Elektronická podoba časopisu SOUDCE

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o tom, že na stránkách www.lexisnexis-online.cz naleznete elektronickou podobu časopisu Soudce, včetně archivu za roky 2005 a 2004. Kromě Soudce naleznete na této adrese fulltextovou podobu téměř všech časopisů, které jsou společností LexisNexis CZ vydávány. Po obsahové stránce je Portál jedním z nejrozsáhlejších elektronických zdrojů právnické periodické literatury na českém trhu, který mimo jiného přináší archivní a aktuální čísla sedmi vydávaných odborných titulů.
 
Spuštěním www.lexisnexis-online.cz získáváte nepřetržitý přístup ke všem aktuálním článkům, ale i možnost získat archivní čísla a to ve formátu PDF a HTML. Z výše uvedeného vyplývá, že produkt plní funkci elektronického archivu a zároveň i elektronického časopisu s možností vložit vlastní komentář k danému článku a nebo se zapojit do odborné diskuze.
 
Prostřednictvím Portálu jsou dostupné následující tituly:
-          Soudce
-          Právo pro podnikání a zaměstnávání
-          Daně a finance
-          Ekologie a právo
-          Zdravotnictví a právo
-          Trestní právo
-          Časopis Státní zastupitelství
 
Výhody elektronických časopisů oproti tištěné podobě
o        elektronická verze daného časopisu je dostupná v okamžiku, kdy časopis opouští tiskárnu
o        archivní čísla jsou soustředěna na jednom místě
o        online časopis mohou sdílet všichni uživatelé v instituci, aniž by došlo k časové prodlevě
o        přístup k časopisům je funkční 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
o        možnost vyhledávat ve všech článcích a předplacených časopisech najednou
o        vyhledávání v indexovaných polích (např. vyhledávání podle autora, klíčového slova, apod.)
o        využití hypertextových odkazů
o        tisk, kopírování a stahování článků
o        možnost vkládání vlastních komentářů, účast v odborných diskuzích či emailové spojení přímo na editora daného titulu
 
Přístup k Portálu
 
Portál časopisů je do jisté míry přístupný všem uživatelům zdarma. Neregistrovaný uživatel má možnost zobrazit si požadované tituly a jednotlivá vydání, vyhledávat a listovat v rejstříku autorů. Přístup k plným textům a možnost vkládat vlastní komentáře a diskusní příspěvky je umožněn pouze registrovaným uživatelům.
 
Výjimkou je časopis Soudce, jehož online podoba je přístupná zdarma všem Soudcům. Jediné, co je potřeba udělat, je zaregistrovat se na www.lexisnexis-online.cz, případně můžete registraci učinit i po telefonu na čísle 274 013 266.
 
Předplatitelé tištěných titulů
 
Předplatitelé tištěné podoby daného titulu mají v rámci tohoto předplatného přístup zdarma. Jste-li předplatitelem některého z našich titulů, kontaktujte prosím společnost LexisNexis. Po ověření Vašich dat Vám bude poskytnuto uživatelské jméno a heslo, pod kterým se do Portálu můžete kdykoliv přihlásit. Tím získáte plné texty všech článků v daném titulu vydaných.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011