Novinky z judikatury a legislativyDne 13. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 42/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.Dne 13. 3. 2018 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 41/2018 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky.Dne 8. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 39/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 37/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 3. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 36/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 3. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 35/2018 Sb. zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny.Dne 26. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 34/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.Dne 22. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 33/2018 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75%.Dne 22. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 32/2018 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75%.Dne 21. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 31/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 30/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 29/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 27/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 2. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 25/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.Dne 19. 2. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 24/2018 Sb. nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011