ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Pozvánka na Právnický ples 2018

Spolek českých právníků Všehrd zve na 10. února 2018 od 19 hodin do Obecního domu v Praze na Právnický ples 2018, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Spolek českých právníků Všehrd v roce 2018 oslaví 150 let od svého založení. Ples je tradičně pořádán ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity ...
Quo Vadis

MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ ASOCIACE SOUDCŮ (IAJ/EAJ) v roce 2017

Zásadní pozornost věnovala IAJ, (zejména pak její regionální organizace EAJ), kritickým reakcím na vývoj v Turecku a Polsku. Odkazem na mezinárodní dokumenty, zabývající se postavením soudnictví demokratických států, IAJ/EAJ ve svých stanoviscích zdůraznila, že porušováním základních principů nezávislosti soudnictví je zpochybněna existence nezávis ...
Další informace

Prohlášení SU ČR k výrokům předsedy sněmovny Radka Vondráčka

Soudcovská unie ČR se důrazně ohrazuje proti vyjádřením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka k důvodům případného nevydání poslanců hnutí ANO k trestnímu stíhání, jimiž relativizuje nejen nezávislost Policie ČR a soustavy státního zastupitelství, ale v důsledku též soudů. Jako třetí nejvyšší ústavní činitel ČR tak zpochybňuje ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Novinky z judikatury legislativy

Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Dne 23. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 382/2017 Sb. vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

Život nám sluší

Strašně to letí. Další rok se chýlí ke konci a já mám pocit, že poslední Vánoce byly před chvílí. Moje babička by řekla, že je to známka toho, že se člověk nenudí. A podle mne by měla do velké míry pravdu. Samozřejmě se někdy dostáváme „do vleku“ malých či větších událostí různého významu, které nám případnou nudu zaženou nezávisle na naší vůli. Ale zcela jistě se z velké části nenudíme také proto, že si svou dráhu osobního a profesního života určujeme vlastní aktivitou. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011