Před volebním sněmem

Mgr. Karolína Tylová, LL.M., zástupkyně SU ČR v organizaci evropských soudců
a státních zástupců za demokracii a svobodu - MEDEL

 
Vzhledem k  situaci, v níž jsme se ocitli na jaře letošního roku, se řada aktivit musela přesunout do virtuálního prostoru. On-line se tak poslední červnový pátek uskutečnil i webinář na téma role soudcovských asociací pořádaný Evropskou organizací soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu (MEDEL), v níž Soudcovskou unii zastupuji. Hlavní příspěvky přednesla prezidentka Evropské asociace správních soudců rakouská soudkyně Edith Zeller, nizozemská soudkyně a prezidentka nadace Judges for Judges Tamara Trotman a Nello Rossi bývalý prezident italské soudcovské asociace Magistratura Democratica a generální sekretář Associazione Nazionale Magistrati-ANM, zastřešující organizace reprezentující téměř 90% italských soudců a státních zástupců. Nello Rossi popisoval extrémně těžkou situaci, v níž se aktuálně ocitlo soudnictví a soudcovské asociace v Itálii v souvislosti se selháním některých představitelů italské Nejvyšší rady soudnictví dávané v minulosti za vzor fungující soudcovské samosprávy. Skandál, který vypukl v loňském roce, se týkal zákulisních vyjednávání o obsazování čelních postů v rámci italské prokuratury. Před italskými soudci tak bude stát nelehký úkol znovu získat důvěru veřejnosti.
 
Postavení soudců v České republice je ve srovnání s mnoha státy Evropské unie, a jak je vidět na italském případu, netýká se to jen Polska, Slovenska, Maďarska, Bulharska a dalších zemí bývalého východního bloku, velmi dobré a Soudcovská unie na tom má významný podíl. Bude úkolem nového vedení, které si zvolíme na podzimním sněmu, na dosavadní práci navázat. Nesmíme ztratit kredit, který Soudcovská unie za 30 let svého působení získala. Znamená to velkou míru sebereflexe a schopnost kriticky reagovat na excesy, které se ani soudní moci nevyhýbají. Především ale bude třeba, aby výkonná moc i nadále věděla, že na každý pokus o zásah do nezávislosti moci soudní, bude reagováno a že soudci nepřistoupí na nic, co by mohlo byť i jen zdánlivě podlomit důvěru v nezávislost soudního rozhodování.
 
Je určitě škoda, že soudci nemají vlastní reprezentativní orgán, i když Ústavní soud ve svých rozhodnutích opakovaně řekl, že by ho mít měli. Faktický stav je ale stále takový, že jedna ze tří složek státní moci svůj reprezentativní orgán nemá. V otázkách dialogu s mocí výkonnou tak Soudcovská unie plní nezastupitelnou roli. To, co dělá Soudcovskou unii i v mezinárodním kontextu silnou, je stabilní členská základna a jednota, s níž vystupuje navenek. O tyto atributy nesmíme přijít a věřím, že vzhledem ke kvalitě kandidátů na prezidenta/prezidentku Soudcovské unie to ani nehrozí.
 
Jsem moc ráda za projev solidarity Soudcovské unie s vězněnými tureckými soudci i za aktivitu, kterou vyvíjí na podporu polského soudcovského sdružení IUSTITIA, jež dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že reforma justice v Polsku prosazovaná vládnoucí stranou Právo a spravedlnost se již dávno dostala za rámec právního státu. Tvrzení o snahách o dekomunizaci polské justice, s níž polská vláda sporné kroky obhajuje, už snad nemůže věřit vůbec nikdo. Jsem přesvědčená, že i tyto naše aktivity mají svůj hluboký význam. Je důležité být slyšet, když je to potřeba. Fakt, že to dokážeme, je pro mě důvodem k optimismu.
 
Krásné léto a na podzim šťastnou ruku při výběru nového vedení naší Soudcovské unie.
 
Karolína Tylová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011