Změna ve vedení Soudcovské unie

Změna ve vedení Soudcovské unie
(Tisková zpráva)

Soudcovská unie je jediným celostátním profesním sdružením soudců. Od počátků činnosti v roce 1990 se v čele této prestižní organizace vystřídalo šest vedoucích představitelů: Pavel Šváb, Jan Vyklický, Zdeněk Novotný, Libor Vávra, Jaromír Jirsa. Dosud posledním prezidentem Unie byl zvolen Tomáš Lichovník. Není překvapivé, že v souvislosti s růstem významu a vážnosti spolku podílí se toto prostředí na formování vynikajících soudcovských osobností. Tomáš Lichovník byl ještě před koncem řádného volebního období jmenován v minulých dnech do funkce soudce Ústavního soudu. V reakci na to se k 23. červnu vzdal funkce prezidenta Soudcovské unie. Do říjnového volebního sněmu organizaci povede I. viceprezidentka Daniela Zemanová. Představitelé Soudcovské unie s touto skutečností seznámili novináře na dnešní tiskové konferenci, která se konala v Praze.
V další části konference se hovořilo o dlouhodobém kritickém stavu českého soudnictví. Jak zdůraznil viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad, k řešení této krize je nezbytné především důkladně prověřit stávající soudní agendy a zhodnotit možnosti jejich redukce. Jde o jedno z témat, jimž se soudcovská organizace věnuje trvale, nenachází však odpovědné a efektivní reakce ze strany moci zákonodárné a výkonné. Namísto toho, aby byly hledány například cesty k mimosoudním formám řešení sporů a jiné mechanismy, jež by justici umožňovaly soustředit se na plnění jejího vlastního poslání, okruh agend dopadajících na soudy se neustále rozšiřuje. Tomáš Lichovník v té souvislosti rovněž poukázal na personální disproporci mezi trvale se zvyšujícím počtem soudních případů na straně jedné a tzv. stopstavem, který nedovoluje posílit řady soudců a dalších pracovníků soudů na straně druhé.
Daniela Zemanová též vysvětlila podstatu problémů, které pramení z neujasněnosti a bezkoncepčnosti procesu výběru nových soudců a obsazování míst soudních funkcionářů.
Představitelé Soudcovské unie zodpověděli dotazy přítomných zástupců sdělovacích prostředků, které se týkaly dalších aktuálních otázek justice.
 
 
Praha, 27. 6. 2014
 
 

 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011