Novinky z judikatury a legislativyDnem 6. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 215/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 224/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 223/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 222/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 221/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 220/2022 Sb.Zvláštní případ ukazující hranice stávající judikatury ohledně povinnosti mít za oknem parkovací lístekDnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyl (s výjimkou některých ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 217/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 213/2022 Sb.Dnem 1. 8. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 184/2022 Sb.Občan Unie má nárok na rodinné přídavky i po dobu prvních tří měsíců pobytu v Německu, má-li tam obvyklé bydlištěDnem 28. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 211/2022 Sb.Dnem 5. 7. 2022 své účinnosti (s výjimkou některých ustanovení) nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 121/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 168/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 166/2022 Sb.Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 163/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011