Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Nejvyšší soud upřesnil výpočet odškodnění za smrt nejbližších

14.2.2019 - ceska-justice.cz (Justice)

Základní částkou pro stanovení náhrady za duševní útrapy spojené s usmrcením nejbližšího příbuzného bude napříště dvacetinásobek průměrné mzdy. V konkrétních kauzách je nutné zohlednit okolnosti jak na straně pozůstalých, tak na straně viníka, a sumu pak přiměřeně zvýšit nebo snížit. Obojí plyne z takzvaných právních vět, které schválilo ve středu občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu. (Pokračování textu…)


NS obdržel okruh dědiců Altnera, o dluhu ČSSD rozhodne v řádu měsíců

14.2.2019 - ceska-justice.cz (Justice)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) o dovolání ČSSD ve sporu s dědici zemřelého právníka Zdeňka Altnera lze očekávat „nejdéle v řádu několika měsíců“. Na dotaz to dnes uvedl ředitel kanceláře předsedy soudu Aleš Pavel. Dovolání obdržel NS už v roce 2016, dlouho ale čekal na výsledek dědického řízení. (Pokračování textu…)


Šimáčková: Děti mají práva ne proto, že jsou děti, ale že jsou to lidské bytosti

14.2.2019 - ceska-justice.cz (Justice)

Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková vyzvala ke změně hodnotových měřítek. V řízení před soudem totiž podle ní neexistuje žádné vzorové dítě ani žádná vzorová situace, a tak se podle ní soudy v řízeních, jejichž účastníky jsou děti, nemohou řídit jen abstraktními pravidly. (Pokračování textu…)


Zeman potvrdil, že na ústavního soudce navrhne Gerlocha

14.2.2019 - ceska-justice.cz (Politika)

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že na ústavního soudce navrhne prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Serveru iROZHLAS.cz to dnes řekl sám Gerloch, který má Hradu dodat doklady potřebné k zahájení řízení. Zeman dosud podle něj ale návrh neposlal Senátu, jehož souhlas ke jmenovaní soudce Ústavního soudu potřebuje. Hrad serveru informaci nepotvrdil. (Pokračování textu…)


Jak významný je posun ve sporu mezi VZP a pacientkou o proplácení léčby konopím?

14.2.2019 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna je ochotná vyhovět pacientce s roztroušenou sklerózou, která v žalobě žádala úhradu léčebného konopí? U pražského Městského soudu, který se žalobou zabývá, to dnes uvedl právní zástupce pojišťovny. Soud poskytl VZP patnáctidenní lhůtu, v níž může rozhodnutí vydat. Pojišťovna žádost pacientky v minulosti dvakrát zamítla. První žaloba byla podaná už v květnu 2016. Poté, co v případu nenastal celý loňský rok žádný posun, obrátila se žena se stížností na Ústavní soud. Ten minulý týden určil, že musí být v této kauze neprodleně rozhodnuto. Martina Kafková trpí roztroušenou sklerózou a její stav je velmi vážný. Od bolestí jí ulevuje, ulevuje pouze léčebné konopí. Tato léčba však není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacientka na léčbu měsíčně vynakládá desítky tisíc korun z vlastních zdrojů. Naším dalším hostem je teď odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, dobrý den.

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Jak významný je podle vás ten dnešní posun v tom případu a do jaké míry jde třeba i o případ precedenční?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Tak z hlediska precedenčního by bylo zajímavější, kdyby soud skutečně rozhodl o té věci. Ale i tak budeme se zájmem sledovat, jak, jaké rozhodnutí zdravotní pojišťovna vydá, protože mnoho dalších roztroušených sklerotiků i dalších pacientů to bude moci použít ve svých vlastních věcech.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvčí VZP dnes uvedl, že pojišťovna vždy postupuje tak, aby vyhověla maximu požadavků svých klientů, když to umožňuje tedy platná legislativa. Proč podle vás v minulosti tedy ten požadavek pacientce dvakrát zamítla? Čím to může být? A teď to najednou jde?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Tady zdravotní pojišťovna vyměnila management a vyměnila značně i přístup k těmto případům, což je dobře. Každopádně tyto věci by měly být řešeny systémově a na Ministerstvu zdravotnictví.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to, že ten plán Ministerstva zdravotnictví, aby stát hradil pacientům léčebné konopí z 90 % by v tuhle chvíli asi pomohl?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Tak této konkrétní pacientce i spousty, spousty dalších ano. Ale dovolím si tedy dát k úvaze ještě trošku jiný pohled. Já znám to, ty pacienty s roztroušenou sklerózou poměrně dlouhodobě a dobře. A oni si tu, to léčebné konopí pěstují doma. Dle mého názoru na tom není nic špatného, protože to nenaplňuje znak společenské škodlivosti nebo společenské nebezpečnosti. Nejedná se o přestupek ani o trestný čin. A pokud by stát toto alespoň toleroval, nedělal z toho zbytečný problém, tak by ušetřil zmíněné deseti..., až desetitisíce měsíčně. A jsem pevně přesvědčen, že systém zdravotního pojištění by mohl tyto peníze použít efektivněji než takto.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Čím si lze vysvětlit, že se právě tahle kauza táhne 3 roky a došla kvůli průtahům až k Ústavnímu soudu?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Tak tam musím říct, že aspoň v té zkušenosti mojí v podobných věcech zdravotní pojišťovna v minulých letech využívala všechny právní možnosti, jak jaksi protáhnout ty spory, nebo co možného namítnout. Snad už tomu tak v budoucnu nebude. Právě proto ti pacienti čekali na rozsudky tak dlouho. Tady se domnívám, že pokud zdravotní pojišťovna změní svůj názor, tak by pacientce mohla vzniknout, mohl vzniknout i nárok na náhradu škody způsobené právě těmi prodleními v tom správním rozhodování.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud tedy teď pojišťovna VZP proplatí pacientce léčebné konopí, může si v budoucnu dovolit neproplatit léčebné konopí i dalším pacientům s roztroušenou sklerózou?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
V tomto typu řízení, o které jde, tak se vždycky postupuje případ od případu. Takže pacienta v jiné situaci by zdravotní pojišťovna mohla skutečně postupovat tak, že neproplatí. Ale obvykle by v podobných případech měla rozhodovat podobně. Právě proto jsem říkal na začátku, jak je důležité, aby se komunita pacientů seznámila s tím správním rozhodnutím, které teď pojišťovna vydá a používala ho.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
O kolika lidech tady řádově mluvíme, kterých by se tento případ mohl týkat a mohl by možná i pomoci?

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Já ty statistiky neznám. Vím o tom, že jsou nějaké stovky pacientů, kteří dnes léčebné konopí čerpají. Ale to dle mého názoru je jenom špička ledovce. Budou možná tisíce, možná ještě víc pacientů, kteří si pomáhají tím jaksi neformálním způsobem, to znamená, že léky si pěstují sami nebo jim pomáhají takto příbuzní.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka
--------------------
Odborník na zdravotnické právo byl ve vysílání, Ondřej Dostál. Děkujeme, na slyšenou.

Ondřej DOSTÁL, odborník na zdravotnické právo
--------------------
Na slyšenou.


Po třech dlouhých letech dosáhla 52letá pacientka konečně pokroku ve sporu se VZP

14.2.2019 - ČRo Radiožurnál (12:08 Ozvěny dne - publicistika)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Po třech dlouhých letech dosáhla 52letá pacientka konečně pokroku ve sporu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která jí odmítla proplatit léčbu konopím. Žena trpí roztroušenou sklerózou, přes 20 let je upoutána na invalidní vozík, trápí ji bolesti a křeče, analgetika už nezabírala, léčebné konopí ano, lékaři ji ho doporučili. Léčba by ji ale stála 30 tisíc korun měsíčně a právě tady u své pojišťovny narazila, dnes se případem zabýval soud. Zástupce VZP na něm oznámil, že se pojišťovna chce se svou klientkou dohodnout a její nároky uspokojit. Ve vysílání vítám adiktologa a předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím Tomáše Zábranského, dobrý den.

Tomáš ZÁBRANSKÝ, adiktolog, předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím
--------------------
Dobré odpoledne.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Je případ, o kterém mluvíme výjimkou, nebo ukazuje na systémovější nedostatky v normách, které se k léčbě konopím vztahují?

Tomáš ZÁBRANSKÝ, adiktolog, předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím
--------------------
Tak ta otázka má dvě části, tak já dám dvě odpovědi. Ten případ je výjimkou, je výjimkou v tom, že paní Kafková s pomocí našeho spolku, s pomocí svého otce neocenitelnou a celé rodiny, dovedla ten případ až k Ústavnímu soudu, který rozhodl v její prospěch nebo potenciální její prospěch tím, že vrchnímu soudu v Praze řekl, aby uspíšil rozhodnutí a tam přišla pojišťovna s tím návrhem, který jste citoval, v tomto ohledu je to výjimečný případ, táhne se 3 roky tak, jak jste říkal. V čem to není výjimečné je v tom, že současný systém a obávám se, že i tak, jak byl představen ten systém, který navrhuje pan ministr Vojtěch, pan ministr zdravotnictví, vlastně odřízl od konopí za prvé lidi středně majetné a nemajetné řekněme a za druhé lidi, kteří mají potřebu vyšších dávek. U nás je 60 nebo 81 aktivních pacientů v tomto okamžiku, ti pacienti mají dávky pod půl gramu denně, to znamená pod 15 gramů měsíčně, to znamená daleko pod tou zákonnou nebo vyhláškou danou, jaksi maximální hodnotou, ale my víme, že mnohem více pacientů, než se léčí převážně pro chronickou bolest, protože to je většina těch 81 pacientů, že mnohem více pacientů by se léčilo pro neurologické nemoci typu právě roztroušené sklerózy jako má paní Martina Kafková v její progresivní formě a řady dalších neurologických onemocnění a dalších, které jsou jaksi vyjmenovány turetův syndrom a tak dál, které jsou vyjmenovány v příslušné vyhlášce a to se neděje a to je způsobeno tím, že prostě legislativní prohibice byla vyměněná za ekonomickou.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
VZP původně odmítala léčebné konopí hradit s vysvětlením, že pacientka ještě nevyčerpala všechny dostupné možnosti léčby, je konopí jako léčebný prostředek až tou poslední volbou, musí se nejdříve vyzkoušet všechno ostatní, než ho lékař doporučí?

Tomáš ZÁBRANSKÝ, adiktolog, předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím
--------------------
Ne, určitě ne, já jsem měl příležitost číst to rozhodnutí, respektive to první rozhodnutí záporné v případu Martiny Kavkové, ta revizní lékařka VZP byla odborností stomatoložka a doporučovala tam opioidy, které a to vám říkám jako lékař, nikoli stomatolog, tedy jako lékař s rozšířenou působností jak než-li je ústní dutina, v jejím případě špatné pohyblivosti střev, špatné pohyblivosti jako obecné, ty opiáty jsou kontraindikovány, čili pravděpodobně někdo od VZP udělal jako analýzu, zjistil, že je to neobhajitelné, tak jako ostatně rozhodl už jednou i soud a rozhodli se prostě přistoupit na tenhle kompromis, který by ale mohl představovat důležitý precedent.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dá se odhadnout, kolika lidem by léčebné konopí mohlo v Česku pomáhat?

Tomáš ZÁBRANSKÝ, adiktolog, předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím
--------------------
To nemusíme odhadovat, na to máme průzkumy a oproti těm 240 nebo 441 pacientům, který se dosud léčili konopím a řada z nich už se neléčí z ekonomických důvodů, tak nelegálně nebo mimo lékařský systém užívalo konopí 560 tisíc lidí a to z léčebných důvodů, jako je tam ještě potom řada dalších větší část, která to užila z rekreačních důvodů, nicméně pokud se ptáte po poptávce, tak takhle to je, když nad tím nebdí lékař a lidé se snaží s tím konopím doléčit kde co za pomocí na internetu a hledat kde jinde vyčtených návodů.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Říká adiktolog a předseda správní rady Pacientského spolku pro léčbu konopím Tomáš Zábranský, děkuju, na shledanou.

Tomáš ZÁBRANSKÝ, adiktolog, předsedu správní rady Pacientského spolu pro léčbu konopím
--------------------
Já děkuju vám, na shledanou.


Prezident Miloš Zeman navrhne prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha na ústavního soudce

14.2.2019 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

moderátor
--------------------
Prezident Miloš Zeman navrhne prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha na ústavního soudce. Pro iRozhlas cz to řekl sám Gerloch. Kandidáta musí schválit senát. Někteří senátoři jsou ale proti.

Aleš GERLOCH, vedoucího katedry ústavního práva, Právnické fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Oficiálně vlastně mi bylo sděleno, že budou navržen. Mám dodat příslušné podklady, které vyžadují v této věci, takže v tomto směru je to už vlastně zahájeno.

Anna SOLDATOVÁ, redaktorka
--------------------
Řekl Aleš Gerloch serveru iRozhlas. Výhrady k němu má například bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer. Důvěru také nemá u Václava Lásky z Klubu pro liberální demokracii. Podle něj byl Gerloch poměrně často na straně prezidenta.

Václav LÁSKA, senátor /SZ/
--------------------
Namátkou si pamatuju, že tuším, že obhajoval závěr, že ta spanilá jízda prezidenta před volbami po krajích, že to není součást předvolební kampaně.

Anna SOLDATOVÁ, redaktorka
--------------------
Řekl už dříve Láska. Gerloch má ve funkci nahradit Jana Musila, který ze zdravotních důvodů rezignoval. Anna Soldatová, Radiožurnál.


Slovenští poslanci znovu vybírají kandidáty na ústavní soudce

14.2.2019 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

moderátor
--------------------
Slovenští poslanci znovu vybírají kandidáty na ústavní soudce. Ani před druhou volbou ale podle deníku Sme nebyla jasná dohoda v koalici. První volbu zablokovali někteří poslanci vládní koalice. Do destabilizace Ústavního soudu zbývají 2 dny. A naší zpravodajky na Slovensku Pavlíny Nečáskové se ptáme, jak daleko se volba dostala.

Pavlína NEČÁSKOVÁ, redaktorka
--------------------
Hlasování už skončilo, v tuto chvíli se čeká na vyhlášení oficiálních výsledků, ale podle informací deníku Anne, Sme nebo Aktuality Sk, když to vypadá, že se opět nepodařilo zvolit ani jednoho jediného kandidáta. Poslanci strany SMER zase volbu bojkotovali na protest proti tomu, /nesrozumitelné/ veřejně a ne tajné volbě. Mandát devíti soudců Ústavního soudu skončí zítra o půlnoci. Ústavní soud v Košicích ale už zas avizoval, že má pro případ neúspěšné volby jakési záložní řešení, které představí, pokud to bude potřeba. Z Bratislavy Pavlína Nečásková, Radiožurnál.


Kandidáti na ústavní soudce na Slovensku

14.2.2019 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Slovenští poslanci opět odložili volbu kandidátů na ústavní soudce. O nominovaných přitom parlament neúspěšně hlasoval už v úterý. Vládní koalice před volbou ale nenašla potřebnou shodu, o 18 míst se uchází celkem 37 zájemců. Do Bratislavy zdravím našeho zpravodaje Lukáše Mathého, dobrý den. Lukáši, kdy se tedy bude hlasovat?

Lukáš MATHÉ, redaktor
--------------------
Hlasovat se bude v pět hodin odpoledne a do té doby ještě si koalice vzala čas na jednání, aby se mohla dohodnout na případné shodě, která by vedla, nebo našla cestu z té patové situace. Koaliční rada by měla zasednout odpoledne. V tuto chvíli tedy dál platí, že je na stole několik variant. To, že se poslancům nepodaří navolit ani jednoho kandidáta, to by znamenalo paralýzu Ústavního soudu, Robert Fico přichází s nepřímým návrhem, že by se současným ústavním soudcům prodloužil mandát, aby k tomu nedošlo. Další variantou je, že se jim podaří navolit alespoň 6 kandidátů, ze kterých by si potom Andrej Kiska mohl vybrat 3 a tím by Ústavní soud byl alespoň o sedmi členech a tedy paralyzován, úplně paralyzován, by tedy nebyl. To všechno ještě uvidíme dnes v podvečer, dál také hrozí, že pokud Mosthýt, tedy koaliční strana, koaliční partner Roberta Fica nebude chtít najít tu shodu s Robertem Ficem, tak Robert Fico řekl, že pokud bude hlasovat s opozicí, za kandidáty opozice, tak je možné, že vypoví koaliční smlouvu.


Senátní výbor odmítl zdanění náhrad církvím

14.2.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Zdanění finančních náhrad, které církve dostávají v rámci restitucí, narazilo na první překážku v Senátu. Odmítnutí návrhu doporučil hospodářský výbor. Pro to hlasovalo 10 jeho členů, proti nebyl nikdo, dva senátoři se zdrželi. Ve výboru přitom mají zástupce i vládní strany, které zdanění náhrad prosazují.

Jaroslav VĚTROVSKÝ, člen senátního hospodářského výboru /nestr. za ANO/
--------------------
Vyplacení té částky peněžní má charakter podle mého názoru, i tak jak mám k tomu právní stanovisko, tak má charakter příspěvku nikoli dotace, ale příspěvku, který se standardně daní.

Jaromír STRNAD, místopředseda senátního hospodářského výboru /ČSSD/
--------------------
Se po šesti letech vnáší nějaký nový prvek a já se přiznávám, že opravdu nemám rád, když se mění pravidla během hry.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Horní komora jako celek bude o zdanění náhrad rozhodovat za dva týdny. Pokud by poslanci její případné veto přehlasovali, jsou senátoři připravení obrátit se na Ústavní soud.

Petr ŠILAR, člen senátního hospodářského výboru /KDU-ČSL/
--------------------
Klub už je připravenej a domlouvá se i ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví, židovskou obcí, že bychom tu ústavní žalobu s pomocí jejich právníků podali.


Slovenští poslanci ani na druhý pokus nezvolili kandidáty na ústavní soudce

14.2.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Slovenští poslanci ani na druhý pokus nezvolili kandidáty na ústavní soudce. Slovensko tak bude mít od soboty nefunkční Ústavní soud. Zítra o půlnoci končí mandát devíti ze třinácti soudců. Plénum soudu v Košicích připravuje provizorní řešení. O jedno z míst se původně ucházel i bývalý premiér Robert Fico. Svou kandidaturu na poslední chvíli stáhl.


Spor ČSSD s dědici advokáta Altnera o 338 milionů

14.2.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Dcera zesnulého advokáta Zdeňka Altnera požádala předsedu ČSSD o vystoupení na březnovém sjezdu strany. Chtěla tam navrhnout další postup v kauze Lidového domu. Strana měla advokátovi podle tři roky starého pravomocného rozsudku, zaplatit 338 milionů korun za to, že ji zastupoval ve sporu o vlastnictví sídla.

Václav VESELÝ, advokát Altnerových
--------------------
Za tu dobu ovšem tam narostly další nároky, protože ten rozsudek ještě zní tak, že je sociální demokracie nám povinna platit 10 % z dlužné částky per anum. Právě třeba v této věci prostor, že bychom prominuli zbývající část.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Veronika Altnerová se na sociální demokracii obrátila ve chvíli, kdy ji a jejího bratra ustavily soudy Altnerovými dědici. Případem se teď může znovu začít zabývat Nejvyšší soud. Rozhodnutí skoro dvacet let trvajícího sporu avizuje v řádu měsíců.

redaktor /citace: Jan HAMÁČEK, ministr vnitra, 1. místopředseda vlády /ČSSD//
--------------------
"... o celé záležitosti jsme jednali. Rozešli jsme se s tím, že obě strany vidí jako jedinou možnost řešení sporu vyčkat na rozsudek Nejvyššího soudu. Proto nevidím důvod, aby dědicové doktora Altnera vystupovali na sjezdu."


Spor o úhradu léčebného konopí

14.2.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna nakonec bude hradit pacientce s roztroušenou sklerózou léčebné konopí. Doteď to odmítala. Martina Kafková podala první žalobu už před třemi lety. Minulý týden zasáhl Ústavní soud a nařídil tomu pražskému městskému, aby urychleně rozhodl. Dnešní jednání trvalo jen pár minut.

Oldřich TICHÝ, mluvčí VZP
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna požádala soud o lhůtu, aby mohla vydat v celé kauze nové rozhodnutí. Soud této žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny vyhověl.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Soudkyně navrhovanou lhůtu zkrátila ze třiceti na patnáct dní. Pokud se s novým rozhodnutím VZP pacientka nespokojí, bude jednání pokračovat. Martině Kafkové ulevuje konopí od bolesti. Doteď jí ho pěstoval otec. Za potřebné množství by jinak platila desítky tisíc měsíčně.

Zdeněk MAJZLÍK, otec pacientky
--------------------
V praxi by to znamenalo, že já bych se zbavil semínek, které už mám nachystané, jo, přestal bych to pěstovat a prostě jednou za měsíc bych vyzvedl konopí pro dceru a připravím jí z teho ty, ty jointy a sypání do, do jídla.


Spor o úhrady léčebného konopí

14.2.2019 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna zřejmě uhradí náklady na léčebné konopí ženě s roztroušenou sklerózou. Ta se proplácení domáhala od roku 2016, právě léčebné konopí formou inhalace jí pomáhá tlumit bolesti. Jeho pořízení ale rodinu stálo několik desítek tisíc korun měsíčně. Pěstovala ho proto svépomocí.

Zdeněk Majzlík, otec pacientky
--------------------
Já bych se zbavil semínek, které už mám nachystané, jo. Přestal bych to pěstovat a prostě jednou za měsíc bych vyzvedl konopí pro dceru a připravím jí z toho ty jointy a sypání do jídla, tak, jak to ona musí brát. Dcera potřebuje 180 až 200 gramů měsíčně. U nás v současné době je limit 180 gramů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojišťovna v minulosti už dvakrát žádost pacientky zamítla. Nevyužila údajně všech možností léčby. Advokát rodiny je ale označil za ekonomicky nevýhodné, nedostupné, případně pro ženu nevhodné. Pacientka se proto bránila u Ústavního soudu, Městský soud v Praze dnes žalobu odložil na neurčito, VZP totiž uvedla, že chce ženě vyhovět.

Oldřich Tichý, mluvčí VZP
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna požádala soud o lhůtu, aby mohla vydat v celé kauze nové rozhodnutí, soud této žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny vyhověl.

Klára BAZALOVÁ, redaktorka
--------------------
Soud jim k tomu dal lhůtu 15 dnů od dnešního jednání. O jakou částku se jedná, to mi říct nechtěli, oni sdělili, že je to částka individuální podle potřeby pacientky.


EET jde do druhého čtení

14.2.2019 - ČT 24 (06:00 Zprávy)

Mariana KOPECKÁ, moderátorka
--------------------
Je to tak, jak říkal Jirka, bylo 6 hodin, a tak začínají první zprávy. Až na osmý pokus se ve sněmovně do druhého čtení dostal návrh na rozšíření elektronické evidence tržeb. Novela čekala na postup do další fáze schvalování od loňského září. Zavádí třetí a čtvrtou vlnu EET, do které spadají třeba řemeslníci. Ministerstvo financí novým návrhem reaguje na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ztratili jsme čas, ale dosáhla jsem toho, že ve druhém čtení a teď samozřejmě už budeme jednat na přikázaném výboru rozpočtovém. Já jsem dneska uvedla, že mám vlastně podporu všech podnikatelských svazů a komor.


Politika: Senátoři proti zdanění církevních náhrad

14.2.2019 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Senát se staví proti zdanění náhrad církvím, které dostávají v rámci restitucí. Dnes nepřijetí novely, kterou navrhují komunisti, jednoznačně doporučil senátní hospodářský výbor. Podle některých z jeho členů je zdanění protiústavní.

Jaromír STRNAD, /ČSSD/ místopředseda senátního hospodářského výboru
--------------------
Jako kdyby stát někdy prodal svůj majetek, přišla nová vláda a řekla, nám se zdá, že ten majetek předešlá vláda prodala levně, tak nám teda ještě doplaťte. To přece není možné.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Horní komora by se k hlasování měla dostat za dva týdny. Pokud normu senátoři odmítnou, vrátí se k poslancům. V případě, že by Dolní komora tu Horní přehlasovala, jsou opoziční senátoři připraveni obrátit se na Ústavní soud.

Petr ŠILAR, /KDU-ČSL/ člen hospodářského výboru, předseda senátního klubu
--------------------
Připravujeme už ústavní žalobu a náš klub už je připravenej a domlouvá se ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví, Židovskou obcí, že bychom tu ústavní žalobu s pomocí jejich právníků podali.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
A je tady slíbený senátní duel. Hosty Událostí, komentářů jsou Ladislav Kos, senátor Hnutí pro Prahu 11. Dobrý večer.

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve spojení s námi je tady Peter Koliba, senátor zvolený za hnutí ANO. I vás zdravím, dobrý večer.

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
10 senátorů tedy zdanění těch peněžních náhrad odmítlo, 2 zástupci vládních stran se zdrželi. Pane senátore Kolibo, jaký vy máte z téhle té kauzy pocit? A ptám se na váš osobní pocit, protože to je velice citlivé téma, jde tam o majetek zabavený za komunistického režimu. Promítají se do toho křivdy, které ten režim spáchal, zničené životy kněžích. Ale zároveň se na to nabalují současné komentáře o morálce církví. Vy jste část života ne zanedbatelnou prožil v období komunismu, tak jaký tedy máte na zdanění, eventuální zdanění peněžních náhrad osobní pohled?

/ Senátoři proti zdanění církevních náhrad /

Peter KOLIBA, senátor, /nestr. za ANO/ /živě Ostrava/
--------------------
Děkuji. Co se týče teda takzvaných restitucí církevních, je nutno říct, že jde o spravedlivý proces. To znamená, že to, co bylo ukradeno, má být skutečně vráceno. Jak jste správně se zmínila, má jít ukradené majetky po únoru roku 1948. Když se ale na celou záležitost restitucí podíváme, tak ta každá mince má v uvozovkách dvě strany, je to na jedné straně velice kontroverzní téma. A rozhodně to narovnání je správná záležitost. Celé je to trošičku nešťastné, protože, když se podíváte na tu historii toho narovnání, tak vlastně od revoluce v roce 89 trvalo až do 8. listopadu 2012, než byl přijatý zákon, kterým se.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Takhle. Já, já bych se ráda dostala přímo ke zdanění těch peněžních náhrad, protože celé restituce, to je velmi široké téma. Pojďme se bavit o této jedné konkrétní věci. Na tu se ptám. Jaký vy na to máte názor, jak to na vás působí?

Peter KOLIBA, senátor, /nestr. za ANO/ /živě Ostrava/
--------------------
Je nutno, víte. Je to téma velice složité, já jsem povoláním lékař, nejsem ekonom, ale při zkoumání pozadí tady tohoto celého, co se teďka diskutuje, za prvé mě velice mrzí a byl bych velice nerad, aby to naši společnost rozdělovalo. Rozhodně si vážím všech našich.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to už se do jisté míry děje.

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Věřících. Ale bylo to trošičku nešťastné v tom způsobu, jak se to nastavilo na začátku, protože celý ten proces nebyl transparentní. A v tom, si myslím, že je začátek toho problému. Částečně problém té netransparentnosti byl i v nepořádku v katastrech, to znamená, že se nevědělo, co je majetkem církví, co není majetkem církví.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak.

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
A řešíme v podstatě pozůstatky minulosti, nikdy to nevrátíme zpátky, nikdy to neodčiníme, jak jste říkala, všechny ty nešťastné osudy těch kněží a mnoha dalších lidí.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak prozatím děkuju. Já nechám reagovat našeho dalšího hosta. Váš pohled na zdanění peněžních náhrad?

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
Můj pohled na zdanění náhrad je negativní. Já bych možná na začátek přečetl kousek z preambule k tomu původnímu zákonu z roku 2012, kdy Parlament veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem a tak dále, navrhuje ten restituční zákon. A musíme přihlížet k tomu, že byly vráceny nejenom majetky, ale že stát 40 let s tímto majetkem hospodařil a tudíž celkem ty náhrady byly pregnantně vyčísleny- Podílelo se na tom ministerstvo kultury, podílela se na tom firma Ernst & Young, podílel se na tom Národohospodářský, Národohospodářská fakulta Vysoké školy technologické. A proto nyní 6 let po schválení tohoto zákona přicházet s tím, že ta náhrada byla špatná a že tu náhradu je potřeba vylepšit tím, že jí zdaníme, aniž by byly předloženy jakékoliv racionální důvody, proč zrovna zdanit, že zrovna těch 400 milionů ročně, které to zdanění státu přinese a církvím ubere, je to správné vyvážení těch, těch restitucí.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Já už jsem zmiňovala, že církevní restituce budí vášně i zřejmě rozdělují společnost, protože na ně jsou různé názory. A je asi dobré udělat si v tom trochu pořádek. Michal má pár konkrétních čísel. Děkuju.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Je to tak. Pojďme se vrátit proti proudu času. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi poslanci schválili finálně v listopadu 2012, samozřejmě poté senátoři, podepsal ho prezident, platit začal vzápětí na začátku roku 2013. Na podání žádostí dostaly církve jeden rok. Zákon počítá s tím, že stát církvím vrátí pozemky a budovy v hodnotě 75 miliard korun. Dalších 59 miliard mají dostat za nemovitosti, které vydat nelze. Částka se pravidelně navyšuje o inflaci a církvím se má vyplácet postupně během 30 let. Zároveň tak začala postupná odluka církví od státu, konkrétně snižování státních příspěvků. V roce 2030 mají klesnout na nulu. Současný návrh na zdanění peněžitých náhrad schválila Sněmovna letos v lednu. Pokud předlohu KSČM schválí i Senát nebo senátní veto přehlasuje Sněmovna a normu pak podepíše prezident, platit začne příští rok. Znamenalo by to, že by se náhrady danily 19 %. Každý rok by církve státu zaplatily asi 380 milionů, za 30 let víc než 11 miliard.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak konkrétní čísla máme. Pane senátore Kolibo, zdanění těch peněžních náhrad je jednoznačnou podmínkou KSČM pro to, aby tolerovala nebo podporovala menšinovou vládu hnutí ANO a sociální demokracie. Kde pro vás osobně je nějaká hranice požadavků ze strany KSČM, na který už by hnutí ANO nemělo přistoupit?

/ Církevní restituce /

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Tak já osobně bych se nechtěl k požadavkům KSČM vyjadřovat, protože nebyl jsem u těch jednání a nevím, co všechno KSČM požaduje. A rozhodně se s tím neztotožňuju. Ale na druhé straně je nutno říct, že ten rozsah těch restitucí v některých těch článcích, hlavně co se týče některých těch plnění pozemků, jak jsem se díval do některých čísel, se dostává i před to zmíněné datum 25. února 1948 a v celkovém tom objemu se zdá, že jde o částku vyšší, než by odpovídalo tomu původnímu rozsahu. Jak říkám, ten proces byl od začátku nešťastný v tom, že nebyl transparentní. Takže pokud by došlo skutečně jenom k té náhradě, tak si myslím, že to zdanění by nebylo opodstatněné. Pokud by došlo k jakémusi příjmu církví, které je nad určitý limit, tak si myslím, že daně platíme všichni a ze všeho. Takže pokud by se jednalo o jakýsi příjem, příjem církví, zdůrazňuji příjem nad určitý limit, tak si myslím, že to zdanění jakoby v uvozovkách téměř zisku nebo příjmu nad určitý limit by se netýkalo zdanění dávky, protože.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Senátor Ladislav Kos?

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
No, já s tím nemůžu souhlasit.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Připomíná vám to celé určitý politický obchod? Že KSČM vznesla jasný požadavek, řekla, že toto požaduje, navrhla to, ve Sněmovně to prošlo. A odměnou za to, v uvozovkách odměnou je tolerance a existence menšinové vlády?

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
Chtěl jsem napřed reagovat nějakými věcnými záležitostmi, ale vy jste se rovnou dostala k té politické dimenzi. A já to považuji za zcela jednoznačnou záležitost tak, jak jste říkala, je to prostě, je to prostě odměna za hlasování stranám ANO a ČSSD za to, že KSČM udrží koalici, když ANO bude hlasovat pro zdanění církevních restitucí. A tam je prostě spousta věcí, které, které jsou v konfliktu a úplně asi ta, ten nejzásadnější je, jak už tady bylo řečeno, bylo narušeno legitimní očekávání a ten navržený zákon o tom zdanění je ústavně nekomfortní. Tady v tom roce 90, 2012 respektive 13 17 církví podepsalo se státem nějakou dohodu, kde prostě bylo to zdanění vyloučeno a nyní se přichází s tímhle tím /výpadek zvuku/. Samozřejmě celá ta věc se žene do toho, že bude podána ústavní žaloba, jak už je tady signalizováno a je to celkem logické, protože zákony a smlouvy mají platit. A tady se vlastně po šesti letech vloupáváme z nějakého důvodu, který vlastně tady vůbec není věcně a finančně vyčíslen, tak se vloupáváme do těhle těch starých smluv a nepřinese to skutečně nic dobrého. Možná ANO teda se udrží ty, to čtyřleté období v té vládě, protože než bude výrok Ústavního soudu, tak asi to čtyřleté období uplyne, ale myslím si, že není dobré takovýmhle způsobem postupovat a Senát vlastně je nějakou pojistkou, aby tyhle ty úpravy účelové zákonu nedopustila.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore Kolibo, z vašeho pohledu, když se bavíme o tom, je to velmi složitá otázka, je to celé na dlouhou dobu, troufnete si zkusit alespoň odhadnout, jak by se to mohlo u Ústavního soudu vyvíjet a na kterou stranu vy byste se připojil? Připojil byste se k té ústavní stížnosti například?

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Tak já si myslím, že v této situaci, která je skutečně z různých pohledů v uvozovkách kontroverzní, je, myslím si, že tato věc zřejmě skončí u Ústavního soudu tak, jak bylo předjímáno. Je tady rozdílný postoj Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, což je legitimní způsob řešení demokracie, v rámci demokracie. A myslím si, že opravdu nejsme tak erudovaní, ani nemáme tolik informací na to, abysme to mohli kompetentně rozhodnout jako jednotliví občané a jednotliví senátoři, jednotliví politici a protože je tu ta kontroverze, tak osobně si myslím, že to nakonec u toho Ústavního soudu skončí. Akorát na rozdíl od kolegy senátora Kose si myslím, že to nemusí trvat čtyři roky a Ústavní soud to může být trošičku rychlejší a osobně bych asi uvítal i to, tu objektivizaci toho Ústavního soudu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
A pánové, nepřijde vám poněkud zvláštní, že 30 let po pádu komunismu je to právě KSČM, která vlastně diktuje politiku státu směrem k církvím?

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
To byl jeden z hlavních důvodů dneska na hospodářském výboru, který byl uváděn, že vlastně tento zákon o tom zdanění církví, tak je zákon, který je navržený skupinou poslanců KSČM a že vlastně poslanci strany, která mnoho těch křivd způsobila, tak vlastně chtějí vytvořit křivdu další, to znamená, že chtějí, chtějí zdanit i ty náhrady, které ty církve dostanou.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě poprosím o krátkou reakci vás, pane senátore do Ostravy.

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Já bych rozhodně nesouhlasil se zdaněním již předaných nemovitostí a dalších záležitostí. Ale pokud by se skutečně jednalo o nějaké prokázání, že se jedná o určité příjmy, které jsou nad ten rámec. Zdůrazňuji ještě jednou, že celý ten proces uzavírání té dohody nebyl zcela transparentní a to si myslím, že je zdrojem dnešních problémů a dnešních diskusí. Je to nešťastné, že to zrovna otevírá komunistická strana.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, děkuju vám. Nepochybně je tohle to problematika, kterou se ještě budeme hodně zabývat, protože je složitá a určitě se to potáhne velmi dlouho. Děkuju, že jste byli hosty Událostí, komentářů, díky.

Ladislav KOS, senátor, /Hnutí pro Prahu 11/
--------------------
Děkuju za pozvání.

Peter KOLIBA, /nestr. za ANO/ senátor, /živě Ostrava/
--------------------
Děkuju za pozvání, pěkný večer.


Spor ČSSD s dědici právníka Altnera

14.2.2019 - ČT 24 (13:00 Zprávy)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodnutí odvolání ČSSD ve sporu s dědici zemřelého právníka Zdeňka Altnera padle nejdéle do několika měsíců, uvedl to Nejvyšší soud. Dovolání obdržel už v roce 2016, potřebné výsledky dědického řízení ale až na konci letošního ledna. Zdeněk Altner sociální demokraty zastupoval ve sporu o vlastnictví Lidového domu včetně úroků z prodlení mu podle rozsudku měli zaplatit víc než 300 milionů korun. Strana podala dovolání a do rozhodnutí soudu zatím zaplatit nemusí.


Úhrada léčby konopím

14.2.2019 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Mariana KOPECKÁ, moderátorka
--------------------
Městský soud v Praze projedná žalobu ženy, která chce od pojišťovny proplatit léčbu konopím. Pacientka trpí roztroušenou sklerózou a používá ho ke zmírnění bolesti, pojišťovna ho ale odmítá proplatit.Žena si u Ústavního soudu stěžovala na průtahy v řízení a ten minulý týden nařídil okamžité projednání.

Jaromír JIRSA, soudce zpravodaj, Ústavní soud /5. 2. 2019/
--------------------
Paní trpí objektivně vážnými zdravotními problémy, je odkázaná na péči třetích osob, trpí bolestmi a jediné, co jí pomáhá, je podle jejího vlastního přesvědčení, kterému nemá důvod Ústavní soud uvěřit, inhalace léčebného konopí, a proto tedy by mělo být jednáno v řádech dnů a nikoliv v řádech měsíců, či dokonce let.


Zdanění náhrad církvím v Senátu

14.2.2019 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Mariana KOPECKÁ, moderátorka
--------------------
Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu začne projednávat komunistický návrh na zdanění peněz, které církve dostávají v rámci restitucí. Očekává se, že horní komora jako celek návrh odmítne. Podle kritiků je novela protiústavní a nemorální. Zastánci naopak tvrdí, že odškodnění je nadhodnocené.

redaktor
--------------------
Horní komora by na plénu měla o návrhu hlasovat koncem února. Pokud by jeho případné odmítnutí znovu přehlasovala sněmovna, jsou už teď někteří senátoři připraveni napadnout zákon u Ústavního soudu.

redaktor /citace: Zdeněk HRABA, senátor /STAN//
--------------------
"Pokud zdanění církevních náhrad úspěšně projde celým legislativním procesem, osobně se pokusím získat podporu kolegů ze Senátu a připravím v této věci návrh Ústavnímu soudu na zrušení tohoto zákona."

redaktor
--------------------
Podobně se chce zachovat i Česká biskupská konference. Ta se už začala domlouvat s Federací židovských obcí a dalšími církvemi na podobě ústavní stížnosti.

Dominik DUKA, pražský arcibiskup /31. 1. 2019/
--------------------
Jaksi cítíme, že je to porušení slušného chování, smlouvy, zákona, protože odškodnění se nedaní.

redaktor
--------------------
Novelu ve sněmovně prosadili koncem ledna poslanci vládní koalice hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů a SPD. Podle pravicových opozičních stran je to splnění podmínky KSČM za toleranci kabinetu.

Jan FARSKÝ, předseda poslaneckého klubu /STAN/ /23. 1. 2019/
--------------------
Takové pošlapání právního státu jako jsme si užili dneska, tak snad ve sněmovně za ty roky, co tady jsem, nepamatuji.

Jan BARTOŠEK, předseda poslaneckého klubu /KDU-ČSL/ /23. 1. 2019/
--------------------
A ukazuje se, že se jedná pouze o cenu, kterou musela tato koalice zaplatit komunistické straně, a tou cenou jsou zdanění církevních restitucí.

redaktor
--------------------
Premiér Andrej Babiš společně s komunisty tvrdí, že částky, které církev dostává, jsou nadhodnocené. Díky zdanění by tak stát mohl ročně získat zhruba 400 milionů korun.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/ /23. 1. 2019/
--------------------
Co nám hlavně vadí, je vlastně to nadhodnocení toho vlastně teda vlastně těch pozemků a zemědělské půdy.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/ /23. 1. 2019/
--------------------
Já osobně jsem říkal a nehlasoval jsem proto, že jsou náhrady opulentní a příliš vysoké a zdanění byla jediná možnost, jak ty peníze vrátit zpět občanům do státního rozpočtu.

redaktor
--------------------
Podle ministra kultury Antonína Staňka by zdaněné peníze mohly jít na rekonstrukce kulturních památek.Na jednom se ale příznivci i odpůrci zdanění shodnou - že bezpochybně zákon skutečně u Ústavního soudu skončí.


Zprávy v 10 14. 2. 2019

14.2.2019 - ČT 24 (10:00 Zprávy)

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
ZPRÁVY V 10 Senátní výbor začal jednat o zdanění církevních restitucí. Kybernetický úřad odpoví na dopis od firmy Huawei, ta žádá stáhnout varování před jejími produkty. 100. narozeniny Miroslava Zikmunda, jubileum cestovatele si připomíná i Zlín, kde dodnes žije. Ruský raketový systém představuje podle NATO hrozbu pro členské země. Druhý den mezinárodní konference o Blízkém východu ve Varšavě, tématem bude boj s terorismem. Dobré dopoledne. Vítejte u ZPRÁV. Zdanění peněz, které církve dostávají v rámci restitucí, se poprvé řeší na půdě Senátu. Konkrétně se komunistickým návrhem zabývá hospodářský výbor. Očekává se, že horní komora jako celek novelu na konci února odmítne. Sněmovna ji schválila v lednu za pomoci hlasů vládních poslanců, KSČM a SPD. A teď už míříme do Senátu za redaktorkou Kateřinou Jirovskou. Co zatím na výboru zaznělo? -Za předkladatele na výboru vystoupila H. Oulická. Návrh na zdanění je jediným krokem, aby náhrady podle ní byly přiměřené. V případě, že by návrh prošel, tak by se ročně do rozpočtu vracelo kolem 380 mil. Kč. Za 30 let by to bylo asi 11 mld. Kč. Proti tomuto návrhu vystoupil předseda klubu lidovců. Řekl, že touto novelou se už dříve zabýval Ústavní soud. Shledal, že je v pořádku. Pokud by návrh prošel, narušilo by to legitimní očekávání církví. Navrhl zamítnutí tohoto návrhu. Uvedl, že v případě, že by tato novela prošla, tak se kvůli tomu obrátí na Ústavní soud. Výbor stále ještě jedná. Příští týden se novele budou věnovat další výbory. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dnes odpoví na dopis čínské společnosti Huawei, ve kterém žádá o zrušení nebo úpravu varování před jejími technologiemi. Podle firmy varování porušilo mezinárodní právo. V dopise proto uvedla, že je připravena se bránit u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Poslední den lhůty na odpověď čínské společnosti Huawei. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost uvedl, že termín stanovený firmou dodrží a odpoví. Detaily reakce ale úřad nesdělil. -Já bych ten obsah tady asi nechtěl komentovat ani bych nepředjímal naši reakci, naši odpověď. Necháme to zatím tak, jak to je. -V dopise adresovaném vládě a kybernetickému úřadu firma píše, že varování NÚKIB poškozuje její obchodní zájmy a porušuje mezinárodní právo. -Huawei taky napsal, že je připraven bránit se u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Kybernetický úřad vydal varování před používán technologií firem Huawei a ZTE v polovině prosince. Státní instituce teď analyzují rizika spojená s používáním produktů společnosti. -Provádíme analýzy na systémech kritické informační infrastruktury. Týká se to 3 systémů, takže tam ta analýza stále běží. Pokud se v rámci resortu vypisují nějaká výběrová řízení, tak tam postupujeme v souladu s metodikou. To znamená, že tam probíhají testy, které vyžaduje NÚKIB. -Ministerstvo obrany už o víkendu zareagovalo konkrétně. Nařídilo vymazat z firemních telefonů značky Huawei software pro vzdálený přístup. -Ti, kdo mají služební telefony Huawei, tak odinstalovali aplikaci, aby se nemohli ze svého telefonu dostat do takzvané mobilní kanceláře, to znamená vzdáleně do svých složek v intranetu. -Kolika lidí se to týká, ministerstvo neupřesnilo. Podle Pejška ale nikdo z vrcholných představitelů telefon Huawei nepoužívá. Také v jiných zemích jsou vůči Huawei ostražití. Polská vláda zvažuje vyloučení firmy ze zakázky na budování 5G sítě. Polský prezident jednal o situaci i s americkým viceprezidentem Mikem Pencem, který je v zemi na návštěvě. -Spojené státy vítají partnerství Polska při snaze chránit telekomunikační sektor před Čínou. -A ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo na svém středoevropském turné dokonce prohlásil, že USA mohou zakázat svým institucím a společnostem spolupráci se zeměmi, které nakupují infrastrukturní prvky od čínského výrobce. Huawei ale opakovaně popřela, že by její technologie mohly být použity ke špionáži. Slavný český cestovatel Miroslav Zikmund slaví 100. narozeniny. Společně s Jiřím Hanzelkou absolvoval 2 výpravy kolem světa. Při té první projeli s Tatrou 87 Afriku a Jižní Ameriku. Urazili v ní přes 110 000 kilometrů a navštívili 44 zemí. Jako jedni z prvních lidí navíc překonali Núbijskou poušť v sériově vyráběném autě. Jejich Tatra je na seznamu národních kulturních památek a ve sbírce ji má Národní technické muzeum. -Oni měli perfektní vybavení, co se týká fotografické a filmové techniky. K automobilu se ale dovybavovali až teprve cestou. Například v severní Africe koupili kompas ze stíhačky Spitfire, který je mimochodem málem dovedl k záhubě potom v poušti, protože se ukázalo, že byl špatně nastaven nebo měl nějakou drobnou odchylku. Při průjezdu Habeší, dnešní Etiopií, kdy projížděli poměrně nebezpečnou oblastí, kde bylo hodně lupičů, a opravdu v jedné chvíli došlo k jakési střelbě, která je měla zastavit. Pánové byli ozbrojeni. Měli s sebou automatické pistole. Pan Zikmund několikrát vystřelil do vzduchu. To opravdu pomohlo. Když ujížděli dál, tak mu Hanzelka říkal: Mirku, prosím tě, máš ještě v hlavni poslední náboj. On říkal: Ne, nemám. Ale máš. Nemám. Zmáčkl spoušť a prostřelil právě to víko odkládací schránky. Za ní je ještě jeden plech karoserie. Tou také projektil prošel a zastavil se o stěnu benzinové nádrže, na které udělal důlek. 100. narozeniny legendárního cestovatele si připomínají mimo jiné ve Zlíně, kde Miroslav Zikmund žije. V tamním muzeu mají i stálou expozici věnovanou cestám dvojice Hanzelka, Zikmund. Na místě je teď kolega Luboš Dostál. Jak Zlín slaví a bude slavit jubileum Miroslava Zikmunda? -M. Zikmund s oblibou říkává, že je Plzeňan rodem, ale Moravan volbou. Není divu, že právě tady muzeu ve Zlíně svěřil své sbírky. Muzeum nabízí výstavu Miroslav Zikmund 100 let. Ve spolupráci s radioamatérem Králem bude aktivována radioamatérská značka. Budou se vysílat informace o obou cestovatelích. Zítra zde zástupci České pošty představí nové známky s Hanzelkou a Zikmundem. Sám Hanzelka slaví v kruhu své rodiny. Zlíňané, kteří mu chtějí popřát, to mohou udělat prostřednictvím pamětních listů, které jsou umístěné na radnici. Ve Zlíně budou na jaře 2 festivaly. Ruský raketový systém SSC-8 představuje podle Severoatlantické aliance pro členské země bezpečnostní riziko. V Bruselu reagovali ministři obrany zemí NATO na avizovaný konec smlouvy o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Jejich jednání dnes pokračuje. Aliance opětovně vyzvala Rusko, aby se vrátilo k plnění podmínek odzbrojovací dohody. Byl to přelomový okamžik studené války, jenže smlouva o likvidaci raket krátkého a středního doletu stojí po 32 letech před svým koncem. Právě odzbrojovací smlouva byla hlavním bodem prvního dne jednání ministrů obrany NATO. Aliance se chce připravit na svět bez klíčové dohody. -Proces vypovězení dohody skončí až v srpnu. Rusko má tedy půl roku a my stále vyzýváme Moskvu, aby se vrátila k plnění smlouvy. Zároveň ale plánujeme budoucnost bez odzbrojovací dohody a s více ruskými raketami. -Předmětem sporu je ruský raketový systém SSC-8. Ten je podle Washingtonu v rozporu s odzbrojovací smlouvou. Proto Spojené státy s podporu Aliance zahájily půlroční proces odstoupení od dohody. A ministři obrany NATO se shodli, že ruské rakty představují skutečně hrozbu. -Všech 29 členů se shodlo, že SSC 8 raketový systém, který vyvinulo a rozmístilo Rusko, představuje významné riziko pro naši bezpečnost. Jedná se o lehce přemístitelné rakety, které se obtížně detekují. Mohou zasáhnout evropské města téměř bez varování a nést konvenční nebo jaderné hlavice. -Jenže Rusko americká obvinění odmítá a samo se rozhodlo smlouvu vypovědět. NATO zatím neoznámilo, jaká konkrétní opatření v případě pádu dohody přijme. -Je tu stále půlroční období, ve kterém se může vráti Rusko k plnění smlouvy, ale musíme nechat otevřené všechny možnosti ohledně toho, jak se vypořádat s napětím v budoucnu. -Stoltenberg ale jasně prohlásil, že Aliance rozhodně nehodlá v Evropě rozmístit nové jaderné střely. Zasedání ministrů obrany má tentokrát nového člena. Poprvé se ho účastní Severní Makedonie. Ta minulý týden podepsala protokol o přistoupení k Alianci. Členství bývalé jugoslávské republiky blokovalo 28 let Řecko, a to kvůli sporu o název Makedonie. Po přejmenování státu se pro Skopje tak otevřely dveře do Aliance. Všeobecná pojišťovna dostala od soudu lhůtu 15 dnů, ve které může vyhovět ženě trpící roztroušenou sklerózou. Pacientka se už 3 roky domáhá úhrady nákladů na léčebné konopí, které jí ulevuje od bolestí. Projednávání její žaloby odročil Městský soud v Praze na neurčito. Podrobnosti odsud doplní Klára Bazalová. Známe postoj pojišťovny? -Postoj VZP je jasný. Sami zástupci VZP podali návrh, že se chtějí dohodnout a chtějí pacientce vyhovět. Soud jim dal lhůtu 15 dnů. O jakou částku se má jednat, zástupci VZP neřekli. Uváděli, že částka je individuální. Žena trpí roztroušenou sklerózou a její stav je vážný. Od bolesti jí ulevuje jen léčebné konopí. To stojí ročně desítky tisíc korun. Požádala proto VZP, aby jí konopí proplácela. Pojišťovna jí nevyhověla. Žena prý nevyčerpala všechny dostupné prostředky. To se ženě, její rodině a právní- kům zdálo formalistické. Proto se obrátili na Městský soud v Praze. Rozhodnutí soudu zrušil a vrátil věc k novému projednání. Městský soud v Praze se věcí nezabýval, nerozhodoval o ní. Způsobil tak průtahy. Jelikož se jedná o lidské zdraví, měl by ve věci rozhodnout hned. Městský soud v Praze dal lhůtu VZP, aby vyhověla žádosti ženy. VZP tak skutečně učiní. Léčebné konopí je v ČR povolené od roku 2013. K dostání je české i zahraniční. 67 pacientů měsíčně mělo loni léčebné konopí předepsáno. -Já bych se zbavil semínek, která už mám nachystaná. Přestal bych to pěstovat. Jednou za měsíc bych vyzvedl konopí pro dceru a připravím jí z toho jointy a sypání do jídla tak, jak to musí brát. Bylo by všechno v pohodě. Dcera potřebuje 180 až 200 gramů měsíčně. U nás v současné době je limit 180 gramů. Britští poslanci proberou průběh jednání o odchodu země z Evropské unie. Po 18. hodině by taky mohli hlasovat o některých dodatcích souvisejících s brexitem. Termín odchodu je stanovený na 29. března. Premiérka Theresa Mayová se snaží získat čas na prosazení kompromisů v dohodě vyjednané s Unií tak, aby nedošlo k takzvanému tvrdému brexitu. -Pokud to získání více času bude znamenat odložení brexitu bez dohody, což je pro některé vlastně kýžený cíl, ale přece jenom pro většinu je to jakýsi strašák, takže dojde k tomu navýšení časového období pro premiérku, což jí může poskytnout zase prostor tu dohodu nějakým způsobem modifikovat a třeba změnit tak, aby mohla projít, takže můj tip je takový, že to hlasování bude z hlediska vlády v tomto směru úspěšné a že bude mít k dispozici více času. Teď vlastně ve 2 týdnech by chtěla nějakým způsobem na stůl dostat další kompromisy. Samozřejmě ona asi má nějaké informace ze strany vyjednavačů i na evropské straně, které nejsou úplně veřejně dostupné. Ti evropští státníci se snaží působit navenek jako ostří hoši ve vztahu k EU, nicméně i v zájmu evropských zemí je, aby ten rozvod proběhl pokud možno bez problémů. Na druhou stranu ona se snaží vytvořit i jakési zdání naléhavosti, jakési poslední okénko pro nějakou příležitost. Ona i když bude působit jako opravdu někdo, kdo aspoň se maximálně snažil, tak to může ovlivnit názor některých poslanců, takže já si myslím, že případné změny v dohodě nebudou úplně převratné, nicméně minimálně to, že se o nějaké další změny pokusí a že jí evropští partneři třeba vyjdou vstříc, což upřímně řečeno pokud by nějaké signály v tomto smyslu neměla, tak by to prodloužení časového rámce nemělo cenu, takže já se domnívám, že jakýsi prostor ještě tam je, ale rozhodně tam nebude nějaké zásadní překopání té dohody. Na to už skutečně není čas. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a jeho polský protějšek zahájí druhý den mezinárodní konference o Blízkém východu ve Varšavě. Účastníci budou mluvit o boji proti terorismu nebo humanitární situaci v oblasti. Kritici považují fórum za protiíránskou akci. Sám Írán na konferenci zastoupený není. -Toho, že mnohé západní státy nevyslaly delegaci na tak vysoké úrovni, jak si zřejmě USA i Polsko představovaly, si tady všímají opoziční polská média. Skutečně složení účastníků, toho, kdo tu je a kdo tu naopak není, jasně podtrhuje ten protiíránský charakter, i když oficiálně je ta konference deklarována jako klid na celém Blízkém východě. Pozornost tady v polských médiích vzbudil izraelský premiér Netanjahu. Po večerním setkání se zástupci arabských zemí se na jeho Twitteru objevila zpráva v angličtině, že se bavili o válce s Íránem. Netanjahuovi spolupracovníci rychle reagovali. Řekli, že to byla chyba automatického překladu z hebrejštiny do angličtiny a že ta formulace měla znít "společný zájem v boji proti Íránu", že tedy nemělo jít o slovo válka. Ten tweet už je takhle opraven. Každopádně Teherán reagoval pobouřeně i právě kvůli tomu, že vnímá tu konferenci jako zaměřenou právě proti sobě. Obecně by podle komunikátu, který vydaly Spojené státy, měla zabývat celým Blízkým východem nebo hlavními výzvami. Je tam vyjmenováno zbrojení, humanitární krize, terorismus, energetická bezpečnost. To jsou problémy, které ohrožují stabilitu regionu a měly by se tady řešit. V Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze začíná rozsáhlá výstava Šílený hedvábník. Představí příběh rodáka z Prahy Ziky Aschera, který emigroval z Česka před nacisty. Usadil se s manželkou v Londýně a vyráběl tištěné látky, ze kterých šily přední módní domy včetně Dioru. -Zika měl obrovské charisma. A když si něco usmyslel, tak to také realizoval. On již před rokem 1945 oslovoval významné britské návrháře a hned po skončení války odjel do Paříže, kde z telefonní budky zavolal význačným lidem. Svojí obrovskou přesvědčivostí opravdu tyto světové umělce přesvědčil, aby mu pro jeho šátky a také oděvní látky vypracovali návrhy, které se pak staly opravdu velmi slavnými. -Ty šátky jsou fascinující. V jakých kolekcích byly vyráběny? -Bylo to luxusní zboží. Mohly být prezentovány zarámované. Nosily je ženy od královské rodiny přes ženy, které byly ze středních vrstev a které si to mohly dovolit. Tyto šátky byly dražší než běžné zboží. -Z jeho tištěných látek šily přední světové módní domy. Tady můžeme vidět ukázky. Který dům používal jeho látky? -Byl to především Ch. Dior. Byly to i další zaběhlé firmy. SPORT Dobré dopoledne se sportem. Fotbalisté Realu Madrid rozehráli vyřazovací část Ligy mistrů slibně. Obhájce vítězství porazil v úvodním osmifinále Ajax Amsterdam 2:1. Fotbalisté Ajaxu se probojovali do osmifinále Ligy mistrů po 13 letech a v úvodu zápasu byli aktivnější než Real Madrid. Gól Nicólase Tagliafica ale rozhodčí kvůli těsnému ofsajdu neuznal a ještě hůř bylo domácím hráčům po hodině hry, kdy rychlý protiútok španělského týmu zakončil přesnou ranou Karim Beznema. V 75. minutě sice snížil Hakím Zijach, jenže obhájci titulu si vzali vedení zpátky těsně před koncem základní hrací doby zásluhou Marka Asensia a v Amstedamu zvítězili 2:1. K vítězství nad Borussií Dortmund pomohla fotbalistům Tottenhamu vysoká střelecká úspěšnost. Zatímco domácí proměnili ze 6 střel na branku polovinu, jejich německý soupeř ze stejného počtu pokusů neskóroval ani jednou. Do vedení poslal anglický tým zkraje druhého poločasu Son a na jeho trefu navázali ještě v poslední 10 minutách Verhonghem a Llorrente. Tottenham pojede k osmifinálové odvětě Ligy mistrů do Německa s náskokem 3:0. Tomáš Berdych skončil na turnaji v Rotterdamu ve druhém kole, a zaznamenal tak nejhorší výsledek sezony. Český tenista nestačil ve 2 setech na Kanaďana Šapovalova. Tomáš Berdych nastoupil v Rotterdamu s divokou kartou. Tu však k výraznějšímu turnajovému postupu nevyužil. České jedničce se proti kanadskému teenagerovi nedařilo. Berdych ztratil v průběhu zápasu hned čtyřikrát servis. První sadu prohrál v poměru 4:6. Druhý set byl vyrovnaný až do stavu 3:3. Pak ale Denis Šapovalov uhrál 3 hry za sebou a tím celé utkání rozhodl. Berdych zápas ukončil symbolicky nevynucenou chybou a se svým soupeřem prohrál podruhé z celkových 3 vzájemných duelů. Duel dvou nejlepších týmů hokejové Tipsport extraligy skončil ve 43. kole jasným vítězstvím vedoucího Liberce 5:2 na ledě Třince. Výhru Severočechů režíroval Lukáš Krenželok, který dal gól a na další tři přihrál. Bílí Tygři popáté naplno bodovali a Ocelářům se v čele tabulky vzdálili na 7 bodů. Porážky Třince využila Plzeň, která přehrála Vítkovice 4:2. Posunula se na druhé místo tabulky. Beznadějně poslední jsou i nadále Pardubice, které ale porazily Spartu 4:1. I šestý vzájemný souboj 2 velkých hvězd Crosbyho a McDavida skončil vítězstvím kapitána Pittsburghu. Tučňáci v NHL porazili Edmonton 3:1. Hokejisté Pittsburghu jsou na 8. místě Východní konference. V boji o play-off tak musejí nutně sbírat body. To se jim doma proti Edmontonu povedlo, i když do vedení šli Oilers, situaci dva na jednoho zakončil Leon Draisaitl. Pinguins dokázali srovnat hned po přestávce, navíc ve vlastním oslabení. Obranu hostů překvapil Bryan Rust. O chvíli později to už bylo 2:1 pro domácí. To když Letang našel v předbrankovém prostoru pálícího Bluegera. O vyrovnání se mohl postarat hvězdný Connor McDavid. Trestné střílení ale neproměnil. Naopak vítězství Pittsburghu 3:1 pečetil trefou do prázdné sítě Jared McCann. Z osobních důvodů nenastoupil Tomáš Satoranský v NBA ani k utkání v Torontu. Wizards bez něj podlehli 120:129. Basketbalisté Washingtonu odehráli i bez Tomáše Satornaského solidní utkání. Na palubovce Toronta, tedy aktuálně druhého nejlepšího týmu NBA, vedli po smeči Brianta o 12 bodů. Raptors ale následně přepnuli na vyšší rychlostní stupeň a Kyle Lowry o 3 minuty později proměněnou trojkou otočil skóre. K domácímu rozehrávači se navíc přidal nováček v torontském dresu Jeremy Lin a také křídelník Pascal Siakam, který si 44 body vytvořil osobní střelecký rekord. Raptors nakonec porazili Wizards 129:120. Basketbalistky ZVVZ USK Praha postoupily do play-off Evropské ligy. Jistotu účasti ve vyřazovacích bojích jim dalo vítězství nad Villeneuve 84:68. V 1. vzájemném zápase porazily basketbalistky ZVVZ USK Praha Villeneuve o 49 bodů, což je stále jejich nejvyšší vítězství v probíhající euroligové sezoně. Domácí odveta tak jednoznačná nebyla. Přesto si české šampionky došly pro postup ze skupiny bez větších problémů. A i díky 21 bodům nejlepší střelkyně utkání Ayayiové vyhrály nad francouzským soupeřem 84:68. -V 2. poločase už jsme hrály mnohem rychleji a jednodušeji. To je přesně to, co potřebujeme hrát. -Nejdůležitější zápas nás paradoxně čeká ten poslední proti Polkowicím a to bude zápas o 2. místo. Pokud vyhrajeme, tak budeme v play-off začínat doma. Ani v pátém zápase probíhajícího ročníku Ligy mistrů neuhráli volejbalisté Karlovarska aspoň set. Proti polskému Kedzierzynu jim nepomohla ani nová posila, smečař Lukasz Wiese, který přišel do týmu na konci ledna z Varšavy. Čeští šampioni byli nejblíže k dílčímu vítězství ve druhé sadě, ve které vedli o tři body a kterou ztratili nejtěsnějším možným rozdílem. Jinak ale na soupeře nestačili především v útoku a po porážce 19:25, 23:25 a 18:25 jsou ve skupině B stále bez bodu poslední. Skryté titulky: Věra Kotlínová


Nejvyšší soud bude řešit podmínku pro zkorumpovaného soudce

14.2.2019 - Frekvence 1 (10:00 Zprávy)

Tomáš MAŘAS, redaktor
--------------------
Případ korupce kolem bývalých litoměřických soudců bude mít dohru u Nejvyššího soudu, ten dostal dovolání jednoho z odsouzených a přezkoumá podmínku za korupci. Nejpřísněji potrestaný byl bývalý soudce Josef Knotek, který podle obžaloby zneužil svou funkci a vytvořil u soudu v Litoměřicích korupční prostředí. Za úplatu měl ovlivnit několik kauz. Kdo podal dovolání není jasné, v případu totiž figurovalo celkem 5 lidí.

mluvčí
--------------------
Žalobce zkoumá podezření.


Slovenský Ústavní soud bude paralyzován kvůli nedohodě poslanců

15.2.2019 - Hospodářské noviny (Události)

Nadcházející víkend skončí funkční období devíti z celkového počtu 13 slovenských ústavních soudců. Slovenská sněmovna ani včera při opakovaném hlasování nevybrala pro prezidenta žádné nové kandidáty na ústavní soudce. Vrcholná soudní instituce tak bude paralyzována. Jednání provázely spory uvnitř tříčlenné vládní koalice.
Nejsilnější vládní strana Směr – sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, který se vzdal své kandidatury na ústavního soudce již před úterním prvním kolem hlasování, neuspěla se svým návrhem na tajnou volbu. Zbylé dvě vládní strany Most-Híd a Slovenská národní strana spolu s opozicí prosadily veřejné hlasování. Poslanci Směru-SD při čtvrteční volbě odevzdávali například prázdné hlasovací archy, na kterých je kromě kandidátů uvedeno i jméno hlasujícího zákonodárce.
Prezident Andrej Kiska řekl, že nepovedená volba soudců je pro něj selháním. „Povinností Národní rady, tedy zodpovědností vládní parlamentní většiny, bylo zvolit 18 kandidátů, ze kterých jsem měl jako prezident vybrat devět soudců. Národní rada a parlamentní většina tuto povinnost nesplnila. Toto selhání nemohu omluvit,“ uvedl na oficiálních stránkách prezidentské kanceláře.
Expremiér Fico se dříve vyslovil i pro to, aby nové soudce jmenoval až příští prezident, který vzejde z březnových přímých voleb. Mezi favority v nich patří Maroš Šefčovič, kterého v kandidatuře podporuje právě Ficova strana.
Ústavní soud, který rozhoduje například o souladu zákonů s ústavou, potřebuje pro své řádné fungování alespoň sedm soudců. Kvůli nedostatečnému počtu jeho členů byla činnost slovenského Ústavního soudu ochromena již v roce 2007, tehdy tento stav trval necelý měsíc.

ČTK

Žít Most? Dycky Most!

15.2.2019 - Hospodářské noviny (Události)

Kvůli nečekaně úspěšnému seriálu Most! začali do severočeského města jezdit turisté. Vydávají se do Severky a na další místa natáčení, koupí si tričko nebo placku a jedou domů. Jak se ale žije těm, kteří zůstávají? Vydali jsme se do Mostu poznat zdejší reálné lidi.

Na mostecké hlavní třídě Budovatelů zametá chodník četa Romů v oranžových vestách. Je úterý, devět ráno a skupinka důchodců míří do pekárny s pultovým prodejem a posezením. Všechny stolky jsou obsazené, penzisté si pochutnávají na kávě a zdejším nejlevnějším sladkém produktu, makovém loupáku.
„A pak toho psa stáhli z kůže,“ zaslechnu útržek z vyprávění staršího muže od vedlejšího stolu. Není jasné, jestli jde o popis reality, nebo třeba nějakého drsného uměleckého díla. I když si seriál Most! v jedné části pohrává s předsudkem, že Romové běžně jedí psy, žádná podobná drastická scéna v něm není. O současném televizním hitu ale sám od sebe začne mluvit můj náhodný spolustolovník Pavel Zíka. Pětačtyřicetiletý dělník z nedaleké chemičky v Záluží bydlí pár set metrů odsud v jednom z paneláků tvořících centrum Mostu.
„Včera jsem se byl dívat na seriál přímo v plné Severce, byl tam i Franta,“ ukazuje pan Zíka společné selfie s hercem Zdeňkem Godlou, který v seriálu hraje romského popeláře Frantu. Na otázku, jak se dnes žije v reálném Mostě, zdejší rodák Zíka tvrdí, že „hůř než dřív“. „A můžou za to Cikáni, protože se tu poflakují jejich dětské gangy a okrádají lidi. Holka večer nemůže jít sama, protože by přišla o mobil,“ tvrdí dělník z chemičky.
Policejní statistika větší kriminalitu nezletilců, a to i těch mladších 14 let, v posledních letech v Mostě bohužel potvrzuje, o dětských ganzích veřejně mluvil i ředitel mostecké policie, o etnicitě pachatelů si úřady ovšem záznamy nevedou. Při návštěvě zdejšího obchodního střediska Central a v jeho okolí sice i dopoledne narážíme na zdánlivě bezcílně bloumající skupinky převážně romských dětí, z nichž některým může být teprve 10 let a které by nejspíš měly být ve škole, žádného incidentu jsme však svědky nebyli.
„Ten seriál ale to napětí v Mostě uvolnil. Lidi se společně zasmějou a nálada je pak jiná,“ říká pan Zíka. Libuje si nad lidovými cenami pečiva a sladkostí ve zdejší provozovně. Pochlubí se ale, že jeho dcera vyráběla dorty pro jednu z mála „lepších“ mosteckých kaváren, která se nachází naproti, v prvním patře obchoďáku Central. Tam jsou zákusky několikanásobně dražší, a proto tam pan Zíka nechodí.

Rochňat se v mediálním klišé

Ten dražší podnik v proskleném rohu Centralu s výhledem na hrad Hněvín a zasněžené Krušné hory se jmenuje Lagarto a patří do sítě celkem pěti kaváren fungujících v Mostě, Teplicích a Chomutově. Sedí tu o poznání více zákazníků než u konkurence v přízemí, ale šéf firmy, 31letý Jan Hawelka, se spokojeně netváří. „Mostečáci pořád řeší cenu. Alibisticky se rochňají v mediálním obrazu, který se tady udržuje skoro 30 let: že je tu vysoká nezaměstnanost, a proto musí být všechno levné,“ říká mladý podnikatel, který svou první kavárnu otevřel v Mostě už jako 21letý student pražského ČVUT.
V Praze by byl jen „jeden z mnoha šikovných lidí“, ale „kdo něco dělá dobře v Mostě, je hned vidět“, říká Hawelka. S mentalitou velké části zdejších obyvatel má ovšem očividně problém. „V Teplicích vám zákazníci pochválí uniformu personálu, inovaci interiéru – a to je motivující. Kdežto Mostečákům se pořád něco nelíbí: je to drahé, pomalé, za moc to nestojí…“ Hawelka, jehož sudetoněmecký praděda zahynul jako voják wehrmachtu, ale prababička do poválečného odsunu nemusela, protože byla Češka, z Mostu přesto neodchází. „Ty rozlehlé bulváry, které tu zůstaly po komunistech, se mi vlastně líbí,“ usmívá se podnikatel, který prý není příbuzný s proslulým vídeňským kavárníkem Leopoldem Hawelkou. Syn ředitelky mateřské školy a automechanika, který nyní pracuje v jeho firmě, chválí mosteckou zeleň a „skvělou logistiku“ – blízkost čtyř větších severočeských měst, Mostu, Chomutova, Litvínova a Teplic.

Generace půjček a špatného systému

V bývalém ředitelství báňských staveb, dnes „business centru“, se ozývá rytmický zvuk páternosteru, který vás vyveze až k poradně pro dlužníky v pátém patře. „Mám dluh milion a 400 tisíc korun a už jsem to nezvládal. Přítelkyně se se mnou rozešla a byl jsem možná na pokraji sebevraždy,“ vypráví 26letý mladík se světle hnědými vlasy, který chce, abychom o něm psali jako o Adamovi, i když to není jeho skutečné jméno. Vyhledal konzultace pro lidi zatížené exekucemi, které zde zdarma poskytuje mostecká Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Adam, jenž má jen základní školu, tvrdí, že se zadlužil kvůli své matce, s níž stále bydlí v centru Mostu. Matka si v minulosti brala jednu půjčku za druhou – na vybavení domácnosti, na elektroniku, vánoční dárky –, a nebyla schopná je splácet. Aby jí pomohl, zadlužil se také a další půjčky si bral proto, aby sám přežil. Pochopitelně spadl do dluhové pasti. „Bohužel je tu zcela běžné, že život na dluh přechází z generace na generaci a děti už jsou zvyklé žít na dluh,“ říká mi vedoucí zdejší poradenské služby diakonie, třicátnice Lada Šůláková. „Jsme generace půjček a špatného systému,“ přitaká poučeně Adam, kterému nyní z jeho dvacetitisícového čistého příjmu skladníka exekutoři strhávají osm tisíc. I on mluví o „romské kriminalitě“, ale zároveň si myslí, že seriál Most! averze mezi lidmi ve městě otupil.
Šůláková se naopak obává, že televizní film může některé stereotypy ve zdejších divácích potvrdit. „Vyloučené lokality versus centrum, učňák versus gympl,“ podotýká mostecká rodačka, která žila rok v Praze, ale pak si prý – shodou okolností při sledování jiného seriálu, Pustiny – uvědomila, že má k severním Čechám „srdeční vztah“. „Na Mostě se mi líbí zdejší multikulturalismus, ten ale nevnímám ve vztahu k etnické příslušnosti. Já mám osmiletý gympl a magistra a žiju už 16 let spokojeně s chlapem s učňákem,“ poznamenává sociální pracovnice.
Jistou a zde dosti obvyklou hassliebe, tedy lásku i nenávist, k Mostu zároveň odrážejí slova 41letého podnikatele Vlastimila Hanzlíka. „Personál byl špatný, nedokázal o jídle, které tady vaříme, zákazníkům nic říct a odradil spoustu lidí,“ vypráví hubený muž s brýlemi a delšími vlasy. Jsou dvě hodiny po poledni a jeho restaurace Vegáč v novostavbě v Moskevské ulici naproti chátrajícímu obchoďáku Prior je už zcela vylidněná. Písecký rodák Hanzlík žije v Mostě od dětství, veganskou restauraci nyní po roce a půl provozu prodává a chce se naplno věnovat své dřevostavební firmě. „V té jsem ale loni musel ze 16 zaměstnanců 12 propustit, okrádali mě.“ Všichni výtečníci prý byli „bílí“.
„S lidmi je tady potíž, ale zároveň jsou to oni, co mám na Mostě rád. Jsou upřímnější. Snáze než jinde se tady skamarádíte – a snáze se dostanete do konfliktu. U nás v restauraci se hosté třeba několikrát poprali,“ líčí Hanzlík. A podnikání v Mostě je podle něj také snazší než jinde. „Za výrobní halu bych v jiném městě zaplatil třeba třikrát víc,“ podotýká Hanzlík, jenž před lety zkoušel jako truhlář podnikat i v Praze. „Dělal jsem pro větší firmy, a když mi později řekly, že za všechny zakázky, které získaly, musely dát úplatky, a to i na magistrátu, přestalo mě to bavit,“ tvrdí někdejší volič ODS. Dnes už prý k volbám nechodí.

Začali se stydět, jak to tady vypadá

Setmělo se a ve čtvrti Chanov na kraji Mostu, kterou skoro celou obývají Romové, se rozsvítily lampy a první okna. Na konci náměstíčka se rýsuje trochu strašidelná temná silueta vybydleného paneláku s vybouranými patry, který čeká na demolici. Likvidace zdevastovaných chanovských paneláků probíhá už několik let, naposledy tu loni zbourali další dva. Kdysi obávaná lokalita se i díky těmto zásahům postupně mění k lepšímu.
„Lidi se začali stydět, jak to tady vypadá. Už nevyhazují odpadky z oken a nosí je do popelnice,“ vypráví v klubovně zdejšího fotbalového klubu FK Chanov Aver Roma (Jiní Romové) jeho tajemník František Nistor. V Chanově žije už 40 let, jako dvouletý se sem s rodiči přestěhoval ze starého Mostu, poté co jej srovnali se zemí. Holohlavý muž s brýlemi nedokončil zednické učiliště, ale je dlouhá léta zaměstnaný, nyní jako údržbář mostecké sportovní haly, jeho žena uklízí v městském divadle. „To, že Romové nedělají, tvrdí politici. Vždyť jste viděl, kolik z nich uklízí ve městě na ulici, pracuje na stavbách, v továrnách,“ zlobí se pan Nistor.
Spolu s třemi sousedy z Chanova podal loni dokonce ke krajskému soudu stížnost, v níž žádali zneplatnění komunálních voleb kvůli rasistické kampani Sdružení Mostečané Mostu. To propagovalo vystěhování Romů coby „lůzy“ z města. Chanovští šli se svou stížností až k Ústavnímu soudu, obě instance ale jejich podnět zamítly. „Po volbách se to uklidnilo. Báli jsme se, že Most je z 90 procent rasistický, ale ukázalo se, že lidi nakonec volili mozkem,“ komentuje František Nistor skutečnost, že kontroverzní sdružení získalo 16 procent hlasů a do radniční koalice se nedostalo.
V části klubovny otevřel pan Nistor s kolegy podle svých slov jedinou romskou knihovnu v Česku – s knížkami romských autorů v různých jazycích. Také on seriál Most! chválí. „Udělal pro integraci Romů víc než kdejaká organizace, která na to bere dotace,“ myslí si. A hned se opře do jedné, která v Chanově působí. „Dělá projekty, které u nás Cikánů nefungují. Například rekvalifikační kurz na zedníka. Prošli tím tady skoro všichni opakovaně, ale nikdo z nich nebyl použitelný v praxi. Je to jen romobyznys. Takové věci pak dělají zlou krev mezi námi a majoritou.“ Blíží se sedmá večerní a pan Nistor nasedá do auta. Jede do centra města, kde má na starosti úpravu ledu na městském kluzišti.
U vchodu do magistrátu kousek odtud ukazuje Antonín Čábelka svému parťákovi z hlídky „asistentů prevence kriminality“ boxerský chvat. „Devět let jsem boxoval v Děčíně profiligu,“ usmívá se čerstvý třicátník ve žluté vestě. Ví ovšem, že jako civilní spolupracovník městské policie „donucovací prostředky“ použít nemůže, není oprávněn lidi ani legitimovat. Čeká ho pochůzka vylidněným centrem, za úkol má slovně uklidňovat hlučící a jinak nepřístojně se chovající občany a případně volat strážníky. Během dvou hodin ale potkáme jen ojedinělé chodce. „V létě je tu mnohem živěji,“ poznamenává Čábelka před jedním z věžáků, kde bydlí z velké části nájemníci na sociálních dávkách. Teď je tu ticho. Pročísne ho jen zavýsknutí romských dětí, které v devět večer vybíhají z právě zavírajícího obchoďáku Central a ztrácejí se ve tmě.

66 TISÍC lidí žije dnes v Mostě. Ještě v roce 1992 jich tu bydlelo téměř 72 tisíc.

13,5 PROCENTA nezaměstnaných měl Most v době vrcholící ekonomické krize v roce 2014. Dnešních „pouhých“ šest procent představuje jednu z nejvyšších nezaměstnaností v Česku.

53 PÁRŮ ze sta manželství Mostečanů se rozvádí. Situace se ale lepší, před pár lety nevydrželo 70 párů ze sta. Celorepublikový průměr je 47.

2,1 TRESTNÉHO ČINU na 100 obyvatel staví Most i v této kategorii nad průměr ČR, který činí 1,8.

Foto popis| S LIDMI JE TU POTÍŽ. Podnikatel Vlastimil Hanzlík propustil 12 z 16 lidí, prý ho okrádali. Foto popis| TI, KTEŘÍ SE NEDALI. František Nistor a Peter Bažo, funkcionáři FK Chanov Aver Roma (na snímku vpravo nahoře), podali ústavní stížnost na Sdružení Mostečané Mostu. Snímek dole zachycuje mostecké centrum z doby předvolební kampaně s plakátem tohoto hnutí. Foto popis| MOST! UVOLNIL NAPĚTÍ. Dělník Pavel Zíka – na snímku předvádí gesto postav ze seriálu Most! – se, podobně jako mnoho jiných Mostečanů, objevil i v komparzu této televizní série. Foto autor| Foto: HN – Jan Rasch, Respekt – Milan Jaroš

O autorovi| Vladimír Ševela, vladimir.sevela@economia.cz

Vladimír Ševela

Gerloch: Zeman mě chce navrhnout na ústavního soudce

15.2.2019 - Lidové noviny (Domov)

H R A D

PRAHA Prezident Miloš Zeman chce navrhnout na ústavního soudce prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha. Gerloch to včera řekl serveru iROZHLAS. cz. Zeman dosud podle něj ale návrh neposlal Senátu, jehož souhlas ke jmenování soudce Ústavního soudu potřebuje. Proti Gerlochovu jmenování se dříve vyslovili někteří senátoři. „Profesor Gerloch je ideální advokát, už jsme se mnohokrát přesvědčili, že obhájí prezidentovi prakticky cokoli. Pro výkon funkce ústavního soudce to však nepovažuji za nejlepší předpoklad,“ uvedl například senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin.

čtk

(JUDr.) Hašek Politik titul neměl dostat, míní experti

15.2.2019 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Původně se to zdálo jako zvláštní nápad. V Brně, kde 80 tisíc studentů chodí na pětici veřejných vysokých škol, se jihomoravští sociální demokraté rozhodli navrch zřídit vlastní soukromý ústav. České úřady ale akreditaci jejich vzdělávací instituci udělit odmítly.
A tak nakonec na jihu Moravy v roce 2009 členové ČSSD vytvořili pobočku soukromé školy Danubius sídlící v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo. Využili přitom díry v tehdejších zákonech. Takzvané „konzultační středisko“ české studenty zbavilo nutnosti dojíždět až k maďarským hranicím. Tam se měly konat jen zkoušky. Za ně pak mohli nafasovat slovenské tituly platné i v Česku.
U zrodu projektu stál vlivný sociální demokrat Zdeněk Dufek, toho později tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka nazval „takovým Haškovým kmotrem“. Vše zastřešovalo jím založené družstvo – Joštova akademie.
A právě díky práci pojmenované Družstvo se pak tehdejší hejtman Michal Hašek o rok později propracoval k titulu JUDr. ze Sládkovičova. Doktorský titul si v podobné době na Slovensku vysloužil i Dufek. Napsal o tom, co je to společnost s ručením omezeným.
MF DNES nyní práce jak Haška, tak jeho spojence Dufka poskytla k analýze expertům na obchodní právo. Podle nich by s takovými pracemi v Česku zcela propadli.
„Ani jednu z prací bych neuznal nejen jako diplomovou, ale ani jako seminární,“ zhodnotil Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který kdysi odstartoval kauzu podivného udělování titulů na plzeňských právech a dnes mimo jiné zasedá i v Legislativní radě vlády.
„Jde v zásadě o seminární práce. Ovšem studentů gymnázia. Popisný výběr vycházející z několika málo pramenů. Citace takřka nulové. Absolutně postrádá strukturu rigorózní práce,“ řekl MF DNES další elitní právník, který rigorózní práce v minulosti v Česku opakovaně oponoval. Jméno si zveřejnit nepřeje kvůli obavám ze msty.
Například Hašek po 96 stranách dochází k závěru, že družstva „jako samostatné hospodářské společenství mají i v dnešní době velký význam a podle mého názoru tomu bude stejně i v budoucnosti“.
„Já osobně bych dnes takovou práci odevzdanou na naší právnické fakultě jako rigorózní neakceptoval a navrhl bych její vrácení k přepracování,“ ohodnotil Haškovu práci expert na obchodní právo Daniel Patěk z Univerzity Karlovy.
„Moje rigorózní práce prošla řádným rigorózním řízením i obhajobou a splnila podmínky stanovené vysokou školou a příslušným zákonem. Váš jakýkoliv komentář bude pouhým subjektivním názorem a tvrzením,“ brání svoji práci Hašek. Bližší komentář odmítla i jeho někdejší pravá ruka Dufek. „Já si myslím, že má práce prošla standardním rigorózním řízením podle příslušné legislativy. Už k tomu nemám co říct,“ řekl.
Ukazuje se, že oba blízcí političtí spojenci měli i stejného vedoucího práce. Dřívějšího slovenského poslance Mojmíra Mamojku ze slovenské sociální demokracie (SMER), který byl v té době zároveň i děkanem právnické fakulty ve Sládkovičově. Ten byl s oběma svými studenty prý mimořádně spokojen. „Je to už osm deset let, ale co si pamatuju, bylo to velmi dobré. A také jejich odpovědi při obhajobě byly na vysoké úrovni. Vynikající práce, tam nebylo třeba žádné přimhuřování očí,“ komentoval Mamojka rigorózní práce Haška a Dufka.
Když se pro Haškovu práci vypravila MF DNES poprvé v roce 2011 přímo do Sládkovičova, uchovával ji ve své kanceláři přímo tehdejší děkan Mamojka. S odůvodněním, že v knihovně, kde byly běžně k nahlédnutí práce ostatních absolventů, na ni není místo. A dovolil ji sice prolistovat, o ofocení či zapůjčení ale nechtěl ani slyšet. „Na to se vztahuje autorský zákon,“ bránil tehdy reportérce.

Další spokojení straníci s tituly

Doby se ale změnily. Mamojka na Slovensku povýšil na ústavního soudce. A Haškova práce se ocitla v knihovně. Spolu s těmi, díky kterým tituly získali i jeho spolustraníci. Díky pojednání „Srovnání volebních systémů pro volby do zastupitelstev obcí v ČR a SR“ si může titul Bc. psát před jméno nynější náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák, který za Haška šéfoval klubu zastupitelů ČSSD.
„Jak vidno, každý z těchto systémů přináší svým uživatelům (občanům obce) některé výhody či nevýhody. Domnívám se však, že ani o jednom z nich není možné s naprostou jistotou tvrdit, že je nevhodný či nevýhodný,“ dochází Hanák k závěru po třiceti stránkách rozboru. Práci mu vedl právník Zdeněk Koudelka, který se podílel mimo jiné na přípravě amnestie Václava Klause a nyní je kandidátem Miloše Zemana na post zástupce ombudsmanky.
I Hanák odmítl odpovědět na dotaz, zda si myslí, že by svou bakalářskou práci obhájil i na české univerzitě. „Já se omlouvám, mám jarní prázdniny, nebudu se k tomu vyjadřovat, jo?“ řekl. A na dotaz, proč si vybral právě školu ve Sládkovičově, odpověděl: „Protože to byla moje volba. Děkuji za dotaz,“ rozloučil se a zavěsil. Podobně nesdílný byl i někdejší tajemník jihomoravské ČSSD Lukáš Vágner. Ten vyplodil magisterskou práci „Evropská unie jako speciální kategorie mezinárodní organizace“. Zajímavé je, že práce je psána místy česky a místy slovensky. „Jsem soukromá osoba. Nemyslím, že bysme to spolu měli řešit. Nechcu, nechcu,“ řekl Vágner a zavěsil. Proč se ovšem názory českých a slovenských akademiků na kvalitu prací tak dramaticky liší, není lehké zjistit. Nejen posudky vedoucího práce, ale i posudky oponentů totiž Sládkovičovo na žádost MF DNES zveřejnit odmítlo. Stejně jako to, kdo seděl v komisích, které českým sociálním demokratům tituly udělovaly.
Škola původně slíbila, že obojí zašle včera. Nakonec ale děkan tamních práv Jozef Králik odepsal, že má redakce dotazy poslat klasickou poštou. „Vzhledem k situaci a verifikaci vzájemné oficiální komunikace,“ argumentuje Králik.
O zveřejnění práce i posudků MF DNES původně požádala přímo Haška. Ten před čtrnácti dny odvětil, že si záležitost rozmyslí. „Aby nedošlo k jakékoliv manipulaci s textem či jinému účelovému zneužití, umožním vám seznámení s originálem práce v advokátní kanceláři za mojí přítomnosti, a to v termínu, který bude vyhovovat mému pracovnímu a osobnímu diáři,“ konstatoval nakonec minulý pátek. A celou věc odložil s tím, že tento týden jsou jarní prázdniny.
A ačkoli někdejší hejtman zveřejnění svého počinu slíbil už před sedmi lety, ani přes opakované žádosti tak nikdy neučinil. Fragmenty následně publikoval server aktuálně. cz, na což se pak Hašek s oblibou odvolával s tím, že povinnost splnil.
Redakce přitom po Haškovi chtěla i posouzení českých expertů, která prý před lety zadal, aby rozptýlil pochybnosti. Ovšem dodnes neřekl, kdo přesně je vypracoval, a odmítl je i zveřejnit. „Jsem s jejich výsledkem spokojen. Protože se moje rigorózní práce stala předmětem mnoha spekulací, nehodlám nadále toto téma podporovat,“ zdůvodňoval to tehdejší hejtman Hašek.
A dnes se jako advokátní koncipient lobbisty Miroslava Jansty stíhaného za manipulaci sportovních dotací nemusí obávat, že by o titul JUDr. přišel. Hašek totiž magisterské právnické vzdělání získal na brněnské Masarykově univerzitě. „Nostrifikování titulů neprovádíme. Pro zápis do advokátní komory je rozhodující splnění zákonných předpokladů, tedy potřebné vzdělání,“ uvedla mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. A za Haškem stojí i slovenská vysoká škola, jejímž rektorem je dnes Peter Plavčan, bývalý ministr školství ve vládě Roberta Fica, který rezignoval po podezření z podvodů s eurofondy.
Není to přitom první nápad brněnských politiků založit si vlastní soukromou vysokou školu. Už v roce 2001 Michal Hašek společně s advokátem Zdeňkem Koudelkou, později za korupci odsouzeným lobbistou ODS Radovanem Novotným, budoucím ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) či nynější primátorkou Brna Markétou Vaňkovou (ODS) založili firmu Vysoké učení Brno, jejíž název nápadně připomíná název veřejné vysoké školy Vysoké učení technické Brno. Ani ta ovšem nikdy nedostala českou akreditaci. Jejich počin je ovšem dodnes dohledatelný v obchodním rejstříku. Dnes se ale jmenuje Víno Marcinčák a zastřešuje mikulovské vinařství.

***

Fakta Co je rigorózní práce * Je to odborná, vědecká práce, kterou se autor obrací na ostatní odborníky. Tlumočí jim poznatky, které nabyl vlastním studiem, a sděluje jim závěry, k nimž samostatně dospěl.

* V rigorózní práci má její autor osvědčit, že prohloubil své znalosti, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky. Proto musí být práce v obou směrech vyvážená. * Obhájit rigorózní práci před komisí je nutné pro získání titulu JUDr. Ten mohou obdržet absolventi magisterského studia v oboru právo.

Jde v zásadě o seminární práce. Ovšem studentů gymnázia.

5

Nejméně tolik jihomoravských sociálních demokratů si dodělalo titul ve Sládkovičově.

velmi dobré Tak hodnotí práci Haška a Dufka tehdejší děkan Mamojka.

Foto popis| Družstvo Hašek na Slovensku získal titul JUDr. za práci pojmenovanou Družstvo. Foto popis| Návrat do politiky? Hašek zvažuje, že se zkusí dostat do vedení ČSSD. Foto autor| Foto: Michal Růžička, MAFRA

O autorovi| Lukáš Valášek, Artur Janoušek, Václav Janouš, reportéři MF DNES

Lukáš Valášek, Artur Janoušek, Václav Janouš

Hašek dle expertů vůbec neměl získat titul JUDr.

15.2.2019 - Mladá fronta DNES (Titulní strana)

Už v roce 2011 Michal Hašek (ČSSD) slíbil, že zveřejní svou rigorózní práci, díky které získal titul JUDr. na soukromé vysoké škole v šestitisícovém městečku Sládkovičovo na jihu Slovenska. Zavázal se rozptýlit pochybnosti, které se kolem jeho vzdělání objevily. Ani po sedmi letech to ale exhejtman neudělal.
Zato se teď ucházel o členství v Legislativní radě vlády, aby tak jako právník radil se zákony na té nejvyšší úrovni. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek sice jeho nominaci po kritice nakonec stáhl, Hašek ale obratem konstatoval, že zvažuje kandidaturu na místopředsedu ČSSD. Zároveň už před časem usedl v čele legislativní rady ministerstva zemědělství. Radí také prezidentovi. MF DNES jeho práci s názvem „Družstvo“ nyní získala. Reportéři ji dokázali přefotit přímo v knihovně soukromé školy Danubius ve Sládkovičově, která v minulosti práci zveřejnit odmítla. A podle expertů, kterým ji redakce předložila, by propadla i jako seminárka.
„Předložená práce by na české právnické fakultě nemohla být v roce 2010 při dodržení základních posuzovacích standardů obhájena – pro obsahové i formální nedostatky,“ konstatoval například Petr Bezouška, který kdysi odstartoval kauzu podivného udělování titulů na plzeňských právech a dnes také zasedá v Legislativní radě vlády.
MF DNES přitom získala i práce dalších vlivných jihomoravských sociálních demokratů, kteří si ve Sládkovičově pořídili tituly. V Brně si dokonce založili pobočku slovenské školy, aby k maďarským hranicím nemuseli dojíždět.

Více na str. 2

O autorovi| Lukáš Valášek, Václav Janouš, Artur Janoušek, reportéři MF DNES

Lukáš Valášek, Václav Janouš, Artur Janoušek

Smrt lyžaře na Ještědu bude řešit Nejvyšší soud

15.2.2019 - Mladá fronta DNES (Kraj Liberecký)

LIBEREC K Nejvyššímu soudu se chce dovolat záchranář, se kterým se před dvěma lety srazil lyžař na sjezdovce na Ještědu. Muž střet se záchranářem na čtyřkolce nepřežil. Zaměstnanec horské služby odešel od soudu s podmínkou, kterou mu pak potvrdil i odvolací soud. Za záchranáře se postavila horská služba.
„Těžký úraz na sjezdovce je vždycky smutný případ, který ovlivní zdraví a život nejenom zraněného. O to více nás mrzí, že k tomuto vážnému zranění došlo při střetu s naším dopravním prostředkem, i když dle našeho názoru jednoznačně bez zavinění na straně zasahujícího člena horské služby,“ řekl statutární ředitel horské služby František Hadáček a dodal, že horská služba podporuje rozhodnutí svého kolegy podat dovolání u Nejvyššího soudu.
Nehoda se stala 29. ledna 2017 na Beranově cestě mezi spodní částí lanové dráhy Černý vrch a křížením sjezdovek Liberecká a Skalka. Záchranář na pásové čtyřkolce byl na cestě k pacientovi. Než k němu ale stačil dojet, vyjel z místa zúžení sjezdovky padesátiletý lyžař a narazil do přední části čtyřkolky. Při střetu utrpěl vážná zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehl.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj

(hop)

Vyhrála boj o konopí, zaplatí jí ho pojišťovna

15.2.2019 - Mladá fronta DNES (Titulní strana)

PRAHA Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ustoupila ve sporu s dvaapadesátiletou pacientkou Martinou Kafkovou. Případ, na který upozornil zpravodajský server iDNES.cz, se týká množství léčebného konopí, které byla pojišťovna ochotna proplatit. Zatímco běžný pacient spotřebuje šest gramů, Martině, která trpí roztroušenou sklerózou, toto množství vystačí na jediný den. Pokud konopí neužívá, trpí bolestivými stavy. Pacientka se proto obrátila na soud. Ten měl o žalobě včera rozhodnout.
Zástupce VZP však už před začátkem jednání u Městského soudu v Praze navrhl, že pojišťovna ženě konopí proplatí. Soud později stanovil patnáctidenní lhůtu, během které má VZP vydat nové rozhodnutí. Pokračování na str. 4 VZP ustoupila. Ženě proplatí víc konopí

PRAHA Martina Kafková s roztroušenou sklerózou žalovala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o proplacení léčebného konopí. Včera o tom měl rozhodnout soud. VZP před začátkem jednání navrhla, že chce léčebné konopí pacientce uhradit.
„Jsem pověřen zde sdělit, že VZP má zájem uspokojit nárok žalobkyně,“ uvedl právní zástupce VZP Vladimír Souhrada ještě před začátkem čtvrtečního jednání Městského soudu v Praze. „Určitě bude spokojená dcera i manželka,“ řekl včera otec Kafkové Zdeněk Majzlík. V praxi pro něj rozhodnutí znamená, že se zbaví semen konopí, která už má nachystaná, a jednou měsíčně bude konopí pro dceru vyzvedávat v lékárně. Ještě se však neví, jaké množství VZP Kafkové uhradí.
Dvaapadesátiletá Martina Kafková od svých sedmadvaceti let trpí roztroušenou sklerózou. Je upoutána na vozík a trpí křečemi a bolestmi. Analgetika jí už nezabírají, konopí však ano. Denně tak Kafková potřebuje šest gramů konopí. Tři vykouří v jointech, další tři jí rodiče přidávají do jídla. Měsíčně tak žena spotřebuje přibližně 180 gramů. Při nákupu v lékárně by ji vyšlo na více než třicet tisíc korun měsíčně, její invalidní důchod však čítá jen něco přes devět tisíc korun. Pěstuje jí ho proto otec.
S případem se Kafková poprvé obrátila na soud v roce 2016. Pražský městský soud pak zamítnutí pojišťovny zrušil a věc vrátil pojišťovně, aby ji znovu posoudila.
A protože VZP žádost zamítla znovu, Kafková podala další žalobu. Poté, co se po celý rok 2018 v případu nic nedělo, podala Kafková také stížnost k Ústavnímu soudu. Ten minulé úterý rozhodl, že Městský soud v Praze musí neprodleně rozhodnout.

Foto popis| Lék Martina potřebuje asi 180 gramů konopí za měsíc. Foto autor| Foto: archiv

O autorovi| Linda Veselá, redaktorka iDNES.cz

Linda Veselá

Zbytečný útok senátorů

15.2.2019 - Mladá fronta DNES (Názory)

Glosa

Před patnácti lety lidovecký senátor Zdeněk Bárta sepsal žalobu pro velezradu na tehdejšího prezidenta Klause a skutkovou podstatu onoho jediného trestného činu, za který může být prezident trestán, viděl v tom, že nejmenoval nové soudce Ústavního soudu, a tím způsobil omezení jeho funkčnosti. Realita byla taková, že Klaus navrhoval nové a nové kandidáty na soudce a Senát mu je znovu a znovu zamítal. Měla být toto velezrada? Nakonec pod žalobou zůstal pouze jediný podpis jejího autora a časem se podařilo Ústavní soud doplnit. Jako by se dnes tento příběh svým způsobem vracel.
Prezident má z ústavy silné jmenovací kompetence v různých oblastech. Členy bankovní rady ČNB jmenuje sám, soudce Ústavního soudu po souhlasu Senátu. O změnách v bankovní radě se vyjma odborných kruhů moc nemluví, zato kandidáti na ústavní soudce jsou posuzováni Senátem zleva zprava. A vůbec nejde jen o odbornost a osobní kompetenci kandidátů, Senát je složený z politiků, tak to nutně má i politický rozměr. Maně vzpomínám na důvody, proč v minulosti byli kandidáti Senátem odmítáni: téměř nikdy to nebylo z důvodu nekompetentnosti, ale protože jako soudci rozhodli sledovanou kauzu tak či onak, anebo jen proto, že je v kandidatuře podpořila jedna politická frakce, což vyvolalo odpor u jiné. Ústavní soudci však rozhodovali zatím vždy velmi nezávisle, až se to leckomu nelíbí. Dokonce i bývalí politici, současný předseda Rychetský budiž příkladem.
Na aktuálního kandidáta, odborně obtížně napadnutelného profesora ústavního práva Aleše Gerlocha, chystají někteří senátoři útok, že je prý prezidentovým „koněm“, protože ho při jednom sporném výkladu ústavy podpořil. To má být důvod k neprojití jeho kandidatury v Senátu? Otázkou vůbec je, zda je dobře, že se na jmenování soudců ústavního soudu podílí i tak politický orgán, jakým Senát ze své podstaty musí být. Na druhou stranu poté, co byla zavedena přímá volba prezidenta, je participace na jmenování ústavních soudců jednou z asi nejvýraznějších personálních kompetencí Senátu. Takže asi není důvod toto měnit.
Skupina senátorů teď sepisuje žalobu na prezidenta pro hrubé porušení ústavy, na jejímž základě může Ústavní soud rozhodnout o ztrátě mandátu. S mnohými rozhodnutími Miloše Zemana osobně nemohu souhlasit, ale hrubé porušení ústavy abys v nich pohledal, takže žalobě velmi hrozí osud žaloby senátora Bárty, blahé paměti.

O autorovi| — Jiří Němec, právník a publicista

— Jiří Němec

Altnerovi prý chtěli dohodu. Hamáček čeká na Nejvyšší soud

15.2.2019 - Právo (Zpravodajství)

Dědička po zesnulém právníkovi Zdeňku Altnerovi, Veronika, nabídla ČSSD, že vystoupí na jejím sjezdu zkraje března, předseda Jan Hamáček to však odmítl s tím, že soc. dem. počká na soud.

Altnerová, která s bratrem Patrikem nárokuje po ČSSD 338 milionů korun, chtěla podle svého advokáta Václava Veselého nabídnout delegátům sjezdu mimosoudní dohodu.
Hamáček však vidí jako jediné řešení vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, ke kterému se soc. dem. dovolala proti rozsudku pražského soudu, jenž nařídil soc. dem. v roce 2016 Altnerovi zaplatit 338 milionů.
Altnerová v dopise Hamáčkovi napsala, že dosud se pozornosti médií stranila. „Jsem ale toho mínění, že aktuální možnost vystoupit před vrcholným orgánem Vaší strany umožní prezentovat před členskou základnou náš postoj k věci,“ uvedla. Svým vystoupením by prý ráda změnila většinové stanovisko strany. Advokát Veselý Právu sdělil, že cílem jejího vystoupení bylo dosáhnout dohody. „Neustále se ze strany některých soc. dem. ozývá, že chtějí plnit. Ona (Altnerová) chce nabídnout jednání a ukončit to dohodou. Je lepší jednat na široké platformě funkcionářů a zástupců ČSSD z celé republiky než jednat s ekonomem strany nebo předsedou. Ten si stejně každé jednání musí nechat schválit grémiem nebo sjezdem,“ řekl.
„My dohodu nabízíme od začátku, musí to být slušná dohoda. Když bude nabídka rozumná, tak je možné to ukončit,“ dodal Veselý. Jak si „slušnou dohodu“ Altnerovi představují, neupřesnil. Loni v listopadu stále žádali 338 milionů. To bylo pro ČSSD nepřijatelné. „Na jednání v listopadu nám nic nenabídli,“ řekl Právu Hamáček. Veselý Právu sdělil, že nabídka mimosoudního vyrovnání ze strany ČSSD nedosahovala ani poloviny sumy, o kterou se Altnerovi s ČSSD soudí. Hamáček prohlásil, že ČSSD nyní počká na rozhodnutí Nejvyššího soudu o svém dovolání.
NS též odložil vykonatelnost napadeného rozsudku soudu nižší instance. S Veronikou a Patrikem Altnerovými jsem se přesto sešel 29. 11. 2018 a o celé záležitosti jsme jednali. Rozešli jsme se s tím, že obě strany vidí jako jedinou možnost řešení sporu vyčkat na rozsudek Nejvyššího soudu. Proto nevidím důvod, aby dědicové JUDr. Altnera vystupovali na sjezdu ČSSD,“ napsal Hamáček.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání ČSSD lze podle ředitele kanceláře předsedy soudu Aleše Pavla očekávat nejdéle v řádu několika měsíců. „Sdělení od paní notářky o určení okruhu dědiců jsme obdrželi teprve 25. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že na tomto závisel náš okruh účastníků řízení, tak jsme ohledně tohoto sdělení paní notářku urgovali již od listopadu 2016,“ napsal ČTK Pavel.

Je lepší jednat na široké platformě zástupců ČSSD z celé republiky než jednat s ekonomem nebo předsedou Václav Veselý, advokát

Karolina Brodníčková

Průlom. VZP proplatí pacientce léčebné konopí

15.2.2019 - Právo (Zpravodajství)

Po třech letech soudních sporů může Martina Kafková (51), trpící roztroušenou sklerózou, i její otec Zdeněk Majzlík (73) oslavovat. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ustoupila veřejnému i soudnímu tlaku a přislíbila, že Kafkové bude proplácet léčebné konopí. Jde o první případ, kdy VZP bude za konopí pacientovi platit.
„Právník VZP nám ústně přislíbil, že pojišťovna vyhoví všem Martininým požadavkům, ale zatím to nemáme na papíře, jak si to VZP představuje,“ řekl Právu Majzlík.
O sporu mezi Kafkovou a VZP rozhodoval včera znovu Městský soud v Praze. „Byl jsem pověřen zde sdělit, že VZP má zájem uspokojit nárok žalobkyně,“ řekl u soudu zástupce pojišťovny Vladimír Souhrada.
Soudkyně Hana Veberová dala pojišťovně 15 dnů na to, aby pacientce i soudu poslala nové rozhodnutí. Pokud s ním Kafková nebude spokojena, bude jednání pokračovat.
Jak ale bude pojišťovna postupovat, nechtěl mluvčí VZP Oldřich Tichý sdělit. „V obecné rovině mohu říci, že VZP vždy postupuje tak, aby vyhověla maximu požadavků svých klien tů, pokud to umožňuje platná legislativa. V konkrétním případě ale nebudeme soudu ani účastníkům řízení vzkazovat náš další postup přes média, nepřišlo by nám to slušné a seriózní,“ řekl Právu. Jestli vyhoví dalším žádostem o proplácení léčebného konopí, když v případě Kafkové ustoupili, nechtěl předjímat.

„Letos už nezaseju“

Majzlík věří, že VZP bude skutečně platit celou částku, kterou Martina potřebuje. Konopí jí pomáhá proti křečím, bolestem a také proti zácpě, což jsou průvodní příznaky roztroušené sklerózy. Jiné medikamenty, které jí lékaři předepisovali, nezabíraly. Celkově potřebuje okolo 180 gramů měsíčně, které v lékárně stojí mezi 30 až 40 tisíci korun.
O proplácení léčebného konopí žádal Majzlík pro svou dceru již před více než pěti lety, kdy bylo léčebné konopí v ČR legalizováno. Neuspěl, proto marihuanu pěstoval ilegálně doma. „Když to dobře dopadne, tak letos už nezaseju,“ řekl Právu.
Spor s VZP se táhl řadu let, ledy prolomil až 14 dní starý výrok Ústavního soudu, který vyzval k neprodlenému rozhodnutí. Přijde-li spravedlnost pozdě, je to podle ústavních soudců totéž, jako by byla odmítnuta.
Léčebné konopí je legální v Česku od roku 2013, ale k pacientům se zatím příliš nedostalo. Musí si jej kupovat, měsíční dávka se může vyšplhat až na desítky tisíc. Nyní se pro ně blýská na lepší časy. Ministerstvo zdravotnictví chce zákonem nařídit zdravotním pojišťovnám, aby začaly užívání sušené marihuany potřebným pacientům z 90 procent proplácet.

Oldřich Danda

Slovenský ústavní soud bude ochromen

15.2.2019 - Právo (Ze zahraničí)

Slovenský ústavní soud bude od nadcházejícího víkendu, kdy skončí funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců, paralyzován.
Poslanci ani včera při opakovaném hlasování nevybrali pro prezidenta žádné kandidáty na ústavní soudce. Jednání provázely spory uvnitř tříčlenné vládní koalice. Expremiér Robert Fico (Směr-SD) se kandidatury na post ústavního soudce vzdal již před úterním prvním kolem hlasování.


Senát nejspíš odmítne zdanění církevních restitucí

14.2.2019 - Prima (18:55 Velké zprávy)

redaktor
--------------------
Senát nejspíš odmítne zdanění církevních restitucí. Doporučil to dnes jednoznačně Hospodářský výbor Horní komory, kde má většinu opozice. Pokud pak poslanci senátní veto přehlasují, opoziční senátoři už avizovali, že se obrátí na Ústavní soud. Stát by zdaněním peněžitých náhrad,které církve dostávají za majetek nevydaný v restitucích, mohl podle KSČM získat každoročně zpátky zhruba 380 milionů korun.


Všeobecná zdravotní pojišťovna chce své pacientce hradit nadstandardní dávku léčebného konopí

14.2.2019 - Prima (16:25 Odpolední zprávy)

Sandra PARMOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď jedno průlomové rozhodnutí. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce své pacientce hradit nadstandardní dávku léčebného konopí. Martina Kavková trpí roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu a jediné co jí pomáhá je právě konopí. V lékárnách je pro ni ale příliš drahé a pojišťovna jí ho doteď hradit nechtěla. Případ sleduje kolega Daniel Janoch, který je teď se mnou ve studiu. Dane, dobré odpoledne. Pověz nám prosím, co přimělo pojišťovnu změnit názor?

Daniel JANOCH, redaktor
--------------------
Dobré odpoledne. Tak ty důvody mohou být asi tři. I když pojišťovna se zatím jasně nevyjádřila. Zaprvé jde o to, že částečnou úhradu konopí plánuje zavést v příštím roce i ministr zdravotnictví. Navíc se před týdnem zastal Martiny Kavkové i Ústavní soud, když nakázal pražskému soudu rychle rozhodnout o tom, zda má pojišťovna lék proplácet. Spor se táhne už osm let a do dnešního dne bez výsledku. Během této doby musí Martině pěstovat nelegálně konopí její otec. Protože by ji potřebná měsíční dávka konopí z lékárny vyšla na 40 tisíc korun. Na což nemá. Lékaři se přitom shodují na tom, že na odstranění velkých bolestí a nesnesitelných křečí není pro Martinu lepší léčba. A to může být další důvod, proč pojišťovna svůj postoj přehodnotila. V každém případě byli soudci náhlým obratem pojišťovny zaskočeni, stejně jako Martinin otec. Překvapení ovšem vystřídala obrovská radost a úleva. My jsme s Martinou i jejím otcem natáčeli a vše uvidíte ve Velkých zprávách tady na Primě.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011