Další informace


Unie státních zástupců ČR, Soudcovská unie ČR a Justiční akademie pořádají ve dnech 14. a 15. 11. 2022 v Kroměříži konferenci „Ochrana informací v přípravném řízení“.
Schválením závěrečného usnesení bylo v sobotu 15. 10. 2022 zakončeno 32. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Sněm mimo jiné konstatoval, že soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu své funkce. Soustavným vzděláváním je soudce povinen dbát o prohlubování odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. Jako důležitou součást udržování a prohlubování odborné úrovně Soudcovská unie považuje stáže soudců u jiných soudů, které jsou zároveň prevencí proti syndromu vyhoření. Zvyšování odbornosti soudců a vytváření podmínek pro její zvyšování je povinností a úkolem orgánů státní správy soudů.
Dnes bylo v táborském Hotelu Dvořák zahájeno 32. Shromáždění delegátů SU ČR. Účastníky v regionu přivítala předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích. Poté vystoupil prezident stavovské organizace soudců ČR Libor Vávra. Zaměřil se na témata, kterými se Soudcovská unie v uplynulém období zabývala. Zvýšenou pozornost věnoval mimo jiné nedostatečnému finančnímu ohodnocení práce odborného aparátu soudů a naléhavé potřebě ho řešit. Hovořil také o způsobu jmenování soudců i dalších aktuálních problémech českého soudnictví. Dopoledne také vystoupili vysocí ústavní činitelé z ČR a významní hosté ze Slovenska, Rakouska, Polska, Chorvatska, Nizozemí i USA.
Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra v uplynulých dnech odeslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi dopis se žádostí o jednání ohledně výběru kandidátů na jmenování soudcem. Jmenování nových soudců považuje Soudcovská unie za závažný rozhodovací akt, který ovlivňuje kvalitu soudnictví do budoucna. Proces výběru završený jmenovacím rozhodnutím prezidenta republiky začíná u soudců. Ti se rozhodujícím způsobem podílejí na posuzování právníků usilujících o soudcovský mandát. Výsledky výběru poté ministr spravedlnosti předkládá vládě a ta následně k rukám prezidenta.
Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium "Pes a právo", které se uskuteční 7. října 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Záštitu nad pracovním sympoziem převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR. Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář.
V rámci VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva se 16. září 2022 od 8.30 do 13.30 hod. uskuteční odborné sympozium Home office (právní a společenské souvislosti). Místem konání je Vlastenecký sál Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město). Sympozium zanalyzuje současný stav právní úpravy v kontextu událostí uplynulého období a prognóz příštího vývoje. Poukáže na problematické aspekty právní úpravy, přinese příklady z praxe. Diskutovat se rovněž bude o chystaných legislativních krocích. Moderovat bude zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček.
1. srpna 2022 bylo distribuováno červencové elektronické vydání časopisu SOUDCE. Mgr. David Havlík přispěl prázdninově laděným článkem nazvaným "O zmrzlině, vínu a světovém míru". Letošní sedmé číslo mimo jiné nabídne rozhovor s Mgr. Janem Mlynarčíkem, prezidentem Exekutorské komory ČR, anebo zkrácený obsah anotace referátu, který na obnoveném Sjezdu českých právníků přednesla čestná prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová. V červencovém vydání se rovněž můžete seznámit s aktuálním děním v soudnictví i v profesní organizaci soudců ČR.
Pro bono aliance a Česká advokátní komora zvou na kulatý stůl "Ochrana práv nedobrovolně hospitalizovaných osob". Uskuteční se v úterý 26. července 2022 od 14:00 do 17:00 hodin ve Školícím a vzdělávacím centru ČAK, Myslíkova 258/8, Praha 2.
Dne 29. června 2022 bylo všem členům SU ČR distribuováno červnové vydání stavovského časopisu SOUDCE. V elektronickém profesním periodiku čtenáři najdou pravidelné rubriky - například Slovo soudce, které připravil 1. viceprezident Mgr. Roman Lada. Příspěvek nazval Přání návratu do „normálního“ světa. Rozhovor s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, Ph.D., LL.M., předsedou Nejvyššího správního soudu, do tohoto vydání připravila Mgr. Olga Houžvičková, anebo JUDr. Karel Havlíček nabídne informace z průběhu Pražského právnického jara 2022. Detailněji se bude věnovat středočeským právníkům, kteří diskutovali o insolvencích. V číslu 6 čtenáři také najdou zprávy z českého soudnictví. O aktuálním dění uvnitř unie podá informace zápis z květnového zasedání Republikové rady SU ČR. K němu zástupci naší stavovské organizace - JUDr. Martina Radkova a JUDr. Tomáš Novosad připojili také zprávy o jejich účasti na výročním rokování Združenia sudcov Slovenska či na zasedání Evropské asociace soudců (EAJ), které proběhlo v portugalském Portu.
Česká advokátní komora spolu s mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ uspořádaly po dvouleté koronavirové pandemii dvojročník soutěže Právník roku 2020/21. Na slavnostním večeru, který se konal v TOP Hotelu v Praze, převzali právníci z různých oblastí práva ocenění v osmi soutěžních kategoriích. Mimořádně byla rovněž udělena Zvláštní cena sv. Yva. Za mimořádný přínos českému právu byl oceněn a do právnické síně slávy vstoupil advokát a bývalý dlouholetý předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011