Osobní bilancování


Mgr. Vanda Rozsypalová, členka Republikové rady SU ČR

Již v říjnu bude sněm Soudcovské unie, který bude sněmem volebním. Tím skončí moje působení v Republikové radě Soudcovské unie. Tak si dovolím své osobní bilancování. V radě jsem působila šest let, které uběhly jako voda. Může se jevit, že se za tu dobu Soudcovská unie nezměnila. Je to ale pouhý klam navozený tím, že navenek vše vypadá beze změn. Kancelář unie je stále na stejném místě, její zaměstnankyně jako by nestárly a každoročně se odehrává celorepublikový sněm dle stejného scénáře. Snad jediná změna, kterou všichni členové určitě postřehli, je navýšení členských příspěvků. V důsledku ale ani to není změna, protože nejen ony se zvedly. Narostla inflace i platy. Přesto je to jiný spolek než před šesti lety. Stala se z ní sebevědomější organizace, která vyjadřuje své názory a je o ní více slyšet ve veřejném prostoru. Nezapříčinila to však sama. Změnila se celá společnost. Sdělovací prostředky o dění v justici publikují i něco jiného než pouhé senzační zprávy o odsouzení hanebného zločince, či humorné historky z jednacích síní. Narůstá počet médií, a to jak klasických, tak tzv. nových. Téměř každý z nás už je zvyklý alespoň jednou týdně navštívit webové stránky České justice. Právu a justici se pravidelně věnují Lidové noviny, Hospodářské noviny a další periodika.
Právě úkol pro prezidenta vzešlého z letošních voleb a nové republikové rady bude přizpůsobit sebeprezentaci spolku této nové situaci. Nejde jen o účet na Twitteru nebo jiné sociální síti. Jedná se o celkový přístup k médiím. Dokážeme prezentovat své postoje a zůstat apolitičtí? Dokážeme odolat všeobecné módě komentovat vše a všechny bez hlubšího pochopení problému? Bude unie zdrženlivá nebo bojovná bezohledná kritička každého nelichotivého výroku politika? Zjistíme, jak prezentovat jasně a srozumitelně svůj postoj, aniž bychom zahazovali možnosti spolupráce s exekutivou na vytváření optimálních podmínek pro naši práci? Věřím, že ano. Budu s očekáváním pozorovat, jak se novému vedení toto daří, ale už jenom z kanceláře svého soudu. A protože jsem byla ve svém funkčním období na téměř každém zasedání republikové rady, budu pozorovatelka shovívavá a chápající. Je těžké prezentovat za unii jednotný názor, když unie sdružuje soudce jak z malých okresních soudů, tak soudů nejvyšších. Některým sekcím připadá, že určitý problém se řeší málo, jiným stejná situace připadá jako okrajová záležitost. Alespoň tato různorodost tvoří unii zajímavou a prospěšnou.
Osobně budu na své působení v radě ráda vzpomínat. Potkala jsem spoustu zajímavých lidí, získala nové přátele. Hlavně jsem získala nové zkušenosti. Je prostě nezbytné, aby každý soudce občas opustil svůj soud a inspiroval se od ostatních.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011