ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Čtenáři stavovského periodika českých soudců již brzy obdrží dvojčíslí časopisu, které přinese aktuální informace ze soudnictví u nás i v zahraničí, ale také úvahy, analýzy a další zajímavosti z justičního světa. Předkládáme obsah čísla 7 - 8/2016: ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Další informace

Zpráva ze zasedání MEDEL 12. března 2016 v Pise

V úvodu zasedání byl přítomnými delegáty jednomyslně potvrzen mandát stávajícímu vedení organizace i na další volební období. Prezidentem tak nadále zůstává zástupce italského stavovského sdružení (Magistratura democratica) Gualtiero Michelini, viceprezidentem Thomas Guddat z německého sdružení soudců (Neue Richtervereinigung) a generální tajemnicí ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Zhodnocení uplynulého roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí, že prezident SU před říjnovým Shromážděním hodnotí uplynulý rok, pokusím se o to tedy i já. Při letošním bilancování nelze nezmínit, že si připomínáme výročí 25 let od založení Soudcovské unie. V roce 1990, kdy k tomu došlo, to byl jasný projev potřeby existence nepolitické profesní organizace. I po 25 letech můžeme potvrdit, že tato potřeba stále trvá. Soudcovská unie osvědčila, že dokáže formulovat a prosazovat velká témata, a zároveň napomáhat řešení drobných „provozních“ problémů soudců v České republice. ...
Slovo soudce

Tentokrát o příslovích

Rád bych dnes pojednal o platnosti přísloví, která se dotýkají justičního prostředí. Přísloví jako taková zobecňují zákonitosti lidského žití a jsou tedy aplikovatelná nejen v běžném životě, ale i při správě a výkonu spravedlnosti. Základním příslovím každého advokáta a účastníka by mělo být následující: U soudu a v kartách člověk nikdy neví. Toto přísloví míří nejen na skutečnost, že sjednocování soudní judikatury je dosud v rané fázi vývoje, ale i na to, že pravda je relativní pojem a každý z účastníků má tu svoji. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011