Novinky z judikatury a legislativyDne 24. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 21/2019 Sb. vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny.Dne 24. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 20/2019 Sb. vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny.Dne 24. 1. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 17/2019 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %.Dne 18. 1. 2019 byly ve Sbírce zákonů publikovány tři vyhlášky České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019.Dne 18. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 10/2019 Sb. vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat.Dne 17. 1. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 9/2019 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.Dne 17. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 7/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.Dne 17. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 6/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 5/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 3/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Dne 7. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 2/2019 Sb. vyhláška o evidenci krytých bloků.Dne 7. 1. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 1/2019 Sb. nařízení vlády o oborech státní služby.Dne 31. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 335/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 333/2018 Sb. vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 329/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011