Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


‚Nefunkční, nepromyšlená a zneužitelná‘, odmítl NSS návrh ministerstva na novou podobu kárných řízení

22.5.2019 - ceska-justice.cz (Česká justice PLUSLegislativní monitor)

Oba nejvyšší soudy i Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) odmítly novelu zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Nejostřejší kritika zazněla z Nejvyššího správního soudu (NSS), jehož kárné senáty dnes tuto agendu vyřizují. „Navrhovanou koncepci kárného soudnictví Nejvyšší správní soud shledává překvapivou, nedostatečně promyšlenou, nefunkční a vykazující řadu systémových nedostatků“, stojí v úvodu připomínek NSS k návrhu zákona.

Podle názoru NSS by dokonce ministerstvo spravedlnosti nemělo vůbec nadále na takto zpracované novele s prací pokračovat. Obecná kritika předložené novely zazněla i z NSZ, podle kterého nejde o novelu, ale o nový zákon, který je „příliš složitý a nadbytečně podrobný“. Ministerstvo by proto mělo zvážit spíše předložení nového zákona. Z připomínek Nejvyššího soudu (NS) sice tak silné odmítnutí nevyplývá, avšak i jeho stanovisko obsahuje rozsáhlou kritiku. Nadto je možné z jeho textu usuzovat, že soudci NS nejsou ve svém názoru jednotní.

Jednou z hlavních změn, kterou návrh přináší, je zavedení dvojinstančního kárného řízení, kdy by v prvním stupni rozhodoval o kárných žalobách kárný senát NS a o odvolání pak senát NSS. Návrh novely také počítá s jiným složením kárných senátů, kdy se omezuje účast zástupců jiných právnických profesí.

Čtěte také: Kolegium předsedů odmítlo novelu zákona o soudech a soudcích jako celek

Z připomínek NSS je zřejmé, že ačkoliv jeho soudci chápou argumenty ve prospěch dvojinstančního řízení, jejich názor je spíše setrvat na stávajícím modelu, který by byl doplněn o mechanismus sjednocující kárnou judikaturu. .lm-info-message { background: *e8e8e8; padding: 10px 20px 30px 20px; border: 1px solid lightgrey; text-align: center; }

.lm-info-message .btn { background: *084B79; margin: 0 10px; padding: 10px; font-size: 16px; color: white!important; }

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

Petr Dimun


Mynář podá trestní oznámení na Lásku kvůli kauze soudců

22.5.2019 - ceska-justice.cz (Politika)

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář podá trestní oznámení pro křivé obvinění na senátora Václava Lásku (SEN 21), organizaci Rekonstrukce státu a sdružení Frank Bold kvůli kauze údajného ovlivňování soudců. Informoval o tom dnes mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Mynář čelil podezření, že se snažil s vědomím prezidenta Miloše Zemana ovlivnit soudce v kauzách důležitých pro Pražský hrad. Státní zástupce Jan Lelek minulý týden oznámil, že neshledal setkání hradního kancléře se soudci jako trestná.

Počínání kancléře ale Lelek označil za nestandardní a za vhodný nepovažuje ani postup soudců. Verdiktem potvrdil rozhodnutí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která záležitost prověřovala. Centrála prověřovala podle dřívějších informací tři trestní oznámení na Mynáře, která se týkala možných zásahů do nezávislosti soudu. Policisté podle Lelka dospěli k závěru, že nejsou důvody k zahájení trestního řízení.

Podle Lásky, který podal jedno z oznámení, se Mynář opakovaně dopustil trestného činu zasahování do nezávislosti soudu, za který by kancléři hrozilo až tříleté vězení. Senátor se odvolával na mediální články a rozhovory se soudci, kteří uvedli, že se je Hrad snažil ovlivnit v konkrétních kauzách.

„Na pana senátora Lásku a s ním spolupracující neziskové organizace podám trestní oznámení za křivé obvinění. Věřím, že bude ochoten se k záležitosti postavit čelem a dobrovolně se vzdá imunity. Zároveň se budu zajímat o financování pochybné a zpackané právní analýzy spolku Frank Bold, která sloužila jako podklad na mě podaného trestního oznámení,“ uvedl Mynář. Dodal, že pokud byla hrazena z veřejných peněz, budu spolek vyzývat k vrácení financí a zváží další právní kroky.

Mynář v minulosti přiznal, že v Zemanově zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Soudce kontaktoval i v jiných kauzách. Mynáře se už dříve zastal Zeman. Uvedl, že na schůzky se soudci ho vysílal sám a že Mynář nikoho neovlivňoval. Kancléř řekl, že cílem setkání bylo seznámit soudce s prezidentovými stanovisky.

(čtk)


Soudkyně Šimáčková v disentu: Chybí záruky proti zneužití dat o komunikaci

22.5.2019 - ceska-justice.cz (Justice)

Česká právní úprava podle ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové neposkytuje dostatečné záruky proti zneužití provozních a lokalizačních údajů o telekomunikaci. Je to riziko z hlediska ochrany práv jednotlivců, ale i celého systému demokracie, naznačila Šimáčková v odlišném stanovisku k nálezu, kterým dnes většina ústavních soudců ponechala současnou úpravu uchovávání takzvaných metadat v platnosti.

„Naše úprava ‚data retention‘ i ve srovnání s jinými státy Evropy metadata jednotlivců dostatečně nechrání, ani dostatečně nekontroluje, co se s metadaty děje u operátora, který je shromažďuje, a jakým způsobem jsou následně předávány a využívány samotnou státní mocí,“ uvedla Šimáčková ve stanovisku.

Většina ústavních soudců vycházela například ze skutečnosti, že se lidský život – a s ním i trestná činnost – přesouvá do „online“ sféry. Podle Šimáčkové to ale automaticky neznamená, že stát musí dostat více pravomocí ke kontrole online světa.

„Stejně tak by se totiž dalo tvrdit přesně opačně, že čím více se náš život přesouvá do virtuálního světa, tím více by se ochrana práv jednotlivců a jejich osobnosti a soukromí měla vztahovat také na virtuální kontext, jehož jsou metadata nedílnou součástí,“ uvedla Šimáčková, podle které jde vždy o hodnotovou volbu.

„Právě tento druhý výklad spíše odpovídá tomu, jak by měl k ochraně lidských práv přistupovat Ústavní soud jako strážce ústavnosti a základních práv a svobod jednotlivce, a touto optikou pak provádět vyvažování mezi ochranou práva jednotlivce a veřejným zájmem,“ domnívá se Šimáčková.

Osobní údaje musí být podle Šimáčkové zpracovávané na základě principu nezbytnosti pro dosažení cíle (anglicky „need to know“), a nikoliv proto, že by mohly státní moci potenciálně přijít vhod a ulehčit práci (anglicky „nice to have“).

Aby byla právní úprava v souladu s ústavou, měla by prý podle soudkyně obsahovat konkrétní technická opatření proti zneužití metadat. Zmínila například nástroje pro ověřování identity uživatelů, řízení přístupových oprávnění, zaznamenání činnosti informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, stejně jako nástroje pro identifikaci a vyhodnocení bezpečnostních incidentů a pro zajištění přenosu dat pomocí neveřejné zabezpečené sítě.

Většina ústavních soudců ovšem dospěla k závěru, že právní úprava uchovávání provozních a lokalizačních údajů z telekomunikace zůstane beze změn. Shromažďování a dočasné ukládání dat prý není v rozporu s ústavou, je v zákonech přiměřeně upravené a dostatečně konkrétně vymezené. Existují také pojistky proti zneužití dat, řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa. Údaje o hovorech a zprávách bez jejich obsahu dostávají od operátorů na vyžádání policisté či tajné služby, stejně jako lokalizační data mobilních telefonů.

(čtk)


ÚS ponechal úpravu uchovávání údajů z telekomunikace beze změn, Piráti jsou zklamaní

22.5.2019 - ceska-justice.cz (Justice)

Právní úprava uchovávání provozních a lokalizačních údajů z telekomunikace zůstává beze změn. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na škrty v zákonech o elektronických komunikacích a Policii ČR i v trestním řádu a související vyhlášce. Shromažďování a dočasné ukládání dat není v rozporu s ústavou, je v zákonech přiměřeně upravené a dostatečně konkrétně vymezené. Existují také pojistky proti zneužití dat, řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Operátoři data ukládají na půl roku. Na vyžádání je poskytují policii či tajným službám. Policisté tak mohou například zjistit, zda spolu určití lidé komunikovali po telefonu, zda si vyměnili e-maily nebo kde se pohybovali. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv. Data se používají třeba při pátrání po hledaných nebo pohřešovaných lidech, při zjišťování totožnosti mrtvého člověka nebo při předcházení a odhalování hrozeb v oblasti terorismu.

Zrušení současné právní úpravy navrhla v roce 2017 skupina 58 poslanců. Argumentovali zejména ochranou soukromí a osobních údajů. Plošné shromažďování považují za nepřípustné, půlroční dobu uchovávání za příliš dlouhou, okruh trestných činů, u kterých lze o data žádat, mají za příliš široce vymezený.

Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka zákonná úprava umožňuje plošné sledování lidí v Česku a měla by být jako celek zrušena. „Jsem zklamaný, zkusíme to legislativní cestou,“ reagoval Ferjenčík na dnešní nález.

ÚS v minulosti dvakrát úpravu uchovávání provozních a lokalizačních údajů zrušil. Kritizoval tehdy dvouletou lhůtu pro uchovávání dat a nepříliš konkrétní vymezení účelů, pro které operátoři provozní a lokalizační údaje poskytovali. Tentokrát ale soud rozhodl jinak. Při nedávném veřejném jednání vyslechl řadu odborníků. Pro zachování současných pravidel se vyslovovali policisté i státní zastupitelství. Údaje od operátorů policisté potřebují a podle Jirsy by se k nim stejně dostávali jinými způsoby.

„V dnešní době, kdy se trestná činnost přesouvá na internet, kdy se páchá čím dál víc trestných činů prostřednictvím sociálních sítí, by bylo absurdní zakázat státu, který má povinnost dohlížet na bezpečnost občanů a chránit majetek, přístup k podobným informacím,“ řekl Jirsa.

Soudce připomněl, že operátoři množství dat shromažďují se souhlasem klientů. Poukázal na prudký rozvoj technologií a globální rozměr problémů souvisejících s ochranou soukromí. „Bavíme-li se o nějaké ochraně a trendu bezpečnosti, tak především musí každý začít sám u sebe, to za něj nikdo nevyřeší,“ uvedl Jirsa.

Stát by také podle Jirsy neměl „usínat na vavřínech“. Současná právní úprava podle něj neodráží aktuální trendy elektronické komunikace. Povinnost se nevztahuje na aplikace jako WhatsApp nebo Skype, které jsou alternativou ke klasickému telekomunikačnímu provozu.

S nálezem přijatým většinou pléna ÚS se neztotožnila soudkyně Kateřina Šimáčková.

(čtk)


Senátoři podávají ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí

22.5.2019 - ČRo Radiožurnál (17:06 Dvacítka Radiožurnálu)

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
--------------------
Senátoři podávají ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí. Návrh podepsali i tři zákonodárci zvolení za Sociální demokracii, byť právě sociální demokraté zdanění náhrad už dlouho prosazují. Jak velké spory strana kvůli církevním restitucím vede? Debatovali zákonodárci dopředu o tom, zda jejich návrh není protiústavní? A v čem je špatný návrh na zřízení agentury pro sport?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
--------------------
Mým dnešním hostem je znojemský senátor, nestraník zvolený za Sociální demokracii, Pavel Štohl. Dobrý den. Vítám ve studiu, pane senátore.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Hezké odpoledne i vám, i posluchačům.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu Plus
--------------------
Pane senátore, vy jste se podepsal pod ústavní stížnost na zdanění církevních náhrad. Proč? Co byl ten hlavní důvod pro vás?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Protože si myslím, že zdanění církevních náhrad je protiústavní. Je v rozporu s právními předpisy České republiky. Takže já si myslím, že musíme rozlišit rok 2012, kdy bylo rozhodnuto o církevních náhradách, a tam můžeme diskutovat o tom jestli to bylo spravedlivé, nebo to nebylo spravedlivé. A teď se bavíme v roce 2019, kdy nemůžeme řešit, jestli ta výše byla správná nebo ne, ale jestli prostě lze zpětně měnit nějaké dohody nebo smlouvy, které stát uzavřel s církví.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A když bych se nejprve zeptala na to gró, tedy samotný princip církevních restitucí. Vy jste v té době nebyl senátorem, když se to schvalovalo. Souhlasíte s tím? Souhlasíte s institutem církevních restitucí?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Já možná bych navázal na to, co jste řekla, že jak se k tomu postavili sociální demokraté. V tom roce 2012 v podstatě i všichni senátoři byli proti a těm pravidlům, jak to bylo vlastně vráceno majetek církvi. To bylo v roce 2012. Teď naopak v roce 2019 kdy se opravdu bavíme úplně o jiné věci, zda je to v souladu nebo není v souladu se zákonem, tak myslím že snad všichni senátoři za ČSSD byli proti zdanění, protože opravdu jsou porušeny základní právní principy. A dokonce někteří z nás, jak už jste se zmínila, vlastně podepsali tu žádost k Ústavnímu soudu.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Dobrá, ale ještě jednou se tedy zeptám, to samotné, samotný institut církevních náhrad, vy to podporujete? Vy osobně, váš názor na to?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Princip ano, jenom si nejsem opravdu jistý, jestli ta výše byla odpovídající. Protože ono když si to zopakujeme, bylo to myslím 75 miliard, nemovitosti tady byly vráceny a podobně.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Dobrá. Tak a teď, když bychom vzali to zdanění tedy. Vy už jste sám řekl, že senátoři za sociální demokraty a demokracii hlasovali proti tomu zdanění už když se ta věc řešila v horní komoře parlamentu. Jak na to reagovali vaši ne tedy straničtí kolegové, ale kolegové ze Sociální demokracie? Jestli jste měli nějakou odezvu třeba z vedení strany?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Z vedení stran jsme neměli odezvu. My když děláme senátorské kluby, jako za ČSSD, tak vždy tam jede někdo z poslanců. Většinou tam jede bývalá ministryně školství paní Kateřina Valachová. A ta nás seznámí jako s jakými důvody do toho /nesrozumitelné/ šli, ale určitě nás nepřesvědčili poslanci, že opravdu tento způsob... Já, když bych to řekl natvrdo, já si myslím, že to je prostě politická věc. Komunisté, aby podpořili vládu, tak vlastně dostali slíbeno, že vláda Andreje Babiše bude podporovat zdanění církevních náhrad. A protože Sociální demokracie je součástí koalice, takže poslanci dle mého hlasovali, tak jak hlasovali.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
To ano, ale sociální demokraté s tím souhlasili. Ty s tím problém neměli. Se zdaněním církevních náhrad.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Vezmu že v senátu opravdu, jaký je hlavní smysl senátu? Hlavní smysl senátu je, aby se kontrolovalo, zda legislativně všechno je v pořádku. Mimo jiné. A tady to stoprocentně není. Já si myslím, ať už to byl ústavněprávní výbor, ať už to byly další, tam v podstatě byla naprostá shoda, že to není. Takže i když jsme zvoleni na kandidátce Sociální demokracie, nebo přímo členové Sociální demokracie, tak si myslím, že tady nelze automaticky hlasovat, tak jak hlasovali ve sněmovně.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A když říkáte, že třeba na jednání senátorského klubu chodí tedy zástupci nebo někdo ze zástupců vedení Sociální demokracie, vadilo jim, že hlasujete proti tomuto? Snažili se vás třeba přesvědčit, abyste změnili svůj názor?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Nesnažili, ale bohužel v současné době to není jediný případ, kdy poslanci za ČSSD hlasují jinak než senátoři, nebo obráceně senátoři jinak než poslanci, to je, to jste zmiňovala, že možná se budeme bavit o zákonu na podporu sportu, tam je to úplně to stejné. Poslanci ČSSD hlasovali pro tento zákon a senátoři, takže není pravda, že by nás vedení nějak přesvědčovalo, jak máme senátoři hlasovat. Tam my máme spíš doporučení zpravidla, jak by bylo dobré, a tak dál, ale opravdu je to na každém ze senátoru, jak nakonec se rozhodne.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Tak já tuším, že i vy sociálnědemokratičtí senátoři jste byli ti, kteří v listopadu loňského roku podpořili výzvu směřující vůči premiéru Andreji Babišovi, aby rezignoval na svůj post, byť Sociální demokracie jako taková, se v dané situaci rozhodla zůstat ve vládě s premiérem Andrejem Babišem. Takže ty rozpory budou asi hlubší.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Určitě budou hluší, ale jenom myslím si, že tam to bylo asi individuální. Tam to nebylo, jak teď v současné době jsme řekli, skoro jednota, jak hlasovali senátoři. Tam tenkrát ohledně té /nesrozumitelné/ výzvy k demisi, a tak dál, tam si myslím, že to bylo různorodé.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A když už se o tom tak bavíme, abychom se vrátili k těm církevním restitucím. Zaznamenal vy jste debatu třeba když k vám přišli právě zástupci Poslanecké sněmovny o tom, zda vůbec poslanci přemýšleli o tom, jestli vytváří zákon, který bude ústavně konformní? Nebo jestli to bylo politikum, skutečně tu věc schválili, a pak si řekli děj se vůle boží.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Já si opravdu myslím, že to je jednoznačně politikum. Když vezmete, že i vláda řekla, že podpoří zdanění církevních náhrad, ale že si uvědomuje, že to může skončit u Ústavního soudu, a že Ústavní soud, že je docela pravděpodobné, že to zamítne. Takže vlastně z toho logicky vyplývá, že opravdu to bylo politikum.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Máte pocit, že takových věcí přibývá? Kdy vám, a opět jsme už na to trochu narazili, kdy vám z Poslanecké sněmovny chodí věci které, řekněme, třeba v první řadě jsou politickým kompromisem, politickým řešením, ale vy u nich nacházíte zásadní legislativní problémy, zásadní legislativní chyby.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Takhle, já si myslím, že opravdu nás to trápí. Dokonce na posledním senátorském klubu ČSSD na to byla docela velká debata, že to i na veřejnost působí docela zvláštně, že jsme vlastně za stejnou stranu, a přitom hlasujeme docela v hodně případech rozdílně.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A v zásadních otázkách.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
V zásadních. Já si totiž myslím, že možná jak by to mohlo pomoci, že kdybychom průběžně se scházeli. To znamená ne až je samotné hlasování, že za námi někdo přijde a vysvětlí nám, proč se hlasovalo ve sněmovně tak nebo jinak, ale abychom prostě společně, poslanci i senátoři diskutovali, hledali řešení, to si myslím, že je jediná možná varianta.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
To je zajímavé. A to zatím neděláte? To k tomu nedochází v Sociální demokracii?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Výjimečně. Když bych řekl za posledního půl roku možná jedenkrát jsme se sešli poslanci a senátoři. Jako za ČSSD se teď bavíme.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A zajímalo by mě z vašeho pohledu, byť tedy vím, že nejste členem strany, jestli jste třeba nezaznamenal nějaké reakce i z vedení samotné strany i od předsedy, jestli si toho rozporu, o kterém mluvíte vy nevšímá i někdo další, že zkrátka horní komora v oranžovém dresu hovoří úplně jinak než spodní komora v oranžovém dresu.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Zatím mám takový pocit, že se o tom zmiňujeme, bavíme, včetně vedení ČSSD, že i přijde za námi za senátory někdo z vedení ČSSD, tak to si jenom řekneme, že bychom s tím měli něco dělat, ale u toho to skončí.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Ale zatím k ničemu dalšímu, k jinému dalšímu posunu nedochází?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Ne. Já ještě možná, protože mě trochu vadí, že se směšuje, že vlastně, když jsme proti zdanění církevních náhrad, tak někdo říká vy s tím souhlasíte s tím majetkem církve nebo nesouhlasíte. Já si prostě opravdu myslím, že teď se vůbec nebavíme o tom, v jaké výši byl ten církevní majetek vrácen, bavíme se pouze o tom, jestli je možné, aby stát zpětně porušil dohody, které uzavřel, které podepsal. A když bychom řekli, že ano, kde to potom skončí? Nebezpečný precedenc, že v podstatě si řekneme, když se to jedné straně bude zdát, že to je nevýhodné tak vlastně od toho odstoupíme. Protože, co je to jiného, jestliže se na to dá 19 % daň, vycházíme zase z konkrétních čísel, je to 59 miliard za 30 let, rovná se zjednodušeně 2 miliardy korun ročně. 19 % plus minus je to 400 000 000 Kč. Takže vlastně stát původně podepsal, že bude církvi dávat 2 miliardy. Po pěti, šesti letech zjistil, že z nějakých důvodů se mu to už nehodí, takže bude jim dávat 1 600 000. To přece opravdu není možné. Aspoň...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Pane senátore, když vás tak poslouchám říkám si, řekl jste vy nebo vaši kolegové tyto argumenty co tady vyslovujete ve studiu vůbec svým kolegům poslancům ze Sociální demokracie?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
To je to co jsme říkali, že vlastně tam byl vždycky jenom třeba jeden člen z Poslanecké sněmovny, takže rozhodně jsme se nesešli. Kdybychom takto diskutovali, tak samozřejmě si myslím, že ty názory by tam byly naprosto otevřené, a takto by tam zazněly. Je opravdu škoda...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
To působí jako kdyby to byly 2 trochu jiné politické strany.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Já bohužel s vámi souhlasím, ale to je asi jediné co mohu k tomu říci.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Říká můj dnešní host, kterým zůstává znojemský senátor, nestraník zvolený v barvách sociální demokracie, Pavel Štohl. K tomu dalšímu tématu, na které vy jste také narazil, a to je vznik nebo návrh na vznik vládní agentury pro sport. Vy jste v senátu členem výboru pro vzdělání, jste místopředseda podvýboru pro sport, a byl jste zpravodajem tohoto tisku v horní komoře. A byl jste dost zásadně proti tomu návrhu. Co vám na tom projektu nebo plánu, který připravil poslanec hnutí ANO Milan Hnilička tak vadilo?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Je to na dlouhé povídání. Těch věcí je tam opravdu hrozně moc. Já to mimo jiné jdu příští týden v úterý obhajovat stanovisko senátu do Poslanecké sněmovny. Když jenom možná odbočím, je asi docela pravděpodobné, že nás sněmovna přehlasuje,.Ale v každém případě jim tam chci říci zásadní věcné důvody, kvůli kterým senát z velké většiny byl proti tomu. To znamená, ta myšlenka, o které se bavíme, že současné době financování sportu je špatné, v tom se všichni shodneme. Že se s tím musí něco dělat, v tom se všichni shodneme. Teď je otázka, jestli ta současná verze návrhu zákona o podpoře sportu je ta, která to zlepší.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
No podle vás není podle /nesrozumitelné/.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Já si opravdu myslím z několika závažných důvodů, že není. Protože já si nemyslím, že je rozhodující, jestli to je pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nebo se na to udělá samostatná agentura pro sport. Jestli můžu aspoň pár těch zásadních argumentů...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Určitě. Povídejte ty argumenty.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Jsou mimo jiné, předseda této agentury pro sport bude mít neomezenou pravomoc sám rozhodovat o rozdělování financí do sportu. Když vezmeme, že to je 8 miliard korun ročně, a on je volen na 6 let a téměř je neodvolatelný, tak si spočítejme za 6 let bude rozhodovat o 50 miliardách korun. A to je 1 člověk. Nikdo nemusí vlastně tam ještě spolupodepisovat a podobně. Což si myslím, že je neuvěřitelné. Druhá věc, jestliže tato agentura bude mít nyní co se předpokládá 80 zaměstnanců, zatím to dělalo na Ministerstvu školství zhruba 28 lidí. Nejsem proti tomu, klidně ať mají 80, ale ať nám zdůvodní, proč budou mít 80. Když se podíváte na ten návrh zákona, tam není jediná zmínka o tom k čemu bude se nabírat dalších 50 lidí. Další věc, a už budu končit...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Ne, jen povídejte.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Další věc je, že tam máme podmínky, za jakých může být jmenován ten předseda agentury, zástupce předsedy agentury a podobně. Třeba když začnu u těch zástupců předsedy agentury, není tam v podstatě vůbec nic, jaké vzdělání vysokoškolské, když někdo bude kamarád a bude mít základní školu může dělat zástupce předsedy agentury. Vůbec tam není napsáno, jestli to bude zástupce agentury pro legislativu, pro ekonomiku, vůbec nic.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A Milan Hnilička, on obhajoval ten svůj návrh v horní komoře senátu. On vás žádným ze svých argumentů nepřesvědčil? Já když jsem ho měla třeba tady ve studiu, tak hovořil o tom, že šéf vládní agentury pro sport má mnohem větší autoritu třeba na mezinárodních jednáních, nebo zkrátka když jedná se svými partnery, že to je zcela jiné postavení. Dokonce on je zastáncem i toho, že by mělo být Ministerstvo sportu. Tak toto vás třeba nepřesvědčuje?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Takhle, v čem se já si pana Hniličky vážím, velice si ho vážím. Jako sportovní legendy, i jako člověka. Opravdu velice slušný člověk. Takže pokud budu něco říkat, není to rozhodně nic proti němu. V čem jsme se s ním shodli, protože jsem se s ním bavil několikrát, opakovaně, diskutovali jsme, že současný stav je tristní. Je opravdu velice špatný. Počínaje možnostmi mládeže jak můžou sportovat, a tak dál. Prostě opravdu velice špatné. V čem jsme se opravdu nemohli shodnout, jakým způsobem. A když jste zmínila Ministerstvo pro sport, já jsem klidně pro, aby vzniklo Ministerstvo pro sport. To znamená, když může být Ministerstvo kultury, proč by nemohlo být Ministerstvo sportu. Takže já jsem dokonce navrhoval panu Hniličkovi, a říkal jsem to i na plénu senátu, že ta agentura pro sport má začít fungovat v plném rozsahu od 1. ledna 2021, tak jsem říkal, podívejte se ty věci které jsou tam, jsou zásadní. Legislativa nebo kolegové někteří to nazývají, že to je legislativní paskvil, že je v rozporu se spoustou právních předpisů. Já jsem říkal, tak budeme mít rok a půl na to, abychom to napravili a udělali od 1. ledna 2021 Ministerstvo sportu.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
No ale to se očividně neděje. Sám jste říkal, že všechno směřuje k tomu, že vás Poslanecká sněmovna přehlasuje. Hlasů na to má dost.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Přesně. Hlasů na to má dost. Mě popravdě jestli si můžu trošku tady postěžovat je, že my, když vracíme nějaký zákon do sněmovny, tak v podstatě většina těch předkladatelů toho zákona stejně končí s tím, my vás stejně přehlasujeme, aniž by znali ty konkrétní věcné argumenty. Takže myslím si, že opravdu z hlediska podstaty věci, že je to špatně, že prostě by se mělo říci ano, na chvilku opusťme politiku a pojďme se bavit o věcné stránce. Já třeba, když jsem říkal, že půjdu příští týden do sněmovny, já bych chtěl asi 6 otázek, ať si sami pro sebe na ně odpoví, jestli to správné, jak to nastaveno a samozřejmě budou hlasovat tak, jak asi stranické aparáty se rozhodly, že hlasování bude, ale jsem říkal. A potom až teda ten ta agentura pro sport bude fungovat, a kdyby nedej bože, což samozřejmě si nikdo nepřeje, i když jsem odpůrcem tady této varianty, tak já samozřejmě budu hrozně rád, když se budu mýlit, když ta agentura bude fungovat,.Ale jenom chci říct pokud by nefungovala, tak potom, ať si řekneme podívejte se, jsme a nejenom já, ale i další kolegové ze senátu jsme vás na to upozorňovali.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Pane senátore, a nedá mi to, byť jsme se o tom bavili v úvodní třetině rozhovoru, opět straničtí kolegové ze Sociální demokracie na to neslyší? Říkali jste to vašemu poslaneckému klubu nebo Kateřině Valachové, která mimo jiné se sportem zabývá, coby ministryně školství?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
S kolegyní Kateřinou Valachovou jsem se na to téma docela podrobně bavil a já jsem říkal, když tady tento, protože to je poslanecký návrh, on to není vládní návrh zákona, což je úplně něco jiného potom, když se to projednává a připravuje, tak jsem říkal ministerstvo školství dalo 4 a půl stránky připomínek co je špatně, což si myslím, že není málo. Tak a Kateřina mně povídala, tak mně to pošli a podíváme se. Tak jsem si to nechal připravit tady ty výtky ministerstva, a dokonce jsem tam udělal různými barvami co bylo zapracováno v dalším čtení, a co opravdu nebylo vyslyšeno. A minimálně pořád jedna strana strana těch připomínek, které říká ministerstvo, že jsou zásadní, tam zůstala v tom návrhu zákona. A jak kolegyně Kateřina Valachová s tím že jo dál bude pracovat, to já nevím. Ale prostě opravdu tady ty informace mají co i Ministerstvo školství vytýká.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Nicméně se zdá tedy, že to je další politikum, kde rozhodne politický postoj.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Jako nerad to přiznávám, ale prostě bohužel asi musím souhlasit.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Říká můj dnešní host, kterým zůstává senátor, nestraník zvolený za Sociální demokracii, Pavel Štohl. Teď ještě z trochu jiného soudku, pane senátore. Radiožurnál dnes přinesl reportáž o poslancích, kteří vyrazili na služební cestu do Peru. Nevím, jestli jste měl příležitost na to narazit, ať už ve vysílání nebo v našem webovém zpravodajství. Nicméně zajímalo by mě, ty reportáže jsou o tom, že poslanci měli téměř polovinu svého programu volný program a cestovali po Peru. Je to běžné u cest zákonodárců do zahraničí? A vy jako senátoři jezdíte také na takové cesty.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Určitě jezdíme. Možná jenom to uvedu, já když jsem jel dneska ráno ze Znojma do Prahy autem, tak vlastně dopoledne tam tato zpráva byla docela často zmiňována, takže vím o čem ten problém je. My jezdíme. Já asi možná by bylo trochu ne fér teď, když neznám úplně ty konkrétní informace o této cestě, takže spíš řeknu opravdu, jak to je u nás. Já jsem mimo jiné byl vloni vedoucím senátorské delegace. Byli jsme v Japonsku. Oni opravdu vám připraví ta ambasáda program který je, a my jsme se domlouvali ještě s lidmi od nás jsme tam se této cesty zúčastnili, aby ještě ten program dál naplnili dalšími věcmi. Protože opravdu si myslím, že je nebezpečné, že si každý řekne cesta do Japonska, kolik to stojí peněz a oni tam v podstatě moc toho vlastně neudělali. Takže opravdu my jsme tam tenkrát ráno o osmi vyjížděly z hotelu, vraceli jsme se v 7 večer. Takže když jsem se normálně do Japonska těšil, tak vlastně můžu říct, že jsem z toho skoro nic neviděl. Ale když si teď dám do souvislostí s tím, co se teď stalo a kritizuje se, tak si říkám dobře, že jsme si ten program ještě víc jsme nahustili, aby opravdu takové ty výtky nebyly.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
No já se vás na to trochu i proto ptám, protože jsem se dívala, že jste v Japonsku vloni na podzim byl. A říkala jsem si, kolik vy jste z toho týdne měli volných dnů na cestování po Japonsku?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
No myslím si, a teď říkám z hlavy, protože už je to rok, že jsme tam byli asi 5 dnů, a z těch pěti dnů, jestli možná půlden jsme někde jenom prostě, že už, když už jsme byli já nevím v Toyotě, nebo někde jsme byli, takže ještě tam prostě člověk se podíval aspoň po městě. Ale opravdu tady ta, konkrétně tato služební cesta byla opravdu pracovně hodně vytížená. Dalo by se to docela bez problémů dohledat těmi vlastně aktivitami co jsme v tom Japonsku měli.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Mimochodem mě na té Poslanecké cestě také zaujala 1 věc, která očividně v senátu funguje jinak, a sice okolnost, že s onou sněmovní výpravou jel také místopředseda Poslanecké sněmovny. Shodou okolností tedy sociální demokrat, pan Tomáš Hanzel. A když se ho na to reportér Janek Kroupa ptal, tak v podstatě se zříkal odpovědnosti za cestu s tím, že on je doprovod coby člen vedení dolní komory parlamentu. Jak to, že vy senátoři jezdíte sami a nepotřebujete doprovod nějakého místopředsedy? Nebo ho potřebujete také?

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
No tak je to vždycky lepší když tam je místopředseda senátu, protože když budete mít jednání na té druhé straně, tak samozřejmě to působí výrazně lépe. Ale není to pravidlo, že by vždy tam musel být. To znamená, ale aspoň jak já to vnímám u nás v senátu, pokud tam někdo je vedoucí té delegace, tak vlastně by i on měl nějakým způsobem se podívat, jaký je ten program, aby teda jsme řekli, opravdu...

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Ještě pardon, ještě poslední věc, omlouvám se, on nás tlačí trochu čas. Ještě mi řekněte pane senátore, jak se u vás vybírají účastníci takových cest? A teď třeba i k vám, jestli se nepletu, vy nejste žádný specialista na Japonsko tak, jak se třeba vybrali účastníci téhle té cesty?

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Ne, protože tenkrát jsem byl ne ve školském výboru a v hospodářském výboru, a já jsem specialista na účetnictví a daně. A viděli jsme opravdu jaké tam budeme mít jednání. To znamená, že tam budeme mít jednání na hospodářské komoře. Že tam budeme mít jednání ohledně spolupráce mezi Evropskou unií a Japonskem, to znamená věci, které vlastně byly poměrně hodně ekonomické. Týkaly se i daní, a tak dát, takže vybírá se to podle toho, s kým na té druhé straně budeme mít jednání.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
Děkuji. Říká můj dnešní host, kterým byl znojemský senátor, nestraník zvolený za Sociální demokracii, Pavel Štohl. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, pane senátore.

Pavel ŠTOHL, senátor
--------------------
Děkuji za pozvání a mějte se hezky.

Marie BASTLOVÁ, analytička Českého rozhlasu
--------------------
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.


Telefonní operátoři budou moci i dál uchovávat provozní data svých klientů a údaje o jejich pohybu po dobu půl roku

22.5.2019 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Telefonní operátoři budou moci i dál uchovávat provozní data svých klientů a údaje o jejich pohybu po dobu půl roku. Ústavní soud dnes zamítl návrh na omezení příslušné právní úpravy, se kterým přišla v roce 2017 skupina 58 poslanců. Ti argumentovali hlavně ochranou soukromí a osobních údajů. Podle poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka současná zákonná úprava umožňuje plošné sledování lidí v Česku. Soudce Ústavního soudu, který měl kauzu na starosti Jaromíra Jirsy jsem se zeptal, proč se rozhodli námitce poslanců nevyhovět.

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Ústavní soud dospěl k závěru, že zákonodárce po předchozím zrušení zákonné úpravy v roce 2001 Ústavním soudem dostatečně způsobem zareagoval a nyní zákonná úprava je ústavně konformní. Byla zkrácena doba, po kterou jsou mobilní operátor by povinni shromažďovat data na 6 měsíců byl jednoznačně určen okruh trestných činů, pro které orgány činné v trestním řízení mohou vyžádávat informace o zadržovaných datech a bylo také vymezen okruh oprávněných subjektů.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
O plošné sledování lidí, jak říká poslanec Pirátů Mikuláš Ferenčík tedy podle vás nejde?

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Ústavní soud dospěl k závěru, plošné neadresné shromažďování dat, takzvaně do zásoby v tomto případě přípustné je a že nelze tedy stát vystavit do pozice, kdy on, který má chránit majetek život a zdraví svých občanů nebude disponovat určitými informacemi na rozdíl od soukromých subjektů, která je k dispozici mají.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A co všechno operátoři vlastně o svých klientech vědí?

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Vědí zejména v této souvislosti z nějakého čísla, na které bylo telefonováno, z jakého místa, z jakého telefonu byla posílána SMS nebo MMS zpráva, na jakou webovou stránku se klient připojil, na jakou adresu odeslal emailovou zprávu. To znamená, že oni mají informaci o všem, kromě obsahu. To je rozdíl oproti odposlechům, které jsou hodnotné právě kvůli obsahu, ale jsou jaksi zaměřené na období do budoucna na rozdíl od těchto dat, která se vztahují k minulému období.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Vaše kolegyně ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková ale k případu vypracovala odlišné stanovisko. V něm píše, že Česko chrání údaje o klientech operátorů méně než jiné evropské země. V tom s ní nesouhlasíte? Je to v Česku podobné jako jinde v EU?

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Já s kolegyní v tomto ohledu nesouhlasím. Bylo to jediné disentní stanovisko ze 14 soudců. Já mám, já a plénum především tedy máme názor jiný. Naše zákonná úprava se nijak nevymyká evropské úpravě. Evidentně evropské státy a vůbec státy po celém světě nejsou příliš jistý, jak mají tento problém vyřešit. Je to záležitost globální, celosvětová, překračující hranice jednotlivých států a nelze si představovat, že i sebedokonalejší národní úprava ten problém vyřeší.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A za jakých okolností tedy teď operátoři musejí předat údaje o svých klientech polici nebo tajným službám?

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Musí předem mít svolení soudu, podobně jako u odposlechů. Ta osoba, které se následně týká, tedy poskytnutí dat má právo být o tom informovaná expost. A musí se na ně obrátit příslušný orgán, který je vyjmenován v zákoně a musí se ve vztahu k trestné činnosti tedy týkat přesně vymezeného okruhu trestních činů.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A jsou tedy data shromážděná operátory zajištěna proti zneužití?

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
To upravuje v nejmenších podrobnostech o detailech prováděcí vyhláška nezávislé instituce pro ochranu osobních údajů. Stejně jako Český telekomunikační úřad provádějí pravidelné kontroly. Žádná pochybení dodnes zjištěna, ani nebyla excesy.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Soudce Ústavního soudu Jaromír Jirsa.


Ústavní soud dopoledne rozhodne o uchovávání osobních údajů z telekomunikace

22.5.2019 - ČRo Radiožurnál (07:00 Zprávy)

Jana PETROVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud dopoledne rozhodne o uchovávání osobních údajů z telekomunikace. Operátoři teď data svých klientů ukládají na půl roku. Na vyžádání je poskytují policii nebo tajným službám. Vyšetřovatelé tak můžou třeba zjistit, jestli spolu určití lidi mluvili po telefonu nebo si psali e-maily. Obsah hovorů a zpráv si ale prohlédnout nemůžou. Zrušení úpravy navrhla předloni skupina 58 poslanců, protože považovali plošné shromažďování za nepřípustné a vadila jim i dlouhá doba uchovávání údajů. Navíc podle nich neexistují dostatečné záruky proti zneužití dat.


Ústavní soud ponechal v platnosti zákony, které nařizují operátorům půl roku uchovávat údaje

22.5.2019 - ČRo Radiožurnál (12:00 Zprávy)

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud ponechal v platnosti zákony, které nařizují operátorům půl roku uchovávat údaje o telefonních hovorech, textových zprávách a e-mailech. Na vyžádání je pak musí poskytnout policii anebo tajným službám. Zrušení této právní úpravy navrhovala skupina poslanců, a to kvůli ochraně soukromí a osobních údajů. Podle ústavních soudců k tomu ale není důvod.


Data o telefonním a e-mailovém provozu

22.5.2019 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

mluvčí
--------------------
Operátoři musí dál půl roku uchovávat data z telefonní a elektronické komunikace. Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na škrty v zákonech. Opatření, které má napomáhat hlavně při policejním vyšetřování podle nich zasahuje do soukromí. Proč návrh na zrušení právní úpravy neprošel?

Barbora BLAŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle Ústavního soudu to plošné shromažďování dat není protiústavní. Ta současná právní úprava je tak vzhledem ke svému účelu přiměřená. Podle soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy obzvlášť v dnešní době, kdy se spousta trestných činů přesouvá na internet a s čím dál tím víc i vzniká třeba prostřednictvím sociálních sítí, by bylo absurdní zakázat státu přístup tady k těmto informacím, protože je to právě stát, který má povinnost dohlížet na bezpečnost občanů. Naopak podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který se toho vyhlášení také zúčastnil právě za navrhovatele. Ale ta zákonná úprava spíše jakési plošné sledování lidí v Česku. A navíc ta půlroční uchovávání dat považuje za příliš dlouhou dobu. Proto nad tím dnešním zamítnutím projevil zklamání a zároveň tedy dodal, že se budou snažit v této oblasti udělat změnu legislativní cestou.


Nepovolená stavba léčebny dlouhodobě nemocných

22.5.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Bez potřebných dokladů a razítek roste na okraji Dvora Králové nad Labem léčebna dlouhodobě nemocných. Má v ní být 160 až 180 lůžek. Načerno ji staví místní firma Žižka. Ta má souhlas pouze s terénními úpravami a žádá o dodatečné stavební povolení i změnu stávajícího územního plánu.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Nikdo nic neviděl a nic neslyšel. Od loňska roste v tichosti na kraji Dvora Králové komplex ústavu pro následnou zdravotní péči o starší a dlouhodobě nemocné. Hrubá stavba je hotová.

Martin RUDOLF, ved. stavebního úřadu, MÚ Dvůr Králové n. L.
--------------------
Je to nepovolená stavba. Se současně vydaným územním plánem ta stavba v souladu není.

Libuše KLIKAROVÁ, sousedka stavby
--------------------
Začali myslím v září, srpen/září, tak nějak v létě.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Loni?

Libuše KLIKAROVÁ, sousedka stavby
--------------------
No. Nejdřív opravovali tu budovu, tu bejvalou školku, a pak přistavovali tohle.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Ústav staví místní firma Žižka, opravuje i vilu bývalé textilky Tiba. Patří jí staveniště i parcely. O vyjádření jsme požádali oba jednatele.

Vladislav ŽIŽKA, jednatel, Žižka, spol. s. r. o.
--------------------
Musíme se potkat asi osobně.

redaktor/citace: Vladislav Žižka, jednatel, Žižka, spol. s. r. o.
--------------------
Po dohodě s otcem se já ani on nemáme zájem s vámi setkat.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Až letos v březnu požádal stavebník o dodatečné povolení. Teprve 30. dubna vyzval stavební úřad dvorské radnice k účasti na kontrolní prohlídce a 14. května zjistil, že tam opravdu roste dvoukřídlý betonový objekt, který nikdo nepovolil. O 2 dny později, tedy před šesti dny, stavbu zastavil.

Martin RUDOLF, ved. stavebního úřadu, MÚ Dvůr Králové n. L.
--------------------
My jsme odeslali výzvu stavebníkovi k zastavení prací.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Tam se vesele staví dál.

Martin RUDOLF, ved. stavebního úřadu, MÚ Dvůr Králové n. L.
--------------------
To říkáte vy.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Já tam byl.

Martin RUDOLF, ved. stavebního úřadu, MÚ Dvůr Králové n. L.
--------------------
V pořádku. Učiníme podnět, můžeme napsat i o tom zápis a stavební úřad bude konat.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Ředitelka krajského úřadu Ivana Křečková chce teď prověřit, zda dvorský stavební úřad nebyl v přístupu k této nepovolené stavby až příliš liknavý a nečinný.

Gabriela VILÍMKOVÁ, advokátka
--------------------
To, že někdo zahájí poměrně rozsáhlou stavbu bez stavebních povolení, to asi těžko může být omyl. Pravděpodobně spoléhá na to, že ta stavba bude dodatečně povolena. To se ale nemusí podařit vždy.

Vlastimil WEINER, redaktor
--------------------
Třeba stavebník v Hradci Králové musel zbourat svoji chatu, kterou opravil, ale současně nedovoleně rozšířilo o 14 m2. Nařízení úřadů tehdy potvrdil Ústavní soud. Vlastimil Weiner, Česká televize.


Povolební neshody na Ukrajině

22.5.2019 - ČT 1 (19:00 Události)

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
--------------------
Třetí den ve funkci a nový ukrajinský prezident narazil. Zákonodárci odmítli projednat změnu volebního zákona, kterou chce jako hlava státu prosadit. Neřešili ani demisi premiéra a předseda sněmovny zpochybnil taky dekret o rozpuštění parlamentu. Volodymyr Zelenskyj ale trvá na tom, že předčasné volby budou koncem července.

Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
--------------------
Tři roky stál v čele vlády, teď bilancuje. Rezignační dopis už měl napsaný.

Volodymyr HROJSMAN, odstupující ukrajinský premiér
--------------------
Podařilo se nám přejít od destrukce k růstu národní ekonomiky.

Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
--------------------
Stihl se ještě sejít se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Ti jsou v Kyjevě na důležitém jednání o další půjčce za víc než miliardu dolarů. Přijeli ale do nejisté doby. Prezident Volodymyr Zelenskyj poprvé narazil na parlament, ve kterém nemá jeho nově vzniklá strana žádného zástupce.

hlasování v ukrajinském parlamentu
--------------------
Usnesení nepřijato.

Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
--------------------
Poslanci na mimořádnou schůzi přišli, ale neprojednali ani premiérovu demisi, ani Zelenským navrhovanou změnu volebního zákona. Předseda parlamentu dokonce naznačil, že napadne u Ústavního soudu dekret, kterým prezident sněmovnu rozpustil.

redaktor/citace: Andrij Parubij, předseda ukrajinského parlamentu, zdroj: facebookový účet
--------------------
Je smutné a znepokojující, že garant ukrajinské ústavy začíná práci v úřadů hrubým porušením ústavy. Špatné znamení.

Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
--------------------
Bývalý komik a politický nováček by mohl v předčasných volbách, které vypsal na 21. července, zúročit svou popularitu a zajistit si v parlamentu podporu.

Andrij BOHDAN, šéf prezidentské kanceláře
--------------------
Věříme, že (volby) budou velmi významným krokem k obnově parlamentu.

Dana ZLATOHLÁVKOVÁ, redaktorka
--------------------
Za jmenování tohoto muže šéfem své kanceláře si Zelenskyj vysloužil další kritiku. Právník Andrij Bohdan má totiž vazby na jednoho miliardáře, který žije v exilu. Několik dalších vysokých pozic pak dostali Zelenského bývalí kolegové z televize. Ministr obrany naopak stáhl původní nabídku rezignace, kterou Zelenskyj požaduje s tím, že ozbrojené síly nemůže nechat bez koordinovaného vedení. Dana Zlatohlávková, Česká televize.


Demonstrace na Václavském náměstí

22.5.2019 - ČT 24 (06:00 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď detaily k některým z témat. Václavské náměstí včera zaplnili demonstranti za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a taky za nezávislost justice. Zaplnili horní polovinu náměstí a částečně stál dav i v jeho spodní části. Demonstranti se rozešli i s výzvou k odstoupení premiéra Andreje Babiše. Řečníci mluvili o střetu zájmů, o trestním stíhání v kauze dotací pro Čapí hnízdo i o jeho údajné spolupráci s komunistickou StB.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
--------------------
Demise ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která je ve vládě za hnutí ANO. Jeden z požadavků demonstrantů na Václavském náměstí. Její jmenování podle nich zpochybňuje důvěru v nezávislost justice.

Mikuláš MINÁŘ, organizátor demonstrace, Milion chvilek pro demokracii
--------------------
Den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra, tak premiér bez odůvodnění, což řekla i Soudcovská unie, bez vysvětlení vyměnil ministra spravedlnosti pana Kněžínka za paní Benešovou. My se bojíme, že to může zkrátka vést k ohrožení nezávislosti justice.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/, předseda hnutí /ANO/
--------------------
Není důvod vůbec demonstrovat, protože nic nenastalo ani nic nenastane a paní Benešová jenom nahlas řekla stejný názor jak ti někteří, kteří protestují proti ní. Takže mi to připadá celé takové zvláštní.

redaktorka
--------------------
A jak jim chcete dokázat, těm demonstrantům, že nezávislost justice v Česku není ohrožena?

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/, předseda hnutí /ANO/
--------------------
Já nic nebudu dokazovat, já už jsem se k tomu vyjádřil x-krát, takže k tomu nemám co říct.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
--------------------
I když organizátoři akci svolali původně proti jmenování Benešové, protestující kritizovali hlavně premiéra Babiše. Vytýkali mu střet zájmů, kterým se mimo jiné zabývají instituce Evropské unie. Trestní stíhání v případu Čapí hnízdo, dotace pro jeho někdejší firmu Agrofert i údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečností.

Dominik HAŠEK, hokejista
--------------------
V čele naší vlády stojí nejen trestně stíhaný člověk, ale především bývalý agent StB. Člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
--------------------
Na pódiu se vedle organizátorů střídali především vědci nebo umělci.

Jiří MACHÁČEK, herec
--------------------
Pokud nejsou dodržovány demokratické principy, takže by ta občanská společnost to měla dát těm politikům, kteří to dělají, vědět.

Anna GEISLEROVÁ, herečka
--------------------
V tuhle tu chvíli je justice v ohrožení, stejně tak jako se to děje v okolních státech v Evropě a my máme čas jako zareagovat na to včas, a to děláme.

Tomáš KLUS, písničkář
--------------------
Myslím si, že manipulace s pravdou už bylo dost a že je potřeba určit nějaký hranice.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/ /Interview ČT24, 21. 5. 2019/
--------------------
Vůbec nic ona ještě neudělala, už se demonstruje a ani nevím jak ona by mohla, já jsem právník, a nevím jak ona by mohla prostě ze své pozice ovlivnit chod justice.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
--------------------
Obavy z ohrožení spravedlnosti by měl Babiš podle lídra organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře rozptýlit účastí v televizním duelu. Premiér se v SMS pro Českou televizi po demonstraci vyjádřil, že nevidí důvod na výzvu reagovat. Minář by si podle něj měl založit vlastní stranu a účastnit se voleb.

Andrej BABIŠ, premiér /ANO/, předseda hnutí /ANO/ /Zdroj: SMS pro ČT/
--------------------
Lidé mají právo demonstrovat a vyjadřovat svůj názor. Máme zaplať pánbůh demokracii. Nevidím ale jediný důvod, proč bych měl reagovat na výzvy pana Mináře. Využívá demonstrace ke svému vlastnímu zviditelnění.

Daniel KROUPA, katedra politologie a filozofie
--------------------
Velká část těch demonstrantů jsou lidé, kteří na Václavském náměstí byli v listopadu 89, potom druhou částí jsou mladí lidé, kteří se bojí, že se pomalu suneme zase zpátky.

Petr HOLEC, komentátor, Info.cz /speciální vysílání ČT24, 21. 5. 2019/
--------------------
To se s námi táhne už od první přímé volby prezidenta a já si myslím, že tohle to je jenom pokračování toho, akorát se to přelilo z toho prezidentského úřadu ještě vlastně do exekutivy a do funkce premiéra, protože já si myslím, že ti lidi nejvíc protestují proto, že nemají premiéra, kterého volili.

Antonín ŠIMŮNEK, redaktor
--------------------
Proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové protestovali lidé v Praze, ale i na dalších místech republiky počtvrté. Redakce a Antonín Šimůnek, Česká televize.


Protest proti Benešové

22.5.2019 - ČT 24 (06:30 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Lidé protestující proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové zaplnili včera večer horní polovinu Václavského náměstí a dav stal částečně i v jeho spodní části. Demonstranti rozešli s výzvou k odstoupení premiéra Andreje Babiše. Řečníci mluvili o střetu zájmů, trestním stíhání v kauze dotací pro Čapí hnízdo. Jeho údajné spolupráci s komunistickou StB. V projevech požadovali zachování nestrannosti české justice a demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Mikuláš MINÁŘ, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii
--------------------
Den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra. Tak premiér bez odůvodnění, což řekla i soudcovská unie, bez vysvětlení vyměnil ministra spravedlnosti pana Kněžínka za paní Benešovou. My se bojíme, že to může zkrátka vést k ohrožení nezávislosti justice.

Andrej BABIŠ, premiér a předseda hnutí /ANO/
--------------------
Není důvod vůbec demonstrovat, protože nic nenastalo, ani nic nenastane. A paní Benešová jenom nahlas řekla stejný názor, jak ti někteří, kteří protestují proti ní. Takže mi to připadá celé takové zvláštní.

reportérka
--------------------
Jak jim chcete dokázat těm demonstrantům, že nezávislost justice v Česku není ohrožena?

Andrej BABIŠ, premiér a předseda hnutí /ANO/
--------------------
Já nic nebudu dokazovat. Já už jsem se k tomu vyjádřil x-krát. Takže já k tomu nemám, co říct.


Převod vozidel

22.5.2019 - ČT 24 (08:00 Zprávy)

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud se vyjádří k otázce vozidel v takzvaném polopřevodu. Jde o auto nebo motorku, které původní majitel odhlásil z registru, ale kupující do lhůty šesti měsíců vozidlo nepřihlásil. Od července 2015 nemůžou tyto vozy na základě silniční novely do provozu. Podle Krajského soudu v Hradci Králové, který se jedním takovým případem zabýval, jde ale o formu vyvlastnění.


Rozhovor s místopředsedo ODS Martinem Baxou

22.5.2019 - ČT 24 (18:25 Interview ČT24)

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zítra začíná jednání o konci ministra kultury ve funkci. Šéf ČSSD Hamáček kvůli tomu jde k prezidentu republiky Zemanovi. Jaký by měl být nový ministr kultury a skončí vůbec ten starý. Kterým rodičům zvýšit příspěvky na děti a bude na všechno stačit 40miliardový schodek státního rozpočtu? V Interview ČT24 to proberu s předsedo sněmovního podvýboru pro kulturu a místopředsedou občanských demokratů Martinem Baxou. Dobrý den, pane poslanče.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Dobrý den. Zdravím diváky České televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkuji, že jste přišel. Jak už jsem říkal, tak se čeká na to, jak se prezident republiky postaví k té v této fázi demisi ministra kultury Antonína Staňka. Čekáte přijetí té demise?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak jsou to takové tradiční hradní hry kolem toho, které ale u ministra Staňka mají takový trošku jako zvláštní rozměr, protože se spekulovalo v souvislosti s odvoláním generálního ředitele Fajta o nějakém plnění hradních přání bych řekl, o to více jsem zvědavý, jak se prezident postaví k tomu jasnému návrhu na demisi ministra Staňka.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Víte, a to říkáte proto, že se to možná říká nebo že někdo naznačuje, že pan Zeman nemá dobré vztahy s panem Fajtem, takže to je nějaké plnění, to říkáte proto, že se to říká, nebo o tom něco víte?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak ze zákulisí člověk neví nic, ale jako je několik fakt, která by asi zaznít měla. Já jsem svolal 9. května podvýbor pro kulturu právě k té kauze odvolání ředitelům za umění Olomouc a Národní galerie v Praze a čekal jsem, že pan ministr tváří v tvář těm odvolaným ředitelům předloží jasné tvrdé argumenty a namísto toho jsem byl u ministra Staňka svědkem takového mlžení, vynášení jako dílčích argumentů, u kterých není možné si ověřit, jestli jsou nebo nejsou pravdivé. V případě ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K tomu se pak tedy dostaneme, mně teď jde o to ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ano, ale v případě právě docenta Fajta můžou být nějaké ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Promiňte, mně jde o to pozadí. Vy tady říkáte, že to může být nějak protiplnění, a já bych chtěl vědět, jestli to opíráte o nějakou faktickou informaci, ano, pan Zeman nemá rád pana Fajta, tak si u pana Staňka objednal jeho odvolání, zjednodušeně řečeno, máte to o co opřít, anebo je to taková ta šuškanda někde, kterou tady /souzvuk hlasů/.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Neříkám, že šuškanda. Vidím jakoby dvě, ne, ne, ne, vidím dvě linie, vidím, že pravděpodobně v rozporu se zákonem o vysokých školách prezident Zeman dlouhodobě odmítal, koneckonců už mu to přikázal i soud jmenovat docenta Fajta profesorem, a to zdůvodnění bylo, řekněme, takové jakoby velmi vachrlaté a vedle toho ministr Staněk odvolal docenta Fajta z funkce generálního ředitele Národní galerie, aniž by podle mého názoru k tomu byly dostatečně silné argumenty. Já nemohu dát na stůl žádné písemné záznamy z rozhovorů, které proběhly například mezi prezidentem Zemanem a ministrem Staňkem, uskutečnila se audience, ale ta spekulace se, tam jako bylo /nesrozumitelné/.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak jako předseda podvýboru byste mohl mít věcnější informace nějaké k dispozici. To nemáte?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak já nemám, já nemohu mít věcné informace ze zázemí Pražského hradu, ale mám věcné informace nebo měl jsem věcné informace o tom, jaké důvody vedly k odvolání obou ředitelů a musím říct, že pan ministr Staněk byl toho 9. května velmi nepřesvědčivý a že žádný z těch argumentů neměl podle mě tak velkou váhu, aby se provedla ta, řekl bych, velikonoční poprava.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře a čekáte tedy přijetí demise ministra kultury prezidentem republiky?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Antonín Staněk se ukázal podle mého názoru už ve funkci ministr kultury jako člověk, který prostě k tomu kompetenci neměl, nedokázal tu funkci dobře zvládat, nerozuměl české kultuře a ani ten jeho odchod vlastně není, řekl bych, normálně chlapský. Napřed prostě Antonín Staněk podá demisi, pak začne hovořit do médií o tom, že si nechá poradit od prezidenta Zemana, až se u něj 28. května objedná nebo setká se s ním, najednou říká, že ho k tomu donutil ministr Hamáček, vicepremiér Hamáček, vypadá to trošku jako takové operetní představení, které si, myslím, není důstojné toho, že ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale já jsem se ptal, jestli čekáte, že se to stane?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, tak hlavně ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zatím se ještě neptám, proč by se to stát mělo nebo nemělo.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Jasně, hlavně ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Teď se ptám, jestli se to stane.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Hlavně ministr Staněk by měl ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, řekněte mi prosím, já čekám, že prezident republiky ministra odvolá, já čekám, že prezident republiky ministra neodvolá. Vaše očekávání?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Takhle, zákony České republiky hovoří jasně, ministr Staněk demisi podal, předal ji premiérovi, premiér by ji měl předat prezidentovi, ten by měl ministra odvolat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No,v případě demise nemusí úplně.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ta věc ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
V případě demise nemusí úplně, v případě demise samotného ministra nemusí ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, ale platí to v případě, že ji tam donese premiér a premiér se veřejně vyjádřil, že demisi Antonína Staňka prezidentovi přinese, to se jako stalo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, premiér se vyjádřil, že když nebude přijata demise, tak podá návrh na odvolání, to je trochu jiná ústavní situace než to, že ministr prostřednictvím premiéra podá demisi. Tu prezident alespoň podle, myslím, že i většiny ústavních právníků přijmout nemusí nezbytně nutně, a proto se ptám - čekáte přijme nebo nepřijme?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Čekám, že by měl přijmout, ale ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čekáte tedy, že by ne.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Nevím. Pane redaktore, já tam dávám ten podmiňovací způsob proto, že prezidentovi Zemanovi do hlavy nevidím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, samozřejmě, ale něco očekáváte.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ale, co vidím, je to, že ministr Staněk by prostě z té funkce měl odejít, ztratil podporu odborné veřejnosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dostanem se k tomu. Já chci jenom říct, takže nemáte očekávání, nemáte.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ztratil podporu kulturní obce, měl by prostě z funkce odejít a ministr Zeman, prezident Zeman by měl ministrovu demisi přijmout.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale vy jako opoziční politik nebudete o ministrovi říkat nic jiného, než že by měl odejít. Očekávání tedy nemáte, dobře.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, tak když třeba došlo k vynucenému odchodu ministra Kněžínka, tak tam bych jako opoziční politik řekl, že tento ministr, tento ministr spravedlnosti ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jak to víte, že to bylo vynucený. Pan Kněžínek řekl, že jde sám.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, ano, ale předtím nějak neříkal, že by chtěl z funkce odejít. Začal to říkat až ve chvíli, kdy tu demisi oznámil a u tohoto ministra spravedlnosti já jako opoziční poslanec jsem žádné zásadní výhrady neměl, tak to jenom na téma toho, že ani opoziční poslanec nemusí o každém ministrovi hovořit jenom negativně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, očekávání, co udělá prezident republiky a proč nemáte očekávání o tom, co udělá prezident republiky, když tady spřádáte teorie o jakémsi zákulisí, a výsledkem toho není ani to, jestli čekáte odvolání nebo neodvolání?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, já hlavně čekám, že ministr ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy přijetí nebo nepřijetí demise, omlouvám se.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já bych hlavně čekal, že ministr Staněk prostě jasně řekne - já odcházím a tečka. A ne, že napřed napíše demisi a pak dodá to, že se poradí.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já jsem se /souzvuk hlasů/, dobře, očekávání nemáte. Teď pojďme k tomu, co se vám očividně tedy asi bude líbit, proč musí ministr Staněk odejít?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Protože si myslím, že nebyl a není kompetentní k tomu, aby tento resort vedl. Myslím, že ty jeho kroky ukázaly, že nerozumí české kultuře, nerozumí problémům, které česká kultura má řešit. Já jsem byl dokonce svědkem ve sněmovně i vlastně jakoby pro mě absurdních situací, kdy poslanci, já sám jsem navrhoval zvýšení rozpočtu ministerstva kultury o řádově stovky milionů korun na ministerstva, on se kategoricky stavěl proti přitom věděl, že je kultura, zejména živé umění velmi podfinancované. To, jakým způsobem odvolal ředitele obou institucí ze dne na den velikonoční popravou, aniž by měl k tomu argumenty, jako taky jasně hovoří, nebyl schopen říci jasný názor na transformaci kulturních institucí, koneckonců v tom svém, řekl bych, neblaze legendárním rozhovoru pro Aktuálně z 10. května se vlastně ukázalo, že ani neví, jaký je rozpočet jeho resortu. To, že se v kultuře bojuje o 1 % a on tvrdil, že má jeho úřad téměř 2 % státního rozpočtu, proč svědčí o tom, že on ten resort nezvládal a pořád diskutovali jsme na začátku o jeho odchodu, tak já jenom prostě říkám, ministr Staněk měl chlapsky položit klíče od úřadu na stůl a říct - odcházím, protože to nezvládám.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak to on udělal, on poslal rezignační dopis, že dává demisi, tak.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
A pak říkal, že se poradí s panem prezidentem.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K tomu, že neměl žádné argumenty pro odvolání oněch ředitelů, které jste zmínil, auditní zpráva v případě Jiřího Fajta ale mluví o řadě prohřešků. To nejsou dostatečné důvody proto, aby ministr konal tak, jak konal?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Kdyby byla konkrétní jasně uzavřená kontrola s jistými závěry, tak bychom tuto diskusi ani vést nemuseli, ale co sám ministr Staněk řekl, 12. dubna dostal nějaký dopis, poslal kontrolory, říkal, že může docházet k nějakým finančním problémům, poslal kontrolu do Národní galerie a 18. dubna odvolal generálního ředitele. Prostě ve chvíli, kdy řekl, že Fajta odvolá ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Četl jste tu auditní zprávu, tu zprávu o výsledku?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, nemohl jsem ji číst, protože ve chvíli, kdy 9. května zasedl podvýbor pro kulturu, tak ta auditní zpráva, ani žádný kontrolní závěr nebyl k dispozici, to je důležité říct. Prostě žádná kontrola s tím, jak kontrola má proběhnout, prostě neproběhla. Ministerstvo kultury ji zveřejnilo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Počkejte, ministerstvo kultury má nějakou zprávu, kde se jasně říká v závěrečných pasážích nebo v tom závěru - nedostatečně fungující vnitřní kontrolní systém, porušení zákoníku práce paragraf 302, nadměrné využívání externích služeb, dílčí využití externích právních služeb pro osobní účely generálního ředitele Národní galerie, a to jenom vybírám, to není všechno, co je v těch závěrech.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Pane redaktore, ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To nejsou tak závažná zjištění vnitřní kontroly, že ministr nemohl udělat nic jiného než ředitele odvolat?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Pane redaktore, ale citujete zprávu, která byla zveřejněná 21. května. Zatímco ministr odvolal docenta Fajta 18. dubna, stejně jako ředitele Soukupa ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ta byla zveřejněná, zproštění mlčenlivosti, toto je zpráva, přece na základě které odvolával.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, ne, to je závěr kontroly, která byla teprve v posledních dnech skončena. Prostě Staněk odvolal ty dva ředitele, aniž závěry kontrol měl. Notabene podle mého názoru v případě ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Třeba tam měl ředitele vnitřního auditu, nebo jak se ta funkce jmenuje.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, to, že tam s ním seděl pan ředitel Leixner je druhá věc.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, pan Leixner.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Prostě závěry těch kontrol nebyly v té době, notabene v případě Muzea umění Olomouc podle mého názoru šlo dokonce o nějaké jako osobní vazby. Jenom si připomeňme, co Staněk říkal 18. dubna - podivné pronájmy Národní galerie, chyby ve výběrových řízení Muzea umění Olomouc, nic z toho potom nedoložil a teprve teď před několika dny byla zveřejněna jedna kontrolní zpráva, jenom ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, ta se dostala na veřejnost. Vy jste ji tedy k dispozici neměli?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, ne, ne, ta zpráva je pověšená na stránkách ministerstva kultury a je u ní uvedeno to, že ona ta kontrola byla dokončena, myslím, minulý týden. Ona prostě v době, kdy ministr Staněk popravil ty dva ředitele, žádné závěry kontrol neměl. Prostě postupoval, a proto to v nás vyvolalo pochybnosti.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Neměl závěry, protože nebyly sepsané, nebo proto, že se to nevědělo?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, ty kontroly neproběhly, pane redaktore, ty kontroly prostě neproběhly tak, jak proběhnout měly, v případě Muzea umění Olomouc se dokonce později ukázalo a na podvýboru pro kulturu to profesor Zatloukal, emeritní ředitel toho muzea, jasně řekl, že ty kroky, které jim ministr Staněk vytýkal, se všechny odehrály se souhlasem ministerstva kultury a s doložkou ministerstva financí. To znamená, nákup toho pozemku, kde mělo stát středoevropské fórum, výběrové řízení a architektonickou podobu a toho, a tak podobně, to je podle mě důkaz nejenom naprosté nekompetence, ale takové vrchnostenské arogance, kterou ministr Staněk v odvolání v tomto případě magistra Soukupa za Umění Olomouc předvedl, že to samo stačí o tom, aby ministrem nebyl. A samozřejmě potom diskuse o zákoně o veřejnoprávních institucích v kultuře, které by podle mého názoru měly zamezit tomu, aby ministr zničehonic mohl takto ředitele odvolat a stejně tak by měli stanovit jasná pravidla proto, za jakých podmínek by ředitelé měli své mandáty vykonávat, koncepce a měli by mít správní rady, které by rozhodovaly.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili to je potřeba změnit, to předložíte případně takovýto návrh?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak, až bude ODS ve vládě, tak s velkou radostí.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Do té doby to /souzvuk hlasů/.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Mimochodem, pane redaktore, ministr Staněk sám říkal, že ten zákon existuje, ale že ho předložit měl a také to neudělal. On nikdy o tom zákonu nemluvil a najednou říkal, že ho má někde v šuplíku. Prostě jenom říkám, nebyl kompetentním ministrem kultury.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co by měl nový ministr kultury nebo jaké, jaké vlastnosti a parametry, když to tak řeknu asi ne úplně obratně, by měl splňovat nový ministr kultury?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie má teďka opravdu velkou zodpovědnost za to, koho na tento resort nominuje. Já jsem přesvědčen o tom, že by to měl být ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A já chci říct, co vy si o tom myslíte?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Že by to měl být odborník, který rozumí problémům české kultury, který ví, jaké jsou hlavní problémy a jakým způsobem je řešit. Nemůže to být žádný prostě Staněk 2. Ty problémy jsou vážné, na prvním místě podfinancování, chybějící legislativa, ministr Staněk nikdy neřekl také, jak si představuje zásadní reformu památkové péče, jakým způsobem kulturu využít k diplomatické prezentaci České republiky v zahraničí a tak dále, tak já jsem přesvědčen, že by to měl být člověk, který rozumím problémům kultury a měl by být na ně odborníkem, nikoliv ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takové jméno vy máte třeba v záloze?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Nikoliv politická trafika pro někoho ze sociální demokracie, který zrovna nemá dostatečnou /souzvuk hlasů/.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
/Nesrozumitelné/ sociální demokracie měla udělat?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Sociální demokracie ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Třeba má v záloze nějaké velmi kvalitní odborníky. Víte o nějakých jménech?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Bude-li, bude-li sociální demokracie nominovat odborníka, který rozumí problémům kultury a bude respektován kulturní obcí, bude to jenom ve prospěch české kultury.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kvůli těm personálním změnám ve vládě a vlastně nejenom kvůli jedné konkrétní personální změně se demonstruje v ulicích a na náměstích, to je hlavně kvůli paní ministryni Benešové, ostatně i kvůli premiéru Babišovi. Vy tyhle demonstrace podporujete?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já jsem minulé pondělí na té demonstraci v Plzni hovořil, byl jsem jedním z řečníků a viděl jsem tam lidi, kteří mají opravdový strach o českou justici, o její nezávislost, o tom, co se vlastně bude mimochodem v roce třicátého výročí sametové revoluce dít. A co je jakoby podle mého názoru společným jmenovatelem všech těchto protestů, ať už to byl ten, který proběhl včera nebo v minulých týdnech, je právě ta neuvěřitelná situace, kdy máme trestně stíhaného nebo obviněného premiéra a od toho se odvíjí celá řada podivných kroků. Já úplně rozumím ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co máte proti pani ministryni Benešové? Ještě nic neudělala.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne jenom rozumím těm desítkám tisíc lidí, kteří z toho mají obavu a ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A proč jim rozumíte? Proč lidé mají mít obavu z toho, že nastoupí ministr, který ještě o ničem nerozhodl, nic neudělal, nic nepřinesl na vládu a už se proti němu demonstruje?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak já jenom připomenu ty okolnosti, za kterých k těm personálním změnám došlo. To, že z vlády odejdou ministryně Nováková, ministr Ťok, bylo v té době nějak tušené, premiér to naznačoval, opravdu se to stalo, oba byli vyměněni. A najednou jako blesk z čistého nebe obviněný premiér zničehonic odvolal ministra Kněžínka, který ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne zničehonic, Jan Kněžínek řekl, že chce z té vlády odejít.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Jo, ale v těch několika rozhovorech, málo které poskytnul, tak jakoby zvláštně o tom mluvil, že jakoby to chtěl dělat, ale teď, že najednou už by se chtěl na legislativní radu vlády vrátit a tak dále. Prostě zničehonic odchází, tak řekněme, přijmu-li vaši argumentaci, odchází zničehonic ministr Kněžínek vůči kterému ani opoziční poslanci často žádné zásadní připomínky neměli a obviněný Andrej Babiš na tuto pozici ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nejspíše prostě se rozhodl, ministr se nemůže rozhodnout?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Může se rozhodnout, dobře, ale pro mě, ve mně to otázky ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak se prostě rozhodl. Už ho nebavilo poslouchat, ale on to zdůvodnil, už ho nebavilo poslouchat spekulace o tom, že skončí nebo neskončí, chce se věnovat té práci, které se věnuje a stejně to chtěl v létě udělat.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Akorát, že, pane redaktore, já jsem nějaké spekulace předtím jako v nějaké výrazné míře neslyšel. To, že Dan Ťok nebyl schopen stavět dálnice a to, že Marta Nováková jako obviňovala Čechy z toho, že si můžou ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak /souzvuk hlasů/ i Jan Kněžínek mohl být /nesrozumitelné/, odcházejí, mluvilo se o tom.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
... za vysoké ceny mobilních operátorů, to jako zaznívalo, u Kněžínka to nebylo. Najednou blesk z čistého nebe, odchod a jmenována Zemanova poradkyně Benešová.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A proč to spojujete s panem Babišem, prostě ministr se rozhodl?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Říkám to proto, že, říkám to proto, že ministryně Benešová byla jmenována den poté, co byl Andrej Babiš, nebo co policie podala návrh na obvinění Andreje Babiše. To všechno jsou věci, které prostě logicky znepokojují českou veřejnost, proto se podle mého názoru ty demonstrace konají a když se podíváme teď na dění v sousedním Rakousku, kde vicekancléř Strache odešel během několika hodin po zveřejnění toho skandálního videa, zatímco my už máme několik let obviněného a trestně stíhaného premiéra a dochází k těmto záhadným, řekněme, nebo podivným změnám, tak se tomu nedivím a já jsem to sám v Plzni na náměstí velmi cítil tu atmosféru obav a těch 50, 60, 70 tisíc lidí, kteří byli včera na Václavském náměstí podle mého názoru mají stejnou motivaci.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A neměla by se ta atmosféra například třeba uklidňovat, protože včera tady seděla paní Schillerová, místopředsedkyně Vlády České republiky, která naprosto jasně říkala, že nějaké zásahy ze strany paní Benešové například vůči panu Zemanovi se nechystají, pojďme si to připomenout.

Daniel TAKÁČ, moderátor /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Já jsem se ptal, jestli nemáte obavu, že by byla ohrožena nezávislost české justice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Nemám, nemám obavu o justici. Za prvé nic tomu nenapovídá, nenasvědčují tomu žádné kroky, které by plánovala, vůbec nic ona ještě neudělala a už se demonstruje. Respektuji právo lidí a svobodu vyjádřit svůj názor, nerozumím mu, protože paní Benešová nic ani náznakem nenaznačila a zase opakuji, odvolání nejvyššího státního zástupce jej v gesci vlády. Nic takového.

Daniel TAKÁČ, moderátor /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Na návrh ministra spravedlnosti.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Samozřejmě, ale vlády, to znamená, každého jednoho z nás. Mohu vás ubezpečit, že nic takového nenasvědčuje tomu, že by vláda o tom měla jednat a kdyby jednala, já pro to ruku nezvedu.

Daniel TAKÁČ, moderátor /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Nezvednete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Interview ČT24 21. 5. 2018/
--------------------
Ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Není to dost jednoznačně vyřčeno, nic se neděje a nic se nechystá, že není důvod chodit do ulic?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ono je vždycky dobré si připomenout to, co se třeba odehrálo před několika týdny, vždyť přece ministryně Benešová velmi krátce poté, co se ujala úřadu ministryně spravedlnosti, najednou spustila spekulace o tom, že by se měla zrušit vrchní státní zastupitelství.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
O čemž se tady mluví 10 let?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, ano, ale ne v době, kdy ji ustavil do funkce trestně stíhaný premiér. A najednou Andrej Babiš ji prostě utnul a já jsem si z toho jakoby odnesl ten dojem, že se vlastně vyzradilo něco, co se trochu jako plánovalo. Ti lidé prostě podle mého názoru ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je dojem, nebo se chystají nějaké kroky, které by ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Říkám záměrně dojem, to na mě takto působilo.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dojem, ano, no, jenom se ujišťuju, že to je opravdu dojem.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
A proto říkám, že ti lidé mají obavy.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ujištění ministryně financí a vicepremiérky vám prostě nestačí na to, že nic se nechystá?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak, co může říkat pravá ruka trestně stíhaného Andreje Babiše než to, co tady v úterý říkala, pane redaktore, to jako já beru tak, jako že to říká členka vlády Andreje Babiše. Jenom prostě vidím, že ty desítky tisíc lidí v ulicích mají obavu o to, co se bude dít s nezávislostí justice a situace trestně stíhaného premiéra.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Víte, jestli to není kontraproduktivní, že teď si velká většina nebo řada lidí v zemi může říct - no, jo, to je jenom nějaký politický atak na současnou vládu, protože zatím se nic neděje?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já bych si ani vteřinu nedovolil vyčítat lidem, že jdou do ulic a vyjadřují obavy z toho, co se děje v naší zemi. Já si myslím, že nejenom na to mají právo, ale že je to logický a správný krok, který je prostě vyvolaný tím, že máme premiéra, jakého máme a já tomu nejen, že velmi rozumím, já to podporuji a myslím si, že je dobře, když lidé prostě nechají jasně slyšet svůj názor. Koneckonců demonstrace v lednu vedly nakonec k tomu, že do čela komise GIBS nebyl nominován Zdeněk Ondráček, neblaze proslulý policista z roku 1989.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zastavme se, ostatně financování jste zmínil, ale u rozpočtu obecně. 40 miliard schodku má být v příštím státním rozpočtu, má?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já jsem měl pocit v letošním roce, v minulém roce, v letech vlády Andreje Babiše, že vlastně, jak Česká republika na takovém jako večírku, kde se rozdává všechno všem. Skutečně poslední roky byla nebývalá ekonomická konjunktura, prudký růst ekonomiky, souhrnně bychom mohli říci, že vlády Andreje Babiše hospodařily s celkovým objemem příjmů o 350 miliard korun lepším, než tomu bylo v minulých letech a místo toho, aby se dělala rozpočtově zodpovědná politika, prostě se bezuzdně rozdávalo a teď je vidět, že zdroje vysychají, že vláda se ocitá v tísni, musí znovu navrhnout schodek a vypadá to, že vlastně ani nejsou peníze na výplaty státních zaměstnanců. Já jsem zvědav, jak bude vláda třeba plnit slib zvýšit platy učitelům.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když zmiňujete platy státních zaměstnanců, tak to zase říká vláda - po letech, co vy jste nedávali nic, my přidáváme, po letech, co vy jste nezvyšovali důchody, my zvyšujeme, po letech, co vy jste nepřidávali dětem, my zvyšujeme rodičovský příspěvek a tak dále. Takto argumentuje vláda. Není logické, že prostě tam ten schodek musí být, aby se všechny tyto resty narovnaly?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak, když oba hovoříme o platech státních zaměstnanců, tak já musím říct, že to, co jsem slyšel od premiéra Babiše a ministryně Schillerové mi připadalo v této části jako absurdní divadlo, protože jejich vláda přijala 45 tisíc nových státních zaměstnanců na agendy typu šikana podnikatelů EET a další, za nich nabobtnal státní aparát, podle mého názoru úplně zbytečně a teď tvrdí, že budou muset ušetřit 10 % provozních výdajů a propouštět úředníky. Mně to připadá úplně jako bláznivé, bláznivé, nemám proto jiné slovo, ale bohužel za tím se skrývá ta nezodpovědnost, kdy třeba v případě platů učitelů opravdu pečlivě budu sledovat, zda vláda ty své sliby splní, protože máme veliký schodek, zdá se, že ekonomika zpomaluje, ty příjmy nebudou takové. Těžko se budou rušit dárečky, které Andrej Babiš dal jako je třeba slevy na jízdné, což je 6 nebo kolik miliard a vláda se začíná ocitat v tísni, kterou si sama způsobila svým nezodpovědným hospodařením.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A vy byste to uměli bez schodku? Vy byste to uměli bez schodku?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
No, Občanská demokratická strana dokonce navrhovala naposledy při sestavování státního rozpočtu na letošní rok velice dramatické úspory, které byly v řádu desítek miliard korun, které by vedly ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A to by šlo zvyšovat penze, zvyšovat rodičovské příspěvky a ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, které by vedly k hospodaření, které by bylo zodpovědné. Já samozřejmě přeju navýšení důchodů, ale musí vláda jasně říct, že se třeba nebudou zvyšovat daně nebo že se nebudou dávat zbytečné dotace tak, jak se děje. Prostě znovu říkám ten příměr o tom večírku, prostě v minulých letech se Andrej Babiš choval jako na večírku, kde se může rozdávat všechno všem, ta doba je pryč a teďka doplácíme právě na tuto rozdávačnou politiku a na zbytečné státní výdaje, které byly víc marketingem než zodpovědným hospodařením.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A když na to teď není, tak budete hlasovat proti vyšším důchodům, budete hlasovat proti rodičovskému příspěvku?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak,co se týká vyšších důchodů, tak tam samozřejmě si musíme říct, jestli se budou nebo nebudou zvyšovat daně, protože to tak, řekl bych, cudně pomlčelo při tom představování státního rozpočtu. Hovořilo se pouze o tom, že nebude bankovní daň nebo sektorová daň, ale ne o tom, jak se budou celkově měnit daňové sazby. A co se týká ono ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Počkejte, ony se budou zvyšovat daňové sazby?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak zaznívaly různé ... Jenom říkám, že zaznívaly jako různé úvahy o tom, jakým způsobem se bude financovat ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale v návrhu to není nikde?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
V návrhu to není, ale to se ještě může změnit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak a já jsem se ptal, jestli budete hlasovat ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Rodičovského, rodičovského příspěvku ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, dvěma konkrétním opatřením, když na to není teda.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
To je jako v mnoha jiných případech u toho rodičovského příspěvku, kdy vlastně člověk není, jaká jsou vlastně jakoby základní fakta, protože napřed řekla něco ministryně Maláčová, pak se ohradilo hnutí ANO.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, dobře, teď už jsme ale ve fázi nějakého návrhu, už se ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
K záhadnému nalezení 8,6 miliardy, a to se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Budete proti tomu nebo nebudete?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já jsem nyní přesvědčen ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Můžete nyní jednoduše a jasně odpovědět.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, já jsem přesvědčen o tom, že pro schodkový rozpočet, ve kterém nebude vidět nějaké zodpovědné hospodaření, ODS nikdy hlasovat nemůže.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, tak můžete z toho nechat vyřadit tato dvě opatření a jenom, to už bude ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak to my jsme, pane redaktore, zkoušeli v prosinci při hlasování o státním rozpočtu a ani můj návrh na navýšení o 300 milionů korun na živé umění, což je úplně jako drobnost ve státním rozpočtu proti vůli ministra kultury nebo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Odpovíte mi jednoznačně, budete podporovat či budete proti zvýšení rodičovského příspěvku a proti té, to, co musíte schválit vy, pokud jde o důchody, budete proti tomu nebo budete pro?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Pane redaktore, nemůžeme hlasovat pro návrhy, které budou znamenat zvyšování daní, a to v tuto chvíli nevíme, ten návrh zatím jakoby jednoznačný není. Nemůžeme hlasovat pro návrhy, které budou znamenat další zadlužování země a co se týká ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A tyto dva návrhy mezi to patří?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
A co se týká, pane redaktore, rodičovského příspěvku, tak tam prostě, jaké bude finále, zatím netušíme, to si takhle musíme říct.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To si teprv domluvíte a rozhodnete se, jak budete hlasovat.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, tak zastavme se u předsedy Senátu, který promluvil na připomínce obětí nacistické perzekuce v Terezíně a mimo jiné mluvil o tomhle:

Jaroslav KUBERA, předseda Senátu /ODS/ /19. 5. 2019/
--------------------
Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru může a má dnes zcela jinou podobu, třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, kde ve slovech ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus se skrývá totalita?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já jsem se, pane redaktore, když se objevily zprávy o proslovu pana předsedy Senátu na terezínské tryzně, ten proslov našel a poslechl celý. Je to tak, že pan předsedu Senátu Kubera jednoznačně odsoudil to, co se dělo v Terezíně, ať už v Terezíně jako v ghettu nebo v terezínské malé pevnosti, jasně pojmenoval zločiny holocaustu, zmínil to, že právě v roce 1945 tam hovořila Milada Horáková, která byla za 5 let popravena.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, což je výsledek nějaké totality a pak řekl, že totalita může být i to, co jsem jmenoval.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Aby zaznělo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A já se ptám, kde v tom ta je ta totalita, ...

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Aby zazněl ten proslov celý, to znamená ten ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane poslanče, kde v tom je ta totalita?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ten obsah se opravdu týkal té terezínské tryzna a věta, která se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kde tady v těchto věcích je totalita, pane poslanče?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ta věta, která se týká toho, o čem tady bylo zmiňováno, je samozřejmě podle mého názoru velmi zkratkovitá, to samo o sobě o nějakých totalitních tendencích v současném světě by vydalo na samostatný proslov, já bych řekl, tedy při jiné příležitosti, ale musím říct, že pan předseda Senátu Kubera jasně odsoudil zločiny komunismu, jasně odsoudil zločiny nacismu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Proč dává životní prostředí do souvislosti s totalitou? Můžete mi to vysvětlit?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Nemůžu vám to vysvětlit, protože jsem mu ten proslav nepsal. Jenom jsem se prostě ve chvíli, kdy toto zaznělo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A vám to nepřijde divné, že slovo totalita se spojí s těmito tématy?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Tak já bych ochranu životního prostředí totalitou určitě nenazval, ale jenom chci říct, že ta jedna věta je v kontextu celého toho proslovu, že já bych ji asi nepoužil v této zkratkovitosti, je prostě zkratkovitá, ale to téma, které ona obsahuje v sobě ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To znamená, že za těmi věcmi je nějaká totalita podle vás?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Ne, mluvíme o tom, pan předseda Kubera mluví o nějakých totalitních tendencích v současném světě a určitě je zapotřebí toto téma jakoby rozebrat podrobněji než jednou větou při terezínské tryzně. Jo, to já jsem si jako toho vědom, já bych to ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to na omluvu?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já bych to, já bych to ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to na omluvu pana senátora, jak chtějí některé organizace?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Já bych takovou větu v tom proslovu v této situaci nepoužil, ale chci fakt jakoby jasně říct, že Jaroslav Kubera jednoznačně pojmenoval to, co se terezínské tryzny týče, toto byla jedna věta v tom celém kontextu a fakt si myslím, že to ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je to omluva, jak to chtějí některé organizace?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Jaroslav Kubera vysvětloval ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Chtějí to i potomci nacistického odbojáře Evžena Šterna, chtějí rezignaci.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Četl jsem to, četl jsem také, které další organizace o tom hovořily, to musíte se ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Má to udělat nebo nemá?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
To si musí rozhodnout Jaroslav Kubera sám.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A váš názor?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
A já jenom chci říct, že já si myslím, že Jaroslav Kubera jasně řekl ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Váš názor, ano nebo ne?

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Proč se v Terezíně scházíme /souzvuk hlasů/.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, ne, ano, nebo ne mi neřeknete a já vám poděkuju za rozhovor, protože začínají Události. Děkuju. Na shledanou. A Události jsou tady.

Martin BAXA, místopředseda strany /ODS/, předseda podvýboru pro kulturu, PS
--------------------
Děkuju, děkuju za pozvání. Hezký večer.


ÚS o uchovávání telekomunikačních dat

22.5.2019 - ČT 24 (11:00 Studio ČT24 - Zprávy)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Právní úprava uchovávání dat z telekomunikačního provozu zůstane beze změn. Rozhodl o tom Ústavní soud. Operátoři teď musí ukládat údaje na půl roku, na vyžádání je potom poskytují policii nebo tajným službám. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv. Škrty v příslušných zákonech soudu navrhovala část poslanců, podle kterých stát příliš zasahuje do soukromí.


Zprávy v 10 22. 5. 2019

22.5.2019 - ČT 24 (10:00 Zprávy)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
ZPRÁVY V 10 Protest na Václavském náměstí, lidé demonstrovali proti premiéru Babišovi a ministryni Benešové. Theresa Mayová představila novou podobu dohody o brexitu, poslance chce nechat hlasovat už počtvrté. Meteorologové varují před velmi silným dešťem, zasáhnout má na severu a severovýchodě Čech. Kardiochirurgie v ostravské FN obnovila provoz, skončila karanténa zaměstnanců kvůli spalničkám. Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále mistrovství světa utkají zítra večer s Německem. DOPOLEDNÍ ZPRÁVY začínají, vítejte. Václavské náměstí včera zaplnili demonstranti za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a za nezávislost justice. Zaplnili horní polovinu náměstí a částečně stál dav i v jeho spodní části. Demonstranti se rozešli i s výzvou k odstoupení premiéra Andreje Babiše. Řečníci mluvili o střetu zájmů, trestním stíhání v kauze dotací pro Čapí hnízdo i jeho údajné spolupráci s komunistickou StB. Demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která je ve vládě za hnutí ANO, jeden z požadavků demonstrantů na Václavském náměstí. Její jmenování podle nich zpochybňuje důvěru v nezávislost justice. -Den po té, co policie navrhla obžalovat premiéra, tak premiér bez odůvodnění, což řekla i soudcovská unie, vyměnil ministra spravedlnosti Kněžínka za paní Benešovou. -Není důvod protestovat, protože nic nenastalo a ani nic nenastane. Paní Benešová jen řekla nahlas stejný názor jako ti, kteří proti ní protestují. Mně to připadá celé zvláštní. Já nic nebudu dokazovat, já jsem se k tomu už vyjádřil xkrát, takže k tomu nemám co říct. -I když organizátoři akci svolali původně proti jmenování Benešové, protestující kritizovali hlavně premiéra Babiše. Vytýkali mu střet zájmů, kterým se mimo jiné zabývají instituce Evropské unie, trestní stíhání v případu Čapí hnízdo, dotace pro jeho někdejší firmu Agrofert i údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti. -V čele naší vlády stojí nejenom trestně stíhaný člověk, ale spolupracovník StB. Člověk, který se za minulého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch. -Na pódiu se vedle organizátorů střídali především vědci nebo umělci. -Pokud nejsou dodržovány demokratické principy, tak by ta občanská společnost měla dát těm politikům vědět. -V tuhle chvíli je justice v ohrožení, stejně jako se to děje v okolních státech v Evropě, my máme čas na to zareagovat včas a to děláme. -Myslím si, že manipulace s pravdou už bylo dost a že je potřeba určit nějaký hranice. -Vůbec nic ona ještě neudělala a už se demonstruje. Já jsem právník a nevím, jak ona by mohla ze své pozice ovlivnit chod justice. -Obavy z ohrožení spravedlnosti by měl Babiš podle lídra organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře rozptýlit účastí v televizním duelu. Premiér se v SMS pro Českou televizi po demonstraci vyjádřil, že nevidí důvod na výzvu reagovat. Minář by si podle něj měl založit vlastní stranu a účastnit se voleb. -Lidé mají právo demonstrovat a vyjadřovat svůj názor. Máme zaplaťpánbůh demokracii. Nevidím ale jediný důvod, proč bych měl reagovat na výzvy pana Mináře. Využívá demonstrace ke svému vlastnímu zviditelnění. -Velká část těch demonstrantů jsou lidé, kteří na Václavském náměstí byli v listopadu 89 a tou druhou částí jsou mladí lidé, kteří se bojí, že se suneme zas zpátky. -To se s námi táhne už od první přímé volby prezidenta. To je jenom pokračování toho, akorát se to přelilo z prezidentského úřadu do exekutivy a do funkce premiéra. Já si myslím, že ti lidé nejvíc protestují proto, že nemají premiéra, kterého volili. -Proti Premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové protestovali lidé v Praze, ale i na dalších místech republiky počtvrté. Premiér Babiš je připravený navrhnout odvolání ministra kultury Antonína Staňka v případě, že by prezident Miloš Zeman váhal přijmout jeho demisi. Řekl to serveru iDNES.cz. Dodal, že si na spolupráci se Staňkem ve vládě nemůže stěžovat, nechce ale posuzovat, jestli je dobrý ministr. Věc prý musí vyřešit sociální demokracie. Právní úprava uchovávání dat z telekomunikačního provozu zůstane beze změn. Rozhodl o tom Ústavní soud. Operátoři musí ukládat údaje na půl roku, na vyžádání je pak poskytují policie nebo tajným službám. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv. Zrušení právní úpravy navrhla část poslanců, podle které zasahuje do soukromí. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen vyzval občany, aby nepřestali věřit politikům. V zemi pokračuje vládní krize, včera hlava státu odvolala šéfa resortu vnitra Herberta Kickla. Očekává se, že kancléř Sebastian Kurz dnes oznámí jména nových ministrů. Podle van der Bellena není na místě se od politiky odvracet. -To, co jsme všichni viděli, je politická nedbalost, která porušila pravidla a nabourala důvěru. Nevíme, jak velká škoda byla napáchána. Mnoho lidí si pomyslí, že je to pro politiky typické, že jsou všichni stejní. Rozumím tomu. Ale prosím, zvažme to. -Rakouský prezident svůj projev adresoval i samotným politikům. Varoval před předvolebními projevy a vyzval ke snaze o nápravu reputace rakouské politiky. -Vyzývám všechny s politickou mocí, aby naplnili své povinnosti vůči této zemi. Nepřemýšlejte o tom, jakou můžete získat krátkodobou výhodou pro svou stranu, ale o tom, co můžete udělat pro Rakousko. -Už dnes ale van der Bellena čekají další politická jednání. Lidovecký kancléř Sebastian Kurz by měl představit jména odborníků, kteří by ve vládě nahradili členy strany Svobodných. Místo by si měla podržet jen šéfka diplomacie, do čela resortu byla totiž Svobodnými nominovaná jako nestranička. -Po jednáních s prezidentem jsem se rozhodl, že je rozumné jmenovat lidi, kteří už působí vysoko ve státní správě, nebo s ní mají zkušenosti. Je důležité, aby lidé viděli jejich odbornost i poctivost a schopnost zvládnout tato ministerstva. -Cílem Kurze je společně s nezávislými odborníky v kabinetu dovést zemi k zářijovým předčasným volbám. To mu ale vyjít nemusí, opozice totiž na pondělí svolala hlasování o nedůvěře vládě. To bude úspěšné, pokud se k menším stranám přidají sociální demokraté a teď už nevládní strana Svobodných. -Sociální demokraté požadují vytvoření vlády, kterou vytvoří experti, a to na všech pozicích včetně funkce kancléře. -Pochybnosti vyvolává i samotné video, které v pátek zveřejnila německá média a které politickou krizi v Rakousku odstartovalo. Neví se, kdo ho natočil, ani proč se na veřejnost dostalo těsně před volbami do Evropského parlamentu. Podle předsedy německého Spolkového sněmu ho mohly pořídit tajné služby. Hnutí ANO navrhne, aby v Evropské komisi dál pokračovala současná eurokomisařka Věra Jourová. Premiér Babiš to řekl serveru iDnes.cz. Dodal, že o tom bude jednat se sociální demokracií. Jourová je od listopadu 2014 komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Britská premiérka Theresa Mayová představila novou podobu brexitové dohody. Dolní sněmovnu o ní chce nechat hlasovat už počtvrté. Její ústupky ale pravděpodobně nebudou stačit, návrhy se nelíbí opozičním labouristům ani některým poslancům vlastní Konzervativní strany. K samotnému hlasování má dojít začátkem června. Další pokus Theresy Mayové, jak přesvědčit poslance ke schválení dohody o brexitu. Podle premiérky by měla vyhovovat všem stranám. -Naslouchala jsem výtkám z celého politického spektra a udělala jsem vše pro to, co jsem mohla, aby byly vyslyšeny. Poslancům představuji vážnou nabídku. Novou dohodu o brexitu. -Poslance Mayová varovala, že jde v nejbližší době o poslední šanci, jak umožnit Spojenému království opustit Evropskou unii s dohodou. -Takže pokud budou poslanci volit proti, hlasují pro zastavení brexitu. Pokud to udělají, následky mohou být opravdu velké. -Původně Mayová o dokumentu jednala přímo s opozičními labouristy. Rozhovory ale selhaly, Mayová se tak alespoň pokusila reagovat na některé jejich výtky, Dolní sněmovně chce umožnit hlasování o setrvání v celní unii nebo o konání referenda o brexitové dohodě. Podle vyjádření šéfa labouristů Jeremyho Corbyna ale opět neuspěje. -Premiérka nabízí dočasnou celní unii do konce přechodného období. Nenabízí trvalou celní unii, která je zásadním bodem, se kterým jsme šli na jednání s ní. Společné hovory jsme ukončili, protože jednoduše nikam nepokročily, a to kvůli tomu, že vláda neměnila své postoje. -S dalšími ústupky nenašla pochopení ani u severoriských unionistů, které měly přesvědčit opatření týkající se kontroverzní irské pojistky. A podporu Mayová nenajde ani u všech poslanců vlastní strany, kteří pro dohodu už dříve hlasovali. -Podpořil jsem premiérku při třetím hlasování o brexitové dohodě z 29. března, ve snaze dostat nás ven z Evropské unie. Tento premiérčin projev ale způsobil, že je vyloučené, abych podpořil zákon o brexitové dohodě. -Hlasování o dokumentu je naplánované na příští týden. Pokud by britská vláda neuspěla ani počtvrté, pravděpodobně by Mayová skončila v čele kabinetu a začal by souboj o nového lídra konzervativců. Na severu a severovýchodě Čech hrozí velmi silný déšť, především v horských oblastech. Extrémní stupeň nebezpečí platí pro okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice, Tanvaldu a Vrchlabí. Meteorologové kvůli vydatnému dešti varují taky před rozvodněním menších toků. Hladina Labe se po silném nočním dešti zvýšila i ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Před sedmou ráno přesáhla hranici prvního stupně povodňové aktivity. U Labské přehrady je Veronika Skřivanová. Veroniko, jaké výše dosahuje hladina teď? -Nyní je hladina na 176 cm. První stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje, pokud překročí 165 cm. Pro vaši představivost, do včerejší půlnoci byla hladina ve výši 130 cm. Zvýšila se tedy asi o půl metru. V příštích hodinách výrazné stoupání hladiny nehrozí. Neočekává se, že by mohla dosáhnout druhého stupně. Ke kulminaci dojde večer nebo v noci. Meteorologové očekávají, že sem dorazí silné deště, a to už dnes odpoledne. Povodí takový stav nepovažuje za extrémní. Situaci v podstatě vítá. Vyprahlá krajina vodu potřebuje. Stojíme na hrázi Labské přehrady. Povodí muselo zvyšovat odtok z přehrady. Nyní je na 10 m3 za sekundu. Minulý týden to byla polovina. Jde prý stále o nízká čísla. Chce zachovat plný stav přehrady. Nejenom této, i dalších v povodí. Očekávají se další suché měsíce. Chtějí mít vytvořenou rezervu. Nyní tady déšť ustává. Další by měl přijít spíše odpoledne. Nejen v Krkonoších. I v Orlických horách. I tam povodí očekává zvýšení hladiny toků. Proto platí varování před možnými sesuvy podmáčené půdy a pádem stromů. Irák chce zmírnit napětí mezi Spojenými státy a Íránem, které vyvolává obavy z ozbrojeného konfliktu na Blízkém východě. Do Washingtonu i Teheránu proto vyšle své delegace. Irán ale dialog se Spojenými státy dlouhodobě odmítá. Vztahy mezi oběma zeměmi se v poslední době vyostřily. Teherán tento měsíc oznámil, že přestane plnit část závazků z jaderné dohody a nebude omezovat produkci těžké vody a nízko obohaceného uranu. Spojené státy pak ze země stáhly část diplomatického sboru a do oblasti vyslaly i letadlovou loď. -Předáváme zprávy mezi oběma zeměmi. Pokud ale mluvíme se zástupci Íránu i se zástupci Spojených států, obě strany tvrdí, že nemají zájem o válku a chtějí diskutovat, ať už přímo nebo nepřímo. Chceme situaci zklidnit a vyhnout se konfrontaci. Organizace spojených národů by podle zmocněnce pro Libyi Ghassana Salamého měla lépe dohlížet na zákaz dodávek zbraní do země. Jinak podle něj hrozí dlouhotrvající občanská válka, která přinese mnoho dalších obětí. Za posledních sedm týdnů v bojích o hlavní město Tripolis zemřelo okolo 500 lidí. Občanská válka a trvalé rozdělení země. Taková budoucnost podle zmocněnce OSN pro Libyi zemi hrozí, pokud se nepodaří boje o Tripolos ukončit. -Škody, kterou boje způsobily, budeme napravovat roky. A to pouze v tom případě, pokud by válka skončila teď. -OSN varuje hlavně před dalšími dodávkami zbraní do oblasti. V posledních dnech se v médiích podle agentury AFP objevily záběry obrněných vozidel z Jordánska nebo z Turecka, i přes embargo, které na dovoz vojenské techniky do Libye platí. -Množství a schopnosti těchto zbraní už teď stály život mnoho lidí. Bez pořádného dodržování se z toho zákazu stane nelítostný vtip. Některé státy se na tomto konfliktu podílejí a OSN to musí zastavit. -Boje o Tripolis trvají sedm už týdnů. Na hlavní město země, kde sídlí vláda uznávaná OSN, útočí jednotky podporující polního maršála Chalífu Haftara. Podle Světové zdravotnické organizace už má nejnovější konflikt přes 500 obětí. Více než dva tisíce lidí byly zraněny a dalších 75 tisíc muselo opustit své domovy. Podle OSN by pokračující konflikt navíc mohl způsobit posílení vlivu teroristických organizací. -Jednotky, které musely obě strany přemístit kvůli pokračujícím bojům, chybí na západě nebo jihu země. V těchto oblastech už se objevují bojovníci Islámského státu i Al-Káidy. -Chaos v Libyi trvá od roku 2011 a pádu diktátora Kaddáfího. Kromě řady ozbrojených skupin o moc usilují dvě samostatné vlády, obě s vlastním parlamentem, centrální bankou i ropnou společností. Šest lidí zemřelo při násilných protestech v indonéské Jakartě. Dalších dvě stě utrpělo zranění. Demonstrace svolali příznivci poraženého prezidentského kandidáta Prabowa Subianta. Výtržníci házeli na policisty kameny a zápalné lahve. Na některých místech se střetli s těžkooděnci. Bezpečnostní složky pak demonstranty rozháněly slzným plynem a vodními děly. Volby vyhrála dosavadní hlava státu Joko Widodo. Subianto ale prezidenta obvinil z volebních podvodů. Kardiochirurgické centrum ostravské fakultní nemocnice obnovilo plný provoz, končí tak karanténa jeho personálu kvůli spalničkám. U osmnácti zaměstnanců totiž testy zjistily malý obsah protilátek proti nemoci, a proto museli na čtrnáct dní opustit oddělení. Spalničkami totiž na stejném pracovišti onemocnělo na konci dubna sedm zdravotníků a dva stážisté. -Infekce propukla na oddělení na konci dubna. Nakazilo se 7 zdravotníků a 2 studenti. Taky jeden rodinný příslušník. Na oddělení byl vyhlášen zákaz návštěv. Omezilo plánované operace. Testy podstoupilo 110 zaměstnanců, vč. pacientů. U 18 zaměstnanců byla nařízena karanténa. Opatření zavedla nemocnice ve spolupráci s hygienou. Dnes je v centru obnoven provoz. Testování na protilátky probíhá stále. Bylo jich vyšetřeno přes 1800 od začátku roku. 400 z nich bylo naočkováno. V ČR přibylo za poslední týden 9 nakažených. Jejich počet ale klesá. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Brně a okolí. Na D1 i v centru se tvoří kolony. Zpoždění nabírají i spoje MHD. Na místě je Markéta Chumchalová. Kde je situace nejhorší? -Stojíme na Tomkově náměstí. Zde je silný provoz. Zvýšený provoz je po celém městě. Komplikace umocňují nehody. Stávají se v kolonách. Nejsou nijak závažné. Ale právě kolony ještě prodlužují. Problémy jsou i u Staré osady a v Hněvkovského. Problémy řidiči musí očekávat i v Ostravské ulici. Tam jsou komplikace i pro MHD. Tramvaje tam nabíraly půlhodinové zpoždění. DPMB označil dnešní situaci za nejkritičtější v posledních dnech. Problémy jsou i na D1. Tam se projíždí jedním pruhem. Kolony se tvoří ve směru od 201. km k Popůvkám. SPORTOVNÍ ZPRÁVY Dobré dopoledne. Čeští hokejisté poslední utkání před čtvrtfinále světového šampionátu vyhráli. Švýcarsko v Bratislavě zdolali 5:4. Čeští hokejisté nezačali dobře, v úvodu je zaskočil gól Fricka. Ještě do konce první třetiny ale z přečíslení dvou na jednoho vyrovnal Voráček a dvěma nahrávkami u zásahů Dominika Simona a Michaela Frolíka se ve druhé části podepsal pod obrat na 3:1. V tu chvíli opustil švýcarské brankoviště Berra a nahradil ho český rodák Mayer. Scherwey sice brzy snížil, ale Češi si dvougólový náskok rychle vydobili zpět, Kubalík našel mezeru mezi betony švýcarského gólmana. Jenže tým trenéra Říhy vedení neudržel, Švýcaři brankami Scherweyho a Niederreitera ve třetí třetině srovnali. -Myslím, že jsme odhazovali puky, neházeli jsme je za bránu, všechno nám otáčeli kolem modrý, obránci pak nestíhali střídat a byli jsme tam zbytečně dlouho. -Švýcaři potřebovali vyhrát v normální hrací době, aby si uchovali šanci na druhé místo v tabulce, a tak za stavu 4:4 přistoupili ke hře bez brankáře. Jejich risk potrestal v 59. minutě Jan Rutta. Češi porazili Švýcarsko 5:4. -Byl to pro nás dobrej test před čtvrtfinále a doufejme, že to zase bude lepší a budeme maximálně připravený na čtvrtfinále. Češi se v zítřejším čtvrtfinále od 20 hodin a 15 minut utkají s Německem, Finsko ve skandinávském derby se Švédskem, odpoledne Kanada se Švýcarskem a Spojené Státy Americké s dosud suverénním Ruskem. Složení dvojic určily výsledky včerejších večerních zápasů. Hokejisté Švédska šli sice gólem Landeskoga v osmé minutě do vedení, jenže Rusové ve druhé třetině vývoj otočili. V jejím úvodu využil přečíslení Anisimov a v 25. minutě tečoval střelu Sergačjova Dadonov. Rusko ve druhé části vstřelilo ještě další čtyři góly a rozhodlo. Na čtvrtfinále se naladilo vysokým vítězstvím 7:4 a ovládlo bratislavskou skupinu, ve které češi skončili druzí před Švédskem a Švýcarskem. Zámořské derby mezi Kanadou a Spojenými státy americkými ovládli hráči Javorového listu. K vítězství je v první třetině nasměrovali svými góly Dubois a Turris. Turris pak v 36. minutě našel přesnou přihrávkou McCanna, který se nemýlil. Kanada porazila Američany 3:0 a vyhrála skupinu v Košicích. Za ní skončilo Finsko, třetí Německo a ze čtvrtého místa půjdou do čtvrtfinále Spojené státy americké. Hokejisté St. Louis porazili San Jose, za které kvůli zranění nenastoupil Tomáš Hertl, 5:1. Sérii tak uzavřeli poměrem 4:2 na zápasy a postoupili do finále NHL. 1 minuta a 32 vteřin, přesně tolik času potřebovali hráči St. Louis na úvodní branku zápasu, když se trefil David Pern, který se střelou vyčkával a puk ale nakonec umístil přesně. Po konce první části tento celek rozjásal domácí fanoušky ještě jednou a vedl 2:0. Naději San Jose vystřelil podle známého pořekadla nedáš-dostaneš Dylan Gambrell svou první trefou v NHL. Ale jedna branka nestačila. Hráči St. Louis se prosadili ještě třikrát, zvítězili 5:1 a po 49 letech si zahrají o Stanley Cup, ve finále vyzvou Boston. Brankář Petr Čech se po konci hráčské kariéry podle televizní stanice Sky Sports vrátí do fotbalové Chelsea v roli sportovního ředitele. Nejprve ale proti svému bývalému týmu nastoupí s Arsenalem ve finále Evropské ligy. Poslední trofej své bohaté kariéry se pokusí vybojovat příští středu v Baku. V semifinálové sérii NBA mezi Torontem a Milwaukee zatím vítězí domácí týmy. Tentokrát hráli před svými fanoušky basketbalisté Raptors, kteří čtvrtý vzájemný zápas ovládli 120:102 a srovnali sérii na 2:2. Hádanka o druhém finalistovi ještě rozluštěná není, a tak se stále čeká, kdo bude bojovat o trofej proti basketbalistům Golden State, kteří se do závěrečných bojů dostali popáté za sebou. To se v historii soutěže dosud povedlo jen Bostonu. Před čtvrtým duelem měl navrch celek Milwaukee, který vedl v sérii nad Torontem 2:1, ale tento zápas patřil kanadskému týmu. Ten o vítězství zabojoval hlavně ve druhé čtvrtině, kterou získal 33:24. O 25 bodů se v dresu Raptors postaral Kyle Lowry. Toronto zvítězilo 120:102 a srovnalo stav na 2:2 na zápasy. Desátou etapu Gira d'Italia vyhrál Francouz Démare. Celkově stále vede italský cyklista Valerio Conti, který má téměř dvouminutový náskok na Slovince Rogliče. Pád v závěrečném kilometru připravil o šanci na 3. etapové vítězství na Giru Ackermanna. Němec se po chvilce zvedl a značně odřený a otřesený dokončil 10. díl závodu. Navzdory karambolu udržel vedení v bodovací soutěži. Ve spurtu triumfoval Démare. Černý projel cílem 16. Růžový trikot udržel Ital Conti. Skryté titulky: Petra Kinclová


Ústavní soud k uchovávání dat z telekomunikačního provozu

22.5.2019 - Frekvence 1 (07:00 Zprávy)

Tomáš MAŘAS, moderátor
--------------------
Ústavní soud dnes vyhlásí očekávané rozhodnutí k uchovávání provozních a lokalizačních údajů z telekomunikačního provozu. Operátoři data ukládají půl roku, na vyžádání je pak poskytují policii nebo tajným službám. Vyšetřovatelé tak mohou například zjistit, jestli spolu určití lidé komunikovali po telefonu, jestli si vyměnili e-maily nebo kde se pohybovali. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv.


Krátce

23.5.2019 - Hospodářské noviny (Události)

ČESKO

Vietnamci mohou znovu žádat o pobyt kvůli práci

Občané Vietnamu budou moci od června znovu žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Ministerstvo zahraničí to odůvodnilo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, podle kterého neměla vláda loni právo přijmout usnesení, kterým vydávání zaměstnaneckých karet dočasně pozastavila. Na 200 míst, jež budou k dispozici v srpnu, se spustí objednávání 6. června. Úřad zpracuje i žádosti, které dostal dříve.

ČESKO

Kraj i město chystají víc peněz na Velkou cenu Brna

Jihomoravský kraj a město Brno navrhnou zastupitelstvům podpořit letošní ročník motocyklové Grand Prix Brno další částkou, každý sumou 2,5 milionu korun. Kraj už dal na letošní ročník 25 a Brno 15 milionů. Pomoct zachránit ohrožené závody chce i firma Automotodrom, která vlastní okruh. Připravena je převzít část závazků do výše pěti milionů. Loni skončila Velká cena ve ztrátě 31 milionů, náklady byly kolem 170 milionů.

ČESKO

Houška z Čepra si odpyká čtyři roky vězení

Bývalý obchodní ředitel Čepra Alexandr Houška si odpyká čtyři roky vězení za porušování povinností při správě majetku státního distributora paliv. Trest mu pravomocně potvrdil odvolací Městský soud v Praze, který v dubnu rozhodl stejně ohledně někdejšího generálního ředitele Tomáše Kadlece. Pro oba muže platí společná povinnost nahradit Čepru škodu 260 milionů korun, kterou způsobili nevýhodnými obchody. Houška musí navíc sám uhradit dalšího 1,4 milionu.

ČESKO

Jihočeská dálnice pokročí, soud zamítl žalobu

Ředitelství silnic a dálnic může dokončit 50 metrů dálnice D3 v části Ševětín–Borek. Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu majitele pozemku proti vyvlastnění. Firma už chystá harmonogram stavby. Dálnice má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici. Měřit má 170 kilometrů, v provozu je asi 50 kilometrů.


Krátce

23.5.2019 - Hospodářské noviny (Události)

ČESKO

Ústavní soud zamítl rušení pravidel pro operátory

Právní úprava uchovávání provozních a lokalizačních údajů z telekomunikace zůstává, Ústavní soud zamítl návrh na škrty v zákonech. Shromažďování a ukládání dat není v rozporu s ústavou a je vymezené v zákonech. Operátoři data ukládají na půl roku. Na vyžádání je poskytují policii či tajným službám. Vyšetřovatelé mohou zjistit, zda spolu lidé komunikovali, vyměnili si e-maily nebo kde se pohybovali. Povinnost se netýká obsahu hovorů a zpráv.

ČESKO

Ostrava zakázala hrací automaty v celém městě

V Ostravě bude od července povolena pouze takzvaná živá hra, tedy ruleta a karetní hry v kasinech. Výrazné omezení hazardu a postupné ukončení automatů schválili městští zastupitelé. Částečná regulace platí od roku 2017, nyní padlo rozhodnutí automaty ve městě zcela zakázat. Od ledna 2017 klesl počet automatů a hracích přístrojů z 3102 na současných 704. V Ostravě je teď 42 míst, kde mohou automaty fungovat.

Z TWITTERU

Dosavadní cla stála čínskou ekonomiku 0,2 až 0,3 procentního bodu jejího hospodářského růstu. Pokud by byla na Čínu uvalena cla v plném rozsahu, mohlo by to letos přibrzdit její ekonomiku až o 1 procentní bod.

@JanaSteckerova

Jana Steckerová, ekonomka Komerční banky

ČESKO

Liberecký kraj dá na tramvaj 25 milionů

V příštím roce přispěje Liberecký kraj na zajištění provozu tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou 25 milionů korun, o sedm milionů více než letos. Podle právníků může dát kraj bez soutěže maximálně milion eur (tedy 25,785 milionu Kč). Podíl kraje představuje třetinu peněz potřebných na financování linky. Polovinu zaplatí Liberec, zbylých zhruba 17 procent Jablonec nad Nisou.

Foto popis|


Už jste našli toho Peroutku?

23.5.2019 - Lidové noviny (Poslední strana)

Praha,,Máte volný čas a chcete si vydělat sto tisíc?“ Tak by se mohl jmenovat název inzerátu, který by zadal do novin Jiří Ovčáček na žádost Miloše Zemana – za účelem nalezení článku Hitler je gentleman. Ten podle prezidenta napsal známý český novinář Ferdinand Peroutka.
Stotisícovou odměnu totiž prezident slíbil případnému nálezci článku. Stalo se tak poté, kdy jeho mluvčí přiznal, že s hledáním neuspěl. A právě odměna by měla motivovat další zájemce v pokračování bádání v archivech.
Kauza, která se kolem článku rozpoutala, se vleče již tak dlouho, že je možná potřeba připomenout, o co vlastně jde.
Wikipedie dobře sumarizuje podstatu celého dějství: „Hitler je gentleman“ měl být titulek článku, který podle nedoloženého tvrzení českého prezidenta Miloše Zemana uveřejnil novinář Ferdinand Peroutka v časopise Přítomnost v době vzrůstající moci nacistického Německa.
Zeman toto tvrzení pronesl ve svém projevu 27. ledna 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi na konferenci Let My People Live! a uvedl jej jako příklad údajné fascinace intelektuálů zrůdným učením.
Tento výrok vzbudil rozhořčení mezi částí veřejnosti a historiky, kteří tvrdili, že Peroutka takový text nikdy nenapsal, a vyzvali Zemana k omluvě. Miloš Zeman ovšem na existenci článku trvá a pověřil své spolupracovníky, aby článek nalezli, což se nestalo.
Na začátku května 2015 prezident prohlásil, že pokud do 30. června Jiří Ovčáček tento článek nenalezne, tak se za nenalezení článku omluví. Ovčáček mezitím prohlásil, že článek hledá ve svém volném čase. A 24. června prezident opravdu přiznal, že jeho mluvčí s hledáním neuspěl, a vypsal odměnu 100 tisíc korun případnému nálezci.
Peroutkova vnučka Terezie Kaslová ale již koncem dubna 2015 podala na Českou republiku žalobu na ochranu osobnosti. Právní zástupci Kaslové a Zemana učinili několik pokusů se dohodnout o mimosoudním vyrovnání, avšak neuspěli. Poté začaly soudy.
V roce 2016 Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že kancelář prezidenta se musí omluvit. Zeman reagoval, že se omlouvat nehodlá. Nejvyšší soud poté rozhodnutí obvodního soudu zrušil s tím, že kancelář prezidenta není odpovědná za prezidenta. A soudy začaly nanovo.
Případný zájemce najde bližší detaily v článku,,Kauza Hitler je gentleman“ na české Wikipedii. O tom, že se jedná o zajímavé téma, svědčí data. Na psaní článku se podílelo přes 50 editorů a článek zaznamenal téměř 60 000 zobrazení.

Foto popis|

EDUARD PETIŠKA

Zásek, kdepak štola…

23.5.2019 - Lidové noviny (Názory)

ÚHEL POHLEDU K odmítnutí ubytovat ruské turisty: historické a osobní reminiscence by neměly určovat rozsah práv kohokoliv

Judikatura je trochu jako rubání štoly. Nejdříve se vyrube hrubá štola a tím se vytvoří prostor pro následné dočišťování. Tento nález je hrubá štola… říká v rozhovoru pro sobotní Lidové noviny (Vyrubali jsme štolu. Soudy ji začistí, LN 18. 5.), odvolávaje se na svůj ostravský původ, ústavní soudce Vojtěch Šimíček. A má na mysli nedávný nález Ústavního soudu ohledně hotelu, který odmítal ubytovat ruské turisty, pokud písemně neodsoudí okupaci Krymu. A vracet se k tomuto nálezu je bezpochyby užitečné.
I po tomto rozhovoru zůstává však neotřesena hlavní námitka ohledně důvodů uvedených v tomto nálezu: na několika místech je zmíněna a zjevně preferována „svoboda projevu“ podnikatele. Ale pokud jde o práva a povinnosti týkající se lidských práv, k nimž bezpochyby patří i právo nebýt diskriminován, nesmí mít postavení člověka žádný význam. Jde a musí jít o občany a jejich rovnost. Copak ve svobodě projevu mohou mít podnikatelé jiné postavení než ostatní občané?

Privátní psychologie a právo

Již dříve jsem kritizoval zcela nevhodné a nepřípadné historické paralely, kterými je nález zdůvodňován (například prý oprávněnou nechuť k „extremistickým“ stranám založeným například v hospodě „U Kaštanu“), a od takových se neoprostil ani tento rozhovor. „Jako Češi máme k Rusku jiný vztah než státy, které touto zemí nebyly okupovány,“ konstatuje se soudcem rozmlouvající redaktorka a soudce odpovídá: „O to jsou pochopitelnější emoce, které byly v tomto případě zjevné.“
Nechce se mi věřit vlastním očím: neokupovali nás Němci mnohem častěji a brutálněji než Rusové? Ale k německým turistům by takovýto postup byl považován za čiré bláznovství. Část našich předků soudila, že dobře u nás bude, „až se kozácký kůň napije vody z Vltavy“, mnozí dnes považují Rusy za zachránce a osvoboditele a mnozí za okupanty kdykoliv, v roce 1968 i 1945. Ale co to má všechno společného s právem? Opravdu mají takové historické a osobní reminiscence určovat rozsah práv kohokoliv, byť s poukazem na „emoce“?
Zmínky o emocích, svévolné diskriminaci nebo nenávisti je v nálezu i v rozhovoru celá řada. Nějak mi to ale nejde dohromady s požadavkem na hodnotové a racionální posuzování věci, který je zde jinak preferován. Jako by nestačilo, že nám tato privátní psychologie, tolik závislá na náladě a osobním rozpoložení člověka, zamořuje prostor pro politické uvažování, kde se to „fašisty“ a všelikou „nenávistí“ jen hemží. V právu k tomu nevidím žádný důvod, již také proto, že takováto závislost takřka znemožňuje předvídatelnost práva, nehledě již na jeho obecném porozumění.
Tím, co zde bylo dosud uvedeno, nemá být v žádném případě řečeno, že předmětný nález je možné odmítnout a už vůbec ne tak jednoznačným, často vulgárním způsobem, jak se to děje třeba na sociálních sítích. Naprostou pravdu má Vojtěch Šimíček, pokud říká: „Respektujeme, že diskriminace je nepřípustná, ale to, co v reálu diskriminace je, vůbec není černé nebo bílé… při zkoumání, co je a co není diskriminace, nelze vystačit s prvoplánovým a často až ideologickým náhledem…“ Neboť to je přesně to, co se dnes velmi často děje. O nějakém „vyrubání štoly“ – tedy hornického díla umožňujícího těžbu nepříliš hluboko – nemůže být řeč. Ale bezpochyby byl tímto nálezem vytvořen pořádný zásek do monolitu zvaného „antidiskriminace“. Diskuse, jejímž rozsahem byl Vojtěch Šimíček překvapen a o jejíž potřebě nepochybuje, musí být vedena ne o zvláštních právech podnikatelů nebo o historických reminiscencích nebo emocích, ale o tom, zda a – pokud ano – do jaké míry je ve svobodné společnosti únosný postup zákonodárce, který neodlišil posuzování diskriminace ve veřejném a v soukromém právu, ač se zcela zjevně musí jednat o zcela nesouměřitelné oblasti. Diskriminovat nesmí veřejná moc, ale svobodné rozhodování občana o svých věcech bychom měli umět odlišit od diskriminace lépe, než se nám to zatím daří…

Copak ve svobodě projevu mohou mít podnikatelé jiné postavení než ostatní občané?

Foto popis| Pro jedny osvoboditelé, pro jiné okupanti, ale co to má společné s právem? ptá se Stanislav Křeček. Sovětský tank a květen 1945. Foto autor| FOTO ČTK

O autorovi| S T A N I S L A V K Ř E Č E K, Text vyjadřuje autorovy osobní názory zástupce veřejné ochránkyně práv

STANISLAV KŘEČEK

Joseph Peterson. Odhodlaný bojovník za spravedlnost

23.5.2019 - Mladá fronta DNES (Kraj Karlovarský)

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Jedno nelze dvaadevadesátiletému Josephu Petersonovi upřít. Byl prvním, kdo dosáhl spravedlivějšího odškodnění za pronásledování komunistickým režimem, i když o to musel bojovat před soudem. Na jeho případ by se dala bez nadsázky použít věta Neila Armstronga, kterou pronesl, když se jeho noha poprvé dotkla povrchu Měsíce. Pro samotného Petersona znamenalo vítězství v dlouhém soudním sporu příplatek k důchodu ve výši pouhých 72 korun. Ovšem díky tomu, že se nevzdal, dostaly šanci na spravedlnost další tisíce perzekuovaných.
„Jako důchodce jsem rád i za takovou částku. Dostávám ji měsíčně a její výše se pravidelně valorizuje. Navíc jsem dalším lidem ukázal cestu,“ řekl Joseph Peterson, který dnes žije v mariánskolázeňském domově pro seniory, kde mu nikdo neřekne jinak než Joe. Jen proto, že byl synem faráře a začal studovat bohosloví, ocitl se krátce po válce v seznamu nepohodlných. V dubnu 1950 skončil s dalšími řeholníky a kněžími v centralizovaném klášteře v Bohosudově. Komunistická moc tehdy prostřednictvím takzvané akce K nekompromisně zasáhla proti mužským řeholním řádům.

Nucená služba u PTP

Po čtyřech měsících následovala služba u pomocných technických praporů, nechvalně proslulých jako PTP. Tady sloužil 40 měsíců. „Když nás odsud propouštěli, tak nám řekli: Soudruzi, v životě už budete potřebovat jen krumpáč a lopatu. Na nějaké studium zapomeňte,“ zavzpomínal Peterson, který od té doby neměl jinou myšlenku, než jak socialistické Československo opustit. Potají však odejít nechtěl, obával se, že by na to doplatili jeho staří rodiče, kteří už byli před tím nuceně přestěhováni. Povedlo se mu odejít v době Dubčekovy vlády. „Tehdy se mohli ti, kteří měli na Západě příbuzné, legálně vystěhovat. A já měl v Americe sestru, která odsud odjela hned po válce. Podal jsem si žádost a dostal povolení vycestovat na tři neděle. Jenže já se tak nějak zapomněl vrátit. Zůstal jsem tam 45 let,“ zamrkal šibalsky Peterson, který nakonec za hranicemi dostudoval bohosloveckou fakultu, stal se svědkem Jehovovým a v Kanadě se oženil. V roce 2003 ovdověl a vrátil se zpět do rodné země. „Tady se cítím víc doma. Cizina je cizina, i když tam člověk už nějaký pátek žije,“ odpověděl bezvadnou češtinou na otázku, co ho domů táhlo.
Když se však po letech domáhal odškodnění za nezákonnou internaci, správa sociálního zabezpečení mu přiznala podle zákona o mimosoudních rehabilitacích za nucenou službu v pomocném technickém praporu příplatek k důchodu 15 korun za měsíc služby, avšak za předchozí internaci nikoli. Zdůvodnila to tím, že internace trvala méně než rok, a proto není naplněn požadavek zákona.

Perzekuce se musí sčítat

Jenže Peterson se nevzdal. Přestože prohrál i u odvolacího soudu v Plzni, u Nejvyššího správního soudu nakonec slavil úspěch. Podle názoru senátu lze sice jazykovým výkladem zákona dospět k interpretaci zvolené správou sociálního zabezpečení, ovšem zároveň je nutné vykládat zákon s ohledem na jeho smysl a na cíle zákonodárců. „Jinými slovy soud řekl, že doby nezákonné perzekuce se musí sčítat. Jde o právní princip, že to období není možné rozsekávat tak, že by ti pronásledovaní lidé nakonec na nic neměli nárok. Mělo být zohledněno, že po čtyřech měsících nuceného pobytu v Bohosudově perzekuce pokračovala, avšak jinými prostředky,“ doplnil advokát Müller.

Foto popis| Nevzdal se Joseph Peterson (vlevo) s advokátem Lubomírem Müllerem, který jej zastupoval před soudem. Foto autor| Foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - karlovarský kraj

— Jitka Dolanská

Skauti se znovu vrátili do totality

23.5.2019 - Mladá fronta DNES (Střední Čechy)

Dva tisíce mladých skautů a skautek zamířilo na Konopiště, kde včera začal Obrok, největší celostátní skautská akce v České republice.

KONOPIŠTĚ Pětidenní akci připravil tým dobrovolníků, kteří v posledním roce přípravě věnovali desítky hodin týdně. Klára Poláková vede tým komunikace, stará se o hladký chod sociálních sítí, psaní článků, předávání informací účastníkům... Vedoucím akce je Jan Špatenka. „Jsem zodpovědný za rozpočet. Mezi mé úkoly patří komunikace se strategickými partnery nebo se zástupci města Benešov,“ říká Jan Špatenka.

* Co je Obrok za akci a jaký má pro skauty význam?


Klára Poláková (K. P.): Je to setkání skautů od 15 do 24 let z celé republiky. Jsou to většinou lidé, kteří pracují s dětmi v oddílech, připravují jejich program, starají se o výchovu nové generace. Obrok se koná jednou za dva roky, od toho je ostatně odvozený i název akce, a je pro vedoucí odměnou za to, že se o kluky a holky starají. Pětidenní program by měl být inspirací pro další činnosti ve skautu. Jan Špatenka (J. Š.): Snažíme se, aby akce měla přesah, aby to nebyl jen festival či zážitkový event.

* Akce má vždy nějaké téma. Jaké je to letošní?


K. P.: Letos je to desátý ročník, ale téma jsem stanovili poprvé. Rozhodli jsme se oslavit společně 30 let svobodného skautingu, výročí připadá na prosinec (skaut se obnovil po listopadu 1989 – pozn. red.). Pojali jsme to tak, že znovu projdeme trnitou cestu, kterou naše organizace za více než 100 let existence zažila. J. Š.: Celá akce je zasazená do historického rámce dějin země a v jednotlivých dnech procházíme různými dějinnými etapami. Začali jsme ceremoniálem, který připomněl vznik skautingu v Čechách. Dnes nás čeká připomenutí rozpuku skautingu, zítra přijde totalita a zákaz činnosti, přijedou i pamětníci, a sobotu věnujeme skautingu po revoluci. I tam čekáme zajímavé hosty. K. P.: Tematickou linku zdůrazňujeme několika formáty, je to například velká hra pro všechny účastníky na téma totalitních režimů a odboje. Využíváme i prvky scének, máme tematické kostýmy.

* Jakou roli na Obroku máte?


K. P.: Na Obroku 2019 vedu tým Komunikace. Starám se o prezentaci na sociálních sítích, psaní článků, předávání informací účastníkům a seznamování veřejnosti s akcí i skautingem. J. Š.: Jsem vedoucí akce. Řídím 10 vedoucích jednotlivých týmů, kteří řídí zase své lidi. Jsem zodpovědný za rozpočet, takže mezi mé úkoly patří komunikace se strategickými partnery, se zástupci města Benešov a podobně.

* Organizátoři se rekrutují z řad dobrovolníků. O jak velký tým jde a jak dlouho přípravy akce trvaly?


J. P.: Nejužší tým je desetičlenný, ten se přípravě věnuje každý den už přes rok. Širší tým, který organizuje akce v zázemí, čítá kolem 90 lidí. Přímo na akci se o účastníky stará asi tři sta dobrovolníků. Zajišťují program i zázemí. Sešli jsme se loni v lednu na jedné vzdělávací akci pro skauty, tam vznikl nápad, že se o pořádní Obroku budeme ucházet a vyšlo to. Někteří členové týmu se již podíleli na organizaci jiných skautských akcí, ale Obrok jsme připravovali poprvé.

* Jak vy sami jste se do skautu dostali?


K. P.: Můj starší bratr začal chodit do skautu a já chtěla taky. Našli jsme tedy nejbližší oddíl a začala jsem. Za dva týdny po první schůzce mě čekala výprava a od té doby v Junáku (Junák je název české skautské organizace – pozn. red.) jsem. Měla jsem pauzu v období dospívání asi dva roky. Od 15 let, kdy jsem mohla vést děti, mi to přišlo jako zajímavá příležitost předávat zkušenosti i rozvíjet sama sebe. Děti v oddíle vedu už osm let. Začala jsem i vzdělávat budoucí vedoucí oddílu. J. Š.: Já jsem jako dítě vystřídal snad dvacet různých kroužků a u ničeho jsem nevydržel. V deseti letech jsem rodičům řekl, že chci chodit do skautu. Mysleli si, že to dopadne jako u ostatních kroužků. Ale chytlo mě to a brzy jsem začal i vést mladší děti. Líbí se mi, že skaut má systém, kdy už v nízkém věku dostávají členové jistou míru zodpovědnosti, která se postupně zvyšuje. Díky tomu se mohou rozvíjet. To mě chytlo. Práci v oddílu jsem přerušil kvůli zaměstnání a škole asi v 19 letech. Teď pořádám rádcovské kurzy pro mladé, kteří se připravují na vedení oddílů, a zároveň jsem lektorem na dalších vzdělávacích akcích.

* Co vám organizace takto velké akce přinesla?


K. P.: Těch nových zkušeností přišlo opravdu bezpočet. Od přípravy komunikační strategie, psaní článků, až po první reálné manažerské dovednosti. Určitě jsem daleko více během toho roku nahlédla do fungování PR a ujasnila si, co bych chtěla dělat v profesním životě. J. Š.: Rozhodnost. Člověk zjistí, že ne vše lze vyřešit dohodou a někdy je třeba jít „proti všem“, pokud myšlence věřím a zároveň za akci zodpovídám. S tím souvisí i schopnost včas vyhodnotit, když spolupráce s některým členem týmu už postrádá budoucnost, a rozloučit se s ním. To pro mě bylo těžké. Finanční řízení – kdy člověk dostane příležitost vyzkoušet si řídit dvoumilionový rozpočet. Personalistika. Až v této funkci jsem zjistil, že samotný projekt je jen část práce, velkou část tvoří starost o vztahy v týmu a o to, aby fungoval, jak má.

* Co pro vás bylo nejtěžší?


K. P.: Určitě práce s lidmi. Nějaké mé představy o fungování týmu a mezilidské komunikaci se vůbec nenaplnily, ale myslím, že je to pro mě dobrá životní zkušenost. Lidé jsou ale zároveň i největší radostí na Obroku. Kolem projektu vznikla skvělá parta a troufám si říct, že některá přátelství jsou na celý život. J. Š.: Zklamaný bývám z drobností, které se ale průběžně řeší. Těší mě obrovské nasazení všech lidí. Desítky lidí tráví tisíce hodin s přípravou akce, na které je čekají jen další desítky hodin práce a to vše bez nároku na honorář. Berou na sebe odpovědnost za svěřenou sekci a dělají vše pro to, aby to dopadlo nejlépe, jak může. Jsem dokonce přesvědčený, že s placenými pořadateli by akce nikdy neměla takovou atmosféru, jakou má.

***

10. skautský Obrok na Konopišti

* Včera začal na Konopišti jubilejní 10. ročník Obroku. Potrvá do neděle. Jeho hlavním tématem je historie skautingu u nás a její propojení s dějinami země. Účastníci tak v pěti dnech znovu zažijí založení a rozkvět skautingu, jeho zákazy nacisty a komunisty i obnovení jeho svobodného fungování po roce 1989. * Obrok může navštívit i veřejnost – výjimečně je totiž otevřen příchozím, a to v sobotu 25. května, od 9 do 19 hodin, vstupné 100 Kč.

* Sobotní program Expo: veletrh skautských projektů a kurzů, cílem je ukázat účastníkům, jaké možnosti jejich věkové kategorii skautské oddíly v jejich okolí nabízejí Ukázky netradičních sportů: akrobacie, nový cirkus, famfrpál, kinball, archery game a další Přednášky: celkem 40 přednášek a debat s významnými osobnostmi z nejrůznějších oblastí od raketového inženýra po soudkyni Ústavního soudu, od umělců přes novináře

Foto popis| Skauti na zámku „S placenými pořadateli by akce nikdy neměla takovou atmosféru, jakou má,“ míní šéf letošního Obroku Jan Špatenka, kterému s organizací akce, jež se koná na zámku Konopiště, pomáhá i Klára Poláková. Foto autor| Foto: Kateřina Rysová

O autorovi| Eva Jarošová, spolupracovnice MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední Čechy

Eva Jarošová

Bez nadsázky

23.5.2019 - Právo (Publicistika)

Je docela možné, že výzvy k fyzické likvidaci ústavních činitelů pronesené občanským demokratem Langem, radním z Jesenice, tak nějak zapadnou ve víru komentářů k výsledkům eurovoleb.
Proti někomu, kdo chce naši demokracii vylepšit vyvražděním lidí s odlišným názorem, se patrně nebudou pořádat demonstrace a sepisovat petice. Přitom se rozhodně nejedná o věc okrajovou.
Zmíněný radní tvrdí, že své fašistoidní výroky myslel jen v nadsázce. K tomu dodává, že si za nimi plně stojí, i když se za ně omlouvá. Jestliže toto projde, potom už musí projít úplně všechno.
Jak by pak bylo možno trestat lidi, kteří si usmyslí v nadsázce třeba zpochybňovat holocaust? Proč by měli být stíháni lidé, kteří budou vybízet k fyzické likvidaci muslimů či žadatelů o azyl? V nadsázce lze přece vyzývat zcela nezávazně k čemukoliv. BIS bude pak moci zrušit své přehledy extrémistů a věnovat se nadále už jen pečlivému prověřování učebních osnov dějepisu. Skuteční extremisté se formálně omluví a budou dále čekat na svoji příležitost. Celá věc má obecnější rozměr. Pokud bude i tato kauza zahrána do ztracena, jen se tím potvrdí, že slova dnes už vůbec nic neznamenají. Můžete žvanit cokoliv, stejně je jasné, že nic z toho nemyslíte ani trochu vážně. Je to velice inspirující pro tvůrce stranických programů a pro režiséry volebních kampaní. Potvrdilo by se podezření, že slova jsou bezcenná a tvoří jen zvukovou kulisu, při které si politici všech úrovní budují své klientely a posilují sféry vlivu.
Radní Lang ukazuje cestu politikům ještě i v jiném směru. Odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za své výroky a tvrzení. Pokud by byl takový hrdina, za jakého se asi považuje, byl by připraven za své názory zaplatit. Místo toho komicky tvrdí, že si za nimi stojí, protože je nemyslel vážně. Jeho omluva je mnohem tišší než jeho vulgárnosti.
Přitom není žádná soukromá osoba, byl jen odsunut z čela místní organizace ODS. Pokud zůstane jejím členem i nadále, můžeme vzít jed na to, že předseda Petr Fiala se od jeho názorů distancoval jen zcela nezávazně, prostě jen tak v nadsázce. Jak přitom nevzpomenout řidiče autobusu Romana Smetanu, který politikům ODS přimaloval v roce 2010 na plakátech tykadla, po rozsudku zaplatil škodu, ale odmítl nastoupit na 100 hodin obecně prospěšných prací, až nakonec skončil v kriminále.
Nejvyšší soud k tomu tehdy dodal: „Každý občan má právo na svobodu projevu a prezentaci svých politických názorů, ale toto právo nesmí překročit hranici, kdy dochází k útoku na majetek, případně nesmí pokračovat svou agresivitou dál (ohrožovat lidské zdraví či život).“
Jak by se asi soud zapotil, než by prokázal, že na rozdíl od malování tykadel vyhrůžky podřezáním nijak zdraví ani život dotčených neohrožují.

Foto popis|

O autorovi| Jan Keller (Autor je sociolog, europoslanec za ČSSD)

Jan Keller

Mynář podá trestní oznámení na senátora Lásku za křivé obvinění

23.5.2019 - Právo (Zpravodajství)

Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář podá trestní oznámení pro křivé obvinění na senátora Václava Lásku (SEN 21), organizaci Rekonstrukce státu a sdružení Frank Bold kvůli kauze údajného ovlivňování soudců.
Včera to oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.
„Na pana senátora Lásku a s ním spolupracující neziskové organizace podám trestní oznámení za křivé obvinění. Věřím, že bude ochoten se k záležitosti postavit čelem a dobrovolně se vzdá imunity. Zároveň se budu zajímat o financování pochybné a zpackané právní analýzy spolku Frank Bold, která sloužila jako podklad na mě podaného trestního oznámení,“ uvedl ve středu Mynář.
Kancléř čelil podezření, že se snažil s vědomím prezidenta Miloše Zemana ovlivnit soudce v kauzách důležitých pro Pražský hrad. Státní zástupce Jan Lelek minulý týden oznámil, že neshledal setkání hradního kancléře se soudci jako trestná.
Počínání kancléře nicméně Lelek označil za nestandardní a za vhodný nepovažuje ani postup soudců. Verdiktem potvrdil rozhodnutí policie, která řešila tři trestní oznámení na Mynáře. Policisté podle Lelka dospěli k závěru, že nejsou důvody k zahájení trestního řízení.
Podle Lásky, který podal jedno z oznámení, se Mynář opakovaně dopustil trestného činu zasahování do nezávislosti soudu, za který by kancléři hrozilo až tříleté vězení. Senátor se odvolával na mediální články a rozhovory se soudci, kteří uvedli, že se je Hrad snažil ovlivnit v konkrétních kauzách.
Mynář v minulosti přiznal, že v Zemanově zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Soudce kontaktoval i v jiných kauzách.
Zeman se svého kancléře zastal. Uvedl, že na schůzky se soudci ho vysílal sám a že Mynář nikoho neovlivňoval. Kancléř řekl, že cílem setkání bylo seznámit soudce s prezidentovými stanovisky.

(ČTK)

Uchovávání dat operátory je v pořádku, rozhodl Ústavní soud

23.5.2019 - Právo (Zpravodajství)

Operátoři budou dál schraňovat informace o telekomunikačním provozu. Skupina osmapadesáti poslanců totiž neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se svým návrhem na zrušení právní úpravy, která nařizuje data půl roku uchovávat pro případné vyžádání policie či tajných služeb.
Podle soudců je potřeba, aby měl stát v moderní době prostředky na ochranou svou i svých obyvatel.
Poslanci se na ÚS obrátili s tím, že stávající zákon porušuje ochranu soukromí a osobních údajů, neboť shromažďovaná data jsou velmi citlivá. Plošné shromažďování informací, které mohou vyšetřovatelům sloužit například k tomu, aby zjistili, která čísla spolu komunikovala nebo kde se pohybovala, označili poslanci za nepřípustné. Podle nich také neexistují dostatečné záruky proti zneužití dat.
ÚS už v minulosti dvakrát úpravu uchovávání provozních a lokalizačních údajů zrušil, tentokrát ale plénum rozhodlo jinak. „Plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů představuje snahu státu neztratit se v době informační společnosti a mít v rukou efektivní nástroje k plnění svých úkolů – zde zejména v oblasti bezpečnosti státu a jeho obyvatel,“ upozornil soudce zpravodaj Jaromír Jirsa v odůvodnění.
Soudci tak vyslechli argumenty odborníků. Například pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová řekla, že kdyby policie ztratila možnost žádat od operátorů údaje z telekomunikačního provozu, ztratila by jeden z důležitých důkazních prostředků, u některých trestných činů obtížně nahraditelný.
Soudci také apelovali na zákonodárce, aby v době překotného vývoje moderních technologií obrazně řečeno neusnuli na vavřínech. „Současná právní úprava nerefl ektuje aktuální technologický vývoj a společenský trend,“ upozornili.

Petr Kozelka

ÚS posvětil administrativní zánik vozidel v polopřevodu

23.5.2019 - Právo (Zpravodajství)

Nic protiústavního nenašlo plénum Ústavního soudu (ÚS) na právní úpravě, kvůli které vozidla v tzv. polopřevodu administrativně zanikla. Jedná se o vozidla, která původní majitelé odhlásili z registru, ale noví vlastníci je nezapsali.
Lidé měli podle soudu dost času, aby to udělali. Podle zákonné úpravy totiž platí, že pokud nebyl k 1. lednu 2015 u vozidla zapsaný v registru nový vlastník a do půl roku nepodal žádost o zápis, je vozidlo branné jako zaniklé.
Plénum ÚS upozornilo, že cílem zákona bylo zpřehlednit registr a dostat z něj tisíce už nepoužívaných vozidel. Zdůraznilo, že z několika desítek tisíc vlastníků silničních vozidel v polopřevodu jich pouze několik desítek ustanovení nerespektovalo.

(pko)

Zeman žalobcům: Zdrogované řidiče stíhejte bez posudků

23.5.2019 - Právo (Titulní strana)

Státní zástupci dostali do ruky mustr, jak mají postupovat v případech zfetovaných řidičů.

Podle informací Práva se od prvního května musí řídit závazným pokynem svého šéfa Pavla Zemana a trestně stíhat všechny řidiče, u kterých naměřené množství drog v krvi dosáhne nebo překročí určitou limitní hodnotu.
Příkaz jasně říká, že míru ovlivnění řidiče drogou stačí prokazovat toxikologickým vyšetřením, a nikoliv znaleckými posudky psychiatrů tak, jak to vyžaduje Nejvyšší soud. „Jde o sjednocující stanovisko s ohledem na velmi roztříštěnou praxi státních zástupců a soudů při posuzování míry ovlivnění návykovou látkou při řízení motorových vozidel,“ vysvětlil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) v Brně Petr Malý. Zatímco totiž u alkoholu je hranice mezi přestupkem a trestným činem jedno promile, u drog žádná taková hodnota stanovena doposud nebyla.

Jasný limit

Přičemž Nejvyšší soud trvá na tom, aby míru ovlivnění drogou u řidiče zkoumali psychiatři, a až na základě jejich posudku je pak možné rozhodnout o trestní odpovědnosti.
Zemanův pokyn stanovuje limitní hodnoty u nejčastěji zneužívaných drog, jako je marihuana, pervitin, kokain, extáze či morfi n. (Pokračování na str. 4)

Zeman žalobcům: Zdrogované řidiče stíhejte bez posudků

(Pokračování ze str. 1)

„Při jejich dosažení je organismus každého člověka natolik ovlivněn, že není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo,“ vysvětlil Malý. Data podle něj vzešla ze spolupráce se špičkovými toxikologickými pracovišti.
„Uvedené limity jsou natolik vysoké, že není možné, aby byl řidič s takovými naměřenými hodnotami schopen zcela adekvátně reagovat na situace vznikající v silničním provozu a koordinovat své chování,“ stojí v pokynu NSZ, který má Právo k dispozici.
V jeho textu se dále uvádí, že při dosažení či překročení uvedených hodnot není žádný řidič schopen zcela bezpečně řídit a s jistotou ovládat motorové vozidlo. „Není proto nutné provádět znalecké psychiatrické zkoumání ohledně míry ovlivnění řidiče drogou, postačující pro trestní řízení budou pouze výsledky toxikologických analýz,“ argumentuje Zeman s tím, že vydání pokynu by mělo přispět hlavně ke zvýšení efektivnosti, rychlosti a v neposlední řadě i hospodárnosti trestního řízení.
Mluvčí NSZ ještě upozornil na to, že stav vylučující způsobilost řídit je možné dovodit i u nižších hodnot, než které stanovují limity v pokynu. „Tento stav je však už přísně individuální a je třeba s ohledem na konkrétní podmínky takový stav prokazovat dalšími důkazními prostředky,“ uzavřel Malý.
Proti judikatuře Nejvyššího soudu ohledně prokazování míry ovlivnění řidiče drogami znaleckými posudky se už před časem ohradili sami psychiatři. Podle primáře bohnické psychia trické léčebny Jiřího Švarce je v podstatě nemožné zpětně určit, jak byl řidič drogou ovlivněn.
„To bychom toho člověka museli ovlivnit stejným množstvím stejné drogy a pozorovat, co dělá. Ale to samozřejmě nejde. Znalci tedy nezbyde než nějak obecně popsat svůj názor na věc a soud je často spokojen, protože tam má znalecké razítko na posudku,“ prohlásil Švarc.

Hodnota látky v krevním vzorku nanogram/litr

marihuana 10 pervitin 150 extáze 150 kokain 150 morfi n 200

Ovlivnění řidiče drogou stačí prokázat vyšetřením, a nikoliv posudky

Patrik Biskup

Ústavní soud: operátoři mohou i nadále uchovávat některá data z vašeho soukromí

22.5.2019 - Prima (18:55 Velké zprávy)

Roman ŠEBRLE, moderátor
--------------------
Mobilní operátoři mohou i nadále půl roku uchovávat některá data z vašeho soukromí. Na vyžádání je pak poskytují policii nebo tajným službám. Vyšetřovatelé tak mohou zjistit, jestli spolu určití lidé komunikovali přes telefon, jestli si vyměnili e-maily nebo kde se pohybovali. To se ale nelíbilo skupině 58 poslanců, argumentovali hlavně ochranou soukromí a osobních údajů. Plošné shromažďování navíc považovali za nepřípustné a půl roční dobu uchovávání za příliš dlouhou. Obrátili se proto až na Ústavní soud, ten ale jejich návrh na některé škrty v zákonech dnes zamítl.

Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu
--------------------
Je prostě absurdní, aby stát, který má chránit zdraví svých občanů a jejich život, jejich majetek, měl zakázáno přístup k balíkům dat, které občané běžně svým souhlasem poskytují.

Mikuláš FERJENČÍK, poslanec /Piráti/
--------------------
Jsme zklamaní z toho nálezu Ústavního soudu a zkusíme to tedy legislativní cestou. Ten princip plošného sledování občanů není v souladu s ústavou.


Ústavní stížnost proti zdanění církevních náhrad

22.5.2019 - TV Nova (06:30 Ranní Televizní noviny)

redaktorka
--------------------
42 senátorů se rozhodlo podat ústavní stížnost na zákon o zdanění finančních náhrad církvím. Podle nich se totiž zdaňuje majetek, který církvím ukradl stát. Stížnost odešlou senátoři Ústavnímu soudu do konce tohoto týdne. Zákon o zdanění finančních náhrad církvím nabude účinnosti už od ledna příštího roku.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011