Novinky z judikatury a legislativyDne 7. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 250/2018 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019.Dne 31. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 249/2018 Sb. sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019.Dne 31. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 248/2018 Sb. vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.Dne 29. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 247/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 246/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.Dne 29. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 245/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.Dne 25. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 244/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.Dne 25. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 242/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.Dne 25. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 241/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.Dne 25. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 240/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.Dne 25. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 239/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů.Dne 23. 10. 2018 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 237/2018 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019.Dne 18. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 232/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.Dne 12. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 227/2018 Sb. vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 222/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011