ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

MEDEL: Brusel 25. - 26. 5. 2018

Další zasedání MEDEL se uskutečnilo tentokrát v Bruselu. Se zprávami o aktuálních problémech justice vystoupili zástupci Rumunska, Bulharska, Srbska, Černé Hory a Polska. Zástupci rumunských soudců informovali o tom, že na jaře letošního roku vyšlo najevo, že rumunská zpravodajská služba (SRI) má uzavřené tajné dohody prakticky se všemi justičními ...
Pohledy a názory

Stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva

Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní vypracovalo stanovisko k navrhovanému věcnému záměru nové úpravy civilního procesního práva (dále jen "věcný záměr"). ...
Připravované akce

Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika shromažďuje příspěvky do letního dvojčíslí časopisu SOUDCE. Uzávěrka vydání 7-8/2018 je stanovena na 13. července 2018. ...
Další informace

SOUDCE 6/2018

Autorkou červnového slova soudce je JUDr. Martina Lorencová. Mgr. Karolína Tylová, LL.M. informuje o květnovém zasedání MEDELu v belgickém Bruselu, Mgr. Petr Hoček poskytl výsledky letošního ročníku golfového turnaje Justice Open 2018 a představil vítěze tohoto již tradičního klání. Čtenáři mohou nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku

Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 134/2018 Sb. vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

Jak jsem vyplnila formulář

Přikoupila jsem si malý pozemek. Nic moc, jen 29 m2. A tak mi nastala povinnost přiznat se k dani z nabytí nemovité věci. Stáhla jsem si formulář a začala vyplňovat. Formulář na první pohled vypadá jasný a zřejmý. Pokud vyplníš kolonku 29 záporně, přejdi rovnou na kolonku 42. Číst návod je zbytečné. Text je tam v podstatě stejný. Musím si vybrat ze dvou příloh. Jsem právník a volím správnou přílohu. Postupuji postupně kolonku po kolonce. Úplně vidím, jak tvůrce formuláře byl šťastný z toho, jak to dobře vymyslel. Určitě mu to připadá logické. Vše je srozumitelné dokud nedojdu ke kolonce směrná hodnota. Mám dvě možnosti. Buď zaujmout profesionální hrdost a nastudovat zákon nebo s prosíkem vyrazit na finanční úřad. Vyřešit to musím. Proč o tom píšu? ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011