Novinky z judikatury a legislativyDne 23. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 382/2017 Sb. vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce.Dne 13. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 375/2017 Sb. nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.Dne 13. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 373/2017 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018.Dne 13. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 370/2017 Sb. zákon o platebním styku.Dne 7. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 367/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 7. 11. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 366/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.Dne 7. 11. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 361/2017 Sb. nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody.Dne 30. 10. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 354/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.Dne 24. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 349/2017 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018.Dne 19. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Dne 6. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 328/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 327/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 326/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 325/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 4. 10. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 321/2017 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011