Sněm stavovské organizace soudců ČR

Ve dnech 22. a 23. října 2021 se v pražském hotelu DUO (Teplická 492, 190 00 Praha 9) uskuteční 31. výroční zasedání nejvyššího orgánu Soudcovské unie ČR - Shromáždění delegátů.
 
Program bude oficiálně zahájen v pátek 22. října 2021 v 9 hodin v Kongresovém sálu hotelu DUO.
Očekávána je účast více než 150 delegátů a hostů z řad nejvyšších ústavních činitelů ČR, resortních představitelů
a významných osobností ze sedmi evropských soudcovských asociací.
Delegáti se v pátek odpoledne budou v pracovních skupinách zabývat problematikou tzv. justiční mapy, vnitřního fungování soudů a elektronizací justice.
Pro zahraniční hosty pořádá Soudcovská unie ve spolupráci se CEELI Institutem v Praze v odpoledních hodinách
mezinárodní kulatý stůl k ochraně soudcovské nezávislosti a právního státu v Evropě, zejména se zaměřením na aktuální situaci v Polsku.
Média budou o výsledcích jednání průběžně informována.
Se závěry rokování seznámí vedení Soudcovské unie novináře na brífinku v sobotu 23. října 2021 ve 14 hodin v prostorách hotelu DUO.
 
Kancelář  SU ČR
e-mail: kancelar@soudci.cz
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011