Prohlášení Soudcovské unie ČR k pokusům o ovlivňování nezávislosti a nestrannosti soudního rozhodování

Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování.
 
Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit. Porušování uvedených zásad ohrožuje rovnost občanů České republiky před soudem a jejich právo na spravedlivou soudní ochranu.
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011