Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Analýza nálezu k EET: Ústavní soud vzkázal vládě a poslancům, že občané nejsou hračkou v jejich rukou

15.12.2017 - ceska-justice.cz (Soudy)

Ústavní soud vzkázal politikům, že Česká republika je právní stát, a proto jeho občané nejsou hračkou a předmětem pokusů v jejich rukou. O tom, pro kterou skupinu obyvatel zákon o EET platí, nesmí svévolně rozhodovat na základě obecného zmocnění bez kritérií a hranic vláda, nýbrž pouze zákonodárci. Jde o uplatnění zásady zákonnosti, výhrady zákona a dělby moci v demokratickém právním státu.

Ústavní soud dnes svým nálezem rozhodl, že tři paragrafy zákona o sledování tržeb podnikatelů on-line – elektronické evidenci tržeb pozbývají platnost v ustanoveních, která zmocňují vládu, aby svévolně bez předem známých kritérii udělovala různým skupinám výjimky a rozhodovala, pro které skupiny obyvatel bude zákon o EET platit a pro které nikoli. Ústavní soud tak zcela potvrdil tvrzení navrhovatele, že předmětné paragrafy jsou „v rozporu s výhradou zákona pro ukládání daňových povinností“.

Jde o paragrafy 10, 12 a 37 předmětného zákona, kterými poslanecká sněmovna zmocnila vládu, aby konala, jak se jí chce a kdy se jí chce. První dva paragrafy obsahovaly formulaci, že „Tyto tržby stanoví nařízením vláda“. Znění §37 dokonce umožňovalo dekretem nařizovat, že na některé obyvatele se EET vztahovat ne/bude, a to bez jakýchkoli předchozích podmínek. „Vláda může stanovit nařízením, že některé tržby nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně evidovanými tržbami.“

Měla vláda rozhodovat na základě políbení prstenu?

Na základě čeho by vláda vydávala nařízení o uvalování povinnosti EET na podnikatele nebo o jejímu zproštění? Protože předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček od rána argumentuje 21. stoletím? Protože advokáti argumentují profesně podloženou hrozbou ztráty advokátní mlčenlivosti? Protože se staří lékaři a řemeslníci hodlají raději vzdávat ekonomické činnosti? Protože provozovatelé e-shopů prokázali, že jejich tržby už evidované jsou? Protože stát vyloučil z trhu nevidomé a hluchoslepé podnikatele? Nebo prostě proto že některá lobby má větší sílu, než jiná? A že je ochotna přijít vládě políbit onen pověstný prsten?

Výsledkem předvídatelného a logického rozhodnutí Ústavního soudu je proto zrušení dalších fází náběhu EET, neboť tyto samy o sobě představují výjimky, aniž by kdokoli znal jejich kritéria a důvody. Poslanci ANO11, ČSSD a KDU-ČSL a další tím, že schválili takovou formu zákona s obsahem, kterým přenesli svoji odpovědnost rozhodovat na vládu, aniž by uvedli parametry rozhodování, se dopustili zásadního porušení náležitostí demokratického právního státu, kterými jsou mimo jiné zásady zákonnosti, výhrada zákona a dělba moci.

Poslanci nestanovili žádná kritéria, i když mohli

Podle zveřejněného nálezu Ústavního soudu má vydávání podzákonných norem svoje pravidla i limity. Ústavní soud to uvedl s odkazem na svoji předešlou judikaturu: „V obou nálezech Ústavní soud zdůraznil, že nelze připustit, aby se sféra ochrany základních práv a svobod dostala pod pravomoc moci výkonné, která k tomu není oprávněna,“ uvedl Soud, který vyjmenoval okolnosti, za kterých může vláda vydávat podzákonné normy.

Jak dále vyplývá z nálezu, poslanci vládu mohli zmocnit k vydávání nařízení ohledně EET konkrétním zmocněním, jenže to neučinili a ponechali ji volnou úvahu: „V daném případě přitom není pochyb o tom – vycházeje z uvedených podmínek a limitů pro vydání nařízení vlády – že pro vydání předvídaného nařízení vlády je dán zjevný prostor a zákon k tomu zmocnil oprávněný orgán – vládu. Současně však sám zákon podmínky, kdy může dojít k přenesení evidence tržeb do zjednodušeného režimu nebo dokonce, kdy může dojít k úplnému vynětí některých tržeb z jakékoliv evidence, vymezuje toliko tak, že evidence některých tržeb v běžném režimu (§ 10 zákona o evidenci tržeb) nebo evidence dokonce i jen ve zjednodušeném režimu (§ 12 zákona o evidenci tržeb) by znemožnila nebo zásadně ztížila plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou,“ cituje Ústavní soud předmětné paragrafy, jak je poslanci schválili.

K dočasnému vynětí z evidence pak může podle § 37 odst. 3 citovaného zákona vláda přistoupit svým nařízením, aniž by musela zohlednit nějaké výslovné kritérium zákona, popisuje Ústavní soud situaci s políbením prstenu.

Poslanci do EET korupci vepsali jako princip

„Všechna tři zákonná zmocnění tak dávají vládě možnost upravit otázky podřaditelné pod předmět prováděného zákona, nicméně sám zákon, kromě zcela obecného kritéria znemožnění nebo zásadního ztížení hospodárného výkonu činnosti, vládě žádné hranice nedává, což vytváří prostor pro prováděcí normotvorbu vedoucí k možné diskriminaci těch, kteří do těchto zvýhodněných podmínek zahrnuti nebudou, popř. s ohledem na chybějící meze též nejistotu, zda tam někdo (a kdo konkrétně) zahrnut bude,“ uvádí Ústavní soud.

Jak dále vyplývá z nálezu Ústavního soudu, je totiž zcela na vládě, zda si vybere Havlíčkův argument 21. století pro EET nebo vyslyší políbení prstenu či profesionální či humanitární argumentaci proti EET nebo se rozhodne ze zcela jiných důvodů: „Je tak zcela na úvaze vlády, zda tržbu z evidence úplně vyjme jednou provždy nebo ji vyjme jen dočasně nebo ji zařadí do zjednodušeného režimu – teoreticky by tak nějaká příští vláda mohla změnit, popř. zcela eliminovat povinnost vést předmětnou evidenci, aniž by k tomu potřebovala vyjádření zákonodárce,“ uvádí se doslova v nálezu Ústavního soudu. Z tohoto pohledu jde o korupční zákon, o normu, do které poslanci korupci vepsali jako princip.

Nerovnost trvá, nejvíce úniků je ve stavebnictví

Podle Ústavního soudu zákon neobsahuje žádnou pojistku proti libovolnému výkladu: „Proti excesivnímu (či až absurdnímu) výkladu i aplikaci výše citovaných zmocnění tak zákon sám neobsahuje žádné mechanismy a omezení bránící ve svém důsledku např. tomu, aby to bylo až nařízení vlády, které stanoví, jaké tržby budou evidovány a v jakém režimu. Jak již bylo ale řečeno, takový přístup není přípustný. I v případě elektronické evidence tržeb musí být primárně zákonem definováno, na koho povinnost evidence dopadá a v jakém rozsahu,“ vzkazuje zákonodárcům Ústavní soud.

Dále je podle Soudu důsledkem kromě neústavnost také porušení principu rovnosti: „Uvedená diskrepance má kromě aspektu neústavního přenesení kompetence moci zákonodárné na moc výkonnou i rozměr porušení principu rovnosti a zákazu diskriminace,“ uvádí Ústavní soud v nálezu. Tímto nálezem se však princip nerovnosti ještě dále prohlubuje, protože EET dále zůstává povinná pouze pro maloobchod a velkoobchod, ubytovací služby a restaurace, aniž by to bylo řádně zdůvodněno v důvodové zprávě zákona. Podle důvodové zprávy totiž k největším únikům z tržeb nedochází v restauracích a hotelech, nýbrž ve stavebnictví, kterého se EET nyní nebude týkat. K nařízení EET v restauracích stát přistoupil proto, že se dobře kontrolují, uvedla u příležitosti zavádění EET Simona Hornochová.

Zákon vytváří kasty i v jednom oboru

Na to, že stát vytváří systémovou nerovnost a kasty bez EET dokonce už v první fázi zákona v rámci jednoho oboru, kdy EET platí pro restaurace, ale nikoli pro stravovací stánky a rychlé občerstvení, upozorňovali už ekonomové a právníci z Unie daňových poplatníků i hoteliéři sdružení v Asociaci hotelů a restaurací.

Závěrem Ústavní soud vzkazuje, jak by měli poslanci ve standardní demokracii rozhodovat: „Sám zákonodárce musí dostatečně určit – racionálně a předvídatelně – eventuální možnosti vynětí daňového subjektu z evidence tržeb, a to tak, aby ústavně postulované rovnosti v právech dostál. S ohledem na uvedené, Ústavní soud přistoupil rovněž ke zrušení § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona o evidenci tržeb,“ předkládá svůj Ústavní soud závěr k zákonu, který od samého počátku flagrantně porušoval základní principy demokracie a vlády práva.

Irena Válová


Babiš, Schillerová: Vláda připravuje novelu zákona o EET, ve sněmovně ji čeká martýrium

15.12.2017 - ceska-justice.cz (Soudy)

Vláda Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s dnešním výrokem Ústavního soudu, který zrušil některé části zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) urychleně připraví novelu předpisu. Babiš to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci po skončení unijního summitu v Bruselu

Babiš připomněl, že ministerstvo už před volbami slíbilo novelu zákona, která umožní výjimky pro uživatele s tržbami do půl milionu korun. Ústavní soud podle Babiše nyní doplnil, že výjimky mají být dané zákonem, aby je jednotlivé kabinety nemohly měnit, čemuž jako premiér rozumí. Do novely tak bude nyní zahrnuto i zavedení třetí a čtvrté vlny systému. „Samozřejmě otázka je, jak to dopadne ve Sněmovně, určitě to bude náročné martyrium, jak jsme to zažili poprvé,“ podotkl.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vítá, že Ústavní soud nezrušil zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) jako celek. Důležité podle ní je i to, že soudci označili cíl zákona, tedy lépe kontrolovat výběr daní, za legitimní. Zrušení části paragrafů nebude mít vliv na funkčnost evidence, řekla dnes novinářům ve Sněmovně. Ministerstvo financí následně uvedlo, že vzhledem k rozsáhlosti potřebných změn v zákoně vnímá rozhodnutí odložit start třetí a čtvrté fáze evidence tržeb jako jediné možné.

„Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek a potvrdil ho jako legitimní nástroj k prověřování daňových povinností,“ řekla Schillerová. Zrušení povinnosti uvádět na účtenkách rodné číslo podle ní neomezí funkčnost evidence, protože tyto údaje zůstanou součástí dat, která podnikatelé posílají ministerstvu financí. „Není ani omezena funkcionalita účtenkové loterie,“ řekla ministryně.

Stát chce udělit výjimky výměnou za paušální daň

Schillerová také uvedla, že ministerstvo připravuje novelu zákona o EET, která by zavedla výjimky z evidence. Do té nyní úřad zapracuje i současné výhrady Ústavního soudu, včetně odvolaného spuštění třetí a čtvrté vlny EET. Zároveň by měla obsahovat i výjimky z povinnosti evidovat tržby. „Určitě budeme navrhovat ty nejmenší fyzické osoby, které mají nějaký příjem. Budeme to navrhovat ve vazbě na paušální daň,“ řekla Schillerová. Hranici tržeb 750.000 korun, kterou navrhují některé strany, ale považuje za příliš vysokou.

Novela je podle Schillerové do značné míry připravena. „My jsme schopni tu novelu předložit velice rychle, ale pak to bude otázkou legislativního procesu, a ten já odhadnout neumím,“ řekla. Předpokládá, že ministerstvo by mělo návrh předložit do dvou měsíců.

Svazy už žádají výjimky pro malé

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by nebylo dobré, kdyby se EET vztahovala pouze na obchodníky a provozovatele hotelů a restaurací a ostatní podnikatelé by byli této povinnosti zbaveni. „Věříme, že se podaří v co nejbližší době vyřešit formou novely zákona sporné body a že třetí a čtvrtá vlna zavedení EET bude pouze drobně odsunuta, nikoliv zcela zrušena,“ dodala mluvčí svazu Irena Vlčková.

Zrušení startu třetí a čtvrté vlny podle Schillerové nebude mít negativní vliv na podnikatele, kterých se měly dotknout. „Neměl by to být takový problém. Moje zkušenost z první a druhé vlny je, že podnikatelé se většinou připravovali na poslední chvíli,“ řekla. Pokud si někdo již pokladnu pro evidenci tržeb pořídil, může se podle Schillerové zapojit do EET i dobrovolně.

Hospodářská komora prosazuje, aby stát zohledňoval v zapojení do EET obrat živnostníků a podnikatelů a ty menší z ní vyňal. „Komora oceňuje dnešní rozhodnutí ÚS zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě možnost připravit smysluplný a přiměřený koncept osvobození drobných podnikatelů a provázání paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET,“ uvedl mluvčí Miroslav Diro.

EET dále platí

Třetí vlna EET měla být spuštěna v březnu 2018. Má se týkat stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích nebo služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému mají zapojit také vybraní řemeslníci či další služby. Do třetí a čtvrté vlny by se podle odhadů MF mělo zapojit zhruba 300.000 podnikatelů. Po roce fungování EET eviduje tržby 161.000 podnikatelů.

„Ministerstvo financí zdůrazňuje, že drtivá většina povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb zůstává i nadále v platnosti a funkčnost zákona nebyla významněji dotčena. Ministerstvo financí vydá podrobnější informaci ohledně praktických dopadů tohoto nálezu Ústavního soudu do povinností daňových subjektů v následujících dnech,“ uvedl dále úřad.

(čtk)


Pelikán dočasně zprostil funkce soudkyni Helenu Královou

15.12.2017 - ceska-justice.cz (Justice)

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně zprostil soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou. Vedení soudu nyní musí rozhodnout, jak naloží s věcmi, ve kterých soudkyně rozhodovala – včetně například vazebních řízení.

Soudkyně, která se stala známou kvůli případu Nagyová, Nečas a spol., čelí navíc dvěma kárným žalobám.

Podle informace České justice musí vedení Obvodního soudu pro Prahu 1 nyní musí rozhodnout, co s případy, v nichž podle rozvrhu práce rozhoduje soudkyně Helena Králová rozhoduje. U neodkladných věci typu vazebních řízení bude změna rozvrhu práce učiněna v řádu dnu. U ostatní věci, včetně mediálně sledovaných případů, je obvyklá praxe taková, že vedení soudu vyčká do nařízeni jednání kárného soudu o první žalobě a podle toho rozhodne, zda opatřením změní rozvrh práce a určí i v těchto věcech jiné soudce.

Očekává se také, zda Nejvyšší správní soud nespojí projednávání obou kárných žalob, které na soudkyni Královou podal ministr spravedlnosti a posléze předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Podle zdrojů České justice budou kárné žaloby na soudkyni Královou projednány NSS někdy na přelomu února a března s tím, že kárný senát je projedná obě v jeden den.

Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková uvedla, že soud se o zproštění dověděl od novinářů a oficiálně zatím ministrovo rozhodnutí neobdržel. „Obecně, pokud je soudce dočasně zproštěn výkonu funkce, nemůže poté, co je mu takové rozhodnutí doručeno, vykonávat rozhodovací činnost soudce až do té doby, než rozhodne kárný senát o kárné žalobě,“ napsala ČTK.

Pelikán se rozhodl na základě Vávrovy žaloby

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová z kauzy Jany Nečasové čelí od prosince 2017 už druhé kárné žalobě. Podal ji předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Vadí mu rozdílné rozhodování o použitelnosti odposlechů. O této kárné žalobě Česká justice již dříve informovala.

Jak vyplývá ze stanoviska ministra spravedlnosti pr ČTK, Pelikán se rozhodl zprostit Helenu Královu z funkce právě na základě kárné žaloby Libora Vávry: „Ministr Pelikán si přečetl text návrhu na zahájení kárného řízení, který podal pan předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, a rozhodl se k dnešnímu dni soudkyni Helenu Královou zprostit funkce,“ konstatovala pro ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Ministr spravedlnosti může k dočasnému zproštění kárně stíhaného soudce přistoupit tehdy, jestliže se v kárné žalobě navrhuje soudcovo odvolání z funkce. Tento způsob postihu pro Královou požaduje jak Pelikán, tak i Vávra. Vávra soudkyni vytkl měnění názorů na zákonnost odposlechů v kauze trafik.

Soudkyně Králová může podat stížnost

Podle zákona o soudech a soudcích může Králová proti ministrovu rozhodnutí podat stížnost, která by však zákaz soudit neoddálila, protože nemá odkladný účinek.

Dočasné zproštění trvá do pravomocného skončení kárného řízení u Nejvyššího správního soudu. Po tuto dobu soudce pobírá polovinu platu. Pokud nakonec není odvolán, zbývající peníze se mu doplatí.

První kárnou žalobu na soudkyni Královou podal ministr Robert Pelikán v listopadu 2017. Podle ministra spravedlnosti nechápe ústavní meze soudcovské nezávislosti a ohrožuje tak fungování soudnictví jako celku. Česká justice měla možnost se s tímto textem kárné žaloby podrobně seznámit a údaje z kárné žaloby zveřejnila.

Podle Českou justicí oslovených soudců, kteří přišli či přicházejí s prací soudkyně Heleny Králové do styku, se jedná o soudkyni, u níž je možné s velkou jistotou vyloučit jakékoliv korupční či nestandardní vlivy. Spíše, a v tom se všichni shodují, se jedná o soudkyni, která odborně nestačí na agendu, kterou vykonává.

Kauzy soudkyně Heleny Králové (66):

– Případem zneužití Vojenského zpravodajství se soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Králová zabývala od června 2014, kdy státní zastupitelství podalo obžalobu. Králová nejprve trestním příkazem Nečasové (dříve Nagyové) uložila roční podmíněný trest, stíhání jednoho obviněného zastavila a případ dalších dvou předala ministerstvu obrany, aby ho řešilo jako kázeňské provinění. Pražský městský soud však případ zpravodajců vrátil. Nečasová i státní zástupce navíc podali odpor, takže se muselo konat hlavní líčení.

– Loni v květnu Králová dospěla k závěru, že nikdo trestný čin nespáchal. Městský soud v Praze vyhověl odvolání žalobců a vrátil věc k doplnění dokazování. Králová proto rozhodovala znovu a loni v červnu čtveřici znovu nepravomocně osvobodila. Odvolací soud ale verdikt znovu zrušil a případ vrátil k projednání. Letos v lednu pak pražský městský soud kauzu zneužití zpravodajství Králové odebral. Vytkl jí nelogické hodnocení důkazů a zpochybnil její nestrannost. Případ začala řešit soudkyně Pavla Hájková a 22. listopadu soud Nečasové uložil dvouletý podmíněný trest a pětiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích státní správy. Obžalovaní zpravodajci také dostali podmínku a zákaz působit ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech. Rozhodnutí není pravomocné.

– Od konce loňského roku Králová soudí i další případ, související se zásahem na Úřadu vlády v červnu 2013. Jde o kauzu takzvaných trafik, tedy podplácení poslanců funkcemi. Žalobě kromě Nečasové čelí její manžel a bývalý premiér Petr Nečas či někdejší vládní úředník Roman Boček. Králová požádala, aby jí případ odebrali kvůli tomu, že její kolegyně je manželkou exposlance ODS Petra Tluchoře (v kauze byl dřív obviněn a nyní je svědkem), městský soud jí ale nevyhověl.

– Letos soud zamítl stížnost státních zástupců, podle nichž je Králová podjatá. Soudní líčení v této kauze nadále pokračuje. Počátkem listopadu Králová rozhodla, že odposlechy, o něž se opírá obžaloba, jsou nezákonné. Při předchozích jednáních ale Králová použití odposlechů připustila. Později prostřednictvím tiskové mluvčí své rozhodnutí upřesnila, že za nezákonné považuje jen dvě sms, které jsou součástí trestního spisu, nikoliv tedy všechny odposlechy. Kvůli této kauze podal předseda pražského městského soudu Libor Vávra na Královou kárnou žalobu. Byla to již druhá kárná žaloba na Královou.

– Letos v září podal na Královou kárnou žalobu ministr Pelikán. Návrh se týká pěti různých trestních řízení, které soudkyně podle něj prodloužila o léta, protože v nich opakovaně nerespektovala závazné právní názory nadřízených soudů. Tehdy ministr nevyužil svého oprávnění dočasně Královou zprostit výkonu soudcovské funkce. Této možnosti se rozhodl využít poté, co soudkyni zažaloval Libor Vávra.

– Mezi případy, kvůli kterým podal na Královou ministr Pelikán kárnou žalobu, patří obvinění někdejšího šéfa Správy železniční a dopravní cesty Jana Komárka za uzavření nevýhodných smluv na nákup elektřiny. Po dvojím osvobození senát pod vedením Králové v listopadu 2013 Komárka odsoudil k dvouleté podmínce (za pokus o porušení povinnosti při správě cizího majetku mu hrozilo až osmileté vězení). Městský soud ale nakonec Komárka, který vinu od počátku odmítal, osvobodil.

– V listopadu 2013 padl verdikt i v kauze bývalého ředitele firmy Čepro Tomáše Kadlece a jeho někdejšího obchodního ředitele Alexandra Houšky. Podle žalobce podepsali v letech 2003 až 2005 nevýhodné smlouvy. Králová oba muže osvobodila, po dovolání nejvyššího státního zástupce se proces vrátil na začátek. Kadlec a Houška byli osvobozeni i v prosinci 2015 a loni v září. Oba tyto verdikty Králové městský soud zrušil – první s odůvodněním, že líčení provázely podstatné vady a také porušení trestního zákoníku. Letos v dubnu byla Králové kauza odebrána. Soudí ji soudkyně Ivana Tichá.

– V listopadu 2013 padl další osvobozující rozsudek v dalším „kárném“ případu, pod nímž je Králová podepsána. Obžaloby zprostila bývalého velvyslance v Thajsku Milana Sedláčka a další dva lidi, obžalované za zneužití pravomoci a podvodu při uzavření tří smluv na marketingové akce kolem česko-asijského fóra 2009. Zhruba o dva měsíce dříve padl osvobozující verdikt i v podobném případu někdejšího ministra a velvyslance v Austrálii Juraje Chmiela, kterého žaloba vinila z porušení zákona o veřejných zakázkách.

– V předchozích letech soudila Králová například i výtvarníka Romana Týce kvůli jeho konfliktu se strážníky. V červnu 2012 rozhodla, že umělec nespáchal trestný čin a případ skončil jako přestupek na radnici. Na starosti měla také kauzu Čechoameričana George Novotného, obžalovaného mimo jiné z vydírání bývalého šéfa televize Nova Vladimíra Železného (kauza souvisela s případem, v němž byli oba potrestáni za krácení daní při dovozu obrazů z ciziny). Novotnému v červnu 2009 vyměřila dvouletou podmínku.

– Králová (narozena 12. srpna 1951) začínala podle informací médií v justici v polovině 70. let, nejprve působila v Chebu a Karlových Varech. K Obvodnímu soudu pro Prahu 1 byla jmenována v roce 1990, na přelomu století působila i jako jeho místopředsedkyně. Podle seznamu, který v roce 2011 zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, byla před rokem 1989 členkou komunistické strany.

(ire, čtk)


Vyšetřovatel případu soudce Kozáka přeposlal jeho výpověď svědkyni

15.12.2017 - ceska-justice.cz (Policie)

Přestože jde o jasné porušení Trestního řádu a ústavního práva na obhajobu, poslal vyšetřovatel případu soudce Jana Kozáka protizákonně část jeho výpovědi svědkyni. Tu navíc vyslechl pouze před sdělením obvinění, a porušil tím právo obhajoby. Vyplývá to z informací České justice. Výpověď přitom měla podpořit Kozákovy argumenty, že se ve své kauze ničeho nezákonného nedopustil. Kvůli takovému postupu podal jeho obhájce podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů a dozorovému státnímu zástupci.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) soudce brněnského krajského soudu Jana Kozáka dočasně zprostil funkce letos v létě. Policie v polovině června soudce začala trestně stíhat a podezřívá ho ze zneužití pravomoci.

Koncem listopadu podal advokát obviněného soudce Jana Kozáka Jaroslav Brož podnět GIBS na postup vyšetřovatele brněnské expozitury Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem a korupcí (NCOZ) podplukovníka Dalimíra Preisse a zároveň podnět dozorovému státnímu zástupci. Důvodem podle zjištění České justice je skutečnost, že Preiss měl okopírovat část výpovědi obviněného. Tato část výpovědi se týkala pochybení vedoucí podatelny Krajského soudu v Brně Hany Zábršové, která měla podle zjištění obhajoby nenávratně ztratit jedno podání v insolvenčním případu R. Čechmánka. Zmíněná informace měla potvrdit Kozákovu obhajobu, že se na KS v Brně v podatelně ztrácely různé dokumenty a podání.

Náhodný nález

Na skutečnost se zmizelým podáním přišel náhodou Kozákův obhájce při prohlídce spisu. Namísto toho, aby k výpovědi Zábršovou řádně vyslechl, tuto část výpovědi jí přeposlal policista Preiss emailem, aniž by to mělo jakoukoliv oporu v trestním řádu, a tedy zmařil důkaz navržený obhajobou.

Jmenovaná byla vyslechnuta pouze ještě před sdělením obvinění, ačkoliv se nejednalo o neodkladný úkon a je takto zkráceno právo obhajoby. Email nalezla obhajoba ve spisu, aniž by ovšem byl email „žurnalizován“, tedy uveden v přehledu spisového materiálu.

Stížnost na postup policejního orgánu podal obhájce i dozorovému státnímu zástupci VSZ v Olomouci. Nad toto pochybení si obhájce stěžuje i na to, že policejní orgán se nevyjádřil, tedy nezamítl je, ani je nepřipustil, k celkem třem navrženým důkazům obhajoby, které se týkají pochybení podatelny KS v Brně, kdy došlo ke ztrátě podání v rámci různých případů, vedených u KS v Brně, ačkoliv se jedná o zcela zásadní zjištění, které zpochybňuje celou verzi obvinění, jak namítá obhajoba.

Jak policista Preiss, tak GIBS se k podání podnětu odmítli vyjádřit. Preiss na telefonický dotaz odmítl odpovědět, s tím, že to nebude komentovat. „K Vámi dotazované věci v současné době nejsou k dispozici žádné informace,“ odpověděla tisková mluvčí GIBS Radka Sandorová. Kozák České justici podání podnětu potvrdil, s tím, že věc nebude dále komentovat.

Ústavní stížnost

Údajnou trestnou činnost soudce Kozáka spatřuje brněnská expozitura Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem a korupcí, ve stejné věci, pro kterou na soudce Kozáka podal předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek opožděně návrh na kárnou žalobu a kterou opakovaně podal ministr spravedlnosti. V této věci byla podána ústavní stížnost. Kozák měl totiž podle informací České justice už v září minulého roku zjistit v jím vedeném insolvenčním spise přihlášku do řízení o oddlužení fyzické osoby, které vedla jeho kolegyně soudkyně Hana Hrstková. O celé věci učinil úřední záznam, a věc předal příslušnému soudnímu oddělení.

Učinil tak však chybným způsobem, který záhy napravil a o celé věci obratem informoval místopředsedy soudu, kteří s ním celou věc měli projednat. Na policii byl v této věci podle zjištění Kozák poprvé podávat vysvětlení 21. března tohoto roku, a tak je zarážející, s jakým časovým odstupem se celá věc řeší. Stejně tak budí rozpaky i to, že se věcí zabývá elitní policejní útvar a dozor provádí VSZ v Olomouci, ačkoliv se jedná o možnou škodu v řádu desítek, maximálně stovek tisíc korun.

Dušan Šrámek


Mirek Topolánek: Prezident by neměl mít pravomoc kárného žalobce soudců

16.12.2017 - ceska-justice.cz (Politika)

Měl by prezident republiky přijít o pravomoc kárně žalovat soudce? V otázce, která budí v justici vášně, má kandidát na prezidenta Mirek Topolánek jasno. Prezident je ze své funkce neodpovědný, proto by možnost zasahovat do chodu justice mít neměl. V rozhovoru pro Českou justici bývalý premiér také odmítl, že by měl prezident disponovat zákonodárnou iniciativou.

Jaké změny by potřebovala česká justice? V jaké je kondici?

Kandiduji na funkci prezidenta, což je představitel moci výkonné. Ten by neměl zasahovat do moci soudní a chci se proto zdržet některých komentářů a zásahů tímto směrem. Mám však jisté pochybnosti nad efektivitou a důvěryhodností jejího výkonu. Zejména se to týká určité nepředvídatelnosti rozsudků. Někdy se také málo respektuje důvěrnost vztahů mezi advokátem a klientem. Vadí mi i úniky ze spisů. Celkově se ale výkon justice zlepšuje, zejména rychlost. Co považuji za hrozbu, je možnost ministerstva spravedlnosti zasahovat do soudcovské nezávislosti a návrhy na vyčlenění části státního zastupitelství mimo kontrolu.

Byl byste pro změny v Ústavě?

Co se týká Ústavy, respektive celého ústavního pořádku, tak nejsem zastáncem živelných změn. Každá Ústava má svůj dynamismus, nicméně nejsem názoru, že by naše Ústava v tuto chvíli dospěla k nezbytné potřebě nějakých změn. Když už, tak se má Ústava měnit v klidných časech a s chladnou hlavou. Ani jeden z těchto předpokladů dnes neplatí. A Ústava je kotvou naší svobody, demokracie, lidských práv a vlády práva.

Nejste tedy stoupencem zavedení obecného referenda?

Referendum má být jen ve výjimečných případech. Což dnešní stav, kdy jej vyhlašuje parlament ústavní většinou, naplňuje.

Expremiér při své kampani Foto: Facebook Zřejmě tedy nejste ani pro to, aby prezident disponoval zákonodárnou iniciativou.

Jsme parlamentní republikou. Prezident je ze své funkce neodpovědný. Proto prezidentovi zákonodárná iniciativa (na rozdíl od vlády) nepřísluší.

Měl by prezident mít pravomoc kárného žalobce?

Ne. Zde platí totéž, co jsem uvedl v předchozí odpovědi.

Scházel byste se se zástupci justice? Jak byste si taková setkání představoval?

Kvůli konkrétní cause určitě ne. Nedělal jsem to jako premiér a to má vláda na rozdíl od prezidenta za výkon státního zastupitelství odpovědnost. Scházel bych se se zástupci státního zastupitelství a soudců k debatám nad systémovými otázkami.

Jak by se tedy prezident měl chovat při komentování jednotlivých kauz?

Velmi zdrženlivě. Odpověděl bych, že vůbec. Ale nechávám si malý prostor, kdyby se objevila causa typu Hilsneriády a šlo by o elementární respekt k právu na spravedlivý proces.

Mirek Topolánek kandidaturu oznámil na poslední chvíli Foto: Facebook Jak by měl vypadat kandidát na ústavního soudce?

Těžko vytvářet konkrétní škatulku. Ústavní soud má být pestrý a zahrnovat různé názory v justiční obci. Pokud bych měl přesto odpovědět, tak Osobnost s velkým O. Člověk nejen odborně erudovaný, ale i moudrý a lidský. Myslím, že složení našeho Ústavního soudu to naplňuje.

Byl byste pro legislativní zakotvení Nejvyšší rady soudnictví?

Nemám konkrétní názor ohledně podoby. Ale jsem pro větší soudcovskou samosprávu a záruky nezávislosti. Ne, že by byli úplně všichni soudci skvělí. To určitě nejsou. Jsou výborní, průměrní i špatní. Nicméně soudní systém umožňuje nápravu chyb, nikdy nezáleží vše na jednom soudci. Daleko větším rizikem jsou zásahy případně aktivistického ministerstva spravedlnosti, které výběrem soudních funkcionářů i skrze administrativní a finanční náležitosti může celou soustavu postupně „zglajchšajtovat“. Viděli jsme to na případu nacistického Německa i totalitního Československa, jak snadné bylo zneužít justici k politickým cílům.

Měl by se změnit způsob výběru soudců?

Není to, myslím, úplně nezbytné.

Eva Paseková


Ústecký soud zastavil řízení proti znalcům z kauzy úmrtí v Rumburku

17.12.2017 - ceska-justice.cz (Justice)

Krajský soud v Ústí nad Labem zastavil správní řízení proti znalcům kvůli údajně špatnému posudku v kauze úmrtí v rumburské nemocnici. Uvedl to server iROZHLAS.cz na základě vyjádření dotčených znalců. Soud původně rozhodl v únoru o vyškrtnutí lékařů Radka Matlacha a Jiřího Závodského ze seznamu soudních znalců. Verdikt pak ale zrušilo ministerstvo spravedlnosti a nařídilo nové řízení.

Na základě společného posudku Matlacha a Závodského byla zdravotní sestra z Lužické nemocnice v Rumburku obžalována z šesti vražd pacientů. Závěry posudku ale odmítl znalec obhajoby i revizní posudek a soudy zdravotní sestru zprostily viny. Ústecký soud poté uvedl, že Matlach a Závodský nevykonávali svoji činnost řádně, a rozhodl o jejich vyškrtnutí ze seznamu znalců. Proti tomu se oba znalci odvolali k ministerstvu, které soudu vytklo neúplnost verdiktu a nařídilo nové projednání.

Krajský soud podle webu rozhlasu projednával práci dvojice znalců znovu od května a v prosinci řízení zastavil kvůli promlčení věci. Serveru to řekli Matlach a Závodský.

Kvůli posudku v jiné kauze je Matlach stíhán policií. Spolu s dalším lékařem Igorem Fargašem vypracoval posudek pro obhajobu v případě Petra Kramného, kterého soud pravomocně poslal do vězení za vraždu manželky a dcery elektrickým proudem. Podobně jako v rumburské kauze se Matlachův posudek rozchází s posudky protistrany a tvrdí, že manželka a dcera Kramného zemřely na otravu. Za posudek v případu Kramného byli Matlach s Fargašem obviněni z křivé výpovědi a nepravdivého posudku. Proti stíhání oba podali stížnost k Ústavnímu soudu, ale neuspěli.

(čtk)


Pražská soudkyně Helena Králová nesouhlasí s dočasným odvoláním z funkce

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
--------------------
Pražská soudkyně Helena Králová nesouhlasí s dočasným odvoláním z funkce. Proti rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO se chce bránit stížností. Králová nesmí soudit do doby, než Nejvyšší správní soud rozhodne o dvou kárných žalobách.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
Králová žádosti o rozhovor odmítá. Její právník Jiří Teryngel ale říká, že v kauzách spojených s někdejší šéfkou kabinetu premiéra Janou Nečasovou nechybovala.

Jiří TERYNGEL, právník
--------------------
První žaloba je evidentním případem toho, kdy je soudce stíhán za svůj právní názor.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
První kárnou žalobu podal v září ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO. Kritizoval to, že Králová přehlíží názory nadřízených soudů. Soudit ji zakázal po tom, co se objevila druhá kárná žaloba.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Pro zachování důvěryhodnosti justice je opravdu lepší, aby paní soudkyně do rozhodnutí o těch žalobách nesoudila.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
Druhá kárná žaloba se týká pohledu Heleny Králové na odposlechy v kauze takzvaných poslaneckých trafik. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.


Ústavní soud o návrhu na zrušení EET

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (09:00 Zprávy)

Jana PETROVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud by měl začít právě teď vyhlašovat, jak rozhodl o návrhu na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. V minulém volebním období ho podala skupina 41 pravicových poslanců. Kritizují proceduru přijetí, obsah zákona i jeho dopady, třeba na malé živnostníky nebo důchodce, kteří si příležitostně vydělávají prodejem.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Poslanci navrhli buď zákon zrušit jako celek, nebo škrtnout některé paragrafy. Dalším alternativním návrhem je, aby se zákon nevztahoval na plátce daně z příjmů fyzických osob s rozhodným příjmem pod 1,8 milionu korun. Minulá vláda si od zavedení EET slibovala omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Po roce fungování systém eviduje tržby 161 tisíc podnikatelů, dalších zhruba 300 tisíc by se do něj mělo zapojit příští rok. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.


Ústavní soud zrušil část zákona o evidenci tržeb na žádost poslanců

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (12:00 Zprávy)

Jana GULDA, moderátorka
--------------------
Ústavní soud částečně vyhověl návrhu 41 poslanců a zrušil část zákona o evidenci tržeb. Soudci vyškrtli některé paragrafy a náběh třetí a čtvrté etapy evidence. Ty se měly týkat svobodných povolání, dopravy, zemědělství, vybraných řemesel a výroby. Jako celek ale zákon platí dál, podle ústavních soudců totiž EET sleduje legitimní cíl, tedy účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Důvodem ke zrušení náběhu dalších etap EET bylo, že zákon umožňoval vládě určit, které tržby je možné z evidence vyloučit. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského to můžou stanovit jen zákonodárci.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
--------------------
Musí o tom, na koho nedopadne evidence tržeb, stanovit přímo zákonodárce a nebo musí stanovit pro vládu taková kritéria, aby byla předem seznatelná. Do té doby nemohou být ty dvě další etapy odstartovány.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústavní soud zrušil také povinnost uvádět na účtenkách rodné číslo poplatníka a evidenci tržeb uskutečněných bezhotovostním převodem. S dalšími návrhy ale poslanci neuspěli. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Jana GULDA, moderátorka
--------------------
Na rozhodnutí Ústavního soudu už reagoval taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten EET jako ministr financí prosadil, podstatné podle něj je, že zákon jako celek dál platí. Stejný názor má i nový ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek a potvrdil ho jako legitimní nástroj k prověřování daňových povinností.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Opozice rozhodnutí Ústavního soudu vítá. Poslanec za ODS Marek Benda je rád, že bude výjimky ze zákona schvalovat dolní komora a nejenom vláda.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Musí to rozhodovat sněmovna a musí to rozhodovat s plným vědomím a svědomím.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle Ústavního soudu bylo také v rozporu s jednacím řádem sněmovny zrušení rozpravy během projednávání zákona. S verdiktem souhlasí třeba poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Miroslav KALOUSEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Poté, co Ústavní soud řekl, že ta stížnost byla oprávněná, pevně doufám, že žádná příští sněmovna už si to nikdy nedovolí.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Bývalá koalice ČSSD, ANO a KUD-ČSL si od zavedení EET slibovala omezení daňových úniků, pravicová opozice varovala před likvidací drobných živnostníků. Viktorie Hošková, Radiožurnál.

Jana GULDA, moderátorka
--------------------
A ke zrušení části EET se podrobněji vrátíme už za chvíli v publicistice.


Ústavní soud zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy EET

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (12:08 Ozvěny dne - publicistika)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Ústavní soud zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb a s odloženou platností škrtl několik paragrafů zákona o EET. Třetí vlna se měla týkat lékařů, advokátů, dopravy nebo zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby. Před případným náběhem v březnu a červnu 2018 je nutné přijmout novou zákonnou úpravu. Jako celek ale zákon obstál a dál platí. Podle soudců EET sleduje legitimní cíl. Účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu, mi krátce před vysíláním vysvětlil, která konkrétní ustanovení v zákoně o elektronické evidence Ústavní soud ruší.

Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Jedná se o zrušení ustanovení, která se týkají evidování bezhotovostních plateb, dále uvádění daňového identifikačního čísla, což prakticky u fyzických osob podnikajících je rodné číslo na účtence a na dokladu o evidenci. Dále Ústavní soud zrušil ustanovení, která se týká zavádění třetí a čtvrté etapy EET a s tím souvisí zrušení jednotlivých zmocňovacích ustanovení, která vládu zmocnila k přijímání výjimek z povinnosti evidence v nařízení vlády.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Co konkrétně to bude znamenat v praxi. V nálezu se mluví o odložené platnosti.

Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Ano, protože Ústavní soud vlastně zrušil ta ustanovení o třetí a čtvrté fázi EET pouze vlastně v návaznosti na zrušení těch zmocňovacích ustanovení, to znamená, v principu Ústavnímu soudu nevadí, respektive neshledal neústavnost evidence tržeb jako takové, tu považuje za legitimní, nicméně problém je v tom, že ta zmocnění, to zmocnění neobsahuje konkrétní kritéria, která, při nichž vláda může vyjmout určité poplatníky v této povinnosti. A v návaznosti na to vlastně Ústavní soud vyslovil, že by z hlediska principu právního státu a předvídatelnosti bylo velmi problematické, kdyby v březnu tohoto roku naběhla ta třetí a následně pak čtvrtá etapa a dal vlastně zákonodárci komplexní prostor, aby znovu posoudil, na které subjekty povinnost evidence má dopadat a případně se zabýval těmi výjimkami, což může činit buď tak, že přímo ty výjimky zakotví v zákoně a nebo je možné i nadále uvažovat o zmocnění vlády, ale s tím, že to zmocnění musí být konkrétnější a musí uvádět aspoň nějaká obecnější kritéria toho, kdy lze tedy přistoupit k vynětí z té povinnosti na základě nařízení vlády. Úplně prakticky to znamená, že pokud zákonodárce nestihne přijmout nějakou úpravu novou do 28. února, tak vlastně by skutečně ta třetí a následně čtvrtá etapa nenastala a ty subjekty, na něž měla dopadnout, by zatím byly vyňaty z této povinnosti.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
5 ústavních soudců prosazovalo zrušení celého zákona o evidenci tržeb, jak vysvětlili své stanovisko.

Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Těch 5 soudců se domnívá, že ta evidence jako taková je v principu problematická, že tedy naráží na právo podnikat, jakýsi střet uvnitř pléna Ústavního soudu byl i v tom, jakou metodou vlastně tu evidenci tržeb zkoumat. Ta většina, která tedy nakonec nepřistoupila ke zrušení celé, celého toho zákona, respektive těch klíčových ustanovení, která zavádějí evidenci, držela dosavadní judikaturu, která říká, že vlastně právo podnikat je hospodářským právem a právem, které je rozvedeno, jehož meze jsou stanoveny v zákoně a tudíž Ústavní soud na tento typ ústavně zaručených práv používá takzvaný test rozumnosti, zatímco ta menšina trvala na tom, že i tohle ustanovení článku 26, které zakotvuje svobodu podnikání, je tedy svobodou a měl by se vůči tomu uplatnit test proporcionality, a měli za to, že to celé opatření, ta povinnost ještě tedy synergií s dalšími povinnostmi, jako je třeba kontrolní hlášení k DPH, vlastně je ve vztahu k podnikatelům nepřiměřené, nebo přinejmenším v určité skupině podnikatelů, jako jsou teda nějací drobní živnostníci a tak dál.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Nařízení vlády o vyloučení některých plateb z EET zůstane v platnosti jen do konce příštího roku. Co to přesně znamená?

Ivo POSPÍŠIL, generální sekretář Ústavního soudu
--------------------
Ústavní soud dospěl k závěru, že vlastně stanovování těch výjimek je ve prospěch poplatníků, některých poplatníků, a tudíž dal..., vlastně odložil i zrušení těch zmocňovacích ustanovení ke konci příštího roku, čímž tedy dal prostor pro to, aby ty výjimky, které dosud byly zavedené v nařízení, mohly platit, to znamená, lidově řečeno, to nařízení například udělovalo výjimku pro prodej kaprů, v provozovnách ve vánočních, ve vánočním období, takže pokud zákonodárce nepřijme nějakou změnu v průběhu příštího roku toho nařízení nebo celé nebo nevydá nějaké nové nařízení, protože ta zmocňovací ustanovení budou také platit a bude to možné, tak například prodejci kaprů i příští rok kolem Vánoc ještě budou vyňati z té evidence.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To byl Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu. Ve studiu je Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Dobrý den.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Zatímco ministryně financí Alena Schillerová vítá, že Ústavní soud nezrušil zákon o elektronické evidenci tržeb jako celek. Poslanec ODS Marek Benda, spoluautor ústavní stížnosti, považuje rozhodnutí za jednoznačné vítězství, zejména to, že zrušil povinnost evidovat rodné číslo nebo povinnosti týkající se bezhotovostních plateb. Jak to vidíte za živnostníky a malé a střední podniky?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Tak to, co jste říkal, tak jsou spíš politické argumenty, my se na to díváme věcně. A věcně dneska z našeho pohledu Ústavní soud rozhodnul poměrně rozumně. Za prvé jasně říká to, co jsme, popravdě řečeno, už říkali dávno a v minulosti a dokonce se to podařilo dostat do sněmovny v lednu tohoto roku a to je to, že e-shopy a ty, kteří zanechávají nějakou elektrickou stopu, elektronickou stopu, tak mají být vyjmuti, nedává to smysl. Jasně Ústavní soud řekl, že tomu tak je, kdyby sněmovna se nezasekla v roce 2017 v lednu a racionálně přemýšlela a nehandrkovala se o politické body, tak se ušetřila poměrně velká částka, řádově pro tisíce, možná dokonce nízké desetitisíce e-shopů.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Co pro vás fakticky znamená, že Ústavní soud dnes ten náběh, jak jsme začali říkat třetí a čtvrté etapě EET, zrušil?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Já se rovněž domnívám, že to je velmi racionální rozhodnutí a teď já to nehodnotím úplně po té stránce právní, já se na to spíš dívám po té stránce technické. Třetí a čtvrtá vlna měla být od 1. 3., respektive o 3 měsíce později s tím, že je jasné, že je nová sestava Poslanecké sněmovny, každá strana dneska říká, že by to do určité míry upravila tak či onak, a my jsme měli trochu obavu o to, aby se 1. 3. nerozjelo něco, protože je logické, že toho 1. 3 by se nestačilo udělat nic zásadního, aby si firmy nepořídily nějaké zařízení a poté by třeba dospěla sněmovna k nějakému jinému názoru, to znamená, udělala by se nějaká výjimka nebo by se někdo vyjmul a ty firmy by to mělo zbytečně nakoupené. Jinými slovy, domnívám se, že docela takticky se dneska toto posunulo, nechť se teda v tuto chvíli jedná ve sněmovně, ať se udělá jasné rozhodnutí, pro koho definitivně to bude či nebude platit, náš názor jako asociace je stále stejný, EET dává smysl, zejména pro ty, kteří dělají větší tržby, mají vyšší příjmy, dělají stovky a tisíce transakcí denně, nicméně pro živnostníky úplně nejmenší, kteří dělají jednotky transakcí denně nebo desítky, my jsme to stanovili obratem půl milionu korun, to úplně smysl nedává a byli bychom rádi, aby toto bylo vyjmuto.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Po roce fungování eviduje systém EET tržby 161 tisíc podnikatelů. Dalších zhruba 300 tisíc by se do něj mělo zapojit příští rok v té třetí a čtvrté vlně. Jak ty přípravy ovlivní to dnešní rozhodnutí Ústavního soudu?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Určitě je ovlivní. Otázka, jestli by to skutečně bylo 300 tisíc subjektů, ono se už i říkalo, kolik bude v té první a druhé vlně a nakonec to bylo výrazně méně. Já si osobně myslím, že to nebude až tolik, těch podnikatelských subjektů, nicméně v tuto chvíli je to důležitá zpráva, protože obvykle se podnikatelé chystali pořídit si přístroje, zařízení, software a tak dále, právě v měsících následujících, čili obvykle leden nebo ještě asi spíše únor, to znamená, v tuto chvíli mohou být o něco klidnější, pokud to čteme správně, je to zatím jenom několik desítek minut nebo pár hodin, tak skutečně k tomu odkladu zřejmě dojde, pokud nedojde k nějaké rychlé úpravě a nebude jasně jaksi stanoveno a vydefinováno, jaké výjimky či změny ještě mohou být uplatněny. Já se spíš domnívám, že to skutečně bude o něco posunuto, ale myslím si, že když tady elektronická evidence tržeb nebyla desítky let, tak pokud teď dojde řádově k několikaměsíčnímu posunu a dokončí se a dodělá se ta novela toho zákona skutečně přesně, tak si myslím, že to nebude špatné.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Budete iniciovat ještě nějaká další jednání o úpravě EET, pokud ano, v čem?

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Pro nás je docela zásadní ještě ta věc, aby se paralelně tak, jak budou najíždět další vlny EET, nejenom vyjmuli ti úplně nejmenší, ale aby současně se snížilo DPH pro ty, pro které bude EET platit, podobně jako to nastalo ve stravovacím režimu, čili pro restaurace, hospody a pohostinství, tak se domníváme, že snížení DPH prospěje úplně všem, nejenom pochopitelně pro ty, kteří si EET budou pořizovat, protože logicky tím pádem se očekává, že budou mít o něco vyšší tržby, protože budou prodávat za nižší ceny, ale za b) prospěje to i koncovému spotřebiteli, zákazníkovi, který by měl mít o něco lepší výrobky, produkty, zboží a ve finále se i domnívám, že tato vláda, pokud budou platit její priority, které stanovila, tak si dala do vínku, že bude snižovat daňové zatížení, takže já si myslím, že by to po všech stránkách dávalo svůj smysl.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Tolik tedy Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkujeme, na shledanou.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků
--------------------
Mockrát děkuji, mějte se moc hezky, na shledanou.


Ústavní soud zrušil připravované spuštění třetí a čtvrté etapy EET

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Elektronická evidence tržeb se zachvěla v základech, ale jako celek zůstává v platnosti. Ústavní soud zrušil připravované spuštění třetí a čtvrté etapy a také několik dalších ustanovení. Opozice, včetně spolunavrhovatelů z ODS, to považuje za svoje jednoznačné vítězství. Premiér Andrej Babiš označil za hlavní poselství soudu, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní. Třetí a čtvrtá vlna EET se podle šéfa hnutí ANO neruší, jenom odsouvá a vláda prý urychleně připraví novelu příslušného zákona. My zveme do vysílání ministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou. Dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vy jste výrok Ústavního soudu přivítala. Nicméně třeba podle Marka Bendy z ODS ukázal ten výrok, že EET je možná účinný nástroj, ale špatně připravený. S tímhle výkladem byste nesouhlasila?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Já s tím určitě nesouhlasím. Já jsem přivítala především to, a byla jsem o tom přesvědčena celou dobu, že to tak dopadne, co vím o té stížnosti, že zákon jako celek Ústavního soudu obstojí, protože evidence tržeb je ústavně komfortní a zcela legitimní opatření, které mimochodem už funguje dneska ve více jak 16 zemích Evropské unie a další evropské země přistupují k /nesrozumitelné/ opatření, takže já jsem věřila, že obstojí a z tohoto pohledu jsem velmi ráda, protože vlastně Ústavní soud potvrdil nejen to, že evidence tržeb není protiústavní, jak tvrdili stěžovatelé, ale současně řekl, že je legitimním nástrojem /špatný signál/ povinností a správy daní a to jsem samozřejmě přivítala.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pokud ale soud zrušil ten plánovaný termín třetí a čtvrté vlny EET kvůli nedostatkům, tak to přece jasně mluví o nějakých chybách v přípravě, ne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Tak on ho nezrušil. Ono je potřeba, já /nesrozumitelné/ už nějakou rychlou analýzu, protože to přišlo ráno, /špatný signál/ celý den v Poslanecké sněmovně při projednávání druhého čtení státního rozpočtu. Ale po té analýze, co jsem si stihla přečíst, tak on ji nezrušil, ji odsunul v čase, a dal dostatečný prostor k tomu, aby se přijala případná novela, to znamená, aby se ujasnily výjimky, které chceme přijmout, nechceme přijmout a připravili novelu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A když odsunul, tak to přece jenom z toho můžu vyplývat, že tam při přípravě stát někde pochybil, ne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Tak já nevím, jestli přímo takto se to dá vykládat. Já bych si to netroufla takto vykládat. Je to samozřejmě jiný pohled toho, kdo připravil zákon, to znamená resortu ministerstva financí, a jiný pohled Ústavního soudu, to je naprosto legitimní v právním státě, a my to plně respektujeme.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ústavní soud vyjmul z EET internetové obchody, ty to rozhodnutí sice vítají, ale přišlo podle nich pozdě. Měly náklady se zavedením evidence, přijdou o další peníze, když se jich budou zbavovat. Nemělo tedy ministerstvo od začátku internetové firmy ze systému vyřadit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Já bych zase velice správně a přesně interpretovala rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud uznal, za prvé, že evidování transakcí z platebních karet je legitimní. A dává tedy správcům daně komplexní přehled o provedených platbách, nicméně současně konstatoval, že jsou tyto bezhotovostní toky dohledatelné i jinak, to znamená, že v podstatě teď záleží na poplatnících, oni nemusí se IT systémy měnit, protože jim /nesrozumitelné/ bránit v tom, aby případně evidovali nadále a vydávali účtenky.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, rozhodnutí Ústavního soudu dopadne negativně na poskytovatele pokladních systémů, provozní ředitel společnosti CASAmax Martina Laštovica varoval, že můžou přijít žaloby na stát, ve kterých se můžou podnikatelé domáhat desítek nebo stovek milionů korun. Jak se díváte na námitku, že kdyby stát, respektive ministerstvo financí lépe ten zákon připravil, mohl si podobné spory, případně platby z rozpočtu ušetřit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
To je otázka, co je to lépe. Já si myslím, že ministerstvo financí připravilo tento zákon, jak nejlépe umělo, vycházelo z určitých zahraničních zkušeností, na území této země žádná zkušenost nebyla, to znamená, že se těžko dá prostě, až si přečtete ten nález Ústavního soudu, tak z něho nedá se úplně dovodit, že byť ten zákon je legitimní, ten zákon je, není protiústavní, i ta ustanovení, která byla zrušena, tak je tam připouštěno jejich určitá legitimita do určité míry, přestože ta fáze není zrušena, je odsunuta v čase, takže to by byla otázka potom případného sporu, který já nebudu předjímat, to samozřejmě je jejich legitimní právo a myslím si, že by to byl docela složitý spor.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tolik zatím ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Děkujeme, ale zůstaňte prosím na lince, abyste ještě mohla reagovat na následující rozhovor. Ve spojení jsme totiž se spoluautorem ústavní stížnosti poslancem ODS Markem Bendou. Dobrý den.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pane Bendo, vy jste ten výrok Ústavní soudu označil za jednoznačné vítězství, jak to ale můžete tvrdit, když soud nezrušil zákon, jak celek, když konstatoval, že EET je legitimní nástroj pro výběr daní?

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Tak soud nám dal zapravdu, že naše práva opozice ve sněmovně byla porušena, že byl porušen zákon při schvalování elektronické evidence tržeb, jenom konstatoval, že se jemu zdá, že to porušení nebylo tak závažné, aby na základě toho zrušil celou elektronickou evidenci tržeb. No, tak to se stává prostě, to je rozhodnutí Ústavního soudu, pro mě je důležité, že ty, na které doposud elektronická evidence tržeb nedopadla, to jest ta třetí a čtvrtá vlna, takže na ně letos nedopadne. Tam je přece důležité a podstatné vítězství.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, ale není to zrušení, je to odklad, nechápete to tak, že soud...

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Moment, to není, to není vůbec jasné.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, to říkala paní ministryně Schillerová.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Paní ministryně říká různé věci jako 9 ze 16 zemí Evropské unie, kdy v Evropské unii rozhodně není 16 zemí, ale mnohem více, já nevím, jestli má cenu se o tom, o tom nějakým způsobem přít, no.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře, ale mluvme...

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Každopádně ministerstvo financí přijít a...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
...o tom výroku Ústavního soudu.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
...případně přinést úplně nové zpracování třetí a čtvrté vlny. Já jsem opakovaně upozorňoval ve sněmovně, že to nemá jenom rozpočtové dopady, ale že to má i ústavněprávní dopady. A že by bylo dobře, aby ten zákon projednal ústavněprávní výbor. Vládní koalice tehdejší v čele s hnutím ANO, ale včetně sociální demokracie, arogantně odmítla tento návrh zákon přikázat do ústavního právního výboru, odmítla ho projednat v ústavně právním výboru a pořád chodili a říkali, my máme absolutní pravdu, co se s váma budeme bavit, my to máme přece zjištění, že v Chorvatsku to takhle funguje a s nikým se bavit nebudeme.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Výsledek je ten, že jim z toho Ústavní soud polovinu zrušil. Tak si myslím, že by se někdo měl nad svojí arogancí zamyslet.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pokud ale vláda tedy přijde s novým návrhem zákona o elektronické evidenci tržeb, jak se k němu postavíte?

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
To samozřejmě uvidíme, jak bude zformulován, koho všeho by se týkal, ale my pokládáme elektronickou evidenci tržeb, zejména vůči těm malým za prostě velmi hrubý bič, kterým se z občanů vybičuje jenom velmi málo daní, jak se ukazuje mimochodem na výběru, takže se nám to zdá, že to je opatření, které je naprosto neadekvátní užitku.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak to byl poslanec ODS a spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda. Děkuji vám, na slyšenou.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Na slyšenou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A teď se vracím zpátky k paní ministryni Aleně Schillerové. Premiér Babiš vzkázal z Bruselu, že vláda urychleně připraví novelu zákona o EET. Jak tedy přesně se ministerstvo financí s výrokem Ústavního soudu vyrovná?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
V té novele zákona o EET /nesrozumitelné/ na výroku Ústavního soudu. Samozřejmě spojíme do této novely a zapracujeme /špatný signál/.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, já se moc omlouvám, ale bohužel nám ten signál vypadává, snad budeme mít v budoucnu, nebo řekněte, prosím, dořekněte, zkuste to ještě jednou, jestli to bude lepší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Na novele pracujeme a předložíme ji ve velice krátké době. My jsme stejně už zvažovali o tom, že půjdeme, chtěli jsme prostě formou nařízení vlády vyjmout některé nejmenší podnikatele ve vazbě na paušální daň, tak teď vlastně dostáváme prostor dostat toto do zákona.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak tolik ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. Děkuji vám, na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Děkuji vám za pozvání, na shledanou.


Vláda chce rychle připravit novelu zákona o EET

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (17:00 Zprávy)

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
--------------------
Vláda chce rychle připravit novelu zákona o elektronické evidenci tržeb. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET v březnu a červnu 2018. Babiš je ale spokojený s tím, že jako celek zákon o EET dál platí.

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/, premiér
--------------------
Důležité je, že Ústavní soud řekl, že zákon o EET není protiústavní a že je to legitimní nástroj na výběr daní. My jsme se už na to připravovali i v rámci toho, co jsme slíbili voličům před volbami, že tam připravujeme nějaké změny, nějaké výjimky, to znamená ten paušál na ty tržby do 500 tisíc.

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
--------------------
Třetí vlna se měla týkat lékařů, advokátů, dopravy nebo zemědělství. Čtvrtá by tuto povinnost zavedla pro vybraná řemesla.


Vláda teď chce rychle připravit novelu zákona o EET

15.12.2017 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

Jana UTTENDORFSKÁ, moderátorka
--------------------
Vláda teď chce rychle připravit novelu zákona o EET. Podle rozhodnutí Ústavního soudu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
--------------------
Důležité je, že Ústavní soud řekl, že zákon o EET není protiústavní a že je to legitimní nástroj.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle místopředsedy ČSSD Jana Hamáčka soudci upravili jen technické věci.

Jan HAMÁČEK, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
To gró zůstává a ukazuje se, že ten zákon je v souladu s českým právním řádem.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
S odložením dalších fází EET souhlasí Piráti. Říká jejich šéf Ivan Bartoš.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/
--------------------
Ústavní soud naplnil program Pirátů, protože zastavení té třetí a čtvrté vlny jsme v programu měli.

Viktorie HOŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Další fáze EET nemají smysl ani podle lidovců a Starostů. Komunisté chtějí rozhodnutí Ústavního soudu využít ke změně celého zákona. Poslanci z hnutí Svoboda a přímá demokracie ale pro případný návrh ruku nezvednou. Viktorie Hošková, Radiožurnál.


Zákaz prodeje o sedmi státních svátcích

14.12.2017 - ČT 1 (21:30 Máte slovo)

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Stejně jako loni i letos budou o vánočních svátcích zavřené velké obchody, protože jim to nařizuje zákon. Někteří z vás jsou zklamáni, že budou muset dělat zásoby potravin a nebudou moci chodit po obchodech. Ovšem nové složení Poslanecké sněmovny je nakloněno tomu, že zákaz prodeje o sedmi státních svátcích zruší. Bylo by to pro vás lepší? A nebo se o svátcích nemámě věnovat konzumu? O tom diskutovat budou. Státní svátky jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě. Je přesvědčen poslanec a místopředseda KDU-ČSL. Dobrý večer.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Dobrý večer vám i všem televizním divákům.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákon omezuje občany v rozhodování co budou dělat ve svém volném čase, zda půjdou nakupovat nebo ne. Namítá poslankyně a 1. místopředsedkyně ODS. Dobrý večer.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naopak dosavadní zkušenosti ukázaly, že spotřebitelé jsou spokojeni a zaměstnanci změnu uvítali. Oponuje předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Dobrý večer.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Dobrý večer vám všem.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to diskriminační zákon. Stát nemá právo zasahovat do toho, kdy má kdo podnikat. Je rozhořčena viceprezidentka Hospodářské komory, dobrý večer.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A za vás veřejnost. Jsem pro rozšíření zákazu prodeje na všechny svátky. Jinak totiž nemám šanci být se svými dětmi. Říká prodavačka z Mostu. Dobrý večer.

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákazníci mají tak jedině chaos v tom, kdy mohou nakupovat a my malí obchodníci jsme na to doplatili. Stěžuje si majitel sítě malých obchodů na Plzeňsku. Dobrý večer.

Josef ŠTÍCHA, majitel sítě malých obchodů na Plzeňsku
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní místopředsedkyně, vy říkáte, že ten zákon omezuje občany v rozhodování. Kdybyste zde protější straně mohla vysvětlit v čem, když občané přece mohou nakupovat celý rok, kdy chtějí kromě těch sedmi svátků.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
No, ano, právě kromě těch sedmi svátků a my se ptáme, proč jenom těch sedm svátků, když je svátků dvanáct. Takže je to naprosto chaotický zákon. Já nevím, kdo se hluboce zamyslel a zrovna vybral těch sedm svátků a ne všech dvanáct a pokud to mělo být fér vůči všem zaměstnancům, nejenom zaměstnanců, který jsou v odborových svazích, tak by to mělo být třeba neděle všechny, to jste měli navrhnout, aby to bylo férové vůči všem zaměstnancům. Ono by vám to neprošlo, ano, já vím, vy jste udělali takovej trošičku paskvil, který vám prošel. Takovej oblečenej, svlečenej, jak se říká. Takže my jsme proti tomu. My jsme už minulý týden dali návrh na zrušení tohoto zákona a já předpokládám, že se najde dostatečný počet hlasů v Poslanecké sněmovně, aby ten zákon zrušil.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, vy jste se celou dobu dívala tady na paní předsedkyni Burianovou, tak kdybyste mohla reagovat.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
No, já podle toho, co paní místopředsedkyně říkala, tak vidím, že je velmi orientována. Samozřejmě my bychom byli rádi, kdyby bývalo prošlo všech třináct dnů. Ovšem my jsme vycházeli z jakéhosi kompromisu, který byl ideální pro veřejnost i pro zaměstnance obchodu. Já se obávám, že Poslanecká sněmovna je v takovém složení, že váš návrh, já zírám, jak jste strašně rychlí, jo.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
My plníme svůj volební program, byť asi budeme v opozici.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Víte, zajímavé je, že jste v tomto tak strašně rychlí. Mě by zajímalo, kdybyste byli rychlí i na jiné zákony. Na sociální zákony a tak dále.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Mě by třeba zajímalo, proč 200 metrů. Proč jsou pro vás méněcenní ty zaměstnanci, který jsou právě v těch malých obchodech.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já vám to hrozně ráda vysvětlím.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
No, to bych byla ráda, kdybyste mi to vysvětlila.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já vám to ráda vysvětlím. 200 metrů, protože máte řetězec, který má 200 metrů. Má různé formáty. Tady paní kolegyně pracuje v řetězci, který má formát, malý formát, který má úplně jinou otvírací dobu. Má formát, který končí v malém formátu v 17 hodin. Je hypermarket, který má 24hodinovou otvírací dobu. Ten zákon byl zaměřen speciálně na hypermarkety, které mají 24hodinovou otvírací dobu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale těch už jako moc není, že jo. Nedotklo se to ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Máte spoustu řetězců.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale řekněme si, opravdu se to dotklo jaksi zákazníků v těch obchodních řetězcích, které končí třeba v osm, v devět, v deset večer.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
My máme průzkumy, které ukazují na to, že zaměstnanci i zákazníci si na to zvykli naprosto.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, vážení, pojďme se trochu zdržet, vážení, abychom tomu dali řád, ano. Budeme se teď...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já jsem byla tázána, tak odpovídám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale paní Burianová, to vůbec nebylo proti vám.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já tady hájím zájmy zaměstnanců.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dyť to je v pořádku. Já bych chtěla pouze říci, abychom se teď drželi toho okruhu, proč zrovna obchody nad 200 metrů. Paní viceprezidentka a pak místopředseda bude reagovat.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
No, já se přiznám, že těm 200 metrům taky nerozumím. A upřímně řečeno, to je diskriminační v každém případě, protože už z listiny svobodných práv a z ústavních práv máme rovnost podnikání. Toto to naprosto porušuje bez jakýchkoliv diskusí. Druhá věc je, víte, já zase na rozdíl od paní Buriánové slyším od spousty těch řetězců, jak tam mají pořadníky, na to, aby ve svátek, kdy je otevřeno, mohli ty pracovníci jít do toho zaměstnání, protože dostávají 100% příplatek a oni si chtějí vydělat.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
No, tak se podívejte do zákona nejdřív je náhradní volno.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ano, ano, to si můžou dovolit ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, necháme, necháme reagovat paní Okrajkovou, prosím.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Okrajková, já se omlouvám, ale není to pravda, protože já jsem z obchodu, dělám tam celý život a ti zaměstnanci opravdu by nechtěli jít ve svátek do té práce. Chcou se věnovat rodině,

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Budiž jim to přáno.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Ano, a do práce chodí, chcou chodit jenom většinou matky samoživitelky, kterým, protože máme nízké platy a manželé jim neplatí alimenty. Tím pádem ty matky si chcou vydělat.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To nejsou jenom matky samoživitelky.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Ale poslouchejte, my taky chce být s lidma. My teďka před svátkama budeme s rodinou, my teďka před svátkama budeme dělat od rána do večera, teď přijdeme domů a potřebujeme taky doma něco udělat. Napéct. My chceme ten svátek být doma.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A který teda teď konkrétně před Vánocema, teď jsou už vánoční svátky, který jsou v tom zahrnuty.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Teď, co budou tak vánoční svátky. A potom ty ostatní.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ano, ale ty jsou zahrnuty do toho.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
No, ale vy nám je chcete vzít.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A vy říkáte, že před Vánocema chcete být doma.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Ne ve svátcích, ale my, já jsem říkala, že teďka budeme pracovat od rána do večera, ty prodavačky, abych vám ostatním...

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Tak jako ať pracuje jinde. Nezlobte se na mě.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Ale dobře, ale kam jste nás chtěli dát?

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Kam bysme vás chtěli dávat, my vás nikam dávat nechceme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, prosím, nechme, tedy mluví přímo občanka paní Okrajková, to je nejzajímavější.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Vy jste nás chtěli dát do Unie, tam jsme. A teď mi řekněte, prosím, do Evropské, ano samozřejmě. A teď mi, prosím vás, řekněte, teď mi řekněte, proč se nechováte jako Evropská unie? Proč my musíme ty svátky oddřít a Evropská unie je má zavřené.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To není pravda. Právě, že díky těm zkušenostem, tak dokonce i v tom Německu a v Rakousku začíná se diskutovat o té deregulaci, dokonce, protože tam jsou různé spolkové země, tak v různých zemích už od toho opouštějí, když vezmeme Francii, byl tam zákaz prodeje v neděli a byl tam ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pan otec Halík chce zasáhnout, prosím.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
V Německu a v Rakousku se v neděli nepracuje v obchodech, jo.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ano a teď o tom ...

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Oni Němci jsou rádi, že nemusí pracovat v neděli v obchodech, protože když žena pracuje v obchodě čtyři neděle a jenom pátou neděli má volno, jako to je u nás v Český republice, tak je to otročení. Včera papež František říkal, že křesťanství vysvobodilo národy z otročení ve všech dnech. Dřív společnosti byly otrokářské a lidé, ti chudší museli všichni pracovat každý den od nevidím do nevidím včetně nedělí a teprve křesťanství osvobodilo lidi, že mohli i ti chudí si odpočinout aspoň jeden den. A vy to zase chcete udělat z lidí opět otroky. Opět chcete udělat z lidí otroky.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Tak vám děkuju za to, že jsem já jsem asi teda ten otrok, protože já pracuju i v sobotu a v neděli, protože je to moje povinnost. Je to moje volba. Já chci mít to právo té volby.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
A vy byste chtěla pracovat každý den za kasou v obchodě jako ty prodavačky?

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ne, to není podle zákona každý den, to není možné. To není podle zákona možné.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Já bych taky uměla sedět ...

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Já taky pracuju manuálně.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Ano?

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To není za sezení v kanceláři. Pracuju i manuálně.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, necháme reagovat pana Štíchu a potom budete vy.

Josef ŠTÍCHA, majitel sítě malých obchodů na Plzeňsku
--------------------
Já bych chtěl říci, že vlastně tím, že se zavřou řetězce, tak se zavřou i ty malý obchody do těch 200 metrů, protože vlastně pekárny nepečou, protože řetězce, to je zhruba 60 - 70 % celkového českého trhu. To znamená, že objem prostě pekárny nepečou, takže vlastně nemůžeme otevřít. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě lidi nemají přehled, kterej svátek ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, pleteme zase, to se dostaneme k tomu chaosu. Pane místopředsedo, vidíte, vy jste to mysleli i jako podporu středních a malých právě podnikatelů, třeba že budou prosperovat ty menší obchody. A zde vidíte, pan Štícha, že má několik malých obchodů a podívejte, na to doplatil.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Tak, můžu se teď vyjádřit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ne, vážení, budeme reagovat na sebe navzájem. Tak co tomu říkáte.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
To nejsou jenom malé obchůdky v hypermarketu, supermarketu. Tam je to někdy i o technických možnostech. Prostě, protože tam, kde nejsou schopni oddělit ty plochy, tak to dost těžko může fungovat, ale zase vím, že existují hypermarkety, kde to schopni vyřešit jsou. Ale teď s dovolením, pár reakcí, protože už tady všichni řekli nebo se nějak vyjádřili, tak bych se s dovolením taky vyjádřil. Fandím prodavačkám, určitě jako v tom smyslu, že je dobře, když je o svátku žena s rodinou, s dětmi, to je myslím, úplně v pořádku. A samozřejmě nejen prodavačka. Co se týká těch slov jako diskriminace, prosím vás, nepoužívejme takový silný slovíčka. V něčem nám to vadí, v něčem nám to nevadí. Ale jo, prostě teď, když je zákon o tom, o prošlých potravinách, že musí určité jenom hypermarkety, supermarkety nad 400 metrů, tam vám to nepřijde diskriminační, tam jako nikdo nepoukazuje. Tak, buďto všude nebo nikde. Tak pak se podívejme také po světě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, víte co, dobré by bylo, ne počkejte, tak odpovězte logicky, ano, to tady jako nechápe protější strana, proč je to těch 200 metrů, proč to není ...

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
To je k diskusi.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ne, ale proč?

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To není diskuse, to je v zákoně.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Ten zákon jsem nepsal, já, ten je senátní, od sociální demokracie, konkrétně pan Bublan. Já jsem se nad tím taky podivoval, ale na druhé straně, nevím, jestli tady ti kolegové zdejší jako ví, že v různých zemích je to různě. Prostě ve Velké Británii mají 280 metrů tu hranici. Ve Španělsku zase 300 metrů a někde to nemají. Takže diskutujme o tom.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, dobře, ale nezlobte se, neměli by zákonodárci, když pro něco hlasují, vědět, proč teda pro to hlasují a proč tedy 200 metrů?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Paní Jílková, já jsem to připomínkoval, já jsem to kritizoval a do třetice si dovolím se připojit k paní místopředsedkyni. Já jsem rád, že tady najdeme vlastně spojenectví, to je dobrý základ docela, vidím to pozitivně. Já kritizuju ten zákon, jak je. Proč jenom vybrané svátky? Proč ten chaos?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, prosím vás, pojďme, ne, vážení, musí to mít řád. Mluvíme, proč 200 metrů.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Aby to bylo ke všem svátkům.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale vy mi pletete všechny možná, musíme postupně. Máme zde pana Čmelíka, pan Čmelík je z velkého hračkářství, viďte a no, vy musíte mít zavřeno.

pan ČMELÍK
--------------------
Tak, já bych jenom jednu technickou, která ukáže na to, jak nesmyslný ten zákon je. Ono totiž 200 metrů čtverečních nejsou jenom malé krámky, který vlastní, ať už tady bylo zmíněno pekař, mlíkař nebo kdokoliv jiný. Já mám jeden obchod, který má 6 tisíc metrů čtverečních, má tržbu zhruba čtvrt miliardy ročně, můj úhlavní konkurent, který má tržbu 1,5 miliardy má 70 obchodů, které jsou pod 200 metrů čtverečních a jeho jediná marketingová aktivita od doby, kdy tady ten nesmyslný zákon byl schválen, je taková,že říká, že milí lidi, přijďte ke mě o svátek, protože já vím, že moje konkurence nemůže reagovat, tady dostanete všechno za půlku a všichni budou v pohodě, jo. A já říkám, tohle je absolutní nesmysl a myslím si, že ty lidi, kteří to psali se nad tím měli zamyslet. Tyhle ty diskuse co je nebo není v Evropský unii to můžeme mít, ale v každý normální zemi, kde to zavedli tak to chtějí zrušit. Teďka bylo tady řečeno, že Němci, Rakušani mají zavřeno v neděli. Já o tom vím, ale bylo by dobré, kdybysme si všichni udělali.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Nebavíme se o nedělích, bavíme se o státních a ostatních svátcích.

pan ČMELÍK
--------------------
Dobře, já jenom říkám, že by bylo dobrý, kdyby jsme se tady všichni jednou autobusem udělali výlet do Rakouska a zeptali se těch lidí, jak se jim to líbí, protože kdykoliv já tam jedu, tak oni nadávají od rána do večera a děkují Bohu za Slovensko, Českou republiku.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Na Slovensku je 15 dnů, pane.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, tam paní, jenom chvilinku. Tady paní říká, že to není pravda, ano. Prosím. Ne, vy jste říkala, že to není pravda. Ano.

osoba
--------------------
Ne, když přijedeme do Německa, do Rakouska, tak tam právě vidím ten klid, ty lidi jsou úplně v pohodě a ty svátky si užívaj. Tu neděli berou úplně normálně. Nevidím, že by byli a ty země jsou okolo nás a jestli o tom uvažujou, tak...

pan ČMELÍK
--------------------
Ale já, jestli teda můžu, tak ty lidi jsou v pohodě, oni žijí úplně v jiné ekonomické situaci. Jejich prodavači nemají exekuce, oni nejsou předlužený. Každej ten prodavač, kterej přijde do práce ve státní svátek, dostane 100% příplatek, v mém obchodě, v mém obchodě je fronta lidí, kteří o svátek chtěli přijít, protože pro ně to znamená 22 400 korun hrubého navíc ročně.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Třeba mají výkonnější parlament.

pan ČMELÍK
--------------------
Ne, já se bavím o mém obchodě, který je v Český republice a já vám říkám.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Mají výkonnější parlament, který schvaluje kvalitnější zákony.

pan ČMELÍK
--------------------
Ale já vidím odpověď tady na ten spor, protože zaměstnavatelé, který nemají odbory, mají zaměstnance, který děkují za to, že můžou přijít ve svátek do práce.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
To nemyslíte vážně ale.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To myslíme smrtelně vážně.

pan ČMELÍK
--------------------
Protože v odborech se sdružují lidi, kteří prostě nechtějí pracovat. Už si to normálně přiznejte.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Děláte si srandu? Volte slova.

pan ČMELÍK
--------------------
Nedělám si srandu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, tak to by možná paní Šretrová mohla zareagovat.

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Já jsem chtěla říct, že mě by se to třeba až tak nevyplatilo jít o svátek do práce. Razantní nějakej navýšení na tý výplatě já bych nepoznala. Takže radši budu s dětma doma.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, tady je zajímavé, protože to se nelíbilo paní Burianové, že jaksi občany, kteří se sdružují v odborech, jste řekl, že nechtějí pracovat.

pan ČMELÍK
--------------------
No, ale mě jako připadá...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
To jste řekl.

pan ČMELÍK
--------------------
Ne, já jsem říkal, že si stěžují zaměstnanci, který jsou sdružený v odborech a že si nestěžují ti, kteří v odborech nejsou. Tak to je jednoduchá analogie. V čem je problém. Podívejte se, já vám řeknu jednu věc. Víte, proč ty lidi u mě chtějí pracovat?

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
To by mě hrozně zajímalo.

pan ČMELÍK
--------------------
Protože mají na kase průměrnou mzdu 24 tisíc korun hrubého a jestliže někdo pracuje v nějakém supermarketu, kde mu platí 12 nebo 14, tak přece on má svobodnou volbu podívat se okolo a jít někam jinam. Dyť váš úkol jako odborů je ten, aby vy jste těm lidem a jako musím říct, všem lidem, který se teda sdružujou s vámi, tak abyste jim zajistili vyšší příjem a lepší pracovní podmínky. A jestliže je necháte dělat za 12 tisíc hrubýho, tak děláte prostě špatnou práci. To si přiznejme tohle.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já vám něco řeknu. Mě mrzí, že jsme skočili k zákonu, že se tady hovoří o 200 metrech. Ten zákon ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to je podstata.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Paní Jílková, princip toho zákona ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Buriánová, já vás jenom poprosím o jednu věc. My máme před sebou ještě 37 minut a my to musíme probrat postupně.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já vím, ale ten princip toho zákona ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A lidé nechápou, proč 200 metrů ano a 190 ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Ale to není problém úplně toho zákona. Problém je v tom, že to uvádí v omyl. Všechny země, s kterými sousedíme, mají tento zákon. My jsme jediná země, u které ten zákon neplatí.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, těch 200 metrů a méně?

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
No, tak vidíte, pane Čmelíku, no.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
250 nebo 280 metrů, ale všude je ten zákon nějakým způsobem limitován. Zákon. S tím zákonem má problém, dovolíte, já bych to jenom dopověděla.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Mě dala paní Jílková slova, ale to je jedno.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Ten zákon, s tím zákonem má problém jenom pravicová ODS nikdo jiný.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ne, ne, ne, ne.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To není pravda. S tím mají problém jak podnikatelé, tak s ním mají i spotřebitelé. Jenom vy s ním nemáte problém. Dokonce i vaši zaměstnanci, kteří nejsou ve odborech.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Spotřebitelné s ním nemají problém ... Ani nadnárodní řetězce s ním nemají problém.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím, paní místopředsedkyně.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Pro tento zákon nehlasovala ODS, TOP 09 a skoro celé ANO, takže neříkejte, že pouze ODS s tím má problém. Já jenom chci říct, že to ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
To je zajímavé, že tam jste ve shodě. Uvádíte voliče v omyl.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ne, neuvádíme. My prosazujeme body svého programu a jenom chci říct, jak je to absurdní a myslím, že se nám to stalo všem, tak zaprvé jsme si museli vyhledat, když jsem náhodou o svátku chtěla jít nakupovat, který ten, jestli to platí nebo ne a jdete vlastně do nějakýho supermarketu nebo do nějakého nákupního centra velkého a tam je půl obchodů zavřenejch nebo míň než půl obchodů zavřených a všechny ostatní otevřený. Tak jak vy hájíte ...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A proč chodíte nakupovat ve svátek, když sněmovna zasedá jenom 3,5 dne.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A co vám je, promiňte, do toho, co já dělám ve svém volném čase byť je to svátek? Já si přece, to je přesně ta pseudovýchova, kterou vy tady uplatňujete na lidi ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
A co vám je do toho, když ...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
No a když vy nechcete pracovat, tak buďte doma, tak nepracujte o tom svátku. Ten přece vás tam ten zaměstnavatel nemůže donutit, jako jo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, jenom vy chcete reagovat.

paní OKRAJKOVÁ
--------------------
Vy mi zaplatíte ten nájem? Já tu práci dělám ráda, ale třeba já se biju za ty lidi, já se nebiju sama za sebe.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A proč se nebijete i za ty lidi co jsou do 200 metrů čtverečných, který tam jsou o těch svátcích, když je to takovej zákon.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Jsem vám to říkala, jiná otvírací doba.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ne, paní místopředsedkyně, to opravdu není u všech pravda. Prosím, jak je tam tedy, my to nevíme, zákazníci.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Velké prodejny mají i o půlnoci velké provozní jednotky mají do 22 nebo mají a malé formáty končí třeba v 19 hodin nebo v 18 hodin.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak kdo říiká, že to není pravda? Kdo říkal, že to není pravda?

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Večerky v Praze končí, jo? Ty jsou 24 hodin.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím.

osoba
--------------------
Dobrý večer. Já bych chtěla reagovat, protože podle mého absolutně lžete, protože spousty malých, maloobchodních nonstop prodejen ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já nemluvím o nonstopech.

osoba
--------------------
A o čem vy mluvíte? Vy mluvíte o tom, že chcete určovat lidem, co kdy mají dělat. Mě se toto bytostně nelíbí, protože každý člověk, jak ten prodavač, tak ten zákazník se má rozhodnout sám.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Podívejte, povinná práce v neděli, je otročina. Ale dyť ty lidi vůbec nebráníte. Otročinu mají jenom v Rusku, kde musejí povinně pracovat i v neděli, každou neděli. To mají práci sedm dní v týdnu.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ne, tohle to je svobodný prvek volna, ekonomie, já vím, že vám to nic neříká.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, paní Soukupová. Nechme paní Soukupovou, prosím.

Marcela SOUKUPOVÁ, majitelka bezpečnostní agentury z Chomutova
--------------------
Já bych chtěla mluvit taky za ty zaměstnance, jako vy. I když jsem majitelem bezpečnostní agentury. Ono to nevztahuje se jenom k prodavačkám, ale i k těm doprovodnejm službám, což jsou úklidy, bezpečnostní a další, kdy oni přijdou takzvaně o ten příplatek těch 100 % a já mám ve svém, ve své práci lidi, kteří se hlásí dobrovolně. Tak, jako, to přece o tom, nejsme v Rusku.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Včera jsem mluvil s jednou paní, která je nečekaně vdovou, pracuje v obchodě v potravinách a čtyři neděle musí pracovat povinně, protože jinak by jí ten zaměstnavatel propustil. Ona má dvě děti a musí se o ně starat.

Marcela SOUKUPOVÁ, majitelka bezpečnostní agentury z Chomutova
--------------------
Ale jak to.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Takováhle, takhle to existuje v Čechách, to je normální. To je normální.

osoba
--------------------
Takhle ji budete bránit? Já tady pořád slyším, jak se snažíte zabránit otročině. Zabráníte tím, že je pošlete domů?

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
A ve svátcích to je taky otročina.

osoba
--------------------
Tak je pošlete domu, tak proč jste tady dělali zákon, kterej by je ochránil, kterej by jim řekl, jak mají pracovat, že tam budou pak jenom polovinu, že dostanou trojnásobek platu. Tak bojujte proti otročině. Že ten zákon uděláte tak, že bude regulovat tu práci a ne, že jim to zakážete.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, necháme reagovat pana místopředsedu, prosím.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Tak, já už jsem se chtěl ozvat, když tady padlo slovo diskriminace. Víte, tady jsme pánové jako v menšině i pan kolega moc slova nedostal. A tady opravdu jako, aby člověk bojoval, já ten mikrofonek vytrhnu a rvu se pořádně, jo, taky to umím, nebojte. Podívejte, já bych hledal řešení, víte a bral to trošku pozitivně, protože tady tím hádáním jako opravdu nic nespravíme a pojďme teda diskutovat o tom, jaká hranice smysluplná. Já znova říkám, s plnou vážností jsou země, kde ta hranice je, asi vědí, proč jí tam mají, tak to pořádně jako vyzkoumejme, jak to funguje. A jsou země, prosím vás, nechte mě domluvit, jo. A jsou země, které tu hranici nemají. Třeba Německo a Rakousko a taky jsou v pohodě, jo, takže nedělejme zase z toho tragédii a hlavní, ale já jsem rád, že konečně třeba zástupkyně ODS diskutuje, protože já jsem byl u té diskuse, byla obšírná. Ono obyčejně o těch, nechci říkat, že je to nevýznamné. Každý zákon má svůj význam, ale ta diskuse byla delší než u skutečně obrovských problémů, které tíží tuto zemi.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím, zde jenom občan chce reagovat, prosím.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
ODS tehdy žádné, prosím vás, žádné návrhy ...

osoba
--------------------
Poslouchejte dámy, co říkají, žádné návrhy pozitivní k tomu nedává, prostě šmahem ...

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
To řešení není ...

osoba
--------------------
A to tímto zákonem nevyřešíte. Řešte pracovní podmínky.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Samozřejmě, řešení je v tom, prodavačkám přidat.

osoba
--------------------
Pracovní podmínky prodavaček, aby nechodily čtyři neděle ... Ale ne že je pošlete domu.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Aby jim někdo nemusel slibovat často imanigární odměny. Víte co, vážený pane, já jsem si dal tu práci, já jsem chodil po těch hypermarketech, ne nahodile, opakovaně, opravdu jsem dělal výzkum jako člověk z akademického prostředí, jsem na to zvyklý si věci podložit. A pouze jedna dáma z obchodu mě řekla, že jí to vlastně nevadí a přiznala se, že měla problémy doma. Nějak byla před rozvodem nebo něco takového. Ale jinak nikdo, naopak mě potvrzovali, že žádné ty odměny, o kterých vy tady mluvíte, horentní, nedostávají, takže.

osoba
--------------------
No, dyť právě to vám říkám.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, nechte reagovat. Ano, vy budete reagovat.

osoba
--------------------
Zařiďte jim to tím zákonem. To je to, co vám říkám. Zasedněte a udělejte zákon, aby ty prodavačky ty odměny měly, aby nebyly čtyři neděle za sebou v práci. Aby tam mohly bejt a ne, že jim to zavřete a ještě řeknete 200 metrů.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Ale proč jste tak hysterický proti tomu zákonu? Dyť ho má celá Evropa.

osoba
--------------------
Protože vám to neřeší, takže se bude ...

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Tak se podívejte, všechny země, my jsme jediný, který to nemají.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Paní Jílková, můžu ještě? Když stát, prosim vás, ty státní svátky, to zavádí stát, to nezavádíte vy nebo my. To zavádí stát.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tedy zákonodárci. Ale to jste vy.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Ano, teď jsem to i já. Ano hlásím se k tomu. Prosadil se Velký pátek, to je pravda a byly pozitivní ohlasy.

osoba
--------------------
A proč to nebyl svátek práce?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Teď chci říct k tomu, že ty svátky stát zavedl, tak je logické, že může regulovat a nebavme se o zákazech a takovýdle slovíčka. Je to regulace, která je běžná v západní Evropě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jenom pan Čmelík chce reagovat. Pan Čmelík.

pan ČMELÍK
--------------------
Já jestli můžu jenom, jenom podnikatelský příběh, protože tady je evidentní, že lidé, kteří ten zákon vymysleli, mají nulové znalosti podnikové ekonomie, jo. Tak jenom jestli můžu, já jsem nepochopil jednu věc. Já platím 60 milionů korun nájem, jo. 7 dnů, 7 státních svátků dělá asi 1,2 milionu korun. Mohli byste mě říct, z čeho tomu pronajímateli ten nájem mám zaplatit? Protože já mám jenom jeden jediný zdroj. Buď snížím mzdy zaměstnancům nebo nezaplatím některou z daní a můžete mi vysvětlit, jak je možný, že jste neřek, hele, milej pronajímateli, je těžká doba, musíme mít zavřeno několik dnů, tak ty teďka půjdeš a vátíš ty peníze tomu, kdo si od tebe tu obchodní jednotku pronajmul na deset let, protože já mým smlouvu na deset let a rád bych slyšel, kde mám brát ty peníze. Vy mi je dáte z daní? Vy mi snížíte daně?

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Dovolíte, můžu na to reagovat? Já jsem tady byla před dvěma lety. Před dvěma lety tady byl váš kolega z obchodního centra, můžete si to pustit, je to z 12.3.2016, tuším, tady mě proškoloval jak nadnárodní řetězce budou muset propustit 3,5 tisíce zaměstnanců. 3,5 tisíce zaměstnanců. Dneska se můžete zeptat kohokolik z nadnárodních řetězců, jak by byli vděčný, kdyby měli jednoho jedinýho zaměstnance, který by přišel...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale paní předsedkyně. Moment. Pan Čmelík se ptá na to, ne pojďme na to.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Český statistický úřad vydal za rok, kdy byl v platnosti zákon.

osoba
--------------------
To je demagogie.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Jaká demagogie? Myslíte si, že Český statistický úřad ...

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
To, co odpovídáte pánovi, je demagogie.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, prosím vás pěkně, tady byl ten dotaz, že pan Čmelík, ano, že platí za nájem i ve dny státního svátku, a nemůže mít otevřeno.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Denní tržby rozhodně neklesnou...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme jak ty tržby. Necháme na tržby, jak klesly ...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Neklesly, stouply.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak stouply.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ty tržby samozřejmě, že v nějakém období klesnou, v nějakém stoupnou. Já se dokonce domnívám, že není to o tom, že by ten člověk utratil víc ve svátek nežli v běžné dny, protože máme pořád jednu peněženku, když to řeknu takhle.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Děkuju, v tom se shodnem.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
A to si myslím, že ano, ale v každém případě to není o tržbách. To je o celkové ekonomice podniku tak, jak ta mluvil pan z hračkářství, Čmelík, kdy ten přes ten milion, který on musí dát do těch nákladů, kdyby měl otevřeno, tak ty tržby by nejenom, že by se mu zvýšily, ale takhle on o to zaplatí i míň na daních. A na veškerých platech.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Tak, to je důsledek.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
A to jsou zas ty peníze, který jdou vám jako státu do toho sociálního systému a vám je to úplně jedno, protože vy jste se prostě rozhodli a v tom je ten základ, že vy budete regulovat moje základní práva, jako spotřebitele.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, pan Halík.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
V koncentračních táborech tam vězni neměli žádná práva, museli pořád pracovat. To by se vám líbilo, že jo. Koncentrační tábory.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ježiš pane Halíku, ale teď jste překročil hranici teda. To nezlobte se na mě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím, tam byl dotaz. Tam pán se ptal, prosím.

osoba
--------------------
Já to zkusím trošku uklidnit. Já bych rád reagoval na to, co tady říkala paní viceprezidentka i paní místopředsedkyně. Vy říkáte, že byste měli rádi volbu. To vás naprosto chápu, ale ty zaměstnanci žádnou volbu nemají. Oni v ten svátek do té práce musí. Jinak je zaměstnavatel vyhodí. Je to pravda, oni do té práce musí jít. A jestliže 100% příplatek zaprvé ze zákona dají teprve náhradní volno a po dohodě se zaměstnavatelem příplatek. Takže, jestliže se zaměstnavatel řekne ne, tak je po příplatku a jestliže náhradní volno si za vánoční svátky vyberu někdy v březnu, tak si oslavím Vánoce v březnu. Úžasný, opravdu. A rád bych požádal paní místopředsedkyni, jestli se tady tak chlubí tím, že ten zákon prostě už je předložen na zrušení...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ano je.

osoba
--------------------
Tak bych jí rád poprosil, jestli by mohla iniciovat změnu novelu zákoníku práce a navrhnout zvednutí příplatku za práci ve svátek ze 100 % na 300 %, jak je to obvyklé třeba v Belgii. Děkuju.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Já jsem tady přesně chtěla říct, že my se bavíme, ano, o segmentu, o těch velkých řetězcích, převážně potravinových, kde víme, že ty mzdy jsou nejnižší. Je to pravda. Snažíme se s tím něco dělat, ale to je přesně i práce vás odborů. A místo toho, abyste zajišťovali vyšší mzdy, dodržování bezpečnosti práce, dodržování toho, že budou řádně přestávky, že se opravdu a o tom se taky veřejně mluví, že se opravdu nebude překračovat těch 12 maximálně hodin, že někdy to tak je, tak to je vaše práce a ne, abyste regulovali pracovní dobu zaměstnancům a zaměstnavatelům.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Já si myslím, že to my děláme.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
To neděláte, protože jinak by ty lidi měli mnohem víc práce. Kdybyste vyvíjeli takovej tlak na to, tak by ty lidi měli víc peněz.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ale paní místopředsedkyně, víte v čem je zde problém? Zde se musím zastat zaměstnanců, protože stále přetrvává situace, kdy zaměstnanci se bojí ozvat. Ano, oni se stále bojí jako.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ale počkejte, tomu nerozumím, protože při dnešní míře nezaměstnanosti, kdy opravdu je ten trh, kdy si můžou zaměstnat kdekoli ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, to máte pravdu.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Zkuste si...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč se někteří zaměstnanci bojí?

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Já nemohla si vybrat, takhle to řeknu. Když bych odmítla svátek, tak samozřejmě asi by to můj zaměstnavatel řešil, jo, že nejdu do práce.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
A jak?

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Nevím.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Jo, nevíte, jak by to řešil.

osoba
--------------------
Vyhodil by jí.

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Konkrétně by to došlo k tomu, že bych možná přišla i o práci. Netuším úplně jakým způsobem, ale jsou tam určitě nějaký šance.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale možná byste mohla říct, proč je takový strach, jaksi z těch zaměstnavatelů.

Kamila ŠRETROVÁ, prodavačka z Mostu
--------------------
Ale je pravda, že málokterej zaměstnanec se dokáže ozvat, když mu něco vadí. Se prostě bojí. Ví, že na jeho míst čekají dalších deset lidí. V těch obchodech se ty zaměstnanci velice střídají, tam nikdo nevydrží dýl, jak tři měsíce. Měsíc, tři měsíce a odchází to. Protože to nedávaj ty lidi.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme pana Štíchu reagovat. Pan Štícha.

Josef ŠTÍCHA, majitel sítě malých obchodů na Plzeňsku
--------------------
Já bych na tohle chtěl reagovat, že vlastně i z dřívější doby, když ten zákon nefungoval, tak vlastně tam, kde nechtěli otevřeno mít ve svátek, tak nebylo otevřeno.Takže vlastně ten zákon jenom trošičku zkomplikoval situaci, protože opravdu ty zákazníci nevědí, jestli to je ten důležitej nebo méně důležitej svátek, jestli bude otevřeno nebo zavřeno.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak to byste nám mohli k tomu klíči, páč to podle, jo, podle jakého klíče tedy ty státní svátky. Třeba Velký pátek to není. Je to tak.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
To není.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jan Hus, toho máme rádi, proč to není Jan Hus?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Tahle otázka by musela jít, prosím, na předkladatele, jo. Tady ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No ale pane místopředsedo, promiňte, vy jste pro ten zákon hlasoval.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Počkejte, paní Jílková. Já jsem to kritizoval. a

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, kritizoval, ale rozumíte tomu, proč?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Nerozumím tomu a proto jsem předkládal pozměňovací návrh, aby se to týkalo všech státních svátků. Tedy třinácti dní. To není žádný horentní počet.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, ale ve sněmovně jste nerozuměli, proč jsou to ty, které svátky jiné nejsou a kdo tomu tedy rozumí nebo kdo to vybíral?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Předkladatelé ze Senátu naznačovali, že samozřejmě bylo těžké vůbec vyjednat tady těch osm svátků. To by. Mě se ten důvod nelíbil. Proto jsem reagoval pozměňovacím návrhem. Já jsem se k tomu postavil čelem. A velmi rád bych vstřícně šel k paní...

osoba
--------------------
Paní Jílková, já bych ...

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Prosím vás, můžu to dokončit? Velmi rád půjdu na tu diskusi s ODS, ale tady už slyším o tom, že jsou připraveni zamítnout nebo prostě ten zákon oddělat. To není diskuse, prosim vás. Tady a to mě velmi na ODS mrzí, zaprvé, že účelově tady bude účelovka s ANO, jo, to je zajímavý. Něco teda bude takhle fungovat...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Tak, vy jste si taky státní rozpočet si odhlasujete.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Protože jsme byli koalice minulá. Ale vy jste ... Máme tu účelovku a budou zmatení, já to dokončím, protože ano, v něčem reguluje. Kouření, protikuřácký zákon, což já myslím, že je správně, regulace ano. A tady tohle, státní svátky regulace ne? Nerozumím tomu.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ale my nejsme ani pro regulaci kouření.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vážení, půjdeme do publika. Tam je dotaz.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Že na ten zákon, že leží u Ústavního soudu, kdy spolu se senátory byla podána ústavní stížnost už dávno před tím, nežli ODS.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Ano, náhodou to vím. Výsledek není, tak to nekomentujme, prostě. Až bude výrok Ústavního soudu, já budu první ... Dobře, ale to Ústavní soud ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, máme další dotaz publika. Prosím.

osoba
--------------------
Já si stoupnu. Dobrý večer, protože jsme tady příliš stísněni. My chceme zatím debatovali vlastně pořád jenom na úrovni ekonomické a určitě ta debata se vede, se vede pod různými úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je pana kolegy, jakožto obchodníka, kterému se tím zákazem v podstatě zužuje jeho komerční časoprostor a snižují zisky. Druhý pohled, druhý úhel pohledu je váš, a já ho plně sdílím, protože přece jde o ty lidi, kteří pracují za velmi, velmi nelidských podmínek při umělém osvětlení, často desítky hodin za mizernou mzdu a tyto lidi mají doma rodiny a teď jde o to, přátelé, teď jde o to, že tito lidé, já učím už dost dlouho, dost desetiletí na to, abych věděl od učňovského školství až po fakultu, jak strašným handicapem trpí naše rodiny. To je deficit koheze, deficit koheze našich rodin. Čili soudržnost našich rodin a ta se vytváří uvnitř společenství rodiny, doma. A ne v supermarketech. A teď je tu třetí bod.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, prosím, necháme reagovat, pak můžete tak.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Já se omlouvám, můžu tomu rozumět a co teda ostatní zaměstnanci, kteří mají 24 hodin, já nebudu používat záchranný systém a příslušníky hasičů a nemocnice, jsou tam taky v umělém, ale co třeba takový zaměstnanci letiště, kde je provoz 24 hodin a tak dále, takže prosím pěkně, tady se neustále bavíme.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
To je něco jiného, když jde o život a něco jiného ...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Proto říkám, nebudu to používat, počkejte, proto říkám nebudu to používat, ale třeba zaměstnanci letiště, zaměstnanci České televize. Ty taky musejí mít 24 hodin, takže jako nemusej se lidi přece dívat na televizi. Nebo je to, budeme jim říkat, co budou dělat ve volném čase, jo?

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Myslím si náhodou, že i v dopravě i v té televizi je o svátcích trošku jiný režim, jo, jako není ve všední dny. Se prosím zeptejte, jak to funguje.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Úklid, bezpečnostní služby musí být 24 hodin.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Ani u těch benzinových pump tam jdou cestou, že už jsou samoobslužné mnohde, to k nám taky přijde.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, počkejte paní Soukupová, prosím.

Marcela SOUKUPOVÁ, majitelka bezpečnostní agentury z Chomutova
--------------------
My nemáme roboty ani strážné, protože to nejde při dnešní, bohužel digitálních technologiích ještě, ale ani uklízečky. A ty uklízečky jsou velmirádi, když dělají o ten svátek. Musím řícit, že z většiny případů samozřejmě najdou se i výjimky, ale buď je to po dohodě, že si tu službu vymění možná chápu i vás, že někde jako nátlak dělán ale jako z velké podstaty ty lidi jsou opravdu, oni mají ty budu říkat, minimální mzdy, kdyby se možná navýšila, bylo by to dobré, já jsem pro.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ten zákazník to musí zaplatit.

Marcela SOUKUPOVÁ, majitelka bezpečnostní agentury z Chomutova
--------------------
Zákazníci to musí zaplatit a oni to zaplatit mnohdy nechtějí.

osoba
--------------------
Ale víte, co řešíte? 365 dní otročiny a hrozný práce, řešíte sedmi dnama. No, to je úžasný, když místo 365 budou dřít 358. Musíte vyřešit ten zákon.

osoba
--------------------
Člověk potřebuje jeden den si odpočinout.

osoba
--------------------
Zákon, který bude 365 dní, aby tam neotročili a najít lidský podmínky. A to nevyřešíte zákazem sedmi dnů. Řešte zákoník práce, jak to tady říkal pán vedle.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Otec Halík chtěl zareagovat.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Prostě Pánbůh člověka stvořil tak, aby šest dní byl schopen práce a jeden den odpočinul. Když ve Francii zrušili sedmidenní týden, zrušili ten odpočinek, tak ty Francouzi v tom 18. století, tak by z toho nemocní, některý spáchali sebevraždu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale otče Halíku, kdybyste nám mohl vysvětlit, že to zde je ta diskuse, víte, proč se ten odpočinek, to říká protistrana má týkat právě jen prodavačů ve velkých řetězcích? Ano? Proč se to netýká prodavačů tedy všech nebo takové restaurace, ty také nejsou nutné jako chodit.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Ale dyť se to týká všech prodavačů.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ne prodavačů v obchodech pod 200 metrů se to netýká.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Ale týká, tam je to, tam záleží na tom, jakým způsobem se rozhodnou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to není pravda. V těch malých obchodech se také nemohou třeba rozhodovat. Třeba se bojí vyhazovu. Prosím ještě, prosím, jo, ne počkejte, otec Halík nám na to neodpověděl. Tak, proč jenom prodavači při vší úctě, ano, proč ne třeba číšníci, kuchaři, když teda zdravotní sestry toho si vážíme, zachraňují život.

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
Podívejte, správné je, aby se v den odpočinku nepracovalo. To je správné. Tento způsob osvobodil národy Evropy, Ameriky a dalších světadílů, takže se prostě...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy byste byl aby se vůbec v neděli nepracovalo tedy. Nikdo .

Libor Serafim HALÍK, pravoslavný kněz z Brna
--------------------
V nemocnici se pracovat musí, protože lidé jsou nemocní. To je něco jinýho, to i Ježíš uzdravoval v den odpočinku, to tak je.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prosím, vy pokračujte tu třetí otázku jste měl.

osoba
--------------------
Já jsem chtěl jenom koment na tohle, co tu teď bylo řečeno. Kvalita rodiny přináší kvalitní občany. A kvalitní občané nekradou, nezabíjejí a obohacují společnost a vyhodnoťme si ekonomický přínos. Čili, matky doma, ať vychovávají kvalitní děti. A třetí bod, jestliže se pozvedneme na úroveň transedentní, tak my, kteří vyznáváme jako věřící židé nebo křesťané hodnoty desatera, tak víme, že je tady právě ten sedmý den, o kterém mluví otec Libor Halík, je tady jasné třetí přikázání desatera Pamatuj, aby jsi světil den sváteční.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Tak, chce reagovat pan Čmelík.

osoba
--------------------
Moment. A my jsme měli fantastické úsloví v češském jazyce, dvě. Jedno: sbohem začni každé dílo, podaří se ti až milo. Naši předkové nebyli hloupí a druhé: bez božího požehnání marné lidské namáhání.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak já vám děkuji za váš příspěvek. Pan Čmelík chtěl reagovat. Pak to dáte tam nahoru. Ano.

pan ČMELÍK
--------------------
Já bych jenom chtěl jenom dvě rychlé věci, jo. Jednak my se tady bavíme o práci ve svátek, ale ve většině maloobchodů se dělá takzvaný krátký dlouhý týden, což znamená, že ty lidi pracují 14 nebo 15 dní v měsíci. Nikdo nikde neřekl, ani tvůrci zákona, že ti lidé mají v pondělí volno, když ostatní chodí do práce. Ve středu volno a tak dále. To znamená, nebavme se o otročení. To je jedna věc. Druhá věc, já mám taky rodinu a samozřejmě, já bych chtěl, aby ta rodina byla spolu. Ale do našeho hračkářství jezdí celé rodiny, protože jejich děti, když je nevezmou ven, hrají doma různé hry,jsou na sociálních sítích, jinými slovy ten národ úplně blbne a ty rodiče jsou šťastný za to, že můžou jet do obchodního centra a ukázat dětem, prostě jak se nakupuje. Nezlobte se na mě, takhle to je.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak pan místopředseda bude reagovat. Teď, potom vy. Prosím.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Vážení, mě opravdu mrzí zaprvé, že řeč je, pokud hovoříme o tomto zákonu, o omezení prodejní doby v maloobchodě, velkoobchodě, o státních svátcích. Najednou tady mluvíme o všech možných dnech a týdnech. A tak dále. Tak utíkáme od tématu. První věc. Já jsem ochotný se s váma bavit o snížení daní, ale

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, to neutíkáme, pane ...

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Jsou stání svátky, paní Jílková.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No ano, ale o tom se bavíme a pan Čmelík třeba, vy říkáte nájmy, tak se ptá, proč za ten státní svátek má platit nájem.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Já myslím, že ale on není nějaká výjimka evropská a není, nejsou nějaké indicie, že by Evropy, že by to jako ty podnikatelé takhle položilo. Nebo to my jsme fakt taková rarita, že u nás všechno musíme obrečet, všechno tak výjimečně. V Německu fakt, jako nejsou tady takoví pánové. Já myslím, že jo, i v Rakousku. Já se s těma lidma tam bavím. Dneska jsem byl ve Vídni se studenty, taky jsem se tam o tom bavil.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám jde o tu rodinu také, že.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Ano, samozřejmě a mrzí mě, že tady je pouze ekonomický aspekt jakoby vévodil tomu všemu. Dyt je to přece hodnotové hledisko, všichni se dnes hlásí ke kultuře, kořenům, historii, identitě, někdy až hystericky. Já to na jedné straně vítám jako historik, že konečně si to uvědomujeme, až nám teče do bot, jo, ale pak jsme šokování, když se zeptáte v nějaké anketě na ulici, co je to za svátek,neví. Všichni bědují, nikdo neví. 17. listopad, neví. Jan Hus neví. Prostě a místo, abysme se soustředili aspoň těchto 13 dní, co to je prosim vás, 13 dní z celého toho ruku, aby lidi něco věděli. Ten státní svátek je mimořádná záležitost. Nebo dobře, domluvme se, že ekonomika je na prvním místě nadevšechno úplně. Zrušme svátky všechny. Ať si každej dělá podle svého ze své dovolené, ať si kdo chce oslaví Vánoce.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, necháme reagovat paní Pálkovou.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Víte, já když tu slyším o tom, jak těch sedm dní má zachránit soudržnost rodiny, tak mě to přijde trochu. Počkejte je odsouhlaseno sedm, takže mi neříkejte, že sedm dní zachrání soudržnost rodiny z 365. Buď to v té rodině funguje. Tady mluvil o tom pán.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
My jsme chtěli akorát se přiblížit. Vy všichni cestujete v rámci parlamentu všichni cestujete.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Já nejsem v parlamentu, paní Burianová, ale...

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Že to všechny země kolem nás mají, to nad tím se nepozastavujete, jo, to vám nevadí.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Tak, Portugalsko a Irsko regulace úplně zrušily. Finsko výrazně omezuje. Severské země, které jsou socialistické, takže mluvte pravdu.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Nejblíže jsou provázány Německo a Rakousko, na ty bysme se měli soustředit.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, vážení, necháme hovořit ...

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Ale já nechci hovořit, jak je to venku. Já chci řešit, jak je špatný zákon tady. Protože.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
V čem je špatný, kromě 200 metrů.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
Kromě 200 metrů omezuje svobodu práv ve smyslu podnikání. Omezuje svobodu práva lidského, což je dané z listiny lidských práv a v ústavě. Že ten člověk má právo na svojí svobodnou vůli a rozhodnutí. Má právo na to, aby si ke svému živobytí vytvořil prostředky, to znamená, aby pracoval. A má právo i na to, aby ten zaměstnanec se tedy rozhodl. Víte, paní Burianová, já bych řekla, že byste měla řešit něco jiného. A to je to, když tady tvrdí zaměstnanci, že mají strach z toho, že by byli vyhozeni nebo že by měli nějaký postih, takže to máte řešit.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
No, to my řešíme.

Irena PÁLKOVÁ, viceprezidentka Hospodářské komory
--------------------
A ne takovýmhle zbytným zákonem nezlehčilo to nic.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Zlepšilo to pracovní podmínky zaměstnanců. Přiblížili jsme se evropským zemím. A můžu vám říct, že zaměstnavatelé s tím absolutně nemají problém. Všechny nadnárodní společnosti nemají s tím problém.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tamhle se občan dlouho hlásil. Prosím.

osoba
--------------------
Já bych začal takovou vzpomínkou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ale ono tady musíme mluvit svižně.

osoba
--------------------
Vzpomínkou na heslo pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

osoba
--------------------
Tak, to buďte opatrnej tady.

osoba
--------------------
A právě, když se tady otevřelo to téma, kdy se těch 200 metrů a jiné otázky řešily z trochu vyššího pohledu, tak tohle považuji za ten rozumný rámec. Uvažovat zda to, co děláme, přispívá k tomu vítězství pravdy a lásky nad zlem a nenávistí. A že by prospělo, kdyby se dodržovalo desatero. Děkuji.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím tam. Prosím.

osoba
--------------------
Trošku mě tady děsí ty výrazy o otrokářství v 21. Století. Já jsem pořád žil v domnění, že odbory jsou tady od toho, aby pomáhaly zaměstnancům vytvořit ideální vztah mezí zaměstnanci a zaměstnavateli tam, kde není potřeba všechno regulovat zákonem se něco reguluje právě na základě vztahů zaměstnavatele a zaměstnance, kde odbory by tu roli měly sehrávat naprosto aktivně a zásadně. A v tomhle případě, pokud vy se tady dovoláváte, že má být něco regulováno zákonem, tak to musím vnímat jako, že odbory selháváte.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, jenom, vážení, prosím já bych teď tady chtěla dát, chcete paní Burianová na to reagovat, že selháváte jako odbory?

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Já si v žádným případě nemyslím, že bysme selhávali jako odbory, protože já si myslím, že konkrétně otvírací doba musí být regulována zákonem. Protože když jsme o tom hovořili s nadnárodními řetězci, nadnárodní řetězce s tím neměly problém. Ale řekly nám, že to musí být regulováno zákonem, protože pokud to nebude regulováno zákonem, oni by měli mezi sebou ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vážení, já bych možná byla ráda, abysme mluvili k těm odborům, ano. Opravdu by to tady mělo zaznít, ohledně těch zaměstnanců, kteří se bojí ozvat. Bojí se, že přijdou o místo, protože těch je opravdu bohužel většina. K tomu byste možná měla jako odborářka říct, aby se nebáli a proč se nemají bát? Protože ono je opravdu nízká nezaměstnanost. Řekněte, paní Šretrová, že se lidé bojí, chápete to je pravda.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Samozřejmě, že se lidé bojí, protože ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale proč by se neměli bát, abyste je povzbudila.

Renáta BURIANOVÁ, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu
--------------------
Samozřejmě, že. Víte, co, já si za svým stojím. My hájíme zájmy zaměstnanců. Koho hájíte zájmy vy? To nevím.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Já si taky za svým stojím. Já hájím zájmy občanů České republiky. Nejenom zaměstnanců a prodavaček v těch velkých. Já hájím zájmy všechny.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já bych teď dala slovo panu papeži, protože vy jste pro to, aby byla otevírací a zavírací doba, jako byla dřív. Ta byla jaká, řekněte.

osoba
--------------------
Ano, před sametovou revolucí, já jsem 66 let stár a byla otevírací doba pondělí až pátek 9-12, 14-18. Sobota 8-12 odpoledne zavřeno. V neděli zavřeno. A chtěl bych právě, aby se to k tomu vrátilo a zadruhý bych chtěl říct, že tady pán říkal, že o těch platech, aby se přidalo, aby mohli pracovat o svátcích radostně, tak aby se jim přidalo, ale tím si myslím, bude bit zákazník, protože řetězce řeknou, nemáme peníze a zdražíme výrobky a místo třeba deseti korun zaplatím za výrobek třeba zaplatím patnáct korun. Například.

Marcela SOUKUPOVÁ, majitelka bezpečnostní agentury z Chomutova
--------------------
Vy říkáte, kdysi před těma dvaceti a více lety. Tak, já jsem jako 18letá byla prodavačka v Kotvě. A my jsme o Vánocích pracovali, jestli si vzpomínáte někdo, kdo tam chodil a nás. Ne, ne, my jsme měli i neděle a já si na to pamatuju, protože neustále tam probíhalo. Dobře ale je to jeden že jo z argumentů, že se takhle nepracovalo, tak já říkám, že pracovalo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím, zde máme další příspěvek, prosím.

osoba
--------------------
Dobrý večer, já bych chtěl reagovat na dvě věci. Tady z pravice slyšíme, že bysme se měli především starat o to tedy jako odbory, aby zákonem bylo především upravena pracovní doba a tak dál, takže myslím zákoník práce. Není tak dávno, kdy byla předložena Poslanecké sněmovně koncepční novela zákoníku práce, která byla projednaná v tripartitě a myslím si, že to smetla ze stolu právě ODS, TOP 09 a ANO a bylo tam několik přes teda přes 60 pozměňovacích návrhů. Na druhé straně tady se pořád útočí na paní předsedkyni Burianovou, která koho jiného by měla hájit, čí zájmy, když je teda zástupkyní obchodu. Tak se nedivím, že by byla ...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Ale pak všech, ne jenom do 200 metrů nebo nad 200 metrů. Všech.

osoba
--------------------
Počkejte chviličku. A teď přejdu k další věci, těch 200 metrů čtverečních jestli s tím souhlasím nebo nesouhlasím osobně, to tady řešit nebudu. Na druhé straně tady, moment, malí obchodníci by to měli využít jako konkurenční výhodu, neměli by se zaobírat pouze pečivem, protože si myslím, že pečivo je to poslední, protože malí obchodníci a já tam chodím nakupovat, vím moc dobře, že kolikrát míchají čerstvé a staré pečivo a když dneska označí i zboží, které je prošlé, tak ten zákazník si ho klidně v tom obchodě může koupit. A neříkejte mi, že máte jenom pečivo v obchodě. Nezlobte se na mě.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, to bylo na pana Štíchu. Pan Štícha bude reagovat.

Josef ŠTÍCHA, majitel sítě malých obchodů na Plzeňsku
--------------------
Nemáme jenom pečivo, ale samozřejmě, pokud nemůžu nabídnout čerstvé pečivo, tak nemá smysl otevírat. A nehledě na to, že to jako já jsem ani jako moc velkej rozdíl nemáme co teď účinnost zákona a před účinností zákona, protože my jsme prostě otevírali podle řetězců, podle toho, jak pekárny pekly nebo nepekly, takže vlastně fungujeme takhle dál a nehledě na to, že před účinností zákona vlastně 25. 12. bylo zavřeno, to bylo vždycky a 1. 1. taky, takže vlastně se jedná o pět svátků, ale já bych chtěl k tomu, co tady ještě taky padlo, říct, že vlastně my 20 - 25 let jsme vlastně povolili víkendy, neděli prodávat, a teď najednou po 20 nebo 25 letech se udělá zákon. To kdyby se udělalo před 20 lety, tak si myslím, že by nebyl takovej problém a bylo by to všechno jednodušší.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím ještě kdo jste nehovořil, ano. Musíme končit. Prosím.

osoba
--------------------
Kolik máme ještě času?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, stručně.

osoba
--------------------
Dobrý večer. Prosím vás pěkně, skáčeme tady s pampeličky na blatouch. Pořád zatím mluvíme o zákonu o otevírací době. Zákon číslo 223 z roku 2016 sbírky, řeknu, proč to říkám. Vůbec jsme tady nezmínili zákon o státních svátcích. V zákoně o státních svátcích, já to zkrátím, navážu tamhle na pana kolegu, v paragrafu 3 je napsáno a zákonodárce to tam tak dal, že všechny státní svátky jsou dnem pracovního klidu. Rozumím tomu, že se nepracuje. Samozřejmě zlámete si nohu, lékař vám neřekne nepracuju v pondělí, že jo, si přijďte znovu. Ale, proč jsem říkal, proč jsem tady citoval číslo toho našeho zákona a rok 2016 sbírky. My jeden rok přijmeme nějakej zákon z jara, na podzim se nám nelíbí, tak ho v zimě zrušíme, z jara budeme schvalovat novej. Takže, jestli tímhle tím způsobem kultivujeme naše právní prostředí a tímhle tím způsobem učíme lidi k nějaký právní kultuře, tak se ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, já nechám zareagovat paní místopředsedkyni.

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Já se omlouvám, já se omlouvám, ODS je naprosto konzistentní, pro nás je svoboda podnikání, svoboda jednotlivce. To znamená svoboda jeho volby vždy na prvním místě. A my vždy budeme protestovat proti takovým regulacím volného trhu. My jsme v tom konzistentní.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, vážení, musíme končit. Ještě zde, občanka. Ne, pro mě jsou důležití občané, kteří nehovořili.

osoba
--------------------
Mě by jenom zajímalo, proč se všichni rozčilují, že jsou doma prodavačky, ale proč nikomu nevadí, že si nemůžou o svátku a v neděli zajít na úřad na poštu, nebo do knihovny? To by se určitě spoustě lidem hodilo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, prosím.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Prosím vás, já bych zaprvé se ohradil, aby tady nevzniklo domnění, že pravicoví politici jsou tam. Já se cítím jako pravicový politik. Konečně ...

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
To jste nemohl přijímat takovej zákon.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Konečně CDU určitě je pravicová a reguluje, jo. Toté lidovci v Rakousku.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já musím končit.

Jiří MIHOLA, místopředseda KDU-ČSL
--------------------
Takže já jsem pro, ať končíme nějak konstruktivně. Nabízím ruku tady paní místopředsedkyni, pojďme se bavit i o té hranici, pojďme ten zákon vylepšit, protože i já ho kritizuji. Ať je jednoznačný, ať se týká všech svátků, ale řešení není, nejhorší je to přelétávání, vlastně jak říkal pan kolega.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy říkáte, že řešení není ... Je mi líto, pane místopředsedo, musím končit. Pane místopředsedo, podívejte se, prosím na hodiny, musím končit. Paní místopředsedkyně, úplně závěrem, vy ten zákon předkládáte na zrušení. Jakou velkou máte podporu?

Alexandra UDŽENIJA, 1. místopředsedkyně ODS
--------------------
Podporu ODS, TOP 09, ANO se vyjádřilo pro a i SPD, takže předpokládáme, že to projde.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Že to projde. Ano, tak, milí diváci, musíme končit. My se příště uvidíme až v novém roce. V půlce ledna a téma máme. Už dnes se můžete hlásit. Ať je tady ještě místo pro vás. Omezuje vás protikuřácký zákon? Mrznete venku a jde podle vás o diskriminaci kuřáků nebo jste naopak spokojeni, že se vám konečně volně dýchá? Takže pokud jste jako kuřáci diskriminováni nebo naopak jste nekuřáci šťastní, přihlašte se, přijďte diskutovat, přihlašte se na telefonu 261 137 766 nebo na e-mailu mateslovo@ceskatelevize.cz. Milí diváci, já vám děkuji. Myslím na vás, přeji vám krásné klidné Vánoce a pod stromeček zdraví, štěstí, radost a politici, ať vás nezlobí a myslí na vás. Milí diváci, všechno nejlepší do nového roku a vy už víte, že i příští rok ve čtvrtek máte slovo. Na shledanou.


EET

15.12.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Povinná evidence platí v Česku už přes rok. V současnosti zahrnuje 161 tisíc podnikatelů. Jde o provozovatele hotelů a restaurací a obchodníky. Jsou to podniky, které se připojily v prvních dvou vlnách. Za zmíněný rok platnosti zapojené firmy zaevidovaly bezmála 4 miliardy účtenek. Na nich byly tržby ve výši bilion a 300 miliard korun. Další zhruba 300 tisíc řemeslníků, advokátů, architektů, lékařů a dalších profesí se mělo připojit v březnu a červnu příštího roku. Jak ale zaznělo, právě to Ústavní soud zrušil. Výhody systému podle ministerstva financí: omezení neférové konkurence a výnosy pro státní rozpočet. Jen letos to má být 5 miliard korun navíc. Odpůrcům naopak vadí především zátěž podnikatelů. Podle Asociace hotelů a restaurací dopadá hlavně na ty menší. Stovky hospod, především v malých obcích kvůli tomu zavřely.


Helena Králová nesmí soudit

15.12.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ministr spravedlnosti dočasně zprostil funkce soudkyni Helenu Královou známou z kauz kolem Jany Nečasové. Na Královou podal kárnou žalobu předseda Městského soudu v Praze. Už před tím soudkyně čelila jinému kárnému řízení. A to za nerespektování pokynů nadřízeného soudu.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Přesně před rokem Helena Králová poprvé soudila manžele Nečasovi v kauze takzvaných trafik pro exposlance.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/ /10. 1. 2017/
--------------------
Vytvářela v tom řízení neuvěřitelný zmatek a bylo to mediálně sledované řízení, takže bohužel tento zmatek viděla celá veřejnost.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
V listopadu Králová nepřipustila odposlechy jako nezákonně pořízený důkaz. Pak v médiích své vyjádření mírnila. Prý jsou nepoužitelné jen dvě SMS zprávy. Při dalším jednání ale znovu označila za nezákonné všechny záznamy.

Libor VÁVRA, předseda Městského soudu v Praze
--------------------
Možná i pod tíhou zdravotních potíží kolegyně Králová byla ve velmi nepříjemné situaci a odráželo se to v kvalitě jejího rozhodování.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Krajský předseda na ní podal kárnou žalobu. A v reakci na ni ministr Králové zakázal soudit.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Je nezbytné v zájmu ochrany důvěry veřejnosti v justici pozastavit výkon funkce do doby než kárný senát o tom rozhodne.

Jiří TERYNGEL, advokát Heleny Králové
--------------------
Ten cíl je jasný. Odstavit jí od věcí, které by mohly aspoň trochu, kdyby byly odsouzeny, zachránit reputaci policejního zásahu, který vedl k pádu Nečasovy vlády.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Sama Králové dnes u soudu nebyla k zastižení. Plat se jí teď sníží na polovinu až do konečného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Co bude dál s jejími případy, zatím není jasné.

Pavla HÁJKOVÁ, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1
--------------------
O tom bude rozhodovat vedení soudu poté, co obdrží oficielní rozhodnutí.

Adéla PACLÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Králová kromě trafik soudí třeba 6 pražských taxikářů kvůli údajně předraženému jízdnému. Vedení soudu může dát případy na starost jiným soudcům, ale taky čekat na rozhodnutí o kárných žalobách. Projednání kauzy údajných trafik už pozastavila i námitka podjatosti soudkyně. Tu podal při posledním jednání v této soudní síni státní zástupce. Pokud by případ převzal jiný soudce, vrátil by se proces na úplný začátek. Adéla Paclíková a Pavel Schrötter, Česká televize.


Jak se změní EET?

15.12.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ústavní soud nařídil i další drobné úpravy evidence tržeb. Povinnost by se například neměla vztahovat na platby kartou a taky účtenky změní podobu.

Petr KOZLÍČEK, redaktor
--------------------
Pro tento internetový obchod platí elektronická evidence tržeb tři čtvrtě roku. Jejich vývojáři na systému pracovali několik měsíců.

Zdena ŠIMÁNKOVÁ, finanční ředitelka, Mall.cz
--------------------
Jsme před loňskými vánočními svátky oslovili odbor metodiky ministerstva financí a ten vlastně tou dobou teprve zjistil, co to jsou e-shopy a jak fungují.

Petr KOZLÍČEK, redaktor
--------------------
Investovali do systémů miliony. Jeho bezhotovostní součást ale rušit nebudou.

Zdena ŠIMÁNKOVÁ, finanční ředitelka, Mall.cz
--------------------
My budeme pokračovat v módu EET, protože vypnutí by bylo velmi složité pro nás, znamenalo by to další technologický vývoj.

Petr KOZLÍČEK, redaktor
--------------------
Na víc než 30 pokladen tady zákazníci mohou platit hotově i kartou. Tu druhou možnost volí stále častěji. Bezhotovostní platbu obchod zaznamenává už u poloviny tržeb. Brzy u nich nebude muset vystavovat účtenku s EET. Podle soudu jsou takové platby dostatečně evidované bankou.

Václav KOUKOLÍČEK, mluvčí, Tesco
--------------------
Pro nás se v tomto případě nic nemění, zákazník dostává účtenku i když si o ní neřekne, protože systém je takto nastavený.

Petr KOZLÍČEK, redaktor
--------------------
Změny v elektronické evidenci tržeb se nebudou týkat jenom způsobu vydávání účtenek, ale také jejich obsahu. V současné době totiž podle kritiků v některých případech příliš zasahují do soukromí. Problém je v povinném zveřejňování daňového identifikačního čísla. To je totiž u podnikajících fyzických osob tvořeno rodným číslem podnikatele. Takový postup byl ale používán ještě před zavedením EET. Vendula Horníková a Petr Kozlíček, Česká televize.


Rozhodnutí Pelikána o soudkyni Králové

15.12.2017 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně zprostil výkonu funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou. Zdůvodnil to tím, že Králová čelí dvěma kárným řízením. Podle Pelikána nerespektuje názory nadřízených soudů a protahuje některá trestní řízení. Soudkyně mimo jiné opakovaně osvobodila Janu Nečasovou v kauze Vojenského zpravodajství.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Já jsem si vyžádal tu kárnou žalobu, která, připomenu, je v krátké době druhá kárná žaloba. První jsem podal v jiné věci na tuto soudkyni já sám. Druhou nezávisle na mě teď podal předseda městského soudu. V každé z těch kárných žalob jde o vážné vytýkané pochybení tvrzené a v obou případech je navrhováno právě zbavení funkce soudce. No, a to už je tedy situace, kdy se mi zdá, že je nezbytné v zájmu ochrany důvěry veřejnosti v justici pozastavit výkon funkce do doby, než kárný senát o tom rozhodne.


Ústavní soud o EET

15.12.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Dobrý večer. I na prahu dalšího adventního víkendu jsou tu Události. Vítá vás Michal Kubal. Je to jedno z nejdiskutovanějších opatření minulé vlády. Jeden z hlavních bodů jejího programu. Teď zasáhl do sporu kolem elektronické evidence tržeb Ústavní soud. Ponechal jej v platnosti, citelněji ale upravil. Zrušil hned několik ustanovení. Nález říká, že výběr daní je legitimním cílem. Kritizuje ale způsob zavádění EET. I proto zrušil třetí a čtvrtou fázi, která měla povinnost příští rok rozšířit na statisíce dalších podnikatelů a řemeslníků.

Josef FIALA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude. A předvídat vše. Nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady, z hlediska povinných osob, času a způsobu, tedy kdo, kdy a jak, neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ústavní soud evidenci tržeb zkoumal na základě stížnosti 41 pravicových poslanců. Ti opatření napadli u nejvyšší justiční instance vloni v červnu.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
12 měsíců a 15 dní. Tak dlouho musí část podnikatelů evidovat tržby. Do svých hotelů a restaurací EET zavedl taky Lukáš Žaludek.

Lukáš ŽALUDEK, ředitel sítě hotelů a restaurací
--------------------
Tak je to pomoc v tom, že máme jasně evidovaná data prostě o tom, jaké byly tržby a můžeme si to kdykoliv zkontrolovat.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Naopak podnikání kvůli evidenci už před rokem vzdala Jarmila Sedlaříková. Dveře její tehdejší restaurace jsou zavřené i dnes.

Jarmila SEDLAŘÍKOVÁ, majitelka restaurace, Počenice /30. 11. 2016/
--------------------
Počítač nemám, nic a obávám se, že bych to nezvládla.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
A stejně jako se liší názory podnikatelů, rozděluje EET i politiky. Skupina poslanců primárně požadovala zrušit zákon jako celek. Odmítali ale taky, aby povinnost platila pro e-shopy nebo aby mezi identifikačními údaji na účtence bylo rodné číslo. Jak se soud k výhradám postaví, sledoval přímo v Brně jako jediný z politiků Marek Benda.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Myslím si, že to je naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Andrej BABIŠ, premiér, bývalý ministr financí /ANO/
--------------------
Ústavní soud řekl, že EET, zákon o EET není protiústavní a že je to legitimní nástroj na výběr daní. A to co si myslím je nejdůležitější.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí už teď připravuje novelu zákona o elektronické evidenci tržeb a po dnešku bude reagovat i na názor soudu. Třeba v tom, že v ní budou jasně dané výjimky, kterých podnikatelů se systém týkat nebude.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě budeme navrhovat ty nejmenší fyzické osoby, budeme to pravděpodobně navrhovat ve vazbě na paušální daň. Určitě tam dáme ty, které jsou dneska vyňati nařízením vlády, budeme zvažovat, jestli nevidomé osoby tam necháme.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než začne nový zákon platit, nebude se k povinnosti muset připojit nikdo z třetí ani čtvrté vlny. Třeba řemeslníci.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
--------------------
Za nejčistší řešení tedy nadále pokládáme zrušení zákona jako celku tak, jak si to myslí i 5 soudců Ústavního soudu.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /ČSSD/
--------------------
Teď je důležité, aby ty podmínky byly nastaveny správně podle nálezu Ústavního soudu a samozřejmě také, aby nebyly diskriminační.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
EET jako velké politické téma se tak do sněmovny vrátí za několik týdnů. Schvalování původní normy dnes přitom Ústavní soud taky kritizoval. Poslancům vadilo, že tehdejší koalice ukončila rozpravu v rozporu s jednacím řádem.

Josef FIALA, soudce Ústavního soudu
--------------------
K tomu porušení došlo jak samotnou Poslaneckou sněmovnou, tak jejím tehdejším předsedou.

Jan HAMÁČEK, místopředseda strany a sněmovny, tehdejší předseda sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já to chápu jako mimořádné opatření, které by se nemělo zneužívat, nicméně pro ten, pro ten konkrétní případ adekvátní.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než se politici dohodnou na nových výjimkách, platit zatím budou ty stávající. Třeba to, že se povinnost nevztahuje na prodejce vánočních kaprů. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.


Ústavní soud o EET

15.12.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A ministryně financí Alena Schillerová teď živě hostem Událostí. Dobrý večer. Vy jste přivítala, že Ústavní soud nezrušil...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
EET jako celek. Soud ale zrušil hned několik částí. Odložil třetí i čtvrtou vlnu. 5 soudců chtělo zákon jako celek označit za neústavní. Přesto, je to pro vás vítězství?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já bych ráda upřesnila svá slova. Já jsem od počátku věřila od samého podání ústavní stížnosti jsem věřila, že zákon jako celek nebude odmítnut, což se nakonec stalo. Ústavní soud konstatoval, že nejen, že je, není protiústavní, ale, že je to legitimní nástroj pro ověřování daňových povinností. Takže toto považuji jednoznačně za úspěch.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Přesto další rozšíření EET i příslušné výjimky musíte vyřešit novým zákonem. Kdy k tomu reálně dojde? Od kdy tedy mají například s evidencí, povinnou evidencí počítat třeba řemeslníci?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já bych ráda ještě upravila ono zaznělo v reportáži, že třetí a čtvrtá vlna byla rozhodnutím Ústavního soudu zrušena. Ona nebyla zrušena, byla odložena do té doby než přijme, než bude přijata, než vstoupí v účinnost nový zákon o evidenci tržeb, respektive jeho novela. My na novela zákona o evidenci tržeb pracujeme, protože samozřejmě máme celou řadu jiných podnětů, které praxe přinesla a které chceme v zákoně opravit, napravit a nyní do ní promítneme i vlastně tento, toto rozhodnutí Ústavního soudu. Já počítám, že ta novela bude dokončena pro legislativní proces v řádech týdnů, já si troufnu říct, maximálně do nějakých 6 týdnů.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A schválení očekáváte kdy? Bude to přece jenom například SPD oznámila, že bude jednoznačně proti, bude velmi složité dát dohromady potřebný počet hlasů, kdy myslíte, že opravdu by řemeslníci mohli počítat s tím, že to, že ta evidence začne platit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To už samozřejmě bude otázka pro zákonodárce. To znamená, že my budeme se snažit připravit novelu co nejlépe, budeme na ní spolupracovat zejména s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu, budeme na ní spolupracovat s všemi odbornými svazy, komorami, to znamená zapojíme do ní veřejnost a pak to bude otázka vlastně pro Poslaneckou sněmovnu, budeme jednat, budeme samozřejmě se snažit vysvětlovat všechny dopady elektronické evidence tržeb a v tuto chvíli já nejsem schopna předjímat, jak dlouho se bude projednávat v Poslanecké sněmovně. Takže, když vezmeme, že standardní legislativní proces trvá u nás 12 měsíců, vzpomeňme si, že elektronická evidence tržeb se projednávala velmi dlouho, tak nejsem to schopna odhadnout. Určitě se posouváme minimálně o rok.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Říká ministryně financí Alena Schillerová. Díky za váš čas.


Změny v EET

15.12.2017 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Brno)

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslední Události v regionech tohoto týdne začínají. Dobrý podvečer. Ústavní soud zrušil nástup třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Ta měla platit od března pro stánkový prodej a farmářské trhy. Od června pak pro řemeslníky a další služby. Zákonodárci podle soudu náležitě nezvážili dopady na podnikatele a normu musí ještě upravit. Kromě toho soudci taky škrtli několik dalších paragrafů zákona o EET. Částečně tak vyhověli skupině 41 poslanců, kteří se ve svém návrhu domáhali úplného zrušení zákona.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Devět hodin ráno. Na stole těchto dvou mužů čekají tisíce podnikatelů po celém Česku. 15 ústavních soudců návrh řešilo rok a půl. A jednotní v názorech nebyli. Pro zrušení celého zákona bylo hned 5 z nich. Většina se ale nakonec přiklonila k názoru, že zákon o EET protiústavní není. Zrušili ale několik paragrafů a pozastavili náběh třetí a čtvrté fáze.

Josef FIALA, soudce zpravodaj
--------------------
Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše. Nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady, tedy kdo, kdy a jak. Neboť rčení, že při kácení lesa létají třísky. Pro regulační opatření v právním státě nemá místo.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Nález soudu poslouchal Marek Benda. Z advokátem dorazil do Brna jako jediný zástupce skupiny 41 poslanců, kteří návrh podali. A byl spokojen.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Myslím si, že to je naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Soudce zpravodaj četl ze stručněné odůvodnění nálezu ústavního soudu padesát minut. Kdyby měl číst odůvodnění celé, trvalo by to 3 hodiny.

Josef FIALA, soudce zpravodaj
--------------------
Nález čítá více než 130 tisíc znaků, což jsou vlastně téměř 4 autorské archivy.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Podnikatelů, kterých se rozhodnutí soudu týká, jsou momentálně náměstí. Na novinu, kterou jsme jim ze soudu přinesli, reagovali řemeslníci většinou nadšeně.

Eva ONDRYÁŠOVÁ, výrobkyně keramiky
--------------------
Jsem velice ráda, že tady tohle je zrušeno a protože si myslím, že tady při té ruční výrobě, tam se člověk jako nemůže nijak jako extrémně obohacovat a ještě když má jako každou položku dávat na EET, tak si myslím, že to je ideální.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
A ti kteří spadají do předchozí fáze a tím pádem EET už mají, pak popsali možná úskalí těchto pokladen. Při stánkovém prodeji v zimních měsících.

osoba
--------------------
Ono se to strašně zpomaluje no, když je to zmrzlý.

Martina TLACHOVÁ, redaktorka
--------------------
Martina Tlachová, Česká televize Brno.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme si teď společně připomenout jak vypadá první rok fungování EET v číslech. Do evidence se zatím v prvních dvou aktuálně platných vlnách zapojilo celkem 161 000 tisíc podnikatelů. Nejprve v oblasti pohostinství, stravování a ubytování. Později pak maloobchodníci a velkoobchodníci. Dohromady zaevidovaly tržby za 3,5 miliardy. No a příští rok by se k nim mělo přidat dalších 300 tisíc podnikatelů v rámci takzvané třetí a čtvrté vlny EET. Jak ale už zaznělo v reportáži právě v jejich případě se má ještě legislativa změnit. Je ovšem otázkou jestli příští rok zákonodárci novelu schválí. Tak to byl rok fungování EET v číslech, teď ve zkušenostech. O tom, jak se s povinností evidovat tržby vyrovnali třeba podnikatelé ve Zlínském kraji, natáčel dnes redaktor Luboš Dostál.

Luboš DOSTÁL, redaktor
--------------------
Tři různé příběhy hostinských ve Zlínském kraji. A tři odlišné postoje k EET. Lukáš Žaludek provozuje síť hotelů a restaurací na Zlínsku. Od začátku nemá s evidencí problém, naopak pochvaluje si nižší daně a narovnání podmínek pro podnikání v pohostinství.

Lukáš ŽALUDEK, ředitel sítě hotelů a restaurací na Zlínsku
--------------------
Máme jasně evidovaná data prostě o tom, jaké byly tržby a můžeme si to kdykoliv zkontrolovat a je to v podstatě jakoby další nějaký pomocný mechanismus, jak vpasovat jako účetnictví.

Luboš DOSTÁL, redaktor
--------------------
Majitel jiné zavedené Zlínské hospody Martin Juřík, vloni proti EET protestoval.

Martin JUŘÍK, majitel hospody, Zlín
--------------------
Tohle je takový symbolický strom, který jsem pojmenoval živnostník. Je to vlastně takový strom, který je svírán všemi ty pokyny, kontrolami, revizemi.

Luboš DOSTÁL, redaktor
--------------------
Podřídil se. Pořád ale bere elektronickou evidenci tržeb jako zbytečnost, která obtěžuje personál i hosty. Účtenku si bere jeden z deseti.

Martin JUŘÍK, majitel hospody, Zlín
--------------------
Měli jsme kontrolu, dokonce jsme se setkali i se situací, že v případě zrovna v té chvíle té kontroly se nám stalo, že se nám zablokovala kasa, takže nám ta účtenka vyjela špatně.

Luboš DOSTÁL, redaktor
--------------------
V předvečer startu EET natočila majitelka hospůdky v Počenicích na Kroměřížsku definitivně poslední piva. Na novou techniku si tenkrát odmítla zvykat.

Jarmila SEDLAŘÍKOVÁ, majitelka hospody, Počenice
--------------------
Počítač nemám, nic a obávám se, že bych to nezvládla.

Luboš DOSTÁL, redaktor
--------------------
Dveře hospůdky jsme našli zavřené. Majitelka si své rozhodnutí dodnes nerozmyslela. Říká, že si raději užívá důchodu a cestování. Luboš Dostál, Česká televize.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
A podrobnosti teď ještě přidá David Stančík, mluvčí Jihomoravského finančního úřadu. Dobrý podvečer.

David STANČÍK, mluvčí Jihomoravského finančního úřadu
--------------------
Dobrý večer.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak vraťme se k tomu rozhodnutí ústavního soudu a třetí a čtvrtá vlna zatím pozastavená. Kolik je to na jižní Moravě podnikatelů, kteří v ní měli jaksi najet do toho systému v březnu a červnu?

David STANČÍK, mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
--------------------
V té třetí fázi v rámci Jihomoravského kraje jsme počítali zhruba z 20 tisíci podnikateli a do té čtvrté červnové fáze, pak mělo takzvaně naskočit asi 14-15 tisíc podnikatelů. Takže dohromady přes 30 tisíc podnikatelů v Jihomoravském kraji.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Dá se nějak zjistit, nebo máte informace jestli už třeba někteří z nich podnikli kroky k zavedení si toho systému?

David STANČÍK, mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
--------------------
My na našich pracovištích každý měsíc evidujeme zhruba 100 podnikatelů, kteří si přišli vyzvednout takzvané autentizační údaje. Což je ten úplný základ proto, aby podnikatel mohl začít evidovat tržby. Jestli mezi nimi jsou i podnikatelé z té třetí nebo čtvrté fáze je to pravděpodobné, ale určitě se nejedná zatím o nějaký masový nával na naše registrace. To jsme očekávali až v únoru a květnu. Teď se nám to tedy zřejmě o několik měsíců posune do budoucna.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to odsunutí, nějaké komplikace pro finanční úřady a jejich administrativu?

David STANČÍK, mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
--------------------
Pro finanční úřad to žádná komplikace není. Ta agenda běží už rok. My už jsme v podstatě si všechno vyzkoušeli na té první a druhé fázi. Naši kontroloři vědí, jak mají provádět kontrolní nákupy, kontroly. Všechny ty mechanismy jsou nastavené. Takže jestli k nim třetí a potom čtvrtá fáze naskočí v příštím pololetí, nebo třeba v druhém pololetí roku 18, případně později. Pro finanční úřad v tuto chvíli nemá žádnou, žádnou jakoby valnou hodnotu, nebo není tam žádná změna pro nás. My prostě budeme i nadále pokračovat v tom, co děláme. Jenom zatím na první a druhé fázi podnikatelů v EET.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zmínil ty kontroly, kolik jste jich na jižní Moravě provedly? A museli jste některé provozovny zavřít?

David STANČÍK, mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
--------------------
Naši kontroloři a jejich zhruba sedm desítek v rámci jižní Moravy, kteří se podílejí více, či méně na plnění té agendy EET. Provedli přes 7,5 tisíce kontrol. Některé ty kontroly byly samozřejmě opakované, někde jsme byli dvakrát, třikrát, dokonce čtyřikrát. Vybrali jsme na pokutách přes 5 miliónů, což samozřejmě není ten hlavní cíl, ale ukazuje to také to, že ne všichni podnikatelé se zapojili zcela bez problémů, nebo se třeba nezapojili vůbec. A pokud se ptáte na zavřené provozovny, tak na konci léta finanční úřad uzavřel 2 provozovny. Jednalo se o provozovny téže podnikatelky, která neměla pokladnu schopnou evidovat tržby zhruba do měsíce, do 3-4 týdnů si tu pokladnu sehnala. My jsme osvědčili, že je schopna evidovat ty přijaté tržby a obě provozovny jsme znovu otevřeli. Takže v tuto chvíli není žádná uzavřená provozovna na jižní Moravě.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysvětluje David Stančík, mluvčí Jihomoravského finančního úřadu. Já vám děkuji za rozhovor.

Ivana ŠMELOVÁ, moderátorka
--------------------
A ještě doplním, že tématu elektronické evidence tržeb se budou dnes v 19 hodin věnovat taky Události, dívejte se.


Změny v elektronické evidenci tržeb

15.12.2017 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
A jaké konkrétní body zákona nebudou platit, na to se teď podíváme podrobněji s Denisou Morgensteinovou. Pěkné poledne.

Denisa MORGENSTEINOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Dobrý den. Ústavní soud zatím posunul nástup plánované třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Ta třetí se měla týkat třeba právníků, účetních, dále také lékařů, pekařů, taxislužeb. Měl sem spadat taky prodej na farmářských trzích, servis aut, motorek nebo pojišťovnictví. Třetí fáze měla začít platit od března příštího roku. Ta poslední čtvrtá etapa, do té měla spadat vybraná řemesla, například výroba nábytku, zpracování dřeva, textilu, patřit sem měli taky elektrikáři, kadeřnice, maséři, opraváři počítačů, výrobci hraček nebo kartářky. Čtvrtá vlna měla odstartovat v červnu 2018. Ani jeden termín teď ale neplatí. Podle soudců je totiž nutné nejprve přijmout novou zákonnou úpravu. Znamená to, že Poslanecká sněmovna i vláda se zákonem budou zabývat znovu.

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
Soud taky zrušil několik dílčích paragrafů. To bude znamenat v praxi co?

Denisa MORGENSTEINOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Od března příštího roku nebude zákon platit pro platby kartou. Podle podnikatelů způsoboval komplikace hlavně e-shopům. Další sporný bod - identifikační údaje na účtenkách. Opozici vadila konkrétně rodná čísla. I tento paragraf teď Ústavní soud zrušil. A nakonec soud rozhodoval i o výjimkách z EET. Ty se týkaly třeba prodejců kaprů nebo těžce zrakově postižených. O výjimkách zatím rozhodovala jen vláda. Podle Ústavního soudu ale takový postup není možný. Nejde, aby vláda přijímala takováto opatření bez jakýchkoliv omezení. I vynětí z EET musí být upraveno zákonem. Takže zmíněné výjimky budou platit jen do konce příštího roku. Nakonec jen připomenu, změny se opravdu týkaly jen některých paragrafů. Jako celek zákon o EET dál platí. Podle soudců sleduje totiž elektronická evidence tržeb legitimní cíl, tedy výběr daní a taky narovnání podnikatelského prostředí.


Zrušení části zákona o EET

15.12.2017 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
Podnikatelé odsunutí zavádění třetí a čtvrté vlny EET spíš vítají. Zbaví se tím podle svých slov hlavně zvýšené administrativy a taky vstupních nákladů na pořizování elektronické pokladny. Právě poskytovatelům pokladen se ale rozhodnutí soudu nelíbí. Znamená těžkou ránu pro jejich podnikání.

Anna KUBEŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Úleva, ale taky obavy, lékaři nebo řemeslníci se nové povinnosti zatím zřejmě vyhnou.

Lubor KINŠT, místopředseda, Sdružení praktických lékařů ČR
--------------------
Vítáme jakoukoliv snahu o snížení administrativy práce praktických lékařů, respektive lékařů vůbec. Přísun financí jako v hotovosti v té ordinaci je opravdu hrubě pod pět procent toho měsíčního příjmu. To jsou opravdu částky, který jsou zanedbatelné, to nás neživí.

Daniela KOPLOVÁ, předsedkyně, Sdružení lidových řemeslníků a výrobců
--------------------
Ti úplně drobní a, řekněme, starší řemeslníci ještě váhali s tím vůbec si něco pořizovat, protože spíš pro ně byla ta varianta, že úplně přestanou vůbec podnikat.

Anna KUBEŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Poskytovatelé pokladen ale s rozhodnutím soudu spokojení nejsou. Přijdou tak o nasmlouvané zakázky.

redaktor /citace: Martin LAŠTOVICA, provozně obchodní ředitel, KASAmax, Zdroj: KASAmax/
--------------------
"Na takovou variantu nikdo není a nemohl být připraven, naopak vše směřujeme k přípravě na třetí a čtvrtou vlnu. Například veškerý hardware se musí objednávat dlouho dopředu. V tuto chvíli tedy na skladech poskytovatelů leží tisíce pokladen, tiskáren a podobně. Zrušit třetí vlnu 2,5 měsíce před jejím spuštěním, to je těžká rána pro všechny poskytovatele pokladních systémů."

Anna KUBEŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zástupce obchodníků vyjádření Ústavního soudu překvapilo. EET by podle nich měla platit buď pro všechny, nebo pro nikoho.

Zdeněk JURAČKA, předseda, Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Já jsem pro to udělat určitou revizi EET. I té první a druhé vlny, ale až na základě zkušeností. Jak se přesvědčíte o tom, že obchodník, který říká, já dělám jenom 400 tisíc ročně nebo půl milionu, jak se přesvědčíte o tom, že to skutečně dělá? To se přesvědčí ten stát a ty instituce, které jsou pověřeny tou revizí, až po to, kdy proběhne ta první vlna.

Anna KUBEŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Rozhodnutí ještě nemusí definitivně znamenat, že se některé obory EET vyhnou. Poslanci budou teď sporné body revidovat.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
--------------------
Nová Poslanecká sněmovna víceméně každá stran, ze stran tvrdí, že by tam určité změny udělala. Čili bude teď čas na toto dojednat a podnikatelé nebudou nervozní, jestli třeba něco 1. 3. by začalo platit, oni by si něco pořídili a pak by to třeba zase pro ně neplatilo.

Anna KUBEŠKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pokud se úpravy stihnou do plánovaného zavedení další fáze, tedy do března příštího roku, může třetí vlna EET odstartovat podle původního rozvrhu. Poslanci s tím ale příliš nepočítají. Je proto pravděpodobné, že se další vlna zavedení elektronické evidence odloží. Redakce a Anna Kubešková, Česká televize.


Legitimnost nové vlády

17.12.2017 - ČT 1 (12:00 Otázky Václava Moravce)

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, záhy. Česká republika má novou vládu. Prezident Miloš Zeman jmenoval v polovině týdne nový menšinový kabinet Andreje Babiše. V pondělí má nová vláda schvalovat programové prohlášení a pak chce Andrej Babiš začít jednat s ostatními sněmovními stranami o možné podpoře. Kabinet podle něj začne pracovat hned, nebude jen čekat na to, zda dostane důvěru. A stejný názor má i prezident Miloš Zeman.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky /ukázka: 13.12.2017/
--------------------
Ústava nezná pojem neplnohodnotná vláda. Vláda je plnohodnotná okamžikem, kdy ji jmenuji, což se právě dnes stalo. Takže, můžete klidně pracovat a nemusíte ani reagovat na pomluvy, ať už vznikají z neznalosti nebo, což se taky občas stává, ze zlé vůle.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak vidí svou vládu sám její premiér Andrej Babiš? Citujme: Chceme makat, abychom přesvědčili ve sněmovně naše kolegy, aby nás podpořili, řekl Andrej Babiš a dodal:

Andrej BABIŠ, předseda vlády a hnutí /ANO/ /ukázka: 13.12.2017/
--------------------
To bude vláda, která bude konečně 1 tým, která se nebude dohadovat přes média, která bude táhnout za jeden provaz, která bude bojovat za efektivní a hospodárný stát i státní správu proti korupci a která samozřejmě udělá všechno pro to, aby 10. ledna příštího roku získala důvěru nebo toleranci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V Babišově vládě je tedy méně členů, protože zmizel předseda legislativní rady vlády, respektive ministr pro legislativu, lidská práva. Je toto, paní profesorko, nač jste narážela, proč máte obavy z toho návrhu KSČM, když jste mluvila o legislativní radě vlády. Je chybou, že není speciální ministr, vicepremiér, ministr bez portfeje, který by měl pod sebou legislativu?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Takhle, ono to tak moc nesouvisí s tím návrhem KSČM, spíš jsem ho dávala do souvislosti s tím, že ještě nevíme a víme, že budou jakési změny v tý legislativní radě, případně to bude pod ministerstvem spravedlnosti a tak dále a tam je jedno z velkých rizik samozřejmě toho způsobu vládnutí a není to samo o sobě a je to docela složitá problematika. Každopádně samozřejmě je možné, aby to bylo třeba i pod tím ministerstvem spravedlnosti, ale je otázka, jakou roli bude mít ta legislativní rada a ta je nesmírně důležitá právě proto, aby ty zákony měly, lidově řečeno, hlavu a patu a aby prostě nešly proti sobě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že budou méně kvalitnější, když se legislativní rada přesune pod ministra spravedlnosti v té nové Babišově vládě?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Já říkám, že nemusí být a my nevíme, jakou bude mít podobu, nevíme, jaké bude mít složení, jakou vlastně bude hrát tu funkci. Tohle to jsou věci, které jsou nejasné. My jenom víme, že se do toho nějakým způsobem sáhne a potom já viděla to nebezpečí v té souvislosti, že bude velké množství návrhů přicházejících z parlamentu a to je prostě potom problém, protože každý návrh, který jde z vlády, tak musí jít nutně do té legislativní rady a je to už takovýmhle způsobem připravováno. Takže, je to spíš komplikace, která může být riskantní.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Ale poslanecký návrh také posuzuje vláda, dává k tomu stanovisko, takže tam ta soutěž je úplně stejná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je chyba.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Pardon, já ještě dokončím. Já jsem přece říkal, že tam ta šance je, aby došlo ke změně, ale my máme ten motiv hlavní v tom, že prostě v úplně jiných obdobích docházelo k totálnímu válcování opozice tím, že si vládní většina přehazovala ty návrhy, jak sama chtěla, aniž by byly opoziční návrh byť i jen připuštěny, třeba zamítnuty velmi rychle, ale jen připuštěny k projednávání. A tomu chceme předejít s tím, že ta změna je samozřejmě možná, pokud jde o legislativní radu vlády, je jedno, jestli je tam samostatný ministr nebo to má ministr spravedlnosti, dnes předseda Ústavního soudu Rychetský to měl v gesci jako ministr spravedlnosti dlouhá léta v těch vládách a myslím si, že to je možné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, Pavel Rychetský byl vicepremiérem.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
No, ale to je možné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A nějaký čas zastával ministra spravedlnosti, on nebyl celou dobu ministrem spravedlnosti.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Tak. Těch cest je mnoho, důležité je, aby ten proces probíhal standardním způsobem, aby ty návrhy byly v tom kolečku v té vládě posuzovány objektivně, aby nedocházelo k tomu, že jako v uplynulém období to poměrně často bylo, neprošlo mi něco legislativní radou vlády, neprošlo mi něco kolečkem, tak jsem si vzal nějakého vládního poslance, dal mu to jako, předepsal jsem mu to jako samostatný návrh zákona nebo pozměňovací návrh a jednotliví ministři té koaliční vlády se vzájemně takovýmto způsobem obcházeli. To si myslím, že je daleko horší, tam ta mezera v té činnosti té vládní koalice a potažmo legislativní rady vlády by měla být nějakým způsobem pohlídána.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pojďme se bavit teď o důvěře vládě. Hraje pro vás jako pro Piráty, pro to 1. hlasování, které se uskuteční na začátku ledna i to, že není ministr a předseda legislativní rady vlády jako samostatná autorita, protože Pavel Rychetský, když ho zmiňoval Pavel Kováčik, tak byl vicepremiérem pro legislativu v někdejší Zemanově vládě a neměl na starosti ministerstvo spravedlnosti.

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Asi to nebude rozhodující. Respektive samozřejmě nám to vadilo, ale ve chvíli, kdy máme nějakou strategii, která jasně říká, že nemůžeme podpořit vládu, ve které je Andrej Babiš a pan Faltýnek nebo kde má dominantní postavení hnutí ANO, což tedy jednoznačně má, tak prostě tahle věc už asi nerozhodne. Ale chápu tu obavu, která tam existuje. Je to asi jedna z těch věcí, do které by se vláda bez důvěry neměla úplně pouštět, nějaké zásadní změny ve fungování legislativní rady vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Měla by tedy pokračovat ta Chvojkova legislativní rada vlády a ona vlastně, jestli bude předposunuta po ministerstvo spravedlnosti, to dodnes nevíme. V každém případě vy pro 1. pokus nejen kvůli šéfovi legislativní rady vlády, respektive zrušení postu ministra pro legislativu, tak vy budete hlasovat proti vládě.

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Určitě budem hlasovat proti vládě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už s vámi začal někdo vyjednávat? Tušíte, co bude v programovém prohlášení?

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Tušíme, ale nikdo s námi ještě nevyjednával. Vlastně Andrej Babiš vyjednávání o vládě odložil potom, co jí ustavil, což je poněkud zvláštní postup. Takže si nedovedu moc představit, pokud jakoby s nikým nebylo předem něco vyjednáváno, že by to někdo mohl podpořit, tu vládu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On prezident Miloš Zeman by si přál, aby v lednu sněmovna Babišovu vládu v hlasování o důvěře podpořila. Sám, jak již dříve avizoval, kvůli tomu před poslanci promluví a pokud se to nepodaří, má Andrej Babiš přislíbený i 2. pokus. Tady jsou Zemanova slova.

Miloš ZEMAN, prezident České republiky /ukázka: 13.12.2017/
--------------------
Dodržím svůj slib a i v případě, kdyby vaše vláda hned na první pokus nedostala důvěru, jmenuji Andreje Babiše podruhé opět premiérem. A dám mu tentokrát podstatně více času na vyjednávání o podpoře, ať už menšinové nebo koaliční vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A 2. pokus by mohl být pro Andreje Babiše snazší. Strategie Pirátů pro 2. pokus?

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Ta se měnit nebude, ta předvolební strategie, k ní nám dali mandát voliči a my, prostě stále platí, že nepodpoříme vládu, ve které by měli účast komunisté nebo SPD nebo kde bude mít ANO dominantní postavení a kde by byly nějaké osoby, které mají korupční škraloup nebo nějaké podobné problémy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, ani 2. pokus u vás nemá šanci. V 1. pokuse strategie KSČM. S vámi Andrej Babiš už začal vyjednávat?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Zatím ani slovo o vládě. To, co zatím probíhalo, ta vyjednávání byla o sněmovně, o tom, aby se co nejrychleji rozběhla a standardně začala pracovat sněmovna. Pokud je mi známo, tak jednání o vládě začnou příští týden, tedy zítra nebo pozítří v pořadí, tak jak měly strany volební výsledek, čili Piráti přijdou na řadu dřív než my. A tam se pravděpodobně teprv začne mluvit o tom, jakým způsobem by se mělo jednat o vládě. S tím, že jenom drobná poznámka, ta vyjednávání vždycky byla standardní, protože se stavěla vláda koaliční. Teď od počátku vítěz voleb, premiér Babiš řekl, že bude stavět vládu menšinovou a o té podpoře bude vyjednávat až poté, co budou ministři a co bude vládní program. Já jsem zatím neviděl to programové prohlášení. Ostatně mám pocit, že jsme ho neviděli nikdo, můžeme předpokládat, co v něm bude, řada z nás si tam dala svoje priority jakoby té vítězné straně, Piráti 20, my 7 až 9 takových těch našich programových priorit a podle toho se také budeme rozhodovat, jakým způsobem se postavíme k tomu vládnímu prohlášení, potažmo k hlasování o důvěře vznikající vládě. S tím, že ovšem u nás je to politické stanovisko, které prvně projedná výkonný výbor a pro poslanecký klub připraví doporučení, jakým způsobem se KSČM prostřednictvím svého poslaneckého klubu postaví k té situaci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváte ale na personální složení vlády, to, že ta vláda je svým způsobem jednobarevná, byť jsou ve vládě nestraníci, ale jde o jednobarevný kabinet vedený Andrejem Babišem, tak Miloš Zeman, když jsme ho slyšeli, o tom 2. pokusu mluví možná jako o koaličním s tím, že dá více času v tom 2. pokusu. Miloš Zeman bezesporu naráží na to, že i sociální demokraté, protože údajně jeho přáním je, aby 2. pokus byl takový, že Andrej Babiš vytvoří koaliční vládu se sociálními demokraty, jenomže se čeká na sjezd sociálních demokratů, který se uskuteční v polovině února. A ideální vládou z pohledu prezidenta by mohla být vláda hnutí ANO, ČSSD, tolerovaná komunisty. Víte o tomto plánu?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Zrovna tak, jako existuje plán hnutí ANO v koalici s ODS, zrovna tak jako těch možností je několik, hnutí ANO, SPD, KSČM. Těch možností je skutečně několik a je otázka, jak dál se to bude vyvíjet. Ale my si myslíme, že je třeba, aby se co nejdříve začalo normálně, standardně pracovat, vládnout tak, aby zatím ještě konjunktura ekonomická byla doprovázená také konjunkturou politickou, začalo se pracovat tak, aby prostě jsme jaksi nastupující krize, která bezesporu v krátké době několika měsíců přijde, nezachytila nepřipravené, rozhádané, v situaci, kdy nebudeme umět potom reagovat. Ta republika očekává, občané očekávají od nás, že konečně po mnoha a mnoha měsících se dojde k dohodě a ta dohoda bude naplňována.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní profesorko, jakou roli hrají vlastně stranické sjezdy? Lednový sjezd, respektive kongres Občanské demokratické strany a únorový sjezd ČSSD? Protože to je to, proč Miloš Zeman mluví o 2. Pokusu, kde bude víc času, protože Milošem Zemanem preferovaná vláda je vláda ANO a sociálních demokratů, tolerovaná KSČM.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Tak sjezdy samozřejmě jsou nesmírně podstatné, protože potvrdí nebo, což v případě asi ODS, řekněme, to vypadá, že potvrdí vedení toho, dále by měly dát takovou tu základní orientaci, kam potom se dále ta strana bude pohybovat. U ČSSD je to hodně s otazníky a vcelku se moc ještě netuší, kdo se tam dostane, nedostane, jak ta strana se bude orientovat. Ta krize je hodně hluboká. Ale já bych se vrátila k tomu, co jsme tady říkali, menšinová nebo koaliční vláda. My si možná ani neuvědomujeme, že tady dochází vlastně k posunu celého ústavního systému. Ona menšinová vláda může být menšinová jednobarevná a menšinová koaliční. Vy jste říkal, že je to jednobarevná vláda, ale já osobně si myslím, že je to vláda koaliční a že to je vláda koaliční, kde úplně netradičně v parlamentním systému do toho vstupuje ještě pan prezident.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže je to koaliční vláda Miloše Zemana a Andreje Babiše.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Víte, já naznačuji jako jakýsi směr, kam to jde, protože rozhodně jsou tam někteří lidé, kteří jsou blízcí panu prezidentovi a plus teda předseda Úřadu vlády, teda ředitel Úřadu vlády je osoba, která přichází od pana prezidenta. Ale tam jde o něco jinýho, vláda rozhoduje v sboru. Takže my, když máme teďko tu vládu, tak máme vládu, kde je teda vláda stranická, to je ta část těch bývalých ministrů a pak tam máme X, aspoň se představují, jako nezávislých osobností. A co ty nezávislé osobnosti? To bude koaliční smlouva s každou tou osobností? To nejsou členové strany. Jakým způsobem teda budou vyjednávat, pokud dojde k nějakým rozporům? Pan Babiš říká, že budou zcela jednotní. Fajn, někdo bude odpovídat za resort zdravotnictví, ale rozhoduje se ve sboru. Jaká je představa o energetické politice? Jak se ty lidé budou dohadovat o těchhle těch věcech? Navíc pan Babiš do toho třeba vstoupil a řekl, že pan Stropnický má být ministr zahraničí a on řekl, o zahraniční politice budu rozhodovat já.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A zároveň prezident republiky řekl, že Andrej Babiš je slabý v zahraniční politice, že se jí musí doučit.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Takže bude rozhodovat ještě pan prezident a pan Stropnický tam teda bude pro ozdobu nebo v jaké rovině? Vezměme si slib ministrů, oni neslibují věrnost panu premiérovi.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
České republice.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
České republice. Takže je to prostě mnohem komplikovanější, protože my vlastně nevíme, jaká je legitimita tohoto rozhodování. Vláda menšinová, když nedostane důvěru a podle pana prezidenta je tedy plnohodnotná, tak ale může jí někdo vyslovit nedůvěru? Může se stát, že když parlament se, protože vyslovování nedůvěry je ve většině případů ani ne o tom, že ta vláda má padnout, to je většinou o tom, že chce opozice upozornit veřejnost, že je s něčím nespokojená. To je nesmírně důležitý projev jednání a suverenity parlamentu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy bylo by to možné, byť to postrádá logiku, že by vláda bez důvěry čelila hlasování o vyslovení nedůvěry?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Nemůže. Nemůže vyslovovat nedůvěru tam, kde, já jsem to psala teď někde, kde nic není, ani čert nebere, prostě nejde. Takže, to je nesmírně složitý proces a my se dostáváme ne k obnově toho, co se dělo za Rusnokovy vlády, která byla jasně prezidentskou vládou bez ohledu na to, co se dělo v parlamentu, nebo nedělo, tak nyní vidíme vlastně tu kombinaci, jakoby tendenci k této koalici. Já nechci tady hledat nějaký další politologický termíny. A jsme ve velmi vážné situaci, která odpovídá a vlastně je důsledek dlouhodobého vývoje. Já nechci tady říkat, kdo za co může, ale upozorňuje se na to, že v momentě, kdy je vlastně v parlamentu asi třetina stran, které nemají koaliční potenciál, s nimiž nikdo nechce teda jít do koalice, tak to začíná být riskantní. A je to třeba situace, která byla před nástupem Hitlera v Německu nebo která byla v Itálii před tím, než se celej ten stranický systém zhroutil. Ale my tu máme teďko 115 poslanců, s nimiž nikdo nechce jít do koalice. To je obrovský destabilizační riziko pro celý ten politický systém. My se tady dohadujeme o jakýchsi drobnostech, ale prostě přitom toto je nesmírně závažný a plnohodnotná vláda, která začne sahat do státního zastupitelství, o té legislativní radě jsem hovořila, my nevíme, jak to bude vypadat, možná, že to bude naprosto v pořádku, ale to jsou všecko věci, který se musí hlídat. Pan Babiš měl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tady vstoupím do vaší řeči, protože už dochází k prvním změnám na ministerstvech. Ohlásily změny kupříkladu Alena Schillerová, ministryně financí, oznámila, že končí náměstek ministryně financí pro hazard Ondřej Závodský, který bude hostem další části Otázek. Stejně tak Lubomír Metnar vyhodil náměstkyni Moniku Pálkovou. Andrej Babiš říká, že by se měl měnit služební zákon. Připomeňme slova, která pronášel. Tady jsou:

Andrej BABIŠ, předseda hnutí /ANO/ /ukázka: 23.11.2017/
--------------------
Je potřeba tu státní správu otevřít a racionalizovat, zefektivnit, aby mohla taky být konkurenčně schopna, když potřebuje nějaké specialisty. Tak to je otázka na nové ministry, jestli tam nemají moc náměstků a jestli tam nejsou nějaký náměstci, který jsou tam díky tomu, že tam přišli za nějakou politickou stranu. Myslím si, že příští rok bysme určitě rádi přišli s nějakým návrhem legislativní změny na ten zákon o státní službě, který v podstatě je byrokratický, zabetonoval některé ty lidi na těch pozicích.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A byla to přitom Sobotkova a Babišova vláda, respektive vláda Bohuslava Sobotky, Andrej Babiš v pozici ministra financí, která prosazovala prý protikorupční služební zákon.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Ale on byl změněn, prostě ten zákon, ten jeho výsledek byl naprosto katastrofický proti tomu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, je dobře, pokud se změní?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Já mám obavy ale, že se bude měnit, že ještě i ty pozitivní věci, že se jako uvolní a že se prostě dá prosto pro byznys. Ale tady jsou další věci, změny ve správních a dozorčích radách.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Tady byl obrovský tlak rekonstrukce státu, aby prostě se udělaly tyhle opatření a teď prostě je tady prostor obrovský.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dochází tedy ke změnám ústavního systému, když Vladimíra Dvořáková říká, že nejde o menšinovou vládu, ale že jde o koaliční vládu Andreje Babiše a Miloše Zemana.

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Jedná se jednoznačně o vládu s podporou pana prezidenta, o tom se nedá diskutovat. Je to jakýsi posun našeho ústavního systému bez změny ústavy, což určitě není dobře. Pokud se máme někam posunout, tak by to mělo projít parlamentem, Senátem a podobně. Ale my jsme parlamentní demokracie, ta moc má vycházet z toho parlamentu, ten parlament má silně kontrolovat tu vládu a ta vláda bez té důvěry, tahle menšinová vláda by rozhodně neměla sahat k takovýmto změnám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vás překvapila rychlost toho, jak končí náměstci, někteří náměstci na ministerstvech?

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Úplně mě to nepřekvapuje, abych řekl, já nejsem nějaký přehnaný optimista, občas v těchhle věcech jsem spíš pesimista a bývám příjemně překvapen. Tentokrát jsem nebyl. Takže nepřekvapuje mě to, ale není to v pořádku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A když se podíváme, ještě to, o čem mluvila paní profesorka Dvořáková, tedy výměny, kupříkladu možnost změny na pozicích státních zástupců, protože to je další věc, o níž se mluví jako o spojenectví Andreje Babiše a Miloše Zemana. Miloš Zeman má problém v Kanceláři prezidenta republiky, protože je vyšetřována správa lánského zámku kvůli pochybnostem o čerpání eurodotací. Eurodotační problém spojený s kauzou Čapí hnízdo. Očekáváte, že to bude tato vláda, která odvolá Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, který se vzepřel prezidentovi republiky a jeho lidem a nešel na Pražský hrad v době, kdy je vyšetřována Kancelář prezidenta republiky, respektive správa lánské obory kvůli čerpání eurodotací?

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Může se to stát a je to zase jedna z těch věcí, ke kterém by určitě tahle vláda bez důvěry neměla šahat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Očekáváte takový krok?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Já bych to nedémonizoval zas tolik. Když nastupovala ODS třeba k vládní moci, tak ta čistka na těch ministerstvech byla velmi důsledná a šahala do daleko nižších pater než do pouhých politických náměstků, jak je to teď, protože díky tomu služebnímu zákonu jaksi ty změny nebudou až tak úplně snadné. Ty lidi mají určitou definitivu nebo určitou jistotu a pokud nedojde k hlubokým, problémům typu pracovní kázně, pochybení profesních a tak podobně, tak zase nebude tak úplně snadné je vyhodit. To za prvé. Ten zákon samozřejmě měl řadu vad, my jsme jej nepodpořili. On byl doopravdy, bych řekl, velmi katastrofický, ze zabetenových jedněch zabetonovával druhé. Dnes se ukazuje, že najednou to zabetonování těm samým, co betonovali, vadí. Takže je to určitým způsobem i účelově pojímáno. Změna toho zákona je pro všechny velmi vážná situace a je třeba doopravdy se nad tím s velmi chladnou hlavou zamyslet, jakým způsobem to měnit tak, aby to dlouhodobě sloužilo, aby i ti lidé, co jsou ve státní správě, měli určité jistoty, pokud bude slušně pracovat a tak, tak nemůže kdekdo s ním jaksi zamést. A to bohužel se vrací do této situace. A ještě jedna poznámečka drobná, ono to nemůže být nekonečné, protože 7., tuším, ledna je prezidentská volba.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
12. ledna.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Nebo 12. je prezidentská volba.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
1. kolo.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Miloše Zemana období končí někdy začátkem března a to je ta mez, kdy v případě, že by pan prezident Zeman nebyl prezidentem zvolen znovu, také končí jeho vliv na případně z 1. kola jaksi vzniklou menšinovou vládu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Anebo pokračuje. Pane předsedo, podle vás zpochybňování orgánů, promiňte.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Protože pro 2. kolo, pardon, pro 2. kolo potom už bude rozhodovat jiný prezident přece.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Anebo ten stávající prezident, který je favoritem volby. Ptám se, podle vás není podstatné, když říkáte, že byste nedémonizoval, že 2 nejvyšší ústavní činitelé z těch 5, které máme, předseda vlády a prezident republiky, má v rámci svých organizací 1 podnikatelský, 2. politicky problém, protože je vyšetřována Kancelář prezidenta republiky, respektive správa lánské obory.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Ale o tom já jsem přece nehovořil. Já jsem hovořil o těch kádrových či personálních změnách na těch ministerstvech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy očekáváte tlak na policii a státní zastupitelství.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Ty změny na pozicích náměstků a různých jiných úředníků, o tom byla ta řeč, ne o tom, jestli je to problém. To samozřejmě vážný problém je a je třeba, aby tedy v nějaké situaci, v nějaké fázi se všichni, a tam je ta kontrolní role parlamentu docela silně uplatnitelná hned poprvé, tam je třeba, abychom tedy potom jako Poslanecká sněmovna, respektive parlament jako celek, ale od Poslanecké sněmovny odvíjí se vláda, abychom tedy byli jaksi ve střehu a okamžitě nastoupili a snažili se ty věci alespoň vyřvat, jak se říká.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tady vidíte riziko hrozby tlaku na, promiňte, vy tady vidíte riziko hrozby tlaku na soustavu státního zastupitelství a policie, protože je vyšetřována Kancelář prezidenta republiky vedená nejbližším spolupracovníkem Miloše Zemana, z dotačních podvodů při čerpání evropských dotací?

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Já osobně mám názor ten, že by v takovýchto případech vždycky měl být dán volný průchod orgánům, které k tomu mají kompetenci, orgánům činným v trestním řízení. Vyšetřování státního zastupitelství, Policii České republiky, soudům. Pokud takováto kauza probíhá a někdo chce provádět změny, tak je to přinejmenším podezřelé.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto jste mluvila i o vedení těch výborů a komisí?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Já jsem o tomhle hovořila, že spousta věcí se mohlo řešit během minulých 4 let a nedořešilo se. Prostě otázka státního zastupitelství byla pořád na pořadu dne. Ale v momentě najednou to může být obrovsky riskantní, pokud se v téhle chvíli do něčeho vstoupí a může to být vnímáno jako účelové. To je totéž, jako nemám problém s odvoláním politických náměstků, to je běžné, ale u těch odborných už je trochu jiný problém. Ale ty správní a dozorčí rady, prostě toto mělo být upraveno a nebylo to upraveno. A nyní tedy se vytváří obrovský prostor, opět dostává tyto lidi, to, co se mělo zabránit vlastně, protože ta praxe tady byla, v opoziční smlouvě se velmi rozvinula, to je vlastně dědictví opoziční smlouvy do značné míry, tak prostě to, co se mělo tomu zabránit, tak ta Poslanecká sněmovna v minulém období vlastně tomu zabránila, aby se to přijalo. Takže teď je tu otevřený prostor. A souhlasím tedy s jednou věcí, máme parlamentní systém, a to, myslím, že asi s kolegy se shodneme všichni, a je na Poslanecké sněmovně, aby si hlídala svoje pravomoci. Ten systém je založen na tom, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. A upozorňuju, prezident je ústavně neodpovědný. Je nutné, aby se tato odpovědnost prostě prosadila. V demokracii vláda a odpovědnost musí být sjednocená. Když to rozdělíte, tak prostě můžete tam mít x profesionálů, kteří budou makat, ale prostě dostanete tuto zemi do průšvihu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zároveň ale používáte už sousloví, že k těm ústavním změnám de facto dochází.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Já říkám, že tady je tendence, ta logika, jak je představováno fungování vlády, neodpovídá našemu ústavnímu systému. A já nevím, jestli to je úmyslně, ale prostě vláda třeba rozhoduje ve sboru. A toto je velmi zvláštní, když mám vládu politickou jednoho hnutí, kde mám spoustu jednotlivců, o nichž vůbec nevíme, jakým směrem jako oni chtějí jít. Oni můžou rozumět resortu, ale musí to být vláda, celek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Politoložka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Děkuji, paní profesorko, za vaši návštěvu v Otázkách.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, politoložka, Vysoká škola ekonomická
--------------------
Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji i 2 politikům, konkrétně místopředsedovi Poslanecké sněmovny za Českou pirátskou stranu Vojtěchu Pikalovi.

Vojtěch PIKAL, místopředseda Poslanecké sněmovny /Piráti/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A předsedovi poslaneckého klubu KSČM Pavlu Kováčikovi. Děkuji, že jste byl hostem.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu strany /KSČM/
--------------------
Děkuji pěkně, na shledanou a hezké Vánoce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokračujeme na zpravodajské čtyřiadvacítce. Přepněte si hned za pár okamžiků po stručných zprávách. Život s hazardem v České republice a výnosy z hazardu. Kdo přijde diskutovat? Končící náměstek ministryně financí Ondřej Závodský, senátor, podnikatel v hazardu Ivo Valenta a předseda spolku Občané proti hazardu Martin Svoboda. Přepněte si na čtyřiadvacítku, pokračujeme po stručných zprávách.


25 let od přijetí Ústavy ČR

15.12.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zítra to bude 25 let, co Česká národní rada schválila základní zákon České republiky - Ústavu České republiky. Účinnosti nabyla samozřejmě až o něco později, a to 1. ledna 1993, a to vznikem samostatné České republiky. V dnešní Devadesátce v následujících minutách se ohlédneme za tím, jak česká ústava funguje a do jaké míry je nutné revidovat její ustanovené. Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ústavní právník, hlavní host dnešní Devadesátky, vítám vás, dobrý večer.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vítám taky Jana Kudrnu z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No a do Brna zdravím soudce Nejvyššího správního soudu Pavla Molka, který se k nám taky připojuje, dobrý večer.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Dobrý večer z Brna.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pánové, současný prezident Miloš Zeman se nijak netají tím, že k výkladu ústavy přistupuje tvůrčím způsobem, to ho cituju, dělaly to tak i předchozí hlavy státu, byť možná ne tak zřetelně? Pane profesore.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
V určité míře asi u každého z prezidentů, jak Václava Havla, tak Václava Klause, nacházíme určité tendence vybočovat z role, kterou pro prezidenta republiky ústava předpokládá, ale každý to dělal jinak. Řekl bych, že u Václava Havla to bylo spíše na úrovni politických gest, politických prohlášení, profilu v zahraniční politice, u Václava Klause už se to asi týkalo výkonu určitých kompetencí, která, které nicméně neměly primárně mocenskou povahu. Pakliže se s někým přete o to, jestli jmenovat, nebo nejmenovat soudce, tak to nemá úplně dopad na povahu politického systému. Řekl bych, že ty excesy u prezidenta Zemana jsou jednak nejčetnější a jednak nejdůsaženější právě z hlediska toho, jaký dopad na ústavní politický systém České republiky mohou mít. Takže určité excesy vidíme u každého, ale v takovémhle množství a v takovéhle intenzitě jako u Miloše Zemana je to podle mého soudu nóvum.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jak to vidíte vy, pane doktore?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Já to vidím, já to vidím podobně, ale myslím si, že současný prezident to rád zdůrazňuje a jaksi prodává, prodává tenhle, tenhle svůj způsob nakládání s ústavou a uplatňování svých pravomocí, to znamená vidím to spíš jako otázku nějaké formy a nejsem si úplně jistý, v kolika mnoha směrech ten současný prezident jaksi vybočil nebo posunul ty hranice někam dál. Samozřejmě jeho přístup k sestavování vlády, myslím si tedy hlavně vlády Jiřího Rusnoka, tak ten byl jako vcelku, vcelku silný a mocenský, a to se může projevit, ale také nemusí projevit teď, protože my v tuhle chvíli hodnotíme velmi často věci, které se ještě neodehrály, to znamená, my nevíme, jak dopadne hlasování o důvěře této vládě, protože zbývá na to, tuším, ještě 28 dní a když bude, když bude druhý pokus, tak kde je vyloučeno, že ta vláda nezíská důvěru? To znamená, tady uvidíme teprve vlastně, jestli ten prezident republiky nějak víc než jenom slovně, to znamená, že vyjadřuje bezvýhradnou slovní podporu, za což zase velmi mnoho získává od současného premiéra, tak jestli to je víc než slovní, slovní podpora, jestli tedy učiní některé kroky, že třeba nebude jmenovat nebo bude dávat velký prostor pro sestavování další vlády a podobně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vidíte, já jsem tím dotazem nemířil konkrétně k té aktuální situaci, která se ale samozřejmě velmi logicky nabízí. Pane docente, z vašeho pohledu, jaký byl za těch 25 let největší exces v případě přístupu hlavy státu k ústavě a jejímu výkladu?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Tak to se asi nedá, že bych seřadil přímo nějaký žebříček od jedničky do desítky, to bych asi nerad dělal, ale úplně souhlasím s profesorem Kyselou. Ono u současného prezidenta Zemana samozřejmě tím, že je prvním přímo voleným prezidentem, tak to zakomponování institutu přímo voleného prezidenta do ústavy parlamentní republiky, to prostě vyvolává určité pokušení zkusit ty kompetence prezidentské vykládat trochu jinak, nově, ale s odstupem pěti let už se dá snad říct, že pokud v roce 2013, 14 bylo to velké téma, jestli ten výklad kompetencí neposouvá Českou republiku někam až k poloprezidentské republice, tak dneska už snad můžeme říct, že v téhle zatěžkávací zkoušce česká ústava obstála, že jsme zůstali parlamentní republikou navzdory pokusům o některé tvůrčí výklady některých kompetencí i ze strany současného pana prezidenta.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Pánové, to, jak jednotliví prezidenti přistupovali k ústavě, to se pokusila zmapovat i moje kolegyně Lea Surovcová. Pojďme se na to podívat.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Původní prvorepubliková ústava se několikrát změnila. Například v roce 1960 a od listopadu 89 do rozpadu Československa hned dvanáckrát.

osoba
--------------------
Touto ústavou se vlastně ruší ta předchozí a že se ruší všechny ústavní zákony a tak dále.

osoba
--------------------
Z průběhu hlasování je evidentní, že ústava byla schválena.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Takto byl 16. prosince 1992 přijat ústavní zákon Českou národní radou. Tehdy byl premiérem Václav Klaus, podle kterého bylo toto jednání pro parlament i vládu zkouškou dospělosti.

osoba
--------------------
Jsem rád, že to hodně z nich bralo jako nesmírně, nesmírně vážnou věc a že si uvědomovali, že jsou při něčem skutečně historickém.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústava by měla být krátká, stručná a srozumitelná. Tyto změny si přál Václav Havel. Stávající znění mělo podle něj hodně dodatků a ústavních zákonů, což vedlo k různým výkladům.

osoba /2011/
--------------------
Té ústavě by měl rozumět každý občan. Tu by se měli, s tou by se měly děti seznamovat už ve škole jako, jako v Americe. A místy to je psáno jejich právnickým jazykem.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle ústavy by měl být prezident moderátorem a stabilizátorem politické scény, což podle politologů ve většině případů dokázal plnit Václav Klaus.

osoba /2013/
--------------------
Jednání prezidenta musí být činorodé a aktivní, nikoliv však aktivistické. Prezident nesmí být hybatelem politické scény, ale nenápadnou autoritou schopnou nepřímo ovlivňovat politické procesy.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Ve funkci odmítl podepsat dva zákony schválené sněmovnou. Tím podle odborníků porušil ústavní povinnosti. Většinou se ale držel tradice. Prezident a vláda by měli v zahraniční politice mluvit stejnou řečí, což u Václava Klause se v některých tématech nedělo.

osoba
--------------------
Mne zajímá a vždycky zajímala pouze Evropa a my v ní, nikoliv Evropská unie.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Současný prezident Miloš Zeman pověřil Andreje Babiše jednáním o vládě. Přestože nemá zatím vyjednanou podporu pro důvěru svého kabinetu. Pokud ji nezíská, už teď má premiér jistý druhý pokus.

Miloš ZEMAN, prezident ČR
--------------------
Jmenuji Andreje Babiše podruhé, což mně umožňuje Ústava České republiky.

Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
--------------------
Vládnout pak může Babiš v demisi měsíce. Lhůtu pro hledání nových ministrů a vyjednávání důvěry pro nový kabinet totiž ústava neurčuje a i tím často prezident Zeman argumentuje. Lea Surovcová, Česká televize.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No a pojďme se do tuzemské ústavy podívat podrobněji. Skládá se s preambule a osmi částí, takzvaných hlav, které vymezují dělbu moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Dále popisují postavení České národní banky, Nejvyššího kontrolního úřadu a dělení státu na samosprávné celky. Z hlediska délky patří česká ústava k těm kratším. Celkem se skládá ze 114 článků. Například německý základní zákon, Grundgesetz, jich má 145. Slovenská ústava se skládá ze 156 článků. No a v sousedním Polsku má ústava dokonce 243 článků. Z hlediska změny obsahu patří česká ústava k těm rigidnějším. Není snadné jí měnit. Pro schválení změn je nutné, aby s tím souhlasily víc než tři pětiny ze všech poslanců a tři pětiny přítomných senátorů. Během uplynulých 25 let se ústava dočkala 8 větších změn. Prvním zásahem do ústavy bylo v roce 1997 rozdělení země na 14 krajů. Mezi nejvýznamnější změny patřila možnost, aby se Poslanecká sněmovna sama rozpustila. Dále také zavedení přímé volby prezidenta, anebo omezení imunity poslanců a senátorů jen na období, kdy vykonávají svoji funkci. Pane doktore, 8 větších novelizací ústavy za 25 let, je to hodně, nebo málo nebo akorát?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Tak já právě se trošku podivuju tomu, že se ta ústava označuje za, za rigidní, protože to minulé volební období, pokud se nepletu, tak bylo jediné, kde nebyla schválená novela ústavy, a to nám to trošičku jakoby zvětšilo nebo prodloužilo ten průměr mezi těch obdo..., té délky období mezi jednotlivými změnami. A ono to tak vycházelo, že v podstatě do toho minulého volebního období to byla jedna změna za 2,5 roku. Samozřejmě musíme se dívat, jaký, jaký charakter ty, ty změny měly, ale když se podíváme, že jednou, že říkáte za 25 let, no tak tam, tam byly nejméně, nejméně 2, možná 3 zásadní změny, to bylo zavedení přímé volby prezidenta, do toho ústavní zákon o bezpečnosti České, České republiky a třeba právě zavedení, zavedení samosprávných krajů, možná, možná bysme tam našli ještě některé věci, které také mají, které také mají dopad. Když se podíváte na polskou ústavu, tak ta byla, pravda, jenom za 20 let, ale změněná dvakrát a jednou to bylo vynuceno eurozatykačem a podruhé už nevím kvůli čemu, to byla, to byla nějaká drobnost, takže ta ústava by asi mohla být rigidnější. Samozřejmě ten, ten největší zásah dostala právě zavedením přímé volby prezidenta, řekl bych, takříkajíc bez přívlastku, to znamená, že se zavedla pouze přímá volba, ale neřeklo se, že, nebo řeklo, všichni to věděli samozřejmě, ale neudělalo se nic pro to, aby zůstala zachovaná ta stávající rovnováha, takže všichni možní politici, kteří se vyslovovali pro přímou volbu, tak říkali, stačí změnit způsob volby a věci zůstanou tak, jak, tak jak byly, což není pravda, protože to těžiště se samozřejmě posunulo směrem k prezidentovi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy s tím souhlasíte, pane profesore, že česká ústava už tak detailně a pečlivě nevyvažuje mezi jednotlivými složkami moci, mezi legislativou, exekutivou a justicí tak, jak byla původně nastavena právě proto, že tu rovnováhu rozkolísalo zavedení přímé volby?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
No ve chvíli, kdy změníte nějaký podstatný parametr, tak samozřejmě změníte to celkové nastavení, ale o tom se mluvilo opakovaně, koneckonců bylo poměrně málo lidí v té odborné veřejnosti právnické nebo politologické, které by byli přímé volby, kteří by byli přímé volbě nakloněny, aniž by měla směřovat k nějaké proměně režimu směrem k něčemu na způsob ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, promiňte, součástí té změny bylo taky ztížení možnosti odvolání nebo podání žaloby pro závažné porušení žaloby na prezidenta republiky, to kvórum je obrovské. Tak, aby to bylo možné, to ještě nějak dál posouvá to rozkolísání dělby moci?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Přímá volba je dispozice, že jo. Po zavedení přímé volby se ne nutně musí něco stát, v závislosti na tom bude ten, kdo je ten přímo volený prezident, kdo nastavuje nějaká pravidla, nemusí se nic stát v závislosti na tom, jestli máte silného premiéra, premiéra opírajícího se o silnou vládu a tak dále. Ve chvíli, kdy je rozkolísané to institucionální soukolí, jsou tam slabí hráči, prezident je silný, chce té své pozice využít, tak ta dispozice k jakési proměně se naplňuje. Ve chvíli, kdy jediný účinný prostředek korekce toho prezidenta, tedy právní prostředek, je takový, že je tupý, protože vy ho prostě velmi obtížně použijete, protože prezident vždycky najde nějakou blokační menšinu v jedné nebo ve druhé komoře, tak pokud prezident republiky toho chce zneužívat, tak toho zneužívá, protože ví, že na něj málo můžete. A jelikož u nás existuje poměrně omezená tradice vedení soudních sporů s prezidentem republiky, protože prezident republiky se těší vysoké autoritě jak jako úřad, tak velmi často i ti konkrétní lidé, nebo ne velmi často, ale vždycky ti konkrétní lidé jsou obdařeni nějakou osobnostní aurou, která u těch politických aktérů v některých případech působí takovým způsobem, že je to jako vztah myši a kobry, tak to dost přispívá k tomu, že ten prezident republiky, chce-li, počíná si ne úplně ohleduplně, čehož jsme podle mého soudu v posledních letech svědky, že to, co říká pan doktor Kudrna, že u prezidenta Zemana jde velmi často jenom o mluvení a ne o skutky, to je sice pravda, jenomže to mluvení je často skorem horší než ty skutky, protože ono dokonale podrývá respekt ústavě a možná dokonale podrývá respekt ústavním institucím to jakoby pouhé mluvení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane docente Molku, co s tím, s tím rozkolísáním? Jít cestou svázání, omezení prezidenta republiky nebo naopak dotáhnout tu změnu a jít cestou posilování jeho pravomocí?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Tak já možná budu působit jako úplně strašný optimista, ale skoro mám pocit, jak jsem měly obavy v těch letech 2012 a 2013, jestli ta ústava ustojí ten přechod na přímou volbu prezidenta, protože více to, já vnímám ústavu trochu jako dům a ta přímá volba prezidenta, to byl trošku pokus přesunout jednu z jejích nosných zdí. A když se dívám s tím odstupem 5 let a vidím, že ta ústava to ustála, že ten dům nám pořád ještě nespadl na hlavu a už to ani nevypadá, že by padal, tak bych si říkal, buďme rádi za to, že to tak dopadlo, ta ústava se osvědčila, ustála i tuhle změnu, je to asi dobře postaveno, takže už bych s tím pokud možno dál moc nehýbal, s jednou výjimkou, na kterou upozorňoval profesor Kysela, a to je opravdu ta extrémně komplikovaná, respektive velmi snadno zablokovatelná procedura impeachmentu. Ta kombinace přímo voleného prezidenta, který samozřejmě nemá trestní odpovědnost, a fakticky je zablokovaná cesta k téhle té podobě odpovědnosti, tak to je opravdu hodně jedovatý koktejl, kterého se v té ústavě obávám i nadále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano. Senát velkou většinou navrhuje, sněmovna to musí velkou většinou schválit, je to v podstatě velmi obtížně, velmi obtížně prosaditelné. Divák S. se ptá, proč jsou některé pravomoci prezidenta uvedeny slovem může? Znamená to, že když prezident nechce konat, tak nemusí? Je to potom opravdu na libovůli prezidenta a na tom, zda se dobře vyspal? Pane docente, možná doplňme konkrétní aktuální příklad, to je, jak má prezident postupovat po třetím pokusu o sestavení vlády, může rozpustit sněmovnu? Může.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Tak proč je to uvedeno slovy může, to by bylo nejlepší, kdybychom se zeptali autorů ústavy, kteří samozřejmě postupně stárnou a umírají, a v tomhle směru je jenom veliká škoda, že po nich nezůstává nic jako po amerických federalistech, čili po amerických otcích ústavy ty jejich Listy federalistů, abychom se jich zeptali, jak to tehdy mysleli. Tohle nám chybí a chybět nám to bude.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak já to, já to pozměním, pane docente, je to chyba, že tam je může na několika místech, je to chyba?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Ne, jako chybu bych to asi nevnímal. Spíš je otázka, vždycky to prostě bude vzbuzovat tyhle ty debaty, jestli to, že někde je napsáno může jmenovat a někde jinde jmenuje, tak jestli tím chtěl opravdu básník něco říci a jestli to chtěl odlišit. A tu odpověď vždycky jediný, kdo je opravdu oprávněn to najít, tak je podle mě Ústavní soud jako autoritativní vykladač ústavy, takže já bych řekl tak jakoby soudcovsky zdrženlivě, počkejme na problém a pak počkejme na odpověď Ústavního soudu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Je to chyba, pane doktore?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Rozhodně, rozhodně to není chyba. Když se ptáte na tenhle konkrétní příklad, tak ti autoři, ti autoři řešili situaci, dobře, třikrát vláda nezískala, nezískala důvěru a co teď? Tak máte, tak máte dvě základní možnosti, buď můžete tu sněmovnu rozpustit, prostě řeknete, ta sněmovna je nefunkční, není, není schopná, řekne se třikrát a dost, měli jste dost pokusů, tak ať občané rozdají karty znova, anebo řeknete dobře, tak třeba tady jsou nějaké zvláštní okolnosti, stačí se podívat do současné sněmovny, kde máte, kde máte tu sněmovnu teď naprosto roztříštěnou, to znamená těch kombinací tam je možných velmi, velmi mnoho, když by, když by politici začali trošku více dělat politiku a já myslím, že na to brzy dojde, no a možná že ty tři pokusy nemusí stačit, no a teď kdo to má rozhodnout? No tak se můžete zamyslet, že jo, a ten počet hráčů, aby to byly, aby to bylo něco racionálního, tak je v podstatě omezený zřejmě na toho jediného, a to je na prezidenta republiky, a proto tam je, proto tam je to slovo může a počítá se s tím, že někde nějaká ta konečná autorita, která, která nakonec rozhodne a podle toho se bude konat, zváží tu situaci, tak bude. No, sněmovna to udělat nemůže, protože ta říkáme, buď že je nečinná anebo je tam ještě příliš mnoho možností, že jo, tak ještě abysme jí zatížili tímhle hlasováním, premiér to být nemůže, Česká národní banka, NKÚ, to už jsme mimo hranice, hranice reality, on tak to v zásadě zbývá a je to tradiční vždycky úloha hlavy státu po, řekněme, staletí, když se to tak vezme, ale ten, ale divák se možná ptá, možná míří na něco také jiného, a sice že proč třeba v té ústavě není napsáno musí, proč tam je, že jmenuje vládu a teď tam není napsáno, že musí jmenovat a třeba ve lhůtě, ve lhůtě pěti dnů, no protože to zase není, že jo, manuál k automatické pračce, kde, anebo počítačový program, kde když se stane tohle, tak se spustí další, další procedury, to znamená, musí tam být prostor také pro nějaká jednání například.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jestli dovolíte, k té obecnosti a konkrétnosti, jak by to mělo být nastaveno, se ještě určitě dostaneme, to je určitě zásadní téma. Ještě k tomu třetímu pokusu, pane profesore, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se domnívá, že v případě, že prezident nerozpustí sněmovny po tom třetím neúspěšném pokusu, tak že se jednoduše, by se měly nastartovat znovu ty pokusy od začátku, od prvního, druhého ke třetímu. Souhlasíte?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Nejsem si jistý. Nejsem si jistý, jako jistý jsem si snad jenom tím, že ten základní princip ústavy je princip vlády opřené o důvěru sněmovny, takže je evidentní, že po té třetí neúspěšné vládě musí přijít nějaká čtvrtá vláda, bude-li neúspěšná, pátá, šestá. Jestli po tom třetím dalším pokusu nastává chvíle pro rozpuštění sněmovny, to nemám, popravdě řečeno, rozmyšleno a nejsem si jistý, jak přesně to Pavel Rychetský myslel, každopádně nemůže to být tak, že ta třetí vláda bude vládnout už neomezeně, protože se dostáváme kamsi mimo ústavu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A o tom právě mluvil, že to neznamená, že ta vláda může neomezeně vládnout bez důvěry a že se domnívá, že by znovu měl nastat první pokus, tedy nominace prezidentem a jmenování nového premiéra.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
To, to určitě ano. Řekl bych, že to může, je totiž vázáno nejenom na to písmeno A, o kterém mluvíme, to jsou ti tři premiéři, ale ono je vázáno na všechny ty čtyři situace, a když se na ty situace podíváme, tak on to může být případ, kdy sněmovna přerušila svoje zasedání na nějakou dobu, tím vznikl důvod pro její rozpuštění, nicméně ona den poté, co ta lhůta uplynula, se sešla. A teď jde o to, jestli prezident republiky takovou sněmovnu nutně musí rozpustit. Jiná situace je, že vláda požádala, spojila důvěru s nějakým návrhem zákona, sněmovna se o něm měla usnést do určité doby, nestalo se, nicméně ta vláda sama požádala prezidenta, aby tu sněmovnu nerozpouštěl, takže my jsme sice teď uhranuti tou situací těch tří premiérů, nicméně když se podíváme na všechna ta čtyři písmena, tak nám může být zřejmější, že to může, může mířit na nějakou mezní situaci, kdy předpokládáme, že ten premiér, že ten prezident je vybavený nějakou dobrou vůlí a hlavně tou původní moderační rolí. Jenom jednu větu, dovolte.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, ano.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Nezapomínejme, že právě ten prezident původně byl koncipován jako moderátor, jako ten, kdo vlastně nemá zájem na žádném konkrétním politickém řešení, kdo tak úplně nefandí jednomu či druhému politickému aktérovi, kdo spíše bdí nad tím, aby ten proces fungoval. Ve chvíli, kdy změníme ten rámec, o kterém jsme mluvili, to znamená dosadíme přímo voleného prezidenta, který může mít svoje vlastní politické ambice, svůj vlastní politický program a hledá politické spojence, tak najednou to může, které vlastně mělo sloužit k tomu, aby to lépe fungovalo, může fungovat opačně, to jest, že to začne fungovat hůře, protože tam není ten předpoklad dobré vůle, ale může tam být kupodivu někdy v určitých situacích třeba vůle zlá.


Čas na změnu Ústavy ČR?

15.12.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Naznačujeme to tady vlastně od začátku, výklad ústavy se několikrát stal a stává předmětem sporů. Pojďme si některé připomenout. Zatím poslední nastal krátce po volbách, kdy prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov naznačil, že by kabinet Andreje Babiše mohl po třetím pokusu o získání důvěry vládnout i bez ní.

redaktor /citace: Miloš ZEMAN, prezident ČR, Zdroj: TV Barrandov/
--------------------
"V jisté konkrétní situaci, kdy by neprošel ani třetí pokus, tak je taková krásná věta v ústavě, která zní: "Prezident může rozpustit sněmovnu a vyhlásil předčasné volby." Pozor, může, nikoliv musí."

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Kritice čelil prezident taky během květnové vládní krize kolem odvolání tehdejšího ministra financí Andreje Babiše. Poté, co premiér Bohuslav Sobotka oznámil demisi svého kabinetu, Miloš Zeman naznačil, že odvolá jen předsedu vlády. Hrad následně taky zpochybňoval návrh na Babišovo odvolání. Kontroverze provázely i jmenování Jiřího Rusnoka premiérem, to jsme v roce 2013. Rusnokův kabinet nezískal důvěru a prezident ale nikoho jiného sestavením vlády nepověřil. No a Rusnokova vláda potom v demisi vládla asi půl roku. S odvoláním ministrů váhali ale i oba Zemanovi předchůdci. Asi nejvýrazněji takto zasáhl do vlády Václav Klaus na jaře 2005. Během krize způsobené nejasnými majetkovými poměry premiéra Stanislava Grosse. Prezident odmítl přijmout demisi tří ministrů a tím Grossovi znemožnil rychlou rekonstrukci kabinetu, který potom padl. Václav Havel se zas dostal v letech 2000 a 2001 do sporu s Milošem Zemanem, tehdejším předsedou vlády. Tomu vadilo, že prezident jmenoval guvernérem České národní banky Zdeňka Tůmu, a to bez spolupodpisu, tedy takzvané kontrasignace premiéra. A tím se, pánové, opět dostáváme k tomu, kolem čeho jsme tady kroužili, to zpřesňování, zešněrování, anebo naopak zachovávání větší obecnosti textu ústavy. Pane docente Molku, kde je ta hranice mezi dostatečnou přesností textu ústavy a mezi tím, kde by ta přesnost už byla na škodu? Kde by ta ústava byla málo obecná jednoduše proto, že obecná být musí, je to základní zákon.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Můžu jenom navázat na vaši poslední větu. Obecná být musí mimo jiné proto, aby to byl opravdu ten dokument, který se dá číst ve školách, který si může přečíst každý občan a bude mu rozumět. Právníci vždycky umí napsat strašně dlouhý podrobný nesrozumitelný právní předpis, to nám jde hrozně dobře, ale napsat krátkou srozumitelnou obecnou ústavu, to se povedlo v tom roce 92 a vůbec si nejsem jist, jestli by se to povedlo znovu, takže máme obecnou ústavu, která 25 let funguje, ustála dvě velké změny, buďme za to jenom rádi.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Divák Jiří poslal takovou velmi provokativní otázku: Jeden z tvůrců ústavy, profesor Cepl, mimochodem bývalý ústavní soudce, říkával, že ústava je úmyslně psaná volněji, neboť ústavodárce předpokládal, že jí vždy budou vykládat slušní lidé. Podíváme-li se na různé tvůrčí v uvozovkách výklady některých činitelů, vykládají dnes podle vás ústavu slušní lidé? Pane doktore.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
To je taková trošičku návodná a záludná, záludná otázka, takže já bych ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Já jsem použil slovo provokativní.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
No, no jistě, a tam, podívejte se, předpokládat, že nějaký předpis budou vykládat, vykládat slušní lidé, no tak to asi neodpovídá úplně realitě. Současně i kvůli tomu, že, já nevím, jestli to je otázka slušnosti nebo neslušnosti, tady jde, tady jde totiž o jednu věc, jaký je smysl ústav. Smysl ústav je limitovat moc. Je dobře, že se bavíme, že se bavíme o ústavě neustále a nebavíme se například o, stejně intenzivně o Listině základních práv a svobod, já říkám zaplaťpánbůh, protože můžeme si, s ústavou můžeme dělat velmi mnoho a diskutovat o ní a zkoušet nejrůznější výklady a život běžného člověka to negativně převážně, převážně neovlivní, to znamená jde o moc a tam je, tam je otázka, jestli vždycky jako tam můžu nasadit měřítka slušní, neslušní, protože cíle, cíle můžou také legitimizovat nejrůznější, nejrůznější výklady v politice a zatím si myslím, že žádné z těch takzvaných tvůrčích výkladů, že ony dokonce ani nepřekročily, nepřekročily ten rámec ústavy. Když se totiž řekne, že prezident Zeman umožnil, aby tady vládla vláda Jiřího Rusnoka a nejmenoval nikoho jiného, no to je půl pravdy. Celá pravda je taková, že Poslanecká sněmovna, která mohla vynutit, vynutit svojí vůli, tak já říkám, spáchala sebevraždu. Ona sama sebe rozpustila. No samozřejmě, prezident republiky, ano, mohl se zachovat formálně naprosto korektně a správně a mohl Jiřího Rusnoka na Hradě jmenovat znova někdy v srpnu nebo na konci srpna 2013, no a teď je otázka, jestli by, jestli bysme všichni jaksi byli šťastnější a jestli situace by byla materiálně lepší. Já tvrdím, že materiálně by byla úplně stejná, tím se dostávám znova, znova k té formě, že kdyby, kdybych byl poradce prezidenta republiky, tak bych řekl, pane prezidente, pozvěte si premiéra a všechny členy vlády na Hrad znova, proveďte znova ceremoniál, protože pak vám nikdo nebude moct říkat, že, že jste tam tu vládu udržoval nějak jaksi příliš dlouho a přes vůli někoho jiného, protože tam už nebyla totiž ta sněmovna, která, která by mohla znovu posuzovat tu podruhé jmenovanou vládu Jiřího Rusnoka, to znamená, já nevím, jestli tohle, tohle byl tvůrčí výklad.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To by byl zase oříšek.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
No tohle totiž neměla udělat sněmovna. Sněmovna se neměla rozpustit a pokud má, měla problém s vládou Jiřího Rusnoka, no tak přece, jestliže mám, řekněme, nějakého mocenského protivníka, tak já přece nemůžu tu situaci vyřešit tak, že já uteču z toho boje a přenechám mu herní, herní pole, takže to se tam stalo. Tak to ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Jako znova se vrátím k tomu, že ten, že ten tvůrčí výklad zatím nevím, jestli někde vůbec překročil, překročil meze, meze ústavy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, to, co naznačuje pan doktor Kudrna, chápu správně, pane profesore, že by to byl stejně další oříšek? Protože v ústavě přece je, že vláda do 30 dnů požádá o důvěru a za té situace by jednoduše neměla koho požádat.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
No, já tu metodologickou orientaci pana doktora Kudrny ne úplně sdílím, protože se mi zdá, že velmi často spočívá v hledání problémů tam, kde nutně být nemusejí, takže já bych se některým z nich vyhnul právě proto, že bych se jim vyhnul i v realitě, tudíž bych je pak nemusel snad řešit. Pokud jde o to, na čem jste, o co jste, na co jste se ptal u toho Vojtěcha Cepla, tak nevím, jestli jde o slušnost nebo o neslušnost, Vojtěch Cepl mluvíval o dobré víře a taky mluvil o dobrověrném výkladu, a to je podle mého soudu to, oč jde. Já se relativně zajímám o anglické ústavní právo, které strukturálně je tedy odlišné, ale každopádně když čtete, jak postupuje premiér v minulosti, jak postupují premiéři v současnosti, jak postupuje koruna, tak v zásadě se vždycky konají konzultace o tom, co možná nejpřesněji zachytit to, co vyplývá z toho kontextu anglické ústavy či ústavnosti z dosavadních precedentů, abychom zkrátka nevybočovali, a to je podle mě ten dobrověrný výklad, zatímco to, co my častokráte na Hradě vidíme, je, řekněte mi, jestli mi ústava něco znemožňuje a pokud mi to explicitně neznemožňuje, tak já to udělám, já do toho šlápnu, a to už potom není dobrověrný výklad.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Součástí toho všeho jsou taky ústavní zvyklosti. Co dělat, když ústavní činitel říká, že ústavní zvyklosti jsou idiotské? A tím současně říká, nemusím se jimi řídit. Tak jak se na to dá reagovat?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
No dá se na to reagovat samozřejmě různě. Záleží na tom, kdo na to reaguje. Může na to reagovat akademická veřejnost, novináři, politická veřejnost a tak dále. Podstata ústavních zvyklostí nebo ústavních konvencí spočívá v tom, abychom stále znovu nemuseli řešit otázky, jak vykládat relativně volné hrací pole, to znamená, jak sedět u prázdného stolu. My zkrátka zkoumáme to, jak se postupovalo v minulosti v obdobných situacích a tím pádem se nám ten stůl zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje a nemusíme se přít dokola právě proto, že něco už je předrozhodnuto. To je podstata ústavních konvencí, proto ony vlastně činí z ústavního práva nebo z ústavního systému nějaký významový funkční celek. Ve chvíli, kdy tohle nerespektujete, no tak vlastně v tom šlapete a udržujete to pole nejistoty trvale otevřené, počínáte si podle mého soudu svévolně, co se s tím dá dělat, to je těžko říci. Můžete se v některých případech s prezidentem, prezidentem soudit, můžete v některých případech mobilizovat politické strany, politické strany u nás, už jsem o tom mluvil, nejde jenom o to, že se s prezidentem nesoudí, ale ony se vůči němu ani nevyhraňují, protože velmi často se ten konkrétní prezident někomu hodí, ta jeho konkrétní politika se někomu hodí a tak dále, a tak podobně, takže to jsou problémy, které si zčásti vytváříme sami.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane docente Molku, jsou ústavní zvyklosti za těch 25 let dostatečně podrobné, propracované? Narážím trochu na tvrzení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, který říká, že ústavní zvyklosti jsou jako manželka inspektora Columba, stále je hledáme. Jak to vidíte?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
No, nevím s tím přirovnáním k paní Columbové, ale určitě nejsou dostatečně podrobné v tom směru, že ústavní zvyklosti vznikají prostě dlouho a trvá jim to dlouho určitě, ale jsou podle mě nesmírně užitečné právě proto, aby každý nový ústavní orgán, aby každý nový jednotlivec, který určitou funkci ústavní vykonává, tak aby nemusel znovu a znovu objevovat kolo. Byť chápu, že to láká ty, kteří prostě rádi přicházejí s novými koly, ale z hlediska předvídatelnosti a fungování toho ústavního systému je určitě velmi cenné, aby ty ústavní zvyklosti byly dodržovány a je úkolem opravdu jakoby právních akademiků a soudů, aby tu a tam připomněli těm, kteří by chtěli znovu a znovu to kolo objevovat, že tu prostě nějaké ústavní zvyklosti jsou. Koneckonců úplně aktuální příklad si můžeme vypůjčit z předvčerejška, z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kde když se vedla ta debata o tom, jestli jeden poslanec a jeden senátor může podpořit kandidaturu více prezidentských kandidátů nebo jenom jednoho, tak jeden z argumentů, které Nejvyšší správní soud použil, byl právě argument, podívali jsme se na tu dosavadní praxi a ve všech dosavadních prezidentských volbách, ať už byly přímé, nebo nepřímé, tak vždycky jeden senátor a jeden poslanec podpořil pouze jednoho kandidáta. Takže proč znovu objevovat kolo? A jestli můžu ještě doplnit tu původní otázku, respektive citaci pana profesora Cepla, určitě s tím souhlasím, že ústava byla psaná pro slušné lidi, ale na druhou stranu my žijeme v systému, kde funguje dělba moci, to znamená nějaký systém brzd a protivah, takže možná bych k té citaci ještě dodal, že pokud ji náhodou nezačnou vykládat slušní lidé nebo pokud ji začnou vykládat neslušní lidé, tak ten systém brzd a protivah je tu právě proto, aby vedle nich byl vždycky někdo, kdo má kompetenci klepnout je přes prsty. A proto mě třeba tolik znervózňuje to zvýšení náročnosti ústavního stíhání prezidenta republiky, protože to je prostě velká komplikace při tom, kdy by mělo být na místě ho třeba klepnout přes prsty.


Host: Dostálová Klára; ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/

15.12.2017 - ČT 24 (18:25 Interview ČT24)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud zasáhl do elektronické evidence tržeb. Zastavil start dalších fází, které měly dopadnout na lékaře nebo řemeslníky. Zároveň vyjmul ze zákona například bezhotovostní platby. Jak moc se tomu dalo předejít? Kdy se podnikatelské prostředí zrovna tak, aby bylo předvídatelné a zbytečně je nezatěžovalo? Minulá vláda také chtěla prosadit zákon o sociálním bydlení. Nepovedlo se. Napraví to ta nová? A jak by měl vypadat. V dnešním Interview vítám ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, děkuju za to, že jste přišla a hezký podvečer.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zákon o EET byl zákon, na kterým stálo výrazně hnutí ANO. Teď nová ministryně financí říká, že novela zavede výjimky z evidence nebyla podle vás chyba, že o nich ta předchozí vláda nebyla schopna lépe jednat v době, když se tomu dalo předejít?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Rozhodně to nebyla chyba. Já jsem strašně ráda, že Ústavní soud potvrdil legitimitu zákona o elektronické evidenci tržeb. Já na ministerstvu má mimo jiné na starosti cestovní ruch. Tady zrovna v této oblasti bylo nutné narovnat podnikatelské prostředí. Je to velmi vhodný nástroj. To, že Ústavní soud dneska některá opatření pozdržel, to znamená náběh třetí a čtvrté vlny, to je jenom o tom, že se na ministerstvu financí bude na těchto věcech intenzivně pracovat. Nařízení vlády se zakomponuje rovnou do zákona, tak, aby to prostředí bylo přijatelné pro všechny.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proto se ptám, jestli nebylo možné detailně jednat o těch námitkách, o těch výjimkách, o kterých hovořili i koaliční partneři tak, aby se právě nedělo to, že podnikatelé si na něco zvyknou a za několik měsíců je všechno jinak, protože není to jenom o tom, o čem jste hovořila vy, že se nařízení překlopí do zákona, je to třeba i o tom, že Ústavní soud vyjmul bezhotovostní platby z EET a tam o tom ta debata skutečně byla a nakonec to stejně prošlo i s těmi bezhotovostními platbami.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Jak říkám, já samozřejmě z pohledu svého oboru, cestovní ruch, tak jsem ráda, že se to spustilo. V těch oborech to narovnalo tržní prostředí. Pokud ta debata byla, nějak se to zavedlo, Ústavní soud nějak rozhodnul, samozřejmě bude se dále jednat, ale rozhodně si nemyslím, že je chyba to, že se to spustilo, protože takhle složité nástroje a zákony, které se zavádějí v praxi samozřejmě vedou k nekonečným diskusím a prostě je potřeba začít, ale samozřejmě všichni víme, že vždycky praxe ukáže ještě něco a je potřeba to dopracovávat, ale na tom já nevidím nic špatného.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vyjmutí bezhotovostních plateb z EET dává podle vás smysl?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, dá se to evidovat i jinak. Bezhotovostní platby, platby kartou samozřejmě jsou evidovány jinak. Nevidím tam problém. Pokud si to podnikatelé budou evidovat dále, tak je to čistě v jejich kompetenci a možnostech. Takže myslím, že i spoustu toho, jak to mají zavedené, tak budou pokračovat v praxi. Takže si nemyslím, že to způsobí vůči zákonu nějaké zásadní problémy ani v podnikatelském sektoru.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud také zasáhl do úprav identifikačních údajů na té účtence, protože pravici vadilo, že se tam u fyzických podnikajících osob vyplňuje a objevuje rodné číslo. Je to podle vás nadbytečné, je to správně, že to tam nebude?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Na účtenkách je potřeba říci, že v rámci evidence systému se to číslo musí vyplňovat stále. Ale na účtenkách, pokud tyto čísla v pozici rodného čísla, nicméně na druhou stranu musím říci, že to je běžná zaběhnutá praxe. Že se DIČ uvádí u fyzických osob všude na veřejných dokumentech. Je to běžný model veřejné správy.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bavíme se konkrétně o účtenkách.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, myslím si, že není nutné, aby DIČ u fyzických osob to bylo na účtenkách, kde se z toho tedy dá dovodit, jak je člověk starý.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud říká, že je nutné zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů a i proto pozastavil ten náběh té třetí a čtvrté fáze. Jak významný zásah Ústavního soudu to ale je podle vás v této chvíli?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, já si myslím, že Ústavní soud v podstatě řekl, ano, je to správný nástroj, je to legitimní nástroj. Ale je potřeba samozřejmě některé věci dopracovat tak, aby bylo komfortní prostředí. Dopředu známé pro ty cílové skupiny těch podnikatelů. Takže to jsou spíše dotazy na ministerstvo financí, které to samozřejmě bude dopracovávat. Ale není to extrémní zdržení. Dalšího náběhu třetí a čtvrté etapy do konce roku. Myslím, že ministerstvo financí to určitě zvládne dopracovat tak, aby se ten nástroj mohl spustit dál.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zaznamenala jsem, že například ale SPD říká, že ten náběh nepodpoří třetí a čtvrté fáze. Nemyslíte si, že bude třeba složitější hledat znovu tu politickou podporu ve sněmovně?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, asi to složitější bude. Na druhou stranu je to o principu vyjednávání. Budou se muset dát na stůl všechny ty věci, které i Ústavní soud pojmenoval. Takže ministerstvo financí určitě bude vyjednávat se všemi politickými subjekty. A samozřejmě i s podnikatelskými asociacemi. Aby se ten zákon vlastně připravil k tomu zdárnému spuštění. Určitě to bude zájmem hnutí ANO takto to dopracovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě poslední věc. Starostové přicházejí s tím, že pokud občané poskytují data státu, bylo by dobré, aby stát byl schopen jim ta data posílat zpátky. Například kvůli daňovému přiznání. Aby se to všechno neduplikovaly. Podpořila byste něco takového?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ano. Mluvila jsem s paní ministryní Schillerovou. Ona opravdu chystá něco jako internetové bankovnictví v uvozovkách pro daňové subjekty. Takže elektronizace v těchto věcech a zpětná informovanost vzájemně je tady žádoucí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedno konstatování. To už není ekonomické, to už se netýká přímo zákona. Ale říká, že podle Ústavního soudu bylo v rozporu s jednacím řádem to předčasné ukončení rozpravy Poslanecké sněmovně, ačkoliv opozice měla dostatečný prostor se vyjádřit. Vy jste nová poslankyně, myslíte si, že by si z toho nová Poslanecká sněmovna měla vzít nějaké ponaučení do budoucna?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To je velmi těžko to takto to hodnotit. Já jsem nebyla na místě toho, co se odehrávalo v Poslanecké sněmovně. Už jsem říkala, Ústavní soud ten zákon neshodil. Takže neshledal důvody k tomu, že by to nebylo projednáváno nelegitimně. A to je pro mě to zásadní s tím budeme do budoucna.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zajímá mě také, jak se jako nová poslankyně a také člověk a žena, která měla na starosti dotační problematiku, na ministerstvu pro místní rozvoj, stavíte ke kauze Čapí hnízdo. Dotační proces v té části kontroly obhajovala i vaše předchůdkyně, to je potřeba zmínit, ale k tomu samotnému vyšetřování a k té policejní žádosti o vydání řekla krátce před volbami toto, my si můžeme poslechnout její slova. Karla Šlechtová.

Karla ŠLECHTOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/, Interview ČT24, 11.8.2017
--------------------
Můj názor je takový, že Poslanecká sněmovna by neměla důvod oba dva poslance nevydat. Domnívám se, že pokud prostě je někde pochybení, tak ty podmínky musí být stejné pro všechny.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká současná ministryně obrany Karla Šlechtová. Shodnete se v tom?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Začala bych asi od začátku. Skutečně já jsem byla také v pozici léta, že jsem byla na straně zpracovatelů projektů. Takže z pohledu dotační politiky si nemyslím, že vzniklo nějaké pochybnosti. Je taky potřeba dodat, že jsem se nikdy neseznámila se spisem, nejsem členkou ani mandátového a imunitního výboru. Takže nebudu spekulovat o žádných věcech. Samozřejmě počkám na vyjádření svých kolegů z mandátového a imunitního výboru. Na druhou stranu i pan Babiš a pan Faltýnek, všichni tvrdí, že se nic nestalo. Že to je vykonstruovaná kauza. Ale mě moc mrzí, že se to používá skutečně k politickému boji. Kdyby v právním státě se chtěla presumpce neviny, tak to rozhodování všech je daleko snazší. Pokud to ale využívá k tomu boji, jak zamezit člověku, který vyhrál volby, aby sestavil vládu atd., tak se mi to nelíbí. Protože jsem přesvědčená o tom, že ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, to se dělo ještě předtím, než volby vyhrál. To je potřeba říct správně.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Očividně to volby neovlivnilo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak vidíte, možná to ani takový politický dopad nemělo, ale vaše pozice vydat či nevydat? Karla Šlechtová, která zná samozřejmě to samé co vy, také říkala, že nezná ten policejní spis, ale i právě proto aby nezávislý soud posoudil jak to tedy skutečně je. Jaká je vaše pozice?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Znova říkám. Je to velmi těžké. Pokud jsem se nemohla seznámit se spisem. Musím mluvit s kolegy. Ale oni ještě neukončili jednání imunitního a mandátového výboru. Takže já s nimi budu chtít hovořit o tom, jestli tam shledali nějaké věci, které by mohly být ohrožením toho, že to není úplně správně řešené. Vyšetřováno a tak dále. Takže vám neodpovím, jak se budu rozhodovat, dokud se s tím neseznámím.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nemáte teď názor? Protože nechcete říkat, bez ohledu na to, co říká vaše předchůdkyně?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
O tom to vůbec není. Pro mě je to těžké. Paní ministryně obrany se může rozhodovat, jak uzná za vhodné, ale já z pohledu dotační politiky jsem přesvědčená, že se nic nestalo. Zajímá mě to b, které se řeší. S tím se neměla šanci seznámit. Nemohu říkat své pocity.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu, když jste byla v roli zpracovatele projektu, tak jste řekla serveru iDNES, tak každopádně můžete říkat něco jiného, že se nic nestalo, to byste možná byla sama proti sobě.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Proč bych to dělal? My jsme samozřejmě tehdy naplňovali podmínky, které byly dány operačními programy. Tam šlo o regionální operační programy. Ty podmínky byly podobné. Já jsem nikdy nedělala projekt pro regionální operační program Střední Čechy. Hodně se zpracovává projekty pro operační program Severovýchod. Nicméně ty podmínky, které musely splnit pro cestovní ruch, malí a střední podnikatelé, 250 zaměstnanců, to bylo všude stejné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
I tato otázka komplikuje vládní spolupráce. Jakou dáváte šanci, že vláda ve které teď sedíte získá důvěru Poslanecké sněmovny?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Musím říci, že velmi intenzivně pracujeme na programovém prohlášení vlády. Myslím si, že skutečně velmi intenzivně studujeme programy jednotlivých politických stran. Je tam ho průsečíku. Otázka není, že se shodneme na programovém prohlášení vlády, protože si myslím, že skutečně těch průřezových bodů tam bude celá řada, ale spíše je otázka, zda ty strany se chtějí chovat státotvorně. Nebo se nechtějí chovat státotvorně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Otázka je, jestli s námi chtějí spolupracovat, nebo ne. Některé nechtějí kvůli kauze Čapí hnízdo.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ale mě to velmi překvapuje, protože si myslím, že jejich voliči určitě jim nedávali hlasy proto, aby seděli v koutku v opozici.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To je otázka, jestli mají vůbec možnost vládnout, pakliže prezident se rozhodl, že dá právě pokus o sestavení vlády Andreji Babišovi.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To si nemyslím. Dovolím si oponovat. Jsem přesvědčená, že my jsme nabídli jednání všem politickým stranám. A oni od začátku všichni říkali, že s námi nepůjdou. Takže my jsme ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Někteří dokonce říkají, že jste jim přímou účast ve vládě nenabídli. To si budete možná muset vyjasnit v tom příští týdnu.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Nejsem ve vyjednávacím týmu. Ale nevěřím, že byl tak bylo. I pan Babiš by raději vládu s podporou Poslanecké sněmovny. To je přirozené. Na druhou stranu, když všichni říkají, že nechceme, tak máme spoustu bodů, které jsme slíbili voličům. Chceme některé věci začít prosazovat. Proto já jsem vždycky byla zastáncem většinového volebního systému. Nikdy jsem se tím netajila. Takže já si skutečně myslím, že menšinová vláda může být svým způsobem určitý přínos pro Českou republiku. Za čtyři roky voliči vystaví účet, co se všechno podařilo a nepodařilo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Třeba by byli ochotní s vámi vládnout bez účasti Andreje Babiše.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To je právě to, co se mi nelíbí, protože to podmiňují tím a nikdo tady nectí presumpci neviny a já bohužel mám ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ale sama víte, že několik politiků těch současných politických stran odcházelo právě kvůli skandálům kvůli vyšetřování, kvůli nedořešeným kauzám a dokonce na ně bylo tlačeno i z vnitřku těch samotných stran, aby odešli právě proto, aby nezavdávali příčinu k nějaké kritice.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Ale tam skutečně došlo k tomu reálnému obžalování. Já bohužel znám případy, nechci říkat kolegů, pan hejtman Půta není kolega, ale samozřejmě on také vyhrál volby. Také čelí obvinění. Také jsem přesvědčená o tom, že se to ve finále všechno vysvětlí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Server iDNES vás také cituje v této otázce. A údajně jste měla říci, že vláda sice plnohodnotná i bez důvěry, ale je to spíš o pocitu, že je lepší, mít to zázemí v Poslanecké sněmovně. Jak jste to myslela, že to je spíše o pocitu?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
No, já už jsem to říkala, samozřejmě vždycky je lepší, když vláda vládne s důvěrou Poslanecké sněmovny. To je pochopitelné, protože se samozřejmě ty průsečíky se našly. Je tam shoda napříč politickými stranami. Že ta vláda realizuje jejich aktivity a jejich programy. Takže trvám na tom, že skutečně vláda je plnohodnotná, i když důvěru nedostane. Ale si samozřejmě že pro všechna i pro občany by byl dobrý signál, kdyby se nám podařilo najít ty průsečíky tak, aby vláda důvěru získala.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vnímáte i to, že to je také o udržování principu ústavy? Že to není jenom o pocitu a o tom, jestli je plnohodnotná, třeba co se týče toho personálního naplnění, protože když se na to podíváme v ústavě, tam je jasně napsáno. Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně a popisuje ty mechanismy, jakým způsobem a proč žádá o důvěru a pakliže jí nezíská, má žádat o důvěru vláda znovu pověřená? To není o pocitech, to je o tom, jak ta ústava je napsána, aby se právě zabránilo tomu, aby tady vládla vláda bez důvěry.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Já myslím, že existuje a že si lidé mohou dohledat na internetu spoustu právních názorů, kde to vlastně ústava takto přímo nedefinuje. Ona nedefinuje ten čas, za jak dlouho musí samozřejmě, definuje ten první, do třiceti dnů od samozřejmě schválení prezidentem nebo uvedení prezidentem ministrů a premiéra do funkce, ale samozřejmě, znova říkám ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, si myslíte, že by měl současný premiér využít, když to v podstatě není zvykem, aby se předpokládalo, že někdo tu důvěru nezíská a zároveň by tedy vládl třeba například dva tři roky bez důvěry. To si myslíte, že je ...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Sama mluvíte o /nesrozumitelné/ Mně vyčítáte pocity.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní zvyklosti jsou principy, které respektují i právníci, to se na mě nezlobte, na tom se shodneme. Koneckonců, promiňte, ale hovořil takto o tom i předseda Ústavního soudu.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, to je v pořádku. Jenom říkám, že ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To uznáváte?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To ano, určitě, samozřejmě, že uznávám předsedu Ústavního soudu. Jenom říkám, že není nikde explicitně uvedeno, jak dlouho musí být vláda bez důvěry a tak dále.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak dlouho si myslíte, že to je únosné? Pakliže ta ústava jasně říká, vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. A proto tu důvěru váže právě na Poslaneckou sněmovnu.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Znovu říkám, určitě by bylo dobré mít důvěru Poslanecké sněmovny. O tom nehodlám spekulovat, to jsem skutečně o tom přesvědčená. Otázkou je, jak dlouho toto bude trvat. Mezitím samozřejmě myslím, že občané od nás očekávají, že budeme pracovat a ne se takto dohadovat. Znamená to, že nebudu spekulovat o tom, jak dlouho je ten termín. My budeme hledat průsečíky s politickými stranami. Abychom pokud možno tu důvěru získali.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře a co je podle vás tedy únosná doba, abychom si to ujasnily, protože vy jste říkala, nejsou tam žádné časové termíny. To je asi podle mě potom otázka, jak se toho kdo chopí, možná docela zásadní.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Nejsou tam časové termíny. Takže předpokládám, že o tom bude intenzivně komunikovat pan předseda, to znamená pan premiér. S jednotlivými politickými stranami. Samozřejmě asi není v zájmu nikoho to natahovat nekonečně dlouho. Vyústění z toho mohou být předčasné volby. Což si ale nemyslím, že je v zájmu České republiky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jedním z bodů, kterým se chcete a budete zabývat, je zákon o sociálním bydlení. Proč si myslíte, že ta předchozí vláda, která si to dala jako svůj závazek, nebyla schopná to nakonec vcelku prosadit?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To je na další tři povídání. Doufám, že to všechno stihneme. Tam bylo od začátku problém nejprve v kompetencích. Protože samozřejmě bytová politika investiční bytová politika spadá a vždycky spadala kompetenčním zákonem pod ministerstvo pro místní rozvoj. Proti tomu ministerstvo práce a sociálních věcí řeší dávkové systém. My jsme od počátku nebyli schopni najít ten průsečík toho, kam ty kompetence jednotlivých ministerstev sahají. Nakonec to dopadlo tak, že ten zákon, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, byl velmi široce nastaven, ale od počátku nikdo nekomunikoval s ministerstvem financí. Propočty toho, kolik to stálo, pro široce nastavenou cílovou skupinu, by byly skutečně neuvěřitelné zdroje. Ve finále se dokonce stalo, že by to bylo na dobrovolnosti obcí. Stát před nebo-li potažmo Státní fond rozvoje bydlení by umísťoval lidi v rámci České republiky. Ale státní fond se musí chovat s péčí řádného hospodáře. To zázemí těch obcí nezná a ten model byl opravdu velmi nevhodně nastaven.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké byly ty hlavní výhrady ministerstva, které teď bude řídit vy?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Hlavní výhrady byly, že z toho vypadly obce. Že to bylo čistě na dobrovolnosti. Tam se obce musí brát jako zásadní partner, obec zná své občany na svém území a měl by s nimi pracovat. Koneckonců má to v zákonech o obcích paragrafu 35, že má zajišťovat uspokojování i bytové potřeby svých občanů. Na druhou stranu byl problém s cílovou skupinu, protože není možné definovat cílovou skupinu velmi široce, jako povinné mandatorní výdaje státu. My jsme argumentovali tím, že pro cílové skupiny, které se do bytové nouze dostaly ne svým vlastním zaviněním, to znamená maminky samoživitelky, senioři, znevýhodněné občané, to znamená díky nízkým příjmům, tady stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj už leta nabízí takzvané sociální bydlení formou regulovaného nájemného. To znamená stavíme byty, jo, mají tam snížené nájemné. Je to 57,20 na metr čtvereční. To znamená nízkopříjmové skupiny toto zvládnou.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jsou skutečně ty kapacity dostatečné, když vidíte, jak některé obce mají problém s tím se vůbec postarat o sociální bydlení? Právě využívají i ty ubytovny, to o čem koneckonců hovořil často váš předseda. Lidi, kteří takzvaně kšeftují s chudobou a to se příliš nezměnilo, protože když obcím chybí ty nemovitosti, tak nemají kam ty lidi dát.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
To je otázka peněz a státní rozpočtu. U nás mohou žádat jak obce, neziskové organizace, i podnikatelský sektor, jenom neziskové organizace a podnikatelský sektor musí mít souhlas obce. To znamená, že obec souhlasí s tím, že na svém území bude mít tuto formu sociálního bydlení. O čem vy hovoříte, to je ta druhá cílová skupina. To znamená lidi bez přístřeší, kteří třeba využívají těch ubytoven. Většinou to bývají ti lidé, kteří takzvaně nemají kompetence bydlení. To znamená mají problémy. Jsou vysoce zadlužení, drogově závislí, alkoholici a tak dále.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ale některé ty lokality skutečně znám a jsou tam i právě lidé, kteří by rádi měli byt, dejme tomu v paneláku za stejnou cenu, ale ta obec pro ně ty byty prostě nemá. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že třeba v rámci zákona o sociálním bydlení by bylo dobré, aby obec byla schopna využívat i jiné nemovitosti, jiné prostory, než jsou právě ty stávající ubytovny. A jestli na to ale opravdu mají kapacity, jestli ta země v některých místech není, dejme tomu už rozprodaná, že to pro ně možná bude i problém nabídnout v rámci zákona o sociálním bydlení některé ubytovací kapacity.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
V rámci našich programu můžeme jak rekonstruovat, to znamená můžeme využívat stávající budovy. Říká se tomu brownfield. Nebo stavět na zelené louce. Oba tyto zdroje nabízíme. Je to opravdu na té vůli obce, zda se do toho chce pustit. Určitě je debata o tom, kolik peněz do toho státní rozpočet dá a jak velké kofinancování pro tu obec je. Naší snahou bude pro tyto cílové skupiny, aby to kofinancování obce bylo co nejnižší. Aby byly motivováni k tomu, že se ta nová výstava nebo rekonstrukce pro tyto nízkopříjmové skupiny, to jsou skutečně lidé s kompetencemi k bydlení tak, aby byly ty byty realizovány.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy máte třeba představu o tom, jak tedy vysoká suma by měla právě být odčerpána na sociální bydlení. Říkáte, že některé ty náklady byly příliš vysoké, tak jestli můžete být konkrétnější.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, já mohu samozřejmě čerpat informace ze zdrojů, to znamená z dotačních titulů, které jsme už realizovali. Takže vím, že je obrovská poptávka po komunitních domech pro seniory i o pečovatelské domy. Nově vstupní byty. To jsou například byty pro děti, které odcházejí z dětských domovů. Aktuálně připravujeme bydlení pro mladé. Kde skutečně tam bude bonus, že na každé narozené dítě dostanou dotaci. Na splacení úvěru. Takže těch možností je celá řada. Zatím tedy bydlení se pohybuje ročně 300 až 500 milionů dotačních. Pak samozřejmě zhruba kolem jedné miliardy z těch úvěrových penězích. To znamená přes Státní fond rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení peněz má dostatek. Tam problém není. Je jasné, že obce by raději šly dotační politikou. Tam tedy reálný odhad poptávky je někde 700 - 800 milionů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co si tedy myslíte o té dobrovolnosti nebo povinnosti účastni se na sociálním bydlení?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem rozhodně pro povinnost, aby se obce... Protože znova říkám, vyplývá to i ze zákona, obce na to svým způsobem byly i připraveny pak se to vlastně změnilo, během pár okamžiků těsně před předložením zákona do Poslanecké sněmovny. Takže já jsem avizovala svazu měst a obcí, že znovu vyvoláme jednání a budeme se o těchto věcech bavit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co jsou jejich hlavní argumenty? Jak se je budete snažit přesvědčit? Prostě trváte na tom, aby to bylo v rámci povinnosti.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Aby to nešlo prostě jinak.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Paradoxně Svaz měst a obcí neargumentoval tím, že by nebylo dost dotačních prostředků v té části pro nízkopříjmové skupiny, ale samozřejmě vždy ta problematika je u těch problematičtějších občanů, protože ty prostory, které obec jim nabídne, vybydlují a obec potom nemá zdroje na to, dávat ty byty znova zpátky dohromady tak, aby samozřejmě v těch bytech ty lidi žili slušným způsobem, aby to skutečně nebyly takový ty nevyhovující prostory a tady si myslím, že musíme najít tu společnou cestu i s ministerstvem financí, jak pomoc obcím právě v rekonstrukci těchto vybydlených bytů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Považujete za problém, že Česko obecně teď trochu válčí a bojuje s kapacitou a dostupnosti nových bytů? Když se podíváme třeba na Prahu, hovoří se o tom, že developeři sice mají některé projekty, ale ten zájem je vyšší, tudíž ceny bytů stoupají. Jak si myslíte, že to může třeba stát nebo obec tohle ovlivnit?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak samozřejmě, obec má své územní plány. Ta musí specifikovat plochy, které jsou vhodné pro občanskou vybavenost bydlení a tak dále. Musí samozřejmě ty povolovací procesy. To bylo jedním z popudů, abysme vlastně novelizovali stavební zákon, aby se ta výstavba zrychlila. Ale je to pro nás další výzva do budoucna. Abychom připravili ještě takové kroky, aby opravdu to zrychlení, aby nebylo tolik povolovacích míst, aby to pro ty investory a developery bylo snadnější se tam na trh dostat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste v médiích také mluvila o tom, že by se mělo ministerstvo přejmenovat na ministerstvo veřejného investování. Co by se tím změnilo?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak je v podstatě hlavně o tom, co jsem tady doposud povídala. Že skutečně ministerstvo by mělo být partnerem krajů městům a obcím a pomoci jim s jejich investicemi. Ať už to jsou bytová politika, nebo místní komunikace, sportoviště, zdravotní zařízení a tak dále. Na druhou stranu role ministerstva doufám veřejného investování, by měla být ta strategická, to znamená být partnerem investorům. Zrychlit povolování staveb. Digitalizovat územní plány, aby investoři vlastně dopředu věděli, jaké plochy jsou k vyžití, aby mohli realizovat svoje podnikatelské záměry.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Obce a kraje o to stojí? Vycházíte z nějaké předchozí praxe?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ano. Já dokonce jsem používala i terminologie, že bychom rádi byli mateřským ministerstvem pro kraje města a obce. My s kraji, městy, obcemi opravdu velmi intenzivně jednáme. Máme spoustu platforem. Kde tyto věci řešíme. I včetně evropských fondů, národních dotačních programů, ale například strategie regionálního rozvoje, to znamená skutečně to zázemí na budoucím ministerstvu veřejného investování pro tyto subjekty a partnery je.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste chtěla navýšit rozpočet ministerstva. Podařilo se to už v rámci toho současného schvalování? O kolik případně a na co?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, samozřejmě tím, že bych ráda ministerstvo veřejného investování, tak je logické, že první na co jsme se podívala byl rozpočet. Musím říci, že výbor pro regionální rozvoj veřejnou správu tyto ambice podpořil. Na druhou stranu jsem musela dát zapravdu v rámci rozpočtového výboru, že my nemáme vlastně ještě ukončené ty dotační programy, že nevíme tu reálnou poptávku a jsou to svým způsobem teď bianco šeky, takže je i dohoda s ministerstvem financí, že budeme pak hledat rozpočtová opatření, abysme skutečně uspokojili co nejvíce žadatelů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která přišla do dnešního Interview. Já vám za to děkuju a na shledanou.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/
--------------------
Také děkuju, hezký večer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za malou chvíli v 19 hodin začínají Události, tak se na ně podívejte a hezký večer i vám všem.


Kdo a proč chce měnit Ústavu ČR

15.12.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím. Pojďme dál. Možnými změnami v ústavě se zabývaly desítky expertů v debatách u kulatého stolu. Ty v uplynulém roce pořádal bývalý předseda Legislativní rady vlády Jan Chvojka. Podívejme se ve stručnosti, na čem se experti shodli. Podle nich by se například mělo upustit od stávající praxe, kdy návrh zákona může předložit i jeden jediný poslanec. Nově tak doporučují, aby zákon směli navrhovat pouze skupiny 5 anebo 10 poslanců. Ústavně by také zvýšili dobu na projednávání návrhů v Senátu, a to na 60, případně 45 dnů. Většina expertů se také shodla, že by se mandát ústavních soudců mohl prodloužit z 10 na 12 let. Ústava by potom podle nich také měla upravit situace, kdy Senát vrátí návrh zákona s připomínkami. Poslanci by poté měli hlasovat pouze o jednotlivých pozměňovacích návrzích. No a tady už vidíme, v čem by se podle expertů ústava měnit naopak neměla. Experti odmítli zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslance a taky změnu pravomocí hlavy státu. Měnit by se podle nich neměla ani věková hranice, a to jak u aktivního volebního práva, tedy práva volit, což je 18 let, tak pro kandidaturu do Senátu, Ústavního soudu nebo na Hrad, což je 40 let. Experti by také v ústavě nestanovovali žádné omezení pro vládu, která nezíská důvěru. Pánové, teď bych vás poprosil o velmi stručnou, spíše anketní odpověď, je tuzemská ústava po těch 25 letech zralá na nějakou komplexní promyšlenou změnu? Pane doktore.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Podle, podle mě není nezbytně nutná a není, není ani možná, protože v našich podmínkách došlo ke změně ústavy vždycky jenom za okolností buď zániku státu, anebo nějaké naprosté strukturální politické krize nebo, nebo přerodu, to znamená, to říkal pan profesor Kysela opakovaně, říkal to pan docent Molek, že politici rádi chodí do sdělovacích prostředků, rádi kritizují zejména prezidenta, řekněme, že klidně i oprávněně, někdy možná neoprávněně, ale nikdy například nesáhnou k tomu, že by, že by skutečně nějakou změnu navrhli nebo jí podpořili. Vláda, která teď skončila, tak ta předložila návrh komplexní změny ústavy, nebyla úplně dokonalá, možná tak dalekosáhlá, jak by být mohla, ale poslanci jí nepustili ani do prvního čtení. Takže já si myslím, že ta ústava tak, jak je napsaná, tak může velmi dobře fungovat, fungovat i nadále a že žádná komplexní změna nezbytně nutná není, i když já bych si jí uměl představit, a to směrem k oslabení prezidenta a posílení, posílení vlády v některých směrech.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane profesore, komplexní změna ústavy, aktuální téma, nebo ne?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
No za prvé myslím, že na ní nejsou hlasy. Za druhé si myslím, že nevadí o revizi, analýze ústavy, jejích slabin mluvit, bez nutné ambice k té komplexní změně dojít, protože velmi často tím, že o nějakém problému mluvíte, si můžete ujasnit, že to vlastně problém není, že ho můžete vyřešit interpretací, že ho můžete vyřešit prováděcím zákonem a teprve když vyčerpáte tyhle možnosti, tak můžete dumat nad tím, jakým způsobem byste to ústavní pravidlo změnil. Každopádně ta ústavní pravidla se nikdy nevynutí sama, v případě, že se jim nechce někdo dobrovolně podřídit, takže potom budeme čelit témuž, když se někdo nechce podřídit těm stávajícím pravidlům, proč by se měl podřídit těm, těm novým. Takže diskuse o změně ústavy proč ne, pochybuji, že by k ní byla, že by na ní byla shoda, to koneckonců tomu, čemu teď čelíme, nejsou tyhle, řekl bych, minuciózní posuny v ústavním textu, ale je spíš něco jako takový, jako téměř útok na ústavu, který se tak možná rýsuje někde, někde za rohem v Poslanecké sněmovně, bych tak ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Možná to otevřeme za chvíli, pane docente, váhám, zda se vůbec ptát, z toho, co jste dosud říkal, je víceméně jasné, že komplexní změna asi není podle vás na pořadu dne, je lépe nechat všechno při starém tak, jak to je.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Ano, odhadl jste mě naprosto přesně, je vidět, že je poznat můj určitý citový vztah k té naší ústavě, takže bych jí spíš poznal a chránil, než nějak komplexně měnil. Na druhou stranu kdybych z těch změn, které se projednávaly u toho kulatého stolu, kdybych tam měl naopak jednu věc dodat a teď si připadám trošku, jak kdybych říkal, ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, protože je to věc, kterou rád zmiňuji, tak je to, že co myslím si, že v ústavě chybí, tak je ústavní zakotvení veřejného ochránce práv. Myslím, že po těch už takřka dvou dekádách jeho fungování a při tom, jakou si získal, jaký si získal respekt, by si zasloužil stát se opravdu ústavním orgánem i v tom směru, že by byl přímo zakotven v ústavě, takže abych to trošku vyvážil, s jednou drobnou minuciózní změnou, jak by řekl pan profesor Kysela, bych sám přišel, ale komplexní změny raději ne. Koneckonců z řady těch návrhů, které se objevovaly v posledních letech, tak mám spíš pocit, že jsou to takové návrhy ústavního kutilství a ústavním kutilům bych radši nesvěřoval nějakou komplexní změnu, maximálně tyhle drobnosti.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Pane profesore, předseda Ústavního soudu v povolebním rozhovoru pro Hospodářské noviny mimo jiné řekl, že český ústavní systém má dostatečné překážky proti ohrožení demokracie. Zmiňoval konkrétně instituci Senátu a zmiňoval taky ustanovení článku 9 odstavec 2 změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, to je ta takzvaná klauzule věčnosti. Opravdu můžeme být klidní? Zaručí tuzemská ústava to, že se liberální demokracie v Česku nestane minulostí?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Ústava to sama o sobě zaručit nemůže, protože ústava je soubor pravidel a pravidla se nikdy nevynutí sama, ta k tomu potřebují lidi. Takže stačí, aby bylo senátorům vcelku lhostejné, co se s ústavou dělá a stačí, aby bylo soudcům Ústavního soudu vcelku lhostejné, co se s ústavou dělá, a máte sice pěkně promyšlený ústavní systém, nicméně on nebude fungovat. Takže já myslím, že jsme na tom zřetelně lépe, než jsou na tom Maďaři nebo než na tom byli Maďaři, protože máme dvoukomorový parlament, který lecčemus brání, koneckonců nemusíme mluvit o Maďarech. Když se podíváme na Slovensko, vy jste začínal tím, že máme 8 novelizací ústavy, Slováci mají za stejnou dobu 17 novelizací ústavy a zvláštních 19 ústavních zákonů, mimo jiné díky tomu, že mají jenom jednokomorový parlament, který tím pádem může tu ústavu měnit snadněji, takže máme určitě výhodu v Senátu. Koneckonců ve srovnání s Polskem máme výhodu v Senátu, který je zřetelně autonomnější na Poslanecké sněmovně, než je ten polský. A zatímco v Polsku Ústavní soud je svojí existencí navázaný na Sejm, tak v našem případě je to na Ústavní soud, promiňte, na Senát, takže vymyšlené to máme lépe, ale formulujete tu otázku, jestli jí formulujete tak, že můžeme složit ruce do klína, tak to bych si myslel, že ne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Já trochu navazuju za Timothyho Snydera, který ve své knize Tyranie píše: "Instituce se neubrání samy od sebe, pokud se jim nedostává soustavné ochrany, zhroutí se jedna po druhé." To je ta situace, která hrozí? To, co tedy platí, ano, ústava není instituce, ale zakotvuje určitý systém institucí, ale ty samy o sobě neochrání demokracii.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
No, hrozí ultimátně, nakonec hrozí, nezdá se mi, že to hrozí teď, pozítří, v tomhle volebním období, to je přece jenom trošku, trošku jiné. Instituce a ústava obstojí tehdy, když v ně někdo věří. Když by byli všichni jako Pavel Molek, který má ústavu rád, má k ní citový vztah, tak potom jsme v bezpečí. Jelikož je ústava celé řadě lidí lhostejná, taky jsme na tom o něco hůře, a co hůře, ona má ústava taky asi nemalou řádku nepřátel, a to je potom ten problém, takže na Slovensku se vedou spory o to, jestli účelným garantem ústavy je Ústavní soud, anebo spíše lid, občané, jo, tak my to máme do určité míry zřetelněji než Slováci postavené na Ústavním soudu, ale pokud se občané nebudou identifikovat s tím ústavním řádem, s demokracií, s liberální demokracií a tak dále, tak ona sama se ubránit nemůže, prosadit se nemůže, protože ono to není nikdo jiný než ti občané v podstatě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, optimista je nejen Pavel Molek, ale i Pavel Rychetský. Ten výslovně v tom rozhovoru říká: "Ústavní soud by zasáhl, nedopustili bychom to." A dokonce k tomu, k té klauzuli věčnosti říká: "Účelem každé ústavy je ochránit stát před karamboly a průšvihy, které ho postihly v minulosti. Domnívám se, že tento článek se o to snaží geniálně, protože míří do budoucnosti." Pane doktore, když to vezmeme konkrétně, zrušení Senátu, je možné Senát jako instituci chápat jako tu součást, jako tu podstatnou náležitost právního státu, která je nerozbitelná?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
To, to těžko. Protože máme spoustu demokratických, demokratických států, které mají, které mají jednokomorové systémy.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To ano, ale mluvíme o českém kontextu, v tom českém kontextu, v kontextu konstrukce tuzemské ústavy patří horní komora k tomu, co zmiňuje ten článek 9 odstavec 2?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Já si myslím, že nepatří, že nic, pokud se téměř nic, pokud se jedná o strukturu státních orgánů, podtrhují téměř nic, nepatří do podstatných náležitostí demokratického právního státu. Podívejte ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co tam tedy patří?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Podívejte se na německý základní zákon, který už jste zmiňoval, když se na to podíváte, tak tam jsou ty podstatné náležitosti vyjmenované a jsou to, a jsou to hodnoty, které se týkají v podstatě záruk postavení a svobody, svobody jednotlivce. Tam dokonce, tam nenajdete, tam nenajdete o státu v podstatě, v podstatě nic. A jako co by byl problém a co by mohlo vést samozřejmě k rozvratu ústavního systému, to by bylo, kdyby se, kdyby se do té ústavy znovu zasáhlo takovým způsobem, jako to bylo při přímé volbě prezidenta. To znamená, kdyby se Senát jenom škrtl a jeho pravomoci se přesunuly třeba na Poslaneckou sněmovnu nebo nevím kam, na jiný, na jiný orgán, no tak v tom případě, v tom případě by ten, by ten problém samozřejmě mohl nastat, ale to byste mi musel ukázat nějaký text ústavy, no a já bych se vám, návrh ústavy, a pak bych se vám k tomu mohl vyjádřit, jestli já si myslím, že by to tak, že by to tak mohlo být takové ohrožení, nebo, nebo nemuselo být, ale ta otázka, ta otázka mi přijde, ta je v podstatě nelegitimní, vám to takhle řeknu, z hlediska logiky, protože Senát sám se asi, se asi nezruší, protože, protože to by byla, na to by byla potřebná změna ústa..., změna ústavy a ke změně ústavy je potřeba souhlasu Senátu, tak já předpokládám, že už z mocenského hlediska se senátoři sami, sami, sami nezlikvidují ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, mimochodem když budeme mluvit o referendu, naznačím vám určitou cestu, jak by k tomu hypoteticky mohlo dojít. Já jsem se v zásadě ptal jenom na to, co je součástí těch podstatných náležitostí právního státu? Pane profesore.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Když bychom se přidržovali těch institucí nebo organizace veřejné moci a přidrželi se současně toho německého příkladu, tak Německo je spolkový stát, to my nejsme, ale každopádně v těch podstatných náležitostech oni mají právě tu federativní strukturu, no a pak tam mají horizontální dělbu moci. Takže potom platí to, co říká pan doktor Kudrna, že nejde o to, jestli máte, nebo nemáte dvoukomorový parlament, ale jde o to, že jestli když se rozhodnete zrušit tu druhou komoru, tak co uděláte s těmi kompetencemi, které ta druhá komora má? Jinými slovy, platí to, o čem jsme mluvili u prezidenta, jestli když jste zavedl přímou volbu, neměl jste současně ten systém nějak rekonfigurovat tak, aby byl vyvážený, a to by bylo úplně to samé. Když byste to všechno nabalil na Poslaneckou sněmovnu, tak ten systém vychýlíte, řekl bych, ještě více, než když zavedete přímou volbu, protože když všechno, co dělá Senát, svěříte Poslanecké sněmovně, znamená to, že jste snížil rigiditu ústavy, že jste na ní navázal Ústavní soud, že jste odstranil v podstatě tu efektivní kontrolu zákonodárného procesu a mohli bychom pokračovat v těch dalších věcech, které Senát dělá, a to by potom mohl být problém, takže ve chvíli, kdy bychom řekli, zajistíme rigiditu ústavy pomocí referenda, takže bude rigidní touhle formou, vymyslíme nějakou jinou formu revizního procesu tím, že místo já nevím koho vytvoříme někoho jiného, tak potom teda ta rovnováha, balance by mohla být dána. Ve chvíli, kdy bychom mechanicky škrtli, tak to může být ten problém, o kterém byla řeč.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
A současně jsme ale takhle 4 roky fungovali a nikdo tehdy nepsal, samozřejmě vytýkalo se, že Senát je v ústavě a 4 roky trvalo, než, než došlo k jeho, k jeho ustavení, což mu mohlo potom způsobit i, řekněme, jeho oslabení pozice v očích, v očích veřejnosti a tak dál, no ale 4 roky, 4 roky to takhle běželo, takže také to nebyla, nebyla situace, která by byla na první, na první pohled tak kritická. Ale ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá, ale v tomto směru zřejmě asi nebyl to jenom Senát, v čem nebyla ústava naplněna, Nejvyšší správní soud.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
No tak samozřejmě, ale ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A další instituce.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Ale vy jste mluvil o tom, jestli Senát je špatnou náležitostí, takže ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, rozumím, rozumím.

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Takže první 4 roky nebyl a nevím o tom, že by existovala publikace, která by tvrdila, že ty 4 roky jsme, jsme byli za hranou článku 9 odstavec 2, to jsme, to jsme asi ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Možná byl ale /nesrozumitelné/, jenom jednoduše podle písma, podle slova a ne fakticky. Pane docente, vy jste označil ty náležitosti právního státu jako jakési zkamenění? Zkamenění ústavy nebo určitých pasáží ústavy, co to tedy přesně je ve vašem vidění?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
No, na to jsou vlastně dvě odpovědi. Jedna odpověď je komplikovaná, a to je opravdu ten výčet toho, co se dá pokládat za podstatné náležitosti demokratického právního. Kolega Maxim Tomoszek z olomoucké fakulty o tom napsal celou knihu, kde ten výčet má. Tak já bych jenom ve stručnosti řekl, že jsou to náležitosti právního státu, čili takové ty záležitosti jako garance lidských práv, obecně fungování právního státu a pak garance demokracie. To, že lid je zdrojem veškeré moci, vláda na čas, vláda většiny, ochrana práv menšiny a tak dál, a tak dál, ale já jsem spíš trošku pokyvoval hlavou nesouhlasně, aby to zas nebyla taková selanka, když jsem poslouchal pana doktora Kudrnu, protože ta zmínka o tom, že souhlasím s ním v tom, že v těch letech 93 až 96, dokud jsme neměli Senát, tak to patrně nic neměnilo na to, že jsem byli demokratickým právním státem, ale trošku se mi nad tím udělalo smutno, že je to zase další potvrzení, ta jeho připomínka, že opravdu velkou chybou bylo, že Senát nevznikl hned v tom roce 93, protože od té doby může kdokoliv, a to ještě i po 20 letech, říkat, že vlastně Senát nepotřebujeme, když jsme to 4 roky vydrželi bez něho. Je sice totiž na jednu stranu určitě pravda, že to i bez něj šlo, přinejmenším v těch letech 93 až 96, ale na druhou stranu úplně souhlasím s tím, co říká profesor Kysela, to znamená, že právě příklady sousedních zemí, to znamená Polska a zejména Maďarska, nám ukazují, jak je to skvělé, že ten Senát máme. Přiznám se, že kdybychom ho neměli, tak bych se asi při každých volbách do Poslanecké sněmovny bál, jestli dva dny hlasování nedokážou vytvořit takovou Poslaneckou sněmovnu, která úplně způsobí nějaký uragán, včetně uragánu v ústavě. Zatímco za situace, kdy máme Senát, tak každý takový uragán by se musel ještě potom zopakovat přinejmenším ve dvou následujících volbách do Senátu, čili v nejbližších čtyřech letech, a to naštěstí obvykle uragány nedělají, že by chodily s takovouhle pravidelností nebo že by trvaly tak dlouho, takže i kdyby v jedněch poslaneckých volbách třeba nějaké extremistické hnutí získalo naprostou převahu, protože by mělo úplně skvělou kampaň a fascinující heslo, tak věřím tomu, že v tu chvíli to bude opravdu právě druhá komora parlamentu, která dá lidu čas se nadechnout a třeba prozřít, že to nebude úplně to pravé ořechové, takže souhlasím s profesorem Kyselou, díkybohu za Senát.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, pánové, opusťme podstatné náležitosti právního státu, i když možná se k nim obloukem zase vrátíme, protože se teď pojďme podívat na další změny, které by se mohly v ústavě objevit, o zavádění pevných lhůt jsme už mluvili, diskutuje se ale taky o obecném referendu. To je priorita SPD Tomia Okamury. Myšlenku podporují ale taky komunisté, Piráti nebo sociální demokraté. S přípravou zákona souhlasí i vítěz voleb, hnutí ANO. To ale odmítá, aby se například rozhodovalo o vystoupení Česka z Evropské unie. Svoboda a přímá demokracie potom bude prosazovat i další změnu, a to je zrušení Senátu, téma, které jsme teď velmi podrobně probírali. Když se, pánové, budeme věnovat tomu obecnému referendu, s dovolením opět ocituju ústavu, tentokrát článek 2 odstavec 2, který říká: Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Je možné z toho vyčíst, pane doktore, že to, že nemáme obecné referendum, tak to je deficit, nenaplnění ústavy nebo je tam zásadní to slovo může, nikoliv musí stanovit?

Jan KUDRNA, katedra ústavního práva, Právnická fakulta UK
--------------------
Podle mě, podle mě to není, není ústavní deficit, to znamená, to je čistě, někdo to může vnímat z hlediska svého osobního, politického, hodnotového, to může vnímat jako deficit, a někdo jiný naopak je odpůrce přímé demokracie a příznivec reprezentativní demokracie, tak k tomu má jiný přístup, ale není to, není to stejná situace, jako když bylo napsáno, že má existovat Nejvyšší správní soud, a tam nebylo, že může být zřízen. A trvalo poměrně dlouho, řekl bych až neúnosně dlouho, než došlo tedy k vytvoření správního soudnictví například, tak tohle je úplně jiná situace. Tohle prostě je na politickém zvážení, stejně jako to, jaké parametry by to referendum mít mělo. Samozřejmě jsou některé parametry, které by mohly opět vést k rozvratu, řekněme, stávajícího ústavního uspořádání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, za chvíli to zmíníme ty konkrétní návrhy. Jenom stručně. Právě já jsem použil to slovo deficit nebo nenaplnění ústavy záměrně, protože tak přece argumentují právě stoupenci zavedení obecného referenda, ale možná mají svým způsobem pravdu. Když si vzpomeneme, za jakých okolností se ta věta do toho článku 2 odstavec 2 dostala v roce 92, to byl přece kompromis tehdy. A tehdy velká část opozice volala po zavedení obecného referenda a ta věta vlastně v tu dobu měla znamenat - odsouváme to na později. Tak v tom případě je možné mluvit o tom, že není naplněna ústava, když nemáme obecné referendum?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Z hlediska toho, té politické dohody je to samozřejmě možné, nebyla by to jediná věc, koneckonců to, co tady bylo řečeno, že ta první změna byl vlastně ten výběr mezi zeměmi a kraji, tak to byla první věc, která byla odložena. Tohle to taky, nicméně ta formulace, ta formulace je prostě výhrada ústavního zákona. Ta formulace neznamená nic jiného, než že to bude právě ústavní zákon, že to může být právě a pouze ústavní zákon, který stanoví do decizní referendum, nic jiného to neznamená, takže tady se asi ta politická logika, chcete-li, míjí s tou právní formulací.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, a teď, pane docente, prosím, pojďme vymodelovat tu situaci, když vyjdeme z návrhu SPD, kdy referendum, obecné referendum může navrhnout určitý počet, tuším, 100 tisíc občanů České republiky, ale taky, ale taky 50 poslanců anebo určitá skupina senátorů, a pro platnost takového referenda stačí, když ano řekne nadpoloviční většina hlasujících. Dostáváme se do hypotetické situace, že takto, a protože v tom návrhu to je, takto je možné měnit i ústavní zákony, že takto zrušíme Senát?

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
No, víte co, ono obecně se vlastně poměrně těžko reaguje na otázku, v jaké podobě referendum má být, nebo nemá být, a to z toho prostého důvodu, že když člověk je příliš proti referendu, tak to vypadá, že je elitář, který nechce svěřit moc lidu. Na druhou stranu třeba po zkušenosti takových referend, jako bylo teď před nedávnem referendum o brexitu, tak je zase poměrně těžké být příznivcem referenda, a to z toho prostého důvodu, že zrovna to referendum o brexitu ukázalo všechny jeho slabiny, to znamená to, že je tu teď nějaké rozhodnutí a je na politicích, kteří tak úplně neví, jak to rozhodnutí realizovat, aby jej realizovali bez možnosti kompromisu, bez možnosti dohody třeba v rámci jednotlivých částí společnosti, v případě Británie myslím územně. Zda by mohlo obecné referendum vyvolat i odstranění Senátu, popravdě řečeno, já nejsem úplně příznivcem toho, aby právě referendem mohla být přímo i měněna ústava. A to právě z toho důvodu, a tím se vracím úplně na svůj vlastní začátek, že tu ústavu vnímám jako dům, který má poměrně propracovanou statiku. A dát možnost rozhodnutím ano-ne odstranit jednu zeď nebo dvě zdi tady z toho domu pro lid, který třeba nemusí úplně vědět a nemusí být úplně informován o tom, k jakým změnám to povede ve statice toho domu, to mi přijde prostě poměrně riskantní. Ale na druhou stranu jsem moc rád, že v ústavě je otevřena možnost, aby byl přijat ústavní zákon pro referendum třeba pro takové situace, jako byl vstup do Evropské unie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Když je na stole tak zásadní rozhodnutí, konkrétní rozhodnutí, kde vlastně není jiná možnost než říct ano-ne, přistupujeme, nebo nepřistupujeme, tak je vhodné, aby se na tom podíleli všichni občané. Koneckonců dodneška je určitá pachuť, že tuhle tu možnost neměli třeba v době rozpadu československé federace.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Což je se stávajícím výročím velmi aktuální. Pavel Molek, soudce Nejvyššího správního soudu. Moc vám děkuju, přeju hezký večer.

Pavel MOLEK, soudce, Nejvyšší správní soud
--------------------
Děkuju za pozvání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Děkuju taky vám, pane doktore, Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na profesore, na vás ještě, prosím, poslední věc, taková možná trochu slavnostnější, asi před 3 dny tweetoval předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa: "Za 4 dny si připomeneme 25 let od přijetí naší ústavy, není to krásná příležitost k tomu, abychom pro příště 16. prosinec slavili jako Den ústavy?" Položil otázku Josef Baxa, jak byste na to odpověděl? Je to dobrý nápad?

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Nápad je to pěkný, nevím, jestli pro něj najdeme podporu v parlamentu, jestli by sloužil propagaci ústavy, tomu, že se ústava stane v nějaké větší míře součástí vzdělávacího procesu od základních přes střední školy, jako už tady dnes o tom byla řeč, tak by to bylo jistě, jistě ku prospěchu, protože já mám pocit, že mnohými občany je spíše trpěna, že jí tedy vnímají jako cosi, co ale možná patří těm nahoře a je součástí nějakých jejich zvláštních her a ne jako součást jejich občanského života, která slouží k jejich prospěchu. Jestli k tomuhle by stačil ten Den ústavy, mám jisté pochybnosti, ale mohl by být nějakým symbolem toho, že se o něco takového jako vysvětlování ústavy, přibližováním občanům, budeme snažit a máme se snažit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jan Kysela. Pane profesore, děkuju i vám, hezký večer.

Jan KYSELA, vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK, ústavní právník
--------------------
Rádo se stalo, na shledanou.


ÚS zrušil nástup 3. a 4. etapy EET

15.12.2017 - ČT 24 (11:00 Studio ČT24 - Zprávy)

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Plánovaný nástup třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Podle Ústavního soudu neplatí. S odloženou platností pak škrtl několik dalších ustanovení zákona. Podle premiéra Andreje Babiše je ale podstatné, že norma platí jako celek. Blíže se k nálezu zatím nechtěl vyjadřovat, protože detaily rozhodnutí nezná.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
V tomto směru by vláda musela připravit novelu, která by musela projít Poslaneckou sněmovnou a musela by v ní jasně říct, kdo patří do třetí a čtvrté vlny, kdo je z ní případně vyňat nebo říct jasná kritéria pro vládu. V tuto chvíli je jasné, že třetí a čtvrtá vlna v březnu a červnu příštího roku nenaběhne.


Ústavní soud o EET

15.12.2017 - ČT 24 (08:00 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení zákona o evidenci tržeb. Normu zpochybnilo jednačtyřicet poslanců. Vládní většina podle nich prosadila EET i za cenu porušení zákonné procedury. Šlo o ukončení rozpravy ve třetím čtení, aniž někteří opoziční poslanci dostali prostor k vystoupení. Návrh, který kritizuje také obsah zákona a jeho dopady například na malé živnostníky, požaduje zrušit zákon jako celek a nebo škrtnout některé paragrafy.


Ústavní soud o EET

15.12.2017 - ČT 24 (08:30 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Návrh na zrušení zákona o evidenci tržeb. Ústavní soud vyhlásí, jak v tomto případu rozhodl. Zákon o Elektronické evidenci tržeb zpochybnilo v minulém volebním období 41 poslanců, převážně z řad ODS a TOP 09. Chtějí buď normu zrušit úplně a nebo vyškrtat některé z jejích osmatřiceti paragrafů.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec /TOP 09/
--------------------
V návrhu jsme zejména namítali nerovné a diskriminační zacházení s podnikateli ze strany státu a také to, že pouze nařízení vlády, nikoliv zákon může stanovit výjimky pro některé skupiny podnikatelů z evidence tržeb.


Ústavní soud o EET

15.12.2017 - ČT 24 (09:30 Studio ČT24 - Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud s odloženou platností škrtl několik paragrafů zákona o elektronické evidenci tržeb. S návrhem na zrušení celé normy pravicoví poslanci neuspěly. Dvě ze zrušených ustanovení zákona podle poslanců komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů. Ústavní soud zasáhl také do úpravy identifikačních údajů na účtence.


Ústavní soud škrtá části EET

15.12.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Advokát Milan Schagerer, první host dnešní Devadesátky, vítám vás, dobrý večer.

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Opozice, ta pravicová, slaví, vláda tvrdí, že si oddechla. Sportovní terminologií, kdo je vítěz? Odpůrci EET, anebo vláda?

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
To máte pravdu. Shodou okolností jsem se nad tím taky dnes zamýšlel, když jsem to sledoval v televizi, že v podstatě oba tábory říkají, že vyhrály v tom sporu a jsou spokojeni. Ta pravda je tak někde na půl cesty, no. Fakticky je to asi tak, že Ústavní soud tedy částečně tomu návrhu vyhověl, částečně ho zamítl, je otázka, do jaké části tedy byl kdo byl úspěšný. Abych řekl pravdu, tak půl na půl, no.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když bychom to ještě zpřesnili, platí více - zákon o EET je v pořádku, ale ..., anebo platí více - zákon o EET v té podobě, ve které byl, je problematický?

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
Opět, když čtete ten nález, já jsem ho prošel, protože už je zveřejněný, tak v zásadě tam lze najít oba názory v tom odůvodnění, jelikož třeba úplně to tedy nesouvisí s tou věcnou problematikou, ale ačkoliv ten jeden tábor říká, že Ústavní soud tedy potvrdil, že ten proces přijetí toho zákona byl v pořádku, tak v tom nálezu je ve skutečnosti napsáno, že tam došlo k pochybení, ale nedošlo k pochybení tak zásadnímu, aby to tedy dosáhlo té ústavně-právní roviny a vyžadovalo to ochranu Ústavním soudem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano.

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
Takže například tohle není asi interpretováno úplně správně a jak říkám, ty názory se tam objevují vlastně oba dva a pokud by ten zákon byl zcela v pořádku, tak by asi nebylo nutno ho tedy, byť zčásti, ale zrušit. A na druhou stranu je i pravdou, že ta část tedy, která zůstala v platnosti a účinnosti, tak byla označená jako v pořádku z hlediska těch ústavně-právních principů.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A zřejmě se asi ukázalo, že nálezy Ústavního soudu je nutné číst bedlivě od A až do Zet včetně toho odůvodnění. Už jsme mluvili o reakcích politiků, zrušení části zákona o EET ocenily hlavně pravicové strany. Zároveň ale připomněly, že jsou dlouhodobě proti zavedení povinnosti evidovat tržby a budou ve sněmovně i nadále hlasovat proti.

Jan SKOPEČEK, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Alespoň dílčím způsobem se ukazuje, že Občanská demokratická strana měla pravdu, když ten zákon kritizovala od samého počátku, že je uspěchaný, že je špatně připravený, že ta plošnost elektronické evidence tržeb, která dopadá různě na různě silné podnikatelské subjekty, je zkrátka nespravedlivá, že ten zákon obsahuje řadu ustanovení, které jsou v praxi těžce proveditelné.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
--------------------
KSČM, pokud jde o EET, tak kritizovala provedení této myšlenky. Tedy nejsme pro zrušení EET, ale pro jeho revizi. A myslím si, že rozhodnutí Ústavního soudu k tomu dává výbornou příležitost, protože vláda bude muset možná už v lednu předložit novelu tohoto zákona, kam se dají inkorporovat, zahrnout potřebné změny, po kterých nějakou dobu již voláme.

Ivan BARTOŠ, předseda strany, poslanec /Piráti/
--------------------
Podle mě je velmi podstatné, aby to udílení výjimek bylo ad hoc, kdo zrovna jako je milý ministerstvu, ale aby skutečně ty segmenty trhu byly nějakým způsobem zohledněny v samotném zákoně. Navíc zmizelo, zmizí z účtenek, bude to mít nějaké drobné implementační náklady, i to DIČ, které je v daném případě vlastně rodné číslo těch osob, které podnikají. Takže je dobře, že ten zákon teď bude revidován.

Miroslav KALOUSEK, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ten zákon nebyl připravený a že se jedná o legislativní paskvil. Když si vzpomenete, říkali jsme to mnohokrát. Pan tehdy ministr financí, dnes premiér Babiš říkal, že je naopak připravený perfektně a že bude fungovat jako švýcarské hodinky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak takové jsou reakce politiků. Mimochodem ani ústavní soudci se úplně neshodli, protože pět soudců přišlo s názorem, že ten zákon by se měl zrušit jako celek, protože nepřiměřeně zasahuje do podnikatelského prostředí. O čem to svědčí?

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
Asi to svědčí především o síle toho tématu, že skutečně to tu společnost včetně odborníků na právo polarizuje, tedy přístup a náhled vůbec na ten zákon, tak jak teďka v praxi funguje. A i to může svědčit o tom tedy, že zřejmě ten zákon není tak kvalitní, aby se na něm tedy shodli všichni jednomyslně a byl považován za zdařilé dílo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To, že ten názor, zrušme celý zákon o EET, nakonec nepřevážil, je to správně? I je správně, že Ústavní soud v posledku řekl, zákon jako celek je v zásadě legitimní nástroj k tomu, jak narovnat podnikatelské prostředí a kontrolovat výběr daní?

Milan SCHAGERER, advokát
--------------------
Rozumím. To, to bych se zdráhal toto hodnotit, ale ještě je třeba si uvědomit jednu věc. Tohle asi takhle ten nález Ústavního soudu nelze interpretovat. Opravdu Ústavní soud to posuzoval z hlediska nebo tou ústavně-právní optikou, to znamená, jestli dochází k zásahům existencí toho zákona, účinnosti toho zákona, jestli dochází k zásahu do ústavních práv, jednoduše řečeno. A tady tedy dospěl k názoru, že většina toho zákona porušení nějakých ústavních práv nepředstavuje, ale to je trošku něco jiného, než když se ptáte na to, zda ten zákon tedy je v pořádku, zda je férový a tak dále.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ptám se možná tak trochu i na to ústavně-právní vyvažování, tedy to, jak nutně musel postupovat Ústavní soud. Možná abychom to upřesnili, pojďme si říct blíže, jaké škrty Ústavní soud v zákoně o EET udělal. Třetí a čtvrtá vlna EET se posouvá. V praxi se to dotkne třeba právníků, lékařů nebo prodejců na farmářských trzích. Původně se pro ně měla EET spustit už za necelý čtvrt rok. Elektrikáři, kadeřnice anebo maséři, ti všichni, ale i mnozí další si mohou taky ještě na chvíli oddychnout. Ruší se termín čtvrté vlny. Ta měla nastat v červnu 2018. Podnikatelé jsou ale pro revizi taky první a druhé vlny EET.

Zdeněk JURAČKA, předseda, Asociace českého tradičního obchodu
--------------------
Jsem pro to udělat určitou revizi EET i té první a druhé vlny, ale až na základě zkušeností. Jak se přesvědčíte o tom, že obchodník, který říká, já dělám jenom 400 tisíc ročně nebo půl milionu, jak se přesvědčíte o tom, že to skutečně dělá?

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A chystají se taky další změny. Od března příštího roku totiž nebude zákon platit ani pro platby kartou. Způsoboval prý komplikace hlavně e-shopům. Další sporný bod - identifikační údaje na účtenkách. Vadila zejména rodná čísla. No a nakonec soud se zabýval taky výjimkami z EET. Ty se týkaly třeba prodejců kaprů nebo těžce zrakově postižených. O výjimkách zatím rozhodovala pouze vláda. Ta ale nemůže přijímat opatření bez jakýchkoliv omezení. Je třeba je upravit zákonem.

Karel HAVLÍČEK, předseda představenstva, Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků
--------------------
Možná kdyby se to zavedlo už od samého počátku, tak jsme se vyhnuli někdy až příliš emotivní diskusi. Nová Poslanecká sněmovna, víceméně každá stran, ze stran tvrdí, že by tam určité změny udělala, čili bude teď čas na to to dojednat a podnikatelé nebudou nervózní.


Ústavní soud škrtá části EET

15.12.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No a pojďme se v rychlosti vrátit k aktuálnímu dnešnímu dění. Připomínám, že Ústavní soud zrušil některé pasáže zákona o elektronické evidenci tržeb. No a zásadní z toho rozhodnutí je také to, že odsunul start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a ten se měl dotknout taky zemědělců. No a našim hostem je Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Hezký večer přeju.

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Oddechli si zemědělci, že ona, tuším, čtvrtá vlna pro zemědělce je odsunutá nejméně o rok, jak jsme slyšeli paní ministryni financí, anebo jsou spíš, lidově řečeno, naštvaní, protože se už chystali?

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Takhle, my jako Zemědělský svaz jsme dlouze diskutovali, když se připravovala elektronická evidence tržeb, zda podpořit, nebo nepodpořit tu myšlenku. Nakonec jsme se spolu s ostatními zaměstnavatelskými svazy domluvili na tom, že je potřeba narovnat podnikatelské prostředí v České republice a podpořili jsme elektronickou evidenci tržeb. Nicméně samozřejmě zemědělství jako obor je poměrně specifický a rozmanitý a uvědomujeme si, že určité skupiny především těch menších zemědělců mohou mít problém se zavedením elektronické evidence tržeb. Když si uvidí..., když si představíte, řeknu příklad, třeba takového včelaře, každý z nás čas od času nakoupí med u nějakého malého včelaře, tak představa, že on prodá pár sklenic medu za rok a bude dělat elektronickou evidenci tržeb, tak pro něho je to zbytečná administrativa a byrokracie navíc. Na druhou stranu každá výjimka vytváří nějaké nerovné postavení pro určitou skupinu, takže i to je jedna z těch věcí, kde velmi složitě hledáme nějaký konsensus mezi zemědělci.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Úleva nebo naštvání z toho verdiktu?

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Já musím říct, já musím říct, že co se týká těch větších zemědělců, ty nějaký velký problém s elektronickou evidencí tržeb nemají, protože velká většina jejich produkce se realizuje prostřednictvím fakturace, takže oni neevidují. U těch menších zemědělců, kteří realizují svou produkci právě prodejem na farmářských trzích třeba například, tak tam může být úleva.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
To, že se teď vlastně otevřela Pandořina skříňka a znovu se budou schvalovat ty výjimky, navíc se silou zákona, využijete té situace k prolobbování nějakých dalších výjimek pro tuzemské zemědělce?

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Já si dokážu představit, že ta výjimka pro farmářské trhy by mohla být v zákoně ukotvena, dokážu si představit nějakou výjimku pro někoho, kdo zemědělství nerealizuje nebo ten prodej nerealizuje v hlavním pracovním poměru, je to nějaká jeho vedlejší podnikatelská aktivita, nicméně jak říkám, pro nás je příliš nešťastné v okamžiku, kdy bude příliš mnoho těch výjimek, protože jakmile uděláte velké množství výjimek, tak se vlastně celá ta myšlenka srovnání podnikatelského prostředí roztříští, takže my spíš si myslíme, že by bylo daleko jednodušší vytvořit nějakou minimální daň, která by byla pro ty nejmenší zemědělce efektivnější a smysluplnější a vyhli by se ti tam tím způsobem elektronické evidenci. To je možná, a teďka tím rozhodnutím vytvoříme nějaký prostor pro diskusi, a možná že ta výjimka se pro ty malé farmáře vytvoří.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jenom stručně, to, že se ty výjimky budou muset schvalovat zákonem, nahraje to tomu, že jich bude spíše méně než více? A tedy že to bude tak, jak si přejete?

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Já se obávám, že nikoliv. Já se obávám, že těch výjimek bude více, protože se to zase stane politikum a v současné době při současném rozložení v Poslanecké sněmovně se obávám, že spíše tady bude daleko větší diskuse a daleko větší tlak na výjimky, což ten systém nakonec může znevěrohodnit a v podstatě i zneefektivnit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Moc děkuju za to, že jste přišel, přeju hezký večer.

Martin PÝCHA, předseda, Zemědělský svaz ČR
--------------------
Já taky děkuji, hezký večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
No a to už byla poslední informace dnešní Devadesátky, tedy téměř poslední, ještě předpověď počasí. Hezký večer.


Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o EET

15.12.2017 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud dnes vyhlásí rozhodnutí o návrhu na zrušení zákona o evidenci tržeb. Žalobu iniciovali pravicový poslanci. Navrhli soudu buď zrušit zákon jako celek a nebo škrtnout některé z jeho 38 paragrafů.

redaktorka
--------------------
Soudci o návrhu už opakovaně diskutovali. Tento týden dospělo plénum k rozhodnutí. Dnes je na programu jen vyhlášení nálezu. Nikoliv ale veřejné projednávání návrhu.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
--------------------
Vlastně před ústavním soudem stojí dvě polohy. První je zda vůbec tento princip EET v té podobě v jaké je. Je ústavně komfortní, zda není přílišným zásahem do svobody podnikání. Na druhé straně může převážit názor, že to ústavně komfortní je leč, že některé části toho zákona by vyžadovali přece jenom jinou úpravu.

redaktorka
--------------------
Normu, která upravuje elektronickou evidenci tržeb, ale také třeba účtenkovou loterii zpochybnilo ještě v minulém období 41 opozičních poslanců. Návrh kritizuje jak proceduru přijetí, tak i obsah zákona a jeho dopady. Třeba na malé živnostníky, nebo důchodce, kteří si příležitostně vydělávají prodejem.

Martin PLÍŠEK, bývalý poslanec /TOP 09/
--------------------
V návrhu jsme zejména namítali, nerovné a diskriminační zacházení s podnikateli ze strany státu.

redaktorka
--------------------
Na proceduře přijetí, pak iniciátoři návrhu napadají, že rozprava skončila ve třetím čtení, aniž někteří opoziční poslanci dostali prostor k vystoupení. Ministerstvo financí dnes argumentuje pozitivním dopadem EET na rozpočet. Obavy, že systém zlikviduje drobné živnostníky se prý zatím nepotvrdily.

Martin JANEČEK, generální ředitel Finanční správy zdroj: OVM, 10.12. 2017
--------------------
Elektronická evidence tržeb nám přináší 4,1, 4,1 miliardy naplní letošní plán, který si ten projekt přecevzal, dokonce ho překročí.

Jan RAMBOUSEK, člen rady Unie daňových poplatníků ČR. Zdroj: OVM, 10.12. 2017
--------------------
V současné době taky je udělanej rozbor EET, kdy přínosu EET, kdy v těch oblastech, které nejsou zatíženy tím EET, tak vzrostl ten procentuélně ten tržby mnohem více, než v těch oblastech kde to EET zatíženo je. Takže my tady máme řadu nepřesných čísel.

redaktorka
--------------------
Podle předsedy ústavního soudu Pavla Rycheckého bylo rozhodování tentokrát náročné.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
--------------------
Nepochybně to patří k relativně náročnému posuzování z hlediska ústavnosti a to proto, že ta záležitost značně přesahující do fiskálních zájmů státu do ekonomiky.

redaktorka
--------------------
Po roce fungování eviduje systém EET tržby 161 tisíc podnikatelů. Dalších 300 tisíc by se do systému mělo zapojit ve třetí a čtvrté vlně. Objevují se ale úvahy o možných změnách. Zejména vyjmutí ze systému pro nejmenší živnostníky.


Změny v EET

15.12.2017 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Elektronická evidence tržeb a dnešní zásah Ústavního soudu. První téma. Soudci evidenci sice ponechali jako celek v platnosti, citelně ji ale upravili. Zrušili hned několik ustanovení. Nález říká, že výběr daní je legitimním cílem. Kritizuje ale způsob zavádění EET. I proto zrušil třetí a čtvrtou fázi, která měla povinnost příští rok rozšířit na zmíněné statisíce dalších podnikatelů a řemeslníků. Ústavní soud evidenci tržeb zkoumal na základě stížností 41 pravicových poslanců. Ti opatření napadli u nejvyšší justiční instance loni v červnu.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
12 měsíců a 15 dní. Tak dlouho musí část podnikatelů evidovat tržby. Do svých hotelů a restaurací EET zavedl taky Lukáš Žaludek.

Lukáš ŽALUDEK, ředitel sítě hotelů a restaurací
--------------------
Tak je to pomoc v tom, že máme jasně evidovaná data prostě o tom, jaké byly tržby a můžeme si to kdykoliv zkontrolovat.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Naopak podnikání kvůli evidenci už před rokem vzdala Jarmila Sedlaříková. Dveře její tehdejší restaurace jsou zavřené i dnes.

Jarmila SEDLAŘÍKOVÁ, majitelka restaurace, Počenice /30. 11. 2016/
--------------------
Počítač nemám, nic a obávám se, že bych to nezvládla.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
A stejně jako se liší názory podnikatelů, rozděluje EET i politiky. Skupina poslanců primárně požadovala zrušit zákon jako celek. Odmítali ale taky, aby povinnost platila pro e-shopy nebo aby mezi identifikačními údaji na účtence bylo rodné číslo. Jak se soud k výhradám postaví, sledoval přímo v Brně jako jediný z politiků Marek Benda.

Marek BENDA, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Myslím, že to je naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Andrej BABIŠ, premiér, bývalý ministr financí /ANO/
--------------------
Ústavní soud řekl, že EET, zákon o EET není protiústavní a že je to legitimní nástroj na výběr daní a to, to si myslím, že je nejdůležitější.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo financí už teď připravuje novelu zákona o elektronické evidenci tržeb a po dnešku bude reagovat i na názor soudu, třeba v tom, že v ní budou jasně dané podmínky, kterých podnikatelů se systém týkat nebude.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě budeme navrhovat ty nejmenší fyzické osoby, budeme to pravděpodobně navrhovat ve vazbě na paušální daň. Určitě tam dáme ty, které jsou dneska vyňati nařízením vlády. Budeme zvažovat, jestli nevidomé osoby tam necháme.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než začne nový zákon platit, nebude se k povinnosti muset připojit nikdo z třetí ani čtvrté vlny, třeba řemeslníci.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
--------------------
Za nejčistší řešení tedy nadále pokládáme zrušení zákona jako celku, tak, jak si to myslí i pět soudců Ústavního soudu.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu /ČSSD/
--------------------
Teď je důležité, aby ty podmínky byly nastaveny správně podle nálezu Ústavního soudu a samozřejmě také, aby nebyly diskriminační.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
EET jako velké politické téma se tak do sněmovny vrátí za několik týdnů. Schvalování původní normy dnes přitom Ústavní soud taky kritizoval. Poslancům vadilo, že tehdejší koalice ukončila rozpravu v rozporu s jednacím řádem.

Josef FIALA, soudce Ústavního soudu
--------------------
K tomu porušení došlo jak samotnou Poslaneckou sněmovnou, tak jejím tehdejším předsedou.

Jan HAMÁČEK, místopředseda strany a sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já to chápu jako mimořádné opatření, které by se nemělo zneužívat, nicméně pro ten, pro ten konkrétní případ adekvátní.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Než se politici dohodnou na nových výjimkách, platit zatím budou ty stávající. Třeba to, že se povinnost nevztahuje na prodejce vánočních kaprů. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministryně financí Alena Schillerová. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Dobrý večer. Vítám vás.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, připravujete změny. Začněme u těch změn, pokud takové plánujete, koho se elektronická evidence tržeb bude týkat? Jaké změny chcete zavést?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já bych především úvodem chtěla říct, že my dnešní rozhodnutí Ústavního soudu považujeme za úspěch, protože Ústavní soud jednoznačně řekl, že zákon o evidenci tržeb je legitimním nástrojem, že není, nejen, že je v souladu s ústavou, ale současně legitimním nástrojem prověřování daňových povinností. To bych chtěla říct. A rozhodně neřekl a nezrušil třetí a čtvrtou fázi, jak zaznělo v reportáži, ale odložil ji. Čili jinými slovy okruh poplatníků, na které dopadá, tak neustále zůstávají v zákoně zachováni, zachováni a odložena je vlastně doba realizace do doby, než vlastně přijmeme nový zákon, než ten vstoupí v účinnost a tam upravíme veškeré výjimky, se kterými počítáme. Jinými slovy, já si dovolím takové malé přirovnání.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, paní ministryně. A právě proto, že tohle jsme od vás dnes slyšeli celý den, proto jsem se zcela záměrně ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... rovnou ptal na ty konkrétní návrhy, se kterými budete přicházet. Tedy jaké změny, ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... pokud jde o to, na koho se bude elektronická evidence vztahovat, připravujete. A řekněme teda, já to ještě upřesním, tu otázku, jak podnikatele rozdělíte podle finanční hranice, na koho se bude vztahovat, na koho ne.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Každopádně my jsme už uváděli několikrát, že tato vláda připravuje změny, připravovali jsme ji formou nařízení vlády, teď ji tedy vložíme přímo do novely zákona, na které pracujeme už nějakou dobu, a chceme vyjmout ty nejmenší. Chceme to provázet s tzv. paušální daní, to znamená chceme vyjmout ty, kteří získají formou rozhodnutí finančního úřadu rozhodnutí o stanovení paušální daně, kde potom už se neprovádí daňová kontrola, nemusí vést účetnictví a ty chceme vyjmout z EET. Chtěli bychom, aby se o týkalo těch nejmenších a vlastně zvažujeme příjmy, jsou tam dvě varianty, samozřejmě my obě propočítáváme a zvažujeme. Jedna varianta je s příjmy do 250 tisíc korun ročně, druhá varianta je s příjmy do 500 tisíc korun ročně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Skopečku, Občanská demokratická strana bude navrhovat zrušení EET?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Bezesporu, nicméně dovolte, já tady s paní ministryní takhle mluvím poprvý poté, co je jmenována, tak mi dovolte jí pogratulovat a je naděje snad, že budeme mít polemiky korektní a chtěl bych jí popřát úspěch. To je za prvý.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pojďte do té korektní polemiky teď.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
A do té korektní polemiky. Já nechápu, že paní ministryně může ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
... říkat pár hodin poté, co Ústavní soud konstatoval, že byl porušen jednací řád sněmovny, když byla schvalována EET, že nebyly, že nebyly správně zcela analyzovány dopady elektronické evidence tržeb na jednotlivé skupiny podnikatelů. V tom Ústavní soud říká, že není možné říkat, že když se kácí les, tak lítají třísky, což byl princip při schvalování tohoto zákona. Čili já fakt nechápu, jak někdo může říkat pár hodin poté, co Ústavní soud takto vážná, takto vážná, tak vážné věci říká, tak to nelze považovat skutečně za úspěch.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak to je stejný úvod, jako měla paní ministryně, taky jsem ji nechal. Pojďme k těm konkrétním věcem. Budete navrhovat zrušení tohoto zákona?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Tak my jsme rádi, že nedojde k rychlému náběhu těch dalších fází.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budete navrhovat zrušení toho zákona?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
My jsme to už několikrát dělali. Nepodařilo se to.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže teď už ne, i když to máte v programu, tak ne.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já si nejsem jistý. V okamžiku, kdybysme zjistili, že je naděje v Poslanecké sněmovně získat pro zrušení elektronické evidence tržeb většinu, tak to bezesporu uděláme, protože si myslíme, že ten koncept, ten systém je špatný jako takový. Samozřejmě ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A je taková naděje?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já myslím, že v této konstelaci sněmovny úplně zrušení pravděpodobné není, nicméně myslím si, že se přece jen ta sněmovna proměnila, že je jiná, než byla ta sněmovna před volbami, a že je tam větší naděje, že ten systém bude více liberální, že zejména na ty malé střední podnikatele bude přece jenom se dívat citlivěji, a že je naděje i podle mého názoru, že ty fáze, se kterými paní ministryně počítá, takže nemusí být úplně tak jasné, že projdou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak se ho tedy budete snažit změnit? Předpokládám, že budete něco navrhovat.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Tak my teď budeme čekat, s čím přijde paní ministryně, protože ten Ústavní soud řekl, že pokud chce vláda vůbec uvažovat o tom, aby ty další fáze pokračovaly, tak to musí být prostě dobře připravený zákon, nikoliv špatný zákon, narychlo připravený, neanalyzovaný, tak, jak ho předchozí vláda předložila a protlačila navzdory, navzdory jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Tak budu muset připravit nějaký kvalitnější zákon a to je bezesporu zase chvíle, kdy to téma bude otevřené a kdy je možné v tom zákonu, v tom zákonu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pořád jste mi neřekl, co se tam pokusíte protlačit, lidově řečeno.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
No, já, my se budeme snažit především, aby ty další fáze elektronické evidence tržeb nenastaly. To znamená to, co dneska ten Ústavní soud umožnil, že to zpomalil nebo zrušil ten náběh těch dalších fází, tak my budeme samozřejmě usilovat o to, aby ty další fáze už nikdy nepřišly. To je zcela zřejmé.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, proč vlastně ty změny děláte, mimo jiné i v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, což samozřejmě musíte v tomto případě, ale když říkáte, že jste sami začali připravovat některé změny, proč už v tom zákoně nejsou, když třeba to, že nejmenším živnostníkům to způsobí velké problémy, tak o tom se už při schvalování toho zákona mluvilo horem dolem. To tam vůbec nemuselo být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak otevřel jste celou řadu témat. Já si dovolím teda nejdříve poděkovat panu Skopečkovi za blahopřání. Těším se také na konstruktivní spolupráci. A dovolte mi přece jenom to přirovnání, vy jste mě přerušil před tím. Pan ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, já jsem otevřel jedno téma a to se týká toho, proč ty změny děláte až teď, když některé v tom zákonu, některá ustanovení v tom zákonu vůbec nemusela být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Hned to vysvětlím. Jenom mně dovolte to přirovnání. Ústavní soud řekl: Elektronická evidence tržeb je dobře rozjetý vlak, který jede správným směrem, a vy si rozmyslete, které vagony k němu připojíte, protože pokud je tam připojíte, už je nepůjde odpojit. Asi tak bych si dovolila tu parafrázi. A teď se vracím k těm změnám. Už v loňském roce podal tehdejší ministr financí Babiš v roli poslance pozměňovací návrh, kde chtěl vyjmout vlastně osoby s příjmy do 250 tisíc, které získají takzvanou paušální daň. Tento návrh vlastně se vůbec nedostal na pořad jednání, neprošel. Máme tady, my pracujeme na novele, my jsme to signalizovali několikrát. My jsme zvažovali právě vynětí formou nařízení vlády, protože byl volební rok a podání jakékoliv novely by prostě bylo nemožné z technických důvodů. A jenom k tomu špatně připravenému zákonu. Já bych chtěla říct, že ten zákon měl velice důkladnou RIA. My jsme spolupracovali s Asociací českého tradičního obchodu, se Svazem obchodu cestovního ruchu, s Asociací malých, středních podnikatelů, mimo jiné Hospodářskou komorou, mimo jiné všechny tyto svazy, komory nás podporují. Já dokonce, mně zaslal nedávno prezident Asociace tradičního českého obchodu otevřený dopis, který poslal předsedovi ODS a kde vlastně ho upozorňuje na to, kde bere, kde bere tu jistotu, že podnikatele nepodporují zákon o EET. Oni například zastupují 7 tisíc malých prodejen. Svaz obchodu a cestovního ruchu zastupuje, zastupuje subjekty s půl milionu zaměstnanci. Asociace malých, středních podnikatelů zastupuje 260 tisíc podnikatelů. A všechny tyto svazy a komory nás podporovaly. Takže já si myslím, že není vůbec pravdou, že nemá podporu podnikatelů. Takže my jsme, takže ta RIA byla velmi kvalitně, dokonce tehdy komise RIA Legislativní rady vlády vyjádřila pochvalu nad takto zpracovanou RIA. Takže my jsme analyzovali a konzultovali v průběhu přípravy zákona vlastně všechny tyto možné situace. Nicméně jsme rok od účinnosti zákona, máme za sebou rok aplikační praxe a máme za sebou určité zkušenosti a nasloucháme veřejnosti, hovoříme s podnikateli, a proto jsme začali připravovat tuto novelu. A protože byl volební rok, mezi tím se přiblížila účinnost třetí a čtvrté fáze, tak jsme zvažovali formu nařízení vlády. V tuto chvíli jsme v jiné situaci. Ústavní soud odložil třetí a čtvrtou vlnu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tady už se trochu opakujete, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže my připravíme vše do novely. Ano, souhlasím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já chci dát prostor ještě panu, panu Skopečkovi.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže asi tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ten zákon dobře připravený.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Rozhodně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To, o čem paní ministryně teď mluvila, že i podnikatelé, měli podporu podnikatelů. To zaznívalo i dnes ve vysílání České televize. Tady nebylo nějaké velké jásání podnikatelů, že se něco ruší. Naopak řada z nich, netvrdím, že úplně všichni, ale řada z nich říkala, no, to narovnává tržní prostředí, my s tím souhlasíme, s principem.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já se s podnikateli bavím, bavím se i s malými a středními a zejména ti malí a střední proti tomu velmi hlasitě, hlasitě vystupovali celou dobu. Koneckonců spolek živnostníků, teď asi necituju úplně dobře název toho sdružení, proti tomu bojuje celou tu dobu. Čili zejména malí a střední podnikatelé opravdu z tohoto nástroje nadšeni, nadšeni, nadšeni nejsou.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pan Havlíček to zrovna vítal. Ona je pak ještě jiná skupina malých a středních podnikatelů. Ti to nevítali, to je pravda. Ano.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Já opravdu z podnikatelského sektoru slyším, slyším řadu výhrad a koneckonců mám pocit, že i Občanskou demokratickou stranu volila řada podnikatelů a živnostníků právě proto, že to byla jedna z našich vlajkových lodí, boj proti EET. Ale já bych se zastavil u jedný věci, která podle mého názoru nebyla korektně řečena. Ústavní soud v žádném případě neřekl, že je to dobrý projekt. V žádném případě neřekl, že je to dobře rozjetý vlak. Koneckonců ani to není role Ústavního soudu. My jsme k Ústavnímu soudu nešli proto, aby zkoumal, jestli je to dobré, nebo špatné hospodářsko-politické opatření. To je, to musí udělat parlament. To je politický souboj.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
On neřekl, že je to dobře rozjetý vlak. Řekl, že výběr daní je legitimní cíl a toto je cesta k naplnění toho legitimního cílu. To řekl Ústavní soud.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Na tom se bezesporu shodneme, ale nekomentoval, že elektronická evidence tržeb je tím správným a jediným možným způsobem, jak vybírat v České republice daně. On pouze konstatoval, zda to je legitimní nebo protiústavní opatření, nebo není. Ale Ústavní soud tu nemáme od toho, aby politicky hodnotil nějaké opatření. To je skutečně na nás pod..., politicích a my jsme se ani na Ústavní soud kvůli tomu neobraceli. My jsme se obraceli z hlediska práva, z hlediska ústavnosti toho přijímání. To je jedna věc. A asi vše.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, velice krátkou odpověď prosím. Kdo vás podpoří ve sněmovně? Máte tu podporu dojednanou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To samozřejmě v tuto chvíli je předběžná otázka. My nejdříve musíme připravit, dobře připravit novelu, konzultovat ji se svazy, komorami, konzultovat ji s veřejností, a pak zahájíme, pak ji, až budeme připraveni, tak samozřejmě ji pustíme do řádného legislativního procesu a budeme se snažit přesvědčovat zákonodárce k tomu, aby ji podpořili.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, rozumím tomu, jenom jsem se ptal, jestli už ta podpora je, nebo není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Takže v tuto chvíli vám to neřeknu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, ano, rozumím tomu. Je na to koneckonců i čas. A poslední věc.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli je to brzo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bude vláda omezovat debatu v Poslanecké sněmovně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak to se mě ptáte. Já nejsem ani, já nejsem ani člen Poslanecké sněmovny. To bude otázka na zákonodárce. Já si myslím, že nikoliv ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, ale jste ministr, který to tam bude předkládat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
... protože Ústavní soud ... Ano, já osobně, když jsem si četla nález Ústavního soudu, tak on samozřejmě vytýkal tuto skutečnost, že byla omezena debata, nicméně nepovažoval to, když to volně budu parafrázovat, za tak závažnou chybu, aby zákon zrušil. Takže já se domnívám, že omezování debaty a máme tady dneska nový zákonodárný sbor složený z nových poslanců, vyspělých, zkušenějších, takže já předpokládám, že nic takového nenastane.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale zároveň Ústavní soud řekl, že to bylo porušení zákona přerušení té debaty. Jak k debatě přistoupí opozice? Každý jednou a dost?

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
To netuším. My skutečně budeme chtít ukázat, že to světélko na konci tunelu, se kterým dneska přišel Ústavní soud a zrušil tu druhou a třetí fázi, takže by z něj mohlo být pro podnikatele sluníčko. Budeme chtít přesvědčit novou vládu a nové kolegy v Poslanecké sněmovně, že skutečně takto restriktivní plošné opatření, jakým EET bylo nastaveno, není dobrá cesta a budeme třeba přesvědčovat kolegy, aby formou paušální daně ulevili našim nejmenším a středním podnikatelům tak, aby si tito podnikatelé zaplatili nějakou paušální daň a více je stát neotravoval, protože ti malí a střední podnikatelé skutečně nejsou ti, od kterých utíká nejvíce daňových úniků a nejsou to ti, kteří by snad mohli zachránit český státní rozpočet.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budeme to sledovat. Paní ministryně, děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na shledanou. Děkuji za pozvání. Přeji všem hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A děkuju i Janu Skopečkovi, se kterým se ovšem v Událostech, komentářích ještě uvidíme. Takže prozatím na shledanou.

Jan SKOPEČEK, poslanec, ekonomický expert strany /ODS/
--------------------
Prozatím na shledanou.


Zprávy v 10 15. 12. 2017

15.12.2017 - ČT 24 (10:00 Zprávy)

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
ZPRÁVY V 10 Zásah Ústavního soudu do zákona o elektronické evidenci tržeb, zrušil několik ustanovení. Poslance čeká jednání o rozpočtu nebo výběr šéfa komise pro kontrolu inspekce bezpečnostních sborů. V Bruselu pokračuje summit unijních lídrů, včera se neshodli na řešení migrační krize. 9 prezidentských kandidátů už zná své volební číslo, to je uvedeno na hlasovacích lístcích. Pietní akce za oběti požáru výškového domu Grenfell Tower. Dobré dopoledne. Začínají ZPRÁVY České televize. Ústavní soud s odloženou platností škrtl několik paragrafů zákona o elektronické evidenci tržeb. S návrhem na zrušení celé normy pravicoví poslanci neuspěli. Dvě ze zrušených ustanovení zákona podle poslanců komplikovala evidenci u bezhotovostních plateb a internetových obchodů. Ústavní soud zasáhl také do úpravy identifikačních údajů na účtence. Nebude se na nich objevovat rodné číslo prodejců. -Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2018. Ve zbývající části se návrh zamítá. -Soud se zabýval také samotným schválením zákona o EET na půdě parlamentu. Tehdejší šéf sněmovny Hamáček podle rozhodnutí porušil jednací řád, když předčasně ukončil sněmovní rozpravu. Opozice ale měla prostor uplatnit své názory. -Ústavní soud též s ohledem na svoji předchozí judikaturu nedospěl k závěru, že by došlo k porušení práv opozice či principů demokratického právního státu na poli tzv. parlamentárního práva v takové intenzitě, která by mohla vést k derogaci zákona. Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli projednat v takzvaném druhém čtení návrh státního rozpočtu na příští rok. Dolní komora zatím schválila základní parametry, jako jsou výdaje, příjmy a schodek. Pravděpodobně dojde ke změnám v jednotlivých kapitolách. Sněmovní strany chtějí přidat například školství, sociálním službám nebo zemědělcům. Vůbec poprvé je státní rozpočet dílem dvou vlád. Ministerstvo financí ale zůstává v rukou hnutí ANO a nová šéfka resortu nechce do návrhu svých předchůdců Andreje Babiše a Ivana Pilného příliš zasahovat. -Ráda bych udržela rozpočet tak, jak byl navržen. Ale je to otázka dalších debat. -Sněmovní strany ale chtějí přesunovat peníze mezi jednotlivými kapitolami. Ve hře je například návrh přidat kolem 3,5 mld. Kč na sociální služby. -Jestli dokáže ministerstvo financí a kolegové najít celé 3 mld. Kč, to si úplně jistý nejsem, ale o nějakou podporu do této oblasti budeme usilovat asi všichni. -Tam bude variantně 3,4 mld. Kč, 3 mld. Kč, ale to minimum, pod které by určitě z našeho pohledu neměla ta částka klesnout, je 1,6 mld. Kč. -Peníze by měly jít hlavně na zvýšení platů pracovníků v sociálních službách, které se pohybují kolem 25 000 korun hrubého. Při projednávání ve sněmovně patřilo toto téma k nejčastěji debatovaným. -Naše hnutí podporuje od počátku zvýšení finančních prostředků pracovníkům v sociálních službách. -Myslíme si, že to je opravdu nutné dorovnat. -Poslanci z rozpočtového výboru podpořili taky víc peněz pro školství. Učitelům mají znovu vzrůst od 1. září mzdy nejméně o 15 %, nepedagogickým pracovníkům o 10 %. -Také speciální školy, které dlouhé roky nemají dost financí na učebnice, které např. pro děti, které jsou nevidomé nebo mají jiné potřeby, jsou dražší a nedostupnější, takže i tyto speciální školy si polepší o 100 mil. korun. -Hnutí ANO chce také přidat zemědělcům na dotacích tak, aby stejně jako v minulých letech měli 3 miliardy korun. -Pan ministr navrhl dotaci 2 mld. Kč. Proto jsme přijali ten pozměňovací návrh, abychom miliardu v rámci rozpočtu ministerstva zemědělství přesunuli právě na podporu těchto národních dotačních titulů. -V druhém čtení se dnes poslanci budou zabývat i množstvím dalších pozměňovacích návrhů. Závěrečné hlasování se pak očekává příští týden. Dění ve sněmovně bude celý den sledovat Mariana Kopecká. Jedním z prvních bodů je volba předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jak se strany a hnutí staví k podpoře jediného kandidáta, kterým je Zdeněk Ondráček z KSČM? Co už na plénu zaznělo? -Diskuse byla poměrně dlouhá, něco přes půl hodiny. Kopírovala názorový střet 2 táborů právě kvůli nominaci Z. Ondráčka, jediného možného předsedy komise. Jedna pomyslná strana upozorňuje na jeho minulost před rokem 1989, kdy zasahoval proti demonstrantům jako člen pohotovostního pluku. Mnozí to považují za nepřijatelné. Tento člen KSČM neprovedl nikdy žádnou sebereflexi a neřekl, že by svého činu litoval. Proto někteří poslanci budou hlasovat proti Z. Ondráčkovi. Na druhé straně stáli komunisté. Tvrdí, že Z. Ondráček je odborníkem ve svém oborua a že by měl být zvolen. Uvidíme, jestli jejich názor nebude osamocen. U hnutí ANO jsou šance na zvolení zhruba vyrovnané, i když většina se asi postaví proti jeho jménu. Uvidíme asi za necelou hodinu, kdy mají volby proběhnout. Pak už bude jasněji. Co by se dělo, pokud by se Ondráček do čela komise nedostal? Komunisté mohou vybrat jiného vhodného kandidáta nebo by se předsednictví komise přiřklo jiné straně. Šéf volební komise říká, že pokud se bude volit znovu, bude to až v lednu. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně zprostil výkonu funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou. Zdůvodnil to tím, že Králová čelí dvěma kárným řízením. Podle Pelikána nerespektuje názory nadřízených soudů a protahuje některá trestní řízení. Soudkyně mimo jiné opakovaně osvobodila Janu Nečasovou v kauze Vojenského zpravodajství. -Já jsem si vyžádal kárnou žalobu, která je v krátké době druhá. První jsem podal v jiné věci na tuto soudkyni já sám. Druhou nezávisle na mně podal předseda městského soudu. Vždy jde o vážné vyřčené pochybení. V obou případech je navrhováno zbavení funkce soudce. To už je situace, kdy se mi zdá, že je nezbytné v zájmu ochrany důvěry veřejnosti v justici pozastavit funkci soudkyně. Šéfové států a vlád zemí Evropské unie se na summitu v Bruselu opět neshodli na řešení migrační problematiky. Odlišné názory panují v pohledu na vzájemnou solidaritu při přijímání migrantů. Při odchodu z jednání to uvedla například německá kancléřka Angela Merkelová. Dnes mají lídři 27 členských zemí na programu budoucnost hospodářské a měnové unie i stav jednání o brexitu. Evropští lídři diskutovali do půl jedné v noci. Ani to ale ke shodě mezi západem a východem kontinentu nepomohlo. -Řekla jsem jasně, že nejsem spokojena s tím, že naše pravidla nefungují. Solidarita nemůže být jen vnější, ale také vnitřní a v tomto směru máme opravdu co dělat. Vzájemné pozice se nezměnily, ale budeme pokračovat v práci do června příštího roku. -Kvóty pro přerozdělování migrantů vytrvale odmítají hlavně země Visegrádské čtyřky, a to Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. V názoru, že mechanismus je nefunkční, je podpořil i předseda Evropské rady Donald Tusk. Český postoj teď poprvé obhajoval nový premiér Andrej Babiš. -Ty kvóty jsou nepřijatelné. Znovu jsem zdůraznil, že to řešení je mimo Evropu -Visegrádská čtyřka chce místo přijímání migrantů řešit problémy v místech, kde vznikají. Přispěje například 35 miliony eur do unijního fondu pro Afriku, slibuje posílat experty, policisty a vojáky do krizových oblastí, pomoci s ochranou hranice. Některým zemím jako například Řecku, kde jsou už skoro dva roky zablokovány desetisíce migrantů, to ale nestačí. -Začal Tsipras, samozřejmě Řecko. Někteří byli dost agresivní. Já myslím, že se dá na tom zapracovat. Získáme na to spojence. -Jsem rád, že Visegrádská čtyřka hodlá investovat do řešení migrace 35 milionů eur, ale to je samozřejmě to, co dělá každá země, Nizozemsko i ostatní. Není možné, aby to nahrazovalo ochotu podělit se o to, co opravdu hoří. -Podle předsedy Evropské komise není zažehnána ani možnost, že ostatní země V4 přehlasují, jako se to stalo už v září 2015. -Pokud se nedohodneme pomocí konsensu, nemůžu vyloučit, že u některých důležitých věcí zvolíme hlasování kvalifikovanou většinou. -Unijní lídři jednali taky o sankcích proti Rusku, které prodloužili o další půlrok. Tématem byl i status Jeruzaléma. Evropa i nadále preferuje existenci nezávislého Izraele a Palestiny s tímto hlavním městem. Dnes bude summit diskutovat o budoucnosti hospodářské a měnové unie. Rozhodne také, zda rozhovory s Londýnem o brexitu postoupily natolik, že bude možné spustit jejich druhou fázi, tedy jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů. Prezident Miloš Zeman bude o znovuzvolení v lednových volbách usilovat s číslem sedm. Akademikovi Jiřímu Drahošovi pak v losování připadla devítka. Čísla před chvílí oznámila Státní volební komise. S číslem jedna jde do boje o Hrad bývalý premiér Mirek Topolánek. Dvojku má textař Michal Horáček. Trojkou je diplomat Pavel Fischer. Po něm následuje se čtyřkou Jiří Hynek. Pětku má šéf strany Rozumní Petr Hannig, šestku bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a osmičkou je lékař Marek Hilšer. Mírové rozhovory o Sýrii znovu končí nezdarem. Osmé kolo vyjednávání v Ženevě ztroskotalo na sporu o budoucnost prezidenta Bašára Asada. Opozice trvá na jeho odstoupení. V takovém případě ale vládní delegace odmítla přímé rozhovory. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura rozhovory zhodnotil jako promarněnou příležitost. Obvinil vládní delegaci, že se jednat ani nesnažila. -Nyní k vám budu mluvit věcně. Jsem zklamaný, protože když vidíte, že se vojenské operace v zemi chýlí ke konci, čekal jsem od obou delegací větší vůli k začátku skutečného vyjednávání.


Rok v Brně u soudu leží kauza Peroutka

17.12.2017 - ČT 24 (22:05 Newsroom ČT24)

Luboš ROSÍ, moderátor
--------------------
Už je to přesně rok, co v Brně u soudu leží kauza Peroutka. Kauza pro žurnalistiku zásadní. Soudci neudělali nic 367 dní. A dál jim to nějak trvá. Připomínám, že jde o Miloše Zemana. Ten skoro před třemi lety veřejně lhal, že novinář Peroutka údajně napsal nějaký článek. Dokázat se to nepovedlo ani jemu, ani panu Ovčáčkovi. Takže Tereza Řezníčková připomene, že dva soudci už případ jasně rozřešili, jenže právě po nich se to dostalo na stůl těm v Brně.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Dobrý večer. Ano, v průměru sice Nejvyšší soud rozhoduje 200 dní, kauza pravděpodobně nejznámějšího nedoloženého článku už to ale o 167 dnů překračuje. A kdy rozsudek padne, to se neví. Teď přehledně, sledujte se mnou. Za chvíli už to budou tři roky od chvíle, kdy z úst prezidenta zazněl výrok, že Ferdinand Peroutka kdysi napsal text: Hitler je gentleman. V únoru pak prezident upřesnil, že článek s tímto titulkem měl Peroutkovi vyjít v jeho časopise Přítomnost vlevo dole. Začalo dlouhé hledání a Terezie Kaslová, Peroutkova vnučka, se začala soudně domáhat omluvy. V době ročního výročí kauzy hodnotil vývoj třeba historik Petr Zídek.

Petr ZÍDEK, historik, redaktor Lidových novin
--------------------
Já jsem ze začátku úplně naivně předpokládal, že pan prezident řekne, spletl jsem se, Ferdinand Peroutka tento článek nenapsal, a tím to skončí. Ale to, co se stalo, skutečně mě velice překvapilo. To roční trvání této kauzy se mi už zdá, že je za hranicí nějaké běžné komičnosti.

Tereza ŘEZNÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
A jak je to s případem teď? Rozsudky už padly u Obvodního soudu pro Prahu 1 i u Městského soudu v Praze. Podle nich se Hrad měl Terezii Kaslové omluvit. Ale neudělal to. Do hry tak vstoupil exekutor, ale i Nejvyšší soud. Ten tehdy vydal naopak velmi svižné rozhodnutí. Po 13 dnech řekl, že Hrad může s omluvou počkat, dokud ve věci definitivně nerozhodne. Na to se teď čeká a Jiří Ovčáček znovu slíbil, podobně jako v minulosti, že toto rozhodnutí už bude Hrad plně respektovat.


Rozhovor s předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou

17.12.2017 - ČT 24 (22:32 Týden v justici)

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Senátor nebo poslanec smí podle Nejvyššího správního soudu podpořit jen jednoho prezidentského kandidáta. Stížnost bývalé místostarostky Prahy 8 Terezie Holovské ale odmítl. Ta namítala, že někteří zákonodárci podpořili svým podpisem více kandidátů. Podle soudců ale neměla právo žádat zrušení registrace dalších kandidátů.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu, soudce zpravodaj
--------------------
Náš senát už v minulosti, před pěti lety, kdy poprvé se zabýval tou novou zákonnou úpravou přímé volby prezidenta, rozhodl v podobné věci, je to případ, kterému se říká případ Kesner II, kde připustil, že i neúspěšný kandidát může se domáhat u soudu, aby zaregistrován byl ministerstvem vnitra, stejně jako může zpochybňovat registraci jiných zaregistrovaných kandidátů a může se domáhat toho, aby ta jejich registrace byla odmítnuta. A to všechno za předpokladu, že sám se domáhá registrace vlastní kandidatury. A to v daném případě splněno nebylo. Paní Holovská nepožadovala, byla si vědoma, že ty zákonné podmínky nesplňuje, takže vlastní registrace se nedomáhala, a proto jsme, z důvodů, které jsou podrobněji popsány v písemném odůvodnění, rozhodli, že vlastně nemá právo, nemá právo domáhat se odmítnutí registrace těch vyjmenovaných pěti dalších prezidentských kandidátů.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, je naším prvním hostem. Hezký večer.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Hezký večer.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké jsou ty hlavní důvody, které vás vedly k tomu, že jste takto rozhodli?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Tak především to první rozhodnutí bylo, že tam paní Holovská opravdu není tou účastnicí řízení, která by mohla úspěšně se domáhat, aby registrace těch ostatních pěti kandidátů byla zrušena, aby byla odmítnuta, prostě proto, že do takové, do takového řízení může vstoupit jenom někdo, kdo je buďto skutečně kandidátem, anebo myslí si, že by měl být kandidátem a domáhá se vlastní registrace. To ona netvrdila, nic takového, ani v tom, jaksi v tom podání vůči ministerstva vnitra, ani vůči, ani v podání vůči soudu. Takže to byla ta první věc. Řekli jsme, že prostě ona není způsobilou.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
A promiňte tedy, kdyby ten návrh podal někdo jiný než Terezie Holovská, tak byste mu vyhověli a kandidáti by byli vyškrtnuti?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
To jsou takové ty otázky, na které soudy nerady odpovídají, co by bylo kdyby. Nedá se to říci. Byli bychom o krok dál. Museli bychom jistě, kdyby ten návrh podal skutečně úspěšný kandidát, který by nechtěl, aby v té soutěži byl některý z jeho soupeřů nebo někdo, kdo si myslí, že měl být v soutěži a nebyl, nebyl jaksi zaregistrován, ale teprve potom bychom vážili všechny argumenty, které, na které teď nebylo věcně místo. My jsme tam připodotkli něco navíc, ale to ne proto, že bychom to věcně projednávali.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdo by tedy ten návrh měl podat?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
No, teď už nikdo. Zákon tu registrační fázi voleb spojuje s velmi krátkými lhůtami. Musí být zakrátko jasno, kdo vlastně budou ti soutěžitelé. Jsou to dva dny a během těch dvou dnů jaksi to rozhodnutí o registraci napadlo jenom několik lidí. O těch ostatních nemá smysl vůbec hovořit, protože ti nedošli ani tak daleko jako paní Holovská, takže reálně jsme se zabývali jenom tím jedním návrhem a nikdo další už návrh podat nemůže. To registrační řízení je, je u konce, včetně soudního přezkumu.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
A bylo to jednání jednomyslné nebo jste zvažovali různé varianty. Shodli jste se na tom?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
My jsme se shodli jednomyslně na tom prvním závěru, to znamená, že paní Holovská skutečně nemůže se domáhat toho, čeho se domáhala. Pak jsme se vlastně lišili v poměru 6:1 v otázce, jestli máme ještě něco doříci, jestli máme hovořit o tom právním názoru, který byl předmětem sporu. A tam jsme většinově řekli, že ano, že to je důležité pro vyjasnění této otázky, protože i kdybychom teď o tom mlčeli, předpokládám, že případné stížnosti na výsledky voleb by ty argumenty znovu obsahovaly. A myslíme si, že i pro budoucno je to velmi důležité, že jsme tady vlastně vyložili jak ty příslušné články ústavy, tak i zákona o volbě prezidenta republiky.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže chápu to správně, že v tom meritu věci tam nějaké názorové střety mezi vámi byly?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Ne, byl tam střet jenom o to, jestli teda teď máme tohle jaksi nadříci, říká se tomu obiter dictum, něco, co je trošku na okraj, co není tím nosným důvodem rozhodnutí, anebo jestli máme ustat v tom, že řekneme paní Holovská nepatří k soudu jako úspěšný, úspěšný navrhovatel, a pak už zmlknout. My jsme většinově zvolili to druhé řešení, to znamená, že jsme ještě dořekli jaksi, jaký má být správný výklad ústavy a příslušného zákona.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to vlastně znamená pro ty lednové prezidentské volby? Je tady ještě vůbec nějaká právní cesta, jak by mohly být zpochybněny?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
My jsme v závěru rozhodnutí docela jasně řekli, že i když nebyl důvod pro to, aby ministerstvo vnitra měnilo ty svoje názory a ten názor, který jsme označili za chybný, prostě aby takový názor dál přetrvával, tak jsme, jedním dechem jsme dodali, že to nic nemění na tom, že pokud ministerstvo vnitra těchto pět kandidátů zaregistrovalo a nikdo úspěšně tu registraci nenapadl, tak ta registrace platí a těchto pět kandidátů se těch voleb lednových může zúčastnit. Cesta k zvrácení, jistě paní Holovská teoreticky může podat ještě ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, tam pochopitelně nemůžu předvídat, jak by Ústavní soud rozhodl, ale jiná cesta už tady není.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
U volebních věcí ještě zůstaňme. Ony problémy se totiž vyskytly i u posledních sněmovních voleb, kde se objevily velké chyby v přepočítávání preferenčních hlasů. V současnosti je asi pět různých volebních zákonů. Ta materie je nejednotná. Objevují se hlasy, že volební komise se často nevyznají v těch, v těch velkých zákonech. Co by tomu pomohlo? Byla by třeba cesta přijetí jednotného volebního zákona?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Jsem o tom přesvědčen, protože všechny ty volby, ať už se jedná o volby celostátní do obou komor parlamentu nebo dokonce do Evropského parlamentu, prezidentské volby a i volby komunální, krajské mají jeden společný ústavní základ. To je ochrana aktivního i pasivního volebního práva, práva na přístup k veřejným funkcím. To znamená ty principy jsou společné - rovnost, přímost, tajnost a tak dále. Takže zasloužilo by se, aby takové ty základní volební kroky, ať už voličů, nebo těch kandidátů, nebo těch jaksi volebních orgánů, byly upraveny shodně. Protože tím, že nejsou, tak pak může docházet k různým chybám, například v přepočítávání hlasů, například vyznačování přednostních hlasů a tak dále a tak dále. Jsou tam různé metodiky. Ty komise, jak známo, nejsou profesionálními tělesy. Takže ty chyby prostě, bohužel, tady jsou stále přítomné.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
A tato situace, která se vyskytla u posledních sněmovních voleb, tak může být třeba nějakým ukazatelem toho, že tady je potřeba systémové změny? Protože Nejvyšší správní soud ještě v minulosti nikdy k tak velkému přepočítávání hlasů nepřikročil.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Je to tak, protože, myslím, že to ani není jeho úkolem, aby pravidelně po každých volbách se stal nějakým prostě přepočítávacím místem. Uvědomme si, co tohle znamenalo. My jsme měli v rukou nějakých 85 tisíc volebních lístků, a to je, což byla práce mimořádného rozsahu pro celý soud, nejenom pro ten volební senát, ale v podstatě kdo měl ruce, počítal. Ale jenom proto, že ten navrhovatel omezil tu svoji volební stížnost na tento výsek, výsek volebních výsledků, tak to bylo ještě zvládnutelné. Ale kdyby řekl přepočtěte to v celém kraji nebo kdybych takových náhodou jsme dostali deset, dvacet, tak to samozřejmě ochromí soud a nemá vůbec přemýšlet, smysl přemýšlet o tom, že by ten soud měl být nějak kapacitně posilován. Tady se musí najít jiné řešení, které by vsunulo nějaké pojistky, kontrolní mechanismy mezi ten začátek, jak ten volič vhodí svůj lístek do schránky a mezi tím koncem, což je soudní přezkum.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete být v tomto ohledu trošku konkrétnější? Mohl by třeba vzniknout nějaký mezičlánek mezi tou volební komisí a Nejvyšším správním soudem, který by kontroloval?

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Já si myslím, že je to jedno z řešení. Vlastně dneska jsou přece úplně jiné prostředky na, řekněme, sčítání nebo na vůbec vyhodnocování obsahu nějakých listin. Mám na mysli různé technické skenery a podobně. To se skutečně nemusí dělat jaksi s nasliněným prstem jako před 20 nebo 50 lety. Jedna věc je férovost toho kroku voliče, to znamená tam asi se neobejdeme bez stejného prostředí těch okrskových volebních komisí, ale pak ty lístky mají přijít podle mého názoru někam jinam, do profesionálního místa, kde se to sečte, sečte poměrně rychle, a pak se to dále bude prostě statisticky zpracovávat.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak se díváte na možnost elektronického hlasování ve volbách? A poprosím o stručnou odpověď.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Nejsem toho velkým příznivcem, protože jsou tam zase úplně jiná rizika, která jsou spojena s tím elektronickým světem.

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám děkuji, že jste byl naším hostem. Na shledanou.

Josef BAXA, předseda Nejvyššího správního soudu
--------------------
Na shledanou.


Tříletý spor o výběr ústavních soudců na Slovensku končí

17.12.2017 - ČT 24 (22:32 Týden v justici)

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Tříletý spor o výběr ústavních soudců na Slovensku končí. Prezident Andrej Kiska oznámil, že jmenuje tři nové soudce Ústavního soudu. Minulý týden mu to nařídil senát Ústavního soudu, podle jehož rozhodnutí Kiska porušil práva kandidátů na ústavní soudce.


Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení zákona o evidenci tržeb

17.12.2017 - ČT 24 (22:32 Týden v justici)

Lucie MOHYLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud nevyhověl návrhu na zrušení zákona o evidenci tržeb.

Josef FIALA, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Budiž, tak, jak se říká, před závorku vytknut tento závěr Ústavního soudu. Elektronická evidence tržeb sleduje legitimní cíl, jímž je účinný výběr daní a také narovnání podnikatelského prostředí.

redaktorka
--------------------
Samotný systém evidence tržeb podle Ústavního soudu protiústavní není, ale soudci poslancům částečně vyhověli zrušením některých paragrafů. Ze zákona vypadne povinnost elektronické evidence tržeb pro bezhotovostní platby. Také se už na účtenkách nebude uvádět daňové identifikační číslo podnikatele. U fyzických osob totiž obsahuje jejich rodné číslo. Ústavní soud také zrušil náběh třetí a čtvrté etapy EET. V nich měli v příštím roce začít evidovat tržby například řemeslníci nebo podnikatelé na farmářských trzích a při jiném stánkovém prodeji.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
--------------------
Tu třetí a čtvrtou etapu nemohl odložit, ale současně říká není protizákonná a jakmile bude vyřešena otázka toho, na koho má a nemá dopadnout ta, tyto dvě další etapy evidence tržeb, ať už přímo zákonodárcem, anebo tedy jasnými kritérii pro vládu, do té doby nemůže být, nemohou být ty dvě další etapy evidence tržeb odstartovány.

Marek BENDA, iniciátor návrhu na zrušení zákona o EET
--------------------
Myslím, že to je naprosto jednoznačné vítězství, ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

redaktorka
--------------------
Zrušení třetí a čtvrté vlny EET souvisí s dalším rozhodnutím Ústavního soudu, podle kterého není možné, aby o tom, kdo povede evidenci ve zjednodušeném režimu, případně které tržby budou z evidence dočasně nebo trvale vyloučené, rozhodovala pouze vláda svým nařízením.

Josef FIALA, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Ten zákon sám neobsahuje žádné mechanismy a omezení bránící ve svém důsledku například tomu, aby to bylo až nařízení vlády, které stanoví, jaké tržby budou evidovány a v jakém režimu. Takový přístup není podle Ústavního soudu přípustný.

redaktorka
--------------------
41 poslanců, kteří požadovali zrušení zákona, také namítalo, že jeho přijetí vláda prosadila i za cenu porušení zákonné procedury. Rozprava nad zákonem totiž skončila ve třetím čtení, aniž někteří opoziční poslanci dostali prostor k vystoupení. Ústavní soud jim dal zapravdu, ale opět jen částečně. Ukončení rozpravy nebylo podle ústavních soudců v souladu s jednacím řádem, ale zároveň měli poslanci dost času na to, aby se k zákonu vyjádřili. Už vzhledem k tomu, že rozprava ke třetímu čtení trvala od prosince do února.

Josef FIALA, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Ústavní soud, též s ohledem na svoji předchozí judikaturu, nedospěl k závěru, že by došlo k porušení práv opozice či principu demokratického právního státu na poli takzvaného parlamentárního práva v takové intenzitě, která by mohla vést k derogaci zákona.

Marek BENDA, iniciátor návrhu na zrušení zákona o EET
--------------------
Já jsem promluvit nemohl, takže to pokládám za narušení svých individuálních poslaneckých práv, ale chápu Ústavní soud, že nadřadil jakoby rozhodování ve sněmovně jako celku nad individuální poslanecká práva.

redaktorka
--------------------
K nálezu Ústavního soudu se sešlo hned několik odlišných stanovisek soudců. Pět soudců dokonce prosazovalo zrušení celého zákona o elektronické evidenci tržeb.


Ministr spravedlnosti Pelikán odvolal z funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou

15.12.2017 - Frekvence 1 (10:00 Zprávy)

Lubka PONÍŽILOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti Pelikán odvolal z funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou. Jen pro upřesnění je to přesně ta soudkyně, která soudí kauzy Nagyová a poslanecké trafiky. Králová čelí dvěma kárným žalobám například za to, že nerespektovala názory nadřízených soudů. Druhá žaloba se týká zbytečných průtahů.


Ústavní soud zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy EET

15.12.2017 - Frekvence 1 (12:00 Zprávy)

Kateřina JUNGBAUEROVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud dnes zrušil plánovaný náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Řekl to předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
--------------------
Mými slovy Ústavní soud říká, buďto musí o tom, na koho nedopadne evidence tržeb, stanovit přímo zákonodárce, anebo musí stanovit pro vládu taková kritéria, aby byla předem seznatelná.

Kateřina JUNGBAUEROVÁ, moderátorka
--------------------
Třetí vlna se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje občerstvení bez stolu a židlí, farmářských trhů, služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci.


Neutápějme se ve vlastní sebekritice, řešme problémy, které před nás staví společnost

18.12.2017 - Haló noviny (Naše pravda - diskuze, politika - příloha)

Vystoupení Vojtěcha Filipa na 10. zasedání ÚV KSČM

Soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych krátce označil cíl dnešního zasedání. Je jím hodnocení voleb do PS v letošním roce a samozřejmě realizace našeho rozhodnutí z říjnového zasedání, tzn. schválení harmonogramu X. sjezdu KSČM. Samozřejmě rozhodneme i o základních organizačních otázkách jako je plán práce stranických orgánů v příštím roce, doplnění komise mládeže, zpráva Ústřední rozhodčí komise.

První krok k výměně světového hegemona

Pokud jde o samotnou politickou situaci. Začnu z mezinárodně politického pohledu a budu reagovat na skutečnost, že byl ukončen první krok výměny hegemona ve světě. Delegace KSČM se zúčastnila na pozvání ÚV KS Číny setkání politických stran na nejvyšší úrovni, bylo účastno 600 delegátů z téměř 300 politických stran ze 127 států světa a 22 mezinárodních organizací. Toto pozvání přijaly jak strany komunistické, tak socialistické, ekologické, liberální, ale i konzervativní. Řazení jednotlivých vystoupení a zastoupení politických stran odpovídalo tomu, že došlo k setkání na nejvyšší úrovni. Kromě generálního tajemníka a prezidenta ČLR Si Ťin-pchinga tam byly zastoupeny všechny významné politické strany, které ovlivňují chod celého světa. Šlo např. o místopředsedu Jednotného Ruska a místopředsedu Ruské dumy Železňaka a jeho kolegyni ze Spravedlivého Ruska Jepifanovu, nebo ekonomického místopředsedu Republikánské strany Spojených států Parkera. Byla tam řada předsedů vlád, předsedů parlamentů, kteří zastupovali jednotlivé politické strany.
Výzva, která byla nakonec přijata jako Pekingská výzva, a to všemi účastníky, v podstatě hovoří o tom, že existuje jeden jednotný úkol lidstva, a to vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj ve světě bez válek a ve prospěch lidí. To, že se k tomu přihlásily všechny přítomné politické strany odleva doprava a to, že přislíbily, že se takových jednání budou nadále zúčastňovat, by mohlo být bráno jako politické gesto. Ale vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjela diskuse, musím říct, že informace, kterou tady uvádím, je prvním krokem k výměně hegemona celého světa, kterým se stává Komunistická strana Číny a Čínská lidová republika. Není to samozřejmě krok poslední, není vše vyřešeno, ale je to realita. Když to zjednoduším, tak v podstatě všichni - ať už to byla premiérka Barmy Su Ťij, premiér Kambodži Hun Sen, nebo předsedkyně Demokratické strany Jižní Koreje - všichni hovořili o tom, že jsou ochotni se na tomto procesu podílet a všichni, nejen ti, které jsem jmenoval, odsouhlasili, že ČLR a její vedoucí síla Komunistická strana Číny je jedinou zárukou mírového rozvoje ve světě.
Myslím si, že málokdo očekával, že tolik politických stran se jednání v Pekingu zúčastní. Zejména po skepsi, kterou jsem nabyl z řady jednání v Evropě, bylo evidentní, že pokud jde o samotné směřování ve světě, je již jasno.

Evropa není emancipovaná

Z toho vychází i mé hodnocení současné politické situace v Evropě. Evropa není emancipovaná, nemá emancipovanou vlastní politickou linii, utápí se v konzervativním a liberálním názoru, že existuje jakýsi společný euroatlantický prostor. To nedává Evropě šanci, aby si vymezila vlastní politickou linii a vlastní zájmy a potřeby. To samozřejmě dál uvrhává Evropu do chaosu a ten se šíří, nemohou to řešit politické strany, které momentálně Evropu ovládají. Ať jsou to konzervativní síly v SRN nebo v Rakousku, či tzv. nevyhraněné politické síly politického středu, jako je tomu ve Francii a jiných státech. Chaos a nejednota politiky se projevuje i u nás. Výsledek voleb tomu napovídá. I v ČR pokračuje fragmentace politiky a politická scéna je charakteristická tím, že tradiční politické strany jsou dál oslabovány a nastupují nová uskupení, která mají nevyjasněný politický program. U tohoto programu je nejasná i jejich budoucnost, směřování a další působení. To, že standardní politické strany nebyly schopny ustát souboj s politickými hnutími a novými politickými stranami, je v podstatě objektivní rámec, ve kterém se ČR nachází. Žel, ani KSČM se nepodařilo jasným způsobem formulovat zájmy občanů ČR, abychom byli schopni zopakovat náš úspěch z roku 2013. Připomínám, že na rozdíl od ostatních jsme tehdy byli schopni jednotně působit na politické scéně ČR a náš podíl na volebním výsledku byl zvýšen proti roku 2010 a naše směřování bylo pro lidi srozumitelnější.
Připomínám to proto, abychom si jasně řekli, co musíme udělat, abychom byli schopni oslovit občany ČR. Objektivní podmínky změnit neumíme, to je realita, to je pohyb v objektivní realitě, na tu máme vliv jen zprostředkovaně. Ale subjektivní podmínky činnosti strany ovlivňujeme přímo našimi rozhodnutími a naší činností. Proto je potřeba se soustředit na subjektivní hodnocení, a to podle měřítek, která jsme dali.

Výsledek voleb musíme vzít jako fakt

Vyslovím se ještě k jedné záležitosti, kterou považuji v této souvislosti za problém, který je dán, ale kde nejednáme správně. Často se mluví o tom, že výsledek voleb ohrožuje samotný »princip demokracie« v ČR. Nejsem s tím srozuměn, nesouhlasím s tím, a jsem přesvědčen, že samotný pohyb na politické scéně nemůže ohrozit nic. Jen zpochybňování výsledku, zpochybňování státu, může ohrozit samotné fungování jeho demokratických institucí. A v tomto ohledu se my, žel, nelišíme od ostatních. Musíme volební výsledek vzít jako fakt, jakkoli je to pro nás trpké, ale musíme s tímto výsledkem pracovat a realizovat ho do konkrétní politické podoby. A pokud se budeme utápět ve zpochybňování volebního výsledku a budeme si mezi sebou posílat e-maily o tom, že dvě hodiny nefungovaly servery ČSÚ a že tam asi došlo k zádrhelu a posunu, či k počítačové manipulaci s výsledkem voleb, tak to sice může být pravda, ale nic to nezmění na samotném volebním výsledku, na počtu našich poslanců, na tom, jak budeme fungovat.
Pokud jsme měli takovou pochybnost, měli jsme to jasně říct okamžitě a podat stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Já jsem se každého, kdo mně takový e-mail poslal, ptal, jestli může sdělit jméno některého člena KSČM, který byl členem okrskové komise a nesouhlasí s výsledkem, který byl zapsán v ČSÚ. Ale odpověď jsem nedostal. Chápu, že jsme zcela jistě neměli žádného svého zástupce v okrskové komisi v okrsku New York nebo na jiné ambasádě - taková je realita. Ale nikdo nám nebránil, a já to několikrát říkal, že jsme jedinou politickou stranou, která je schopna obsadit, když ne 100 procent, tak 99 procent volebních okrsků. Toho schopni jsme, protože naše široká členská základna a základna sympatizantů umí zjistit, jaký byl náš výsledek a výsledek hlavních konkurenčních stran, které získaly alespoň pět procent hlasů.
Takový úkol jsme si už jednou uložili, a to v době, kdy jsme dosáhli nejlepšího volebního výsledku. Ale jde mi o něco jiného. Samotné zpochybňování čehokoli je módní a velmi nebezpečné. A pokud jde o nás, my sami často zpochybňujeme vlastní politiku. Někteří to dělají soustavně od sjezdu v květnu 2016. Rozdíl oproti období po libereckém sjezdu a postojích dnešních je evidentní, což se, podle mého názoru, projevilo v postupu KSČM ke krajským a parlamentním volbám v letech 2012-13 a volbám v letech 201617.

Zpochybňování závěrů sjezdu

Pročetl jsem si naše hodnocení diskuse na jednotlivých plénech ÚV po roce 2012 a po roce 2016, tedy po zmíněných sjezdech. Výsledek pražského sjezdu byl zpochybněn už na 2. zasedání ÚV. Na 3. zasedání jsme zpochybnili organizační strukturu strany. Jako kdyby sjezd nějak nerozhodl. Dokonce zmíněný 9. sjezd o struktuře hlasoval, ani to neponechal na VV, natož na volených funkcionářích. Přesto to vše bylo zpochybněno. Na 4. plénu jsme opět byli v diskusi svědky toho, jaká je neochota plnit usnesení a dokonce zazněla první kritika na nejednotný postup a zpochybňování výsledků. My sami jsme na tomto plénu věděli, že nejednotný postup strany tady i ve společnosti existuje a že ho celá společnost velmi výrazně negativně vnímá. To, že někteří funkcionáři nebyli spokojeni s výsledky sjezdu a že neustále zpochybňovali jeho závěry, bylo známé. Projevilo se to také na 5. plénu, kdy jsme hodnotili výsledek krajských voleb, kdy propad našich hlasů byl obrovský. Dostali jsme se pod polovinu našich předchozích mandátů. Ale vina se dávala tomu, že neexistují celostátní témata.
Ano, i krajské volby ovlivňují celostátní témata a jednotné vystupování strany. To nikdo nezpochybňuje. Ale abychom si zametli před vlastním prahem a řekli si, co jsme kde udělali pro to, aby našich tehdy 182 krajských zastupitelů bylo co nejlépe a nejúčinněji prezentováno? Co se udělalo pro to, aby byli zvoleni do funkcí? To jsme neudělali. Připomínám, že když jsme mluvili o tom, jaké změny potřebujeme udělat, tak jsme většinou udělali »nějaké malé korektury«, ale ty nové velké potřebné kroky jsme neudělali. Proto mohu ocenit např. krok, který nyní dělá Ústecký kraj se zřízením vlastní dopravní společnosti.
Ale ptám se, proč jsme to všude neudělali ve volebním obdobní 2012-2016? Přitom jsme se mohli mnohým pochlubit. Například tím, co udělali v Jihočeském kraji, kde změnou v oblasti školství oddělili samotné vzdělávání od ekonomického řízení jednotlivých subjektů, které ve školství působily, což ušetřilo nemálo prostředků.
Ale takových kroků bylo, podle mého soudu, málo. Dál jsme se po krajských volbách na 6. a 7. plénu utápěli ve vlastní sebekritice, ale neřešili jsme ty problémy, které před nás předkládala společnost. To považuji za zásadní chybu. Za něco, co ukazuje na to, že onen chaos, o kterém jsem mluvil, vyplývá z toho, že neexistuje emancipovaná evropská politika, že neexistuje politika ČR, tedy ani KSČM jako též významného navrhovatele české politiky vůči Evropě, vůči světu. V tomto ohledu jsme nebyli schopni formulovat politiku, jak ji usnesl sjezd, a tedy ani ji prezentovat.

Nemáme jednotnou prezentaci postupu

U zmíněné prezentace se krátce zastavím. Dál nemáme jednotnou prezentaci našeho postupu. Musím říct, že mě to velmi mrzí, ale je to tak. Mohl bych si vzít hodnocení např. posledního měsíce v Haló novinách a v jiných tiskovinách, které lidi běžně čtou. Ať už je to Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny nebo servery jako Parlamentní listy, info.cz apod. Jde často o významná témata, která ovlivňují myšlení lidí. My jsme si např. nevšimli toho, nakolik jsem se vymezil proti prodeji vepřínu v Letech. V Parlamentních listech to spojili s mým jménem, žel i se jménem T. Okamury. Dokonce jsem byl prostřednictvím Blesku vyzván, že bych měl do Let přijet. Tak jsem vzkázal, také prostřednictvím Blesku, že tam jezdím možná častěji než jiní. Je to můj volební obvod. Denně dostávám dopisy o tom, co a jak jsem řekl správně a že můj vyslovený názor ovlivňuje myšlení voličů. Jde jistě jen o jeden příklad, ale mohl jsem použít jiný.
Připomínám jen ještě to, jakým způsobem se reagovalo na vystoupení Jiřího Dolejše a Katky Konečné k euru. A jakým způsobem to ovlivňuje naše rozhodování a to, jestli se vyjadřujeme k zásadním tématům, která máme. Nakonec Kateřina Konečná musela manipulaci s jejím vyjádřením upravit na vlastních stránkách. Uvádím tyto příklady proto, abychom pochopili, že se nám nepodařilo zajistit jednotný tón výstupů navenek.
Znovu opakuji, že buď budeme schopni a ochotni respektovat usnesení sjezdu a vystupovat ve směru tohoto usnesení, nebo ho budeme zpochybňovat, protože se nám nelíbí. Ale KSČM je politická strana, kterou řídí kolektivní orgány a neřídí se jako akciová společnost. Řídí se usnesením. A usnesení je závazné po přijetí i pro ty, kteří pro něj nehlasovali. A to je smysl toho, co říkám. My si musíme uvědomit, pokud chceme působit jako jednotná politická strana, že pokud dospějeme k nějakému usnesení, že je ho potřeba naplňovat. Před tím usnesením diskutujeme o tom, jestli tato priorita je správně vybrána, jestli jsme zvolili pro prezentaci toho konkrétního tématu člověka, který to umí prezentovat. A jestli jsme schopni prezentaci udělat tak, aby byla ve prospěch politiky naší strany. Ne vždycky se nám to podařilo.

Důležitý je jednotný výraz strany

A v politické situaci, ve které se nyní pohybujeme, je jednotný výraz strany velmi důležitý. Protože je pravda, že ani ne rok po sjezdu jsme tu měli »akční skupiny«, na které jsme upozorňovali i na zasedání ÚV, jež prosazovaly další změny, nové změny, nové kádrování. Ano, ale proč některé věci neprezentujeme na členské schůzi, na konferenci a prezentujeme je za zády někoho jiného? (Pokračování na str. 5)

(Dokončení ze str. 4) Ocitli jsme se v situaci, která je pro KSČM velmi nepříznivá. A z tohoto nepříznivého výsledku musíme vyvodit závěry. A to jednak - nakolik jsme schopni výsledek voleb zužitkovat v politickém vyjednávání - to ještě neskončilo. Nejde jen o to, jestli Zdeněk Ondráček byl nebo nebyl zvolen za předsedu kontrolní komise GIPS - to se ukáže v úterý, jestli se nám to podaří ve druhém kole, jsem přesvědčen, že ano. Je to dáno tím, že na rozdíl od KSČM, kterou řídí stranické orgány, hnutí ANO řídí Andrej Babiš direktivně. Doufám, že pořádek ve svém hnutí při druhém kole volby zavede.
Samozřejmě nám vyčítají, že jsme při vyjednávání dosáhli víc, než nám podle poměrného zastoupení náleží. Ale copak v jiných výsledcích voleb nezískali ti, kteří měli nejmenší počet mandátů, mnohem více než KSČM? Určitě ano. Podívejte se na KDU-ČSL a na to, jakým způsobem při realizaci politiky potom skončili. A nebudu hovořit o propadu soc. dem., o tom, že jsme měli víc, a proto víc chceme. Jde mi o to, abychom byli schopni zcela jednoznačným způsobem formulovat to, jak bude KSČM postupovat v dalších krocích, které nás čekají. Teď už bude na těch, kteří realizují politiku, úkol dokončit jednání.
Před námi je sjezd a základní úkol roku 2018, na který se musíme připravit - volby komunální a senátní. Já bych prosil všechny členy ústředního výboru, žádám předsedy okresních výborů, krajských výborů strany o to, abychom se na tento úkol soustředili. Není potřeba mi vysvětlovat, jak vypadá členská základna. Zúčastnil jsem se členských schůzí v okrese České Budějovice, mám zápisy z jiných členských schůzí, očekávám okresní konference, ale naším cílem musí být to, abychom byli schopni podat co nejvíce kandidátních listin, více než v roce 2014, a v senátních obvodech najít takového kandidáta, který bude schopen oslovit co největší počet voličů tak, abychom změnili situaci v Senátu. Nezapomeňte, že tam máme jen jednoho zástupce a nemůžeme si dovolit takové excesy, které tu byly v minulosti. Že jsme promarnili i potenciál, který jsme v jednotlivých obvodech měli.

Sestavit co nejvíce kandidátních listin

Co to znamená? U komunálních voleb tam, kde nejsou základní organizace, žádám předsedy OV, aby nahradili politicko-organizační práci ZO a pokusili se v těch obcích či městech sestavit kandidátní listiny alespoň tam, kde výsledek v parlamentních volbách ukazuje na to, že by tam KSČM mohla uspět. To, že tam nepůsobí ZO, ještě neznamená, že tam nenajdeme alespoň jednoho člena strany, který by sestavil kandidátní listinu třeba kombinovanou s nezávislými. U Senátu prosím, abychom za prvé jednali fér. Sídlo senátního obvodu není kryto většinou s okresy. Abychom tedy vyjednávali i se sousedními okresy, které zasahují do senátního obvodu. Vždycky na to doplatíme. Žádám předsedy OV, aby došlo k jednotnému postupu při stanovení kandidátů do Senátu. Zároveň zúčastněné, tzn. předsedu KV a předsedy OV žádám o to, aby při výběru kandidáta mysleli zejména na to, nakolik ten kandidát osloví nejen členskou, ale i sympatizující základnu. Tzn. nakolik je široce přijatelný. Pokud se soustředíme pouze na ty, které jsme z členské základny vždycky vygenerovali, tak se nám může stát, že ztratíme naši pozici ve druhé komoře parlamentu. Zatím není na zrušení a je úkolem politické strany, aby ve volbách, kde můžeme uspět, prezentovala politiku strany i po volbách, abychom tam kandidáty dali.
To jsou dva úkoly, které vyplývají z toho, co bude předmětem materiálu k přípravě komunálních a senátních voleb. Zopakuji jednoznačně - větší počet kandidátek než v roce 2014 a výběr kandidátů, který bude proveden takovým způsobem, že bude souhlasný pro příslušné okresy a bude to kandidát, který osloví co největší počet voličů.
Na závěr mi dovolte říct - svého času se mnozí vysmívali návrhu, aby každá organizace za rok přijala alespoň jednoho člena. Dnes budeme schvalovat nové členy komise mládeže. Domluvili jsme se ve vedení strany na tom, že svoláme schůzku s komisí mládeže s tím, že členům uložíme, aby každý člen přivedl jednoho nového člena strany. Mluvil jsem ráno s Gustou Janáčkem z okresu Prachatice, máme tam 81letého předsedu ZO, který přijímá tři členy strany. Víte, připadá mi to někdy jako rezignace na základní úkol. Já ten úkol neukládám. Já vás žádám, abychom se nad přijímáním nových členů v souvislosti s tvorbou kandidátních listin znovu zamysleli a hledali v našich spřátelených organizacích - fotbalisty počínaje, přes hasiče a nevím kým konče - lidi na kandidátní listiny, kteří mohou v dalším volebním období vstoupit do strany. Myslím si, že to je vhodná příležitost a není to nic, co by bylo nesplnitelné. Protože rezignace na členskou základnu by bylo to nejhorší, co nás může potkat.

Za programem musí stát celá strana

Dovolím si na závěr vystoupení říct - jsme připraveni na kritické hodnocení voleb, jsme připraveni na to, že na sjezdu rozhodneme o tom, kdo a jak povede naši stranu, v jaké organizační struktuře, kdo a jak začne připravovat programové dokumenty, které by měl schválit XI. sjezd. Jestli předtím ještě uděláme programovou konferenci, to bude věc těch, kteří budou na sjezdu v dubnu zvoleni. Jen připomínám, že když jsme se tu bavili o programu pro parlamentní volby a zabýval jsem se tu jednotlivými plény, jasně jsme zjistili, že program tak, jak měl být schválen, schválen nebyl, nebyl hotov. VV musel odmítnout dokumenty, pak je dělali vedoucí kandidáti, stínová vláda a program jsme schvalovali v červnu. Můžeme to brát jako jednu z chyb. Ale na druhou stranu to musíme brát jako poučení o tom, že pro nás je podstatné, aby za programem stáli nejen ti, kteří za něj kandidují, ale aby za ním stála celá strana, abychom měli aktiv co nejširší.
V komunálních volbách to bude zvlášť důležité, protože bychom potřebovali tak 60 tisíc, ale když získáme mezi 20 a 25 tisíci kandidátů, tak jsme snad schopni z toho 3000 mandátů v jednotlivých obcích získat a podotýkám, že to je velmi málo pro další činnost strany. Ale byl by to dobrý základ, který nám umožní tuto poměrně hlubokou krizi nejen přestát, ale odrazit se k tomu, abychom byli schopni získat mnohem větší autoritu v naší společnosti. Mezititulky redakce

***

Stanovisko KSČM k volbě hlavy státu Kampaň před lednovou přímou volbou prezidenta ČR potvrzuje, že půjde o zásadní měření sil. Ty politické subjekty, které v soutěži o hlavu státu neuspěly a nehodlají se smířit ani s rolí menšinové parlamentní opozice, se ani netají, že některého ze svých kandidátů hodlají prosadit stůj co stůj. Předejít tomu je klíčovou prioritou. KSČM je pro ni připravena vykonat maximum. Společný postup v zájmu naší země proto, jak oznámila již v září, nebude komplikovat ani vlastní kandidaturou. Všechny své členy i ostatní spoluobčany, jimž leží na srdci suverenita a prosperita republiky, vyzývá volební právo rozhodně uplatnit. Dejme svůj hlas tomu z kandidátů, který nehodlá diskriminovat žádnou z demokratických politických stran, je připraven ke vstřícným konzultacím o všech zásadních otázkách života a rozvoje země i k uzavření všech restitučních nároků v souladu s právním řádem, směrodatnými fakty a vůlí většiny veřejnosti. Podpořme toho z kandidátů, který je připraven bránit české národní zájmy, čelit pokusům o vnější vydírání (včetně »povinných migračních kvót«) a umožnit uzákonění obecného referenda i dalších forem přímé demokracie za účasti všech občanů naší země. Ústřední výbor KSČM, 16. prosince 2017

Foto autor| FOTO - Haló noviny/Petr KOJZAR


Pro rčení o létání třísek není v právním státě místo, vzkázali ústavní soudci autorům EET

18.12.2017 - Hospodářské noviny (Události)

Od příštího roku měl zákon o elektronické evidenci tržeb platit pro všechny české podnikatele. Více než 300 tisíc živnostníků a firem si ale zatím může oddechnout, protože zavedení jeho posledních dvou plánovaných vln se odkládá.
Důvodem je páteční rozhodnutí ústavních soudců, kterým zrušili některé části zákona o EET. Podle Ústavního soudu je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny podnikatelů. „Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo,“ řekl při odůvodnění soudce zpravodaj Josef Fiala.
Změny se však týkají i 150 tisíc podnikatelů a firem, kteří se do elektronické evidence tržeb zapojili v průběhu uplynulého roku. Od povinného odesílání účtenek elektronickou cestou na servery finanční správy budou osvobozeny platby kartou, na účtenkách navíc nebude povinné uvádět DIČ.

Jak rozhodovali soudci?

Ústavní soud rozhodoval na popud 41 poslanců z řad ODS a TOP 09 o tom, zdali je zákon o EET v souladu s ústavou. Pět soudců z 15 se dokonce plně postavilo za požadavek pravicových stran elektronickou evidenci úplně zrušit. „Domníváme se, že stát zavedl EET, aniž by předtím využil všechny možnosti a nástroje, kterými již disponoval,“ píše pětice soudců ve svém zdůvodnění. Poukázali mimo jiné na to, že EET představuje nové finanční náklady pro každého podnikatele nebo že jsou zákonem likvidováni zejména starší či menší živnostníci.

Bude třetí a čtvrtá vlna EET?

Obě fáze budou, není ale jasné kdy. Ústavní soud zrušil část zákona, která říká, že třetí vlna EET začne 1. března a poslední, čtvrtá v červnu. Třetí vlna se měla týkat svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá všech ostatních živností. Zároveň soudci vzkázali, že veškeré zásahy do EET musí probíhat změnou zákona, nikoliv nařízením vlády, podobně jako v listopadu, kdy ministři osvobodili od EET hluchoslepé podnikatele a předvánoční prodejce kaprů.
Rozhodnutí zvýší tlak na vládu, aby urychleně připravila chystanou novelu. Ministři už delší dobu diskutují o výjimkách z EET, které je třeba uzákonit. Až do pátku však byli přesvědčeni, že mají dost času a další fáze EET nejsou ohroženy. Nyní musí uvažovat jinak. „Vzhledem k rozsáhlosti změn, které bude nutné udělat, vnímáme rozhodnutí odložit náběh třetí a čtvrté fáze evidence tržeb jako jediné možné,“ uvedl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Karty už nejsou pro EET hotovost?

Kritici EET od začátku poukazovali na to, že platby kartou nejsou hotovostní operace a není třeba je zahrnovat do EET. Zanechávají za sebou dostatečnou stopu, kterou může finanční správa kdykoliv dohledat. K tomu se Ústavní soud nyní přiklání. Vítají to zejména e-shopy, které doposud musely vydávat stvrzenky, přestože jejich byznys je především elektronický. „Můžeme další rozvoj a kapacity směrovat ve prospěch zákazníka, zlepšení obsluhy a komunikace a pochopitelně nemusíme reagovat na budoucí změny v oblasti EET,“ potvrdil Jan Řezáč, mluvčí jednoho z největších elektronických obchodů Mall.cz.

Zmizí rodné číslo z DIČ?

Obchodníci také nemusí od března příštího roku na vydaných účtenkách uvádět své daňové identifikační číslo. Kritici zákona tvrdili, že tato povinnost příliš zasahovala do soukromí podnikatelů.
„Právní úprava systému znamená doslova masové zpřístupňování DIČ, tedy i rodného čísla v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo před přijetím zákona o evidenci tržeb,“ vysvětlil Pavel Koukal, advokát z kanceláře Rödl & Partner.
Rozhodnutí soudu může ovlivnit daleko více než jen tisk účtenek bez osobních údajů. Podnikatelé dnes musí povinně zveřejňovat DIČ třeba také na dveřích provozovny nebo na daňových dokladech. Páteční rozhodnutí soudců může podle právních expertů vést ke změně legislativy, která upravuje podnikání. „Dalo se to čekat. Tohle uspíší aktivity, které vedou k tomu, aby se rodné číslo nahradilo nějakým jiným, nicneříkajícím číslem,“ vysvětlil Jiří Žežulka, daňový expert společnosti Apogeo.

Změní se i Účtenkovka?

Od října se z každé vydané účtenky stává los, na který lze vyhrát jednu z 20 tisíc cen měsíčně. Verdikt soudu může ovlivnit i pravidla loterie. Dosud například mohl zákazník denně zadat pouze jednu účtenku od každého obchodníka. To se kontrolovalo zadáním DIČ. „Minimálně registrační formulář se musí změnit,“ řekl Žežulka.
„Analyzujeme možnosti, jak pravidlo zajistit i v případě, že DIČ nebude povinným údajem na účtence,“ potvrdil Žurovec.
Účtenkovka by mohla ovlivnit i počet lidí platících kartou, pokud při těchto úhradách nedostanou účtenkový los. „Vyloučení bezhotovostních plateb by mohlo motivovat k hotovostní úhradě na úkor platby kartou,“ potvrdil advokát Petr Toman z kanceláře KPMG.

Co to znamená pro dodavatele?

Odložení třetí a čtvrté vlny na neurčito přinese potíže dodavatelům pokladen a softwaru na odesílání elektronických účtenek. Ti očekávali, že se v nejbližších měsících do EET zapojí další statisíce podnikatelů a firem, a podle toho vypadají jejich naskladněné zásoby.
„Zrušit třetí vlnu dva a půl měsíce před jejím spuštěním je těžká rána pro poskytovatele pokladních systémů,“ uvedl Martin Laštovica z firmy Kasa Max. Doplnil, že pokladny se musí objednávat dlouho dopředu. „V tuto chvíli tedy na skladech leží tisíce pokladen.“

***

CHAOS OKOLO EET Potřebujeme novelu Ministryně Alena Schillerová je přesvědčená, že se vládě podaří novelu zákona o EET předložit rychle. „Připravíme ji do měsíce. Když si dám dva, bude to sázka na jistotu,“ tvrdila Schillerová. Jeden z předkladatelů stížnosti Ústavnímu soudu Marek Benda však říká, že takový termín není možný, a označil zbývající fáze EET za dočasně zrušené. „Novelu za dva měsíce? To nemůže nikdo myslet vážně,“ řekl poslanec za ODS Marek Benda.

Jak dělat změny EET Veškeré změny zákona o elektronické evidenci tržeb musí probíhat cestou změny legislativy. Výjimku pro předvánoční prodejce kaprů a hluchoslepé podnikatele nechali soudci v platnosti pouze do konce příštího roku. „Měli jsme pravdu. EET je možná účinný nástroj, ale špatně připravený. Soud nám vyhověl ve velké části,“ řekl novinářům Benda.

EET jen pro někoho Bez ohledu na to, kdy novela vznikne, je možné, že některé skupiny podnikatelů se EET zcela vyhnou. Politici debatují třeba o tom, že by vyňali z EET ty s nejnižšími příjmy. To však odmítají kritici výjimek. „Dojde k výraznému pokřivení trhu, kdy jedna skupina podnikatelů bude mít nadále povinnost evidovat tržby, zatímco druhá nikoliv. Tím se popírá základní smysl EET,“ uvedl Martin Laštovica, provozní ředitel prodejce pokladen Kasa Max.

300

tisíc podnikatelů a firem mělo podle plánu příští rok vstoupit do systému EET.

5 soudců Ústavního soudu z celkového počtu 15 hlasovalo pro úplné zrušení EET.

Foto popis| Soudce zpravodaj Josef Fiala připravoval návrh nálezu, ve kterém Ústavní soud zrušil tři části zákona o elektronické evidenci tržeb. Foto autor| Foto: ČTK

O autorovi| Martin Ťopek, Markéta Řeháková, autori@economia.cz

Martin Ťopek, Markéta Řeháková

Ústavní soud škrtl část zákona o EET

15.12.2017 - Impuls (13:00 Zprávy)

Monika VRCHOTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud škrtl část zákona o EET, zároveň ale nevyhověl skupině poslanců, která chtěla celou normu zrušit. Soud pozastavil plánovaný náběh třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a rozhodl, že z účtenek musí zmizet rodná čísla podnikatelů. Ministryně financí Alena Schillerová je ale ráda, že zákon jako celek obstál, zdůraznila, že podle Ústavního soudu jde o účinný nástroj pro lepší výběr daní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek, což samozřejmě bylo součástí toho návrhu a potvrdil ho jako legitimní nástroj k prověřování daňových povinností, to je zásadní informace.

Monika VRCHOTOVÁ, moderátorka
--------------------
Zrušení povinnosti uvádět na účtenkách rodné číslo podle Schillerové funkčnost evidence neohrozí. Tyto údaje totiž zůstanou i nadále součást dat, které obchodníci posílají ministerstvu financí.


EET pro řemeslníky se vzdaluje

16.12.2017 - Lidové noviny (Titulní strana)

Pro hostince a obchody platí reportování služeb nadále, ale ze zákona zmizí platby kartou

PRAHA Zbývají necelé tři měsíce do dne, kdy se měla elektronická evidence tržeb rozšířit o svou třetí fázi. Týkat se měla třeba lékařů, taxikářů nebo stánkového prodeje občerstvení. Po včerejším rozhodnutí Ústavního soudu je jasné, že od března na žádnou další fázi nedojde. Neznamená to však, že zbylé profese se povinnosti vyhnou. Soud nezrušil náběh obou zbývajících fází proto, že by snad považoval za neústavní, aby EET platila pro každého. Chce však, aby zákonodárce nejdřív jasně prozkoumal, že to bude mít smysl v poměru administrativní zátěž versus daňový výnos.
„Bude třeba zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které s ohledem na malý rozsah jejich podnikatelské činnosti nebude nezbytné pod jinak plošnou a povinnou regulaci zahrnout,“ stojí v nálezu soudu.
Pro hostinské a provozovatele ubytování se nic nemění, EET pro ně platí dál, ale z povinnosti definitivně vypadnou platby kartou. Zůstává po nich elektronická stopa, a i když je pro stát jednodušší, když mu obchodník všechny tržby hlásí v jednom systému, ty kartou si finanční správa umí dohledat i jinak, a proto dle soudu není třeba vykazovat karetní operace v EET. Ministerstvo financí už chystá novelu, která závěry soudu zapracuje. Proti třetí a čtvrté fázi, kam spadají i řemeslníci, principiálně nevystupují ANO, ČSSD a KSČM, takže na jejich spuštění nakonec může dojít.

Více čtěte na straně 2 Rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou na straně 11

KATEŘINA SURMANOVÁ TOMÁŠ TOMÁNEK

Odpovědi účastníků ankety Kniha roku 2017

16.12.2017 - Lidové noviny (Orientace)

Ivan Adamovič, kulturní publicista
1. Reiner Stach: Kafka – rané roky (Argo 2016). Překlad Vratislav Slezák. Popis tvůrčího zápasu sahající do obdivuhodné šíře i hloubky. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Protože podobná kniha tu chyběla. 3. Tomáš Prokůpek – Martin Foret: Před komiksem (Akropolis 2016). Prvopočátky této formy vyprávění v českých periodikách 19. století. Václav Bartuška, diplomat
Letos mimo soutěž dvě anglické knihy. 1. Peter Frankopan: The Silk Roads (New York: Vintage Books). Pozoruhodné dějiny Blízkého východu a Střední Asie.
Jonathan Losos: Improbable Destinies (New York: Riverhead Books). Jsou dvounohé myslící bytosti krokem, který příroda zopakuje i na jiných planetách, anebo jsme ve vesmíru sami?

Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu
1. Timothy Snyder: Tyranie: 20 lekcí z 20. století (Paseka/Prostor). Překlad Martin Pokorný. Čtení na pár hodin, ale zároveň nadčasové. Rozdával bych na ulici k poučení všem. 2. Matthew Qvortrup: Angela Merkel (Bourdon). Skvělý životopis ženy nespravedlivě zatracované mnohými, kteří jí nesahají ani po kotníky. 3. Karel Hvížďala: Vlčice: rozhovory s Magdou Vášáryovou a Ivou Brožovou (Mladá fronta). Sondy do nitra dvou silných žen naší současnosti, jejichž přínos asi ocení až budoucnost. Alan Beguivin, překladatel
1. Jerzy Kosiński: Nabarvené ptáče (Argo), přeložila Ivana Jílovcová Fieldová. 2. Elizabeth Lévy: Les Rien-pensants (Paris: Le Cerf). Jeden z mála nesouladných hlasů na současné francouzské mediální scéně. 3. Paolo Cognetti: Osm hor (Odeon), přeložila Alice Flemrová. Aneb příroda nás ve štychu nenechá.

Karol Bílek, historik 1. Zdeněk Pousta: Jaroslav Císař – astronom a diplomat v Masarykových službách (Vyšehrad 2016). Objevný výsledek mnohaleté práce. 2. Petr Zídek: Utajená láska prezidenta Masaryka: Oldra Sedlmayerová (1884–1954) (Knižní klub). 3. Jaromír Jech – Eva Koudelková: Vlastenec, který nezapadl: dvě století Věnceslava Metelky (Nakladatelství Bor). Je potřebné nezapomínat.
A čtvrtá mimo soutěž: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.): Gender History – to přece není nic pro feministky (Univerzita Pardubice). Jeden z nejlepších sborníků poslední doby. Petr Borkovec, básník a prozaik
Elsa Aids: Kniha omezení (Rubato). Žena, děti, soužití, domácnost. Domácnost rozfoukal ranní vítr, soužití se podobá násilí a potřeba dálky sílí. Ostrost (jako nůž) i křehkost (jako bezinkové květy). Jan Borovička, biogeochemik
Jaroslav Flegr: Milí pokusní králíci (Academia). Potrhlá kniha od ještě potrhlejšího profesora (nebo naopak). Pokusy na lidech a vůbec zákulisí české vědy.
Sam Harris: Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení (Dybbuk). Apoštol nového ateismu Sam Harris, neurovědec, skeptik a filozof, nabízí pohled do lidské spirituality bez falešných proroků. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Kniha o magorovi s velkým M.

Adam Borzič, spisovatel a básník 1. Petr Král: Láska k Benátkám / Chuť na Pordenone (Pulchra). Osobní vyznání velkého básníka milovanému městu zrozené z benátského kamenného krajkoví, vodních zrcadel a tajemné šedi. Poezie a esejistika zde splynuly v dokonalý celek. Druhý text vyjevuje Královu pozemskou metafyziku. U obou jsem se rozplakal. Něhou. 2. Petr Borkovec: Lido di Dante (Fra). Žhavé, smyslné a snové povídky z Itálie. Rafinovaná krása na pomezí bdělosti a snu. Velmi živý jazyk. Vtipné i tajemné pointy, vše zlehka načrtnuté v mistrovském jižanském provedení.
Hanya Yanagihara: Malý život (Odeon). Neskutečně bolestivá kniha o zneužívání, o zkamenělém traumatu a zlomeném srdci. Kniha, kterou nelze odložit a jejíž četba současně fyzicky bolí. Byť bez katarze – probouzí tento velký román soucit. Ivo Bystřičan, dokumentarista
Timothy Snyder: Tyranie: 20 lekcí z 20. století (Paseka/Prostor). Důrazný občanský manifest historika, který prostřednictvím dějinných paralel varuje před nečinností a letargií jedince v současném politickém kvasu.
Petr Hruška: Nevlastní (Argo). Křehký odraz vůle úsporným jazykem zachytit nejistou existenci druhého na periferii vlastního vztahu, vědomí, svědomí, myšlenky, vzpomínky a souvztažnosti.
David Zábranský: Za Alpami (Větrné mlýny). Strhující, byť mnohomluvná sága a zároveň ponor do logiky konzervativní mentality privilegovaných starých elit uprostřed měnící se Evropy – ať už záměrný, či ne. František Burda, organizátor setkání Ars poetica
Norbert Schmidt: Přímluva za současnost (Triáda 2016). Čtivý, koncentrovaný a erudovaný vhled do intervencí současného výtvarného a hudebního umění v sakrálním prostoru.
Jen Lien-Kche: Rozpukov (Verzone 2016). Až závratně barvité alegorické podobenství o postkomunistickém pop kapitalismu nejen současné Číny.
Jan H. Vitvar: David Černý – Fifty Licks (Paseka). Co napsat, aby to dávalo smysl? Urputnost! Fakt, že právě neuchopitelnost dává tvar? Nevím. Václav Cílek, geolog a esejista
Dílo Michala Řoutila a kol. Katastrofa křesťanů (Pavel Mervart) vnímá zabíjení a vyhánění blízkovýchodních křesťanů – Asyřanů, Řeků, Arménů – jako jeden proces zhruba velikosti holokaustu, který však téměř mimo zájem médií pokračuje do dnešních dní.
Tři sta let jsme čekali na překlad prvního přírodovědného popisu Čech – Balbínových Rozmanitostí z historie Království českého – a díky Academii jsme se dočkali.
Ač do opery nechodím, z hlediska historie mentalit mne velice potěšily Dějiny opery od Carolyn Abbateové a Rogera Parkera (Argo/Dokořán).

K LETOŠNÍ ANKETĚ

Lidové noviny letos oslovily na 400 respondentů – spisovatele, vědce, překladatele, kritiky, umělce, nakladatele, ekonomy, právníky i politiky – s prosbou, aby jmenovali

jednu až tři letošní knihy,

které považují ze své četby za nejhodnotnější. Hlasování se uzavřelo 30. listopadu 2017.
Do té doby jsme obdrželi 192 odpovědí, z nichž jsou sestaveny výsledky. Při sčítání započítáváme pouze první tři jmenované tituly, přičemž každý získává jeden rovnocenný hlas. Do výsledků zahrnujeme jen knihy, které byly vydány v roce 2017, případně na konci roku 2016 (neboť je mohla loňská anketa opomenout). Do celkového součtu nepočítáme hlas pro danou knihu v případě, že se respondent jakkoli podílel na jejím vzniku nebo pracuje-li v nakladatelství, které knihu vydalo. V odpovědích respondentů uvádíme název, autora a nakladatele. Na těchto stránkách najdete všechny zaslané odpovědi. Komentáře jsou však z kapacitních důvodů v některých případech zkráceny. Iveta Coufalová,

šéfredaktorka Dějin a současnosti

1. Autobiografická kniha sociologa Karla Hrubého Mohlo to být horší: usmířené vzpomínání na komunistický kriminál (ÚSD AV ČR), editoři Jaroslav Cuhra, Milan Drápala a Tomáš Hermann, je pro mě zjevením. Drobná formátem, odzbrojující silou – zdánlivé banality v totalitní každodennosti proložené soustředěnými úvahami. 2. V románu S Baťou v džungli (Torst) vylíčila Markéta Pilátová příběh Jana Antonína Bati a jeho nejbližších v dalekém exilu. Zúročila nejen přístup do archivu Baťových, ale především zkušenost s „životem jinde“. 3. Wenzel Jaksch psal své reportáže z českého pohraničí v letech 1924–1928. Historik Thomas Oellermann je zeditoval a vydal v českém překladu: Ztracené vesnice, opuštění lidé… (Academia), přeložila Zuzana Schwarzová. Téměř století nic neubralo na jejich výpovědích.
Mimo soutěž ještě Lední medvěd Jindřicha Manna (Labyrint) a Topolův Citlivý člověk (Torst). Robert Čásenský, novinář
Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM – Jaroslav Kmenta). Poutavě napsaná faktografie o podstatném tématu dnešní doby.

Magdalena Čechlovská,

kulturní redaktorka HN
Markéta Pilátová: S Baťou v džungli (Torst). Skvělý román o Janu Antonínu Baťovi, stesku emigrantů a o skutečné divočině, která se přelévá do krve. Zbyněk Černík, překladatel
Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Po loňském Život je jinde konečně vyšel česky vČesku poslední z Kunderových česky psaných románů, a to, řečeno autorovými slovy, „s mnohými změnami, škrty a novými nápady“. I když si nejsem jistý, že právě ty mu prospěly, skutečnost, že na své české vydání musel čekat čtyři desetiletí, mu téměř neublížila. Stále je to mnohovrstevná kniha, která čtenáři uvízne v paměti.
Han Kang: Vegetariánka (Odeon). Coby přesvědčeného masožravcemě tahle knížka spíš než názvem zaujala Man Bookerovou cenou. Zda ji obdržela právem, či nikoli, lze diskutovat (existují teorie, že anglický překlad je lepší než korejský originál, českému překladu by naopak prospěla pečlivější redakce). Tak či onak, jde o dílo, které čtenáře (ne)příjemně znejišťuje. Což je asi dobře.

Jiří Černý, hudební kritik 1. Michal Bystrov: Od samomluvy k chóru aneb Písniček se držte! (Galén). 2. Ota Pavel: Povídky z šuplíku (Sláfka).
Mimo soutěž jedna slovenská: Pavel Malovič: Tvar mojej tváre (F. R.&G.).

Karel Černý, sociolog

Ve stínu islámu: menšinová náboženství na Blízkém východě (Vyšehrad 2016), editor Jiří Gebelt. Kniha pomocí archivních i terénních výzkumů mapuje osudy křesťanských i nekřesťanských menšin, které žijí po staletí na Blízkém východě. Krom historie či náboženské tradice čtenáře seznamuje i s osudem každé menšiny poté, co byl region rozkolísán invazí do Iráku, arabským jarem a vznikem Islámského státu. Václav Daněk, spisovatel
Petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 14 (Via Facti 2016). Poslední díl nejrozsáhlejší a v systému dvojstránek i nejpřehlednější interpretace českých dějin. Obsahuje úsek 1. světové války a zrodu samostatné ČSR s jedinečným portrétem T. G. Masaryka.
Herman Melville: Bílá velryba (Odeon). Klasické dílo americké literatury v objevném překladu Šimona Pellara s četnými poznámkami. Při srovnání s překladem z roku 1947 zároveň zrcadlí zdárný vývoj českého jazyka.
Jiří Tomáš: Konec Habsburků v Čechách (Akropolis). Závěrečná část popularizační řady o českých panovnických dynastiích, zahrnující téměř 400 let habsburského kralování u nás. Symbióza erudice a vypravěčského umění. Jan Děkanovský, kulturolog
1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Velmi úctyhodná biografie neméně úctyhodné osobnosti naší kultury. 2. Guzel Jachina: Zulejka otevírá oči (Prostor), přeložil Jakub Šedivý. Román možná ne zcela vyrovnaný, ale po všech stránkách závažný. 3. Tuvia Tenenbom: Všechny jejich lži (Zeď), přeložil David Weiner. Znepokojivá, ale vlastně očekávatelná zpráva o stavu Unie. Miloš Doležal, básník, redaktor ČRo
1. Marie Tomášová: Věřit napsaným slovům (Torst). Vzpomínkové reflexe velké, skromné herečky. Rodná Dobrovice, ale také obdivuhodní blíženci: Krejča, Kraus, Tříska, Topol, Koblasa. 2. Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). Vášnivé vyzvání k cestě, svobodě, proti strachu a upjatosti. 3. Ralph Dutli: Milá oliva: malé dějiny jedné kultury (Archa 2016), přeložila Magdalena Štulcová. Proti zimě a mrazu: olivovník jako fenomén středomořské kultury. Pavel Dominik, překladatel
1. Václav Jamek: Na onom světě se tomu budeme smát (Burian a Tichák 2016). Mimořádný zážitek. Z mnoha kvalit textu vyzdvihnu alespoň jazykovou vytříbenost, jež v současné české literatuře nemá obdoby. 2. Pavel Juráček: Ze života tajtrlíků (Knihovna Václava Havla / NFA). Kniha stejně pozoruhodná jako její nadaný protagonista; pronikavost, vtip, zralost a nadčasové úvahy, které napsal jako ještě velmi „mladý muž“. 3. Petr Hruška: Nevlastní (Argo). Ještě teď cítím tu „živou váhu“ veršů. Petr Hruška píše odjakživa nadoraz, jinak to, zdá se, ani neumí.

Petr Dudek, dramaturg ČRo Herman Melville: Bílá velryba (Odeon). Kvůli novému překladu Šimona Pellara. Dominik Duka, pražský arcibiskup
1. Kolektiv autorů: Pánbíčkáři (CDK). Mnohem širší pohled na polskou společnost, než bylo ve zvyku u jiných polských autorů. 2. Leopoldina Dobrzenská: A hudba přestala hrát (Univerzita Pardubice). Životní příběh Leopoldiny Dobrzenské z Lobkowicz, zasazený především na chotěbořský zámek za druhé světové války, ukazující nejen statečnost jejího manžela, ale také podlost totalitních pánů, kteří se neštítili falšovat osudy pravých bojovníků. 3. Bohuslav Reynek: Nahé srdce – abych tichostí sršel (Petrkov). Jedinečné spojení obrazu a slova. Vítězství dobra a krásy nad zlem a proradností. Naděje i do našich dnů.

Jiří Dynka, básník 1. Josef Winkler: Matka a tužka (Archa). 2. Ezra Pound: Cantos V. (Atlantis). 2. Paul Valéry: Sešity (Academia). Petr Eliáš, šéfredaktor Albatrosu Renáta Fučíková: Shakespeare: 12 převyprávěných her v historických souvislostech (Vyšehrad 2016). Autorka se bravurně zhostila nelehkého úkolu důstojně a přitom funkčně přiblížit Shakespeara mladým čtenářům. S použitím výtečných překladů Jiřího Joska napsala a ilustrovala moderní obrázkovou čítanku.
Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Vhistorii ukotvený, ale navýsost současný román jednoho z nejoriginálnějších současných prozaiků. Vytříbený styl, pestré postavy a nepřeberná různost čtení.
Pavel Juráček: Deník I. 1948–1956 (Torst). První svazek z deníků, které daleko přesahují osobní zápisky a jsou kroniku své doby. Perfektní ediční práce, jedinečný čtenářský zážitek. Jiří Ellinger, diplomat
1. Martin C. Putna: Česká katolická literatura: 1945–1989 (Torst). Monumentální zakončení monumentální trilogie. Dílo v současné české literatuře bez konkurence. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Inspirativní biografie jedné z nejpodivuhodnějších postav doby, která tvořila nás, současné Čechy – a kterou jsme bohužel vytvořili my, Češi (a Slováci). Magor stál v čele těch, kteří 70. a 80. letům dávají smysl. 3. Petr Zídek: Utajená láska prezidenta Masaryka: Oldra Sedlmayerová (1884 –1954) (Universum). Objevný – a důkladně zpracovaný – životopis postavy téměř zapomenuté. Pohled na Masaryka z neznámého a zajímavého úhlu. Miloslav Fiala, teolog
1. Nelson Goodman – Catherine Z. Elginová: Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd (FF UK). Nový způsob uvažování o moci symbolů, jejich vztazích a roli, kterou hrají v životě. 2. Helena Frischerová: Dny mého života (Academia/ÚSTR). Popis života v gulagu, kde prostějovská rodačka strávila deset let. 3. Jana Vrzalová: Zasnoubena se smrtí (Jota). Podmanivý popis života revolucionářky druhého odboje, která spolupracovala se svým otcem, malířem a grafikem Vojtěchem Preissigem umučeným v Dachau; sama byla jako první česká žena popravena nacisty v roce 1942. Petr Fiala, politolog a předseda ODS 1. Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo). Zábavný, chytrý, ironický a dobře napsaný román o intelektuálech, filozofii, společnosti a taky trochu o politice. 2. Alain Finkielkraut: Jedině to je přesné (CDK). Odvážné, poučené, neideologické a skutečně přesné komentáře francouzského filozofa o současné společnosti. 3. Sándor Márai: Herbář (Academia). Moudrá kniha velkého spisovatele o tom, co je v životě důležité. Jan Fingerland, komentátor ČRo
Tři knihy, které nemohou vyhrát, ale zaslouží si pozornost: 1. Michal Řoutil – Petra Košťálová – Petr Novák: Katastrofa křesťanů: likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (Pavel Mervart). Velmi důkladné pojednání o známých i neznámých aspektech ne tak vzdálených a dnes opět aktuálních tragických událostí. 2. Jonathan Sacks: Důstojnost v rozdílnosti: jak se vyhnout střetu civilizací (Triton). Příklad spojení tradice, víry a novodobého myšlení o závažných společenských otázkách. A vlastně také příspěvek k debatě o migraci, multikulturalismu a budoucnosti soužití. 3. Friedrich A. Hayek: Cesta do otroctví (Barrister & Principal). Kniha z roku 1944, která u nás nevyšla před rokem 1948, kdy snad mohla včas varovat, jak snadno a z vlastního přičinění národy ztrácejí svobodu. Od roku 1989 má za sebou několik vydání, nyní nové, náhle opět nepříjemně aktuální. Petr Fischer, šéfredaktor ČRo Vltava
Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Opulentní literární hostina – i čtení v češtině může přinést nefalšovanou rozkoš z textu… Dokonce i vložená politická angažovanost má svůdnou literární moc, jako by kniha chtěla připomenout, že revoluce ducha nutně začínají estetickým prožitkem.
Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Zkoumání univerzálních existenciálních situací v rámci malých i velkých dějin. Málokdy si připouštíme, že situace, kdy vítězí všichni, je nemožný konstrukt a že nad dějinami, nad druhými ani nad sebou nelze vyhrát, neboť každé vítězství je vždy i směšné ponížení.
Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo). Hravé odkrývání milieu postmoderního diskurzu. O znacích a nekončící semióze lze mluvit různě. Binet ji do života převádí skrze malou detektivku, takže značení a jeho souvislostem může přijít na chuť i ten, kdo při slovech jako diskurz či sémiotika pociťuje nevolnost. Zora Freiová, překladatelka
1. Lenka Sobotová: Suchý konce a jiné pocity (Argo). 2. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). 3. Kazuo Ishiguro: Pohřbený obr (Argo 2016). Miloš Fryš, nakladatel Pavel Juráček: Deník I: 1948–1956 (Torst). První svazek z deníků scenáristy, režiséra a producenta z časů nové filmové vlny, o němž jsme zjistili, že byl velký spisovatel, až mnoho let po jeho smrti. Nadstandardní grafická úprava Jany Vahalíkové a pečlivá redakce Marie Kratochvílové.
Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia… (Druhé město). Přes 400 básní vybraných Martinem Reinerem z objemné rukopisné pozůstalosti má jediný klíč: Josefa Kunstadta, básníkovo alter ego. Ten pak prostupuje mnohdy stručné básně-vzpomínky z dávných dob či reflexe osobních věcí přítomnosti. Miloš Doležal: Za (Torst). Posledních dvacet let podstupoval autor častý rituál, kdy se svými texty obracel za přáteli, známými i hrdiny 20. století. Knihu tvoří i vinše k narozeninám, rozhovory a také řeči pohřební. Milan Gelnar, šéfredaktor Arga
1. Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM – Jaroslav Kmenta). 2. Tomáš Lemešani: Z Bureše Babišem (Independent Media Publishing).
Mimo soutěž: kolektiv autorů: Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.). Milan Glaser, vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu
Michal Řoutil, Petra Košťálová a Petr Novák: Katastrofa křesťanů: likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923 (Pavel Mervart). Jedinečné dílo, a to zdaleka ne jenom v českém kontextu. Barbora Grečnarová, nordistka
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Strhující vyprávění v kombinaci s bohatým jazykem je umělecký zážitek. 2. Björg Viková: Malé klíče, velké pokoje (Pistorius & Olšanská). Křehký příběh o dospívání, díky kterému zavzpomínáme na vlastní dětství, na hodiny strávené díváním se z okna a sněním o tom, jaké to bude, až budeme velcí.

Jiří Grygar, astronom 1. Antoine Mar`es: Edvard Beneš: drama mezi Hitlerem a Stalinem (Argo 2016). Překlad Helena Beguivinová. 2. Peter Pomerantsev: Nic není pravda a všechno je možné: surreálné srdce nového Ruska (Dokořán 2016). 3. Libuše Koubská: Dědečkův deník (Vyšehrad). Neobyčejně bystrý autor deníku prožil těžký život vinou turbulentního 20. století, což jeho vnučka bravurně převyprávěla.

Dana Hábová, překladatelka 1. Julian Barnes: Hukot času (Odeon). 2. Thomas Harding: Dům u jezera (Bourdon). Z konce loňského roku jižmimo soutěž Jidáš (Amos Oz) a dále mnou otřásla Džungle z roku 1920 (Upton Sinclair). Moje letošní témata: stalinismus, nacismus, kapitalismus… Doporučuji.

Emil Hakl, spisovatel

Pro mě je jednoznačně knihou roku Láska v době globálních klimatických změn od Josefa Pánka (Argo 2016). Vyskytl se tu výjimečný talent, který nekopíruje módní témata ani žánrovky, ale píše po svém, syrovým, neotesaným jazykem (ač vysokoškolsky vzdělán). V české próze malý zázrak! Nic srovnatelně silného jsem letos nečetl.

Jiří Hanák, novinář David Satter: Čím méně víte, tím lépe spíte (Prostor), z angličtiny přeložil Jan Petříček. Postsovětskou kalvárii Ruska vystihuje název knihy dokonale.
Julian Barnes: Hukot času (Odeon), z angličtiny přeložil Petr Fantys. Byť fiktivní, přesto hrůzostrašně realistický příběh Dmitrije Šostakoviče se sovětskou mocí. Ivan Hartman, redaktor HN
1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Na důkladném pátrání vystavěná kniha, kde jsou dobové souvislosti stejně podstatné jako životopis I. M. Jirouse. 2. Anna Bolavá: Ke dnu (Odeon). Název mate. Bolavá jako prozaička naopak svým druhým románem stoupá vzhůru. 3. Sběrná kniha: Helena Třeštíková v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem (Paseka). Někdy polemický, místy skoro tvrdý, ale korektní dialog. Podstatné věci, žádné zábavné tlachání. Ivan M. Havel, šéfredaktor časopisu Vesmír
1. Reiner Stach: Kafka – rané roky (Argo 2016). První část trilogie, která přibližuje nejen život Franze Kafky, ale velmi působivě i společenskou atmosféru Prahy konce 19. a začátku 20. století.
2. Monika Mitášová (ed.): Vladimír Dědeček: interpretácie architektonického diela (Bratislava: SNG). Unikátní soubor informací o dílech u nás méně známého slovenského architekta Vladimíra Dědečka (* 1926) a jejich modelové interpretace. Ukazuje se, že i za socialismu bylo možné vytvářet architekturu na světové úrovni jako alternativu k oficiálnímu pojetí.
3. Libor Šteffek: Kamil Lhoták: obrazy (Libor Šteffek). Lhotákovo dílo vydáno poprvé v celém rozsahu (přes 750 reprodukcí). Kniha je hodnotná i proto, že většina obrazů není přístupná ve veřejných galeriích (většinou se nalézají v soukromých sbírkách). Zdeněk Hazdra, ředitel ÚSTR
1. Monumentální práce Václava Horčičky a Jana Županiče Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo Mannsfeldové v 1. polovině 20. století (Agentura Pankrác). Autoři zúročili mnohaletý výzkum a osudy uvedených rodů zachytili na pozadí nejen pro šlechtu dramatických zvratů a událostí souvisejících s rozpadem Rakousko-Uherska, nacistickou okupací a nástupem komunistické diktatury.
2. Astrid Lindgrenové: Válečné deníky 1939–1945 (Slovart). Autorka knih pro děti poskytuje osobité svědectví, v němž se každodenní život prolíná s bezútěšnou realitou válečného běsnění.
3. Richard Askwith: Dnes trochu umřeme: vzestup a pád Emila Zátopka (Mladá fronta). Britský novinář a běžec krom příběhu našeho nejslavnějšího atleta líčí i četná úskalí, s nimiž se musel vyrovnávat. Ta mnohdy nesouvisela jen se sportem, nýbrž s politickou situací v zemi, kde žil. Markéta Hejkalová,

ředitelka Podzimního knižního veletrhu
1. Jiří Kratochvil: Jízlivá potměšilost žití (Druhé město). Literatura je mocnější než totalita. 2. Alena Mornštajnová: Hana (Host). Dobro vítězí nad zlem. 3. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Mimo soutěž ještě Michal Viewegh: Nové pohádky pro unavené rodiče (Druhé město). Spolu s Topolovou knihu jsou to dvě podoby dnešního českého života nejen v Posázaví.

Daniel Herman,

v průběhu ankety ministr kultury
Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia… (Druhé město). Výbor veršů Ivana Blatného představuje možnou tvář pozdního díla jednoho z našich nejpozoruhodnějších exilových básníků. Před editorskou prací Martina Reinera se sluší smeknout.
V oplatce jsi všecek tajně (NPÚ). Obsáhlá monografie prezentuje vývoj kultu eucharistie do roku 1620, jak ho spoluformovalo středo- a novověké vizuální umění. Zajímavé téma, reprezentativní provedení.
Sběrná kniha: Helena Třeštíková v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem (Paseka). Dělat knižní rozhovor s režisérkou časosběrných dokumentů čtyři roky znamená vytvořit metasběrnou knihu. Ladislav Heryán, teolog
Veronika K. Barátová: Boží vůle: bludiště, nebo cesta? (Karmelitánské nakladatelství). Jasně a přehledně o složité otázce.

Petr Holman, literární historik 1. Ladislav Klíma: Sebrané spisy III: Svět atd. (Torst). Po předchozích třech svazcích Klímových spisů konečně vyšla další část zcela ojedinělého díla filozofa, prozaika, básníka a dramatika (1878– –1928). Nejen obsah svazku, ale také ediční příprava Eriky Abrams i redakční práce zasluhují ocenění.
2. Všechny tituly dosud vydané dnes už renomovaným Nakladatelským studiem Rubato, jehož „záměrem je zpřístupňovat hodnotnou, náročnou, osvěžující a intelekt povzbuzující literaturu především z oblasti prózy a esejistiky“.
Carl Gustav Jung: Člověk a jeho symboly (Portál). Autorský výklad teorie symbolů pro jeho spolupracovníky i k užitku nepoučeným laikům. Vůbec poslední práce zakladatele analytické psychologie. Značné množství ilustrací.

Tomáš Holub, plzeňský biskup 1. Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). 2. Bruce Marshall: Plná slávy (Karmelitánské nakladatelství). 3. Ermes Ronchi: Klíčové otázky evangelia (Paulínky). Petr Honzejk, komentátor HN
1. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). Kniha o tom, co je dnes nejdůležitější – jak se nebát a jak dospět k toleranci a velkorysosti. 2. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Konečně je v českých vydáních kompletní alespoň Kunderovo dílo napsané v češtině. Trvalo to. 3. Jakuba Katalpa: Doupě (Host). Za odvahu psát o současnosti. A za schopnost v tom uspět. Radkin Honzák, psychiatr
Nicholas Carr: Nebezpečná mělčina. Jak internet mění náš mozek (Dauphin).
Miloň Čepelka: Deník haiku (DJC 2009; letos dotisk).
Zbigniew Czendlik – Markéta Zahradníková: Postel, hospoda, kostel (Argo 2016). Jiří Honzík, literární vědec 1. Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia... (Druhé město). Díky Martinu Reinerovi, že opět dokázal předvést dosud utajené texty básníka, do jehož sbírek se dodnes rád začítám.
2. Helena Frischerová: Dny mého života: vzpomínky na gulag (Academia/ÚSTR). Kniha zajímavá už tím, že její autorka figuruje jako postava jménem Ri ve Weilově románu Moskva-hranice. České vydání vzpomínek prostějovské rodačky Heleny Frischerové je obohaceno průvodním slovem Aleny Machoninové, jež se týká dalšího života někdejších vězňů.
3. Zbyněk Vydra–Michal Řoutil – Jitka Komendová – Kateřina Hloušková–Michal Téra: Dějiny Ruska (NLN). Druhé původní české Dějiny Ruska, tentokrát od historiků mladší generace. Kniha zajímavá tím, jak pozorně si všímá běžného života prostých lidí.

Michal Horáček,

textař a kandidát na prezidenta ČR Richard Price: Sráči (Paseka). Detektivka s rozměrem antické tragédie od scenáristy kultovního seriálu Wire ve skvostném překladu Pavla Dominika.
Andy Warhol – Gigant (Argo). Dva tisíce reprodukcí Warholových prací a vše, co jste o něm chtěli kdy vědět.
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Dramatický příběh člověka, který si nenechal vnutit komunistická pravidla a byl ochoten za to zaplatit i vězněním. A spousta kontextu pro ty, kdo tu prašivou dobu nezažili.

Petr Houdek, behaviorální ekonom Phil Knight: Umění vítězit: paměti zakladatele firmy Nike (Ikar). Ač je nutné se někdy přenést přes americkou pompu, je Knihgtův životopis intimním vhledem do přemýšlení o jeho životě a rozhodnutích, která vyústila ve vznik největší sportovní firmy světa.
Mimo soutěž dvě cizojazyčné knihy: 1. Robert Wright: Why Buddhism is True: the Science and Philosophy of Meditation and Enlightenment (New York, Simon & Schuster). Wright využívá soudobých psychologických výzkumů i vlastní zkušenosti při pronikání do buddhistického vidění světa, aby čtenáři nabídl způsoby, jak procházet dny bez rozčilování nad problémy, které za to nestojí. 2. Siddhartha Mukherjee: The Gene: an Intimate History (New York, Scribner). Historie genetiky podaná s čtivostí detektivky. Pavel Hruška, literární vědec
Bez pořadí: Jaromír Typlt: Za dlouho (Argo 2016). Adin Ljuca: Jeden bílý den (Protimluv).
Pavel Rajchman: Dny ze dna (Triáda). Petra Hůlová, spisovatelka
Zuzana Kultánová: Augustin Zimmerman (Kniha Zlín). Nejvýraznější prozaický debut roku. Příběh se překvapivě odehrává v 19. století, ale vůbec to nevadí!
Elsa Aids: Kniha omezení (Rubato). Kruťárna k sobě i k jiným.
Petr Borkovec: Lido di Dante (Fra). Atmosféra jako reliéf, co se dá nahmatat.

Karel Hvížďala,

novinář a spisovatel
1. Karl Ove Knausgärd: Můj boj (Odeon). Kniha o zoufalém boji s fikcí, která nás odvádí od skutečnosti, tedy i od sebe.
2. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Románová polyfonie, která je i bezmála po čtyřiceti letech stále aktuální, protože nám připomíná, že boj člověka proti moci je boj paměti proti zapomnění.
3. Petr Šabach: A nakonec Vánoce (Paseka 2015). Důstojná rozlučka. Radovan Charvát, překladatel
Ralph Dutli: Milá olivo: malé dějiny jedné kultury (Archa 2016). Radost a láska ke křehkému, ale vitálnímu stromku vedla autora ke vzniku knížky poutavých příběhů a překvapivých i poučných zamyšlení o oblíbené středomořské rostlině Olea europeana sativa. Ingeborg Bachmannová: Malina (Opus). Přepracované vydání románu radikálně tematizujícího osud nešťastné ženy vrací v překladu Michaely Jacobsenové na český trh ojedinělou prózu rakouské básnířky, která vynikala jazykovým mistrovstvím a myšlenkovou hloubkou. Bachmannová sama označila Malinu za ouverturu literárního projektu o způsobech smrti, z něhož zůstalo pouhé torzo.
Pascal Bruckner: Pokušení nevinnosti (Pulchra). Blahobyt je hlavním cílem a smyslem života, tvrdí francouzský filozof, ale ve skutečnosti vede k apatii, pohodlnictví a otupělosti. Pascal Bruckner analyzuje dnešní snahu jedince svalovat vinu na druhé či na politický režim a vyhýbat se vlastní odpovědnosti.

Daniela Iwashita,

nakladatelská redaktorka

Dvě radosti roku: Petr Hruška: Nevlastní (Argo) a Michal Jareš: Začátek eposu (Trigon).
Neradost roku: Boss Babiš. Fakta vypátral, knihu sepsal i vydal Jaroslav Kmenta (JKM).
Velký dík za první díl Havlíčkovy Korespondence (editorům Robertu Adamovi, Františku Martínkovi, Petru Píšovi, Magdaléně Pokorné, Lucii Rychnovské a Nakladatelství Lidové noviny) a velké těšení na dlouho očekávaný třetí díl Sebraných spisů Ladislava Klímy Svět atd. (editorka Erika Abrams, vydal Torst den před uzávěrkou ankety – snad tedy kniha roku 2018). Zdeněk Jančařík, teolog
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). Bez obalu o tom, že život znamená jít do věcí naplno a nebát se umazat výsměchem nebo hříchem. Kapesní úvod do života pro mladého člověka.
Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). Volné pokračování „Exota“ se znovu vylouplo jako autentické svědectví o angažovanosti kněze, který se nebojí prožívat naplno svou víru. A jelikož je autor biblista, je jeho interpretace Písma ohromně obohacující.
Miloš Doležal: Za (Torst). Autor se intenzivně vkládá do každého portrétu zesnulého spisovatele, výtvarníka, básníka, člověka. Miloš Doležal ovládá mistrovství detailu a z každého životopisu umí vytáhnout na světlo skrytý krystal, který krásně zazáří. Viktor Janiš, překladatel
1. Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo), přeložila Michala Marková. Sémiotika? Konspirace? Škvár pro intelektuály? Sem s tím! 2. Miloš Urban: Závěrka (Argo). Příjemné překvapení ve volbě námětu, stylu, rozuzlení. Báječná kniha, protože nejednoznačná. A smutná, tak hezky hořkosladce. 3. Ian McGuire: Severní vody (Host), přeložila Johana Poncarová. Temnější než Conradovo Srdce temnoty. A vzhledem k prostředí velrybářské expedice do Arktidy i mrazivější. Alena Janková, knihovnice
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Román velký a nelehký, na který jsme dlouho čekali. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). 3. František Malátek: Osmnáctá chasa (Flétna). Kronikářem zachycené vypravování pamětníků života na východočeské vsi. Michal Jareš, literární historik
Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (Argo 2016). Už dlouho nebyl v české próze takhle sugestivní hlas: je to kniha o nás a naší povaze, i když se odehrává v Indii i na Islandu.
Paul Valéry: Sešity: výběr z textů (Academia). V překladu a výběru Michala Novotného vychází zásadní výbor z deníkových zápisků Paula Valéryho. Ano, výbor ze sumy psané jednapadesát let a zahrnující přes 26 tisíc záznamů. Jen číst a číst – a pak přemýšlet o tom, co jste četli.
David Mitchell: Hodiny z kostí (Mladá fronta). Nejlepší současný britský prozaik zvládá popsat příběh válečného zpravodaje stejně poutavě jako svět po blackoutu. A jako vždy v perfektním překladu Petry Diestlerové. Eva Jelínková, germanistka
Záleží mi na tom, aby byl vzdán hold dílu Vratislava Jiljí Slezáka, totiž jeho překladu monumentálního Mannova Kouzelného vrchu (vyšel již v roce 2016 a jeho pro mě jediná zjištěná vada spočívá v přejmenování na Čarovnou horu). Dobrou četbu pro větší děti, která neznamená ztracenou chvíli ani pro dospělé, jsem našla v knize Babička pozdravuje a omlouvá se Fredrika Backmana (2015). Letošního data je ode mne nikoli kniha, ale inscenace Deník zloděje divadelní společnosti Masopust, v níž ožívá nepominutelné a stále silně rozvratné dílo Jeana Geneta, byť pro mne v mimoběžném spojení s Bedřichem Bridelem.
Koncentrace ekonomické, mediální a politické moci v rukou úřadujícího českého premiéra narůstá před našima očima do stále šílenějších rozměrů a je třeba si nezastírat, že tento proces svým malým dílem stvrzuje a upevňuje i tato anketa. Odpovídám (se z toho) tedy naposledy.

Františka Jirousová,

nakladatelská redaktorka
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). Kvůli takovým knihám může být člověk občas i hrdý, že patří k církvi katolické.
Podle mě je významným adeptem na Knihu roku i Magor a jeho doba od Marka Švehly (Torst). Jsem ovšem uvedená v poděkování, tak ji zmiňuji alespoň mimo soutěž. Juliana Jirousová, výtvarnice
1. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). 2. Miloš Doležal: Za (Torst). Roman Joch,

ředitel Občanského institutu
1. Tuvia Tenenbom: Všechny jejich lži (Zeď). Vtipný a krutý pohled na dnešní Ameriku. Co zjistil autor během cesty kolem USA, vám jejich oficiální místa neřeknou. A vy po přečtení pochopíte, proč Američané zvolili Trumpa. 2. Veronika Válková: Japonsko: gejša a samuraj (Grada). Třináctiletá dcera ji doporučuje všem dívkám k přečtení; a já nemám důvod nedůvěřovat jejímu vkusu.
Jako recesea mimo anketu: Jiří Ovčáček – Radim Panenka – Miloš Zeman: Dokážeme si vládnout sami: nové rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem (Olympia). Už dlouho jsem se tak nenasmál, jako když jsem viděl ten titulek. Vtip nejen roku, ale i volební kampaně. „Dokážeme si vládnout sami,“ říká člověk, který nedokáže vládnout ani sám sobě.

Lenka Jungmannová,

literární teoretička
Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (Host). Nápadité, formálně vybroušené a přiléhavé obrazy života.
Walter Benjamin: Původ německé truchlohry (Malvern, vročení 2016, vyšlo 2017), přeložil Martin Pokorný. Jedinečná kniha (nejen) k baroknímu jevištnímu myšlení, která vyšla v novém překladu.
Luigi Pirandello: Hry I. (Divadelní ústav, vročení 2016, vyšlo 2017), přeložili Alice Flemrová a kol. Výbor z dosud do češtiny nepřeložených či nově přeložených dramat a hříček, který obohacuje domácí teatrologické poznání. Vladimír Just, teatrolog
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). „A taky bych řekl, že realita nabírá vlastnosti snu,“ říká hlavní hrdina, který s dvěma mrňousy a jejich opilou matkou putuje ze západní Evropy na ruský východ, odkud definitivně přistane u rodné Sázavy. Realita opravdu nabírá u Topola vlastnosti snu, toužíte z něj vyskočit do reality, jenže ona je tím snem. Román desetiletí.
2. David Satter: Čím méně víte, tím lépe spíte. Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina (Prostor), přeložil Jan Petříček. Jiný žánr, stejné obavy. Povinná četba pro všechny, kdo říkají, že zbytečně malujeme (ruského) čerta na zeď. Ten čert je reálný, nemá rohy, má funkce. Mluví česky, je milován a volen. A jedno místo si v posledních patnácti letech oblíbil: Pražský hrad.
3. Josef Kodíček: Kritické stati (Institut umění – Divadelní ústav 2016), editoři Michal Kosák, Jan Pospíšil a Daniel Řehák. Po Hilarovi a Tillem další splacený dluh. Odložit dnešní kritický suchopár a otevřít si Kodíčka je radost. Přestože tu řada statí schází, zatímco jiné (Vlasta Burian) se pod jinými názvy opakují, že chybí Kodíčkovy rozhlasové režie, že si editoři Rádlovou statí usnadnili práci na vlastním portrétu a že Felixe de la Cámaru nechali zemřít o dvacet a Futuristu o pět let dřív. Jindřich Jůzl, šéfredaktor Odeonu
Jan Zahradníček: Verše: leopoldovský sešit poezie (Moravská zemská knihovna v Brně).
Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (Host). Eva Kačírková,

scenáristka a spisovatelka Miloš Urban: Závěrka (Argo). Ivana Kalinová Kyzourová,

historička umění
1. Hubert Wolf: Případ Sant’Ambrogio: utajený skandál římských řeholnic (Prostor). Příběh o krásné řeholnici, na jejíž neuvěřitelné podvody naletěli i vzdělaní kněží. Kniha německého církevního historika je zásadní kritikou poměrů ve Vatikánu 19. století.
2. Thilo Sarrazin: Přání otcem myšlenky: Evropa, měna, vzdělanost, přistěhovalectví – proč politika tak často selhává (Academia). Německý ekonom a politik vypočítává principy dobré vlády, jejímiž předpoklady jsou zodpovědnost a racionální hodnotící soud, nikoli emoce, popírání reality, korupce, bezskrupulóznost či nevědomost.
3. Vladimír Sorokin: Manaraga (Pistorius & Olšanská). Vize budoucnosti, v níž anketa Kniha roku nebude existovat, případně bude mít zcela jiný obsah. Eva Kantůrková, spisovatelka
Emil Hakl: Umina verze. (Argo 2016). Příběh působí zvláštním lidským kouzlem citové závislosti muže na bezcitné umělé ženě. Takže spíš robotka Uma než Haklův hrdina se stane postavou české literatury. A to přitom normálně fandím mužům.
Ľuboš Jurík: Rok delší než století (Ideál). Román o Alexandru Dubčekovi založený na i těžko dostupných archivních materiálech. Vyprávění komponuje jako dialog Alexandra Dubčeka umírajícího po atentátu s jeho ošetřujícím lékařem. Zeno Kaprál, básník Sándor Márai: Herbář (Academia). Všední návody, jak obstát v sousedské pospolitosti přes možnou nelibost intelektuálů upřednostňujících složité konstrukce vztahů, přinášejí výsledky jednoduché samozřejmosti.
Zdeněk Volf: Před modlitbou přiložím (Protimluv). Rozpálená modlitební kamna praktikují poezii hukotem ohně, když tvrdošíjně pokračují v sekání dřeva a zpochybňují tak skeptické úvahy postmoderny, že Bůh básně nečte.
Michael Blail a spol.: Pastevecký almanach 2 (Znojmo – Kraví hora). Pojednání o aktivitě, která úspěšně prošla evolučním výběrem druhů a podmíněně teď zvoní v uších i lidskému rodu o rozumné cestě trvalé udržitelnosti, za laskavé domestikace povahy člověka. Lenka Kapsová, překladatelka
Letos je volba pěkný oříšek. Po velkém přemýšlení uvádím níže tři, abych pokryla jistou rozmanitost žánrů, ale stejně tak bych mohla napsat i jiné trojice: Topol, Myšková a Hruška nebo Ferrante, Barnes a Pynchon.
Takže nakonec: 1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). V dvojkombinaci se Žantovského Havlem klíč k pochopení československých dějin druhé poloviny minulého století. A skvělý lék na černobílé vidění světa. 2. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). Autor v sobě snoubí vlastnosti pohromadě málo vídané: originalitu, ryzost a vlídnost k lidem. Boží velkorysost, o které v knize píše, sám zrcadlí. 3. Olivier Bourdeaut: Čekání na Bojanglese (Plus). Ztřeštěná a dojemná oslava lásky k rodičům, i když je jeden z nich pijan a druhý duševně chorý. Jazykový výtrysk tak silný, až místy přechází ve verše.

Ivan Klíma, spisovatel

Hrdina novely Elieho Wiesela Svítání řeší osobní dilema, zda smí zabít druhého člověka – poté, co jeho vlastní rodina byla vyvražděna. Toto zvažování v doslovu komentuje přední izraelský skupinový analytik a klinický psycholog Robi Friedman.
Dopisy z Prahy píše babička, která v Praze pečuje o dvě předškolní vnučky, a píše své dceři do USA v prvních letech druhé světové války. Dopisy vydány péčí obou vnuček – R. C. Schapirové aH. C. Weinbergové. (Syn té první Andrew sloužil jako velvyslanec USAv Praze). Obě knížky vydala edice Irene Press Praha. David Klimeš, novinář
1. Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo). Neobyčejná lingvistická detektivka sice začíná ve Francii v roce 1980, do aktuální touhy české společnosti hledat jedinou zaručenou Pravdu se však hodí výborně.
2. Derek Thompson: Hitmakeři: tajemství popularity v éře rozptylování (Jan Melvil Publishing). Nic se nikdy nestalo populární samo o sobě. Platilo to při nástupu impresionistů na scénu na konci 19. století a platí to i nyní v éře Facebooku. 3. Pavel Kolář – Michal Pullmann: Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu (NLN/ ÚSTR). Kdybychom rok 2017 nestrávili bojem o slova historičky Muriel Blaive, mohli jsme se bavit o tomto souboru esejů, jak se skutečně tvořil normalizační konsenzus ve společnosti.
Mimo anketu: anglický překlad knihy nobelisty Jeana Tiroleho Economics for the Common Good (Princeton University Press), který se úspěšně pokouší rehabilitovat ekonomii v pokrizové společnosti. Tomáš Klvaňa, spisovatel, hostující profesor New York University
1. Jiří Pehe: Průsečík (Prostor). Dospělý román do nedospělé doby, zkoumá originálním způsobem možnosti paralelních realit a etickou rovinu takových možností. Jedna z nejlepších knih autora, který je neprávem znám hlavně jako komentátor a politolog.
2. Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo). Románová groteska z francouzského filozoficko-lingvistického prostředí, v níž vystupují fikcionalizované postavy světové intelektuální a politické scény od Rolanda Barthesea Michela Foucaulta přes Valéryho Giscarda d’Estaing, Régise Debraye a Michela Poniatowského až po Bernarda Henriho Lévyho.
3. Zuzana Vlasatá – Jakub Patočka: Žlutý baron (Referendum). Ucelená investigativní práce dvou znamenitých reportérů, odhaluje skandální způsob podnikání oligarchy Andreje Babiše v českém zemědělství. Povinná četba pro všechny, kdo by si přáli, aby byl stát „řízen jako firma“. Ondřej Kobza, kavárník
1. Jan Lukeš: Právě proto, že jsem: rozhovor s Ivanem M. Havlem (Knihovna Václava Havla). 2. Jan Hanč: Dodatečné události (Torst). 3. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Jan Komárek, profesor evropského práva v Kodani
Jiří Trávníček: Česká čtenářská republika (Host).
Mimo soutěž cizojazyčné knihy, které by nesmírně obohatily českou debatu – kdyby je tu někdo četl. Stefan Collini: Speaking of Universities (Verso); Yascha Mounk: The Age of Responsibility: Luck, Choice, and the Welfare State (Harvard University Press) a K. Sabeel Rahman: Democracy against Domination (Oxford University Press 2016).

Stanislav Komárek,

biolog a filozof

Mimo soutěž, protože už z roku 2013, je pro mě letos knihou roku Kronika česká Václava Hájka z Libočan (Academia 2013). Úžasný nakladatelský počin a skoro 1550 stran. Kronika podnes fascinuje množstvím zpracovaných faktů, byť snad autor ve starších dobách pouští fantazii trochu ze řetězu. Dále mne krajně zaujala kniha Hledání společného světa: úvahy o filosofii a proměnách vědění od Zdeňka Neubauera (Malvern), editoři Lucie Nováková, Tomáš Hermann a Jakub Hlaváček – jistě i z osobních důvodů, neboť je to dílo věnované mému intelektuálnímu guruovi. Pavel Kořínek, teoretik komiksu
1. Timothy Snyder: Tyranie (Paseka/Prostor). Tahle útlá knížka 20 lekcí z 20. století by se měla rozdávat s občanským průkazem. Anebo alespoň s volebními lístky – třeba hned v lednu.
2. Thomas Pynchon: Výkřik techniky (Argo). Neskutečně nápaditý a nepředvídatelný, opulentně obžerný román fantoma postmoderny v bravurním překladu Martina Svobody.
3. Katarzyna Surmiak-Domańska: Ku-klux-klan: tady bydlí láska (Absynt). Celá polská reportážní řada zaslouží držet palce, nad první vydané tituly se ale výjimečně tyčí tahle působivá výpověď o tom, jak iluzorní jsou naše představy, že některé historické hrůzy už snad opravdu vyhynuly.
Mimo soutěž alespoň jeden komiks: Naposled Charlese Burnse (Trystero) vypráví o vyrovnávání se s vlastním selháním a zbabělé uhýbavosti před nutností dospět. To vše ve fantasticky propletených barvitých fantaziích na půl cesty mezi surreálnem a Tintinem. Pavel Kosatík, spisovatel
1. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Uznávám Kunderovo panství nad českou literaturou. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Umanutě úplné dílo, napojené obdobnou energií, jako byla ta Magorova. Není to „pro pamětníky“, může to ovlivnit život mnoha lidí do třiceti let. 3. František Ježek: Mnichovská krize (NLN/ Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Vzpomínky ministra, který to ve vládě všechno zažil, nesmírně obsažné a živé. S přihlédnutím k celé edici Ego, ve které zmíněné instituce vydávají jeden senzační memoárový titul za druhým.

Blanka Kostřicová,

spisovatelka a literární kritička
1. RRR rozhovory (Revolver Revue 2016). 2. Žo Langerová: Žila jsem s oddaným komunistou (Prostor). 3. Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara (CDK). Vojtěch Kotecký, zoolog
1. David Jan Novotný: Dybuk a ďábel: o věcech mezi nebem a zemí (Brána). Civilní duchařské povídky si dělají legraci ze všech, bez ohledu na konfesijní příslušnost. 2. Karel Hudec: Ptáci v českém životě a kultuře (Academia). Kulturology či historiky možná zarmoutí, že tu nenajdou moc teorie ani interpretací. Ale devadesátiletý nestor moravské ornitologie pár měsíců před smrtí vydal knihu s neskutečným množstvím dat a ohromujícím záběrem.
Mimo soutěž: David Goodhart: The Road to Somewhere: the New Tribes Shaping British Politics (London: Penguin Books). Důležitý pokus vysvětlit kořeny dnešního rozvratu, proč se my metropolitní liberálové rozcházíme s většinou společnosti a jak opět najít společnou řeč. Pavel Kotrla, šéfredaktor Textů
1. Alena Mornštajnová: Hana (Host). Pro nepopiratelný čtenářský zájem, který vyvolala. 2. Marek Piętoň: Hledání Ester (Protimluv). Drobná novela ostravského nakladatelství a ostravského prozaika, se kterou jsem se prostě osobně potkal. 3. Milan Děžinský: Obcházení ostrova (Host). Další radostné setkání. Petr Koubský, informatik
1. Rainer Stach: Kafka – rané roky: 1883–1911 (Argo 2016), přeložil Vratislav Slezák. Pořádný Kafkův životopis jsme si zasloužili už dávno, tenhle je vysloveně monumentální. 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Nádherně ulítlá kniha o nás, jací v této zemi jsme. I přes svůj půvab a laskavost leckoho naštve a tak to má být. 3. Patrick Kingsley: Nová Odyssea: příběh uprchlické krize v Evropě (Kniha Zlín), přeložila Dominika Křesťanová. Antidotum proti lhostejnosti. Jiří Kratochvil, spisovatel
1. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). 2. Ian McEwan: Skořápka (Odeon). Luboš Kropáček, orientalista
Tomáš Halík a Anselm Grün: Svět bez Boha: ateismus jako druh náboženské zkušenosti (NLN). Vlídný hlas křesťanské naděje k věřícím i nevěřícím naší doby.
Hans Küng: Žena v dějinách křesťanství (Vyšehrad). Potřebovali bychom podobně propracované dějiny ženy v islámu; panuje tu nesprávná představa nehybnosti.
Nabeel Qureshi: Hledal jsem Alláha, našel Ježíše (Rosa Books 2017). Poutavě vyprávěný reálný příběh diskusí a obrácení z amerických univerzit, pro českého čtenáře nevšedně poučný. Petr Kukal, básník a spisovatel Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia… (Druhé město). Neúnavný propagátor díla Ivana Blatného Martin Reiner přišel tentokrát s obsáhlým výborem z básníkovy pozůstalosti. Pro mě je to letošní ediční počin číslo jedna.
Alena Mornštajnová: Hana (Host). Mediálně natolik fedrovaná kniha, že to vyvolává rozpaky. Úplně zbytečné – je to jeden z nejlepších textů o holokaustu.
Ivo Harák: Pedomancie (Sursum). Líbí se mi, jak se tenhle básník pere s jazykem. Jak pro něj nic není pohotově k mání. Josef Lacman, knihkupec
1. Taťána Lukešová: Píšu, dokud si pamatuju: vzpomínky a deníky (Katolický týdeník). 2. Miloš Doležal: Za (Torst). 3. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi: o Boží velkorysosti mezi námi (Portál). Jan Lukavec,

redaktor časopisu iLiteratura.cz
Yvonna Fričová (ed.): Brasília – město – sen (Titanic). Brasília z mnoha perspektiv. Protikladné názory urbanistů a architektů i hlasy tamních obyvatel. Město jako fascinující mikrosvět, jehož svodům stojí za to podlehnout.
Herfried Münkler: Němci a jejich mýty (Rybka Publishers), přeložila Jana Zoubková. Německý politolog působivě píše o síle i potřebnosti mýtů a plasticky líčí, co pro dobové aktéry znamenaly. Sám jejich moci nepodléhá: s ironií ukazuje, jak je politici ve svých idealistických proslovech dokázali velmi pragmaticky využívat, případně vyměňovat za jiné.
Yuval Noah Harari: Homo Deus: stručné dějiny zítřka (Leda), přeložili Alexander Tomský a Anna Pilátová. Závažné otázky, které se týkají nejen proměn společnosti pod vlivem digitálních technologií, ale hlavně transformace vnitřního světa člověka, jeho emocí a vůle, i toho, co to je autentické Já jednotlivce.
Mimo soutěž Ladislav Čumba: Wittgensteinova kniha faktů (Argo). Slavný myslitel slouží jako kostra, na niž Čumba zavěšuje množství poutavých odboček a exkurzů, v nichž sleduje i životopisy Wittgensteinových českých překladatelů a jejich příbuzných. V tom se kniha podobá hustě protkané tkáni webové sítě. Eva Lukavská, romanistka
Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo), z francouzštiny přeložila Michala Marková. Intelektuálně osvobozující čtení vzdělaného a chytrého autora. Dominik Lukeš, lingvista
V knize Zrno od plev: hluboké dějiny raných států (Against the Grain: a Deep History of the Earliest States, New Haven: Yale University Press) antropolog James C. Scott potvrzuje svou schopnost syntézou nejnovějších výzkumů otřást naší představou o základech civilizace. Zcela staví na hlavu úlohu zemědělství ve vzniku prvních států a ukazuje, jak snadno jsme se nechali omámit náhodně přeživšími kamennými strukturami a jak mylné je zaměňovat je s výdobytky civilizace. Nelze než doufat, že tato kniha bude co nejdříve přeložena.

Václav Luks, dirigent 1. Philip Roth: Žít jako muž (Mladá fronta). Velmi osobní, drsné, ale i humorné strhující vyprávění o vlastním životě. 2. Renata Kalenská: Doktor vězeňských věd: rozhovor s Jiřím Stránským (Motto). Pro inspirativní nezdolný životní optimismus Jiřího Stránského. 3. Jean-Jacques Rousseau: Vyznání (Rybka Publishers). Autobiografické dílo, které sám autor určil k posmrtnému vydání, je neobvykle upřímným zúčtováním se sebou samým a klíčem k pochopení Rousseauova odkazu.

Petr Luňák, historik

Mimo soutěž kniha v angličtině o níž by se mělo vědět. William Taubman: Gorbachev: His Life an Times (London: W. W. Norton & Company). Politická biografie posledního sovětského vůdce z pera amerického historika a nositele Pulitzerovy ceny. Zmonumentálního díla o téměř sedmi stech stránkách vyvstává Gorbačov zaslouženě plasticky. Vizionář, ale i intrikán s tragicky špatným čichem na lidi. Produkt sovětského systému, který navzdory marasmu a cynismu okolo nikdy nepřišel o lidské vlastnosti a nezdolnou víru v „socialismus s lidskou tváří“. Dovedný operátor v sovětských mocenských hrách, ale prachšpatný praktik v demokracii, o kterou se zasloužil. Dnešní svět je jiný než ten Gorbačovův: Rusko sklouzlo k expanzivní neocaristické autokracii. Lubomír Machala, literární historik
1. Lucie Faulerová: Lapači prachu (Torst). 2. Jiří Charvát: Eskejp: na útěku z kanceláře (Novela bohemica). Dva debuty, každý z jiného pólu literárního spektra, oba nápadité, přesvědčivé, až strhující. Martin Machovec, literární historik
1. Jaroslav Riedel: Plastic People a český underground (Galén, vročení 2016, vyšlo 2017). Plod mnohaleté pečlivé práce Jaroslava Riedela, jenž přináší mnoho doposud nezveřejněných svědectví a dokumentů. Jeden z mála vskutku spolehlivých zdrojů poznání této oblasti české kultury.
2. Martin C. Putna: Česká katolická literatura: 1945–1989 (Torst). Závěrečný díl Putnovy trilogie věnované nejen katolické, ale právě v tomto svazku výrazněji než v předešlých nábožensky, duchovně orientované tradici v české literatuře. Dovršení velké syntetické historiografie. Putna i zde často vyhraněnými názory jako by vybízel k polemice, ke kritice, ale nikdy nenudí, vždy je podnětný, zajímavý. 3. Dopisy Jaroslava Dočekala Vladimíru Boudníkovi 1: 1947 – VIII. 1951; 2: IX. 1951–1961 (Jan Placák – Ztichlá klika). VPlacákově ediční přípravě vyšel tento skvostný dvousvazkový soubor až dosud neznámého autora, jenž byl legendární postavou českého literárního a uměleckého podzemí 50. let. Dočekalovy dopisy jsou nesmírně zajímavým zdrojem poznání o životě nejen Boudníkově, ale též Hrabalově, Bondyho, Boušeho, Rotbauerově atd.

Jan Majcher, knižní grafik 1. Gunnar Gunnarsson: Advent (Kalich), přeložila Helena Kadečková, redakce Daniela Iwashita. Povznášející vyprávění o nezištném islandském pastýři, který při shánění ovcí na zimu dává všanc život. 2. Ladislav Klíma: Sebrané spisy III: Svět atd. (Torst), editorka Erika Abrams. Klímova (1878–1928) filozofická tvorba psaná pro dobové zveřejnění („pro publikum“). „– Zvířata nehledí nikdy na hvězdy. Mezi vysloveně všedními lidmi zdařilo se mně vidět jen dva, kteří tak trochu kontemplativně to činili. Oba byli opilí.“ (Traktáty a diktáty, 1922) 3. Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM – Jaroslav Kmenta). Reportážní kniha, na niž chci upozornit, ale netroufám si ji komentovat.

Radek Malý, básník a překladatel Ralph Dutli: Milá olivo: malé dějiny jedné kultury (Archa 2016). Knížka, kvůli které jsme s rodinou strávili Velikonoce v Řecku. Petr Nikl: Jinotaje opic (Meander). Atlas i sbírka poezie, jaké ani v jednom žánru nemají obdoby.

Václav Malý, biskup 1. Šúsaku Endó: Mlčení (Vyšehrad). 2. Timothy Radcliffe: Proč být křesťan? (Krystal). 3. Rémi Brague: Podstata člověka (CDK). Pavel Mandys,

redaktor serveru iLiteratura.cz
Jonathan Franzen: Purity (Kniha Zlín), přeložila Lucie Mikolajková. Asi nikdo momentálně neumí zachytit ten zdánlivě pohodlný (a tudíž nudný, nezajímavý, na dramatické příběhy chudý) život střední třídy západního světa tak poutavě, detailně a působivě.
Adrian McKinty: Mrazivá hlubina (Vyšehrad), přeložil Ladislav Šenkyřík. Detektivní drsná škola jak od raného Dashiella Hammetta. Ale vynalézavě zasazená do Belfastu v roce 1981, paralyzovaného střety mezi IRA, protestanty i britskými jednotkami.
François Boucq: Dobrodružství Jeronýma Moucherota (Crew), přeložil Richard Podaný. Bláznivá dobrodružství pojišťováka v surreálném světě. A skvělá ukázka toho, že komiks je médiem, kterému postmoderní styl svědčí, zvláště když má autor smysl pro humor. Milena M. Marešová, redaktorka kulturní publicistiky ČRo Vltava

1. Iva Knobloch – Radim Vondráček (eds.): Design v českých zemích 1900–2000: instituce moderního designu (Academia / Uměleckoprůmyslové museum 2016). Úctyhodný počin, ve kterém najdete téměř cokoliv, nač si v designu vzpomenete. Dílo poučné a přitažlivé i tím, že je zřejmé, jak autory práce bavila. 2. Italo Calvino: Když jedné zimní noci cestující (Dokořán), přeložil Jiří Pelán. Čtenářská rozkoš. Příběh rozbíhající se do svébytných povídek a zase slévající se do celku románu. Dílo i po čtyřech dekádách od napsání obdivuhodně svěží. 3. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Popisovat osobnost, která je uznávaná, adorovaná, kolem níž bují legendy, je úkol nejtěžší. V tomto případě autor obstál – je věcný, kritický, má odstup. Jeho „obraz“ je věrohodný, stejně jako průzor otevírající se k dobovému kontextu. Miroslav Masák, architekt
Olivier Bourdeaut: Čekání na Bojanglese (Plus). Sara Baume: Jasno lepo podstín zhyna (Odeon 2016). V odborné literatuře pak Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Eva Novotná – Karolina Jirkalová: Paneláci (Uměleckoprůmyslové museum 2016). Aktuální téma je uchopeno s obdivuhodnou jistotou. Obsah skvělý, forma působivá. Martin Rajniš – Magdalena Šebestová: Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek (Argo 2016). Osobní výpověď našeho nejzajímavějšího architekta sáhla pěkně hluboko, v architektonické obci událost. Z cizojazyčných – Ana Miljacki: The Optimum imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle, 1938–1968 (New York: Routledge). Práce docentky School of Architecture at MIT potvrzuje stoupající zájem o českou architekturu 20. století. Jan Mattuš, překladatel Tomáš Poláček: Laco Déczi: totálně vytroubený mozek (BizBooks).

Tomáš Mazal, kočí Miloš Doležal: Jízda na skle ochcanou strání (Nezávislý podmelechovský spolek). Brilantně vypointovaná, namnoze jen lehce naznačená a téměř nedořečená směsice drobných příběhů z raných školních let na malém městě, esence, z níž se zrodil pozdější básník.
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Do širokého toku dobových souvislostí až encyklopedického charakteru je poutavě, přirozeně, bez zbytečných „fundovaných“ zátěží vypravěčem vetkán se všemi klady i zápory komplikovaný životní příběh IMJ.
Reiner Stach: Kafka – rané roky (Argo 2016). Konečně (!) obsažný životopis, rozličných tradičně přejímaných běsů a mýtů zbavený, od samého Kafkova dětství až po naprosté přirozenosti i touhy dospívajícího jinocha (ženy nevyjímaje) již s tápavě pozvolným přesvědčením o nevyhnutelnosti vlastní cesty k sebepoznání – tedy psaní. Vladimír Merta, písničkář
1. Karel Hartmann: Terezínská epopej: to je ghetto. Academia objevila poezii, která by snad zachránila život Primovi Levimuamnoha dalším, kteří přežili Osvětim, ale ne ztrátu víry a naděje. 2. David Mitchell: Hodiny z kostí (Mladá fronta). 3. Orly Castel-Bloomová: Textil (Garamond).
Mimo soutěž ještě další trojice: Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (Host). Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka (Argo). Outsider Karol Sidon nebude v dobývání skrytých zásob imaginárního lithia slov osamocen. František Mikš, šéfredaktor Kontextů a nakladatleství B&P

Protože tady vzniká děsivá koalice hnutí oligarchy Babiše, populistů a komunistů, podporovaná prezidentem Zemanem, volím tři knihy, které by měl číst každý svéprávný volič: Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM – Jaroslav Kmenta). Zuzana Vlasatá – Jakub Patočka: Žlutý baron: skutečný plán Andreje Babiše: Zřídit stát jako firmu (Referendum). Lubomír Kopeček: Miloš Zeman – příběh talentovaného pragmatika (Barrister & Principal) – tedy mimo soutěž. Radek Mikuláš, geolog
Miroslav Bárta–Martin Kovář a kol.: Lidé a dějiny (Academia). Nad knihami této dvojice najdu odpovědi na otázky, jejichž zformulování jsem se teprve přibližoval. Otázky, co všechno může a nemůže jednotlivec změnit a kolik je možných scénářů budoucnosti, k nim patří. Michal Mocek, novinář
Bernard Doumerc: Benátky a jejich impérium ve Středomoří: 9.–15. století (Karolinum). Když násilí udávalo tón politickému životu, byly Benátky jednou z prvních velmocí, v nichž ekonomická síla a propagandistická manipulace sehrávaly zásadní roli při udržování vnitřního klidu i zajišťování moci a prestiže. Pohled na středověkou námořní říši ukazuje, jak se rodil i náš svět, kde násilí pozvolna ustupuje a naopak vystupují faktory, které sehrávaly velkou roli při vzestupu Benátek.

Dobrava Moldanová,

literární historička
1. Jiří Trávníček: Česká čtenářská republika (Host / ÚČJ AV ČR). Prostřednictvím 138 čtenářů ve věku od 15 do 101 roků, mužů a žen různého vzdělání a sociálního postavení, vstupujeme do světa našich současníků. Četba je to podnětná, zajímavá, místy deprimující a občas zábavná. 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Ne že by se mi ve světě citlivých lidí líbilo. Knížka ale provokuje.
Amimo soutěž, protože už z loňska, Opelíkův Uklizený stůl (Torst). Alena Morávková, literární a divadelní historička, překladatelka
Topolův Citlivý člověk už je dostatečně zpropagován, proto navrhuji tyto tituly: 1. Roman Ráž: Lázeňské ozvěny (Akropolis). Třetí díl románové historické fresky líčí osudy rodu vídeňské Češky Marie Klánské na pozadí událostí 50. až 70. let 20. století a upoutává výstižným zachycením dobové atmosféry i přesvědčivými portréty jednotlivých postav. 2. Ivan Sergejevič Šmeljov: Slunce mrtvých (Prostor). V roce 1920 probíhala za občanské války v Rusku hrůzná evakuace bílého Krymu, kterou autor částečně zažil, spojená se zabíjením nevinných, hladem a pomalým umíráním těch, kdo přežili. Obžaloba viníků i Evropy, která jen přihlížela. Román poprvé vyšel v roce 1926, nový výstižný překlad je dílem Jakuba Šedivého. 3. Eugen Liška: Stvoření (Host). Hrdinou mladého scenáristy je desetiletý chlapec Čmelák, který trpí šedivou nudou sídlištního domova. Nový impulz mu dodá kamarádství se psem uvězněným psychopatickým sousedem ve sklepě. Jejich kamarádství má téměř thrillerový konec. Kniha zaujme přesným charakterem hlavního hrdiny i vykreslením sídlištního prostředí. Pavel Myslín, antikvář
Martin C. Putna: Česká katolická literatura: 1945–1989 (Torst). Dovršení triptychu z dějin české katolické literatury. S tolerantním přesahem do dalších světových náboženství, tolik potřebným do dnešní smutné doby. Ladislav Nagy, anglista
1. Miloš Urban: Závěrka (Argo). 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). 3. Elena Ferrante: Geniální přítelkyně 2: příběh nového jména (Prostor). Jan Nejedlý, publicista Poezie: Michal Jareš: Začátek eposu (Trigon). Lyrik zesurověl a našel svou parketu. Próza: Patrik Linhart: Nonstop amok (Milan Hodek 2016). Pankáč zkrotil energii do sevřeného tvaru. Literatura faktu: Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM – Jaroslav Kmenta). Nepominutelná kniha pro čtenáře LN. Jan Němec, spisovatel

Kniha, u které jsem se nejvíc bavil, byli určitě Zázrační hoši Michaela Chabona (Argo). Nejvíc mě strhl Zamilovaný muž, druhý díl románové hexalogie Můj boj Karla Oveho Knausgarda (Odeon). Z autorů, které jsem neznal, mě nejvíc potěšil Antonio Moresco novelou Světýlko (Dybbuk) a rozhovorem, kterým jsme s ním měli v Hostu.
Rád bych zmínil i jiné knihy, které jsem četl, ale buď vyšly už dříve (Dorothee Sölle: Mystika a vzdor, One Woman Press 2015), nebo jsem jim dělal redakci (Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá, Host), takže je mohu jmenovat jen jako osobní tipy.

Martin Nodl, historik a editor Hana Aleny Mornštajnové (Host) o trýznivé paměti holokaustu. Za skvělou považuji i prvotinu Michala Přibáně Všechno je jenom dvakrát (Host 2016) o obtížném vyrovnávání se s estébáckou pamětí v divokých 90. letech. Z letošní historické literatury považuji za nejinspirativnější soubor studií Františka Šmahela Nahlédnutí do středověku: mluva písma a četba obrazů (Karolinum) a mimo soutěž alespoň zmínímpřeklad původně francouzské knihy Oliviera Marina Geneze pražského reformního hnutí 1360–1419 (Karolinum). Bohumil Nuska, spisovatel
1. Martin C. Putna: Česká katolická literatura: 1945–1989 (Torst). Třetí díl, který uzavírá dějiny české katolické literatury, obdivuhodného a monumentálního díla. 2. Stefan Zimmer: Keltové: mýtus a realita (Vyšehrad). Informace s posledními výsledky archeologického, etnografického i literárněvědného bádání upravují údaje o keltských kulturách minulosti i přítomnosti. 3. Jaroslav Peregrin – Marta Vlasáková: Filosofie logiky (Filosofia). Koncizní a přesný text, který se týká nejen vědních oborů, ale i každého intelektuálně angažovaného pracovníka.

Jiří Opelík, literární historik

1. Jiří Pistorius – Emanuel Macek: Bibliografie díla F. X. Šaldy (IPSL). V roce 1948 byla Pistoriova šaldovská bibliografie jednou z prvních odborných knih, kterou jsem si koupil. Její nové vydání obohatili editoři Luboš Merhaut, Michael Špirit a Jan Wiendl o přínos Emanuela Macka (z r. 1988) a užitečně doplnili všemi myslitelnými odkazy. 2. Milena Jesenská: Křižovatky: výbor z díla (Torst 2016). Životní ediceMarie Jiráskové. Znalost tohoto souboru textů (879 str.) mohla by podpořit zasvěcenější psaní o Mileně Jesenské. 3. Týnecké listy, roč. 27/2017. Navzdory době, v níž se lidstvo stěhuje na planetu Web, vydává třítisícový Velký Týnec u Olomouce barevný měsíčník velkého formátu, který stmeluje občany obce. Osvícený starosta (vzdělánímbohemista) se v něm stará o aktuální a seriózní literární přílohu. Patrik Ouředník, spisovatel
Komenského Spisy o první filosofii v nakladatelství Oikoymenh. „Mundus est possibilis.“
Poslední dny Raymonda Queneaua v nakladatelství Volvox Globator. „Vony i ty planety se točej pořád dokola jako lidi.“
Čtvrtý svazek Rukopisů z Nag Hammádí v nakladatelství Vyšehrad (2016). „Lidožrouti nás totiž popadnou a s radostí pohltí.“

Jiří Padevět,

ředitel nakladatelství Academia
1. Herfried Münkler: Němci a jejich mýty (Rybka Publishers). Skvělý kulturněhistorický průvodce labyrintem dějin našich sousedů. Přesně takovou knihu bychom potřebovali o sobě. 2. Lubomír Novotný: Krčmaňská aféra (Vědecká knihovna v Olomouci). Precizní připomenutí jednoho ze zločinů KSČ ještě před únorovým pučem a zároveň vynikající studie o bezskrupulózním politickém extremismu. 3. Zbyněk Havlíček: Veškerá poezie (Dybbuk, vročení 2016, vyšlo 2017). Konečně máme pohromadě dílo jednoho z nejvýraznějších českých básníků 20. století. Aleš Palán, spisovatel a novinář

Knihou roku je pro mne dílo Marka Prchala (vydané pod pseudonymem Andrej Babiš) O čem sním, když náhodou spím. Hodnotu katastrofického thrilleru s apokalyptickými prvky nesnižuje ani fakt, že 29,6% čtenářů nepochopilo žánr a pokládá ho za realistický román z vesnického prostředí. Vladimír Páral, spisovatel
Markéta Hejkalová: Měj mě rád/a (Hejkal). Román-řeka, plynoucí řadou zemí a desetiletí, kombinuje postavy fiktivní a skutečné, z nich pak zejména vdovu po Reinhardu Heydrichovi, v sugestivně mocném příběhu.

Jan Paulas, novinář a editor 1. Miloš Doležal: Za (Torst). Jak povýšit nekrology na krásnou literaturu a splátku velkých dluhů. 2. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi (Portál). Jak hledat Boží stopy v tomto světě. 3. Roman Brandstaetter: Příhody mého života (Karmelitánské nakladatelství). Jak zachytit 20. století v drobných příbězích. Petr Pazdera Payne, spisovatel
1. Adin Ljuca: Jeden bílý den (Protimluv). Naléhavé, drsně krásné a taky stručné povídky „migranta“ z Bosny. 2. Miloš Doležal: Za (Torst). Nabitá pokladnice naplněných osudů. 3. Jaroslav Kmenta: Boss Babiš (JKM–Jaroslav Kmenta). O kmotrovi se silným mocenským apetitem. Josef Pazderka, novinář a historik
1. Katarzyna Boni: Ganbare! Workshopy smrti (Absynt). Skvělý debut nejmladší zástupkyně polské reportážní školy. 2. Miloš Doležal: Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech (Nezávislý podmelechovský spolek). Svědectví o zázraku v textech i fotkách. 3. Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). Tahle knížka hoří, bez oddechu, naplno.

Jiří Pehe, politolog a spisovatel 1. Juan Gabriel Vásquez: Reputace (Paseka), přeložila Anežka Charvátová. Další skvělý román tohoto pokračovatele nejlepších jihoamerických tradic. 2. Nick Bostrom: Superinteligence (Prostor). Podtitul Až budou stroje chytřejší než lidé dobře vystihuje, co se tato znepokojivá, výborně napsaná kniha snaží sdělit. 3. Tomáš Klvaňa: Možná přijde i diktátor (Bourdon). „Proč už zase ztrácíme svobodu a nikomu to nevadí?“ ptá se kniha, poučená americkou esejistikou. Iva Pecháčková, nakladatelka
1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst) je skutečně respektábl dílo! Věrný a detailní popis druhé poloviny minulého století ve státě prolezlém Státní bezpečností, která dokázala dostat pod kontrolu každého. Málokdo obstál tak jako Magor, jedna z největších osobností našich moderních dějin a zároveň ta nejkontroverznější. Hodně se toho o něm dozvíme; a o sobě. 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Vynikající román zas po osmi letech – bouřlivák Topol se úsměvně a s nadhledem vyrovnává s undergroundem, vlastním životem, smrtí svých nejbližších. Jak těžké je dnes důstojně umřít. Živelná, přitom dokonale vybroušená Topolova čeština, plná nových slov a obratů. 3. Zuzana Fuchsová: Cítím se jako Ulrike Meinhof (Fra 2016). Zuzana, druhá půlka kapely Čokovoko, vydala své tweety a statusy knižně a dobře udělala – minidílka plná charakteristického absurdního humoru. V knížce to vzdáleně připomíná Jednu větu, zadávanou rok co rok básníkůmvRevolver Revue, mne to popíchlo, abych si po letech denně psala postřehy o lidech kolem.

Jiří Pechar, literární vědec

Mimo soutěž, protože už z roku 2014 Michael Žantovský: Havel (Argo). Kniha psaná původně pro zahraniční čtenáře je pro ty české zajímavá především tam, kde líčí dobu, kdy seMichal Žantovský pohyboval v bezprostřední blízkosti Václava Havla. Při četbě si připomeneme, že v české románové literatuře nemáme jako v jiných evropských literaturách díla, která by realisticky líčila i ty společenské vrstvy a aktéry, kteří vytvářeli politickohistorickou situaci doby.

Jiří Pelán, překladatel 1. Petr Voit: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II (Academia). Mimořádně vydatná kniha, korigující dosavadní představy o knižní kultuře 16. století. 2. Jiří Opelík: Josef Čapek (Triáda). Druhé vydání jedné z nejlepší českých monografií. 3. Jin Ping Mei aneb Slivoň ve zlaté váze VI (Maxima), přeložil OldřichKrál. Další díl velkolepé čínské fresky z 16. století.
Mimo zadání uvádím knihu katalánského autora, k níž jsem se dostal se zpožděním: Jaume Cabré: Přiznávám, že… (Dybbuk 2015), přeložil Jan Schejbal. Skutečně velký román, jeden životní příběh v labyrintu dějin, něco mezi Doktorem Faustem a Sophiinou volbou.

Jiří Peňás, literární kritik

Bez pořadí: Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis), Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst), Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Jan Pikna,

ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
1. Erik Tabery: Opuštěná společnost (Paseka). Číst by měl každý, kdo chce porozumět demokracii a poznat, co ji ohrožuje. 2. Andreas Englisch: Bojovník ve Vatikánu (Grada). Kniha o papeži Františkovi, která se čte jako detektivka. 3. Jitka Novotná: Stříbrný vítr (Radioservis). Výtečně vedené rozhovory s muži, jejichž názor stojí za to. Markéta Pilátová, hispanistka
1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Jeden z nejlépe a nejčtivěji napsaných životopisů poslední doby. Jednoznačně kniha roku. 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Kdo chce číst román o současné době a jejím karnevalovém hemžení – a zažít to nejlepší z poetiky a černého humoru Jáchyma Topola–měl by si přečíst Citlivého člověka. 3. Juan Gabriel Vázquez: Reputace (Paseka). Nejlepší současný kolumbijský autor o slávě, moci sdělovacích prostředků a paměti. Jedna z nejpozoruhodnějších latinskoamerických knih poslední doby. Ondřej Pilný, anglista
Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína (Argo). Zásadní dílo evropského modernismu, které se k nám dostává – podobně jako ke zbytku Evropy – se zpožděním půl století. S rabelaisovskou komikou textu se brilantně vypořádal překladatel Radvan Markus: skutečná lahůdka pro milovníky barvité češtiny, navíc opatřená zasvěceným komentářem. Vladimír Pistorius, nakladatel
1. Amos Oz: Jidáš (Paseka). Každá Ozova kniha je pro mne událostí a tato patří k nejlepším. 2. Marc Bennetts: Zničím jim život: Putinova válka s opozicí (Vyšehrad). Další střípek do mozaiky, z níž se skládá obraz reality dnešního Ruska. 3. György G. Kardos: Sedm dní Avrahama Bogatira (Havran). Nevšední román maďarského autora o židovských osadnících. Odehrává se na konci britského mandátu v Palestině a byl pro mne velkým objevem, jakkoliv byl napsán již před půlstoletím.

Jan Pišna, literární historik 1. Petr Voit: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II (Academia). Zcela nový a důmyslný pohled na knižní kulturu a literární svět první poloviny 16. století. 2. Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich… (PNP). První velká moderní monografie o homiletice 17. a 18. století. 3. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Mám slabost pro Topolův sarkasmus a cynismus. Na jeho novou knihu jsme čekali dlouhých osm let – a stálo to za to. Petr Pithart, vysokoškolský pedagog
1. Milena Jesenská: Křižovatky: výbor z díla (Torst 2016), editorka Marie Jirásková. Kniha, která kultivuje náš vkus a napřimuje naše národní sebevědomí. To nejlepší z meziválečného Československa! Jesenská v nejtěžších chvílích našeho státu vydržela jako jedna z posledních, kteří se nepodvolili strachu a sobectví. Věrná státu, který nevydržel. 2. Timothy Snyder: Tyranie. 20 lekcí z 20. století (Paseka/Prostor). Varování zmateným, pohodlným, předem poslušným Evropanům. Slabikář pro dospělé: my máme demokracii, máma nechodí k volbám, táta volí vůdce, my máme tyranii… 3. Radim Seltenreich: Dokonale nedokonalý svět: eseje a glosy o věcech (převážně) nadčasových (Auditorium). Dobrodružství paradoxního myšlení: myslet v nemyslitelném, nejistém světě, odvažovat se jít nejen proti proudu, ale i proti sobě. Neokázalé kacířství, vytrvalá odvaha nezhloupnout s většinou: obnovování žánru eseje, tedy pokusu. J. A. Pitínský, režisér
1. Paul Valéry: Sešity (Academia). K milovanému Panu Testemu toto po všech stránkách geniální přičísnutí. „Styl má vřelejší, než je obvyklé, a natolik falešný, že hřeje u ucha.“ 2. Walter Benjamin: Psaní vzpomínání (Oikoymenh 2016). Groteskní, úsměvné i vroucné črty, krásné, smutné písně! 3. Karel Nesměrák – Dana Mentzlová – Jiří Urban – Jakub Žytek: RZK dodnes nepoznané (Česká společnost rukopisná). Srozumitelně podáno nejdůležitější: neexistuje ani jeden důkaz, že RKZ jsou padělky. Chytří byměli váhat – krása těch básní je tak nesmírná, že například slovo „podvržené“ je směšné jako ti, kdo je vyslovují. Daniel Podhradský, nakladatel
1. Gergely Péterfy: Vycpaný barbar: román (Dybbuk), přeložil Robert Svoboda. Krásný velký středoevropský román. 2. Michal Jareš: Začátek eposu (Trigon). Poezie, nikoli psaní básníků. S velkým důrazem na Peklo! 3. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi: o Boží velkorysosti mezi námi (Portál). Jistý zpěvák prý dostal nedávno cenu „za to, že přežil“. Láďa Heryán si zaslouží mnoho cen, že žije. Mimo soutěž: revue Souvislosti, pro noblesu, s kterou neustále prokazují, že literatura se dá provozovat poctivě, erudovaně, nezaujatě, krásně a mravně, jev to u nás výjimečný.

Tomáš Pojar, diplomat 1. Tuvia Tenenbom: Všechny jejich lži (Zeď). Osvěžující četba. 2. Jindřich Mann: Lední medvěd (Labyrint). Mírně surrealistická sonda do druhé poloviny minulého století. 3. Monika Zgustová: Revolver v kabelce (Odeon). Příjemně čtivý příběh. Jaroslav Provazník, šéfredaktor Tvořivé dramatiky
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Klíčová kniha současnosti. Útočí na všechny smysly, čtenáře nešetří, a přitom nepustí, dokud nedočte. Obraz fantasmagorického panoptika, v němž žijeme. 2. Prokletí básníci německé poezie (Archa). Další soubor skvělých překladů Radka Malého z německé poezie, které se mohou směle postavit vedle překladů Josefa Hiršala a Ludvíka Kundery. 3. Ivan Sergejevič Šmeljov: Slunce mrtvých (Prostor). „Čtěte, máte-li dostatek odvahy,“ napsal Thomas Mann, když vyšlo tohle otřesné svědectví o tom, co se stane, když se bolševici dostanou k moci. Prostoru je třeba poděkovat, že knihu vydal v novém překladu Jakuba Šedivého právě dnes.

Jiří Přibáň, právní teoretik 1. Cicero: O zákonech (Oikoymenh). Klasický text, který by neměl chybět v knihovně žádného studenta práv, politologie nebo sociálních věd. Elena Ferrante: Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou (Prostor). 2. Třetí díl tetralogie, která dokázala obdivuhodným způsobem skloubit umění románu se zábavnou četbou. 3. Ezra Pound: Cantos V. (Atlantis). Důkaz, že největší díla se často rodí v nejtěžších chvílích. Martin C. Putna, literární historik
1. Společensky nejvýznamnější knihou roku je bezpochyby Citlivý člověk Jáchyma Topola (Torst). I kdyby pro nic jiného, tak proto, jak pěkně přiměla Kikinu zuřit. 2. Když ten rok „přehodnocování hodnot“ a „přeskládávání aliancí“, tak Ivan Landa – Jan Mervart a kol.: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (Filosofia). I proto, že se při rekapitulacích pokusů o dialog ukazuje, co jde a co asi nejde. 3. Ze zahraničních bohemik Bruce R. Berglund: Castle and Cathedral in Modern Prague: Longing for the Sacred in a Sceptical Age (Budapest: CEU Press). Masaryk – Plečnik – Alice – Rádl – Durych pohledem americkým, oživujícím. O překladu se jedná, hurá.

Martin Reiner,

spisovatel a nakladatel
1. Daniela Fischerová: Želvou proti zdi (Mladá fronta). Precizní práce; s formou i jazykem. Řadě dnes daleko více oceňovaných autorů se o podobně zvládnutém řemesle může jen zdát. 2. Petr Hruška: Nevlastní (Argo). Spolehlivý autor. Pokaždé si lámu hlavu, jak to, že v jeho básních mají dobře známá slova naráz mnohem širší a bytelnější význam. A nacházím různá „rozumná vysvětlení“, která to tajemství nikdy úplně nevysvětlí. 3. Petr Borkovec: Lido di Dante (Fra). Od chvíle, kdy jsem si před sedmi lety přečetl v příloze Respektu Petrovu povídku stejného názvu, jsem byl v očekávání této knihy. A jsem rád, že to Petr neuspěchal: výsledek je skvělý. Pavel Reisenauer, výtvarník
Juraj Červenák: Vlk a dýka (Argo). Jozef Karika: Trhlina (Argo). Jan Hloušek: Jáchymov/Joachimsthal: Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí… (Kateřina Hloušková).

Jan Rejžek, publicista 1. Amos Oz: Jidáš (Paseka). No vidíte, třeba to se všemi jidáši světa bylo nakonec jinak! Brilantní próza, která se pošklebuje relativizaci zjevného zla. Jako kdybychom to nepoznali u posledních voleb. 2. Jennifer Ryanová: Sbor chilburských dam (Argo). Skvělý román o chování hrdých anglických žen za druhé světové války. Už to někdo filmuje? 3. Světlana Alexejevičová: Modlitba za Černobyl (Pistorius & Olšanská). Jako loni, opět hlasuji pro úžasnou autorku, která vypověděla všechno důležité o tehdejší hrůze kolem havárie s nadčasovým sdělením o „výměně potravinového přídělu výhradně za duši“. Nebo za koblihu. Podotýkám, že jde o druhé a upravené vydání, snad hlas bude platit.

Anna Rezková Horáčková,

ředitelka nakladatelství Paseka

Marcela Linková – Naďa Straková (eds.): Bytová revolta: jak ženy dělaly disent (Academia). Čtivé přiblížení reality normalizačního útlaku a boje proti komunismu z pohledu jedenadvaceti žen. Jan Roskovec, ředitel Centra biblických studií ETF UK

Doporučil bych dva příspěvky k porozumění evropským hodnotám, podané v dnes stále více vyžadované stručnosti. 1. Pavel Kosatík: 100× TGM (Universum). Přibližuje našeho prvního prezidenta neotřelým způsobem: poučeně rozvádí zkratky jeho okřídlených rčení. 2. Albrecht Beutel: Martin Luther (Kalich). Živý portrét církevního reformátora, který ovlivnil dějiny našich vlivných sousedů, ale také naše. 3. Z beletrie pak osvědčenou Alice Munro, jejíž Veřejná tajemství (Paseka) podmanivě skládají obraz života z jemně vyprávěných drobných příběhů.

Maciej Ruczaj,

ředitel Polského institutu
1. Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína (Argo). Jeden z největších překladatelských počinů posledních let. Radvan Markus se poměřil s nejvýznamnějším irsky psaným textem 20. století a zvládl to na výbornou. A kromě toho je to také skvělá zábava. 2. Ryszard Legutko: Triumf průměrného člověka (CDK). Možná že vhodnější je anglický název Demon in Democracy. Jde totiž o znepokojující diagnózu posledního vývojového stadia liberální demokracie a démonů, kteří se v něm probouzí… 3. Szczepan Twardoch: Morfium (Host). Jeden z nejlepších polských románů poslední dekády. Ačkoliv pojednává o věcech, které člověk tak nějak od polského románu čeká – válka, čest, národ –, dělá to překvapivým způsobem.

Joel Ruml, farář Českobratrské církve evangelické
1. Světlana Alexijevičová: Modlitba za Černobyl – kronika budoucnosti (Pistorius &Olšanská). Smutné svědectví o realitě bezohledné moci a realitě lidské bezmoci. 2. Albrecht Beutel: Martin Luther: uvedení do života, díla a odkazu (Kalich). Výstižné svědectví o životě založeném na principech pevné naděje. 3. Erik Tabery: Opuštěná společnost – česká cesta od Masaryka po Babiše (Paseka). Čtivé a souhrnné pojednání o tom, jak blízko každému z nás probíhají hranice mezi svobodou a manipulací, pravdou a lží.

Pavel Rychetský,

předseda Ústavního soudu
Pavel Juráček: Deník I: 1948–1956 (Torst). Autentický deník (mimochodem ručně psaný od 10 do 18 let) zaznamenává dramatickou dobu i vnitřní pocity autora, z něhož vyrostla jedna z největších a nejsenzitivnějších osobností českého filmu a kulturního světa 60. let v naší zemi.
Jean-Michel Guenassia: Valčík stromů a nebe (Argo). Příběh neortodoxní dívky podává nové vhledy do života a díla Vincenta van Gogha. Zčásti možná autentický a zčásti brilantně vyfabulovaný; v každém případě však objevuje dosud nedostatečně zmapovanou dobu impresionismu a Paříže konce 19. století.
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Není to jenom detailní životopis IMJ, ale předevšímpohled do prostředí českého undergroundu, obklopeného všudypřítomnou normalizační atmosférou.

Jiří Schneider,

ředitel ASPEN Institute Prague
1. Fazil Iskander: Králíci a hroznýši (Jonathan Livingston). Tísnivá, ale prorocky osvobozující bajka o moci strachu i naivní odvaze hloubavých jedinců. Jednoznačně počin roku. Univerzální poselství o svobodě napsané rusky v době vrcholné moci sovětského impéria autorem abchazsko-íránského původu. 2. Ivan Krastev: After Europe (Philadelphia: University of Pennsylvania Press). Pronikavý pohled na současnou Evropu, který si nic nenamlouvá, ale zároveň neupadá do destruktivity. Rámuje jej odkaz na Rothův Pochod Radeckého v úvodu a závěrečná kapitola o Evropské unii, vtipně pojmenovaná Perhapsburg. Těším se, jak si s tím poradí překladatelé (nabízím „Možnářství“). Miroslav Singer, ekonom
1. Uval Noah Harari: Homo deus: stručné dějiny zítřka (Leda). Harariho síla je ve schopnosti najít jednoduché vyprávění pro složitý koncept, jeho popis tvorby peněz v bankách využívám ve svých přednáškách. Strhující vyprávění o tom, kdo jsme a kam se ubíráme. 2. František Kotleta: Poločas rozpadu (Epocha). Autor „do vlaku“. Koupím si ho na nádraží a vím, že celou cestu se budu bavit. Jeho postapokalyptická série, kde se po atomové válce snaží hrstka větších či menších sympaťáků za neustálého prolévání krve, popíjení a souložení přežít a občas i někoho zachránit, je mimořádně silné čtení v oboru braku. A mimo soutěž: Max Hastings: The Secret War: Spies, Ciphers, and Guerrillas, 1939–1945 (New York: Harper 2016). První přehledná historie „tajných válek“ během největšího válečného konfliktu historie. Fantastické čtení s překvapením i pro toho, kdo si myslí, že o historii tohoto konfliktu leccos ví. Ladislav Soldán, literární kritik
Čtení o T. G. Masarykovi: literatura – člověk – svět (1910–1938), edice Antologie, sv. 10. V této edici byly vydány také další svazky o jiných významných osobnostech literatury a kultury. Uspořádali, bibliografii a rejstříky napsali Lucie Merhautová a Luboš Merhaut. Daniel Soukup, překladatel
1. Norbert Schmidt: Přímluva za současnost: umění v sakrálním prostoru (Triáda, vročení 2016). Autor se dlouhodobě věnuje možnostem soužití moderního umění a tradiční církevní architektury. Výsledkem je krásný artefakt (díky fotografiím Petra Neuberta a grafické úpravě Otakara Karlase), pronikavé pojednání a kurátorský zápisník v jednom. 2. Bohuslav Reynek: The Well at Morning: Selected Poems and Graphic Artworks, 1925–1971 (Karolinum), přeložil Justin Quinn. První anglický knižní výbor z Reynka. Nad Quinnovými skvělými převody „nepřeložitelné“ Reynkovy poezie stále znovu žasnu. 3. Jiří Dynda: Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech (Scriptorium). O slovanském pohanství toho moc nevíme. O to cennější je, že latinské prameny k němu teď máme v pečlivě uspořádaném dvojjazyčném výboru. Ondřej Soukup, novinář
Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Šílenství, psychedelie, kmeny, do kterých patříme. Jáchym Topol v nejlepší formě.
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Monumentální příběh českého básníka a nenormální doby. Nádherně popsané, střízlivé, se smyslem pro detail.
Petr Novotný a kol.: Pivařka: tajemství domácího pivovarnictví (Jota). Parta nadšenců z facebookové skupiny původně chtěla sdílet recepty. Nakonec to přerostlo do výpravné publikace, která vysoce převyšuje naprostou většinu knih k tématu, a to i ve světě. David Storch, biolog a ekolog
1. Jan Zrzavý: Proč se lidé zabíjejí: evoluční okno do lidské duše (Triton). Nejlepší pojednání o tom, jaké jsou (biologické) příčiny zločinnosti, xenofobie a genocidního jednání. 2. Ivan Horáček: Lébnsvelt (Analogon). Úvahy nad současným stavem světa. Ne všechny úplně povedené, ne všechny úplně srozumitelné, ale ve svém celku zásadní, unikátní a hluboké. 3. Timothy Snyder: Tyranie: 20 lekcí z 20. století (Paseka/Prostor). Mrazivě aktuální přehled známek blížícího se fašismu nebo jiného typu totality s praktickými radami, jak tomu čelit. Vladimír Svatoň, literární historik
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Topolovy texty sdělují apokalyptické vidění. Je to ale metafora, jak tento svět spatřit coby nekončící cestu, kterou je nutno jít, i když k cíli snadno nedojdeme. 2. Antonio di Benedetto: Sebevrazi (Rubato), přeložil Vít Kazmar. Autor patří k „flaubertovské linii“ moderní prózy: ovládá umění udělat z nenápadných životních pohybů smysluplné akce. 3. Hrdinové v básních: eseje o poezii (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), editoři Josef Hrdlička, Matouš Jaluška a Martin Pšenička. Komparatistika byla nepominutelnou součástí české literární vědy (Šalda, Černý), nyní se literární historie věnuje především národním literaturám. Mladí interpreti vydali svazek třikrát třinácti esejí o evropské poezii od starověku po současnost. Je jim jasno: komparatistika nemůže postupovat biografickou metodou, ale typologickou abstrakcí.

Jan Světlík, podnikatel a mecenáš Zdeněk Sýkora 97: Grafické listy 1993–2011 (Galerie Zdeněk Sklenář). Pozoruhodná spolupráce malíře průkopníka Zdeňka Sýkory a galeristy Zdeňka Sklenáře. Nádherně vytištěná publikace, obraz o kráse Sýkorova díla. Vladimír Šebek, knihkupec
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Český Vladimir Sorokin – JáchymTopol v nejlepší formě. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Neuvěřitelně čtivá zpráva o nedávné minulosti. 3. Piotr Rawicz: Krev nebe (Rubato). Hrůza popsaná tím nejjemnějším básnickým jazykem. Ladislav Šerý, spisovatel
1. Daniel Hradecký: Trosky jednoho deníku (Petr Štengl 2016). Krátká, intenzivní a nemilosrdná sonda až na dřeň závislosti. 2. Václav Kahuda: Bytost (Druhé město). Kahuda po sto letech – stále svůj, jen paranoia sublimuje v naději (nesnesitelně kýčovitou, ale věrný fanoušek snese všechno). 3. Ivana Myšková: Bílá zvířata jsou velmi často hluchá (Host). Docela ujetá kafkárna, to tady dlouho nebylo. Jiřina Šiklová, socioložka
1. Otta Bednařová: Jak jsme hledali obrazy: prózy a jiné texty z let l968–l988 (Triáda). 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Petr Šilhavý, knihkupec
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). 2. Pavel Juráček: Deník I. 1948–1956 (Torst). 3. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Viktor Šlajchrt, literární kritik
Rudyard Kipling: Něco o mém životě: pro přátele známé i neznámé (Dauphin). Nedokončená kniha slavného autora koloniální éry dokládá jeho nevšední pozorovatelský talent, sevřený styl, mužnost i bytostný smysl pro humor, ale také rozčarování z poměrů, v nichž hodnoty ztrácely svoji váhu.
Chaim Cigan: Outsider (Torst). Závěrečný díl fantastické tetralogie Karola Sidona, v níž se současnost prolíná s minulostí, budoucností i nejrůznějšími alternativními světy. Intelektuální bludiště a napínavý thriller zároveň.
Jan Lukeš: Právě proto, že jsem: rozhovor s Ivanem M. Havlem (Knihovna Václava Havla). Kniha vrací do hry tematiku klasických měšťanských románů se složitou spletí epizod, příběhů a evokací citové výchovy i myšlenkového zrání, ovšem v uvolněné formě nenuceného vzpomínání.

Jakub Šofar, pozorovatel literatury 1. Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (Argo). Pánek předběhl „běžnou“ českou literární produkci nikoli o pět komářích, ale sloních. Možná právě proto, že je tak vpředu, ho literární opinion makeři skoro nezaznamenali. 2. Alena Mornštajnová: Hana (Host). Pokud tohle někdo nenatočí, pak by si měli čeští filmaři dát placku na čelo, plantážníci! 3. Daniel Hradecký: Trosky jednoho deníku (Petr Štengl 2016). Apoteóza démona alkoholu drtícího soudržnost člověka. Jedno z nejdrsnějších a nejvroucnějších volání o pomoc, která byla u nás napsána.

Jovanka Šotolová,

šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Pro mě to nejlepší ze současné české prózy. 2. Raymond Queneau: Poslední dny (Volvox Globator), přeložila Marie Přibylová. Dílo dnes již kanonického autora francouzské literatury v prvním českém překladu: zajímavější než mnohé bestsellery, které dnes čeští nakladatelé bez rozmyslu přebírají. Jindřich Štreit, fotograf
1. Anežka Šimková – Terezie Zemánková: Anna Zemánková (Kant). Úžasná kniha o jedné z našich nejlepších umělkyň art brut. 2. Kateřina Šedá a kol.: Brnox (Kateřina Šedá). Průvodce brněnským Bronxem. Výborně a vtipně graficky upravený. 3. Yvonna Fričová (ed.): Brasília – město – sen (Titanic). Nádherně zpracovaná kniha o hlavním městě Brazílie. Pavel Švanda, spisovatel
Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia… (Druhé město). Reinerův výběr z Blatného exilové poezie zachovává charakter spontánní tvorby básníka, který si posloužil kromě češtiny i dalšími jazyky. Vznikla kniha autentické poetistické inspirace a jemného důvtipu.
Julian Barnes: Hukot času (Odeon), přeložil Petr Fantys. Životní příběh Dmitrije Šostakoviče na mě udělal silný dojem pro ojedinělé uchopení sovětského režimu z perspektivy západního autora. Barnes se inspiroval vzpomínkami Naděždy Mandelštamové. Věděl, kam sáhnout.
Rémi Brague: Podstata člověka (CDK), přeložil Josef Mlejnek. Autor se doptává, zda ještě rozumíme sami sobě na základě zásadního souhlasu s lidskou existencí. Aco s tradičním horizontem Stvoření? A odkud kam nás vlastně vede naše vůle k libovůli? Zdeňka Švarcová, japanoložka
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Třiadvacet „zastavení“ (kapitol) na cestě srdnatého básníka-rebela a jeho věrných za svobodou. Cestě doprovázené hudbou, smíchem, slzami, ranami a kriminály. Jirous je hlavní postavou v širokém kruhu dalších důležitých postav – rodiny, přátel, nepřátel. Poctivá literatura faktu v důmyslně komponovaném podání s vyváženou mírou zaujetí a odstupu.
Luděk Marks: Po hadí kůži (Host). Sbírka autora z „druhé vlny českého undergroundu“, básníka širokého rozhledu, do jehož veršů vstupují místa a lidé cestami z hloubi něžné i drsné duše.
Marie Benetková: Zlatý z nebe (Argo). Střídající se obrazy z dětství Olgy a Vilíka se posléze slijí do společného příběhu opravdového života, který chtěl být šťastný v nešťastné době, do níž příběh o lásce a vyhnanství spadá. Václav Teichmann, karikaturista
Ota Filip: Osmý čili nedokončený životopis. Vtipné, přímé, hořce faktografické. Je to radiokniha, bezvadně čtená, vysílaná ČRo. Marek Toman, spisovatel 1. Margaret Atwoodová: Kus temnoty (Práh). 2. Markéta Pilátová: S Baťou v džungli (Torst). 3. Martina Leierová: Dům svypůjčeným výhledem (Host). Filip Tomáš, nakladatel 1. Erik Tabery: Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše (Paseka). Kolik dnešních novinářů je schopno analyzovat peroutkovskou otázku „jací jsme“? S takovým historickým rozhledem i překvapivou empatií vůči vládnoucím většinám?
2. Wolfgang Iser: Fiktivní a imaginární: perspektivy literární antropologie (Karolinum). Důležitý příspěvek k jedné z nejvzrušivějších filozoficko-naratologických otázek: co je to fikce? Vpřekladu Miroslava Petříčka.
3. Jiří Charvát: Eskejp: na útěku z kanceláře (Novela Bohemica). Kdo se chce zasmát opravdu nahlas, najde zde gejzír umně rozehraných stereotypů i laskavou kritiku na zisk orientované společnosti, jejíž kreativní síly se v tom lepším případě vyplýtvají v odděleních marketingu, v tom mainstreamovějším se neplýtvají vůbec. Jáchym Topol, spisovatel
1. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). Místy snad až krutě napsaný životopis Ivana Martina Jirouse a detailní popis dusna 70. a 80. let mě zcela vtáhl, omámil, zmlátil a rozradostnil. IMJ: „Kriminál a putyka, chléb vezdejší básníka.“ 2. Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara (CDK). Konečně svrchovaně intelektuální rozhřešení, proč se k Foglarovi neustále vracím. Vontské rituály, přírodní úchvat, dotek smrti, temnoty Stínadel, indiánský totemismus, posvátnost času a příběhu jsou milníky vtisklé do duší čtyř generací čtenářů. Spolu s IMJ patří Foglar k nejvýznamnějším vychovatelům české mládeže 20. století. A čtivá kniha religionistyHoška, zkoumající autorův životaběh i „fenomén foglaring“, je ojedinělá právě svým pohledem na náboženský rozměr Foglarova díla. 3. Lucie Faulerová: Lapači prachu (Torst). Vynikající debut. Četl jsem na dva poryvy a bylo to jako bolestivý úder. Zločin a trest, dějící se ve svíravých psychických hlubinách, jako ozvěna děsivého rodinného příběhu tkví snad až překvapivě a neokázale v nejobyčejnější současnosti, vymklé z dějin a popsané úplně bez postmoderních špumprnáklí. Jiří Trávníček, literární vědec
1. Alena Mornštajnová: Hana (Host). Silná tématem, umná vyprávěním a tragicky usmiřující co do vyznění. Tíživá a zároveň něžná. 2. Luigi Zoja: Soumrak otců (Prostor). Přesvědčivě argumentovaný a bravurně napsaný důkaz, že s muži a otci se to dnes má opravdu bídně. 3. Ivan Blatný: Jde pražské dítě domů z bia… (Druhéměsto), editorMartin Reiner. Protože Blatný, básnický Mozart, Bach i Stravinskij v jednom. Lucie Tučková, romanistka
Miloš Doležal: Jízda na skle ochcanou strání (Nezávislý podmelechovský spolek). Jako když archeolog z úlomků skládá antickou amforu, Doležal ukazuje svoje dětství s partou kluků, mnohdy hrdinných, v každodenním setkávání se zlem. Výprask řemenemodmatky učí gentlemanství, otcovy přesné ruce tahají střepy, zastřelený kocour i usoužená kavka čekají v nebi, v Ledči pod školním dvorem jsou zahrabaní němečtí vojáci a babička mluví poprvé o Toufarovi. Na co by jiný potřeboval román, stačí M. D. střepy.
Pozorné srdce: vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy (Ústav pro českou literaturu AV ČR, vročení 2016, vyšlo 2017), připravily Šárka Kořínková, Daniela Iwashita a Eliška Davidová. Nejen pro blízké dopisy básníků. Dobrodružstvím se stává i dokumentární část coby mohutnící řeka, do níž je radostí se nořit a nalézat i předem netušené spojitosti ze života a tvorby Jakuba Demla.
Anna Bolavá: Ke dnu (Odeon). Bolavá píše po svém a o svých tématech. Neztratila nic ze svého humoru a s vybranou látkou (i čtenářem) umí zacloumat. Venkov, postavy čtyřicátnic a jejich dcer i otázka, zda se z rodových kořenů lze vyvléct – anebo se k nim po dlouhém čase ve zdraví vrátit. Milan Uhde, dramatik a spisovatel Richard Erml: Můj muž, má žena (Druhé město). Román o tom, jak dohasíná láska a jak krutě, ale záchovně může působit zvyk.

Marie Vaculíková,

žena v domácnosti
1. Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Významný nakladatelský čin! Česky vyšla v roce 1981 u Škvoreckých, teď ji vydal Atlantis. Děj se odehrává v 50. a 60. letech v totalitní ČSSR. Český čtenář může poznat, jaká česká literatura se čte a oceňuje v cizině. Autor knihu dopsal roku 1978 ve Francii. 2. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Dobře napsaná kniha plná fantazie a hořké přítomnosti. 3. Taťána Lukešová: Píšu, dokud si pamatuju (Katolický týdeník).

Marek Vácha, genetik a kněz 1. Jan Zahradníček: Verše: leopoldovský sešit poezie (Moravská zemská knihovna), editor Jan Wiendl. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst) 3. Dom Samuel: Jako sžírající oheň: rozprava mnicha o prokazování milosrdenství (Triáda). Martin Vaňáč, církevní historik
1. Martin Luther: Dopisy blízkým (Biblion). Výbor z Lutherovy rozsáhlé korespondence jej představuje jako teologa a člověka, kterému nechyběl humor ani starost o druhé.
2. Daniel Pastirčák: Evangelium podle Jóba (Karmelitánské nakladatelství). Výklad biblického příběhu Jóba s jeho otázkami po smyslu neštěstí a utrpení, doplněný originálními ilustracemi autora.
3. Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi: o Boží velkorysosti mezi námi (Portál). Zajímavé příběhy ze života, v nichž autor nachází paralelu k biblickým vyprávěním. Veronika Veberová, bohemistka
Guzel Jachina: Zulejka otevírá oči (Prostor). Velký román o lásce, bolesti a síle z období ruské kolektivizace dokazuje, že klasická forma vyprávění má stále potenciál. Aže témata sibiřských vyhnanců skrývají velké příběhy.
Katrina Kalda: Aritmetika bohů (Havran). Podobné téma jako u Jachiny, zpracované v osobnějším tónu, propojuje různá místa na mapě i 30. léta se současností, do níž tehdejší traumata stále hluboce zasahují.
Tove Janssonová: Cestovat nalehko (Orsini). Brilantní povídky. Stejně jako Janssonová dokázala nahlédnout vztahy mezi pohádkovými muminy, umí vykreslit i složité mezilidské problémy. Jaroslav Veis, překladatel
Tony Judt: Poválečná Evropa. Nejlepší dějiny moderní Evropy sice česky vyšly už v roce 2008 (Slovart), letos je ale vydal Prostor. Právě včas, když se tak intenzivně uvažuje o její budoucí podobě. Skvělým doplňkem k této četbě pak je další Judtova kniha Penzion vzpomínek (Prostor 2016), v níž autor, který ví, že jeho život se počítá už jen na měsíce, vzpomíná, jak v té poválečné Evropě žil. A taky na to, proč se naučil česky! Marta Veselá Jirousová, básnířka
1. Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži (Cesta). Promě jednoznačně nejlepší kniha letoška – rady nejen pro mládež podává autor za studena a bez dezertu.
2. Alena Mornštajnová: Hana (Host). Překrásný román o tom, co všechno může člověk vydržet a jak je možné přežít s duší rozpadlou na tisíc kousků.
3. Henning Mankell: Italské boty (Host). Můj věrný průvodce po hlubinách lidské duše. Kniha zaujme sugestivní atmosférou a silným příběhem stárnoucího lékaře ve švédské ledové pustině. Jan H. Vitvar, redaktor Respektu
1. Pavel Juráček: Deník I. 1948–1956 (Torst). Už jako teenager Juráček věděl, že je Gottwald vůl. Zapsal si to a názor nikdy nezměnil. Geniální kniha a originální svědectví o nástupu komunismu, kterému šlo zabránit, kdyby tady žilo víc Juráčků.
2. Erik Tabery: Opuštěná společnost (Paseka). Tabery je můj šéf, ale dát to sem prostě musím: je tu sice pár lidí, kteří dokážou stejně dobře pojmenovat stav naší krajiny, ale tohle je jediný případ, kdy se místo nářků hledá a nachází smysluplná, byť obtížná cesta ven. Na školy bych to zavedl jako povinnou četbu.
3. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). I Švehla je můj kolega. Jak ale nevyzdvihnout monumentální biografii IMJ i kroniku celé české kultury a politiky od 60. let po současnost? Mimo soutěž: Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). Předpokládám, že se v anketě najde dost jiných, kteří ocení pro mě osobně překvapivě těžký text, který nepřekvapivě citlivému člověku zůstane pěkně dlouho pod kůží.

Petr Vizina, redaktor ČT Wojciech Tochman: Jako bys jedla kámen (Žilina: Absynt), přeložila Lenka Kuhar Daňhelová. Polská reportážní škola v češtině od slovenského nakladatele, můj Visegrád. Vybírám Tochmanovy zápisky z Bosny jako připomínku zabíjení v bývalé Jugoslávii v době flirtování s nacionalismem a rozkotáním Evropy.
Tomáš Petráček: Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu (Vyšehrad 2016). Náruživé, energické gesto přitakání koncilu, který znamenal obrat, s nímž jsme se nesžili dodnes. Pilule na nechuť ke světu, která je maskovaná jako pravá víra.
Miloš Doležal: Jízda na skle ochcanou strání (Nezávislý podmelechovský spolek). Zdánlivé maličkosti, tenký sešit s krátkými vzpomínkami z dětství pisatele narozeného roku 1970. Doležalovy paměťové kešky s osobním svědectvím. Ohromné maličkosti. Václav Vokolek, spisovatel
1. Andy Warhol – Gigant (Argo). Kniha největší, nejtěžší, nejobsáhlejší, prostě kniha roku, která nemá konkurenci. Právě takovou si Warholovo dílo zaslouží.
2. Martin Vopěnka: Můj bratr Mesiáš (Mladá fronta). Možná fantasy, možná sci-fi, možná kniha prorocká, každopádně skvělá.
3. Hermann Hesse: Stopa ze snu (Argo). Vydat Hesseho dílo v pěkné, nenápadně úpravě, téměř do kapsy, je pro knižní labužníky dar. Pár krátkých povídek dokazuje, jak na malém prostoru lze vystavět literární skvost, skutečný šperk. Viktor Vondra, editor Aktuálně.cz
1. Astrid Lindgrenová: Válečné deníky 1939–1945 (Slovart 2016), přeložila Jitka Herčíková. 2. Od samomluvy k chóru aneb Písniček se držte! Čtení o české lidové a zlidovělé písni (Galén), editor Michal Bystrov. 3. Juan Gabriel Vásquez: Reputace (Paseka), přeložila Anežka Charvátová. Jarka Vrbová, překladatelka
1. Astrid Lindgrenová: Válečné deníky 1939–1945 (Slovart). Však jsme tušili, že Lindgrenová v sobě nosí víc než jen Děti z Bullerbynu! 2. Sebastiano Vassalli: Dva kostely (Pistorius &Olšanská). V evropských zákoutích, nejlépe podhorských, tam se toho odehrává! 3. Jan Lukeš: Právě proto, že jsem: rozhovor s Ivanem M. Havlem (Knihovna Václava Havla). Stačí se umět zeptat a dozvíme se toho tolik! Mimo soutěž ještě aspoň Helle Helle: Tohle jsem měla napsat v přítomném čase (Paseka). Minimalistická, s banálním dějem a všedními slovy – přesto se čte jedním dechem.

Stanislav Wimmer,

nakladatelský redaktor
1. Jáchym Topol: Citlivý člověk (Torst). 2. Jakub Machek: Počátky populární kultury v českých zemích (Pistorius & Olšanská). 3. Asaf Gavron: Osada na pahorku (Pistorius&Olšanská). David Zábranský, spisovatel
1. Pavel Juráček: Deník I. 1948–1956 (Torst). Ve všech směrech tak trochu mus: volit jeho deníky jako knihu roku, číst je, poučovat se z nich, obdivovat je. Vyhrály, ne?
2. Ilona Švihlíková – Konstantinos Tsivos: Řecká tragédie (Novela Bohemica). Nádherná země si skutečně nepřivodila pád svou leností. Je třeba poukazovat na bezohlednost německé politiky, s níž prosazuje své národní zájmy, vyplývající navíc z dávných historických traumat. Mimo jiné i proto, že v Evropě je dneska k Německu blízko každý – Řecko úplně stejně jako my.
3. Alain Finkielkraut: Jedině to je přesné: úvahy o společenských proměnách současné Francie (CDK). Ve Francii za tu knížku údajně naplácali na zadek. Elegantní a čisté psaní, v jehož rámci Finkielkraut ukazuje nepřekonatelné rozpory a pokrytectví progresivistického myšlení. Vpravdě budování Evropy! Marie Zábranová, knižní editorka
1. Milena Jesenská: Křižovatky (Torst 2016). Rozsáhlý výbor připravený neústupnou strážkyní jejího odkazu Marií Jiráskovou. Fejetony, krátké črty a prózy. Fascinující jsou i rady pro hospodyňky či postřehy o módě plné libůstek, zapomenutých slov a nezvyklých obratů – osvěžující. 2. Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst). První ucelený doklad o životní dráze a aktivitách IMJ. O tom, jak jeho „neskladné“ já vyčnívalo nad okolím. 3. Umberto Eco: Jak cestovat s lososem a jiné eseje (Argo), přeložila Magdalena Žáčková. Výbor z autorových novinových sloupků. Téměř požitkářsky filozofující Eco tu k potěše čtenářů přetavuje všednodenní lapálie, které všichni známe, v nadčasové příběhy s pointou.

Aleš Zach, knihovník

1. Jiří Pistorius – Emanuel Macek: Bibliografie díla F. X. Šaldy (IPSL), editořiMichael Špirit, Luboš Merhaut a Jan Wiendl. 2. Michal Jareš: Začátek eposu (Trigon). Síla češtiny. Miroslav Zajíček, ekonom
Antoine Mar`es: Edvard Beneš: drama mezi Hitlerem a Stalinem (Argo 2016). Osvěžující pohled na kontroverzní postavu našich dějin od cizince, který je expertem na střední Evropu.
A ještě dvě cizojazyčné: 1. Ian Black: Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917–2017 (London: Penguin). Balfourova deklarace byla jenom začátkem... aneb příliš mnoho zájemců o jeden malý kus země. 2. Catherine Merridale: Lenin on the Train (London: Penguin). Lenin nebyl velký stratég, leč sebestředný a omezený naiva... ale měl obrovské štěstí – na katastrofu ve své zemi, na pomoc svých nepřátel a nakonec i na schopné spolupracovníky…

Erika Zlamalová,

redaktorka a produkční
Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění (Atlantis). Vydání v Česku se dočkala poprvé a hned se „změnami, škrty a novými nápady“. Kunderův čtenář ale ví, že nemá smysl pídit se po důvodech. Román sice vznikal v jiné éře, ale snaha o retušování minulosti a zapomnění je téma, jež se nepřestane vztahovat k současnosti.
David Satter: Čím méně víte, tím lépe spíte. Ruská cesta k teroru a diktatuře za Jelcina a Putina (Prostor). Hrůzu nahánějící čtení. Svědectví o totálním rozkladu morálky a ztrátě jakýchkoli zábran Putinova policejního státu, v němž život tak málo znamená. Realita postkomunistického Ruska je podle Sattera výrazně temnější než naše představy.
Pavel Juráček: Deník I. 1948–1956 (Torst). První z deníkových svazků scenáristy a režiséra Pavla Juráčka je psán s lehkostí náležící ke studentskému věku. Pozoruhodná je literární vyzrálost, zápisky jako by byly tvůrčím cvičením, pisateli přináší potěšení a čtenáři zároveň naznačují, co Juráčka v raných letech utvářelo.
Mimo soutěž: Michal Ajvaz – Ivan M. Havel: Pokoje u moře (nakladatelství Pavel Mervart).

Tomáš Zima, rektor UK Jiří Kuthan – Jan Royt: The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle (Karolinum). Sice jen mimo soutěž, protože ji vydalo Karolinum, ale musím jmenovat reprezentativní publikaci s dokonalou grafikou a krásnými fotografiemi. Skvělá ukázka toho, jak lze domácím a zahraničním odborníkům i anglickymluvícím zájemcům představit strhující příběh historie.
Fareed Zakaria: Obrana liberálního vzdělání (Academia). Reakce na aktuální diskuse a obavy politiků, které se nejen vUSA a západní Evropě dotýkají mnoha mladých lidí, kteří studují obory, jež jsou podle některých názorů nepraktické. Jak tento spor řešit a jakou podobu by mělo mít současné vysokoškolské vzdělání? Je smyslem univerzity učit myslet, nebo jen nabízet poznatky?
Miroslav Bárta–Martin Kovář a kol.: Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě (Academia). Kolektivní monografie skvěle naplňuje deklarovaný cíl: poukázat na roli jedince v rámci dějin a na to, jakou úlohu může sehrát osobnost v historickém vývoji. Jako rektor UK oceňuji, že došlo k významné spolupráci napříč obory a vědami společenskými, technickými a přírodními.

Jiří Zizler,

literární historik a kritik
1. Václav Jamek: Na onom světě se tomu budeme smát (Burian a Tichák 2016). Dílo neobyčejné a úchvatné: mix všech žánrů a stylů, ale zejména velice věrné a naléhavé zpodobení naší politické a sociální přítomnosti.
2. Pozorné srdce: vzájemná korespondence Jakuba Demla aF. X. Šaldy (Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016). Daniela Iwashita, jež se svým týmem zpřístupňuje nedozírný oceán korespondence velikána české literatury, připravila další skvostný díl do oslnivé mozaiky.
3. Jiří Růžička – Oldřich Čálek: Výklad snů daseinsanalytickou metodou (Triton 2016). Svět snů interpretovaný nikoli jako ezoterické mysterium, ale jako rovnocenný způsob našeho bytí a strhující výpověď o jeho opomíjené části. Jana Zoubková, překladatelka
Anna Vovsová: Ladič (Knižní klub). Próza zpochybňující popřevratové mantry. Emigrant se při návratu do Čech neorientuje, někdejší agent StB trpí.
Karine Tuilová: Bezstarostnost (Garamond), přeložil Tomáš Havel. V současné Franciimůže bezstarostnost skončit bez ohledu na vliv a peníze. Kdo určuje naši identitu?
Pavel Brycz: Střídavá péče pro kukačku (Mladá fronta 2016). Skvělá nadsázka. Nádherná obálka.

Josef Zumr, filozof Egon Bondy: Pracovní analýza a jiné texty (Filosofia), editor Petr Kužel. První úplné vydání Bondyho rukopisné studie z roku 1969, kriticky hodnotící nejen ideový profil pražského jara, ale celé novodobé úsilí o realizaci socialistických ideálů. Zvláště aktuální v záplavě dnešních povrchních výroků k výročí Říjnové revoluce. Mojmír Grygar: Picassovy paradoxy (Sumbalon 2016). Pronikavý sjednocující pohled na Picassovu „rozpornou“ životní i uměleckou dráhu, překračující zjednodušené odbornické přístupy a zasazující jeho význam nejen do výtvarného, ale do moderního umění jako celku.
Bohumil Hrabal: Pábitelé (Krupka), grafická úprava Rostislav Vaněk, sedm originálních grafik Oldřich Hamera. Bibliofilské vydání klasického Hrabalova textu ve třiceti exemplářích s krásnými Hamerovými ilustracemi. Jakub Železný, moderátor ČT
Petr Klíma (ed.): Růžena Žertová: architektka domů i věcí (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2016). Skvělá pocta jedné ze tří našich největších žijících architektek (vedle Věry Machoninové a Aleny Šrámkové).
Lubomír Kopeček: Miloš Zeman – příběh talentovaného pragmatika: intelektuál válčí s intelektuály (Barrister&Principal). Přes drobné nepřesnosti je to zásadní dílo o zásadní postavě polistopadové politiky, nahlížející ji bez klišé a s maximální měrou autentické nestrannosti.
Karel Kryl: Prózy (Torst). Objevení Kryla neznámého! Počin cenný ne extrémně vysokou literární kvalitou, ale jako důkaz o kromobyčejné všestrannosti Krylovy osobnosti. Odekorovaní udavači mohou závidět. Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
Sajjid Kašua: A bylo jitro (Pistorius&Olšanská), přeložila Šárka Melanie Sedláčková. Autor, Arab, pracuje jako reportér izraelských novin. Důvěrně zná obě prostředí. Kýmale je pro své blízké na jedné či druhé straně? A kým je sám sobě?
GerdTheissen: Poeticko-kritický katechismus: meditace o víře a rozumu (Kalich 2016), přeložila Věra Lukášová. Přečtete stránku, vaše myšlenky zrychlí své kroužení, budou se dotýkat hlubin života. Budete si říkat – to je ono! I díky krásnému překladu Věry Lukášové.
Ursula Koch: Růže ve sněhu (M. E. S. S.), přeložil Marek E. Světlík. Podtitul sdělí podstatné: Kateřina Lutherová, rozená z Bory, manželka reformátora Martina Luthera. Žena, která se odvážila vést vlastní život.

Martin Rajniš, Magdalena Šebestová: Pětadvacet tisíc dnů vzpomínek. Osobní výpověď našeho nejzajímavějšího architekta sáhla pěkně hluboko, v odborné obci událost.

Miroslav Masák architekt

Jonathan Franzen: Purity. Asi nikdo momentálně neumí zachytit ten zdánlivě pohodlný, a tudíž nudný život střední třídy západního světa tak poutavě, detailně a působivě.

Pavel Mandys literární kritik Jaume Cabré: Přiznávám, že… Skutečně velký román, jeden životní příběh v labyrintu dějin, něco mezi Doktorem Faustem a Sophiinou

volbou. Jiří Pelán překladatel

Herfried Münkler: Němci a jejich mýty. Skvělý kulturněhistorický průvodce labyrintem dějin našich sousedů. Přesně takovou knihu bychom potřebovali

o sobě. Jiří Padevět ředitel Academie Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína. Nejvýznamnější irsky psaný text 20. století ve skvělém překladu. A také opravdu skvělá

zábava. Maciej Ruczaj ředitel Polského institutu

Daniela Fischerová: Želvou proti zdi. Precizní, výborná práce; s formou i s jazykem. Řadě daleko více oceňovaných autorů se o podobně zvládnutém řemesle může jen zdát.

Martin Reiner spisovatel a nakladatel Rudyard Kipling: Něco o mém životě. Poslední, nedokončená kniha dokládá jeho nevšední pozorovatelský talent, sevřený styl, mužnost i bytostný smysl pro

humor. Viktor Šlajchrt literární kritik

Poločas rozpadu Františka Kotlety, v němž se pár sympaťáků za neustálého prolévání krve, popíjení a souložení snaží přežít, je v rámci žánru „brak“ mimořádně silný. Miroslav Singer ekonom


Pardon nesmí dávat vláda

16.12.2017 - Lidové noviny (Verdikt o EET)

PRAHA „Tak my evidovat nemusíme, to je bezva,“ radoval se včera jeden z pražských taxikářů. Poddal se však veselí předčasně, protože není jisté, že třetí a čtvrtá fáze elektronické evidence nenastane. Včerejší nález Ústavního soudu, jímž zrušil část zákona o EET, vytvořil ve veřejném prostoru špatně prostupnou mlhu, v níž se mísí fakta s domněnkami. LN proto připravily přehled základních otázek a odpovědí.

1. Končí EET?

Zákon platí dál. Soud rozhodl, že plošná povinnost hlásit tržby není neústavní a její cíl narovnat podnikatelské prostředí je legitimní. První dvě fáze, které už začaly – to jsou stravovací a ubytovací služby – zůstávají tak, jak byly.

2. Jak je to s placením kartou?

Evidování plateb, u nichž vzniká elektronická stopa, Ústavní soud zrušil. Jde o případy, kdy zákazník hradí službu nebo zboží kartou, typicky v e-shopech, ale týká se to i kamenných prodejen. Převod z účtu na účet v EET nikdy nebyl, další bezhotovostní transakce se nyní do nepovinného hájemství přesunou také.
Pokud obchodník už investoval do softwaru nebo zařízení, jímž s finanční správou komunikuje, může to nechat klidně tak a vykazovat karetní platby spolu s těmi hotovostními dobrovolně. Kdo nechce, předělá si nastavení ve svém tabletu či pokladně.
Ústavní soud vyjmul karetní platby, protože se k informacím o těchto tržbách finanční správa umí dostat i jinak. Takhle to měla jednodušší, když jí všechno „padalo“ na jedno místo, ale lehčí život státní správy podle soudu není důvodem k vyšší administrativní zátěži pro podnikatele.

4. Dojde na další fáze?

To nelze v tuto chvíli říct. Ministerstvo financí už chystá novelu zákona o EET, do níž promítne i požadavky Ústavního soudu. Mezi nimi i to, že zákonodárce musí pečlivě uvážit a doložit, jestli se vůbec vyplatí zbylé fáze spouštět. Také s ohledem na to, že už je v plánu vypustit z povinnosti živnostníky do určité výše ročních tržeb. Není jasné, do jaké výše, některé strany navrhují až 750 tisíc korun, ale může to být méně. Novelu musí schválit parlament, a to v situaci, kdy vláda Andreje Babiše nemá ve sněmovně většinu. Pravicové strany nechtějí EET vůbec, náběh zbylých fází určitě nepodpoří, stejně tak lidovci a SPD. Teoreticky by na schválení třetí a čtvrté vlny s odloženou účinností mohly stačit hlasy ANO, KSČM a ČSSD.
Dvě poslední jmenované partaje chtějí ale nejprve vidět, jak přesně ministerstvo zapracuje námitky soudu do novely. Principiálně s plošnou evidencí problém nemají, ale záleží na detailu. „Řešení musí být spravedlivé. Zohlednit by seměla situace malých podnikatelů na trzích,“ sdělil LN šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

5. Kdo smí určit výjimku?

Část tržeb, které do EET nespadají, byla dosud přímo vyjmenovaná v zákoně, část mohla vláda doplnit svým nařízením, jestliže by evidence „zásadně ztížila plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tržby plynou“. Ze stejného důvodu mohla vláda povolit přesun do speciálního režimu, při němž se příjmy nehlásí v reálném čase, ale souhrnně nejpozději jednou za pět dní. Soud rozhodl, že takové nastavení je příliš vágní, protože si nikdo nemůže být pořádně jistý, jestli se na něj zákon vztahuje či bude vztahovat. Napříště mají být výjimky buď vypsány rovnou v zákoně, nebo v něm musejí být alespoň jasně popsány podmínky, za nichž vláda někomu plnění povinnosti odpouští.
Vláda už jednou toto zmocnění aktivovala, když upustila od evidování tržeb nevidomých a hluchoslepých podnikatelů, stejnou úlevu dostali i prodejci vánočních kaprů. Ministři podle soudu nemohou nakládat s takovou libovůlí, protože v českém právním řádu to musí být zákon, z něhož jednoznačně plyne, co pro koho platí a kdy.

6. Zmizí rodné číslo?

Na účtenkách už nesmí být daňové identifikační číslo, protože v případě fyzických osob, které podnikají, je to jejich rodné číslo s předponou „CZ“. Soud seznal, že je zcela zbytečné, aby se tak citlivý osobní údaj tiskl na každý vydaný lístek, když úplně stačí, aby tato informace elektronicky „odplula“ na servery finanční správy.
Podnikatelé tedy budou nadále vykazovat stejné údaje jako dosud bernímu úřadu, ale na účtenkách pro zákazníky už DIČ nebude uvedeno. Na běh systému to nemá žádný vliv.

7. Platí to hned?

Ne. Zrušení náběhu dalších fází a placení kartou platí od 28. února 2018, protože od následujícího dne měla začít třetí fáze.
Zákaz, aby vláda sama určovala výjimky ze zákona, se aktivuje až 31. prosince 2018. To znamená, že letošní i následující prodej vánočních kaprů o pardon nepřijde, stejně jako postižení podnikatelé. Do té doby má parlament relativně dost času, aby přijal novelu, na níž se shodnou zákonodárci a která bude v souladu s výtkami ústavních soudců.

8. Budou se odškodňovat podnikatelé?

Někteří už se ozvali, že by po státu mohli chtít zpátky zbytečně vynaložené náklady, ale není to pravděpodobné. Když v roce 2007 pravicová vláda zrušila registrační pokladny těsně předtím, než byly povinné, také padaly požadavky na kompenzace. Nebyly vyslyšeny.

9. Skončí Účtenkovka?

Ne, rozhodnutí soudu na loterii nemá vliv.

Foto popis|

KATEŘINA SURMANOVÁ TOMÁŠ TOMÁNEK

Třetí komora

16.12.2017 - Lidové noviny (Titulní strana)

SLOUPEK LN

Může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat a taky to můžeme poslat k Ústavnímu soudu. Otřepané rčení si čím dál víc zaslouží osvěžit kvůli realitě české legislativy. Konstituční strážci se včera opět pustili na tenký led, když posuzovali, nejen jestli je EET v souladu s ústavou, ale také navýsost politickou otázku, zda je zvolená forma elektronické evidence tržeb rozumná a vhodná.
Jasně řekli, že jako celek zákon obstál. Měli ale dělat práci poslanců a senátorů a rozhodovat třeba o tom, zda se má EET týkat plateb kartou? Domysleli přitom skutečně všechny důvody a dopady? I když se sami v rozhodnutí ohánějí frázemi o čtvrté průmyslové revoluci, soudce nejspíš ani nenapadlo, že EET mohlo státu pomoci zdanit příjmy z digitálních platforem, jako je Uber nebo Airbnb, které sídlí v zahraničí a s českými berními úředníky spolupracují jen neochotně. Ústavní soud zkrátka není třetí komora parlamentu, nemá k tomu ani potřebný aparát a neměl by si na ni hrát.

Foto popis|

JAN KLESLA

Ústava státu českého

16.12.2017 - Lidové noviny (Komentáře)

Základní zákon máme 25 let. Noví vůdci na Východě si ale s ústavností hlavu nelámou

Státy mají ideje a ústavy. Jedno se bez druhého neobejde. František Palacký tak v polovině 19. století zkoumal, jakou ideu musí přijmout rakouská monarchie v kritických časech, kdy už nehrozily vojenské výpady Osmanské říše a protireformační politika ztratila opodstatnění, a spatřoval ji v ústavní federalizaci země. Neschopnost přijmout tuto novou „ideu státu rakouského“, ve které by se mohly naplnit naděje Čechů a dalších národů na politické sebeurčení v rámci jednoho mnohonárodnostního státu, nakonec vedla k zániku monarchie.
Tomáš Garrigue Masaryk zase spatřoval smysl československého státu v historickém naplnění „ideálů humanitních“ a důvod pro vznik tohoto státu podle něho spočíval ve „světové revoluci“, ve které jednotlivé národy uplatněním práva na sebeurčení měly místo někdejších autokratických monarchií vytvořit demokratické republiky. Společné politické základy a zájmy těchto nových států měly také podle Masaryka být zárukou mezinárodního míru a vést i k postupné federalizaci Evropy. V tomto idealistickém duchu byla také sepsána první československá ústava v roce 1920, a existence první republiky tak od samého počátku stála a padala s dobovým mezinárodním uspořádáním, mírovými smlouvami a uměním diplomacie.

Od ústavy k ústavě

Toto letmé ohlédnutí za dějinami moderní české státnosti nabízí i pohled na širší souvislosti vzniku naší současné ústavy, od jejíhož přijetí právě uplynulo čtvrt století. Na rozdíl od prvorepublikového Československa, jehož zákonodárci pracovali na ústavě víc než rok před jejím přijetím v březnu 1920, současná ústava první republiky českého státu vznikala v časové tísni ve druhé polovině roku 1992 a byla nezamýšleným i nechtěným důsledkem neúspěšné ústavní reformy československé federace po roce 1989. Původním záměrem totiž bylo vytvořit takzvanou autentickou federaci koordinací ústavodárného procesu ve federálním parlamentu a parlamentech obou republik. Politická krize eskalující po volbách v roce 1992 však nakonec vedla v rychlém sledu k červencovému vyhlášení svrchovanosti Slovenskou národní radou, na které prezident Havel okamžitě reagoval abdikací, a k zahájení procesu definitivního rozpadu společného československého státu.
Zatímco slovenská ústava byla sepsána v rekordním čase a přijata již 1. září 1992, mezi poslanci tehdejší České národní rady ani zdaleka nepanovalo takové ústavodárné a státotvorné nadšení. Rozpad československé federace a politické improvizace i krize s ním spojené však nakonec paradoxně vedly k přijetí ústavy, která se hned v několika ohledech dokázala odpoutat od prvorepublikové ústavní tradice i následných komunistických paskvilů, a to především vytvořením dvoukomorového parlamentu s podstatně posílenou funkcí horní komory a zavedením jmenování soudců Ústavního soudu podle amerického a ne evropského vzoru.

Živé ústavní společenství

Abychom však pochopili, kam se za čtvrt století dostala česká ústava a co je dnes pro ni hlavní výzvou, měli bychom si nejprve připomenout slavného revolucionáře a filozofa osvícenského věku Thomase Paina, který připisoval ústavě hned čtyři významy. Chápal ji současně jako sepsaný text, základní zákon, svrchovanou moc i celkové uspořádání politických poměrů ve společnosti. Z tohoto dělení je totiž patrné, že k tomu, aby ústava fungovala jako základní zákon, nestačí mít text na papíře, protože svrchovaná síla tohoto zákona mnohem víc spočívá ve společenském kontextu, v jakém se utváří, prosazuje a omezuje politickou moc. Ústava proto není mrtvou literou zákona, ale živým politickým společenstvím, které si sepsaná pravidla bere za vlastní, promítá do nich státní ideje, a tím ospravedlňuje svou svrchovanou existenci.
Demokratické pilíře moderního státu se dnes bortí všude, ale znovu se objevuje podstatný rozdíl mezi Západem a Východem, protože v západních demokraciích ústavní základy státu zatím pevně drží a dodržují je i populisté, protože by jinak riskovali nejen konflikt s literou ústavy, ale především s jejím živým společenstvím. Oproti tomu ve východní Evropě si tito noví vůdci s ústavností hlavu nelámou, otevřeně dávají přednost hrubé politické síle, a dokonce tím získávají popularitu, protože ústavní demokracie se zde neproměnila v živé politické společenství.
Odvěká česká volba mezi Západem a Východem se tak dnes odehrává předevšímv rovině ústavnosti a závisí na schopnosti nejen příslušných ústavních orgánů, ale celé společnosti donutit nově se formující politické síly a jejich vůdce k dodržování ústavních pravidel a principů. Úkol o to obtížnější a závažnější, že na jeho dnešnímzvládnutí závisí budoucí existence českého státu a jeho sounáležitost s ostatními evropskými demokraciemi.

Ústava je živým politickým společenstvím, které si sepsaná pravidla bere za vlastní, promítá do nich státní ideje, a tím ospravedlňuje svou svrchovanou existenci

Foto popis|

O autorovi| JIŘÍ PŘIBÁŇ, právník a VŠ pedagog

JIŘÍ PŘIBÁŇ

Život a doba soudce

16.12.2017 - Lidové noviny (Komentáře)

Případ Heleny Králové ukazuje na trápení justice

Mezi advokáty koluje spousta více či méně úsměvných historek o soudcích, kteří si nechávají dělat nesmyslné znalecké posudky na běžné každodenní věci. Třeba jak funguje běžný účet či jak se používá internetové bankovnictví. Mnohdy se zkrátka ukazuje, že na svou funkci už dáma či pán v taláru nestačí a prošvihli příležitost zavčas odejít do penze. Dost možná je to i případ dvakrát kárně stíhané soudkyně Heleny Králové, kterou včera ministr Pelikán do vyřešení jejího případu zprostil funkce.
Nejde o nic zas tak výjimečného a pravděpodobně by se nad tím nikdo příliš nepozastavil, kdyby nešlo o soudkyni řešící kauzu manželky expremiéra Nečase. Právě za tu na Královou míří jedna z dvojice kárných žalob, a to kvůli nedávné eskapádě, kdy nejprve v soudní síni vyloučila z důkazů odposlechy, aby jí následně musela opravovat mluvčí soudu a zároveň kolegyně v taláru. Její dočasné odstavení dokonce ministrovi přímo navrhl šéf nadřízeného Městského soudu v Praze, který na ni žalobu podal. Už v září přitom jednu podal sám Pelikán, který jí vytkl letité průtahy v pěti trestních případech.
Nešťastné šestašedesátileté soudkyně nám může být akorát tak líto. Pravděpodobně je na ni agenda na exponovaném Obvodním soudu pro Prahu 1, kam spadají nejvyšší státní instituce, prostě příliš. Klíčová je ale otázka, kolik podobných soudců se v naší justici pohybuje. Ministerstvo spravedlnosti chce zcela správně zprůhlednit systém jmenování nových soudců, mělo by se ale zabývat i otázkou, jak umožnit důstojný odchod těm starším. Výslužné nebo slušný důchod jsou zanedbatelný náklad na zkvalitnění našich soudů.

Jan Klesla

Fischer se omluvil za výrok o gayích

18.12.2017 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Jeden zméně favorizovaných kandidátů na prezidenta Pavel Fischer na sebe strhl během víkendu touženou pozornost médií, ale zcela netouženým způsobem. Na internetu začala kolovat nahrávka z jeho veřejného vystoupení v Katolickém domě v Blansku, kde prohlásil, že by nejmenoval homosexuála ústavním soudcem. Následně se za svá slova omluvil s tím, že byla vytržená z kontextu.
„Já můžu za soudce v dobré víře jmenovat pedofily nebo homosexuály, kteří žijí v partnerství, aby to bylo vyrovnané. Tak takovýho člověka já bych tam nikdy nejmenoval. Protože Ústavní soud je poslední instancí, která o těchhle věcech rozhoduje,“ říká na blanenském záznamu.
Poté, co na něj padla lavina kritiky, zveřejnil na facebookovém profilu omluvu s dovětkem: „Chtěl jsem poukázat na to, že ústavní soudce by neměl reprezentovat vlivovou skupinu, která současně usiluje o úpravu právních poměrů, a to kvůli možnému střetu zájmů.“ S otázkou, jestli by vůbec někoho mohl při takové úvaze jmenovat, protože každý patří do nějaké sociální nebo kulturní skupiny, se nevypořádal.
Paradoxně v sobotu Fischer odpovídal i na anketu ČTK o tom, jak by kandidáti pojali pravomoc jmenovat soudce. Tam bývalý velvyslanec ve Francii odpověděl, že „zákon mluví jasně a není třeba stanovovat žádné další podmínky.“

***

První kolo volby vyhraje Zeman

* V prvním kole přímé volby prezidenta by nyní vedla současná hlava státu Miloš Zeman. Ani on by nedosáhl na nadpoloviční většinu nutnou pro okamžité vítězství. Ve druhém kole by pak sváděl vyrovnaný souboj s bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem. Říká to průzkum agentur Kantar TNS a Median pro ČT. * Zeman by získal 43,5 procenta, druhý Drahoš by měl 28,5 procenta a textař Michal Horáček na třetím místě 11,5 procenta. Ostatní kandidáty by volily jednotky procent dotázaných.

kms

Řada náměstků končí. Tejc u Pelikána začíná

18.12.2017 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Ministři Babišova kabinetu dostáli svému slibu z kampaně o makání, a střelhbitě se pustili do přeorganizování svých úřadů, v jehož důsledku mnozí dosavadní náměstci přijdou o práci. Podobné výměny se tradičně odehrávaly po každých volbách, ale letos je to jiné v tom, že se to prvně děje v kontextu služebního zákona, který měl lavinovým výměnám personálu zamezit.
Jeden z nejradikálnějších řezů se rozhodl provést ministr průmyslu Tomáš Hüner. Pět náměstků z jedenácti si dnes z jeho úst vyslechne, že s jejich angažmá už se nadále nepočítá. Odehrává se to změnou struktury ministerstva, jinak to ostatně kvůli služebnímu zákonu skoro ani nejde. Pokud zanikne daná sekce, končí s ní i její náměstek. Druhá cesta vede přes neuspokojivé služební hodnocení, ale to nikdo z předchozích ministrů nevystavil. Jiná je situace jen u politických náměstků, kteří přicházejí a odcházejí se „svým“ ministrem.
„Jedenáct náměstků na jediném ministerstvu byl myslím rekord, bohužel v negativním slova smyslu. Tak nabobtnalou strukturu asi nemělo žádné jiné ministerstvo. Snížil jsem počet náměstků a změnil strukturu ministerstva, aby to byl dobře a efektivně pracující úřad,“ uvedl Hüner. Než si s dotyčnými lidmi promluví, nechtěl zveřejňovat jména.

Pelyněk pro ČSSD

Vesměs končí zmínění političtí náměstci, u nichž to bylo očekávatelné. Na každém ministerstvu mohou být maximálně dva a většina ministrů ze sestavy Andreje Babiše neplánuje mít žádného. Jsou i výjimky, které chtějí naopak pozici nově zřídit. Například ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Nechystá se vyhazovat, ale plánuje nábor.
„Zvažuji posílení resortu o pozici politického náměstka, tedy člověka, který by mi v parlamentu pomohl vyjednávat podporu pro zákony. Sám o sobě vím, že jsem v této oblasti nikdy nebyl dvakrát silný,“ řekl serveru iDnes, ale neprozradil jméno.
Pelikánovým politickým náměstkem se stane Jeroným Tejc, LN to potvrdily tři zdroje blízké hnutí ANO. Ministr Pelikán ani Tejc se k novince nevyjádřili.
Tejc býval dříve jedním z nejvýraznějších sociálních demokratů. Ještě letos v březnu se na partajním sjezdu ucházel o pozici prvního místopředsedy, nabídl se jako alternativa k Milanu Chovancovi, ale strana se rozhodla jeho služeb nevyužít. Tejc se pak stáhl z politického života, nedávno dokonce odevzdal stranickou průkazku a už není členem ČSSD.
„Dokud lidé jako Milan Chovanec a další budou uplatňovat svůj vliv, dělat dohody a nepřijmou odpovědnost, tak šance na změnu je velmi malá. Život je natolik krátký, že nechci trávit příští měsíce a roky bojem v sociální demokracii,“ sdělil koncem listopadu, proč po dvaceti letech odkládá oranžové barvy.

Přemlouvání programem

Část svých ministrů premiér bude ještě dnes oficiálně uvádět do úřadů, před odjezdem na bruselský summit je nestihl odbavit všechny – chybí resorty zemědělství, kultury, pro místní rozvoj a školství. Někde i bez uvedeného ministra náměstci tuší, že dosloužili, zvláště ti političtí. S odchodem třeba počítají lidovecký náměstek Jaroslav Fidrmuc i Petr Pavlík z ČSSD, kteří pobývají na ministerstvu školství.
Odchod má avízovaný i další lidovec, náměstek pro hazard Ondřej Závodský z ministerstva financí, jeho sekce se od ledna ruší a ministryně Alena Schillerová počítá s jinou strukturou úřadu, v níž už není pro Závodského místo.
Soubor změn má Babišův kabinet projednat dnes na svém odpoledním jednání, kde však hlavní středobod představuje programové prohlášení nové vlády. Právě tímto dokumentem hodlá premiér podle svých slov přesvědčovat ostatní sněmovní strany, aby jeho menšinovou sestavu podpořili či jí aspoň umožnili vládnout.
Babiš už se nechal slyšet, že programové prohlášení pojme jako kompilát ideových priorit parlamentních subjektů, přičemž obzvláště by měl dokument vyhovovat ODS a Pirátům, s nimiž detekoval nejvíc průniků a shod.
Podle všeho mu to bude k ničemu, žádná strana vyjma ANO se nechystá vládě vyslovit důvěru, a velmi pravděpodobně dojde na druhý pokus. I bez podpory ve sněmovně mohou nicméně ministři podnikat řadu kroků, zvláště personálních a organizačních. Mezi nimi se chystá například převod České exportní banky a exportní pojišťovny EGAP pod ministerstvo financí, které by bylo nově jediným akcionářem na místo stávajících pěti.

Foto popis| Jeroným Tejc míří na ministerstvo spravedlnosti Foto autor| ARCHIV MAFRA

KATEŘINA SURMANOVÁ, ONDŘEJ KOUTNÍK

Jasnější pravidla EET

16.12.2017 - Mladá fronta DNES (Ekonomika)

Další fáze evidence tržeb musí počkat. Nová Sněmovna zákon znovu otevře

Elektronická evidence tržeb nekončí. Část podnikatelů si však na její zavedení zřejmě počká déle. MF DNES nabízí odpovědi v souvislosti s pátečním rozhodnutím Ústavního soudu ČR. Jak se po něm EET změní?

1 Přestanou se ze dne na den evidovat účtenky?

Nikoliv. Zákon dál platí a ti, kdo dosud měli povinnost tržby elektronicky evidovat, v tom musí pokračovat. EET běžící v pohostinství, ubytovacích zařízeních a v kamenných obchodech Ústavní soud nezpochybnil. „Napadený zákon (jako celek) není protiústavní... Protiústavní jsou však některá dílčí ustanovení napadeného zákona,“ uvedl soud v usnesení.

2 Znamená to konec účtenkové loterie?

Vůbec ne, ta také jede dál. Patnáctý den v měsíci se budou losovat výherci více než 21 tisíc výher, a to včetně hlavní ceny – jednoho milionu korun. Do loterie zatím 477 tisíc hráčů přihlásilo přes 14,5 milionu účtenek.

3 Přestanou se některé tržby hlásit do systému EET?

Ano, bezhotovostní platby v kamenných i internetových obchodech. Podle soudu je to zbytečné, protože o těchto tržbách existuje elektronický záznam, takže se dají v případě kontroly dohledat. Povinnost evidovat je a vydávat doklady s kontrolním kódem jim skončí 28. února 2018. Zrušení EET pro bezhotovostní převody už dříve navrhovalo ministerstvo financí, ale neuspělo kvůli obavě z rozrůstajících se výjimek. Podnikatelé budou moci platby kartou dobrovolně hlásit dál, například pokud mají pokladní zařízení tak naprogramované a nechtějí nic měnit. Pro finanční správu nicméně může být matoucí, až v rámci svých analýz EET bude porovnávat dvě provozovny se stejným předmětem podnikání a ve stejné lokalitě. Tržby těch, kdo berou karty, přestanou být srovnatelné s těmi, kteří je neberou.

4 Bude zapojování dalších podnikatelů do evidence tržeb pokračovat?

Zatím ne. Rozhodnutí soudu odkládá třetí a čtvrtou vlnu EET, jinými slovy povinnost pro stánkaře či advokáty se nerozběhne v březnu příštího roku, jak zákon původně stanovil. A řemeslníci či kadeřnice, kteří měli do EET spadnout v červnu příštího roku, také zatím mohou být v klidu.
To určitě není dobrá zpráva pro dodavatele elektronických pokladen, kteří mají plné sklady zboží, protože chtěli rozjet prodej pro zbývajících až 150 tisíc podnikatelů. Tolik by se jich totiž mělo ještě do EET zapojit ve třetí a čtvrté vlně.

5 Takže drobní podnikatelé, jako jsou stánkaři či řemeslníci, se nakonec EET vyhnou?

To bude záležet na Poslanecké sněmovně. Ministerstvo financí chce během dvou nadcházejících měsíců připravit novelu zákona o EET. Ústavní soud požaduje, aby podnikatelé měli jistotu ohledně svých zákonných povinností. Už od jara se totiž objevují návrhy na úpravy zákona o EET a v listopadu se objevily dvě nové výjimky z elektronické evidence udělené nařízením vlády (slepí podnikatelé, prodej vánočních kaprů). Podnikatelé ve třetí a čtvrté vlně tak neměli jistotu, kdy a zda vůbec pod EET spadnou, a jestli si tedy mají EET pokladny pořizovat.

6 Co by se konkrétně mělo v zákoně změnit?

Soudci požadují, aby evidence tržeb neznamenala pro podnikatele takovou zátěž. Podnikání by se mu mělo vyplácet. Nabízí se řešení, v jehož rámci by se vyjmuli z evidence ti nejmenší podnikatelé. Samo ministerstvo financí už dříve přišlo s návrhem vyloučit z EET podnikatele s tržbami do půl milionu korun, kteří si zároveň dohodnou s finančním úřadem paušální daň (tedy na začátku roku společně stanoví, kolik za rok na dani zaplatí). Stát by tak dostal alespoň nějakou daň a podnikatelé by byli nové povinnosti ušetřeni.
Soud zároveň požaduje, aby jakoukoliv výjimku uváděl přímo zákon (dnes např. veřejné toalety nebo prodejní automaty) a nerozhodovala o ní ani výkladem zákona finanční správa (umožnila odklad EET pro stánkový prodej), ani vláda, což se dnes děje. Nedávno udělenou výjimku pro slepé podnikatele a prodej kaprů soud nechal v platnosti do konce příštího roku.

7 Mění se něco pro živnostníky?

Ano. Ústavní soud rozhodl, že na účtence už se nebude smět uvádět rodné číslo podnikatele. To je automaticky součástí DIČ u osob samostatně výdělečně činných. Do centrálního systému se DIČ bude posílat nadále, ale ministerstvo bude muset vymyslet, hlavně kvůli registraci účtenek do účtenkové loterie, čím číslo na účtence nahradí.

Fakta Jak měly vypadat vlny EET 162 tisíc podnikatelů se dosud zapojilo do EET ve dvou vlnách. * 1. vlna (prosinec 2016) hospodští, restauratéři, kavárníci, hoteliéři a další podnikatelé v ubytování * 2. vlna (březen 2017) maloobchodní a velkoobchodní prodejny se zbožím

tisíc podnikatelů by se do EET 100–150 mělo zapojit v dalších dvou vlnách, které se zatím odkládají. * 3. vlna stánky, svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), autoservisy a pneuservisy, doprava, zemědělství, výroba a prodej vlastních potravin či nápojů, pořádání sportovních a kulturních akcí * 4. vlna řemeslníci, opraváři, kadeřnice, kosmetičky, maséři, pohřebnictví, fitcentra, čištění oděvů

Foto popis|

Jitka Vlková

Soud požaduje změny v EET

16.12.2017 - Mladá fronta DNES (Titulní strana)

PRAHA Zapojování dalších podnikatelů do Elektronické evidence tržeb – stánkařů, lékařů, advokátů, řemeslníků či kadeřnic – se odkládá. Ústavní soud na základě stížnosti 41 poslanců TOP 09 a ODS z předchozího volebního období včera zrušil některé části zákona o EET. Zákonodárci ho budou muset upravit.
Jako celek zákon o EET u soudu obstál, protiústavní není. Restaurace, ubytovací zařízení a obchody tak musí účtenky evidovat dál a i účtenková loterie pokračuje.
Ústavním soudcům se nicméně nelíbí, že vláda a finanční správa udělují libovolně výjimky – například, když nedávno odložily povinnost EET pro stánkaře nebo prodejce vánočních ryb. Jakákoliv výjimka napříště musí být uvedena přímo v zákoně. A pro malé podnikatele, kteří se měli začít zapojovat v březnu a v červnu 2018, zákon nezačne platit dřív, než bude předělán. Ti s velmi malými tržbami, pro něž by náklady na EET byly neúnosné, by měli z povinnosti vypadnout. Soudci také rozhodli, že evidovat se nemusí platby kartou.
Ministerstvo financí teď připraví novelu o EET. Schválení se může protáhnout – protlačit původní zákon o EET trvalo i kvůli obstrukcím opozice téměř tři čtvrtě roku.

Více na str. 8

(jvl)

Tejc náměstkem ministra Pelikána

18.12.2017 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Politika

Politickým náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) se má stát bývalý poslanec ČSSD Jeroným Tejc. S odkazem na zdroje blízké vedení hnutí ANO to včera uvedl server Lidovky. cz. Pelikán ani Tejc na dotazy ČTK nereagovali. Tejc na konci listopadu oznámil, že po 20 letech odchází z ČSSD. Odchod zdůvodnil tím, že širší vedení strany odmítlo odpovědnost za debakl v říjnových volbách do Sněmovny a neumožní změnu politiky ČSSD.

Foto popis|

(ČTK)

Cesta k chaosu

16.12.2017 - Právo (Publicistika)

Silná instituce pro dohled nad ústavností může být terno, stejně jako danajský dar. Není pochyb, že vláda i parlament si obzvlášť tady v Česku nad sebou zaslouží revizora, možná i drába. Dá se ale též rozumět těm, kteří o Ústavním soudu nehezky mluví coby o třetí parlamentní komoře.
Jistě, mohou za to sami zákonodárci, když si jednou levice a podruhé pravice běhá do Brna za soudci stěžovat, že jim zlé holky a zlí kluci rozšlápli bábovičku. Ovšem ani ÚS není zcela bez viny. To když se – pravda, v souladu s Ústavou ČR – rýpe v zákonech a preparuje jejich části, čímž je de facto přepisuje. Je to cesta k chaosu.
Úplně stačí, že zákon o elektronické evidenci tržeb je sám o sobě složitý a budí emoce. Různé etapy, různé výjimky a do toho pokusy normu obcházet či nedodržovat. Že dřív, nebo později tato Babišova vlajková loď narazí na nějaký útes, se dalo očekávat.
Ústavní soud včera vyňal z platnosti zákona bezhotovostní platby, které jsou evidovány jinak, odmítl uvádění rodných čísel na účtenkách, byť tzv. DIČ lze vyčíst i z dalších dokumentů, a hlavně odpískal třetí a čtvrtou etapu EET (plánované na jaro), poněvadž počítala s možností udělovat výjimky kabinetem bez jasných legislativních mantinelů.
Obecně ale soudci uznali legitimní cíl zákona – zlepšit výběr daní a narovnat podnikatelské prostředí.
Dále bylo řečeno, že projednávání předlohy ve Sněmovně nebylo korektní, jelikož došlo k omezení práva opozice plnohodnotně se vyjádřit. Zároveň však tuto vadu soudci neshledali tak zásadní, aby zákon pohřbili. Beztrestné porušování jednacího řádu tudíž ze sněmovní praxe patrně nezmizí.
Zkrátka a dobře, soud nerozcupoval EET ani z materiálních důvodů, ani kvůli pokřivené proceduře přijímání, pouze z ní něco vyškrtal. Samotní soudci se přitom na spoustě věcí neshodli, ostatně i tím připomínají zákonodárný sbor. Urodily se hned dvě skupiny jejich disentních stanovisek.
Spor nekončí a vrátí se na parlamentní půdu. Je EET optimální nástroj? Má platit pro všechny prodejce a poskytovatele služeb, či jen pro některé? A podle jakých kritérií? Nad babičkou nabízející u silnice borůvky bychom asi mávli rukou. Co však třeba nad taxikáři?
Pokud politická ochota k EET časem slábla, tento trend v příštím roce zesílí. Určitě budeme volit komunální zastupitele i třetinu Senátu, otazníky jsou nad novými volbami do Sněmovny. A o hlasy živnostníků, lékařů, řemeslníků, pekařů či opravářů a ostatních profesí, nad nimiž EET krouží, stojí pravice, levice i ANO. Těchto voličů jsou statisíce.
Tím spíš by si Babišova vláda měla posvítit na EET z gruntu. Hrozí totiž, že bombardování ze strany politiků i soudců celý slavný projekt změní v trosky.
Princip je správný a užitečný, leč detaily musejí být lépe promyšleny, prodiskutovány a především vysvětleny. Kutilství ministrů, poslanců, senátorů, ale i soudců lidi pouze mate.

Foto popis|

O autorovi| Lukáš Jelínek (Autor je politolog)

Lukáš Jelínek

Komora chce vyjmout malé firmy

16.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Hospodářská komora včera vládu vyzvala, aby stát zohledňoval v zapojení do EET obrat živnostníků a podnikatelů, a ty menší z ní vyňal.
„Komora oceňuje rozhodnutí ÚS zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě možnost připravit smysluplný a přiměřený koncept osvobození drobných podnikatelů a provázání paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.
Senát minulý týden vládě doporučil, že by se EET neměla vztahovat na velkou část podnikatelů. Konkrétně na živnostníky a firmy, jejichž roční obrat nepřesáhne 750 tisíc korun.
Ministryně financí Alena Schillerová se ale proti tomuto návrhu postavila s tím, že systém funguje dobře, a pokud by návrh senátorů prošel, popřelo by to smysl EET. Šéf ANO a premiér Andrej Babiš před volbami sliboval výjimku pro fyzické osoby s paušální daní a s příjmy do 500 tisíc korun.

EET už přinesla navíc 5 miliard

Mluvčí Hospodářské komory včera zdůraznil, že podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani sociální a zdravotní pojištění, jsou výrazně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění.
„Z hlediska nastavení férovějšího prostředí je jisté, že EET se pokouší eliminovat přinejmenším část konkurenčních výhod, kterým se těšila nekalá konkurence těch podnikatelů, kteří si řádně plní odvodové povinnosti vůči státu,“ dodal Diro.
Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by nebylo dobré, kdyby se EET vztahovala pouze na obchodníky a provozovatele hotelů a restaurací a ostatní podnikatelé by byli této povinnosti zbaveni.
Podle odhadu ministerstva financí jen na dani z přidané hodnoty (DPH) přinesla EET od ledna do konce listopadu navíc 4,1 miliardy korun, za celý rok to může být zhruba pět miliard.
Podle listopadového průzkumu agentury STEM pro Finanční správu se 64 procent lidí domnívá, že EET je pozitivní opatření. Při zavádění elektronické evidence to bylo téměř stejně: 63 procent lidí.

(svj)

Ministr dočasně zprostil výkonu funkce soudkyni z kauzy Nagyová

16.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) dočasně zprostil výkonu funkce soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou, která čelí dvěma kárným řízením. Králová rozhoduje mimo jiné kauzu tzv. trafi k pro poslance, kde je mezi obviněnými bývalý premiér Petr Nečas (ODS) a jeho manželka Jana (dříve Nagyová).
Ministr Pelikán si přečetl text návrhu na zahájení kárného řízení, který podal pan předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, a rozhodl se k dnešnímu dni soudkyni Helenu Královou zprostit funkce,“ konstatovala včera mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Skončí úplně?

Šestašedesátiletou Královou ještě před Vávrou kárně zažaloval i sám ministr.
V září jí vytkl pět konkrétních trestních řízení, která podle něj prodloužila o léta, protože nerespektovala právní názory nadřízených soudů.
Jak Pelikán, tak i Vávra žádají ve svých návrzích, aby Králová jako soudkyně skončila. Dočasné zproštění trvá do pravomocného skončení kárného řízení u Nejvyššího správního soudu. Po tuto dobu soudce pobírá polovinu platu.
Králová rozhodovala např. mediálně sledované kauzy bývalých manažerů Čepra či údajného zneužití Vojenského zpravodajství, kde rovněž figuruje Jana Nečasová jako obžalovaná a její manžel jako svědek. Oba případy Králové odebral nadřízený soud poté, co obžalované opakovaně zprostila viny.

(ČTK)

Politici si polepší o sedm procent

16.12.2017 - Právo (Titulní strana)

Právě v den, kdy se v diskusi o státním rozpočtu na příští rok poslanci dohadovali o tom, zda si vyšší platy zaslouží třeba učitelé nebo pracovníci sociálních služeb, zveřejnilo ministerstvo práce výši platové základny, která zajišťuje politikům příští rok příjmy vyšší o téměř sedm procent.

Zaručuje jim to zákon o platech ústavních činitelů, který odvíjí jejich platy pomocí různých koefi cientů od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za předminulý rok.
Od ledna tak místo 71 tisíc korun před zdaněním přistane na účet poslance či senátora bez jakékoli funkce 75 900 korun hrubého. Spolu s tím se jim zvýší také náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci z letošních 36 900 až 51 100 korun hrubého měsíčně na 39 400 až 53 500 korun. Výše této sumy záleží na vzdálenosti místa bydliště zákonodárce od Prahy. Celkový příjem pražského poslance či senátora bez funkce tedy bude vyšší o 7400 korun.
Polepší si také členové vlády a prezident republiky, platy vzrostou i soudcům a státním zástupcům. Přidáno dostanou také členové NKÚ, vysílací rady, rady Českého telekomunikačního úřadu či Ústavu pro studium totalitních režimů.
O více než devět tisíc korun se zvýší plat ministrům vlády. Premiér Andrej Babiš bude mít hrubý plat o 12 900 Kč vyšší, než jaký pobíral jeho předchůdce Bohuslav Sobotka. Náhrady mají členové vlády pouze na reprezentaci, neboť jezdí služebními auty. Prezident bude příští rok mít měsíčně o 32 tisíc korun větší příjem. Plat se mu zvýší z 236 700 na 252 800 korun, zbytek připadá na víceúčelovou paušální náhradu, kterou mu zákon přiznal ve výši 335 procent platové základny pro politiky. Ta činí pro příští rok podle výpočtu MPSV pro politiky 70 195 korun.

Pomohli si žalobami

Stejný zákon určuje také platy soudců, na které jsou navázány i příjmy státních zástupců. Oběma těmto skupinám vzrostou platy téměř o pět procent, protože soudci si žalobami vymohli v minulosti rychlejší růst své platové základny. Ta pro ně bude příští rok 84 234 korun.
Soudci mají platy odstupňované od úrovně soudu, ve kterém působí, a také od délky vykonávání své funkce. Například zatímco začínající soudce okresního soudu bere 70 900 Kč hrubého, jeho kolega, který již odkroutil třicet let, má nárok na 127 200 korun. (Pokračování na str. 2)

Politici si polepší o sedm procent (Pokračování ze str. 1) Pro stanovení platů žalobců platí pravidlo, že mají nárok na 90 procent toho, co berou soudci. Jejich platová základna je pro příští rok stanovena na 75 810,60 Kč. Shodně jako u soudců jsou pro ně dány koefi cienty podle délky praxe a stupně státního zastupitelství, na kterém působí.
Od příštího roku by MPSV mělo počítat platovou základnu nikoli z průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře za předminulý rok jako dosud, ale z průměru mezd v celém národním hospodářství, který bývá nižší. Český statistický úřad totiž od letošního roku ukazatel nepodnikatelské sféry na základě rozhodnutí Eurostatu nepoužívá.
To se politikům nelíbí a tlačí statistiky k tomu, aby kvůli platům činitelů a soudců i nadále ukazatel týkající se platů v nepodnikatelské sféře zveřejňovali.

***

O kolik víc budou brát v roce 2018

Funkce plat 2017 náhrady 2017 plat 2018 náhrady 2018 senátor, poslanec 71 000 36 900–51 100 75 900 39 400–53 500 předseda výboru komory 100 000 36 900–51 100 106 700 39 400–53 500 místopředseda komory 135 500 35 500 144 700 38 000 předseda komory 190 700 38 200 203 600 40 800 ministr 135 500 19 800 144 700 21 100 místopředseda vlády 163 700 21 700 174 800 23 200 premiér 190 700 24 400 203 600 26 000 prezident ČR 236 700 220 300 252 800 235 200 soudce 70 900–148 200 4 500 74 200–155 000 4 700 předseda NS, NSS 201 300 41 000 210 600 43 000 soudce ÚS 165 900 24 200 173 600 25 300 předseda ÚS 233 500 29 800 244 300 31 200 státní zástupce 63 800–133 300 0 66 800–139 500 0 nejvyšší státní zástupce 196 400 0 200 prezident NKÚ 164 400 24 400 175 500 26 000

Na účet poslance či senátora bez funkce přistane 75 900 korun hrubého

Naďa Adamičková, Marie Königová

Třetina soudců pro zrušení

16.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Rozhodnutí ÚS rozhodně nelze označit za jednomyslné. Třetina soudců totiž prosazovala zrušení celého zákona s tím, že protiústavně zasahuje do podnikatelského prostředí.
„Ekonomika totiž bude robustní a přežije těžké časy lépe právě tehdy, bude-li v ní dostatečná diverzita a soběstačná, na pomoci ze společného nezávislá podnikatelská vrstva zůstane i v ‚okrajových‘ oblastech (hospody a jiné provozovny v malých obcích, malí samostatní živnostníci, podnikající důchodci, studenti atd.). Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou ‚poslední kapkou‘, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do ‚šedé ekonomiky‘, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu,“ napsali ve společném prohlášení soudci Vojtěch Šimíček, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř.
„Zavedení EET pod veřejně prezentovaným, byť empiricky zcela nepodloženým politickým dojmem, že nikdo daně neplatí, a je proto namístě zpřísnění jejich výběru, považujeme za podobně nerozumné a ve svých důsledcích nespravedlivé jako ponechání celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák,“ dodali oponující soudci.

(pko)

Ústavní soud zmrazil rozšiřování EET

16.12.2017 - Právo (Titulní strana)

Ústavní soud (ÚS) v pátek zastavil rozšiřování elektronické evidence tržeb (EET), která měla příští rok začít platit například pro farmářské trhy, lékaře, advokáty nebo řemeslníky. Plénum soudu škrtlo s odloženou platností i několik dalších ustanovení zákona, včetně bezhotovostních plateb.
Samotný zákon však podle ÚS není protiústavní. Případné výjimky z EET je podle ústavních soudců nutné upravit zákonem, nikoliv jen cestou vládního nařízení. Verdikt ÚS potěšil pravicovou opozici, premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že vláda nyní urychleně připraví novelu předpisu. „Samozřejmě to rozhodnutí respektujeme, důležité je, že soud řekl, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní,“ řekl Babiš.

Účinný výběr daní

Plénum v čele se soudcem zpravodajem Josefem Fialou konstatovalo, že EET sleduje legitimní cíl, tedy účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. U dalšího rozšiřování je však potřeba zvážit dopady na různé skupiny podnikatelů. (Pokračování na str. 3) Ústavní soud zmrazil rozšiřování EET

(Pokračování ze str. 1) Do třetí a čtvrté vlny EET by se podle odhadů ministerstva financí mělo zapojit zhruba 300 000 podnikatelů. Po roce fungování EET eviduje tržby 161 000 podnikatelů.
ÚS dospěl k závěru o nezbytnosti zrušení ‚náběhu‘ zbývajících etap EET. Toto bylo přijato bez všeobecného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů. ÚS respektuje skutečnosti, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoli plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo,“ uvedli soudci.

O výjimkách nemá rozhodovat vláda

Podle nálezu je potřeba, aby bylo jasné, kdo vlastně bude do EET zahrnut. „Jedním ze znaků právního státu je i předvídatelnost a právní jistota. Bylo by v rozporu se zásadami demokratického právního státu uložit poplatníkům povinnost vynaložit určité finanční prostředky a úsilí ke splnění zákonné povinnosti, která by pro ně byla vzápětí zrušena, ať již na základě vyhodnocení dopadů regulace, nebo kvůli závěru o zbytečném zatížení poplatníků,“ prohlásili soudci. Soudci zrušili ustanovení, podle kterých mohla sama vláda některé tržby vyloučit z EET úplně, případně je převést do zjednodušeného režimu. „Buď musí to, na koho nedopadne evidence tržeb, stanovit přímo zákonodárce, anebo musí stanovit pro vládu taková kritéria, aby byla předem seznatelná,“ uvedl předseda ÚS Pavel Rychetský.
Od začátku března příštího roku by mělo z účtenek zmizet daňové identifikační číslo poplatníka DIČ. „To v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho daňové číslo. Z něho lze totiž zjistit stáří poplatníka nebo datum jeho narození. Takové řešení není dostatečně šetrné k právu na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů,“ vysvětlil Fiala.
Zbytečné je podle soudu sledovat i bezhotovostní platby. „Tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou poměrně dobře dohledatelné, a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci. Stát musí dodržovat určité jisté informační sebeomezení, může-li jím zajišťované funkce zabezpečit i jinak. V opačném případě dochází k porušení práva na ochranu soukromí a na informační sebeurčení tak, jak je tomu v tomto případě,“ řekl Fiala.
Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zrušení povinnosti uvádět na účtenkách rodné číslo neomezí funkčnost EET, protože tyto údaje zůstanou součástí dat, která podnikatelé posílají ministerstvu financí. „Není ani omezena funkcionalita účtenkové loterie,“ dodala ministryně.

Benda: Je to vítězství

Soudci svým rozhodnutím částečně vyhověli návrhu 41 poslanců v čele s Markem Bendou (ODS). „Myslím, že je to naprosto jednoznačné vítězství. Měli jsme pravdu, že EET je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený. Od začátku jsme namítali, že zmocnění daná jsou nebetyčná, a i v tom nám ÚS dal za pravdu. Je to důležité i proto, aby bylo jasné, kde jsou meze vlády vůči Sněmovně. Teď je nezbytně nutné, aby vláda přišla s dalšími kroky,“ řekl po jednání Benda.
ODS předkládá zákon, který by zrušil i první dvě vlny EET. O zrušení celé EET chce nadále usilovat i TOP 09. Rozhodnutí soudu o zrušení části zákona podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska ukázalo, že norma byla „legislativním paskvilem“. Také uvítal, že soud upozornil na porušení jednacího řádu Sněmovny při schválení zákona o EET. „Doufám, že toto stanovisko Ústavního soudu budou mít na paměti všechny budoucí Sněmovny, které by se chtěly dopustit té nestoudnosti, které se dopustila bývalá koalice,“ dodal Kalousek.

***

Důležité je, že soud řekl, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní Andrej Babiš

Co rozhodl ÚS

Výjimka z EET skončí pro nevidomé a prodejce vánočních kaprů ke konci roku 2018.

Z účtenek musí od začátku března 2018 zmizet daňové identifikační číslo poplatníka.

Platby kartou v e-shopech nebudou od začátku března 2018 podléhat evidenci tržeb.

Zastavil 3. a 4. fázi rozšiřování EET, se kterou se počítalo od března, resp. června 2018.

Foto popis| Předseda ÚS Pavel Rychetský včera při vyhlášení verdiktu. Foto autor| Foto ČTK – Václav Šálek

Petr Kozelka Jakub Svoboda

Výstava přiblíží sbírky Dietrichsteinů

16.12.2017 - Právo (Jižní Morava - Vysočina)

Muzeum v Mikulově sídlící na tamním zámku vybuduje v příštím roce novou stálou expozici, která bude věnovaná sběratelství šlechtického rodu Dietrichsteinů.

Mikulovské panství rodu patřilo od 17. století až do období po druhé světové válce. Za tu dobu shromáždili jeho členové velké množství například barokních maleb, mimo jiné i s církevní tematikou, archeologických předmětů z Mikulovska nebo minerálů. V mnoha případech jde o unikátní předměty, které byly dosud vystavovány v jiných muzeích.
Jihomoravský kraj věnuje na vybudování této expozice tři milióny korun, díky čemuž už nebudou muset ležet mnohé z nich v depozitářích.
Návštěvníci zámku tak budou moci obdivovat například torzo historické zbrojnice nebo mineralogickou sbírku Marie Kristýny z Dietrichsteina. Mnohé z předmětů, které čekají na vystavení, jsou již zrestaurované. Pro vytvoření stálé expozice jsou nutné stavební úpravy prostor obnášející opravu oken, podlah a omítek i výmalbu. Pro novou výstavu je nutné pořídit vitríny, dát jí moderní design a pro estetickou kvalitu expozice je nutné vybudovat její nejmodernější osvětlení. Mikulov patří k největším turistickým cílům na Moravě. Lidé do města jezdí nejen za jeho památkami a kulturou, ale i za vínem. Doslova turistickým poutním místem je Svatý kopeček nad městem, na němž je 17 opravených kaplí. Chloubou města je jeho zámek, židovský hřbitov a celé historické jádro. Jeho součástí je i hrobka rodu Dietrichsteinů. Objekt je opravený a jeho centrální část slouží radnici k pořádání koncertů a společenských akcí.

Nedořešené restituce

Dietrichsteinům byly četné majetky zabaveny po druhé světové válce na základě Benešových dekretů.
Teprve před nedávnem požádal jejich potomek, Mercedes Dietrichsteinová žijící v Argentině, o vrácení majetku. Na dlouhá léta se tak zablokoval rozvoj města. Radnice totiž nevěděla, zda například může investovat do některých budov nebo třeba fotbalového hřiště, když hrozilo, že tento majetek bude muset předat potomkům šlechtického rodu.
S žalobou na město sice Dietrichsteinová neuspěla, podala ale ještě dovolání k Nejvyššímu soudu, který se bude kauzou teprve zabývat. Kromě toho je podáno v souvislosti s dalšími nemovitostmi v okolí Mikulova na stát a různé státní instituce zhruba deset žalob, které čekají na vyřešení.
„I přes soudní tahanice z minulosti, které považuji spíše za hru právníků, vycházíme s potomky Dietrichsteinů velmi dobře. Vždy jsou tu vítáni,“ řekl Právu mikulovský starosta Rostislav Koštial (ODS).

***

I přes soudní tahanice z minulosti vycházíme s Dietrichsteiny velmi dobře Rostislav Koštial, starosta

Foto popis| Dietrichsteinská hrobka v Mikulově je nejen připomínkou tohoto rodu, ale i významnou městskou památkou. Foto autor| Foto MÚ Mikulov

Regionální mutace| Právo - jižní Morava - Vysočina

Vladimír Klepáč

Komplikace pro výrobce, e-shopy spokojeny

18.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Páteční verdikt ústavních soudců, který minimálně dočasně zastavil spuštění třetí a čtvrté vlny EET, rozladil výrobce a dodavatele pokladen, kterým nyní hrozí, že přijdou o zakázky.
Podle společnosti KASAmax, která prodává pokladní systémy, vyjmutí plateb kartou a bezhotovostních plateb bude znamenat komplikace jak pro poskytovatele pokladních systémů, tak podnikatele. Bude nutné provést rychle úpravy v aplikacích.
„To bude znamenat zátěž pro nás, ale výrazně to dopadne také na naše klienty. Ti si budou muset systém aktualizovat, což v některých případech nebude větší problém, jinde ale bude potřeba aktualizace manuálně přímo u provozovatele. Zde pak budou nutné výjezdy našich techniků,“ uvedl provozní ředitel společnosti Martin Laštovica.

Bezhotovostní platby jsou dohledatelné

Podle ministerstva financí ale ze zrušení povinnosti evidovat platby kartou pro poplatníky nevyplývá nutnost své IT systémy měnit. Nic jim nebrání nadále evidovat i tyto platby a zákazníkům vydávat účtenky, uvedlo ministerstvo financí.
Elektronická evidence tržeb by se podle včerejšího rozhodnutí ÚS neměla týkat například plateb kartou. Tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou podle soudu poměrně dobře dohledatelné, a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci.
„Stát musí dodržovat určité jisté informační sebeomezení, můželi jím zajišťované funkce zabezpečit i jinak. V opačném případě dochází k porušení práva na ochranu soukromí a na informační sebeurčení tak, jak je tomu v tomto případě,“ uvedli soudci.
Internetové obchody rozhodnutí soudu sice uvítaly, s ohledem na vynaložené náklady podle nich ale přišlo pozdě. Vyjmutí bezhotovostních plateb z EET bude pro ně totiž znamenat další náklady. Ministerstvo financí ale tvrdí, že nebude nutné IT systémy měnit. „Bezhotovostní platby, ať již platba kartou, či online platební metody, jsou totiž dostatečně dohledatelné a podle našeho názoru do EET nepatří,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.
E-shop Alza.cz považuje úpravu provedenou ÚS ve vztahu k bezhotovostním platbám za logickou. „Rozhodnutí budeme v našem informačním systému samozřejmě reflektovat, nicméně další úpravy tohoto informačního systému s sebou ponesou opět nadbytečné náklady,“ uvedla mluvčí Patricie Šedivá. To, že změny nastavení informačního systému budou spojeny s dalšími investicemi, potvrdil například i Datart.

(svj, ČTK)

Rebel Tejc jde k Pelikánovi

18.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Bývalý soc. dem. poslanec Jeroným Tejc se má stát náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ačkoli většina ministrů jednobarevné Babišovy vlády spíš zvažuje, že se politických náměstků zbaví, podle serveru lidovky.cz by Tejc měl zaujmout právě pozici politického náměstka.

Tejc je od listopadu nestraník, když předtím patřil mezi velké kritiky vedení ČSSD. Tejc v září, ještě před volbami oznámil, že bude pracovat pro jednoho pražského notáře. Nevrátil se ani do své advokátní kanceláře, jejíž činnost ve funkci poslance pozastavil.
„Dvanáct let jsem ve Sněmovně hájil veřejný zájem a zájem státu. V advokacii bych byl nucen stát na straně klientů, často i proti státu. Proto jsem se rozhodl změnit právní obor,“ vysvětlil tehdy Právu. Zůstat chce prý „co nejdál od politiky, které si užil víc než dost“.
Na nynější rychlý návrat Tejce do politiky reagoval šéf soc. dem. poslanců Jan Chvojka. „Tejc je bezesporu legislativní odborník s dobrými komunikačními schopnostmi. Mimo poslanecký skleník, jak avizoval při odchodu ze soc. dem. kandidátky, tedy nevydržel moc dlouho,“ sdělil včera Chvojka Právu. Jak dodal, předpokládá, že Tejc z pozice politického náměstka bude zejména v kontaktu se Sněmovnou a s poslanci. Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek Pelikánovu volbu chápe. „On již před volbami říkal, že se moc neorientuje v parlamentních procedurách, a také nebyl moc úspěšný v prosazování zákonů. Tak hledal někoho, kdo by mu v tom pohybu v parlamentu pomohl. Je to tak trochu důkaz jisté bezradnosti při sestavování vlády, že nemají-li své lidi, sahají jinam,“ řekl Právu.
Opačným směrem – pryč z ministerstev, kam přišli noví šéfové za ANO, míří stále víc lidí. Především si balí kufry političtí náměstci. A nejen oni.

Závodský se bude bránit

Ministryně financí Alena Schillerová již oznámila lidoveckému náměstkovi Ondřeji Závodskému, který měl na starosti hazard, že s ním nepočítá, protože chce sekci, kterou řídí, rozdělit mezi jiné náměstky.
Problém je v tom, že Závodský je jako ostatní odborní náměstci pod služebním zákonem, a tudíž není tak jednoduché se ho zbavit. Na rozdíl od politických náměstků, jejichž „životnost“ ve funkci stojí a padá s ministrem, který si je do úřadu přivedl, musí organizační změny v ministerstvu potvrdit vláda v rámci tzv. systemizace. Ta musí být hotová do konce roku, a tak musí vláda spěchat. Závodský ale v neděli v ČT připustil, že se bude svému propuštění bránit.
Dalším ohroženým náměstkem má být Monika Pálková (KDU-ČSL), která by měla opustit po deseti letech ministerstvo vnitra, kde dosud řídila jednu ze sekcí.
Jednodušeji proběhnou již avizované obměny. Z ministerstva zahraničí odejdou na konci roku političtí náměstci Lukáš Kaucký (ČSSD) a Václav Kolaja (za KDU-ČSL). Jak oznámil ministr Martin Stropnický (ANO), bude mít jen pět odborných náměstků. „Jsou to ti, která ta místa teď zastávají,“ řekl.
Také na školství političtí náměstci končí. Jaroslav Fidrmuc (za KDU-ČSL) i Petr Pavlík (ČSSD) svůj odchod již oznámili. Ministr Robert Plaga (ANO), který sám začínal jako politický náměstek, chce podle Fidrmuce posty politických náměstků zrušit.
Počet náměstků chce zredukovat také ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Místo jedenácti jich bude mít jen sedm. Jména ale zatím nezveřejnil.
„Jedenáct náměstků na jediném ministerstvu byl myslím rekord, bohužel v negativním slova smyslu. Tak nabobtnalou strukturu asi nemělo žádné jiné ministerstvo. Snížil jsem počet náměstků a změnil strukturu ministerstva tak, aby to byl dobře a efektivně pracující úřad,“ uvedl Hüner. Všechny změny prý už projednal s odbory.

***

Mimo poslanecký skleník, jak avizoval při odchodu z kandidátky ČSSD, nevydržel dlouho Jan Chvojka

Foto popis| Jeroným Tejc

(nig)

Restituce ve vládním programu: slibem nezarmoutíš

18.12.2017 - Právo (Zpravodajství)

Ani nahý, ani oblečený. V duchu tohoto rčení se hodlá nová menšinová vláda vypořádat s církevními restitucemi, které v minulosti Andrej Babiš (ANO) ostře kritizoval, přičemž hovořil o potřebě zdanit miliardové náhrady za nevydaný majetek.
Podle informací Práva chystané vládní programové prohlášení sice obsahuje bod týkající se restitucí, ale návrh změny zákona výslovně neslibuje. Hovoří jen o tom, že pokud někdo přijde s řešením, které bude právně nezpochybnitelné, vláda případný návrh podpoří.
To hraje do karet komunistům, kteří opakovaně návrh na zdanění náhrad ve Sněmovně předkládali, a nyní je to jedna z jejich podmínek pro toleranci Babišovy vlády. „Pokud by tady byla ochota něco dělat s církevními restitucemi, samozřejmě to přivítáme,“ řekl Právu šéf Vojtěch Filip. KSČM podle něj svůj záměr nevzdají a návrh zákona týkající se zdanění náhrad předloží znovu v souladu se svým volebním programem. Na rozdíl od minulého období by přitom pokus o zdanění náhrad mohl mít šanci na schválení. Vedle babišovců, komunistů a okamurovců, kteří mají celkově 115 hlasů, by se připojili i někteří soc. dem. poslanci.
Právě jihočeské zastupitelstvo vedené Jiřím Zimolou (ČSSD) poslalo loni do Sněmovny obdobný návrh na zdanění náhrad, ale k jeho projednání nikdy nedošlo, spadl pod stůl stejně jako návrh z dílny KSČM.
Bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kvůli tomu Zimolu zkritizoval za to, že chce sbírat body před krajskými volbami. Podle něj by nápad nejspíš neuspěl u Ústavního soudu.
Lidovci nadto opakovaně vyhrožovali odchodem z vlády, pokud by se ministři ke zdanění náhrad většinově přiklonili.

Klouzavý mandát znovu ve hře

Premiér a někdejší místopředseda vlády a ministr financí Babiš se několikrát nechal slyšet, že nevidí důvod, proč by se nemohlo vyplácení finančních náhrad církvím zdanit. Výpočet náhrad označil za podvod. Zákon o církevních restitucích, který prosadila Nečasova vláda a začal platit od roku 2013, stanoví, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které nelze vydat, mají církve do roku 2043 vyinkasovat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Kvůli inflaci by konečná suma mohla dosáhnout až 100 miliard.
Vládní programové prohlášení, které mají ministři schválit v pondělí, počítá i s evergreenem v podobě zavedení tzv. klouzavého mandátu. Jde o to, že za ministra, který je současně poslancem, by nastoupil tzv. náhradník.
Po případném odchodu z vlády by se ministr mohl vrátit zpět do poslanecké lavice, kterou by náhradník musel uvolnit.
Novinkou ve vládním programu také má být zavedení jednokolové volby do Senátu. Babišovci argumentují finanční úsporou a také nízkou volební účastí v druhém kole. Při jednokolové volbě by se senátorem stal kandidát s nejvyšším počtem získaných hlasů.

Naďa Adamičková Marie Königová

Ministr spravedlnosti pozastavil soudkyni Králové výkon funkce

15.12.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vyhověl kárné žalobě na soudkyni Královou a dočasně ji pozastavil výkon funkce. Helena Králová čelí hned několika kárným řízením.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Soudila mimo jiné například kauzu trafik pro poslance, kde je obžalován i premiér Nečas a jeho manželka. Více informací má pro nás Matěj Misař.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Soudkyně Králová v současnosti čelí hned dvěma kárným řízením. To první je z pera ministra spravedlnosti, to druhé je od předsedy Městského soudu v Praze pana Libora Vávry. Ministr spravedlnosti se rozhodl soudkyni dočasně pozastavit výkon funkce právě na základě oné druhé kárné žaloby od Libora Vávry.

Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /ANO/
--------------------
Udělal jsem to proto, že je to, jestli si vybavujete, již druhá kárná žaloba pro dva různé skutky na tuto soudkyni, kdy v obou je tedy navrhováno odvolání z funkce, tedy ten nejvyšší možný trest. Ty skutky jsou tak závažné, že se obávám, že další setrvání paní soudkyně ve funkci po dobu, než bude o kárných žalobách rozhodnuto, by mohlo vážně ohrožovat důvěru a řádný výkon soudnictví.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Předseda Městského soudu v Praze Libo Vávra podal kárnou žalobu na Královou právě ohledně nejasností uznání či neuznání odposlechů v kauze takzvaných poslaneckých trafik, ve kterém sedí na lavici obžalovaných mimo jiné například bývalý premiér Petr Nečas, nebo jeho manželka Jana Nečasová.

Libor VÁVRA, předseda Městského soudu v Praze
--------------------
Opakovaně rozdílným způsobem řekne o nějakých důkazech, zdali jsou použitelné nebo nepoužitelné, no tak těžko může ať už obhajoba nebo obžaloba rozumným způsobem vést ten proces. A fér proces, to je jedna z nejdůležitějších povinností soudce, udržet tu přehlednost toho případu. A to mě na tom rozzlobilo.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Já jsem se samozřejmě snažil soudkyni Královou dnes sehnat, bohužel se mi to nepodařilo.

Pavlína HÁJKOVÁ, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1
--------------------
Dnes není přítomna v práci, takže se k tomu rozhodnutí také prozatím nevyjádřila, nemůže se vyjádřit a předpokládám, že až ona také dostane to rozhodnutí, tak k tomu zaujme nějaké stanovisko.

Matěj MISAŘ, redaktor
--------------------
Králové byl v minulosti odebrán případ kauzy takzvaného Vojenského zpravodajství. V něm opakovaně zprostila viny všechny 4 obžalované včetně Jany Nečasové. Je to jedna z nejdéle sloužících soudkyň v České republice. Soudí už 42 let. Mimo výkon služby bude až do pravomocného skončení kárného řízení, do té doby bude pobírat jen polovinu svého platu.


Rozhodnutí Ústavního soudu rozbouřilo politické vody

15.12.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Rozhodnutí Ústavního soudu rozbouřilo vody. Opozice, která zákon napadla, mluví o vítězství. Premiér Andrej Babiš, otec EET, se tváří, že se vlastně nic zásadního nestalo. Podobně i ministryně financí.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Podívejte se teď, jak vypadaly reakce na toto rozhodnutí. Mapoval je Karel Rychlý.

Karel RYCHLÝ, redaktor
--------------------
Součástí ústavní stížnosti 41 opozičních poslanců byl i návrh na úplné zrušení zákona o EET. Ten sice neprošel, i tak ale opozice podle svých slov slaví úspěch.

Marek BENDA
--------------------
Myslím si, že to je naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Miroslav KALOUSEK
--------------------
Za nejčistší řešení tady nadále pokládáme zrušení zákona jako celku tak, jak si to myslí i 5 soudců Ústavního soudu a budeme dál o tento konečný cíl usilovat.

Karel RYCHLÝ, redaktor
--------------------
Zrušení části zákona vítají podnikatelé, kterých se bezprostředně týká. Poukazují zejména na to, že došlo ke změně složení Poslanecké sněmovny a všechny strany chtěly zákon ještě nějakým způsobem upravit.

osoba
--------------------
My jsme měli trochu strach z toho, aby nezačala třetí vlna, případně čtvrtá fungovat. Firmy by si pořídily nějaké přístroje a pak by se třeba sněmovna domluvila na něčem jiném, uzákonila by to a zpětně by ty firmy v podstatě měly přístroje, které by jim byly k ničemu.

Karel RYCHLÝ, redaktor
--------------------
I když Ústavní soud zákon o elektronické evidenci tržeb okleštil a řekl, že v některých bodech je špatný, podle ministerstva financí se nic strašného nestalo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek, což samozřejmě bylo součástí toho návrhu a potvrdil ho jako legitimní nástroj v prověřování daňových povinností. To je zásadní informace.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/
--------------------
Ústavní soud nám říká nejdřív předložte zákon, kde vlastně definitivně stanovíte ty výjimky, aby to nebylo v kompetenci vlády, aby vláda to nemohla řešit, řekněme, z politických důvodů. Tomu, tomu rozumím.

Karel RYCHLÝ, redaktor
--------------------
Podle ministryně financí už na jejím resortu pracuje tým expertů, který připravuje novelu zákona o elektronické evidenci tržeb. Ten teď prostuduje nález Ústavního soudu a jeho rozhodnutí do ní zapracuje. Novela by měla být hotová maximálně do 2 měsíců.


Ústavní soud škrtl několik paragrafů zákona o elektronické evidenci tržeb

15.12.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Je za 5 minut 7, čili nejvyšší čas podívat se na Zprávy, nejlépe na Primě a dnes s Karlem a Klárou, dobrý večer.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Klára má pravdu, dobrý večer.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud škrtnul několik paragrafů zákona o elektronické evidenci tržeb. Od března příštího roku už například zákon nebude platit pro platby kartou a přes internet. Soud zároveň zrušil také náběh 3. a 4. etapy. Jako celek ale zákon platí dál. Jednání Ústavního soudu shrnuje kolega Zbyněk Zykmund.

Zbyněk ZYKMUND, redaktor
--------------------
Dobrý večer. Podle Ústavních soudců jsou některé pasáže zákona protiústavní. Samotný cíl elektronické evidence tržeb, tedy lepší výběr daní a také narovnání podnikatelského prostředí je prý legitimní. Tím, že Ústavní soud zrušil některé pasáže zákona, vyhověl stížnosti 41 pravicových poslanců, které, kteří navrhli vlastně tyto pasáže zrušit. Od března příštího roku tak nebude zákon platit pro bezhotovostní platby kartou v kamenných obchodech a také při platbách na internetu.

osoba
--------------------
Evidence tržeb totiž podle Ústavního soudu není a nemá být, aby správci daně měl co možná nejširší přehled o uskutečněných platbách.

Zbyněk ZYKMUND, redaktor
--------------------
Elektronickou evidenci tržeb nebudou muset podle Ústavního soudu zavádět internetové obchody. Ani v tomto případě EET podle ústavních soudců nemá smysl zavádět tam, kde platby probíhají elektronicky a vlastně bezhotovostně. Na účtenkách se nebude muset vypisovat daňové identifikační číslo, což jsou v případě fyzických osob rodná čísla. Právě to bylo problematické. Ústavní soud také zrušil náběh 3. a 4. etapy elektronické evidence tržeb, třetí vlna EET se měla od března 2018 týkat svobodných povolání nebo dopravy. No, a čtvrtá etapa pak od června 2018 zahrnovala například kadeřnice, maséry nebo také kartářky. Před případným náběhem je podle soudu nutné přijmout nový zákon.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu ČR
--------------------
A jakmile bude vyřešena otázka toho, na koho má a nemá dopadnout tyto dvě další etapy evidence tržeb, ať už přímo zákonodárcem, anebo tedy jasnými kritérii pro vládu, do té doby nemůže být, nemohou být ty dvě další etapy evidence tržeb odstartovány.

Zbyněk ZYKMUND, redaktor
--------------------
Při hlasování bylo hned 5 soudců pro úplné zrušení elektronické evidence tržeb.


Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické evidenci tržeb

15.12.2017 - Prima (16:25 Odpolední zprávy)

Eliška ČEŘOVSKÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické evidenci tržeb. Od března příštího roku už například zákon nebude platit pro platby kartou při nákupu na internetu. Soud zároveň zrušil také náběh třetí a čtvrté etapy, které měly do evidence zapojit například řemeslníky. Jako celek ale zákon platí dál. Jednání Ústavního soudu sledoval kolega Jakub Nakládal.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Podle soudců sleduje elektronická evidence tržeb, zkráceně EET, legitimní cíl. Tím je účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Na druhou stranu se Ústavnímu soudu přece jen některá ustanovení nelíbila a část zákona proto zrušil. Zároveň tím částečně vyhověl 42 pravicovým poslancům, kteří normu u soudu napadli. Více v následující reportáži. Od března příštího roku nebude zákon platit pro bezhotovostní platby kartou v kamenných obchodech a na internetu. Elektronickou evidenci tržeb nebudou muset zavádět internetové e-shopy. EET totiž podle ústavních soudců nemá smysl zavádět tam, kde platby probíhají elektronicky a bezhotovostně.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu
--------------------
Tam není problém pro fiskální orgány státu, aby si sledovaly bezhotovostní platby jinými způsoby.

Josef FIALA, soudce zpravodaj
--------------------
Smyslem evidence tržeb totiž podle Ústavního soudu není a nemá být, aby správce daně měl co možná nejširší přehled o uskutečněných platbách.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Na účtenkách se nebude muset vypisovat daňové identifikační číslo, zkráceně DIČ, což jsou v případě fyzických osob rodná čísla. Jejich zveřejňování podle soudu nepřiměřeně zasahuje do soukromí občanů.

Josef FIALA, soudce zpravodaj
--------------------
Zákon o evidenci tržeb nevysvětluje, proč je nutné, aby na každé účtence vydané poplatníkem, v tomto směru fyzickou osobou, bylo až na výjimky uvedeno její daňové identifikační číslo, tedy ve svém důsledku rodné číslo, z něhož zjistíte i stáří poplatníka a datum narození.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Právě tyto dvě sporné úpravy by ze zákona měly zmizet do konce února 2018. Ústavní soud zároveň zrušil náběh třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb, která se měla týkat svobodných povolání, zemědělství nebo vybraných řemesel. Posledním zrušeným bodem ze zákona o elektronické evidenci tržeb je ten, že na konci roku 2018 přestanou platit výjimky z EET, které se týkaly třeba prodeje kaprů nebo těžce zrakově postižených. Jaké jsou reakce politiků na dnešní rozhodnutí Ústavního soudu, uvidíte ve večerních zprávách, které na Primě začínají v 18:55.


Ano zřejmě nebude mít podporu pro novelu zákona o EET

16.12.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Tady je sobotní Prima Zprávy, Klára Doležalová, Karel Voříšek a s námi příjemný a dobrý večer.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Věřte mu, má pravdu.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Správně.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Krásný dobrý večer i ode mne.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor
--------------------
Vláda Andreje Babiše zřejmě zatím nemá podporu pro novelu zákona o EET. Ministerstvo financí chystá po včerejšímu výroku ústavního soudu novou verzi, aby EET platila i pro malé živnostníky, zemědělce, i taxikáře.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě třetí a čtvrtou vlnu totiž včera ústavní soud pozastavil. Výjimkou by měli být jen podnikatelé s nižšími tržbami. Více nám řekne Petra Doležalová.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak Alena Schillerová už včera řekla, že ministerstvo financí se stejně chystalo nařízením vlády vyjmout z EET právě menší podnikatele s nižšími tržbami. Ta konkrétní částka kolik by přesně ty tržby měly být, to ještě není určeno. Nicméně v tuto chvíli potom, co rozhodl ústavní soud, že se třetí a čtvrtá vlna EET pozastaví, tak v podstatě nařízení vlády, nemá v tuto chvíli smysl.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /ANO/
--------------------
Tak to v podstatě to připravíme a bude to součástí novelizovaného zákona o evidenci tržeb.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
--------------------
Proti novele se samozřejmě ihned ohradila pravicová ODS, TOP 09 a také hnutí starostové. Kdo novou vládu zřejmě taky nepodpoří, tak to jsou bývalí koaliční partneři, tedy ČSSD a KDU-ČSL, kteří v podstatě s pomocí hnutí ANO projekt EET v minulém volebním období rozjeli. No a nejdůležitější pro hnutí ANO zřejmě je to, že je zatím nechce podpořit ani SPD, která společně s komunisty v důležitých chvílích hnutí ANO tady ve sněmovně podpořila.

Radim FIALA, předseda poslaneckého klubu /SPD/
--------------------
Pokud přijde nový zákon, kde znovu se paní ministryně bude snažit tu třetí a čtvrtou vlnu zavést, tak my budeme jako SPD hlasovat proti.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda ÚV KSČM /KSČM/
--------------------
Teď nám vzniká příležitost ten systém revidovat. Ta novela by neměla jenom reagovat na usnesení ústavního soudu, ale měla by zakomponovat ty prvky do systému, které budou konsenzuální v nově zvolené Poslanecké sněmovně.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle Aleny Schillerová už úředníci na ministerstvu financí tento zákon, nebo tu novelu připravují už nějakou dobu. Podle jejich odhadů by mohla být novela předložena do dvou měsíců tady ve sněmovně. No a žádné konkrétní detaily zatím nechtěla prozradit. Mezitím se ještě chce ona i úředníci sejít se svazy podnikatelů.


Jeroným Tejc náměstkem

17.12.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

redaktorka
--------------------
Náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána se stane bývalý poslanec ČSSD Jeroným Tejc. Bude ve funkci politického náměstka, který za ministra může docházet i na jednání Vlády. Podle informací Lidových novin jde o Pelikánovu iniciativu, se kterou neměl premiér Babiš problém.


Soudkyně Helena Králová je dočasně zbavena funkce

15.12.2017 - TV Nova (17:00 Odpolední Televizní noviny)

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dočasně zprostil výkonu funkce soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helenu Královou. Ta čelí dvěma kárným žalobám. Jednu kárnou žalobu podal předseda pražského městského soudu Libor Vávra, a to kvůli jejímu rozhodování o použitelnosti odposlechů v kauze Jany Nečasové, které se týkaly poslaneckých trafik. Druhou podal sám ministr Pelikán, ten Králové vytýkal, že se při svých rozhodnutích opakovaně neřídila závaznými pokyny nadřízeného soudu.


Ústavní soud škrtl část zákona o EET

15.12.2017 - TV Nova (17:00 Odpolední Televizní noviny)

Iveta VÍTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud zrušil několik sporných paragrafů, které se týkají elektronické evidence tržeb. Změny se dotknou e-shopů a bezhotovostních plateb. Třetí a čtvrtá vlna EET, která měla začít od března a června příštího roku, se zřejmě zpozdí. Podle soudu nebude moci začít bez legislativních úprav zákona. Celou normu ale Ústavní soud odmítl zrušit.

Josef SVOBODA, redaktor
--------------------
Na dnešní den s napětím čekali všichni podnikatelé, kterých se týká EET. Ústavní soud dostal návrh na zrušení sporného zákona a rozhodnutí opakovaně odkládal. Soudci se nedokázali shodnout, až dnes padl verdikt. Zruší se pouze několik paragrafů, které komplikují platby kartou a nákupy na e-shopech.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu České republiky
--------------------
Samotný systém elektronické evidence tržeb není protiústavní, a proto nezrušil celý zákon o této evidenci.

Josef SVOBODA, redaktor
--------------------
Stěžovatelé i tak mohou slavit alespoň částečné vítězství. Soud jim dal za pravdu například v oblasti ochrany osobních údajů. Nově nebudou na účtenkách uvedena rodná čísla podnikatelů.

Marek BENDA, poslanec stěžovatel /ODS/
--------------------
Naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Josef SVOBODA, redaktor
--------------------
Na dnešní rozhodnutí soudu si už teď stěžují dodavatelé elektronických pokladen. Obávají se toho, že odkladem třetí a čtvrté vlny EET budou mít vysoké ztráty. Pokladny už mají připravené ve skladech. Josef Svoboda, televize Nova.


Ústavní soud škrtl část zákona o EET

15.12.2017 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bezhotovostní platby kartou a na internetu už nebudou muset prodejci evidovat v EET. O tom dnes rozhodl Ústavní soud v Brně.

Martin POUVA, moderátor
--------------------
Odložena bude zřejmě i třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence, která měla být spuštěna v březnu a v červnu. Podle soudu budou potřeba ještě legislativní úpravy zákona.

Kristina KLOUBKOVÁ, moderátorka
--------------------
EET jako celek ale Ústavní soud odmítl zrušit.

Josef SVOBODA, redaktor Jakub PACNER, redaktor redaktor
--------------------
Platby kartou přes terminál na prodejně, nebo při nákupu na e-shopech. Tyhle transakce už nebudou muset příští rok obchodníci evidovat v EET. Obchodníci, kteří mají ve svých obchodech platební terminály a přijímají platby kartou, vnímají toto rozhodnutí ústavního soudu jako logické.

Petra KUTINOVÁ, spolumajitelka prodejny
--------------------
Ideální by bylo, kdyby všechno šlo přes karty a pak už by nemuselo být žádný EET.

Táňa PAVLOVÁ, prodavačka
--------------------
Vítáme to, že nemusíme toho evidovat ty karty. Přijde nám to logické.

Jiří NESROVNAL, Komora daňových poradců ČR
--------------------
To rozhodnutím vítám. My jsme právě upozorňovali na to, že evidování plateb, které jsou evidovány z důvodu, aby se nezatajili, je v rozporu se smyslem a cílem toho zákona.

Josef SVOBODA, redaktor Jakub PACNER, redaktor redaktor
--------------------
Nad rozhodnutím se pozastavují někteří obchodníci, kteří nepřijímají platební karty. Cítí se znevýhodněni.

Ilona MAKARENKO, prodavačka
--------------------
Určitě jsou ve výhodě si myslím, že tak to je nějak jednodušší s těma, s tou evidencí, s těma terminálama.

Josef SVOBODA, redaktor Jakub PACNER, redaktor redaktor
--------------------
Ústavní soud zrušil několik sporných paragrafů v zákonu. Opozice by sice ráda smetla celou EET, přesto to vnímá jako výhru.

Marek BENDA, poslanec /ODS/
--------------------
Naprosto jednoznačné vítězství. Ukázka toho, že jsme od začátku měli pravdu, že elektronická evidence tržeb je možná rozumný nástroj, ale špatně připravený.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /za ANO/
--------------------
Vítám to, že ústavní soud nezrušil zákon jako celek a potvrdil ho jako legitimní nástroj prověřování daňových povinností.

Josef SVOBODA, redaktor Jakub PACNER, redaktor redaktor
--------------------
Ústavní soud také odsunul start třetí a čtvrté vlny. Ta se týkala třeba kadeřnic, lékařů, nebo advokátů.

Jiří SCHÜLLER, advokát
--------------------
Ta norma měla celou řadu nedokonalostí dle mýho soudu, takže ne jenom já, ale i další kolegové vítáme ten odsun, respektive tu úpravu.

Dana NEKVAPILOVÁ, kadeřnice
--------------------
No je to skvělá zpráva. Nemáme zbytečně starosti. Už tak máme dost.

Josef SVOBODA, redaktor Jakub PACNER, redaktor redaktor
--------------------
Ústavní soudci také zrušil povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo, takzvaný DIČ, které je u živnostníků tvořené rodným číslem. Některé změny začnou platit už koncem února. Josef Svoboda a Jakub Pacner, televize Nova.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011