ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Časopis SOUDCE 10/2016

Říjnové vydání stavovského časopisu Soudce přináší tyto rubriky: Články – úvahy – analýzy, Pražský právnický podzim, Judikatura a kasuistika. Seznamte se detailněji s obsahem čísla 10/2016. ...
Připravované akce

Pozvánka na 26. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová na 4. a 5. listopadu 2016 již 26. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se v hotelu GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov. ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Jakou barvu má justice?

Otázka jak z psychologického testu pro justiční čekatele, že? Ne, že by mě někdy napadlo přemýšlet, jakou barvu má justice, ale když jsem si přečetla, že architekt Dominique Perrault postavil budovy pro překladatele v areálu Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku zlaté, protože právě takovou barvu podle něj justice má, hodně mě to zaujalo. Zejména proto, že zlatá by mě v souvislosti s justicí nikdy nenapadla. Po malém kvízu mezi kolegy jsem zjistila, že nejsem sama – zlatá nenapadla nikoho a všichni ji zároveň vyloučili. Jakou barvu má ale česká justice? ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011