Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Poslanci podpořili konec přestupkové imunity pro ústavní soudce

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Legislativa)

Ústavní soudci možná přijdou po vzoru poslanců a senátorů o úplnou přestupkovou imunitu. Sněmovna podpořila v dnešním úvodním kole senátní novelu příslušných zákonů, která zrušení přestupkové imunity předpokládá. Předlohu nyní posoudí ústavně-právní výbor.

Cílem novely je to, aby ústavní soudci odpovídali za své přestupky stejně jako kterýkoli jiný občan. Zároveň ale má umožnit, aby ústavní soudce obdobně jako zákonodárci mohli požádat o projednání přestupku v kárném řízení. I v takovém případě bude moci kárný senát uložit postih předpokládaný přestupkovým zákonem.

Nynější úprava neumožňuje v kárném řízení uložit ústavnímu soudci za přestupek jinou sankci než výtku. Poslancům a senátorům lze i v disciplinárním řízení uložit sankci podle přestupkového zákona.

Úplnou přestupkovou imunitu zákonodárců zrušil Parlament přijetím senátní novely zákona o přestupcích. Poslanci a senátoři si tak mohou od dubna 2002 zvolit, že budou trestáni za své dopravní a jiné přestupky tak jako ostatní občané. Mohou ovšem také požádat o projednání přestupku parlamentní imunitní výbory. Podle předkladatelky nynější novely Elišky Wagnerové (za Zelené) se tehdy na ústavní soudce zapomenulo.

(čtk)


Poslanci schválili oddlužovací novelu, má pomoci lidem v dluhové pasti

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Legislativa)

Podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti se možná zmírní. Sněmovnanavzdory kritice z řad ODS v dnešním úvodním kole podpořila vládní novelu insolvenčního zákona, podle níž by do procesu oddlužení mohli vstoupit dlužníci v podstatě bez ohledu na výši svých závazků. Lidé by museli splatit tolik, kolik by byli schopni. Předloha přečkala návrh ODS na vrácení vládě k dopracování a zamířila k posouzení do ústavně právního a sociálního výboru. V nich zřejmě dozná změn.

Předloha neznamená dluhovou amnestii, zdůraznil ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO). Zmírnění podmínek pro insolvence by podle něj dalo druhou šanci lidem, kteří spadli do dluhové pasti a ani při vynaložení veškerého úsilí nejsou schopni zastavit nárůst svých dluhů, natož je splatit. „Dnes jsou odsouzeni de facto k ekonomické smrti,“ uvedl ministr.

Novela předpokládá, že proces oddlužení by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena. „Dle mého přesvědčení představuje Ministerstvem spravedlnosti předložená „oddlužovací novela“ systémové řešení, které je potřebné nejen z pohledu dlužníků, ale i věřitelů. Je tomu tak proto, jelikož tato novela umožní řešení úpadku statisícům lidí, kteří jej za současného právního stavu de facto řešit nemohou. Cestou pro ně totiž není a nemůže být exekuční řízení, ve kterém jsou pro ně dluhy mnohdy nesplatitelné, neboť exekuční srážky nestačí ani na pokrytí neustále narůstajících úroků a smluvních pokut. Těmto dlužníkům pak nezbývá nic jiného než pobyt v ekonomické šedé zóně, tedy práce načerno, ze které nemají nic ani věřitelé, ani společnost (resp. sociální, zdravotní a daňovým systém),“ sdělil České justici insolvenční správce Oldřich Řeháček z Administrace insolvencí City Tower.

„Dluhy se mají platit,“ zdůraznil v argumentaci proti vládnímu návrhu Ivan Adamec (ODS). Problém lidí v dluhové pasti podle něj existuje, novela jej chce řešit za cizí peníze. „Návrh je nespravedlivý vůči lidem, kteří své dluhy splácejí,“ řekl Adamcův stranický kolega Jan Bauer. Chybí mu rozbory, zda je předloha v souladu s právními a ústavními pravidly, jaké budou její náklady a zda nepovede k masivnímu zneužívání na úkor věřitelů.

„Jakékoli plošné oddlužování je hazard,“ přidala se ke kritikům Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Poslanec Dominik Feri (TOP 09) podotkl, že pokud by novela nedoznala při dalším projednávání změn, v závěrečném schvalování by pro ni nehlasoval. Podle bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO) by hrozila paralýza insolvečních soudů. Na splácení pohledávek by dohlížely podle ní jen formálně a oddlužily by každého. Válková míní, že zákon by se mohl vztahovat jen na pohledávky, které vznikly před jeho účinností.

Poslanci z některých dalších klubů změkčení podmínek insolvencí v debatě v podstatě podpořili, avizovali ale řadu pozměňovacích návrhů. „Míříme správným směrem. Lidé se musí v přijatelné době z dluhové pasti dostat,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Podle Piráta Lukáše Koláříka se šance na splácení dluhů vstupem do insolvence zvyšuje. „Věřím, že výsledkem debaty v Poslanecké sněmovně bude zákon, který vrátí předluženým lidem důstojnost a dá jim šanci na nový začátek,“ řekl zpravodaj normy Jan Chvojka (ČSSD).

Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. Předloha předpokládá, že dlužník bude oddlužen, jestliže za tři roky splatí alespoň polovinu pohledávek věřitelů, nebo za pět let alespoň 30 procent pohledávek, nebo bude po sedm let o splácení pohledávek usilovat – pak může být uspokojení věřitelů nižší než 30 procent, třeba i nic. Nutná by byla pravidelná měsíční platba insolvenčnímu správci.

Novela ale na druhou stranu zavede nová omezení pro povolení oddlužení. Insolvenční soud by mohl žádost zamítnout například v případě, že dlužník by nebyl schopen splácet v plné výši pohledávky věřitelů na výživném.

Stejnou předlohu dostala Sněmovna od tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL už v minulém volební období. Dolní komora ji tehdy nestihla projednat.

(čtk, epa)


Předseda ČAK: Tvrzení, že advokáti se „schovávají za advokátní mlčenlivost“, je absolutně účelové

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Politika)

Tvrzení, že advokáti se „schovávají za advokátní mlčenlivost“, je absolutně účelové, nepravdivé a signalizuje nepochopení podstaty dané povinnosti, která chrání klienty, ne advokáty. Vyplývá to z dopisu předsedy České advokátní komory (ČAK) Vladimíra Jirouska a bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka všem poslancům. Jsme hrubě znepokojeni navrhovanými pravomocemi finanční správy, které jsou protiústavní, uvádějí autoři. K dopisu se připojila jménem prezidenta Radima Neubauera Notářská komora a jménem prezidentky Petry Pospíšilové Komora daňových poradců. Piráti dnes argumenty advokátů zcela odmítli.

Pobouření vyvolali poslanci rozpočtového výboru, kteří doporučili schválit pravomoc finanční správy prolamovat zákonem stanovenou advokátní mlčenlivost: „Pokud se na Vás touto cestou obracíme, vězte, že tak činíme výjimečně a pouze z důvodu hrubého znepokojení, vyvolaného doporučením rozpočtového výboru imputovat v rámci transpozice směrnice EU DAC5 do daňového řádu takové rozšíření pravomocí finanční správy, jež by znamenalo protiústavní zásah do zákonem stanovené advokátní mlčenlivosti,“ uvádějí právní profesionálové.

V úvodu dopisu pak považují za nezbytné konstatovat, že směrnice zakládá povinnost nadnárodní součinnosti vrcholných orgánů finanční správy při boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu za jasně stanovených podmínek v podobě výměny informací mezi vymezenými soustavami. V žádném případě nepožaduje přenést jakoukoliv zátěž na subjekty soukromého práva na úrovni „národní“ úpravy.

Pozměňovací návrh předložený Pirátskou stranou v rozporu s tím podle právníků bezprecedentně prolamuje advokátní mlčenlivost a zakládá právo finanční správy zasáhnout „v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500.000 Kč“.

Piráti dnes popřeli, že by chtěli prolamovat advokátní mlčenlivost. „Nás nepřekvapilo, že proti tomu návrhu vystoupil například Tomáš Sokol nebo Aleš Rozehnal,“ uvedl předkladatel návrhu Jakub Michálek. Podle něj jde o snahu advokátů, kteří mají problém s praním špinavých peněz, ochránit svůj byznys. Podle Michálka návrh umožní chytání „velkých ryb“.

Financím nic nebrání v kontrolách, nepotřebují informátory

Ústavní soud v minulosti konstatoval, že zákonná povinnost mlčenlivosti svědčící advokátovi je povinností státem přikázanou, a tedy i obecně chráněnou. Vzhledem k dosavadnímu nepochopení odmítání, či dokonce zlehčování dosavadní argumentace proto představitelé ČAK poslance žádají, aby při rozhodování o návrhu citlivě zvážili rozhodné skutečnosti. „Je pravda, že Směrnice DAC5 je o daních, nikoliv o boji proti terorismu a praní špinavých peněz, ale zásadně a pouze ve směru mezinárodní spolupráce v daňové oblasti, jež má spočívat v uložení povinnosti státu, aby orgánům daňové správy zajistil přístup k mechanismům AML. O povinnostech soukromých osob, fyzických i právnických, a rozšíření pravomocí daňové správy v rámci výkonu vnitřní správy daní se ani okrajově nezmiňuje,“ uvádějí pisatelé.

Jak dále autoři upozorňují, pozměňovací návrh předpokládá zavedení oprávnění požadovat informace, tedy údaje a dokumenty nikoliv od poplatníka daně, ale bez jeho účasti od třetí osoby, které dotčená soukromá osoba svěřila řadu informací na základě ústavně chráněného vztahu důvěrnosti, zajištěného zákonem založené povinnosti mlčenlivosti. Pozměňovací návrh podle nich absolutně popírá hierarchii ústavní veličiny nad procesem výběru daní, jež rozhodně ústavní veličinou není. „Upřednostnění údajného veřejného zájmu před ochranou práv garantovaných Listinou základních práv a svobod neobstojí v testu proporcionality, prováděném k posouzení ústavní konformity zákonného ustanovení. V souvislosti s poukazem na údajný veřejný zájem lze ještě zmínit tu notorietu, že finanční správě nic nebrání provést v podstatě kdykoliv daňovou kontrolu přímo u toho kterého poplatníka.“

Návrh je plný urážek a nepřijatelností

Představitelé České advokátní komory argumentují rovněž tím, že o protiústavnosti návrhu je všeobecná povědomost na základě stanoviska Legislativní rady vlády ze dne 4. 5. 2017, jež vedlo předkladatele zákonného návrhu k zúžení předmětné úpravy právě ve vztahu k advokátům a notářům.

Při projednání návrhu zákona Legislativní radou vlády část jejích členů vznesla určitou pochybnost o ústavní konformitě stanovení povinnosti poskytovat údaje o osobách získané povinnými osobami v souvislosti s výkonem jejich činnosti pro účely výkonu správy daní směřující k odhalování daňových úniků. Argumenty svědčící jednoznačně o protiústavnosti navrženého opatření však nebyly Legislativní radou vlády shledány. V souvislosti s posouzením souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem zazněly rovněž pochybnosti o souladu předmětné směrnice, která je návrhem zákona transponována do našeho právního řádu, a s Listinou základních práv EU.

Na základě uvedeného se vláda upozorňuje, že do budoucna nelze zcela vyloučit diskuse jak na úrovni Evropské unie, tak v České republice, o souladu předmětného opatření s Listinou základních práv EU, respektive o jeho ústavnosti z pohledu našeho ústavního pořádku, popřípadě i přezkoumávání tohoto souladu příslušnými soudními orgány EU nebo tuzemskými…..“. – z projednávání návrhu v Legislativní radě vlády

Pokud představitelé Ministerstva financí tvrdí, že se novela bude vztahovat pouze na „velmi úzký okruh činnosti obchodního charakteru“ a naopak se nebude vztahovat „na poskytování právní pomoci v podobě obhajoby v trestním řízení, právních porad či zastupování před soudy“, jde podle autorů dopisu o projev elementární neznalosti rozsahu a obsahu advokátní činnosti. „Pomineme-li poněkud dehonestující poukazy na ,podnikatelství´ advokáta a údajné schovávání se za advokátní mlčenlivost (sic!), pak podstata problematiky se týká toho neoddiskutovatelného faktu, že správce daně se domáhá práva na informace, které advokáti shromažďují při identifikaci a kontrole klienta a při zjišťování podstatných okolností případu pro nakládání s jeho majetkem,“ komentují úroveň návrhu právní a ekonomičtí profesionálové.

„Je přitom absolutně nepřijatelné, aby zastupování v obchodních transakcích, jež mnohdy tvoří základ činnosti toho kterého advokáta, mělo mít jinou právní ochranu, než ostatní právní vztahy. A pokud, mimo jiné, dojde advokát k názoru, že klient realizuje podezřelou transakci, nebo toto podezření sdílí Finanční analytický útvar, pak v těchto případech je prolomení povinnosti mlčenlivosti již dávno zákonem upraveno. Dotazem na FAÚ lze ověřit, že povinnosti ohledně AML advokáti, respektive ČAK, řádně plní,“ upozorňuje předseda České advokátní komory.

Tvrzení, že advokáti se „schovávají za advokátní mlčenlivost“, je absolutně účelové, nepravdivé a mj. signalizuje nepochopení podstaty dané povinnosti, která chrání klienty a ne advokáty připomíná předseda advokátní komory Jirousek, s tím, že nikdy v minulosti nebyla, ať již ze strany orgánů činných v trestním řízení či např. ministerstva spravedlnosti nebo jakéhokoliv jiného orgánu státní správy, vznesena obdobná námitka ani nebyl uveden jakýkoliv konkrétní případ užití tvrzeného mechanismu „schovávání“.

Vzpomeňte si, jak lze uplatnit státní moc

Procedura, která by byla přijetím pozměňovacího návrhu zavedena, by byla procedurou bez jakékoliv relevantní a smysluplné kontroly. Pokud se argumentuje údajně odpovídající soudní kontrolou, pak té by podléhalo až finální rozhodnutí ve věci zákonnosti, přitom by tato již nemohla nic změnit na provedeném výkonu a nemohla by odstranit již dávno vzniklé následky. V té souvislosti lze vzpomenout jednak soudně zrušené zajišťovací příkazy, jednak (a hlavně) sofistikovanou zákonnou úpravu soudní kontroly v případě prolomení povinnosti mlčenlivosti v trestně právních věcech.

Autoři apelují na poslance, aby si vzpomněli, co je státní moc: „Na závěr již pouze to připomenutí, že státní moc lze uplatňovat pouze v mezích zákona a za účelem zákonem jasně stanoveným. Je (zatím) mimo rozumnou pochybnost, že informace, jež správa daně získává, může žádat pouze v rozsahu nezbytném pro její řádnou správu a nic jiného. Vůbec nepochybujeme, že případné přijetí pozměňovacího návrhu by vedlo ke značnému posílení tzv. „šedé zóny právních služeb“, proti které spolu se státní správou bojujeme. Dovolujeme si tvrdit, že jsou to v drtivé většině právě advokáti, kteří svou činností spoluzajišťují, aby jejich klienti, respektive poplatníci jednali v intencích příslušných právních předpisů. Má-li kdokoliv poznatky o konkrétních pochybeních advokáta, je jeho povinností je konkrétně označit a oznámit,“ upozorňují pisatelé dopisu všem poslancům.

Válková: Návrh Pirátů je zjevně za hranou

Poslanecká sněmovna by k novele měla uspořádat seminář, který by se zaměřil na to, zda návrh není v rozporu s Ústavou. V nedělním pořadu Partie to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. „Pokud se ale povinnost poskytovat informace rozšíří i na advokáty a notáře, může to být v rozporu s ústavností, zaručeným právem občanů na ochranu osobních údajů,“ připomněl v Partii. Předseda ČSSD proto doporučuje, aby se návrh této novely, který teď ve Sněmovně čeká na třetí čtení, podrobil nejprve testu ústavnosti. „Uspořádat by k tomu bylo dobré seminář za účasti zástupců České advokátní komory a celou věc důkladně probrat, i kdyby to přijetí této potřebné novely zdrželo.“

S Hamáčkovým návrhem souhlasí i oslovení poslanci. „Nejsem proti, určitě by měly zaznít fundované názory, protože i já mám pochybnosti o tomto návrhu,“ říká předseda ústavně právního výnoru Marek Benda (ODS). Obdobně to vidí i Marek Výborný (KDU-ČSL), který zároveň upozorňuje i na zmíněné projednávání v LRV. „Myslím, že s ohledem na to, že implementace už měla proběhnout do konce roku, už to kratší zdržení neovlivní. Opatrnější je v tomto směru Helena Válková (ANO). „Seminář nevylučuji, ale to by znamenalo další zdržení v implementaci. Určitě se na tom budeme bavit ještě na klubu. Osobně bych uvítala, aby se odmítl návrh Pirátů, který je už zjevně za hranou, a sněmovna přijala můj kompromisní návrh, na kterém se shodl i ústavně právní výbor.“

Dušan Šrámek


Soudce Kydalka namítá podjatost předsedy kárného senátu, ten to odmítá

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Justice)

Nejvyšší správní soud (NSS) se ve středu ani napodruhé nezačne zabývat kárnou žalobou na pražského soudce Kamila Kydalku. Důvodem odročení na neurčito je Kydalkova námitka podjatosti podaná vůči předsedovi senátu Jakubovi Camrdovi. Uvedla to mluvčí NSS Sylva Dostálová. Kárný senát měl žalobu projednat už na konci února, tehdy se Kydalka omluvil ze zdravotních důvodů. Camrda odmítá, že by byl ve věci podjatý.

Kárnou žalobu podal na Kydalku předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Důvodem je to, jakým způsobem soudce kritizoval pro Seznam Zprávy amnestijní rozhodnutí bývalého prezidenta Václava Klause.

Kydalka České justici sdělil, že předsedovi kárného senátu nestačila jeho neschopenka jako omluva z nařízeného jednání a požadoval potvrzení od lékaře, že se k soudu nemůže dostavit. Dostal prý ale šibeniční termín, do kterého nebylo možné jeho požadavky splnit. „Lhůta dvou hodin byla nereálná a šikanující. Dále jsem v námitce podjatosti uvedl, že mi vadí, že nebylo přihlíženo k tomu, na jaké dny mám nařízeno jednání ve svých věcech na Městském soudu v Praze. Dále namítám, že JUDr. Camrda dříve pracoval jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti, tudíž není záruka, že celou věc projedná objektivně,“ sdělil pražský soudce. Tomu také vadí to, že Camrda mu již dříve sdělil, že mandát jeho kárného senátu brzy vyprší a proto je třeba jeho věc projednat. „Dělá to na mě dojem, že moje věc má být skončena za každou cenu,“ dodal Kydalka.

V souladu s § 8 odst. 5 soudního řádu správního ve spojení s § 10 zákona č. 7/2002 Sb. o uplatněné námitce podjatosti rozhodne jiný senát Nejvyššího správního soudu. Předseda kárného senátu Jakub Camrda, i vzhledem k tomu, že námitka podjatosti směřuje vůči jeho osobě, se necítí oprávněn sdělovat, resp. ze včerejšího podání kárně obviněného soudce interpretovat, v čem mají tvrzené důvody jeho podjatosti spočívat.

Camrda se podjatý necítí, soudce nezná

„V každém případě rozhodnutí jiného senátu NSS o námitce podjatosti by mělo být po svém vydání zveřejněno, byť v anonymizované podobě, na webových stránkách NSS, a z toho rozhodnutí by měly být tvrzené důvody, jak je uchopil senát rozhodující o dané námitce, patrné. Pro účely tohoto rozhodnutí poskytne JUDr. Jakub Camrda jako předseda kárného senátu v souladu se zmiňovanými zákonným ustanoveními vyjádření v tom smyslu, že se necítí ve věci jakkoli podjatý, nemá žádný osobní vztah ke kárně obviněnému soudci, resp. vůbec ho osobně nezná, nemá ani žádný osobní poměr k dané věci, k zástupci kárně obviněného ani ke kárnému navrhovateli a nedomnívá se, že by důvody, které kárně obviněný uvádí, zakládaly jakékoli pochybnosti o jeho nepodjatosti,“ uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Kydalka v médiích o Klausově amnestii hovořil opakovaně, kárné žalobě kvůli tomu čelí až nyní. „Amnestie byla špatná, to mi nikdo nevymluví,“ řekl reportérům pořadu Zvláštní vyšetřování. Podle Kydalky měl aboliční článek amnestijního rozhodnutí pomoci konkrétním lidem. Mimo kamery údajně Kydalka sdělil reportérce Sabině Slonkové domněnku, kdo si abolici – tedy zastavení vleklých trestních stíhání – objednal a kolik peněz zaplatil. Šlo prý o 300 milionů korun, důkazy ale podle zveřejněné reportáže nezazněly. Z reportáže vyplynulo, že mělo jít o podnikatele Pavla Tykače.

Problémem není, že Kydalka prohlásil Klausovu amnestii za špatnou. Kárné provinění však podle Vávry naplňuje zpochybnění procesu jejího vzniku a také úvahy o tom, že za ni bylo zaplaceno. „Soudce tedy nepochybně nesmí bezdůvodně, bez důkazů, zpochybnit proces vzniku amnestie, jakožto jednoho z pramenů práva v demokratickém právním státě,“ stojí v návrhu. Z něj také vyplývá, že návrh na zahájení kárného řízení inicioval právě Tykač.

Klausova amnestie z 1. ledna 2013 se podle údajů ministerstva spravedlnosti dotkla více než 111.000 odsouzených a obviněných. Nepodmíněné tresty prominula zhruba 20.000 lidí. Zastaveno bylo stíhání 265 obviněných, přičemž abolice se týkala i některých velkých hospodářských kauz.

Kydalka už v minulosti stanul před kárným senátem kvůli tomu, jakým způsobem vstoupil do debat kolem komunálních voleb v obci u Prahy. Senát jej v roce 2015 uznal vinným, žádný postih mu neuložil. Jako dostatečný trest hodnotil samotné projednání kárné žaloby. Kydalka vnímal rozhodnutí kárného senátu jako omezení své svobody projevu a obrátil se na Ústavní soud.

Podle ústavních soudců Kydalka skutečně porušil povinnost zdrženlivosti, která představuje zvláštní omezení svobody projevu u soudců. Představitelé justice si musejí uchovávat odstup od politické soutěže, a to na jakékoliv úrovni, zdůraznil Ústavní soud. Kydalka se kvůli své kauze již obrátil na Evropský soud pro lidská práva.

(epa, čtk)


Státní zástupce Jirát: Rozhodnutí vrchního soudu v kauze Rath bylo nezákonné

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Justice)

Státní zástupce Petr Jirát by nic neměnil na obžalobě v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha (ČSSD). Některé důkazy podle něj naopak obžalobu zesílily. Jirát ve své závěrečné řeči řekl, že ve středních Čechách vznikl systém ovlivňování veřejných zakázek, který řídila obžalovaná Kateřina Kottová a její manžel Petr. Rath o všem věděl a dostával od nich informace.

Jirát dnes v kauze, kde viní Ratha a dalších deset lidí z manipulace se zakázkami na opravy různých budov nebo modernizace nemocnic ve Středočeském kraji, přednáší závěrečnou řeč potřetí. Soud v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných. Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz.

Jirát dnes uvedl, že rozhodnutí vrchního soudu bylo „naprosto jednoznačně nezákonné“. Zdůraznil, že ani vrchní soud neměl pochybnosti o vině obžalovaných a s námitkami proti použití odposlechům se justice vypořádala i v minulosti. „Obžalovaní mají pořád stejné postavení. Nic se nezlepšilo, nic se nezhoršilo. Tečka, konec,“ prohlásil Jirát.

Čtěte také: Soudce Zelenka: Nesmíme hledět na to, zda jde o Ratha nebo Pepu z Uhříněvsi. S každým musíme zacházet stejně

V další části závěrečné řeči pak začal rozebírat systém ovlivňování krajských zakázek a jednotlivé tendry. Při policejním vyšetřování a následném dokazování před soudem pode Jiráta jednoznačně vyplynulo, že Rath, Kottovi a Lucia Novanska, jejíž firma podle spisu organizovala některé zmanipulované zakázky, nastavili systém na ovlivňování tendrů.

Systém podle Jiráta fungoval tak, že Kottovi přizpůsobovali veřejné zakázky za Rathova vědomí i aktivní podpory „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“. Za pomoc při tendru pak brali úplatky, o které se obžalovaní dělili. Peníze na úplatky podle Jiráta pocházely z toho, že závěrečné ceny za jednotlivé zakázky byly uměle navýšeny.

Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice.

Kromě Ratha, Kottových a Novanské v kauze figuruje dalších sedm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které byly do tendrů zapojeny. Policie všechny pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013.

(čtk)


ÚS k nespravedlivému stíhání: Každé trestní řízení je významným zásahem do života

20.3.2018 - ceska-justice.cz (Justice)

Ústavní soud (ÚS) dal právníkovi Ondřeji Kuchařovi šanci na vyšší odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Trvalo více než devět let, skončilo zproštěním obžaloby. Kuchař dostal 200.000 korun, žádal milion. Justice podle ústavních soudců při stanovení peněžitého zadostiučinění chybovala, vyplývá z anonymizovaného nálezu.

Právník čelil stíhání od ledna 2002 do května 2011 spolu s Vladimírem Železným, bývalým ředitelem televize Nova. Podle státního zastupitelství se skupina obžalovaných pokusila poškodit věřitele, tedy společnost Central European Media Enterprises (CME). Právníci včetně Kuchaře podle žalobců pomáhali Železnému s převody nemovitostí a akcií. Všichni obžalovaní od počátku vinu popírali. Nakonec Vrchní soud v Praze dospěl k závěru, že skutek není trestným činem.

Kuchař se později domáhal milionu korun jako peněžitého zadostiučinění za nezákonné stíhání. Poukázal na hrozící relativně vysoký trest i na neodčinitelné zásahy do rodinného, osobního a profesního života. Například se téměř dva roky nemohl věnovat advokacii.

Ministerstvo spravedlnosti nejprve přiznalo Kuchařovi 115.000 korun. Po zásahu pražských soudů získal celkem 200.000 korun.

ÚS v dnešním nálezu zdůraznil, že i při důsledném dodržování presumpce neviny představuje každé trestní řízení významný zásah do osobního života a negativně se dotýká cti i dobré pověsti člověka. Obzvlášť to platí v mediálně sledovaných kauzách, kdy je člověk vystaven nejen reakcím svého bezprostředního okolí, nýbrž je „vydán napospas“ hodnocení statisíců lidí.

Určit spravedlivé zadostiučinění je podle ÚS obtížné, záleží na konkrétních okolnostech. Justice v Kuchařově kauze zaujala racionální postoj – srovnávala intenzitu zásahu a výši zadostiučinění s podobnými případy z minulosti. „Toto srovnání však musí být provedeno vždy důkladně a zejména přezkoumatelně tak, aby z něj bylo dostatečně patrno, které konkrétní okolnosti srovnávaných případů jsou podobné a ve kterých naopak soud shledá odlišnosti,“ stojí v nálezu.

Pražské soudy v Kuchařově kauze určily výši zadostiučinění také na základě srovnání s dřívější kauzou, v níž ÚS ovšem označil postup justice za protiústavní. „Srovnání s dalšími případy pak bylo v podstatě nepřezkoumatelné a nevyplývalo z něj, na základě jakých kritérií a proč byla výše peněžitého zadostiučinění určena,“ napsali ústavní soudci. Spor musí znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 2.

(čtk)


Zákon o znalcích byl vyřazen ze schůze sněmovny, musela být vyměněna důvodová zpráva

20.3.2018 - ceska-justice.cz (LegislativaPolitika)

Návrh nového zákona o znalcích a tlumočnících zřejmě sněmovna opět na této schůzi neprojedná. Organizační výbor ho musel kvůli chybám Ministerstva spravedlnosti vyřadit z programu schůze. „Ano, je to pravda. Musela být vyměněna důvodová zpráva a nebyla tedy dodržena lhůta deseti dnů pro předložení sněmovního tisku,“ sdělil České justici místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Podle ministerstva se chyba týká doprovodného zákona.

Nový zákon o tlumočnících a překladatelích stanoví přísnější kritéria pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění, zvyšuje také odměny za odvedenou práci a zavádí testování a větší kontrolu znalců.

Zákon je podle ministerstva projednáván podle schváleného pořadu schůze, změna se týká týká doprovodného zákona ke znalcům, který reaguje na změny v jiných právních předpisech. Na stránkách sněmovny však návrh figuruje jako vyřazený. Návrh doprovodného zákona byl v důsledku administrativní chyby zaslán do sněmovny s nesprávnou důvodovou zprávou. „Nicméně věc jsme napravili a opravený sněmovní tisk č. 74 byl poslancům rozeslán dne 15. 3. 2018. Podle našich informací by měl být doprovodný zákon pouze vyřazen z probíhající schůze a zařazen na tu následující (což je v souladu s jednacím řádem Sněmovny – opravený tisk se rozeslal poslancům a lhůta pro zařazení na program se počítá znova). Při schvalování nových zákonů není výjimkou, že tzv. doprovodné zákony jsou projednávány s delším časovým odstupem (např. doprovodný zákon k NOZ byl v Poslanecké sněmovně projednáván až poté, co byl NOZ vyhlášen ve Sbírce zákonů). Posunutí doprovodného zákona v programu PS nebude mít na projednávání samotné úpravy znalců a tlumočníků vliv,“ uvedla Lucie Machálková z tiskového odboru ministerstva.

Čtěte také: Pelikánův zákon o znalcích je zaměřen hlavně na drakonické trestání, zaznělo ve sněmovně

Návrh ministr spravedlnosti Robert Pelikán předložil již v minulém volebním období, neprošel ale ani prvním čtením. Od začátku čelí ostré kritice od znalecké obce. Návrh zákona není podle znalců vyvážený. Znalci by měli dle zákona mnoho nových povinností a rapidně by se zvýšily tresty za jejich chyby.

Podle znalců jsou také významně protěžovány veřejnoprávní znalecké ústavy na úkor soukromoprávních. Kritika ze strany znalců podle informací České justice opět zazněla minulý týden na neformální schůzce poslanců ústavně právního výboru se znalci a zástupci ministerstva spravedlnosti.

(epa)


Uplatnění reklamací aut z autobazarů

20.3.2018 - ČRo Dvojka (10:04 Poradna)

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A konkrétně o tom jak se můžeme bránit, když koupené auto z bazaru nebo od soukromníka vykazuje závady a prodejce nám nechce uznat reklamaci. Našimi dnešními hosty jsou Nikola Šmejdířová, právnička, která bude odpovídat na ty právnické dotazy. Nikolo, dobrý den.

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Dobrý den.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A také tu vítám Petra Přikryla, předsedu Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR, i vás zdravím, Petře.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Dobrý den.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A možná se nejdříve obrátím na vás, taková ta praktická rada pro všechny, kdo se chystají teď na jaře, myslím si, že je to období, kdy se nejčastěji kupují nová auta, tak na co si dát pozor, co si všechno ohlídat v autobazaru konkrétně, když si jdeme koupit nové auto?

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
V autobazaru je to o mnoho snazší než na té ulici. Dnešní autobazary skutečně už udělaly velký krok dopředu a vlastně vybírejte vozidlo tam, kde vám dávají řádné garance, kde vás prostě seznámí se stavem, s tou předešlou historií. Takže každý kupující v té prodejně, která, když si vybere prodejnu, která má letitou historii, a vlastně znova říkám, ty garance dává zcela srozumitelně, tak tam těch rizik je málo. Přesto je vhodné dodržet určitý postup, vzít si s sebou i nějakého mechanika, který vám poradí, a ty informace, které všechny dostanete od prodejce, tak skutečně zvážit, jestli je to právě to vozidlo, které jsme si vybrali.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Hm, čili už ten samotný přístup toho prodejce je velice důležitý, jestli je otevřený, neváhá nám podat všechny důležité informace ...

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Určitě, určitě.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
... které chceme. Je trpělivý, nevadí mu, když si s sebou vezmu automechanika, aby přímo na místě zkontroloval vůz.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Přesně, to bychom mohli zmínit i na úvod, že vlastně ten prodejce, který vám zpřístupní všechny informace, ono totiž musíme se dotknout i té situace, že veřejně dostupné databáze o vozidlech v České republice stále nejsou. My o tom, my o to usilujeme, my chceme, aby to bylo jako katastr nemovitostí, když kupujete dům, pozemek či zahradu, tak si všechno zjistíte. Ty automobily, ať se to nemusí zdát, tak i pro prodejce jsou to nemalé náklady a právě zde bych oddělil ty poctivé prodejce, kteří investují nemalé peníze do prověřování vozidel, protože je to taková hra na schovávanou, nejsme Belgie, nejsme, nemáme Car-Pass povinnej, nedílnou součástí té prodejní dokumentace. Takže tady si tím víc musí ten prodejce dát pozor. A vlastně on prodejce mu dá nějaký certifikát kde a s jakým výsledkem to vozidlo kontroloval, to je bezpodmínečně nutné.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Nikolo, ano, tak je to ideální stav, když si koupíme ojetý vůz a nemáme s ním žádné potíže, ...

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Určitě.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
... ale může se objevit nějaká závada. My se chceme obrátit na prodejce, třeba chceme vůz reklamovat a ne vždycky nám vyjde vstříc. Řešíte právě tuto záležitost, kterou dnes probíráme v Poradně často?

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
V podstatě abych řekla pravdu daleko častěji řešíme situace, kdy se nejedná o autobazar, ale jedná se o toho takzvaného soukromého prodejce nebo tady, jak pan Přikryl říkal, auto koupené z ulice, kdy v tomto směru opravdu bych chtěla zdůraznit, že opravdu to riziko je mnohonásobně vyšší, jelikož i v podstatě z pohledu třeba občanského zákoníku ty, pokud kupujeme od podnikatele, to jest z nějakého autobazaru nějakého prodejce, ta ochrana toho kupujícího je vyšší v tom směru, že kupující má postavení spotřebitele. To jest ta jeho práva jsou daleko více chráněna než v té situaci, kdy auto kupuje od taktéž nepodnikatele, nějaké jiné soukromé osoby. Tam je pak otázka, zdali vůbec se smlouva třeba uzavře písemně, jsou tam nějakým způsobem upraveny ty potencionální vady, potencionální postup v případě, že teda ty vady nějaké se vyskytnout a tak dále. Domnívám se tedy, že pokud jde o tu koupi na ulici, tak jednoznačně je nutné tedy mít nějakou řádně propracovanou tu kupní smlouvu a mít tam tyto otázky upraveny.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Dnešními hosty v naší Poradně jsou Petr Přikryl, předseda Asociace tedy prodejců použitých automobilů-autobazarů a právnička Nikola Šmejdířová. Povídáme si o ojetých automobilech, o tom jak se vyrovnat třeba s tím, když ojetý vůz vykazuje nějaké závady, o kterých jsme předtím nevěděli. Budeme pokračovat o za pár minut, a to už přivítám i mého kolegu Martina Minhu, který jako vždy k našemu tématu natočil příběh.

/ Písnička /

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Nechte zvony znít, Marta Kubišová, posloucháte úterní dopoledne s Dvojkou a v naší dnešní Poradně si povídáme o situaci, kdy si pořídíme ojetý automobil, který po čase přestane fungovat tak, jak jsme očekávali, jaké možnosti máme, kam se obrátit, jestli můžeme třeba vůz, ojetý voz reklamovat. Hosty jsou Petr Přikryl, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů, také Nikola Šmejdířová, právnička a je tu s námi také můj milý kolega Martin Minha. Martine, vítám tě.

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Hezké dopoledne.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Věřím, že pro tebe jako pro muže to je dneska příjemné téma?

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Ano, o proti tomu včerejšímu ženskému tématu je dnes čistě pánské téma.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tam jsme řešili ženy po padesátce, tak dneska pánské téma. A ty sis koupil někdy už ojetý automobil?

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Ano, koupil, asi čtyři roky zpátky, naštěstí mám svého automechanika, o kterém ostatně je i dnešní příběh, a protože autům nerozumím se přiznám, tak jsem ho tahal všude právě s sebou po těch autobazarech a dal jsem na něj.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
No, a co tě u něj zajímalo právě s ohledem na dnešní téma, protože ty si ho navštívil tedy s mikrofonem.

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Je to tak, on kromě toho, že opravuje moderní vozy, tak také sbírá a renovuje vlastně veterány, čili mě zajímalo právě to, jestli je nějaký rozdíl nebo na co si dát pozor při koupi veterána a moderního ojetého vozu. Říkal jste, že máte s tatínkem takové běžné kolečko, co kontrolujete, tak jaké věci to jsou?

automechanik
--------------------
No, tak vždycky si zkontrolujeme stav interiéru, jak to vypadá vevnitř, jestli to auto bylo udržovaný, to ledacos vypoví o předchozím majiteli. Obejdeme si auto kolem dokola a studujeme odchylky v odstínech, jestli to auto bylo v minulosti stříkaný, to poukazuje na to, že mohlo bejt bouraný. Je důležitá testovací jízda, jestli motor jede tak, jak má, jestli auto brzdí tak, jak má, prostě takový ty základní věci. Pak se podívat do papírů na servisní historie a jestli souhlasej všechny ty výrobní čísla, jo, protože v minulosti se kolikrát narazilo na to, že auto bylo třeba kradený a mělo přeražený VIN kód na karosérii nebo tak. Radši se podívat na víc aut než koupit hned prvního zajíce v pytli takzvaně. My jsme nikdy to auto, když se nám nezdálo, tak jsme ho nikdy nekoupili. U toho veterána spíš se řídíte srdcem. U toho moderního auta se řídíte tím jak to auto vypadá, jakou má užitnou hodnotu pro vás, protože to je vlastně takový spotřební zboží.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Předpokládám, Martine, že i tvůj známý automechanik tedy doporučuje, pokud si jdeme koupit ojetý vůz ať už k soukromníkovi nebo do autobazarů, tak toho kolečko udělat také, zkontrolovat všechno.

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Rozhodně, vždycky být důslední a nejlépe právě jak jsem říkal mít s sebou nějakého odborníka nebo opravdu člověka, který tomu rozumí.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom připomenu telefonní čísla kam můžete i dnes telefonovat své dotazy 221552424 nebo 2525. Já jsem si sama nikdy ojetý automobil nepořizovala, tak poprosím teď Petra Přikryla, aby mi úplně jednoduše řekl, co všechno bych tedy měla vědět od prodejce dopředu, co třeba má mít na papíře napsáno, čím vším si ten vůz prošel, abych třeba v případě, že, protože se to stává, že i z autobazarů auto může vykazovat nějaké závady, měla ten papír v ruce a mohla jej reklamovat.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Jasně, no, tak určitě byste měla začít hlavně tím sama se sebou k čemu to vozidlo budete potřebovat. Už to vám vlastně napoví jak ten prodejce s váma začne komunikovat. Vy přijdete s představou přesně tady jste zmínili srdce a nebo rozum, takže tam to vždycky musí být v nějaké rovnováze. Jestli mně dáte informace, tu základní, že vozidlem najezdíte 10 tisíc kilometrů ročně, že je to pro vás vozidlo, které vás z vaší vesničky doveze na to P+R a pak po městě jezdíte městskou dopravou.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
P+R je co?

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Jako parkoviště, jo, jakože dojedete někam k metru, tak jsem chtěl říct.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Na okraj Prahy.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Na okraj Prahy. To jsou všechno podstatný informace, protože celá řada zákazníků jedná emotivně a koupí si auto, já nechci shazovat, že ženská je, to je červený nebo to modrý, ale prostě tento základní, ta základní diskuse musí proběhnout a pokud neumí ten prodejce s vámi diskutovat a poradit vám: "Víte, já se domnívám, že vám by stačilo takové a nebo makové auto," to už začíná vlastně ta komunikace takto otevřená. Vy potom ze všech možných dostupných informací si zjistíte to, co tady bylo zmíněno, že vozidlo má nějaké výrobní číslo, že má mít nějakou servisní historii, že existuje nějaká aspoň základní informace o průběžných kontrolách ze stanic technických kontrol. To znamená, že ptát se správným směrem, co vám je schopen ten prodejce předložit. Přesto tak, jak už zase tady bylo zmíněno, je ideální, když máte nezávislého odborníka, chlapíka, kterej tomu rozumí, kterýmu věříte, kterej vám je doporučenej, všechno na světě je o referencích. Jestli na mě máte dobrou referenci, tak si vezmete k příštímu nákupu třeba mě. A to je to ideální, protože vy, abyste nebyla v jakési nevýhodě, tak před tím prodejcem byste měla mít oporu, technickou oporu, protože uznávám, že vy tomu nemůžete rozumět. A nejhorší, když by zneužil ten prodejce přesně vaší nevědomosti a tady by nám Nikol určitě řekla, jak se to vrátí jako bumerang, protože ten, kdo prodá vozidlo jenom s představou, že teď ho momentálně prodá, teď momentálně vydělá peníze, tak u toho prodejce máte až dva roky záruku. Vy dva roky můžete rozporovat, ale vždycky musíte prokázat o jakou závadu se jedná, druh a počátek závady, je to vlivem neodborné opravy, zanedbané údržby. Tam vždycky se vám vyplatí mít při tom startu toho odborníka s sebou.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Vypadá to na telefonický dotaz do naší Poradny. Poprosím vás o sluchátka.

osoba
--------------------
Ano, můžu?

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, dobrý den, ptejte se.

osoba
--------------------
Dobrý den, já bych měl k tomu vašemu pořadu takovej dotaz. My jsme před dvouma roky kupovali ojetý automobil AAA bazar a byla to ojetá Thalie Renault a prostě, když jsme při prodeji, teda při koupi, když jsme požadovali technický průkaz, tak nám ho nedali, řekli, že se posílá, takže jsme vůbec nevěděli ani pořádně stav, jakej byl, protože technickej průkaz nám přišel až za dva měsíce a prostě během dvou měsíců nám přestalo jít čerpadlo benzinový, jo, baterka odešla, gumy, pneumatiky byly přeházený, každá jiná, tohle nám udělal bazar. Prosím vás v Kolíně ...

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A z jakého důvodu jste se rozhodli to auto koupit, přestože jste věděli, že asi to nebude ten správný postup?

osoba
--------------------
Takhle, my jsme chtěli starší auto pro syna a jako takhle my jsme s tím takový zkušenosti neměli, ale tohle je hrozný, protože když kupujete auto a techničák vám přijde za dva měsíce. My jsme říkali: "Kde máte techničák?" Oni řekli: "To my posíláme, my ho nedáváme." A jako tak to už je vůbec takový podezřelý, když ...

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já poprosím, děkuji vám za váš příběh, o vyjádření odborníků, jestli to skutečně je běžný postup? Předpokládám, že ne, že technický průkaz by měl být asi k nahlédnutí při koupi vozu.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Víte, pardon, k takovému příběhu je to málo informací, přesto jak jste správně zdůraznila, že proč ten kupující to vozidlo koupil. Nechť je toto návod pro všechny případný kupující, přesně jako tady volající měl tu neblahou zkušenost. Já předpokládám, že ten prodejce mu předložil třeba kopii technického průkazu, není vyloučeno, že mu to vozidlo přivezli z jiné pobočky, nebo že prostě ten originál technického průkazu tam nebyl. Ale veškerou dokumentaci k tomu vozidlu, jak se ukázalo, asi mu předložena byla a ojeté gumy všechny tyto ostatní věci, předpokládám, že by tam mělo být nedílnou součástí nějaký záznam o technickém stavu.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A ty závady se tedy objevily, o kterých pan posluchač hovořil, přestože tedy ještě technický průkaz neměl, teď nevím, jestli třeba v tom technickém průkazu bylo něco takového uvedeno. Ale měl nárok na reklamaci, odstoupení od smlouvy? Teď se ptám Nikoly Šmejdířové.

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Samozřejmě určitě, tak ta kupní smlouva tak jako tak uzavřena byla, teda dle těch informací jak to podal pán, samozřejmě mluvím teď velmi obecně.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pokud by taková situace nastala.

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Předpokládám tedy, že auto bylo předáno,byla zaplacena kupní cena, to jest ta kupní smlouva jako taková uzavřena byla a samozřejmě ta práva z vadného plnění pánovi vznikla. Nicméně zdůrazňuji samozřejmě tohle není jednoznačně není doporučeníhodný postup a bohužel mrzí mě to, že slyším takový příběh, ale každý musí dbát o svá práva a samozřejmě neměl za takové situace tu kupní smlouvu jako vůbec uzavírat. Rozhodně bych jako vyžadovala vidět ten technický průkaz, aby mi tedy byl dán k dispozici, ať už kopie alespoň nebo ...

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A může to být tedy jenom ta kopie s tím, že nám skutečně ten originál pošlou až po koupi vozidla, je to občas postup třeba prodejců akceptovatelný?

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Je to samozřejmě, tohle to je pak na dohodě toho prodávajícího - kupujícího. Možná na tuhle otázku by odpověděl lépe pan Přikryl, protože já nevím o situaci, kdy by byla přikládána pouze kopie.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Technický průkaz je vlastně takový rodný list toho automobilu. Pokud ten prodejce jasně vysvětlí proč tam originál nemá, ale má kopii toho technického průkazu, tak technický průkaz v tento moment slouží pouze k identifikaci toho vozidla, že se skutečně jedná o vozidlo tohoto výrobního čísla. Nevidím v tom až právní překážku. Pokud by pán rozporoval, že originál technický průkaz je jiný a později by se to ukázalo, tak pak je to trestný čin podvodu, to vůbec není žádná diskuse. Ale vymlouvat se na to, že nebyl k dispozici technický průkaz, že ho posílají, to je skutečně běžný postup, protože odhláška toho vozidla skutečně se musí s originálem technického průkazu jít na magistrát. Takže tady pouze technický průkaz k nahlédnutí, ke kontrole výrobního čísla, nic jiného v technickém průkazu, kromě ještě platnosti technické prohlídky nenajdete a nevyčtete, protože ...

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
221552424 nebo 2525, to jsou telefonní čísla, na která nám můžete telefonovat své dotazy, ale můžete nám je samozřejmě i psát. Poprosím Martina Minhu o adresy a kontakty.

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Ano, já přidám ještě jedno telefonní číslo 9001103 je číslo, kam nám můžete psát SMS zprávy ve tvaru Dopoledne mezera váš text. Psát nám můžete také na e-mailovou adresu dopoledne@rozhlas.cz, použít můžete i náš webový formulář na adrese 2.rozhlas.cz, no, a sleduju i náš Facebook Dvojky.

/ Písnička /

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Posloucháte pravidelnou dopolední Poradnu na Dvojce, dnes se věnujeme ojetým automobilům a závadám, které se mohou objevit, když si nové auto nebo ojeté auto pořídíme, tak kam se obrátit. Zeptám se teď Nikoly Šmejdířové, právničky, která je tu společně s Petrem Přikrylem z Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů, co tedy je závada, kterou mohu reklamovat, když si koupím ojetý vůz a jak to vlastně vůbec má být ošetřeno ve smlouvě, protože ve smlouvě pravděpodobně asi o závadách řeč není, protože bych si automobil závadný nekoupila. Tak jak na to?

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
V podstatě ta vada by se dala definovat jako něco, co tedy na tom automobilu neodpovídá tomu, jaký ten automobil měl být dle té smlouvy. Může to být přímo v té smlouvě nějakým způsobem vymezeno, nicméně i když není, tak samozřejmě se předpokládá, že ten automobil a i ze zákona to tak je, že tedy má sloužit svému obvyklému účelu, to jest u automobilu se předpokládá, že bude bezproblémově nějakým způsobem bezporuchově jezdit. Je samozřejmě, není vyloučeno, že přímo ten prodávající toho ¨kupujícího seznámí s nějakými již existujícími vadami, ten kupující je vezme na vědomí, samozřejmě v tom případě zejména pro toho prodávajícího je dobré, aby je zachytil v té kupní smlouvě. Pakliže se pak tedy následně ukáže, že jaksi ten automobil neodpovídá tomu, co si kupující představoval, tomu, co je případně tedy zachyceno v té smlouvě nebo případně aspoň podpůrně ze zákona plyne, to jest neslouží tomu účelu, je tedy právem toho kupujícího tu varu reklamovat s tím, že ovšem, a to je podstatné zdůraznit, ta vada musí, ta reklamovaná vada v podstatě musí být přítomna u toho automobilu již v době převzetí té věci, tedy automobilu s tím, že pokud to kupujete od toho soukromého prodejce, je v podstatě na vás, abyste vy toto prokázal nebo prokázali. Pokud se kupuje auto od autobazaru, tam jak již jsem říkala na úvodu, v úvodu, je to postavení přece jenom kupujícího poněkud příznivější vzhledem k tomu, že má tedy to postavení spotřebitele a i ten prodávající v podstatě po delší dobu, nedá se říci ručí, protože zákonná záruka již tedy dle nového občanského zákoníku neplatí, ale po dobu dvou let, pokud se ta vada vyskytne po dobu dvou let od převzetí, tak může se obrátit ten kupující na toho prodejce.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak dokážu, že ta vada skutečně tam byla přítomna v době, kdy si automobil kupuju.

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
No, to se, správná otázka, to je samozřejmě většinou úplně většinou to nejtěžší a finálně velice často, pokud již to dojde do té fáze, že už se to řeší třeba před soudem, tak se v podstatě neobejdete bez znaleckého posudku, kdy nastoupí tedy ten znalec a ten na základě svého zkoumání určí a víceméně většinou spíš je to pravděpodobně, neřekne vám to taky se stoprocentní jistotou. Potom tam záleží i na všech dalších okolnostech k čemu se ten soud přikloní. Ale pak se v podstatě neobejdete bez znaleckého zkoumání. To jest tímto se vracím k úvodu opět zmiňovanému, je velice doporučeníhodné, aby již při uzavření té kupní smlouvy u toho byl přítomen nějaký ten mechanik, který to prostě projede, zkoukne s vámi, prověří alespoň ty základní věci. Já už z těch svých zkušeností vím, že oni mají jako neskutečné oko, vám to vůbec nedojde a oni hned vidí, že někde lak je ztenčený a vědí na co se zaměřit během pár minut nebo určitě hodiny jsou schopni konstatovat takové ty nejzákladnější vady. To jest prověřit si to již takto v úvodu s tím mechanikem a pokud možno i zachytit ten stav toho automobilu do té kupní smlouvy v nějakém předávacím protokolu.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Telefonický dotaz, dobrý den. Haló, slyšíme se?

osoba
--------------------
Dobrý den.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ptejte se.

osoba
--------------------
Dobrý den. Posluchač Honza. Já spíš bych chtěl říct takovej svůj příběh negativní s autorizovanejma servisama. Já jsem si kdysi nedávno před pár lety koupil zánovní vůz, vyloženě skoro nový od autorizovanýho pražskýho servisu a po pěti letech užívání, když jsem se rozhodl, když to mělo furt nějakou zůstatkovou hodnotu, tak jsem ho chtěl prodat. V rodině se mi naskytla příležitost servisu nebo odbornýho servisu a poradce, který řekl, že pracuje v konkurenčním autorizovaným servise, že vykoupí moje auto, ať s ním přijedu, a tam přišli na to díky Cebia protokolu, že já, když jsem si kupoval auto v prvním pražským autorizovaným servise, tak v inkriminovanou dobu bylo stočeno 100 tisíc.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A to tedy zjistili až po těch pěti letech.

osoba
--------------------
To auto mělo úplně jinou cenu a tak dále a tak dále. Takže de facto já jsem užíval, co si budem povídat, příběh se odehrál tak, že mně ani ta firma nechtěla to auto vykoupit a že mě odkázala na svoje reklamační řízení. Takže já jsem si vystál nějaký kanceláře, kontaktoval jsem svýho právníka a právník až po třech dnech jim nabídl smírčí soud variantou tou, že řekl: "Pánové, vyberte si na jaké média to chcete." A jmenoval česká média, jo.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak to dopadlo, už je váš příběh u konce?

osoba
--------------------
Ano, do deseti minut mi volal první pražský autorizovaný servis, že okamžitě moje auto vykoupí i s tím, že věděli jaká tam je inkriminovaná nebo v inkriminovanou dobu, co provedli, stáhli těch 100 tisíc, že to vědomě udělali, tak to vykoupili, zametli to, a to auto následně do 14 dnů prodávali zase s podvodným údajem technickýho stavu vozidla.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Moc děkujeme za vaši otevřenost a za váš příběh. Zdravíme vás. Stočené kilometry, to je velice často řešené téma.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Přesně, přesně.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A velice asi složitě jaksi zpozorovatelné, pokud se toto děje.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Toto byl vlastně příběh, který lze vzít jako takovej základ. A znova v dnešní Poradně tady radíme jak se vyvarovat těmto problémům a jak si zjišťovat všechny tyto věci. Já jsem zmínil, že to není tak jednoduchý, ale prostě zjistit se to vždycky musí.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám moc děkuji za dnešní povídání. Čas pro naši Poradnu bohužel vypršel, ale já věřím, že se nevidíme naposledy, že znovu přijdou do naší poradny, do našeho studia Nikola Šmejdířová, právnička, díky, mějte se hezky.

Nikola ŠMEJDÍŘOVÁ, právnička
--------------------
Také děkuji, na shledanou.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A také Petr Přikryl, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů, i vám děkuji, mějte se hezky, na shledanou.

Petr PŘIKRYL, předseda Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR
--------------------
Bylo mně potěšením, na shledanou.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A děkuji také Martinu Minhovi, těším se zítra v Poradně.

Martin MINHA, redaktor
--------------------
Přeji hezké úterý, těším se zítra.

Tereza ŠNAJDR STÝBLOVÁ, moderátorka
--------------------
A ještě pozvánka ke Kávě o čtvrté. Začínáme krátce po 16 hodině, dnes téma sesuvy půdy se Světlanou Lavičkovou.


ČSSD trvá na pěti křeslech v možné společné vládě s hnutím ANO

20.3.2018 - ČRo Radiožurnál (17:00 Zprávy)

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Sociální demokracie trvá na pěti křeslech v možné společné vládě s hnutím ANO. To ale nabízí jen čtyři ministerské posty. I to má být tématem jednání týmů ANO a ČSSD v tomto týdnu. Dnes experti obou stran hledají kompromisy v oblasti zahraniční a sociální politiky, spravedlnosti a dopravy. S jakými požadavky v oblasti justice jde do jednání sociální demokracie, za ní říká Kateřina Valachová.

Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/
--------------------
Máme dnes programovou schůzku s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. My bychom rádi prosadili co nejdříve řešení právě z hlediska třeba zákazu nebo jiné úpravy dluhů nebo zadlužování dětí, což znamená změnu občanského zákoníku nebo bychom chtěli v rámci exekucí změnit to, že pořád donekonečna se hradí příslušenství a úroky a vlastně nikdy se nedostanete na úhradu jistiny.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Vyjednávání o nové vládě se budeme věnovat taky ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, hostem bude hned po zprávách premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.


Jednání o nové vládě

20.3.2018 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Český premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO je v tuto chvíli na zámku v Lánech. Prezidentovi Miloši Zemanovi by měl prezentovat zprávu o tom, jak daleko pokročila jednání o sestavení jeho druhé vlády. Hnutí ANO od minulého týdne vyjednává exkluzivně jenom se sociální demokracií, expertní týmy obou stran dnes začaly řešit program v oblastech financí, hospodaření státu, zahraniční politiky a evropské politiky, zemědělství, spravedlnosti, sociální politiky a dopravy. Babiš očekává, že nejtěžší střet se povede o reformu daní.

Andrej BABIŠ, premiér v demisi /ANO/
--------------------
Nejtěžší jednání asi bude zítra, to jsou daně, jak je známo, naše hnutí chce daně snižovat, to jsme dělali v té minulé koaliční vlády, takže my nechceme sektorové daně, ani, ani daně navyšovat.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
To řekl premiér v demisi v rozhovoru pro Český rozhlas, který proběhl ještě před jeho odjezdem do Lán. Babiš také příliš nerozumí požadavku ČSSD, že by hnutí ANO nemělo vést některá silová ministerstva kvůli střetu zájmů způsobeném stíháním čelních politiků hnutí v kauze Čapí hnízdo.

Andrej BABIŠ, premiér v demisi /ANO/
--------------------
Střet zájmů přece vyřešil "Lex Babiš," já tu firmu nemám, já jsem z tý firmy odešel, to objednané trestní stíhání řeší stížnost státní zástupce, tak pokud někdo říká, že my nemáme mít ministerstvo vnitra, protože je stíhání, tak co tím vlastně chce někdo říct, že v minulosti to někdo vlastně použil nebo zneužil, tak vůbec nechápu, proč diskutovat v této rovině, pro mě to je nepřijatelné.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tolik premiér v demisi Andrej Babiš k vládnímu vyjednávání s ČSSD. My jsme teď ve spojení s redaktorem Mladé fronty DNES Ondřejem Leinertem. Dobrý den.

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jak jsme slyšeli, pokud se jedná o programové otázky, které se řešily a budou řešit především, tak mluvil předseda hnutí ANO Andrej Babiš hlavně o daních. ANO odmítá tedy návrhy sociální demokracie třeba na progresivní nebo sektorové daně. Myslíte si, že se tady rýsuje nějaký kompromis mezi oběma potenciálními partnery?

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
On ten střet, co se týče třeba sektorové daně, ten je dlouhodobý mezi hnutím ANO a ČSSD, ale já, když se na to tak dívám, vzhledem k tomu, že skutečně ta jednání těch expertních týmů provází taková atmosféra, že je to až, řekněme, druhé v pořadí, že to nejdůležitější bude, budou ústupky Andreje Babiše, co se týče nějakého personálního obsazení vlády, co se týče obsazení těch ministerstev, tak si myslím, že je to trochu ve stínu, i to třeba jednání o sektorové dani, je to trochu ve stínu jednání o tom, jaká ministerstva může zaujmout hnutí ANO, jaká ČSSD, jaká budou nestranická.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak k tomu obsazení ministerstev se určitě ještě dostaneme, ale ještě bych se chtěl zeptat, jestli tedy si myslíte, že má sociální demokracie naděje, že se jí aspoň opticky podaří prosadit část svých programových priorit, aby mohla třeba spolustraníkům dokázat, že má smysl do té koalice vstupovat.

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
Já si myslím, že ta šance je tam poměrně slušná, co se týče té sektorové daně třeba, tak tam je to asi, v tuto chvíli spíše to vypadá, že pan Andrej Babiš nebude chtít udělat ten ústupek, nicméně on ho může udělat někde jinde, co se týče daní. Já jsem třeba dneska, když jsem se bavil s ministrem dopravy Danem Ťokem o tom jednání o dopravě, tak on říkal, že tam za ním přišli sociální demokraté s tím, že by chtěli zvýšit třeba procento daně z paliv a že on s tím nemá vůbec žádný problém, takže tam se bude jednat asi tím způsobem, že když tedy Andrej Babiš neustoupí v tomto bodu, tak ustoupí třeba v nějaké skupině dalších, které nebudou možná na první pohled tak významné, ale budou dohromady dávat balík, který může, může vyjednavače za sociální demokracii zaujmout, takže to je asi jedna věc. A pak, pak je otázka tedy, až bude... skutečně půjde o ty personální věci. Já si myslím, že...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se ta jednání posunula někam dál, protože zatím to vypadalo docela neslučitelně. Hnutí ANO chtělo ČSSD nabídnout obranu, dopravu, zahraniční věci. Kdežto ČSSD si dělala zálusk spíš na vnitro, spravedlnost, práci a sociální věci, školství, zdravotnictví a tak dál.

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
Já si myslím, že posunulo se poměrně výrazně v tom, že zatímco Andrej Babiš ještě před týdnem říkal, že by sociálním demokratům nejradši nedal žádné ministerstvo, tak teď už je u čtyř. Takže ono od čtyř k pěti není zas tak daleko, samozřejmě je těžko říct, jestli to budou až taková ministerstva, jak by si sociální demokraté přáli, ale konečně ten požadavek sociálních demokratů, že by chtěli, aby hnutí ANO neovládalo vnitro, finance a ještě tam to jedno ministerstvo...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Spravedlnost.

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
Spravedlnost, ano, tak to asi se těžko mohlo čekat, že Andrej Babiš tak až moc ustoupí sociálním demokratům. Co se týče té spravedlnosti, tak tam je ANO víceméně smířeno s tím, že to ministerstvo pustí, konečně vystupování pana ministra Pelikána tomu i nasvědčuje, kdy několikrát už připustil svůj odchod z vlády za různých okolností. A vnitro nebo finance, no, tak tam bude velmi komplikované. Andrej Babiš možná tak trochu se připravuje na to, že bude muset pustit něco z dvojice zdravotnictví nebo práce a sociální věci, což jsou pro něho tedy také velmi důležitá ministerstva. Ale je to v tuto chvíli, ještě se to, se to posunulo, ale ještě určitě nás čeká minimálně týden a něco hodně tvrdých vyjednávání.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Upozorňuje redaktor Mladé fronty DNES Ondřej Leinert. Děkuji vám, na shledanou.

Ondřej LEINERT, redaktor Mladé fronty DNES
--------------------
Také děkuji, hezký den.


Polsko znovu odmítlo výtky EK na adresu polské reformy soudnictví

20.3.2018 - ČRo Radiožurnál (17:00 Zprávy)

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Polsko znovu odmítlo výtky Evropské komise na adresu polské reformy soudnictví. Varšava má poslední den některé změny v justici odvolat. Zemi jinak hrozí spuštění článku 7 unijních smluv kvůli obavám o vážném narušení nezávislosti soudů. Polsko ale žádné úpravy nechystá.

Viktor DANĚK, redaktor
--------------------
Polská vláda tvrdí, že reforma justice není v rozporu s ústavou a změny se příliš neliší od fungování v jiných zemích. Vyplývá to podle agentury P.A.P. z dvacetistránkového dopisu, který Varšava odeslala do Bruselu. Evropská komise dala Polsku v prosinci pět doporučení, například obnovení nezávislosti Ústavního soudu. Pokud by je Polsko vyslyšelo, byla Evropská komise ochotná zastavit spuštění článku 7 unijních smluv, ten může za vážné narušení demokratických hodnot postupně vést až k pozastavení polských hlasovacích práv. Museli by s tím také souhlasit europoslanci a ostatní členské země Unie. Z Varšavy Viktor Daněk, Radiožurnál.


Dostavba dálniční křižovatky na silnici D48 v Rychalticích je opět v nedohlednu

18.3.2018 - ČT 1 (12:00 Týden v regionech - OS)

Drahomíra RAČÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dostavba dálniční křižovatky na silnici D48 v Rychalticích je opět v nedohlednu. Brání jí rodinný dům Stanislava Švantnera, který se musí zbourat. I když Ředitelství silnic a dálnic dům vyvlastnilo, majitele z něj nevystěhoval ani exekutor. Do dnes totiž od státu nedostal ani korunu.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
Podle původních plánů měla být dálniční křižovatka v Rychalticích dávno hotová. Její dostavbě už brání pouze tento rodinný dům.

Stanislav ŠVANTNER, majitel domu
--------------------
Moje pozemky začátkem března vtrhlo komando firmy Skanska, které bez řádného právního titulu vykácelo naše dřeviny.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
Ředitelství silnic a dálnic ale naopak tvrdí, že má všechna potřebná povolení.

Jan RÝDL, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Ředitelství silnic a dálnic po mnoha soudních řízeních a hlavně po mnoha velmi sofistikovaných právních obstrukcích ze strany pana Švantnera. Bohužel pomalými krůčky ale v souladu se zákony České republiky postupuje dál. Jsme v držení všech stavebních povolení. Ujistím všechny, že pravomocných. A pro dokončení této stavby a podle nich také konáme.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
I když má Stanislav Švantner dům už několik let vyvlastněný, stále v něm bydlí. Po posledním kácení si stěžuje na dělníky, kteří mu údajně poškodili přívod plynu k domu.

Stanislav ŠVANTNER, majitel domu
--------------------
Při těchto pracích mi naráz přestalo fungovat topení, plynové topení. Došlo k popraskání trubek a v podstatě nyní jsem nucen topit náhradním způsobem.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
Správce silnic pověřil exekutora, aby pana Švantnera z domu vystěhoval. Ten to ale odmítl a jeho postup před pár dny posvětil i Krajský soud v Ostravě.

Jiří BARČ, mluvčí Krajského soudu Ostrava
--------------------
Krajský soud posuzoval splnění podmínky vyplacení náhrady za vyvlastnění předmětné nemovitosti, avšak dospěl k názoru, že tato podmínka zatím splněna nebyla. Nebylo tedy možno nařídit výkon rozhodnutí a exekuční titul je zatím nevykonatelný.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
Nejvyšší soud teď musí rozhodnout, jestli vyvlastnění domu Stanislava Švantnera vůbec proběhlo zákonným způsobem. Poté bude muset rozhodnout, jestli navržená kompenzace ze strany Ředitelství silnic a dálnic byla dostatečná. V roce 2020 má být hotový dálniční úsek z Frýdku Místku až po Noví Jičín. Stanislav Švantner ale odhaduje, že se soudní spory potáhnou ještě několik let.

Stanislav ŠVANTNER, majitel domu
--------------------
Pokud to půjde cestou české soudní soustavy, odhaduju 6 až 9 let. Ředitelství silnic a dálnic ale ve stavbě dál bude pokračovat a věří, že při dovolání vyhraje. Zákonodárci pak už před časem kvůli podobným průtahům ne jen při dopravních stavbách, potřebné zákony upravili.

Jan RÝDL, mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic ČR
--------------------
Právě tento případ velmi dobře dokumentuje mezery v zákonech. Ty co jsou už novelizovány, aby nemohlo docházet k paralýze obstrukcemi jednoho člověka.

Tomáš INDREI, redaktor
--------------------
Tomáš Indrei, Česká televize Rychaltice.


Církve se přou

20.3.2018 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Ostrava)

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Národní centrum zahradní kultury v Podzámecké zahradě v Kroměříži dál patří státu. Církevní restituce se na něj nevztahují. Spor státu a církve tak dnes rozhodl soud v Kroměříži. Soudu o centru předchází rozhodnutí o květné zahradě, památce UNESCO, o jejíž vydání katolická církev rovně požádala. A jednání soudu sledoval Josef Kvasnička. Josefe, může být ten dnešní verdikt precedentem právě pro rozhodování o jedné z nejvýznamnějších památek zahradní architektury na světě?

Josef KVASNIČKA, redaktor
--------------------
Ano, může být. Rozsudek sice ještě není pravomocný a je prakticky jisté, že olomoucké arcibiskupství se proti dnešnímu verdiktu odvolá. Nicméně není jistá analogie ke Květné zahradě tady určitě je. Za touto branou je centrum zahradní kultury v Podzámecké zahradě. Je to novostavba z roku 2013, která je vsazená do historické Podzámecké zahrady. Ta už majetkem katolické církve je. Na novostavbu se ale nevztahuje restituční zákon, protože je to právě novostavba. Soud v tomto ohledu dal dnes státu zapravdu. Obdobný spor se vede i o světoznámou památku o Květnou zahradu v Kroměříži. Tu stát v roce 2014 a 230 milionů korun renovoval do podoby ze 17. Století. I tady vznikly novostavby centra zahradní kultury. Ty ale nelze podle názoru státu vyčlenit a tím pádem podle restitučního zákona nemůže být vydána an block celá Květná zahrada. To si naopak nemyslí církev. Ta zastává názor, že celý blok kroměřížských památek, to znamená zámek a obě zahrady Podzámecká a květná, tvoří jeden celek a měly by patřit jejich historickému majitel a sice církvi. Ale spor o Květnou zahradu ještě ani nezačal.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
Právě ten soud o Květnou zahradu bude jedním z klíčových momentů celých církevních restitucí. Je už teď jasné, který soud se bude právě tímto sporem zabývat?

Josef KVASNIČKA, redaktor
--------------------
Pořád jasno není. Církev by chtěla, aby citlivou kauzu rozhodoval jiný soud, než ten kroměřížský. Mezi jejími argumenty dokonce zazněl i fakt, že z oken kroměřížského soudu je přímo vidět do Květné zahrady. Krajský soud ale námitce nevyhověl a přikázal jednat právě v Kroměříži. Církev si ale podala dovolání k nejvyššímu soudu, který zatím ještě ani nerozhodl. Květná zahrada tak dál zůstává jedním z největších otazníků církevních restitucí.

Jan PIRKL, moderátor
--------------------
A spory církevních restitucí v Kroměříži sleduje Josef Kvasnička. Josefe, děkujeme.


Spor o církevní restituce

20.3.2018 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Brno)

Zuzana PETRŮ, moderátorka
--------------------
Národní centrum zahradní kultury v Podzámecké zahradě v Kroměříži patří stále státu. Církevní restituce se na něj nevztahuje. Rozhodl o tom soud v Kroměříži. Spor o centrum předchází rozhodnutí o květné zahradě památce UNESCO. O jejichž vydání katolická církev také požádala. A u jednání soudu byl dnes Josef Kvasnička. Josefe, může být ten dnešní verdikt precidentem právě pro rozhodování o jedné z nejvýznamnějších památek zahradní architektury na světě?

Josef KVASNIČKA, redaktor
--------------------
Ano může být. Rozsudek sice pravomocný není a je prakticky jisté, že olomoucké arcibiskupství se proti dnešnímu verdiktu odvolá. Jistá analogie ke Květné zahradě ale tady určitě je. Za touto branou je centrum zahradní kultury to je novostavba z roku 2013 vsazená do historické Podzámecké zahrady. Ta už majetkem katolické církve je. Centrum zahradní kultury ale stát vydat odmítnul právě proto, že to je novostavba postavená v době, na kterou se církevní restituce dle názoru státu nevztahují. Soud dal v tomto ohledu dnes státu za pravdu. Obdobný spor se ale vede i o Květnou zahradu světově proslulou památku UNESCO. Tu stát v roce 2014 za 230 miliónů korun renovoval do podoby ze 17. století. I tady vznikly novostavby centra zahradní kultury. Podle názoru státu ale právě kvůli tomuto tyto stavby nelze vyčlenit a proto se na ně nevztahuje restituční zákon a proto nesmějí být vydány. Naopak církev respektive olomoucké arcibiskupství zastává názor, že jedinečné kroměřížské památky to znamená zámek a obě zahrady Květná a Podzámecká tvoří jeden celek a měly by patřit jejich historickému majiteli a sice církvi. Spor o Květnou zahradu ale ještě nezačal.

Zuzana PETRŮ, moderátorka
--------------------
Právě soud o Květnou zahradu bude jedním z klíčových momentů celých církevních restitucí. Je už jasné, který soud se bude sporem zabývat?

Josef KVASNIČKA, redaktor
--------------------
Pořád jasno není. Církev by chtěla aby tuto citlivou kauzu řešil jiný soud, než ten kroměřížský. Mezi jejími argumenty dokonce zazněl i fakt, že z oken kroměřížského soudu je přímo vidět do Květné zahrady. Krajský soud ale námitce nevyhověl a přikázal jednat v Kroměříži. Církev si ale podala dovolání k Nejvyššímu soudu a ten zatím nerozhodnul. Květná zahrada tak dál zůstává jedním z největších otazníků církevních restitucí. Ty ostatní už vyřešeny byly a o nich je následující reportáž.

Andrea ČANDOVÁ, redaktorka
--------------------
Jeden z nejvýznamnějších sporů o církevní restituce. Madona z Veveří. Obraz z poloviny 14. století visel v Kapli Matky Boží na hradě Veveří. V roce 1935 byl obraz zapůjčen na výstavu do moravského zemského muzea. Pak měl být restaurován a tak byl převezen do Prahy. Tam už ale zůstal.

Štěpánka CHLUMSKÁ, kurátorka, Národní galerie
--------------------
V národní galerii to dílo bylo v nějakém režimu od 30 let a vlastně do sbírek národní galerie jako stabilní současné jako deponáto přešlo také až vlastně v těch 50 letech.

osoba
--------------------
Téměř na den přesně před rokem Městský soud v Praze pravomocně rozhodl, že Madona patří římskokatolické církvi.

Andrea ČANDOVÁ, redaktorka
--------------------
Od té doby je obraz napevno vystaven tady v diecézním muzeu v Brně. I díky soudnímu sporu obraz přilákal velké množství návštěvníků. Od jeho převozu z Prahy si ho přišlo prohlédnout už 18 tisíc lidí.

osoba
--------------------
A až o 60 uměleckých děl jako jsou sochy, obrazy nebo nábytek může přijít i Muzeum města Brna. Mají totiž pocházet ze zdejšího minoritského kláštera odkud byly v padesátých letech zabaveny.

Pavel CIPRIAN, ředitel, Muzeu města Brna
--------------------
My jsme se tady z tohoto počtu našli pouhých 14 předmětů, které se jak mezi těmi obrazy, tak i mezi těmi ostatními předměty, které se dají ztotožnit s tím seznamem. Ostatní se prostě dohledat nedá.

Andrea ČANDOVÁ, redaktorka
--------------------
Nejen umělecká díla, ale i pozemky požaduje církev od státu. Některé už zpátky dostala, jako třeba ty před klášterem v Rajhradě. Naopak v Bučovicích, kde žádala o téměř polovinu nemovitého majetku obce, loni v prosinci neuspěla. A třeba o tom, komu patří pozemky na území vyškovského pivovaru soud zatím ještě nerozhodl. Andrea Čandová, Česká televize.


Ústavní soudci by mohli přijít o přestupkovou imunitu

20.3.2018 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soudci by mohli přijít o přestupkovou imunitu. Senátní návrh podpořili poslanci. Podle novely by soudci mohli požádat o projednání přestupku v kárném řízení, zároveň by za provinění odpovídali stejně jako kterýkoliv občan. Naopak záměr vyjmout nemocnice, sociální ústavy a část ambulancí z EET sněmovna odmítla s tím, že počká na komplexnější vládní úpravu.


Závěrečné řeči v kauze Davida Ratha

20.3.2018 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý středočeský hejtman David Rath by měl jít za korupci na 8-9 let do vězení. V závěrečné řeči to soudu řekl státní zástupce. Ten taky navrhuje, aby někdejšímu politikovi propadl veškerý majetek. Exhejtman vinu popírá.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Závěrečná fáze procesu souboj argumentů exhejtmana Ratha a státního zástupce Jiráta.

David RATH, obžalovaný
--------------------
V tomto kole je to jasné. Jestli chcete, já vám tady přečtu rozsudek.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Návrh trestu bude jaký?

Petr JIRÁT, státní zástupce
--------------------
Nechte se překvapit.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Projev žalobce byl v ohrožení. David Rath totiž vystoupil s tím, že je Petr Jirát podjatý.

David RATH, obžalovaný /Zdroj: soudní jednání/
--------------------
Ta námitka byla v podstatě doporučena Ústavním soudem.

Robert PACOVSKÝ, soudce /Zdroj: soudní jednání/
--------------------
Chcete-li ten návrh uplatnit, potom, prosím, písemně.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Podle soudu ale nemohla Rathova námitka podjatosi nijak zabránit tomu, aby tady státní zástupce přednesl svou závěrečnou řeč. Žalobce Petr Jirát nakonec za zavřenými dveřmi mluvil asi hodinu a půl. Hlavním tématem byla použitelnost odposlechů, které podle žalobce dokazují korupci. Vrchní soud je totiž předloni označil za nezákonné a zrušil původní 8,5letý trest pro Davida Ratha. Do hry ale vstoupil Nejvyšší soud, podle kterého jsou nahrávky v pořádku.

Petr JIRÁT, státní zástupce /Zdroj: závěrečná řeč/
--------------------
Je nemyslitelné v demokratické společnosti, aby se nyní zdejší soud řídil nezákonným usnesením vrchního soudu.

David RATH, obžalovaný
--------------------
Pan státní zástupce se snažil udělat z vrchního soudu pitomce.

Petr JIRÁT, státní zástupce
--------------------
Asi jste si udělali všichni obrázek, jestli jsem já zrovna dělal ze soudu pitomce, to asi určitě ne.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Žalobce v soudní síni zmínil, že Rath spolu s manželi Kottovými zakázky ve Středočeském kraji manipuloval po vzájemné domluvě.

Petr JIRÁT, státní zástupce /Zdroj: závěrečná řeč/
--------------------
Nastavil systém, kterým soustavně a plánovaně ovlivňovali průběh zadávacích řízení.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Žalobce navrhuje, aby Rath s Kottovými strávili ve vězení až 9 let.

Petr JIRÁT, státní zástupce
--------------------
To je skutečně velmi závažná trestná činnost, to je rakovina ta našeho státu, ta korupce.

David RATH, obžalovaný
--------------------
Vlastně, kdyby byl trest třeba doživotí v Jáchymově nebo trest smrti, takže by ho pan státní zástupce určitě navrhl.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Policisti zadrželi Ratha v květnu 2012.

policistka /odposlechy pořízené policií/
--------------------
Co je tady, tady v té tašce?

David RATH /odposlechy pořízení policií/
--------------------
Mám za to, že víno. Kolegyně mi řekla, že tam dala víno...

policista /odposlechy pořízené policií/
--------------------
Víno to nebude.

David RATH /odposlechy pořízení policií/
--------------------
To je zajímavé.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
V pořadí už druhý rozsudek v celé kauze by měl padnout během několika týdnů. Jiří Hynek, Česká televize.


Imunita ústavních soudců

20.3.2018 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Petr OBROVSKÝ, moderátor
--------------------
Senátní novelu, podle které by měla být zrušena přestupková imunita ústavních soudců začne projednávat sněmovna. Na programu má i další návrh horní komory. Na vynětí sociální ústavů, nemocnic a většiny ambulancí z elektronické evidence tržeb. Ústavní soud ale jarní start další vlny zavádění EET už koncem loňského roku zrušil.


Imunita ústavních soudců

20.3.2018 - ČT 24 (09:30 Studio ČT24 - Zprávy)

Petr OBROVSKÝ, moderátor
--------------------
Zrušení přestupkové imunity ústavních soudců anebo vynětí sociálních ústavů, nemocnic a většiny ambulancí z elektronické evidence tržeb. Senátní návrhy změn zákonů, které začne projednávat sněmovna. Podle senátora Vladimíra Plačka elektronická evidence jen komplikuje zdravotníkům práci. Navíc prý hrozí, že kvůli EET přestanou brát platby v hotovosti.

Vladimír PLAČEK, senátor /ČSSD/
--------------------
Účelem senátního návrhu zákona je vyčlenit z povinnosti elektronické evidence tržeb, především ambulance lékařů a to jak praktických, tak i specialistů. A to z toho jednoho prostého důvodu, že jejich příjmy jsou v naprosté většině bezhotovostní od zdravotních pojišťoven a příjmy v hotovosti jsou maximálně v řádech tisíců, co se týká specialistů, maximálně desetitisíců.


Interview s Jiřím Pospíšilem

20.3.2018 - ČT 24 (18:25 Interview ČT24)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na politické scéně se odehrála roztržka kvůli kauze dvojího agenta Skripala. Část poslanců chtěla jednat o ruském obvinění, že látka, kterou byl agent otráven, může pocházet z Česka. Jak se k tomu má postavit česká diplomacie? A jak se vlastně vyvíjejí vyjednávání o sestavení české vlády? Ta slovenská zatím nevznikne. Slovenský prezident odmítl návrh na obsazení nového kabinetu. O tom všem budu dnes hovořit v dnešním Interview s předsedou TOP 09, s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Děkuju za to, že jste přišel, hezký podvečer.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Slovenský prezident odmítl jmenovat vládu, se kterou přišel pověřený muž Peter Pellegrini. Co říkáte tomu možná nečekanému vývoji na slovenské politické scéně?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Musím říci, že já pozitivně hodnotím kroky slovenského prezidenta. On opravdu se snaží politickou krizi, která byla způsobena šílenou tragickou vraždou novináře a jeho přítelkyně, nějakým způsobem vyřešit. A řeší to podle mě v rámci nějakých evropských intencí. Vláda, kde je podezření, že je spojena přes nějaké osoby s italskou mafií, musí odejít. To je podle mě správné, to prezident správně říká. A pokud dneska odmítne jmenovat novou vládu, která může být spojena s podobnými osobami, hovoří se o tom, že potenciální nový ministr vnitra, odmítnutý ministr vnitra je kamarádem, blízkým kamarádem bývalého ministra vnitra Kaliňáka, tak to jsou podle mě důvody, které jsou politicky logické. Já nejsem znalec ústavy ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, je to opravdu čitelné, když vidíme, že Peter Pellegrini bude mít také nejspíš blízko k těm ostatním osobám, toho pověřil. U ministra vnitra, to mu vadí. Už se objevují komentáře, že jde o takový takzvaný zemanovský tah, že premiér přichází s návrhem, prezident to nerespektuje.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak zaprvé slovenská ústava je trošku jiná než česká. My bychom teď museli analyzovat slovenskou ústavu, kdy já mám pocit, že ty pravomoce slovenského prezidenta při sestavování vlády jsou trošku širší než v České republice. Je to jiný stát. To je třeba si uvědomit. A druhá věc, je to ... Já bych nesrovnával akci, akce Miloš Zeman a jeho úřednická vláda s tím, co nyní vidíme na Slovensku. Protože na Slovensku, a vy jste to sama řekla, prezident respektoval nominanta té zatím nejsilnější politické strany SMERu jako premiéra a toho jmenoval. Pan prezident Zeman si tady vybral své známé, kamarády a z nich sestavil vládu, i když tehdy ve své době byla v parlamentu většina pravicových stran a mohla vzniknout tedy vláda s důvěrou. Takže úplně to srovnávat nelze. Ale víte co, paní redaktorko, ono díky tomu, že to je jiná země, jiná ústava, tak vždycky to srovnání pokulhává. Můžeme spíše srovnávat politickou kulturu a řekněme politické důvody těch kroků, proč ho konkrétní, řekněme, hráči na té politické, na té politické mapě dělají. A u toho prezidenta mi to připadá logické. Je to obhajoba principů právního státu, je to snaha ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená principielně si myslíte, že prezident, pakliže shledává, že návrh některého ministra je nevhodný, má právo zasáhnout.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Na Slovensku podle ústavy ano, u nás je to předmětem permanentní debaty. A jsem také přesvědčen, že u nás, když prezident odmítne konkrétního člena vlády na základě jasných důvodů, tak to tomu prezidentovi nikdo nevytýká. U nás ta debata byla o tom, jestli pan prezident Zeman si mohl vytvářet úplně svoji úřednickou vládu, kde vybral svého kamaráda, pana Rusnoka jako premiéra, a bez podpory a debaty s politickými stranami v parlamentu nejmenoval vládu ze svých blízkých známých. Tady to je trošku jiná situace. Premiér je ze SMERu, a to, že odmítne prezident jednoho konkrétního ministra, protože je podezření, že je spojen s panem Kaliňákem, který měl být údajně spojen nebo má nějaké vazby na, řekněme, italskou mafii a tak dále, tak to jsou věci, které jsou natolik závažné, že chápu, že prezident řekne: "Má-li se ta kauza vyšetřit a byl-li problémem ministr Kaliňák, nemůže po ministrovi Kaliňákovi přijít jiný ministr vnitra, který bude blízkým přítelem ministra Kaliňáka." To jako by se těžko vytvořil dojem a hlavně prostředí pro to, aby ta kauza byla pořádně vyšetřena.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že Slovensko směřuje k předčasným volbám a že to může být i cíl prezidenta Kisky?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Je to možné. Já to nedokážu takhle odhadnout, protože opět bavíme se o jiné zemi. Byť je nám velmi blízká a Slovensko bylo součástí jaksi, byli jsme se Slovenskem součástí jednoho státu. Je to podle mě jedno z možných řešení a já si myslím, že je i pravděpodobné, že ta vláda, která vznikne, třeba bude překlenovací a že nakonec budou předčasné volby. Myslím si, že by to bylo řešení patu, ve kterém se nyní Slovensko nachází, protože ta podezření jsou závažná. Jsou to podezření, která se týkají nejsilnější politické strany. Voliči, když volili SMER, tak neměli tyto informace a asi by tedy předčasné volby byly logické. Ale prosím, já nechci tady v uvozovkách moudře radit, co mají dělat slovenští kolegové, politici na Slovensku. Já pouze říkám, že kroky prezidenta, které tam nyní probíhají, jsou podle mě logické, protože mají vést k tomu, aby vražda slovenského novináře byla, pokud možno, prošetřena nezávislými orgány činnými v trestním řízení a za situace, kdy tam bude ministra vnitra, o kterém nebudou pochyby, že může mít nějakou snahu a vůli a chuť to nějak ovlivňovat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nenastal podle vás ani jeden jediný moment, kdy se mohlo zdát, teď nejde o to, jestli někomu radíte, ale na to nějaký názor, že se celou kauzu snaží i opozice otočit ve svůj prospěch za každou cenu, bez ohledu na to, jak dopadne vyšetřování vraždy novináře, i ale zároveň s ohledem na to, že protestuje i občanská veřejnost?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Výrazně protestuje občanská veřejnost. A ve chvíli, kdy opravdu jsou tady závažné informace, že poradkyně premiéra Fica byla jaksi spojena s osobami, které měly blízko k italské mafii, to jsou tak závažná fakta, že se nelze divit opozici, že říká taková vláda musí skončit. To, že to opozice případně využije, že to je jaksi politický hráč a že na politické šachovnici ve chvíli, kdy vláda dělá chyby, opozice toho využívá, to je, to patří k demokracii, je to tak správně. Ale v tomto případě, jako vnější pozorovatel říkám, vláda premiéra Fica opravdu by měla a měla, ona padla, měla padnout, protože ta podezření, která my jsme viděli v médiích, že nejbližší poradkyně premiéra Fica je napojena na italskou mafii a další a další podezření natolik závažná, že taková vláda by důvěryhodně nemohla dále vládnout a těžko bysme si mohli my myslet a těžko si to mysleli i ti Slováci, kteří manifestovali, že ministr Kaliňák je schopen být nestranným a umožnit vyšetření této kauzy.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínil jste italskou mafii dnes jako první. Překvapilo vás vůbec, že na Slovensku takovéto linie existují? Anebo příliš ne?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak já jsem samozřejmě ... Úplně upřímně mě to velmi překvapilo. Musím říct, že to překvapilo, ty informace nikde předtím nezaznívaly. Aspoň já jsem teda ani v médiích, ani náznakově takové informace neměl. To, že teď vychází najevo, že na Slovensku někteří novináři o tom okrajově psali, ale to, že to bylo pouze okrajové, mě spíš překvapuje, že to dříve a více slovenskou veřejnost a slovenská média nezajímalo, že to téma víceméně tak dřímalo pod povrchem a najednou nyní vybublalo do, řekněme, i obrovského občanského protestu. To mě trošku překvapilo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, oni se třeba novináři brání tím, že to příliš nezajímalo, dejme tomu, také policii nebo státní zástupce, že o tom psali, ale zároveň se toho nikdo příliš nechytil. Jak vy to hodnotíte? Jako třeba i bývalý ministr spravedlnosti takovéto úsilí novinářů, kteří se rozhodli, že v těchto kauzách budou pokračovat? Jakou by měli mít podporu?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak podporu by měli mít, protože já jsem čím dál více přesvědčen, jak už v politice taky jsem pár let, že pro fungování demokracie je třeba, aby zde byla nezávislá média, nezávislí investigativní novináři a pokud možno i nějaké veřejnoprávní médium. Jak televizní, tak rozhlasové. Bez toho zkrátka demokracie dlouhodobě nemůže fungovat. A víte dobře, že jsme zde měli v minulosti řadu investigativních novinářů, kteří díky tomu, že některá média přešla do vlastnictví soukromých jaksi osob politiků a tak dále, tak přestali tu investigativní činnost vykonávat. Podle mě to je škoda, protože investigativní novinařina je strašně důležitá. Ty orgány činné v trestném řízení mají konat, ale často nejsou schopni ty první indicie získat. Často policie, často státní zastupitelství koná až poté, co získá nějakou informaci z oblasti investigativní novinařiny. Takže i pro trestní postih a pro to, abychom potírali závažnou trestnou činnost, jsou novináři strašně důležití. Často jsou těmi startovacími, řekněme, osobami, které upozorní na možnou trestnou činnost.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A dovedete si představit, že v systému, který není úplně zdravý, a teď mám na mysli právě třeba, dejme tomu, jednání a konání orgánů činných v trestním řízení, se může dít, že to právě tyto orgány ignorují?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak pokud je to pravda, protože opět říkám, je to Slovensko, neznám tamní situaci podrobně, mám pouze mediální informace, tak je to ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale hovoříme o moci, o mafii, o novinářích.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Dobře, ale pak je to opravdu, pak je opravdu dobře, že vláda padá, že pan ministr Kaliňák odchází. A pak na základě toho, co vy říkáte, je logické, že prezident říká: "Kamarád ministra Kaliňáka nemůže být ministrem vnitra." Protože pokud tam je podezření, že politici to nechávali být, že v zásadě státní zastupitelství, policie a soudy to také nechávaly být, tak je třeba politika, kterej vytvoří prostor pro to, aby justice, celá justice začala konat. Protože je strašně důležité, jaká se vytvoří atmosféra v justici. Řeknu vám příběh z České republiky. Ve chvíli, kdy se podařilo ustavit do čela českého státního zastupitelství Pavla Zemana, což byl můj nominant, do čela pražské jaksi prokuratury přišla Lenka Bradáčová, změnilo to atmosféru v téhle té soustavě a já mám pocit, že to zastupitelství bylo nebo je od té doby mnohem aktivnější. Takže je třeba opravdu ministra, který bude říkat vyšetřujte a padni komu padni. Bez toho se pak může stát, že mnoho těch konkrétních státních zástupců i policistů si řekne, proč bychom se snažili, když to naše nadřízené nezajímá. My akorát budeme mít z toho problémy. Jo, já si ani nemyslím, že ti státní zástupci a policisté na Slovensku musí být jako nutně nějak ovlivněni nebo dokonce zkorumpovaní, ale jenom ve chvíli, kdy vidí, že nemají podporu u svého vedení a nemají podporu u svých ministrů, u politiků, tak proč by to dělali? Bohužel ne každý je ochoten tvrdě sám jít za svým cílem a vyšetřovat, když to jaksi šéfové nechtějí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Česko novou vládu zatím nemá. Jaký dojem na vás zatím dělá to poměrně dlouhé vyjednávání o vládě ze strany Andreje Babiše?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Já jsem přesvědčený, že ta dohoda prezidenta Zemana a Andreje Babiše škodí České republice, že prezident Zeman měl už dávno dát mantinely Andreji Babišovi, říct mu chci po tobě 101 podpisů, dávám ti nějaký časový limit. Andrej Babiš v zásadě od voleb, kdy se na to podíváme, tak pořádně nevyjednává. Ten první pokus, ten tedy proplul, bylo zřejmé, že Andrej Babiš se nesnaží oslovit politické strany, s některými, třeba s náma, vůbec ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, ale vyjednává s komunisty, vyjednává s SPD, vyjednává asi s těmi, se kterými chce.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Jasně, jasně, jasně, jasně, výborně, ale už by to mohl dovést do nějakého konce. Já opět zdůrazňuji, já respektuji, že Andrej Babiš vyhrál volby, má vládnout. Ale vyhrál je 30%, nikoli 51%, a tedy musí hledat logicky koaličního partnera. Pokud ho nechce hledat, pak je to pohrdání demokracií a kvůli voličům. On dneska reálně, vy to dobře víte ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď to dokonce vypadá, promiňte, že vyjednává také zároveň nebo chystá se vyjednávat se sociální demokracií. Dáváte tomu nějaké šance?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Asi s ní vyjednává. Já jako doufám, že už se konečně domluví, protože v zájmu této země je, aby zde byla stabilní většinová vláda. A v tuto chvíli je v parlamentu většina, která prohlasovává většinu věcí. Je to vláda, je to faktická vláda v parlamentu. Strana Andreje Babiše, SPD a komunisté, 115 poslanců. Andrej Babiš, protože i v Evropě se prezentuje jako proevropský politik a státník, tak nemůže přiznat, že vládne s SPD, která je výrazně antievropská. A logicky tedy potřebuje ještě nějakého jiného hráče do hry. Asi to budou sociální demokraté, kteří s ním nakonec budou ve vládě. Ale ta 115 v parlamentu ANO, SPD a komunisté bude základem moci Andreje Babiše. A ve chvíli, kdy sociální demokraté nebudou ochotni poslouchat Andreje Babiše, pak 115 to prohlasuje. Takže to je taková ta historie, jestli pamatujete, když zde byla Paroubkova vláda ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozor, tam asi vy nemáte proti téhle takzvané koalici vůbec šanci cokoli prosadit. S tím počítáte?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
My jsme volby prohráli, respektujeme vůli voličů, máme 5,3% a budeme dělat opoziční tvrdou práci. Budeme navrhovat vlastní zákony. Dneska jsme navrhli zákon, který má tvrdě postihovat týrání zvířat. To znamená, my pracujeme. Neplatíte za to, že opozice nepracuje. Navrhujeme vlastní zákony. A budeme tím hlídacím psem demokracie, což opozice má být, a budeme kontrolovat vládu, budeme aktivně pracovat pozitivně a také vládu kritizovat za chyby, které případně dělá a bude dělat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jste přišli před komunálními volbami s tím, že se spojíte v Praze se Starosty. Co se stalo, když to do sněmovních voleb společně nešlo?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak, paní redaktorko, ta otázka asi není úplně na mě, protože já jsem v čele TOP 09 od listopadu a jestli si vzpomínáte, tak ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak předpokládám, že jste na to nějaký názor měl už předtím.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Jasně. Kandidoval jsem do vedení té strany s tím, že já chci být ten, kdo udělá maximum pro to, aby se obnovily vztahy se STANem, protože to je nám programově velmi blízká strana. Je tam celá řada lidí, kterých si já osobně vážím, a je zbytečné, aby tu byly dvě malé strany s 5,1%, když mají skoro stejný program. Jde o ten program, to je ta podstata. A byl bych velmi rád, kdyby se posílila i spolupráce s KDU-ČSL. A pracuji na tom a první výsledek je, že v Praze budeme kandidovat ve spojení se STANem a budeme rádi, když k té koalici přistoupí případně ještě další partneři, kteří budou mít a mají podobný program jako my.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ono to vypadalo, jako kdyby té spolupráci před sněmovními volbami jaksi bránila jakási animozita mezi Miroslavem Kalouskem a Petrem Gazdíkem. To třeba připouštíte?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak úplně asi tak ne, ale je faktem, že tam určité i osobní vazby a určité třeba osobní napnelismy mohly hrát svoji roli. Ale já jsem u toho nebyl, když se jaksi STAN s TOPkou rozcházel. Mám to pouze, jak se říká už přeneseně, ty informace, proč tomu tak bylo. Obě strany mají nyní 5%, mohou být tedy rovnými partnery a mohou se jaksi považovat za férové, rovnocenné, přátele, spolupracovníky. Dřív byl problém, že TOP 09 měla pocit a byla ve své době dominantní, STAN byl jaksi menší politickou stranou, STAN výrazně uspěl v krajských volbách. Vnímal svoji pozici na centrální úrovni, že není adekvátní vůči TOP 09. Byly to takovéto problémy. Teď obě strany mají 5%, mají šanci spolupracovat jako rovnocenné strany. A víte, já jsem člověk, který je znám tím, že jsem velmi konsensuální. Já se fakticky s každým domluvím a doufám, že i ta spolupráce se STANem bude toho důkazem.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
TOP 09 teď patří k těm, kdo kritizují jednání mimochodem ministra zahraničí Stropnického za pomalou reakci na ruské obvinění z toho, že jed novičok, kterým byl otráven dvojitý špion Skripal ve Velké Británii, pochází z Česka. Ministr tohle tvrzení odmítl, zve si na ministerstvo ruského velvyslance. Co vám tedy ještě chybí?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak konečně tak dělá, ale o víkendu řekl, že český pan ministr zahraničí, že nechce kazit víkend ruskému ambasadorovi, a tak aktivně nepůsobil. Pokud to tak činí, tak je to jedině správně, protože není možné, aby takovýto mezinárodní skandál, kdy zkrátka je velmi pravděpodobné, že Rusko takto vyvolalo teroristický čin na území jiného státu, na území Velké Británie, na území státu, který je členem NATO, to znamená naším partnerem, tak není možné na to nereagovat, a není možné připustit výroky ruských představitelů, že ten jed možná vznikl v České republice a nežádat vysvětlení. Takže v tuto chvíli by měla chtít Česká republika vysvětlení a pokud to vysvětlení nebude adekvátní, tak chtít omluvu nebo případně reagovat i radikálněji. Ale není možné to nechat být.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Čekáte možnost, že by Rusko o svém tvrzení předkládalo nějaké důkazy?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak já očekávám, že ambasador nebo velvyslanec Ruské federace českému ministru zahraničí řekne, proč jsme takto vtahováni do tohoto mezinárodního skandálu a proč jsme takto osočováni, že jed možná vznikl na území České republiky. Jaké důkazy a jaké důvody k tomu Rusko má? Já čekám, že to vysvětlení bude. A upozorňuji, ta reakce je podobná, i ve Švédsku byla podobná.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte pro to nějaké vysvětlení? Ano, pro to, proč si Rusové vybrali zrovna právě Česko nebo Švédsko? Proč se snažili zatáhnout tyto země do téhle hry?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Ale já nevím, já právě čekám, že to vysvětlení ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte pro to nějaké vysvětlení? Nebo rozumíte tomu?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
No nemám, kdybych ho ... Nemám ho. Kdybych ho měl, tak bych dneska neříkal na tiskové konferenci, že máme žádat po ruské straně vysvětlení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A myslíte si, že to musí automaticky znamenat, že tím chtějí říct, že za tu otravu může právě i Česká republika?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Já opravdu nechci spekulovat. Já si fakt myslím, že v okamžiku, kdy ten výrok padl u takovéhoto teroristického činu, tak vláda měla okamžitě reagovat a chtít vysvětlení. A ty důvody, pokud to bude jenom trošku možné, říci veřejnosti. Veřejnost má právo vědět, proč Rusové tady tvrdí, že u nás vzniká jed, který je používán k teroristickým činům. Jestli to znamená, že teda u nás se vyrábí nebo jestli byl u nás cíleně připraven s cílem být použit na takovýto teroristický útok, tam je celá řada otazníků, které vy sama tady vznášíte, a my bychom měli znát na to odpověď, protože my bychom měli reagovat vůči Velké Británii solidárně. Je to naše partnerská země, člen NATO a teď to vypadá, že se téměř v uvozovkách spolupodílíme na něčem, co způsobilo úmrtí několika lidí na území Velké Británie. Takže to vysvětlení je podle mě důležité i ve vztahu k Velké Británii.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za jakých okolností je podle vás na místě uvažovat o vyhoštění ruských diplomatů?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
To je takové krajní řešení. Činil bych tak ve chvíli, kdy by tak třeba činily i ostatní osočené země a kdyby nás třeba o to požádala Velká Británie jako akt solidarity. To vyhoštění by byl akt solidarity vůči Velké Británii. Asi to teďko není úplně na místě, ale dovedu si to také představit. Ostatně hovořil o tom i Pavel Fischer, který je jaksi významným diplomatem. Toto je gesto, které mohlo nastat, ale v tuto chvíli bych chtěl na prvním místě vysvětlení, proč jsme vztahováni do této hry.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
My si k tomuto můžeme poslechnout také vyjádření britského velvyslance Nicka Archera, který byl hostem včerejších Událostí, komentářů:

Nick ARCHER, britský velvyslanec v České republice /Události, komentáře, 19. 3. 2018/
--------------------
Naše spolupráce s českou vládou jako se všemi vládami v rámci NATO vypadá tak, že se ptáme, co si myslí, že by mohli udělat. Něco víc než jenom slova. Aby kolektivní dopad byl takový, že v budoucnu si to Rusko něco takového rozmyslí. A vyhoštění zpravodajců z Londýna, jak bylo vidět, je něco, co jsme považovali za skutečně velkou prioritu. A musí to být k dispozici i našim spojencům. Můžu říct, že jsme se dočkali velmi pozitivních slov a jsem si jistý, že činy budou následovat. Činy českých úřadů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak si vykládáte tohle tvrzení britského velvyslance, který jakoby si byl jistý tím, že Česká republika možná bude postupovat tvrdě a dokonce podle týdeníku Respekt už Londýn o něco takového neformálně požádala?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak pokud je tahle informace pravdivá, že o to Londýn žádá, tak být vládou, tak o tom velmi vážně uvažuji. A ještě bych udělal, být vládou, rychlou konzultaci s ostatními partnery v rámci NATO. Ostatně pokud vím, to téma má být debatováno taky na setkání lídrů v Bruselu tento týden. A ideální by bylo, kdyby to byl, jak říkal pan velvyslanec, akt solidarity, kdyby ostatní země Evropské unie, případně NATO reagovaly tím, že alespoň symbolicky vyhostí určitou část ruských diplomatů. Já bych to vnímal, že ideální by zde bylo kolektivní rozhodnutí evropské rodiny, nikoli jaksi pouze naše. Ale šel bych do toho pravděpodobně, i kdyby to měl být pouze náš akt ve chvíli, kdy jsme takto vtaženi do celé hry.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To britské obvinění Ruska má podle vás nezpochybnitelné základy?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Paní redaktorko, asi chápete, že já nemám informace. Tak předpokládám, že když ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to možná i otázka důvěry, tak ...

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Jasně, tohle to budou, předpokládám, že jaksi tajné služby Velké Británie pracují natolik profesionálně, že i ruský ministr ... Pardon, když britský ministr zahraničí řekne, že mají informace o tom, že celý teroristický akt způsobili a vyvolali a provedli Rusové, tak asi ví, co říká. Jako já nejsem jaksi informován o tom, co dodala tajná služba Velké Británii, britským politikům, ale na mě to působí věrohodně, seriózně a já nemám hlavně důvod nevěřit našemu partnerovi. Opět říkám, Velká Británie je s náma v NATO, já stále s náma v Evropské unii, Velká Británie je náš partner. A pokud řekne, že žádá od nás solidaritu, naše vláda by se tím měla opravdu vážně zabývat a případně ten akt vyhoštění i učinit.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vladimir Putin ve svém povolebním projevu hovořil o tom, že chce konstruktivní vztahy se Západem. Mluvil také o tom, že nemá v plánu se soustředit na závody ve zbrojení. Věříte v klidnější vztahy s Ruskem poté, co se zrovna teď děje?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Byl bych velmi rád, kdyby tomu tak bylo. Ale to i český prezident říkal, že po volbách se bude chovat trošku jinak a tak dále. Tím to jenom odlehčuji. Ale proč ... Víte co, Rusko v poslední době opravdu se vůči Evropské unii nechová úplně přátelsky. A to lze deklarovat například tím, jak se vztahuje armáda k pobaltským zemím, které jsou členy Evropské unie, jaké manévry vojenské tam provádí Ruská federace a tak dále. To znamená, že víceméně vyvolává psychický nátlak na pobaltské země, které jsou součástí Evropské unie. Já budu doufat, já jsem optimista v politice, jinak bych politiku nemohl dělat, a budu doufat, že Vladimir Putin, jak tvrdí ve svém posledním volebním období, bude schopen jaksi dostát tomu, co říká, a bude chtít s Evropou mít pokud možno korektní vztahy. Nemusí být super přátelské, ale korektní partnerské vztahy. Já bych si je velmi přál. Uvidíme, jestli Vladimir Putin toho bude schopen. To se ukáže.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Další člen Evropské unie - Polsko - zahájilo s Evropskou komisí dialog o své justiční reformě. Alespoň to tvrdí polský premiér a říká to po jednání s německou kancléřkou Merkelovou. Polská reforma soudního systému podle Bruselu ohrožuje charakter právního státu. Co o tom soudíte vy jakožto bývalý ministr spravedlnosti?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Já musím říct, že některé ty věci v té reformě jsou opravdu sporné, ale na druhé straně by se klidně v některých aspektech zaslal Polska, jo, protože ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kterých tedy? Protože to je poměrně zásadní.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Tak jeden příklad. To, že, to, že třeba ... A tam mám třeba jiný názor než Bruselu. Pokud Brusel říká, že je špatně, když Polsko mění a reformuje takzvané soudcovské rady, to znamená, mění tam poměr soudců a nesoudců, tak já si myslím, že toto je věc, která opravdu nerozhoduje o tom, jestli justice v dané zemi je, nebo není nezávislá. To je o tom, jak je justice spravována. My v České republice žádné takové rady nemáme, soudcovské rady, v Německu také nejsou a Německo ani Česká republika není proto neprávní stát. To znamená, já tam vidím jeden problém v Polsku, to, když polské orgány vláda a parlament přijaly zákon, kterým najednou zkrátily funkční období soudců Nejvyššího soudu. To je podle mě nejvíce sporná věc. Ale pokud měním poměry třeba ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A k čemu podle vás přispěla? Protože i tady se dá předpokládat, že všechny tyto kroky bude polský premiér, polská vláda hájit.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
No jako já jenom chci říci, že z těch návrhů, které prošly, které jsou dneska kritizovány Bruselem, o 2/3 jsem přesvědčen, že v zásadě nedestruují a nepopírají právní stát. A upozorním na jednu věc. Proto já tady nechci jakoby uměle za každou cenu hájit Poláky, ale musím říci, že to není tak jednoznačné, jak to ten Brusel v této věci říká, proto...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč si myslíte, že to Brusel takto jednoznačně říká?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
No já jako mohu o tom pouze spekulovat, ale například rozumějte mi, pokud změníte ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
To zkuste.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Nevím, tak to může bejt tím, jaká tam je vláda, může to být tím, že zkrátka ... Víte co, i to hraje svoji roli, že Právo a spravedlnost jaksi není úplně proevropská strana. Uvedu vám jiný příklad. V Rumunsku vládnou socialisti. V Rumunsku prošla mnohem kontroverznější reforma trestní politiky. V zásadě se zastavilo vyšetřování korupce. Je to úplně pro mě opravdu velkej problém. A Rumunsko, vidíte, Rumunsko ...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A nemluví se o tom tolik.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Rumunsko se probíralo v Evropském parlamentu, ale mnohem decentněji ... Já jsem tam vystupoval tvrdě proti tomu teda, jo, proti jejich reformě. A výsledek je, že polská reforma, která podle mě je menší problém, je takto medializována, propírána a rumunská reforma trestního práva a zastavení boje proti korupci je v zásadě mnohem méně medializovaná a hlavně Brusel nepodniká kroky proti Rumunsku. Protože mohou si to odůvodňovat tím, že tam vládnou socialisté, kteří jsou součástí velké evropské rodiny, ale to už jsou spekulace. Já jenom jako člověk, který se justičním reformám věnuji celý život, říkám, že tady bohužel v této věci, bohužel říkám, Brusel neměří stejným metrem Rumunsku a Polsku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslední věc. Vy jste o tom už hovořil, jak vnímáte třeba výrok českého ministra spravedlnosti, který říká, že je také potřeba jistá reforma a je potřeba například přesoutěžit státní zastupitelství, jejich obsazení?

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Víte co, to je velmi nebezpečné. Já jsem sám připravil novelu, která leží v parlamentu, kdy chci zajistit, aby vláda Andreje Babiše, která ani nemá důvěru, neodvolala třeba nejvyššího státního zástupce. Protože si myslím, že Pavel Zeman to dělá velmi dobře. Vy můžete někoho přesoutěžit, ale je důležité, jak ten zákon konkrétně bude vypadat, jaké tam budou lhůty. Když se vláda rozhodne, že si teďko všechny přesoutěží a vymění vedoucí státní zástupce, pak je to problém. Když řekne v dalších třech čtyřech letech postupně budeme obměňovat vedoucí státní zástupce a půjde to i do dalšího volebního období, tak by i Ústavní soud řekl takovéto řešení je v pořádku. Takže počkejme, jestli pan ministr něco napíše, jak to konkrétně bude vypadat. Ďábel je zakopán v detailu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který přišel do dnešního Interview. A já vám za to děkuju.

Jiří POSPÍŠIL, předseda strany, europoslanec /TOP 09/
--------------------
Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za malou chvíli v 19 hodin začínají Události, tak se na ně podívejte. A hezký večer.


Korupční kauza D. Ratha

20.3.2018 - ČT 24 (08:30 Zprávy)

Petr OBROVSKÝ, moderátor
--------------------
U středočeského krajského soudu začnou závěrečné řeči v kauze údajné korupce kolem exhejtmana Davida Ratha. Prvonistanční senát uložil 11 obžalovaným před třemi lety nepodmíněné i podmíněné tresty. Konkrétně David Rath dostal 8,5 roku vězení za přijímání úplatků. Odvolací pražský vrchní soud později rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání.

David RATH, obžalovaný
--------------------
Za ty dva roky se stala toho řada. Namátkou rozhodnutí Vrchního soudu, Nejvyššího soudu, určitá i právní stanoviska, která k tomu zazněla od různých právních autorit. Výpovědi třeba paní Salačové u městského soudu v Praze, která, kde probíhalo nějaké její jiné řízení, prostě ohledně manipulací s veřejnými zakázkami.


Novela zákona o EET

20.3.2018 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tolik tedy aktuální jednání na zámku v Lánech, ale teď už zamíříme za slibovanou elektronickou evidencí tržeb, protože stále ještě není úplně jasné, jak bude v tom definitivním stadiu vypadat. Už jsme zmínili vládní návrh, ten zamířil do připomínkového řízení, ovšem o možných změnách v elektronické evidenci už dnes hlasovali poslanci. Byl to návrh senátorů, aby platby nemusely evidovat sociální ústava, nemocnice, lékaři v ambulancích, ale stalo se to, že poslanci jej nepustili ani do druhého čtení.

Jan VOLNÝ /ANO/
--------------------
Zanedlouho doputuje do sněmovny velký, velká novela zákona o EET, která bude obsahovat i nějaké ty výroky Ústavního soudu, proto si myslím, že bysme měli hlasovat o zamítnutí.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kromě hnutí ANO se proti vyslovili sociální demokraté a pak také komunisté.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Je to škoda, týkalo se to sociálních služeb a jestli nám chce někdo vážně tvrdit, že k daňovým únikům dochází v sociálních službách nebo u lékařů, tak já ten názor prostě nemám.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany /TOP 09/
--------------------
My se pokusíme připravit takový pozměňovací návrh, který by umožnil, abychom EET zrušili úplně.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to jsou představy opozice. My jsme ale slíbili, že dnes bude odpovídat na otázky diváků, nejen diváků samozřejmě, ministryně financí v demisi za hnutí ANO Alena Schillerová. Vítejte. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak nejprve k tomu hlasování, když se člověk podívá na sjetinu, vidí, jak hlasovalo hnutí ANO, tak předpokládám, že s tím souhlasíte, že ten senátní návrh o lékařích, nemocnicích, ambulancích a tak dále byl zamítnut.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě s tím souhlasím, už jenom z toho prostého důvodu, že my máme připravenu komplexní novelu, která reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, na naše zkušenosti a prostě není dobrá cesta, nějakých přílepků a jednotlivých pozměňovacích návrhů nesystémových, takže určitě jsem, byť jsem nehlasovala, protože nejsem poslankyně, tak jsem to samozřejmě podpořila.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, a co budete prosazovat? Ptá se divačka Tereza s tím, že naráží právě na ten senátní návrh, takže zůstaňme, prosím, u něj, u lékařů ambulancí, nemocnic a sociálních služeb. To tam bude zapracováno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak ono to téma je poměrně široké. My už dnes máme ..., celá řada těchto, těchto třeba sociálních služeb, o kterých byla dnes řeč, tak podniká jako veřejně prospěšný poplatník a ti nepodléhají EET ze zákona, pokud nevykonávají podnikatelskou činnost a i tam až s příjmy nad 300 tisíc, tak podle souladu se zákonem a s metodickou pomůckou, metodickým pokynem finanční správy. Takže to je jedna stránka věci. Pak my ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
A to praktičtí lékaři ale nejsou třeba.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To praktičtí lékaři nejsou. A samozřejmě pokud ten praktický lékař bude podnikat jako fyzická osoba, tak my už dnes počítáme pro všechny fyzické osoby za určitých podmínek a parametrů, o kterých určitě budeme hovořit za chvíli, počítáme s tím, že tam bude jakýsi nový offline režim, to znamená, nebudou muset evidovat elektronicky a já vedu velice podrobné debaty s různými svazy lékařskými, už u mě byli v podstatě asi všichni a jsme dohodnuti, že oni zpracují určitou analýzu, jestli je ta úprava, oni ji mají k dispozici, toto znění, které teď odešlo do meziresortu, jestli je pro ně dostačující a budeme se v rámci meziresortu bavit o případných úpravách, takže to je komplexnost.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, ale vaše představa je tedy ta, že nikoli zproštění pro lékaře povinnosti evidovat, ale jen offline režim, papírové účtenky, jednou za měsíc odeslání všech příjmů na finanční úřad a tak dále. Pro lékaře nikoli, paušální výjimka.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Paušální výjimka určitě ne. My nechceme rozšiřovat paušální výjimky, tou cestou určitě nejdeme. My chceme komplexně pojmout určitý typ offline režimu. A já předpokládám, že z velké míry se tam mohou lékaři, kteří splní ty podmínky, se k tomu mohou dostat.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ale já jenom připomenu, co jsme teď připomněli od pana Stanjury, předsedy poslanců občanských demokratů, to jsou skutečně lékaři, kteří tak strašně fixlovali se svými příjmy, se svými fakturami. Je skutečně potřeba, aby takováto profese, která podniká, nikoli třeba dle zákona, ale minimálně, řekněme, pocitově v trochu jiném režimu, podléhalo elektronické evidenci nebo evidenci jakéhokoli druhu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já vůbec nemám tendenci a nikdy to prostě nedělám, abych ukazovala na tu či jinou skupinu a vytvářela prostě nějaké pnutí, to není můj cíl. Já naopak chci ..., takže já na nikoho neukazuji, ani neříkám, že je většina podnikatelů prostě podvádí, naopak většina je poctivých, ale jestliže jsme přistoupili k EET jako k úpravě, která má být komplexní a má narovnat podnikatelské prostředí, tak samozřejmě v té první fázi se to takto zavedlo.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá. Tak já jenom dodám pár podrobnosti. Senátní novela, o které tu hovoříme a kterou dnes poslanci zamítli, tak počítala s některými výjimkami z té elektronické evidence tržeb, z té klasické konkrétně, ještě jednou připomenu, to byly sociální ústavy, nemocnice anebo ambulance. No, a jedním z důvodů zamítnutí bylo právě to, že se jedná o další novelu elektronické evidence, kterou mají poslanci řešit. Už před 2 týdny totiž prošel do prvního čtení návrh Starostů a nezávislých, ti chtějí z elektronické evidence vyjmout menší podnikatele, protože evidence by se podle nich měla týkat pouze plátců daně z přidané hodnoty, tedy podnikatelů s ročním obratem nad milion korun. No, a pak je tu ta třetí novela, tentokrát to je ta velká novela, můžeme jí říkat, z resortu financí, kterou připravuje právě Alena Schillerová a ta počítá například s už zmíněným offline režimem pro malé podnikatele. Dále by měla zavádět výjimky z elektronické evidence tržeb, které by se týkaly zrakově postižených, tržeb z předplacených telefonních karet nebo z obchodní letecké dopravy. To je to, co teď víme o tom návrhu. Budeme zjišťovat další podrobnosti, v mezičase ovšem k Aleně Schillerové přibyl další host. Je tu s námi místopředseda komunistů Jiří Dolejš. Dobrý večer přeju.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Dobrý večer vám i divákům.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ale ještě než se k vám, pane Dolejši, dostanu, tak, prosím, proč zrovna telefonní karty, letecká doprava a tak dále, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To byly naše zkušenosti ze zavedení vlastně těch prvních dvou vln, kdy jsme začali. Tyto problémy se v rámci resortního připomínkového řízení, se projednával zákon o evidenci tržeb, neobjevily. Přinesl je prostě život, napsal je život a najednou se objevily problémy, kdy se nám, já jsem vedla ta jednání jako náměstkyně, takže samozřejmě o všech vím naprosto podrobně. Řešili jsme, řešili jsme problém tak, jak se blížila třetí a čtvrtá vlna, tak se ozvaly najednou letecké společnosti a přišly s problémem, že by měly prodávat letenku třeba v Singapuru, česká letecká společnost a měla by podléhat EET, technicky neproveditelné. Telefonní karty znamená, že každá SMSka by musela být vydán účet, drahé, technicky ..., zbytečné, protože ta stopa tam je velká. Hazard, ten je dneska tak přeregulovaný díky tomu komplexnímu, vlastně komplexní úpravě, kterou přijalo ministerstvo financí, že to bylo zbytečné. No, a nevidomé jsme vlastně upravili vládním nařízením, takže předpokládám, že tam je nějaké legitimní očekávání těchto nevidomých podnikatelů, takže to do toho zákona dáváme, takže to byla zkušenost vlastně s diskusí po zavedení EET a tím, jak se blížila třetí vlna a připravovali se ti jednotliví podnikatelé, tak přišli s těmito problémy.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže tržby za hazardní hry ano, lékaři ne, protože nechcete ukazovat prstem ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, ne, protože ten hazard dneska má komplexní úpravu a je tam naprosto jasná stopa, není tam prostě možné, že by tam docházelo k nějakému krácení tržeb, proto u většiny těch her, neříkám, že u všech, prostě bude vynětí z EET.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, pane místopředsedo Dolejši, je to vysvětlení dostačující pro vás? Tyto úpravy v té první velké novele?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Já chápu, že ti, kteří přistoupili na myšlenku, že EET je třeba nějakým způsobem zkorigovat, tak že vycházejí především z praktických zkušeností. Pochopitelně, že i z rozhodnutí Ústavního soudu a z toho, že výjimky by měly být v zákoně a ne prováděny pouze nařízením vlády. Takže to je jakási minimalistická koncepce a pochopitelně jako tvaru bude ta revize systému EET, tak o tom rozhodne až Poslanecká sněmovna ve finále. Já pouze chápu to, že tím nositelem diskusí a konečných změn bude vládní návrh a nikoliv dílčí návrhy, které přicházely do sněmovny už v minulém období, kde spadly do koše na konci volebního období a přišly znovu. Teď je ten poslanecký návrh, nejsou to jenom Starostové, tam jsou spolupodepsáni Piráti a tak dále, to je celá pestrá škála lidí a že to není, že se tím nestal ani ten senátní návrh, byť mohou inspirovat nejenom ministerstvo, ale i ti, kteří budou přicházet s pozměňovacími návrhy během druhého čtení, až vládní návrhy do razí do sněmovny.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, bavíme-li se tedy o inspiraci, tak divák Petr ptá se, jaké změny bude obsahovat novela zákona o elektronické evidenci tržeb nad rámec toho, co už jsme řekli. Je to minimalistická varianta nebo maximalistická. Je možné ještě něco nechat na poslanecké kreativitě v tuto chvíli, něco, o čem už byste věděla třeba, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem určitě přesvědčena o tom, že dojde k diskusím v rámci jednání Poslanecké sněmovny a určitě zcela zásadním momentem bude ten parametr, který jsme zvolili vlastně pro to vynětí, já, jestli bych mohla, tak bych teď vysvětlila vůbec ..., samozřejmě, že reagujeme na rozhodnutí Ústavního soudu, vyjímáme platební karty, reflektujeme to, že už dneska DIČ, to daňové identifikační číslo nemusí být součástí účtenky, ale co je nejpodstatnější, ten Ústavní soud, který potvrdil legitimitu tohoto zákona, tak řekl velice zjednodušeně, prostě, udělejte si jasno v těch výjimkách a dejte je do zákona ať jsou tam jednou pro vždy, nepůjde to měnit a ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ten parametr to je 200 tisíc ročního příjmu z evidovaných tržeb.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne. Není.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak prosím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne. Bude to offline režim, bude muset ten podnikatel požádat finanční správu, která přezkoumá, že to splňuje a teď ten nastavený parametr je fyzická osoba, neplátce DPH a je tam 200 tisíc, ale nikoliv příjmu ročního, ale hotovostních plateb, a to je parametr, pro který mě přesvědčily podnikatelské svazy a komory, když jsme to debatovali, my jsme měli 3 varianty řešení, tato zvítězila a víceméně ten parametr, abych změnila, abych změnila parametrů z příjmů na hotovostní platby, protože je to logické, protože ten podnikatel má 900 tisíc příjem a bude mít 20 tisíc hotovostní platby a musel by mít EET, takže parametr se vztahuje k hotovostním platbám a tady si myslím, že bude prostor, jestli můžu ještě jednu větu, tady si myslím, že tady bude prostor pro nějakou debatu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nahoru nebo dolů zkrátka. Divák Antim ptá se, proč jste byli proti, aby se elektronická evidence tržeb vztahovala na plátce daně z přidané hodnoty? To je přeci parametr, který už v právním řádu máme, jasně dělí podnikatele na velké a malé a není potřeba tedy vymýšlet nějaké další číslo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Protože všechny tyto, všechny tyto pozměňovací návrhy, a to není, jednou jsou to plátci DPH, jednou je to 750 tisíc, to už je jedno, všechny mají jednoho společného jmenovatele. Že neznáme reálné příjmy. A teď bez ohledu ..., nerada bych někomu něco podsouvala. Prostě EET mělo zreálnit příjmy, mělo říct vlastně, jestli skutečně ten či onen už nemá být plátce DPH, protože ty příjmy třeba mají být takové. De facto, pokud by se to týkalo plátců daně, navíc byly tady obavy, že by mohlo dojít k nějakému účelovému drobení těch činností a podobně. Prostě není to systémový přístup. My si myslíme, že ten náš je systémovější a prodiskutovaný se svazy a komorami. To já považuji za velmi cenné.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, a myslí si to i komunisté? Pokud se nepletu, tak ještě předloni jste mluvili o půlmilionové hranici. To platí?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Ono to tak v podstatě, když si to přepočtete na situaci těch podnikatelských subjektů, ono to tak vychází. Takže ono je to spíš podle toho, jaké je skutečně v zákoně stanoveno kritérium, ten dopad se mírně liší, já chápu, že ministerstvo financí tak trochu propočítává, ale myslím si, že to není asi až tak kruciální záležitost, protože ty efekty, fiskální efekty zas nejsou tak dramatické. Takže je to jenom jiný princip, který pravděpodobně v praxi nebude činit takové problémy, a to možná i z hlediska toho, že když máte nastavenou tu hranici obratu, tak se může stát, že ti, kteří se blíží té hranici, tak mohou volit různé taktiky, jak se, jak se tomu vyhnout. Nemusí to být jenom dělení firem, ale i různé způsoby plateb, a to je přesně to, co bychom nechtěli.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, ale to, co navrhuje teď tedy ministerstvo financí, tedy ten zvláštní offline režim s nějakou, řekněme, i pohyblivou hranicí třeba, která se změní i ve sněmovně, tak to je optimální řešení? To už není likvidace střední třídy, jak jste mluvili o tom ve svém usnesení předloňském ještě nedávno?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Nepochybně je to zjednodušení systému, nepochybně to je méně, řekněme, obtěžování této části podnikatelské veřejnosti, ale já na rozdíl od paní ministryně si dovedu představit, možná mám větší fantazii, si dovedu představit, že debata o daňových paušálech může ve sněmovně vypuknout, koneckonců ta definitivní podoba tohoto zákona nebo daňového balíčku bude podléhat většinovému projednávání a ta škála těch názorů je tam opravdu pestrá, poměrně v zákrytu s ODS jsou kolegové ze Strany přímé demokracie, kteří v tomto ohledu jsou viditelně pravicovější, takže si myslím, že ta většina se bude muset nějakým způsobem najít, předpokládám určité diskuse na tato, na tato témata.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, a když jsme u té diskuse, s dovolením, offline režim, ten spočívá v tom, že si každý obchodník, každý podnikatel vyzvedne na finančním úřadu balíček účtenek, ty bude vydávat, potom je bude muset evidovat si sám pro sebe, jednou měsíčně je odnese, to je zjednodušení skutečně? Není přeci jednodušší koupit si vlastní dobrovolně elektronickou v uvozovkách pokladnu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To je samozřejmě na vůli každého toho podnikatele. My jsme ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, jestli jste s tím takto neoperovali, že přeci se dobrovolně raději přihlásí k elektronické evidenci.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
My jsme ..., ne, ne, ne, vůbec ne, vůbec ne, my jsme uvažovali úplně jinak, my jsme uvažovali úplně jinak. My jsme uvažovali tak, že jsme se zamysleli nad tím, co ten obchodník, který dnes ještě nemá EET, musí dělat. A využít a navázat na to. Tak on, když dneska přijdete k obchodníkovi, který nemá tu povinnost mít EET, tak na požádání vám musí vydat účtenku. Takže napříště ji vydá povinně. Nebude ji vydávat na požádání, ale prostě vydává vám ji vždycky, aby nemusel s tím mít žádné náklady, vyzvedne si ten štoček těch účtenek kdekoliv na území České republiky u finanční správy, nemusí samozřejmě ke svému správci daní. Další povinnost, kterou už dneska má, tak on podle příslušného ustanovení daňového řádu, ať nenudíme posluchače, musí průběžně si, pokud nemá elektronickou evidenci tržeb, tak musí průběžně evidovat svoje příjmy. To on už dneska musí dělat. Zákon říká průběžně. To znamená, teď vlastně bude v určitém intervalu, my tam máme nastavený měsíční, ale to je zase parametr k diskusi, bude takovouto evidenci odesílat v rámci daní, takže využili jsme toho, co už dneska dělá a prostě jenom jsme tomu dali striktnější pravidla.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, další pravidlo, které vy jste zmínila, nevidomí podnikatelé, pokud se nepletu, tak ta původní vyhláška hovoří o dočasné výjimce. Bude dočasná i v tom novém zákoně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, nebude. My jsme se rozhodli, ono se jedná o nějakých asi tisíc podnikatelů, fyzických osob, jsou to různí ladiči pijan a maséři, prostě nám se zdá, i z toho sociálního hlediska, byla dočasná, bylo tehdy domluveno na vládním výboru pro zdravotně postižené, my jsme velice spolupracovali s nimi, my jsme neřešili jenom výjimku, my jsme tehdy řešili vůbec přístupnost webu, webu v EET, ale šli jsme dál a vlastně umožnili jsme ve spolupráci s těmito občany, strašně nám pomohli, protože to samozřejmě musíte vnímat jejich zkušenosti, my jsme nastavili na finanční správě i obecný web daňový pro tyto osoby, takže to, ono to mělo svůj význam, to nešlo jenom o tu výjimku, že jsme prostě zavedli pro ně celou řadu možností a my jsme počítali s tím, že půjdeme to znova projednávat, tam byla nějaká ta dočasnost, která byla podmíněna tím webem, který se ale vytvořil už dneska a druhá podmínka byla, že budou dostupné pokladní zařízení pro tyto nevidomé osoby. To samozřejmě, na tom se taky pracuje, ale my jsme se rozhodli z těch sociálních hledisek, je to tisíc podnikatelů zhruba v zemi, že tu výjimku tam nastavíme trvale.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takto je to tedy nastaveno správně, pane místopředsedo Dolejši? Mám teď na mysli skupiny podnikatelů nebo KSČM bude chtít do diskuse přispět ještě nějakou skupinou?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Já si myslím, že se nějaké skupiny určitě, určitě objeví a určitě by se to nemělo tahat jak králíci z klobouku. Já si pamatuji, jak před Vánoci se to mělo vztahovat na prodavače kaprů a podobně. V tom cítím, bych řekl, trošičku politického konjunkturalismu. Mělo by to mít nějakou logiku. My sami nejsme nositelem nějaké vybrané kategorie, jako například farmáři na trzích a podobně, ale chceme, aby prostě ta část podnikatelů, která nebude obtěžovaná, aby měla, mělo to nějakou systémovou, systémovou logiku.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, proto já se ptám, jestli to necháte čistě na ministerstvu financí nebo jestli s něčím přijdete do diskuse?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
No, ministerstvo financí předloží svůj vládní návrh, který projde připomínkovým kolečkem a okamžikem, kdy to opustí půdu vlády, nevím, jestli to stihne vláda v demisi, asi to bude ještě vláda v demisi, no, tak to přijde do sněmovny a musí začít normální parlamentní diskuse, která by se nemusela uspěchat, protože koneckonců pokud se mají ty změny spustit od příštího roku, tak si myslím, že na klidné projednání této věci je dost času. Upřímně řečeno, kdyby se té věcné diskusi věnovalo v minulém období dost, nemuseli jsme dneska možná tolik, tolik korigovat, protože ty hlasy občas zaznívaly, ale upřednostněny byly ty krajní pozice, pro ANO to byla výkladní skříň a pro zejména ODS a TOPku to byla prostě něco jako úradek ďáblův, jo, a ta věcnost se vytratila.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, tak, ono to záleží i na vás na komunistech, jestli to bude ještě vláda v demisi nebo jestli už to bude vláda s důvěrou a právě proto se na to ptám, jestli už o tom přemýšlíte jako svým způsobem tichá vládní strana, protože i na tom dnešním hlasování to bylo vidět. ANO, sociální demokraté a komunisté zamítli ten návrh.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
My jsme se spíše shodli, že to má mít jaksi pochopitelnou logiku, že těch nositelů, nosičů změn by nemělo být příliš mnoho. Ta salámová metoda tvorby legislativy není dobrá, takže jeden nosič jsem, by měl vybrat, nosič vládního zákona má šanci, že projde všemi možnými připomínkovými řízeními, že bude mít určitou komplexitu a legislativní kvalitu, no, a ty poslanecké návrhy, pokud bude dost času, tak snad nebudou mít charakter legislativního kutilství, ale budou mít také určitou kvalitu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak uvidíme. Jiří Dolejš byl s námi. Mockrát díky, pane místopředsedo. Na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, člen rozpočtového výboru, PS /KSČM/
--------------------
Děkuji za pozvání, hezký večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hezký večer.


Postupné zavádění EET

20.3.2018 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Proč jsem hovořil specificky o první a druhé vlně. Pojďme si shrnout, koho se vlastně elektronická evidence aktuálně týká, které fáze teprve na své spuštění čekají, respektive, které byly kvůli verdiktu Ústavního soudu odloženy. Tak prosím, elektronická evidence nebo elektronickou evidenci spustila finanční správa k 1. prosinci roku 2016. V této první fázi se vztahovala na restaurace, kavárny, hotely, penziony, ale také třeba ubytovny nebo kempy a tábořiště. Druhá fáze, ta byla spuštěná loni v březnu. Ta už zahrnovala všechny prodejny od supermarketů až třeba po malé obchody na venkově a týkala se také stánkařů s jedinou výjimkou, s výjimkou zemědělců, kteří prodávají vlastní produkty. Pro takzvané farmářské trhy měla platit až třetí fáze, elektronická evidence tržeb, s jejím zahájením počítal resort financí původně od letošního března, vztahovat se měla kromě zmíněných zemědělců také na dopravce, lékaře, právníky, účetní nebo autoservisy a pořadatele sportovních a kulturních akcí. Tato fáze byla odložena stejně, jako ta čtvrtá, která měla od 1. června platit pro řemeslníky. Tak jak pravděpodobné je to, že by se snad i ta aktuální novela, která by měla opět třetí a čtvrtou vlnu, teď už asi dohromady, nastartovat, ocitne znovu? Před posuzováním ústavních soudců? Budeme se na to ptát za malou chvíli. Paní ministryně, mimochodem, řekl jsem to správně, třetí a čtvrtá vlna už bude dohromady podle vašich plánů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, my plánujeme, že třetí a čtvrtou vlnu dáme už dohromady k jednomu termínu, k účinnosti té novely.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
K jednomu termínu, k jakému třeba?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To já samozřejmě nejsem schopna předpokládat, ale běžně podle statistik, které jsem si zjistila ještě jako náměstkyně, legislativní proces u nás trvá v průměru rok. Takže včetně tedy všeho meziresortu, takže kdyby to, slyšela jsem pana poslance Dolejše, který predikoval, že by to mohlo být k 1. lednu 2019, to bych teda považovala za velký úspěch. Já jsem spíš se vyjadřovala už několikrát k tomu, že vidím optimálnější spíš v té první polovině toho roku 19, že mohla vstoupit novela v účinnost.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
V účinnost, ano, tedy s žádným velkým obdobím přípravy podnikatelů, kteří už by měli být připraveni z toho původně plánovaného spuštění?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nepočítáme. Tam počítáme s nějakou zhruba měsíční lhůtou, protože samozřejmě s tím se počítalo, počítáme určitě s tím, že zas uděláme masivní kampaň v tom směru, že uspořádáme veletrhy, konference, různé přednášky, to jsme samozřejmě plánovali i teď, kdy by došlo k odložení třetí a čtvrté vlny. To určitě všechno uděláme, naplánujeme, ale s nějakou legisvakanční lhůtou nepočítáme, nevidíme pro to žádný důvod.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, tak to je ale přeci jen ještě poměrně daleko všechna, všechny tyto plány. Pojďme se podívat, nakolik vlastně ty současné projekty ministerstva financí mohou být životaschopné, tentokrát nikoli z politického nebo ekonomického, ale z právního hlediska. Protože je s námi ve spojení v brněnském studiu Michal Radvan z katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý večer, pane docente.

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Hezký večer z Brna.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já jenom s dovolením připomenu verdikt Ústavního soudu, který tvrdí, že by podobná ustanovení elektronické evidence, jako bylo spuštění třetí a čtvrté vlny a zejména výjimek z ní, mělo být přijímáno po všestranném zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů, tolik citace. Už to tak je dle vás?

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Myslím si, že ministerstvo udělalo obrovský kus práce a bavíme se teď o návrhu, který je teď ve vnějším připomínkovém řízení. Měl jsem možnost ho vidět, protože právnická fakulta brněnské Masarykovy univerzity je mezi připomínkovými místy a myslím si, že ten návrh je připraven velmi dobře a věřím tomu, že pokud tam ještě nějaké věci k diskusi jsou, tak budou vydiskutovány právě ve vnějším připomínkovém řízení, následně v komisích a v samotné Legislativní radě vlády a pak uvidíme, jak to dopadne ve sněmovně.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, dobrá, ale přeci jen ta definice všestranné zvážení všech možných dopadů, tak není to přece jen tak trochu vágní? Necháno na velké blahovůli toho, kdo koná, že řeknete, ano, tak teď už jsme to všestranně zvážili a teď už ne.

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
A to platí pro všechny zákony, které jsou přijímány v České republice a kdekoliv jinde na světě. Nikdy nemůžete předjímat úplně všechny okolnosti, které mohou, mohou nastat, ale myslím si, že ministerstvo, tak jak o tom i paní ministryně již hovořila, má již nějaké zkušenosti se zaváděním EET a vlastně ty zkušenosti, pokud jsem dobře četl, tak jsou promítnuty i v tom vládním návrhu zákona.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, dobrá, ale mně zajímá a omlouvám se, že to pořád opakuji, ale to všestranné zvážení, co se vlastně stalo, co před tím nebylo a Ústavní soud to mohl považovat za nedostatečné zvážení dle vás?

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Ústavní soud tam vnímal jako problematický například vynětí prodejců kaprů a v tomto například viděl to, že to nebylo úplně dobře připraveno. Všímal si toho, že existují problémy na malých vesnicích, kde snad zanikají místní hospody a místní lidé nemají kam chodit na pivo, nicméně tohle to jsou věci, které těžko můžete předjímat, když připravujete zákon, protože pochopitelně zákon se musí týkat všech, na které, na které dopadá a ty výjimky, budiž, nemůžou být podle Ústavního soudu v podzákonných předpisech, souhlasím, ale ty výjimky, které, které nyní ministerstvo připravilo, již jsou součástí zákona.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak dobrá, ale je to skutečně, řekněme, konstruktivní přístup? Když zákon uvaluje povinnost na někoho a potom podzákonný, podzákonná norma tu povinnost z něho snímá? Není to vlastně dobře, není to rychlejší řešení, než všechny výjimky, nechávat prohlasovávat v klasickém legislativním kolečku, kde vlastně k tomu odhlasování ani nemusí dojít, byť by z objektivního hlediska ta výjimka byla, řekněme, správná? Možná to je velmi vážný termín, ale proč ne, koneckonců, to jsou ti nevidomí podnikatelé kupříkladu.

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Já souhlasím s vámi, ale Ústavní soud s námi nesouhlasí.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, ale ptám se i na váš třeba disentní názor.

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Nemám. Já, já skutečně souhlasím s vámi, ty, je to rychlejší pochopitelně upravit podzákonným předpisem a trvá to řádově měsíce maximálně. Slyšeli jsme paní ministryni Schillerovou a moje zkušenost je úplně stejná, zákon připravit trvá rok a pakliže objevíme nějakou další skupinu, na kterou se zapomene a já to nevylučuji, že se zapomene na nějakou další skupinu, bylo by to pochopitelně jednodušší, vyjmout je z EET pomocí podzákonného předpisu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, takže to není obstrukce, to, co dělá Ústavní soud?

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Ne, ne, ne, to nemůžu, nemůžu v žádném případě tvrdit, že Ústavní soud obstruuje, to ne.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá. Jenom ještě poslední věc, pane docente. Vy jste, pokud se nepletu, v prosinci komentoval ten samotný verdikt Ústavního soudu z toho, s tím, že Ústavní soud dle vašeho chce dát sněmovně čas, aby rozmyslela další budoucnost elektronické evidence tržeb. No, a my teď vlastně jsme svědky toho, že ten čas nebude třeba ty 3 měsíce, které nás dělí mezi verdiktem a dneškem, ale že to bude třeba rok a 3 měsíce, tak není to přeci jenom už svým způsobem opět nějaká časová obstrukce, něco, co mělo být přijato, aby celý ten balík byl systémový a není?

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Ne, já si myslím, že toho času je dost. To ministerstvo sbíralo přece jen zkušenosti už v průběhu té první a druhé vlny, čili ještě do té doby, než rozhodl Ústavní soud. Teď slyšíme a vidíme hlavně v praxi, jak ministerstvo financí postupuje, jak skutečně se baví se všemi dotčenými svazy a skupinami podnikatelů, což popravdě jsem snad ani nezažil. Těch připomínkových míst je mnohem více než předpokládají legislativní pravidla vlády. Skutečně je tendence bavit se se všemi a vychytat úplně všechny mouchy, který, které by ten návrh zákona mohl mít a velmi se mi líbí práce ministerstva na tomto předpise.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pochvala zazněla od Michala Radvana z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pane docente Radvane, mockrát díky, že jste byl s námi. Na shledanou.

Michal RADVAN, katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta Masarykova univerzita
--------------------
Taky děkuji. Pěkný večer.


ÚSTAVY A NEMOCNICE VÝJIMKU Z EET NEDOSTANOU

21.3.2018 - Haló noviny (Z domova)

Senátní novela, aby se elektronická evidence tržeb (EET) nevztahovala na sociální ústavy, nemocnice a část ambulancí, končí v koši. Sněmovna ji včera na návrh ANO zamítla. Chce počkat na obsáhlejší vládní úpravu.
Ta je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v připomínkovém řízení a výjimky má řešit komplexněji.
Překvapivě odmítnutí podpořil také poslanec ČSSD Roman Onderka, neboť novelu iniciovali senátoři sociální demokracie. Onderka to zdůvodnil tím, že Sněmovna by neměla řešit dílčí úpravy EET. Ministerstvo financí by ale podle Onderky mělo senátní verzi zapracovat do své novely. V opačném případě ji poslanci budou prosazovat jako pozměňovací návrh. Senátor ČSSD Vladimír Plaček s tím jako předkladatel souhlasil. Uvedl také, že Senát by na změnách trval při projednávání vládní novely. »Snad je těch pojistek dosti,« dodal.
Plaček zdůvodnil potřebnost novely tím, že současný zákon vyjímá z povinnosti evidovat hotovostní tržby jen příspěvkové organizace v sociální oblasti a zdravotnictví, zatímco pro ostatní měla platit od letošního března. Ústavní soud ale tento jarní start další vlny zavádění EET před Vánocemi zrušil a doporučil změny. Objem hotovostních plateb v zařízeních je podle Plačka nízký, v řádech tisíců až desetitisíců korun ročně. Většina plateb je hrazena pojišťovnou.

(ku, jad)

NOVÁ INSOLVENČNÍ VYHLÁŠKA MŮŽE BÝT PROTIÚSTAVNÍ

21.3.2018 - Hospodářské noviny (Právo)

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE ČEKAJÍ NOVÁ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ. TA ALE MOHOU ZNAMENAT NEÚNOSNOU FINANČNÍ ZÁTĚŽ.

Ministerstvo spravedlnosti utahuje opasky insolvenčním správcům. Resort pod vedením Roberta Pelikána (ANO) připravil vyhlášku, která podrobně rozepisuje, jak mají být jejich kanceláře personálně a materiálně vybaveny i to, podle jakých standardů mají svou práci vykonávat. Cílem předpisu je podle ministerstva zajištění řádného výkonu funkce insolvenčních správců. Tvrdí, že jde pouze o nezávazné standardy, které slouží jako transparentní podmínky. Jenže zejména malí správci varují, že jsou pro ně nové nároky likvidační, a hovoří dokonce o protiústavnosti ministerského předpisu.

Konec sdílení zaměstnanců

Největší spory vyvolává ustanovení vyhlášky, podle kterého může správce využívat pouze zaměstnance, kteří jsou důvěryhodní a způsobilí a zároveň nejsou zaměstnanci jiného insolvenčního správce. Právě poslední podmínka se nelíbí malým správcům, kteří se sdružují ve společných kancelářích, aby ušetřili náklady na vybavení či lidskou sílu. „Návrh vyhlášky fakticky insolvenčním správcům znemožňuje sdílet zaměstnance, kteří po organizačně-administrativní stránce zajišťují fungování provozoven, což pro malé individuální správce může znamenat neúnosné náklady vedoucí až k možnému zrušení provozovny,“ myslí si advokát Jakub Kadlec z Vilímková Dudák & Partners.
Podle Tomáše Valáška, výkonného ředitele společnosti Insolvence 2008, která provozuje sdílené provozovny správců, je takový požadavek nejenom diskriminační, ale i protiústavní. Vyhláška podle něj omezením sdílení zaměstnanců přináší nové povinnosti správců. Ty je ale možné stanovit pouze v zákoně.
Podobný výklad resort vyvrací. „Vyhláška nepřináší žádné nové povinnosti. Režim, který se některým správcům nelíbí, upravuje zákon a vyhláška ho pouze provádí,“ tvrdí Martin Richter, ředitel insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti. Odkazuje přitom na „zmocňovací ustanovení“, které obsahuje loňská novela insolvenčního zákona. V něm ale „jen“ stojí, že resort svou vyhláškou upřesní obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce. „Již na první pohled se jedná o velmi volnou formulaci, na základě které jistě nelze ukládat insolvenčním správcům povinnosti způsobem, jakým je to aktuálně navrženo,“ říká Kadlec.
Podobně v meziresortním připomínkovém řízení argumentovalo také ministerstvo práce a sociálních věcí. „Požadavky obsaženými v zákonném zmocnění má být odbornost zaměstnanců či jejich počet, nikoli skutečnost, zda je fyzická osoba zaměstnána i u jiného insolvenčního správce,“ stojí v připomínce.
Ministerstvo, vedené Pelikánovou kolegyní za ANO Jaroslavou Němcovou, dokonce připomíná dva roky starý nález Ústavního soudu, podle kterého výkon činnosti mohou za insolvenčního správce vykonávat jak jeho zaměstnanci, tak i jiné pověřené, zmocněné osoby. „Ustanovením, které vyžaduje výlučnost pracovněprávního vztahu k insolvenčnímu správci, dochází k omezení možnosti insolvenčního správce řádně zajistit výkon své funkce,“ naznačuje připomínka možnou protiústavnost.

Problém i se svědomitostí či počtem zaměstnanců

I podle ministerstva vnitra obsahuje vyhláška ustanovení, která nelze pod žádné ze zahrnutých zákonných zmocnění podřadit, a „vyhláška se dle ministerstva pohybuje mimo nezbytné mantinely podzákonné normotvorby“. Vnitru vadí hlavně samotné pojetí standardů výkonů funkce insolvenčního správce. Předpis totiž přináší výčet předpokladů coby důkaz „svědomitého postupu správce s odbornou péčí“, a to na základě principu „comply or explain“. Správci se s nimi tedy buď sladí, anebo budou muset doložit svůj řádný výkon i jinými postupy.
„Nelze ale dopředu jednoznačně stanovit míru, která ještě bude z pohledu ministerstva akceptovatelná a která již nikoliv. Současně bude velmi obtížné utvářet do budoucna jakýsi obecně uznávaný standard,“ říká Jakub Kadlec. „Na straně insolvenčních správců může vznikat významná právní nejistota, jak budou dohledové orgány postupovat,“ obává se i Tomáš Valášek.
Výhrady k vyhlášce pak mají kromě vnitra a sociálních věcí třeba i ministerstvo školství či Unie spolků insolvenčních správců a Asociace insolvenčních správců. Kritizují například nejednoznačné rozdělení zaměstnanců na běžné a odborně způsobilé anebo požadavky na konkrétní počet pracovníků.

Režim, který se některým správcům nelíbí, upravuje zákon a vyhláška ho pouze provádí. Martin Richter ředitel insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti

Foto popis| Pelikánovy insolvence Resort spravedlnosti pod vedením Roberta Pelikána vloni připravil novelu insolvenčního zákona, která měla za cíl omezit fungování fiktivních provozoven a zajistit u správců osobní výkon jejich funkce. Foto autor| Foto: HN – Lukáš Bíba

O autorovi| Jaroslav Kramer, jaroslav.kramer@economia.cz

Jaroslav Kramer

SPOLEČNÉ GARÁŽE A PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ?

21.3.2018 - Hospodářské noviny (Příloha - Reality MIX - Právo)

V dnešní době je standardní, že nabídka bytů nejen v nových developerských projektech zahrnuje i garážová stání uvnitř bytových domů. A jsou to právě parkovací stání, která mohou opět komplikovat převody bytů. Vlastníci sousedních bytů (a nejen ti) totiž mohou mít za určitých podmínek k parkovacímu stání předkupní právo.

To, jestli budou mít sousedé skutečně předkupní právo či nikoli, bude záležet vždy na tom, jak bude společná garáž v bytovém domě vymezena. Ta totiž může mít z právního pohledu dvojí povahu: garáž může být vymezena jako součást společných prostor bytového domu, nebo jako samostatná jednotka.

GARÁŽ JAKO SOUČÁST SPOLEČNÝCH PROSTOR

Pokud je garáž součástí společných prostor bytového domu, je její užívání spojeno pouze s vlastnictvím bytu. Jednotliví vlastníci bytů mají na společných částech budovy (tj. i na garáži) podíl (ten zpravidla odpovídá poměru velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě), se kterým je spojeno právo výlučného užívání konkrétního parkovacího stání. Vlastník bytu nemůže s výlučným právem užívání parkovacího stání nijak disponovat (např. jej převést, pronajmout apod.). V případě, že se vlastník rozhodne byt prodat, převádí pouze byt a s jeho převodem je automaticky spojen i přechod příslušného podílu na společných částech budovy.

GARÁŽ JAKO SAMOSTATNÁ JEDNOTKA

V případě, že je společná garáž vymezena jako samostatná jednotka (a tento způsob vymezení garáže je častější), jsou vlastníci bytů zpravidla rovněž vlastníky příslušných spoluvlastnických podílů na garáži (s těmito spoluvlastnickými podíly je pak spojeno právo užívání konkrétního parkovacího stání). Spoluvlastnické podíly na garáži jsou volně převoditelné, tj. mohou být převedeny samostatně, i když nedochází k převodu bytu.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNÍKŮ

A právě ve druhém zmíněném případě se uplatní zákonné předkupní právo spoluvlastníků k ostatním spoluvlastnickým podílům na garáži, které se do našeho právního řádu vrátilo po čtyřleté odmlce s účinností od 1. 1. 2018. Spoluvlastníci nemovité věci nyní mají při převodu spoluvlastnického podílu jiného spoluvlastníka předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Předkupní právo se přitom použije i v případě bezúplatných převodů.
V této souvislosti je nutné zmínit, že předkupní právo má dle občanského zákoníku od 1. 1. 2014 poněkud odlišnou podobu. Oproti dřívější úpravě, kdy měl prodávající nabídnout podíl spoluvlastníkovi ke koupi ještě před uzavřením kupní smlouvy s potenciálním kupujícím, podle stávající úpravy dospívá povinnost prodávajícího nabídnout příslušný podíl spoluvlastníkovi ke koupi až uzavřením smlouvy s kupujícím. V případě, že prodávající poruší předkupní právo ostatních spoluvlastníků, může se spoluvlastník domáhat na kupujícím (jako nabyvateli), aby mu spoluvlastnický podíl převedl za úplatu, za kterou jej získal.

JAK VŠE ŘEŠIT?

Již v minulosti developeři zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na garáži při prodeji bytů řešili smluvně. Každý kupující v kupní smlouvě souhlasil s prodejem spoluvlastnických podílů na garáži, prohlásil, že nevyužívá zákonné předkupní právo a současně se zavázal ani do budoucna nevyužít svého zákonného předkupního práva. Dosavadní judikatura totiž uznávala, že pokud spoluvlastník prohlásí, že byl seznámen s úmyslem nabyvatele koupit spoluvlastnický podíl od druhého spoluvlastníka, a že s prodejem souhlasí a nebude ve vztahu k tomuto převodu uplatňovat předkupní právo, nelze následné uplatnění předkupního práva považovat za relevantní. Tyto závěry lze vztáhnout patrně ale pouze na daný konkrétní převod a nikoli na další budoucí převody spoluvlastnického podílu.
Nově občanský zákoník počítá s možností vzdání se předkupního práva i s účinky pro právní nástupce spoluvlastníka. Takové vzdání se předkupního práva se pak zapisuje do katastru nemovitostí (v případě, že nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí, což u garáže vymezené jako jednotky bude vždy) a je účinné i pro právní nástupce spoluvlastníka.

O autorovi| Tereza Fröhlichová, advokátka, bnt attorneys-at-law

Tereza Fröhlichová

Vláda chystá snížení DPH na pivo i vodu

21.3.2018 - Hospodářské noviny (Události)

Ministerstvo financí navrhuje největší změnu daně z přidané hodnoty za několik posledních let. Na 10 procent má klesnout DPH z prodeje točeného piva, stejně jako z kadeřnických a kosmetických služeb. K návrhu ministerstva vedeného Alenou Schillerovou (ANO) se nyní mohou vyjádřit ostatní resorty.
Zlevnit by proto mohli nejen kadeřníci a majitelé restaurací, ale i opraváři jízdních kol, obuvi nebo oděvů. Cílem je podle ministerstva také snížení ceny vodného a stočného pro konečné spotřebitele. Navržené změny má současná vláda v programovém prohlášení, ministerstvo je předložilo jako součást novely zákona o elektronické evidenci tržeb.
„Stejně jako při startu první vlny EET chceme podpořit podnikatele prostřednictvím snížení jejich daňové zátěže,“ říká ministryně Schillerová. „Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ tvrdí.
O nižší dani z točeného piva mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) už před podzimními parlamentními volbami. Podle současného návrhu by se však týkala i nealkoholických nápojů a stravovacích služeb obecně.
Celkový dopad snížení DPH na veřejné rozpočty by podle Schillerové měl představovat 3,4 miliardy korun ročně. Účinnost změn se váže na spuštění poslední fáze EET, které mělo letos zasáhnout zhruba 300 tisíc podnikatelů, především živnostníků, ale také advokátů či lékařů. Spuštění poslední fáze EET však zatím odložilo nedávné rozhodnutí Ústavního soudu.

ČTK, red

Zadeh u soudu neuspěl s další stížností proti vazbě

21.3.2018 - Hospodářské noviny (Události)

ČESKO

Podnikatel Shahram Abdullah Zadeh u Krajského soudu v Brně neuspěl s další stížností proti vazbě v kauze ovlivňování svědků. Zadeh podal stížnost proti usnesení Městského soudu v Brně o jeho ponechání ve vazbě. Krajský soud ale stížnost zamítl, takže Zadeh zůstává ve vazbě. Předchozími stížnostmi Zadeha na vazbu se zabýval i Ústavní soud, který je rovněž odmítl.


Ústavní soudci možná budou muset pykat za přestupky

21.3.2018 - Lidové noviny (Domov)

SNĚMOVNA

PRAHA Ústavní soudci možná přijdou po vzoru poslanců a senátorů o úplnou přestupkovou imunitu. Sněmovna podpořila ve včerejším úvodním kole senátní novelu, která zrušení přestupkové imunity předpokládá. Předlohu nyní posoudí ústavněprávní výbor. Cílem novely je to, aby ústavní soudci odpovídali za své přestupky stejně jako kterýkoli jiný občan. Zároveň ale má umožnit, aby ústavní soudci obdobně jako zákonodárci mohli požádat o projednání přestupku v kárném řízení. I v takovém případě bude moci kárný senát uložit postih předpokládaný přestupkovým zákonem.

čtk

Žalobce: Rath by měl dostat až devět let

21.3.2018 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Bývalý středočeský hejtman David Rath by měl jít za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. V závěrečné řeči to včera soudu navrhl státní zástupce Petr Jirát. Podle něho by také bývalému vrcholnému politikovi měl propadnout veškerý majetek. Stejný trest Jirát navrhl i Kateřině Kottové a jejímu manželovi Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek. Vpřípadu figuruje dalších osm obžalovaných z řad manažerů stavebních a zdravotnických firem, které zakázky získávaly.
Rath, jemuž hrozí až 12 let vězení, vinu dlouhodobě odmítá. Závěrečné řeči budou pokračovat i v příštích dnech. Krajský soud v Praze v roce 2015 uložil Rathovi 8,5 roku vězení a přísné tresty vyměřil i většině dalších obžalovaných.
Původní verdikt v roce 2016 zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz. Případ se tak dostal zpátky k soudu, který původně vynesl odsuzující rozsudek. Jirát uvedl, že by v obžalobě nic neměnil.

čtk

Citibank podala další ústavní stížnost kvůli OKD

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Kraj Moravskoslezský)

Proti nepřiznání hlasovacích práv, schválení reorganizačního plánu a zamítnutí odvolání proti témuž podala londýnská Citibank již druhou stížnost k Ústavnímu soudu.

OSTRAVA Napoprvé to nevyšlo, londýnská společnost Citibank se obrací na Ústavní soud podruhé.
Tentokrát, stejně jako předtím, kvůli nepřiznání hlasovacích práv na schůzi věřitelů, kvůli němuž nemohla firma hlasovat o budoucnosti OKD, schválit či hlasovat proti přijetí reorganizačního plánu.
„Dne 24. 8. 2017 se uskutečnila schůze věřitelů, jejímž předmětem bylo projednání reorganizačního plánu Dlužníka a hlasování o jeho přijetí. Věřitel Citibank požádal s ohledem na popření svých přihlášených pohledávek o přiznání hlasovacího práva na uvedené schůzi věřitelů. Insolvenční soud však rozhodl o tom, že se právo hlasovat na schůzi věřitelů nepřiznává. Hlasování o reorganizačním plánu Dlužníka tak proběhlo bez účasti Věřitele, jehož pohledávky představují více než 50 procent všech přihlášených pohledávek,“ napsali právníci Citibank v oznámení o podání ústavní stížnosti.
Oproti první stížnosti nově žádají právníci Citibank zrušení rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který zamítl žádost Citibank o vydání předběžného opatření – odložení účinnosti reorganizačního plánu OKD.
Kdy Ústavní soud o stížnosti rozhodne, není zatím jasné.
„Nejsou žádné zákonné lhůty, do nichž by měl soud rozhodnout,“ vysvětluje mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. „V průměru trvá rozhodování Ústavního soudu okolo šesti měsíců, někdy to jsou dva měsíce, někdy i dva roky. Záleží na složitosti případu. Jednotlivé úkony samozřejmě probíhají od okamžiku podání stížnosti. Kdy soud rozhodne, to se ale předvídat nedá, každý případ je jiný.“
Stížnost k Ústavnímu soudu je vyústěním sporů společnosti Citibank s insolvenčním správcem a společností OKD.
Jak insolvenční správce, tak OKD odmítli přijmout pohledávku Citibank přesahující deset miliard korun do insolvenčního řízení.
Pokud by pohledávku přijali, byla by Citibank největším věřitelem těžební firmy a svými hlasy (každý věřitel má v insolvenčním řízení tolik hlasů, jak vysoká je jeho přijatá pohledávka – pozn. red.) by londýnská banka mohla výrazně ovlivnit další směřování OKD.
Hlavně vzhledem k tomu, že firma dala najevo svůj nesouhlas se schváleným reorganizačním plánem. Kvůli nepřijetí pohledávky ze strany insolvenčního správce a OKD ale hlasovat nemohla.
A Krajský soud v Ostravě i Vrchní soud v Olomouci následně krok insolvenčního správce i OKD potvrdily. Firma OKD ručila Citibank za dluhopisy vydané ve prospěch své mateřské společnosti NWR v hodnotě převyšující deset miliard korun. Tuto pohledávku Citibank přihlásila do insolvenčního řízení. Insolvenční správce ji však nepřijal s odkazem na fakt, že v době, kdy se OKD za půjčku zaručila, byla již technicky v insolvenci a podobný krok firma provést neměla.
Krajský soud bude o sporu mezi insolvenčním správcem, OKD a Citibank rozhodovat letos v červnu. Dá se předpokládat, že se případný poražený odvolá.

***

„Nejsou žádné zákonné lhůty, do nichž by měl soud rozhodnout.“ Miroslava Sedláčková mluvčí Ústavního soudu

Foto popis|

O autorovi| Darek Štalmach, redaktor MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj

Darek Štalmach

Exekutoři sledují i dluhy školáků a studentů

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Kraj Karlovarský)

Nezaplacený odpad, nevrácené knížky, jízda na černo, ale i nesplacený mobilní telefon. Kvůli těmto příčinám se i nezletilí mohou stát cílem exekutorů.

CHODOV V Karlovarském kraji je evidováno 413 exekucí na děti a mladistvé, z toho nejvíc jich je v Chodově na Sokolovsku. Téměř polovina z tohoto počtu. Na děti sice nemůže být uvalena přímo exekuce, jedná se pouze o evidenci, ale to se po dosažení plnoletosti mění.
Dlužník tak vejde do dospělého života s dluhem, který začne splácet, až bude vydělávat. Během té doby mu navíc naskakují úroky z prodlení.
„V Chodově to mohou být především dluhy na odpadech a možná v knihovně,“ uvedla koordinátorka sociálních služeb z Člověka v tísni Markéta Kavalíková, jaké poplatky děti dostávají nejčastěji do problémů. „Město má vyhlášku, ve které evidují poplatky za odvoz odpadů podle bydliště. Chtějí ho po každé osobě, tedy i po dítěti. Podle nás, Člověka v tísni, je ale neetické chtít po dětech, které nevydělávají, poplatky za odpad,“ vysvětlila Kavalíková. Chodov přiznává, že následky za dluhy za odpad mohou na děti skutečně dopadnout. „Skončili jsme s domluvou a přešli k vymáhání u všech. Je to v odpovědnosti rodičů. V tomto ohledu vidím selhání zákonného zástupce,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Exekuce se ale musí posuzovat případ od případu. „V případě odpadů platí to, co řekl Ústavní soud. Tam má odpovědnost rodič,“ vysvětlil exekutor Jiří Prošek.
Jenže v případě dluhu za nezaplacené půjčovné v knihovně se podle něj už nelze bavit o tom, že je za dítě nebo mladistvého odpovědný zákonný zástupce.
„Dluhy za knihovnu jsou druhý případ. Tady se musí posoudit, jak bylo dítě staré. Pokud si knihu půjčí patnáctiletý, odpovídá za to, že ji vrátí. V tomto případě se posuzují mentální schopnosti jedince a jeho schopnosti plnit si své povinnosti,“ objasnil Prošek. U mladistvých se vždy řeší povaha dluhu. „Podle zákoníku práce může mladistvý začít pracovat už od patnácti let,“ připomněl Prošek. V tomto věku mladistvému exekutor nemůže z logiky věci zabavit majetek, ale v případě, že už si vydělává, může být na jeho výdělek uvalena exekuce. Rozhodně se nemůže stát, že by se do osmnácti let pohledávka promlčela.
„Mladistvým není co vzít, to exekutor chápe, ale nabíhají jim úroky z prodlení,“ řekl.
Přehled exekucí po celé republice se dá sledovat na webovém portálu mapaexekuci.cz.
V případě potíží mohou lidé využít pomoc odborníků, a to například i ve zmíněném Chodově, kde mají dluhovou poradnu.

***

„Podle zákoníku práce může mladistvý začít pracovat už od patnácti let.“

Jiří Prošek, exekutor

Foto popis|

O autorovi| Barbora Šmudlová, redaktorka MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj

Barbora Šmudlová

Hájila tyranku, radí vládě

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Poradkyně premiéra pro školství zaměstnává učitelku pravomocně odsouzenou za týrání dětí

Paní ředitelka je úžasná, má obrovskou energii a vymyslela tuto akci,“ pochvaloval si Andrej Babiš s velkou žlutou stužkou na klopě. Psal se rok 2015 a on stál v základní škole v Sadské. Mluvil o ředitelce Blance Žánové, která ho pozvala na stužkování prvňáčků, během nějž se Babiš stal čestným žákem. O rok později se zase Žánová stala středočeskou krajskou zastupitelkou za ANO. A její hvězda stoupá dále. Premiér v demisi nyní oznámil, že ředitelka školy z třítisícového města na Nymbursku mu bude dělat poradkyni pro školství na Úřadu vlády. „Paní ředitelka patří mezi zkušené pedagogy s reálnou praxí, jejichž názor na vývoj školství je pro pana premiéra důležitý,“ řekla k tomu mluvčí vlády Barbora Peterová. MF DNES ovšem o Žánové psala v jiném kontextu. Na škole totiž zaměstnala učitelku Janu K., která má třemi instancemi soudů pravomocně potvrzeno, že na jiné škole týrala děti ze své třídy.
Argument? „Byla tu zaměstnaná už před odsouzením. Soud se vlekl, osvobodili ji, odsoudili, pět let tu pracovala bez jediného problému,“ tvrdí Žánová. Navíc je podle ní učitelů nedostatek.
Žánová Janu K. nakonec na několik měsíců propustila. Stalo se to až poté, co MF DNES upozornila, že odsouzená učitelka nemá čistý trestní rejstřík. Podle zákona přitom člověk, který má v trestním rejstříku záznam za čin, k němuž došlo v souvislosti s výkonem učitelského povolání, učit nesmí. Podmíněné odsouzení za týrání žáků do této kategorie patří.
Celé měsíce tak byla Jana K. na základní škole v Sadské podle právníků navzdory pravomocnému rozsudku krajského soudu zaměstnávána protizákonně. V době, kdy na to upozornila MF DNES, už jí podmínka téměř vypršela.

Pauza na půl roku

Následně jako učitelka ve škole nepracovala asi půl roku. Hned poté, co měla trest zahlazený, ji Žánová přijala zpět. Jako třídní učitelku zhruba stejně starých dětí, jaké podle rozsudků týrala.
„Zaměstnala jsem učitelku, která má čistý trestní rejstřík. Nebyla odsouzená na doživotí a rodiče se za ni postavili. Nevím, co bych měla řešit v době, kdy učitelé nejsou,“ komentuje své rozhodnutí Blanka Žánová.
Jenže spokojeni nebyli všichni rodiče. MF DNES pod podmínkou anonymity získala od několika z nich vyjádření, že jejich děti začaly mít psychické potíže v době, kdy jim Jana K. v Sadské dělala třídní. Nahlas ale své obavy nevyjádřili.

Nafouknutá bublina

V obci Žánová platí i kvůli své spolupráci s Babišem za vlivnou osobu. Její manžel je tu radním. Zaměstnávání odsouzené učitelky řešila i rada. Nakonec se radní usnesli, že odsuzující verdikt Nejvyššího soudu a předchozí soudní líčení, v nichž vystupovaly čtyři desítky svědků, jsou jen nafouklá bublina.
Soudy to ale viděly jinak. „Jsem blb, jsem blb, jsem blb,“ nutila učitelka říkat třeťáky a čtvrťáky, když něco neuměli. Školáci s poruchami učení mezi lety 2011 a 2013 byli pro ni také hajzlíci či hlupáci. Křičela na ně a nadávala jim. A podle soudů její metody nezůstaly bez následků. Jeden ze žáků si kvůli ní vytrhával vlasy z hlavy, další trpěl bolestmi a úzkostí. Pedagožka za to dostala trest půl roku vězení s roční podmínkou.
Velmi ostře se kvůli výběru poradců do Babiše pustil například někdejší šéf sněmovního vzdělávacího výboru za ANO Jiří Zlatuška. „Považuji to za průšvih. Angažovat ředitelku, která si tímto způsobem dělá z práva trhací kalendář a nezajímá ji, jestli její zaměstnanci mají čistý trestní rejstřík, je mimo všechny meze. Je to srovnatelné snad jen s tím vybrat si jako poradce pro školství někoho z SPD,“ uvedl Zlatuška, který v hnutí už nepůsobí. Současný děkan brněnské Fakulty informatiky Masarykovy univerzity naráží na to, že druhým poradcem Babiše pro školství se má stát Michal Šmucr, spoluautor volebního programu okamurovců.

***

„Soud se vlekl, osvobodili ji, odsoudili, pět let tu pracovala bez jediného problému.“

Blanka Žánová ředitelka základní školy v Sadské

Foto popis|

Lukáš Valášek Radka Hrdinová

Nájemce svahu ve Zlíně končí. Majitel řeší, co dál

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Východní Morava)

Podnikatel Michal Cepek musí vyklidit lyžařský svah nad Zlínem, který skoro deset let provozuje. Definitivně to včera potvrdil odvolací soud.

ZLÍN Když soudce četl odůvodnění rozsudku, podnikatel Michal Cepek při některých pasážích nesouhlasně kroutil hlavou a na jeho tváři byl výraz velké nespokojenosti. Po téměř deseti letech bude muset opustit lyžařský svah nad Zlínem, který je exkluzivním sportovištěm prakticky v centru města. Chtěl tam postavit rozhlednu či bobovou dráhu. Jeho éra však definitivně skončila. „Ne,“ reagoval Cepek na dotaz redaktora MF DNES, zda se k případu vyjádří. Do řeči mu moc nebylo.
Zlínská pobočka Krajského soudu v Brně potvrdila první rozsudek z loňského roku, podle něhož musí Cepek odejít. V květnu 2016 dostal výpověď od Sportovních klubů Zlín (SK Zlín), které vlastní svah a další velká sportoviště ve městě, protože neměl zhruba dva roky platit nájem a dlužná částka přesáhla 600 tisíc korun. Poté, co odmítal svah opustit, na něho kluby podaly žalobu. „Výpověď byla podána důvodně a řádně, splňovala všechny náležitosti a ve lhůtě nebyly stanoveny žádné námitky. Také žaloba byla podána důvodně,“ řekl soudce Ladislav Pavlíček.
Pro SK Zlín to je dobrá zpráva. „Teď se nám otevírají možnosti disponovat s majetkem, budeme řešit případného nového nájemce nebo prodej. Máme ve vztahu k lyžařskému svahu rozvázané ruce,“ reagoval právník SK Zlín Radek Židlík.

I příští zimu se bude lyžovat

Co se s oblíbeným místem zlínských lyžařů stane, ale zatím vedení klubů tají. Situaci řeší. Jisté má být to, že příští zimní sezonu bude svah v provozu.
„Nevíme, kdo bude svah provozovat. Naším úkolem ale je, že toto sportoviště uprostřed města zachováme,“ nastínil předseda představenstva SK Zlín a městský zastupitel Roman Macek.
Kluby si chtějí zpracovat novou koncepci sportu, v níž se bude řešit i jejich majetek, mezi který patří také fotbalový stadion, sportovní hala či tréninkový areál na Vršavě. Řada nemovitostí potřebuje opravit, na to ale kluby nemají peníze.
„V rámci možností chceme sportoviště ve Zlíně zmodernizovat,“ přislíbil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala. Věří, že je spor s Cepkem u konce. „Protistrana bude sice přemýšlet, jak to ještě zvrátit, teď jsme ale na vítězné vlně,“ doplnil.
Pravdu má v tom, že právník firmy Areál Josefa Šperky, jež svah oficiálně provozuje, zvažuje poslední právní možnosti, jak verdikt změnit. „Uvidíme,“ řekl advokát Filip Petráš na otázku, zda firma svah vyklidí. „Poté, co nám bude doručeno rozhodnutí, podáme dovolání a zřejmě budeme žádat o odkladný účinek tohoto rozhodnutí u Nejvyššího soudu v Brně,“ přiblížil Petráš.
Odkladný účinek by mohl pozastavit vykonatelnost včerejšího verdiktu, používá se však jen zřídka.
„Z jejich strany je to jedna obstrukce za druhou. Myslím si, že jsou si vědomi toho, že užívají svah neprávem, a jenom zdržováním procesu si mohou prodloužit dobu jeho užívání,“ nastínil právník SK Zlín Radek Židlík.

Dlouhá válka

SK Zlín s Cepkem válčí už delší dobu. Nejprve kvůli neplacení nájmu. Potom proto, že zlínský podnikatel byl jeden z těch, který kluby poslal kvůli údajným dluhům až 50 milionů korun do insolvence, což pak znamenalo, že nemohly nakládat se svým majetkem. Soud ale loni v říjnu insolvenční řízení zastavil.
Obě strany se obviňují z účelového jednání. Cepek už dříve řekl, že SK Zlín poškozují věřitele a že není pravda, že neplatí nájem. Vedení klubů zase tvrdilo, že se jim nájemce návrhem na insolvenci mstí za to, že dostal výpověď.
Firma Areál Josefa Šperky, jejímž jednatelem je sice Martin Zmeškal (na něhož není dohledatelný žádný kontakt), ale vystupuje za ni Cepek, se včerejším rozhodnutím soudu nesouhlasí mimo jiné také proto, že žalobu kluby podaly v době, kdy byly v insolvenčním řízení. A chyběl na ní podpis předběžného insolvenčního správce. „Máme za to, že soud nesprávně zhodnotil tuto skutečnost,“ řekl Petráš. Podle odvolacího soudu to však nutné nebylo.

Foto autor| Foto: Zdeněk Němec, MAFRA

O autorovi| Milan Libiger, redaktor MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj

Milan Libiger

Nalezená kola poslouží v Africe

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Kraj Moravskoslezský)

Opava

Jízdní kola, která skončila mezi nálezy na opavské radnici, věnuje město charitě. Podruhé je dostanou školáci v Gambii. „Asi 50 kol jsme darovali organizaci Kola pro Afriku v roce 2015, ale pak jsme museli čekat. Podle novely občanského zákoníku město nabývá vlastnictví k nalezeným věcem po třech letech. Nyní pošleme do Afriky dalších 43 bicyklů,“ líčí mluvčí města Lada Dobrovolná.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj

(les)

Politici nemají recept na dluhovou krizi

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Názory)

Glosa

Ministerstvo spravedlnosti vrátilo do hry návrh novely insolvenčního zákona, který se nepodařilo prosadit v minulém volebním období. Po sedmi letech dobře míněné „snahy“ dlužníka má dojít k zániku všech jeho pohledávek. Politici neumějí vymyslet nic jiného než řešení problému na úkor věřitelů. Zánik pohledávek v oddlužení je vyvlastněním bez náhrady a lze doufat, že o tom v tomto duchu rozhodne Ústavní soud. O majetek může přijít kdokoliv. Dluhy nevznikly pouze z úvěrů „zlých“ bank a lichvářů, ale i z pronájmu bytů či dodávek elektřiny a plynu. Škodolibost vůči poskytovatelům úvěrů není namístě.
Řešit zadlužení znamená manévrovat mezi Scyllou a Charybdou. Na jedné straně hrozí rozvrat společnosti „vzpourou dlužníků“, ústící jako mnohokrát v dějinách do snahy o vyvlastnění movitějších spoluobčanů. Na druhé straně vyhovění nátlaku davu znamená ustoupit od pravidla „dluhy se platit musí“, poskytnout volný prostor pro morální hazard a také vyvlastňovat, pravda „zákonným“ způsobem. V obou případech se zvyšuje riziko potíží bankovního systému, které nejde „léčit“ jinak než z kapes daňových poplatníků.
V exekuci je 863 000 lidí, z toho proti 493 000 osobám je vedeno tři a více řízení, a jde o nesplatitelné dluhy. Spolu s rodinnými příslušníky se jedná o obrovskou volební sílu deprivantů, kteří jsou nepřátelští vůči současnému systému. Volí extremistické politické strany a prezidentské kandidáty. A určitě se netrápí otázkami, proč činili vydání neodpovídající jejich majetkovým poměrům a půjčovali si na zbytné předměty a požitky. Vlastní vinu nikdo nikdy neuzná.
Milosrdenství je pěkná vlastnost, ale jakoukoliv „tlustou čáru“ za dluhy je třeba podmínit povinností vykonat 200–250 hodin veřejně prospěšných prací.
Pokud politici chtějí rušit cizí pohledávky na základě pouhé „snahy“ dlužníka o splácení, měli by současně předložit komplexní plán, který si v závažnosti dopadů na společnost nezadá s důchodovou reformou. Součástí opatření proti zadlužování musí být ztížení přístupu k úvěrům a zákaz reklamy, trestní represe již v rané fázi předlužení, povinnost čerpat úvěry pouze od jednoho poskytovatele, jednotná databáze dluhů obsahující i pohledávky státu, on-line registr hazardních hráčů a institut finanční kurately. Bez těchto bariér se dluhové a s nimi spojené politické krize budou stále opakovat.

Foto popis|

O autorovi| Vilém Barák, publicitsa

Vilém Barák

Pozemky v Podzámecké zahradě soud nevydal

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Východní Morava)

KROMĚŘÍŽ Historicky to majetek církve byl, ale vydat ho nelze, konstatovala včera soudkyně Okresního soudu v Kroměříži Jana Ivánková. Spor o pozemky v Podzámecké zahradě, na nichž stojí jen pár let staré Zahradní centrum, tak rozhodla ve prospěch Národního památkového ústavu (NPÚ), tedy státu. „Klientovi rozhodně doporučím odvolání,“ reagoval právní zástupce olomouckého arcibiskupství Stanislav Hykyš.
Podzámeckou zahradu společně s Arcibiskupským zámkem stát církvi vrátil, jenže ne celou. Pozemky pod centrem tvoří malou část desetihektarové zahrady, podle arcibiskupství jsou ale nezbytné k tomu, aby mohlo majetek spravovat. A proto podalo žalobu. Trvá na tom, že jde o technické a hospodářské zázemí a mělo být vydáno, protože se zámkem a zahradou tvoří jeden celek.
Stát oponuje, že pozemky nevydal proto, že stavby na něm v době odebrání majetku prostě nestály. „V případě, že by byly nezbytné k řádnému užívání zahrady a zámku, jak tvrdí arcibiskupství, by bylo možné je vydat. Tato podmínka tady ale neplatí,“ řekl právní zástupce NPÚ Petr Wünsch.
K zestátnění došlo 19. května 1949. V té době i později na sporných pozemcích byly skleníky, které soud vyhodnotil jako pěstební plochy, a ne technické zázemí zámku. „Je to křivda, k níž nemělo dojít. Podle zákona ale nyní není možné pozemky vydat, protože stavby na nich neslouží stejnému účelu jako ty původní,“ vysvětlila Ivánková. Nejde tedy ani tak o to, že jsou to novostavby, kolaudovaly se v roce 2012, ale o to, že mají jiný účel. Namísto skleníků jsou v nich sklady, garáže zahradnické techniky a zázemí pro zaměstnance.
Vzhledem k tomu, jak protichůdné názory obě strany mají, je prakticky jisté, že se spor dostane k soudům vyšších instancí. V tomto případě přichází jako krajní řešení v úvahu i soud pro lidská práva ve Štrasburku.
Kromě pozemků v Podzámecké zahradě se arcibiskupství domáhá soudního rozhodnutí i v případě areálu koupaliště Bajda v Kroměříži. O něm ještě rozhodnutí nepadlo. Zdaleka nejsledovanější je ale spor o vydání Květné zahrady. Ten měl začít už před koncem loňského roku, arcibiskupství ale usiluje o to, aby rozhodoval soud v jiném městě. Po zamítavém stanovisku krajského soudu nyní jeho žádost posuzuje Nejvyšší soud. Kdy a kde se bude spor řešit, ještě není jasné.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Zlínský kraj

— Petra Procházková

Soudci se trestu za přestupky nevyhnou

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Sněmovna

Po poslancích a senátorech nejspíš také ústavní soudci přijdou o přestupkovou imunitu. Poslanci podpořili v prvním čtení novelu zákona předloženou Senátem. Podle bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové se při schvalování zákona na ústavní soudce prostě zapomnělo.

(kop, ČTK)

Žalobce chce Ratha zavřít a udělat z něj „žebráka“

21.3.2018 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Pro bývalého politika ČSSD Davida Ratha žádá státní zástupce za korupci až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku

Hned na začátku včerejšího hlavního líčení zkusil David Rath první výpad. Přihlásil se, vstal a chtěl pronést námitku podjatosti státního zástupce.
Pro připomenutí, jeho minulá námitka podjatosti (soudce) odložila celý proces o několik měsíců.
Soudce Robert Pacovský však včera Rathovu právní smeč vybral. „O námitce rozhodne státní zastupitelství,“ řekl jen a s ledovým klidem pokračoval podle plánu.
Rath často říkává, že ho soudce Robert Pacovský „stejně odsoudí“, a včera se celý proces skutečně k rozsudku významně posunul.
Zazněly první závěrečné řeči státního zástupce Petra Jiráta a Rathova obhájce Romana Jelínka. Jirát opět navrhl tresty pro všechny obžalované. Pro pořádek, Pacovský musí Ratha soudit a vynést verdikt podruhé, protože jeho předchozí verdikt zrušil vrchní soud kvůli odposlechům. Jenomže Nejvyšší soud je zase vrátil do hry.
Minule Rath dostal trest 8,5 roku vězení a včera mu je státní zástupce Petr Jirát navrhl znovu. „Navrhuji trest osm až devět let vězení a propadnutí veškerého, zdůrazňuji veškerého majetku,“ řekl Jirát.

„Korupce je rakovinou státu“

Když se ho pak novináři ptali o přestávce, jestli není přísné Rathovi sebrat úplně všechno, Jirát zavrtěl hlavou. „To propadnutí majetku není příliš přísný trest. Korupce je rakovinou tohoto státu,“ odpověděl státní zástupce a dodal, že Rathovu námitku podjatosti považuje za další obstrukci.
I manželům Kottovým, kteří podle obžaloby brali s Rathem úplatky, navrhl Jirát stejné tresty osm až devět let. Svůj postoj přehodnotil pouze u obžalovaného Jana Hájka. „U doktora Hájka jsem přehodnotil důkazy, stačí podmínka,“ konstatoval Jirát. Zas tak velká změna to ale není, protože manažer Hájek, který podle obžaloby dal úplatek, aby se mohl podílet na zadávací dokumentaci k zakázce do nemocnice, stejně podmíněný trest dostal už minule. Po Jirátovi přišly na řadu závěrečné řeči obhájců. Nejdřív mluvil správce pozůstalosti po zesnulém Rathově otci Jan Horáček. Toho ale zajímá specifická výseč celé kauzy. Chce dokázat, že část z deseti milionů korun zabavených Davidu Rathovi v domácím trezoru ve skutečnosti patřila jeho zesnulému otci Ratmírovi a nyní tedy náleží jeho dědicům. Jestli by na tom někdo vydělal, tak Rathův bratr Michal, který se s Davidem o dědictví soudí. „Nebyly objasněny ani základní otázky týkající se vlastnictví těch peněžních prostředků. Je to i vina tohoto soudu,“ zlobil se právník Horáček.

U atentátu jsme nebyli nikdo

A po něm nastoupil Rathův advokát Roman Jelínek, který dělal čest svému klientovi, mistrovi nekonečných proslovů.
Jelínek nejprve poctivě probral jednu zakázku po druhé, byť to byla spíš repríza minulé závěrečné řeči, protože na důkazech se mnoho nezměnilo.
Když už podřimovali i ostatní obhájci, Jelínek najednou pronesl úplně nepravděpodobnou větu: „Tak u atentátu na Franze Ferdinanda v Sarajevu jsme nebyli nikdo.“ Když se všichni vzpamatovali, začal vysvětlovat, že spolupracující obviněná Ivana Salačová svou výpověď neustále podezřele zpřesňovala, jako kdyby si student, který o atentátu v roce 1914 nic neví, najednou zázračně vzpomínal.
Ani Roman Jelínek se nevešel do jednoho dne, byť začal už před polednem. Bude pokračovat dnes.
Jestli jeho řeč něčím vejde do historie, tak počtem svědků, které chce ještě Jelínek pozvat k hlavnímu líčení, přestože soudce už dokazování dávno uzavřel.
Navrhl třeba samotného žalobce Jiráta, poslankyni Miroslavu Němcovou, předsedkyni středočeského soudu, dva starosty Buštěhradu, bývalou mluvčí soudu, vrchní žalobkyni Lenku Bradáčovou, ale třeba také vězeňské dozorce kvůli policejním návštěvám obviněných ve vazbě a spoustu policistů a žalobců.
Dnes bude Jelínek v závěrečné řeči pokračovat, po něm přijdou na řadu další obhájci a samotný Rath. Přesto chce předseda senátu Pacovský rozsudek stihnout v dubnu.

Foto popis| Verdikt na dohled David Rath včera u soudu. Rozsudek nad bývalým hejtmanem chce soudce vynést v dubnu. Foto autor| Foto: František Vlček, MAFRA

O autorovi| Jakub Pokorný, reportér MF DNES

Jakub Pokorný

Poslance čeká spor o mlčenlivost k dani

21.3.2018 - Právo (Trhy & ekonomika)

Ve Sněmovně to dnes bude zřejmě jiskřit při schvalování vládní novely daňového řádu. Ta už postoupila do třetího, závěrečného čtení a šéf klubu opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek se chce v případě jejího přijetí obrátit na Ústavní soud.

Novela měla původně umožnit českým finančním úředníkům žádat po bankách údaje o klientech a obchodních transakcích, které jinak podléhají bankovnímu tajemství. Jablkem sváru se ale stal pozměňovací návrh Jakuba Michálka (piráti), který rozšířil okruh osob i na advokáty, notáře, daňové poradce, auditory a exekutory.
Česká advokátní komora si stěžuje, že jde o snahu prolomit mlčenlivost advokátů týkající se důvěrných informací sdělených klientem. „Návrh je zcela bezprecedentní snahou tuto důvěrnost velmi podstatným způsobem prolomit, nebo možná fakticky zrušit,“ tvrdí předseda komory Vladimír Jirousek.

Návrh podporuje i Schillerová

To ale předkladatel pozměňovacího návrhu Michálek odmítá a zdůrazňuje, že prolomení mlčenlivosti má pomoci omezit daňové úniky a praní špinavých peněz. Navíc to má platit nejen v případech, kdy o to českou stranu požádá zahraniční správce daně, jak mu to ukládá unijní směrnice DAC 5, ale i pro daňové kauzy nad 500 tisíc korun v tuzemsku. „Dochází k paradoxní situaci, že advokáti a další vyjmenované profese musí poskytovat informace pro účely ochrany zahraničních daní, ale nemusí je poskytovat pro účely vnitrostátní správy daní, a to ani v kvalifikovaných případech daňových zločinů,“ poukazuje Michálek. Návrh pirátů podporuje ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO), ale i sněmovní rozpočtový výbor. Minulý týden doporučili novelu schválit i členové ústavně-právního výboru.
Kromě poslanců hnutí ANO a pirátů pro ni zvedli ruku také komunisté a zástupci SPD. Proti se postavily zejména pravicové strany TOP 09 a ODS. Schillerová včera na tiskové konferenci ANO ve Sněmovně zopakovala, že je připravena podpořit pozměňovací návrh poslance Michálka, aby informace vyplývající ze směrnice DAC 5 mohl získávat i český správce daně. „Podpořím i návrh, aby se tyto informace vyměňovaly na bázi ústředních orgánů. Mezi orgány komor a Generálním finančním ředitelstvím – to znamená nebudou je získávat řadoví správci daně a budou se týkat jen transakcí nad 500 tisíc korun, byť budeme jedinou zemí v EU, která to takto má,“ uvedla Schillerová.
Pravomoci svých finančních úřadů při přijímání evropské směrnice už rozšířili také v Německu nebo na Slovensku.

Kalousek hrozí Ústavním soudem

S tím, že by stát měl mít pravomoc daňovým únikům lépe čelit, souhlasí i předseda ČSSD Jan Hamáček. Ke zbavování mlčenlivosti právníků či poradců se ale staví opatrně.
„Pokud se povinnost poskytovat informace rozšíří i na advokáty a notáře, může to být v rozporu s ústavností, zaručenou právem občanů na ochranu osobních údajů,“ připomněl v neděli v TV Prima Hamáček.
Podle něj by se proto schválení této novely nemělo uspěchat a nejprve by ji měli na semináři za účasti zástupců České advokátní komory podrobit testu ústavnosti.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek považuje návrh pirátů jednoznačně za zásadní zásah do ústavního práva. Pokud novela projde, chce se obrátit na Ústavní soud.
„Mlčenlivost advokáta není ochrana advokáta, ale klienta,“ zdůraznil včera v té souvislosti předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Návrh pirátů je zásadním zásahem do ústavního práva Miroslav Kalousek, šéf poslaneckého klubu TOP 09

Foto autor| Ilustrační foto Profimedia.cz

Jan Holý, Jiří Novotný

Žalobce chce pro Ratha devět let a propadnutí veškerého majetku

21.3.2018 - Právo (Zpravodajství)

Proces s bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem, obžalovaným z korupce, se chýlí ke konci. Před Krajským soudem v Praze včera zazněly některé závěrečné řeči. Státní zástupce Petr Jirát ji přednáší již potřetí. Pro Ratha navrhl soudu trest osm až devět let vězení a konfiskaci veškerého majetku.

„Kdyby byl trest doživotí v Jáchymově nebo trest smrti, pak by ho pan státní zástupce určitě navrhl, a lituje, že takové tresty už neexistují,“ opáčil k tomu později před novináři Rath. Ten se k přednesu své závěrečné řeči dostane v průběhu týdne.
Stejný trest požaduje Jirát i pro někdejší ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra, které považuje za hlavní organizátory systému údajně zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji.
Rath podle něj o všem věděl a úplatky si trojice rozdělovala mezi sebou. Všem třem hrozí až dvanáct let vězení. Během prvního procesu dostal Rath 8,5 roku vězení, manželé o rok méně.
Podle obžaloby nebyly čisté soutěže například na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice. Rath a Kottovi chtěli podle obžaloby za ovlivnění zakázek úplatky přes 48 miliónů korun. Převzít podle spisu stihli 38 miliónů, poté je zatkla policie.
Na lavici obžalovaných sedí celkem 11 lidí.
„Po provedeném dokazování bych na obžalobě ničeho neměnil,“ konstatoval Jirát s tím, že některé důkazy navíc zesílily.
Trest propadnutí veškerého majetku považuje za adekvátní. „Už jsem tady v minulosti řekl, že korupce je rakovinou tohoto státu,“ řekl Jirát novinářům. Jinak bude potírání korupce jen „symbolické a neúčinné“.

Zase ty odposlechy

Jirát také kritizoval Vrchní soud v Praze, který na podzim 2016 zrušil předchozí odsuzující verdikty a případ vrátil k novému projednání s tím, že nelze jako důkaz použít pořízené policejní odposlechy. To zvrátil až o rok později Nejvyšší soud.
„Byl porušen zákon ve prospěch všech jedenácti obžalovaných,“ prohlásil na adresu vrchního soudu Jirát.
„Nebudu spekulovat, proč vrchní soud čtrnáct dní před dlouho nařízeným veřejným zasedáním toto zrušil a změnil na neveřejné zasedání,“ poznamenal Jirát. Rath k tomu řekl: „Zarazilo mě, že chtěl pan státní zástupce dělat z vrchního soudu pitomce.“
Po Jirátovi přišel na řadu Rathův advokát Roman Jelínek. Podle něj Rath, kterého policie chytila se sedmi milióny v krabici od vína, úplatky nepřijímal a u soudu se neprokázalo, že by věděl o manipulování krajských veřejných zakázek. Žádá pro něj zproštění obžaloby.
Znovu zpochybnil odposlechy pořízené policií. „Účastníci hovoru se baví o položkovém rozpočtu a nelze z toho dovodit vůbec nic. V obžalobě není zřejmé, kdo je uplácejícím a kdo je upláceným,“ řekl Jelínek. Podle něj se také neprokázalo, že by Rath o úplatky žádal.

Korupce je rakovinou tohoto státu Petr Jirát, státní zástupce

Foto popis| David Rath přichází na včerejší jednání Krajského soudu v Praze. Foto autor| Foto PRÁVO – Jan Handrejch

(bad, ČTK)

Poslanci schválili insolvenční zákon v prvním čtení

20.3.2018 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Eva PERKAUSOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslancům se konečně dostala na stůl novela insolvenčního zákona. Vládní návrh z dílny Roberta Pelikána umožní oddlužnění širšímu okruhu dlužníků.

Roman ŠEBRLE, moderátor
--------------------
To se ale nelíbí některým stranám. Právě kvůli tomu, že by si lidé mohli začít bezhlavě půjčovat peníze, téměř bez problémů. Více Petra Doležalová.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
--------------------
Tak už teď je jasné, že většina parlamentních stran bude chtít ve druhém čtení načíst některé pozměňovací návrhy. Například hnutí Starostové a nezávislí dnes řekli, že by měli mít obce možnost v tom procesu oddlužení nabídnout právě dlužníkům například veřejně prospěšné práce. Podle Zbyňka Stanjury za ODS je toto tedy insolvence v Česku opravdu velký problém. Nicméně je třeba opravdu velmi opatrně diskutovat o těch parametrech té novely. A to proto, že ta kterou přináší Robert Pelikán je podle ODS skutečně až morální hazard s tím, že dlužník by prakticky nemusel splácet nic. Tu nulovou toleranci, s tou nesouhlasí ani hnutí SPD a právě i podle SPD by měl věřitel alespoň část dluhu vždy získat.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí /SPD/
--------------------
My si myslíme, že by mělo dojít k návratu exekutorů zpátky do soudního systému. To znamená, v podstatě zestátnění exekutorů, aby to byl placený soudní úředník a nikoliv podnikatel s dluhy.

Ivan BARTOŠ, předseda strany /Piráti/
--------------------
Je nastaven s jakousi perspektivou, že ten člověk v určitém období dokáže splatit, řekněme 30%, takto to je v tuto chvíli, té dlužné částky. Což ani senioři ani lidé, kteří skutečně mají na sobě několik exekucí, nikdy nedosáhnou.

Jaroslav FALTÝNEK, předseda poslaneckého klubu hnutí /ANO/
--------------------
My podporujeme vlastně novelu insolvenčního zákona pana ministra Pelikána.

Petra DOLEŽALOVÁ, redaktorka
--------------------
Poslanci dnes tedy poslali tuto novelu do druhého čtení. No a už teď je jasné, že přitom dalším projednávání se na plenu strhne velmi bouřlivá diskuze.


Poslanci budou řešit změny v EET

20.3.2018 - TV Nova (12:00 Polední Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
Dnes pokračuje schůze Poslanecké sněmovny. Zákonodárci se budou zabývat změnami v elektronické evidenci tržeb nebo zrušením přestupkové imunity ústavních soudců. Bližší informace přímo ve sněmovně zjišťoval kolega Jaroslav Brousil.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Poslanci se budou zabývat především dvěma senátními návrhy. První z nich je vynětí sociálních ústavů, ambulancí a nemocnic z elektronické evidence tržeb. Proti tomuto návrhu se ovšem už v lednu postavila vláda. Nesouhlasila s ním ministerstva financí a zdravotnictví. Zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí zaujalo neutrální postoj. EET by měla být podle předlohy zachována pro ambulance ve stomatologických oborech, pro zařízení reprodukční medicíny nebo pro lékárny, protože tam jsou podle zákonodárců vyšší tržby než u běžných lékařů, kde většinu služeb platí pojišťovny. Další vlna EET měla platit od letošního března. Ústavní soud ale tento jarní start další vlny elektronické evidence tržeb před Vánocemi zrušil a doporučil změny. Právě o těch budou dnes poslanci znovu jednat. Dalším bodem schůze sněmovny je zrušení přestupkové imunity ústavních soudců. Cílem novely je to, aby ústavní soudci odpovídali za své přestupky stejně jako kterýkoliv jiný občan. Zároveň má soudcům ale umožnit, aby mohli obdobně jako poslanci požádat o projednání přestupku v kárném řízení.


Případ možné korupce Ratha před soudem

20.3.2018 - TV Nova (12:00 Polední Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
V korupční kauze, která se týká bývalého ministra zdravotnictví, poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha dnes začaly závěrečné řeči. Státní zástupce Rathovi u Krajského soudu v Praze navrhl až 9letý trest. Více informací má Ivana Kyselková.

Ivana KYSELKOVÁ, redaktorka
--------------------
Krajský soud v Praze dnes opět pokračuje s projednáváním korupční kauzy, v níž je David Rath spolu s dalšími 10 lidmi obviněn z manipulace se zakázkami a tendry na opravu různých nemovitostí ve Středočeském kraji. Policie skupina pozatýkala v květnu 2012. Soudy se kauzou zabývají od roku 2013. Státní zástupce Petr Jirát uvedl, že by na své dřívější obžalobě nic výrazně neměnil, navrhuje Rathovi za přijímání úplatků trest 8 až 9 let vězení a také propadnutí veškerého majetku. Ve své závěrečné řeči uvedl, že ve středních Čechách vznikl systém ovlivňování veřejných zakázek. Ten byl řízen Kateřinou Kottovou spolu s jejím manželem. David Rath prý měl o všech jejích aktivitách přehled a byl o nich informován. V roce 2015 soud uložil Davidu Rathovi 8,5 roků vězení a zbylým obviněným rovně vysoké tresty. Verdikt byl však v roce 2016 zrušen kvůli použití odposlechů a kauza byla vrácena k novému projednání. Minulý rok ovšem Nejvyšší soud rozhodl o tom, že odposlechy je možné použít jako důkaz.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011