. vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

M á j

O čem psát jiném v tomto jarním období než o máji, o lásce, o Máchovi a jeho neslavnější básni Máj. V letošním roce je pro to ještě další mimořádný důvod. Rukopis Máje byl objeven během první světové války v Katusicích u Mladé Boleslavi v pozůstalosti obrozence Jana Nepomuka Krouského právě před 100 lety. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011