Novinky z judikatury a legislativyDne 31. 12. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 532/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.Dne 31. 12. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády týkající se platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 530/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.Soudy nemusí ve sporech mezi jednotlivci upustit od použití vnitrostátní právní úpravy, která je v rozporu s právem EU.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 527/2021 Sb. vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 525/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.Ani orgán státní správy myslivosti nemůže zcela zakázat vstup veřejnosti do honitby.Krizové opatření nelze napadnout žalobou podle § 82 soudního řádu správního, jelikož jde o právní předpis.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 529/2021 Sb. vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 528/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.Dne 17. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 485/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.Dne 15. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 476/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 456/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 520/2021 Sb. zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 519/2021 Sb. zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 518/2021 Sb. zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011