Novinky z judikatury a legislativyDne 29. 8. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 189/2018 Sb. nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.Dne 29. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 188/2018 Sb. vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019.Dne 29. 8. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 187/2018 Sb. nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu.Dne 23. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 185/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony.Dne 23. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 183/2018 Sb. vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 182/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 181/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 180/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2018 Sb. zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 178/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 177/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 176/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 175/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 173/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 172/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011