Tiskoví mluvčí – služba soudcům nebo veřejnosti?

Soudcovská unie ČR uspořádala v pátek 4. června 2004 kulatý stůl s novináři na téma tiskoví mluvčí a existující způsoby informování veřejnosti ze strany soudů. Jako řečníci se setkání zúčastnili Mgr. Jaromír Jirsa, prezident SU ČR, PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR, Dr. Paul Springer, soudce Vrchního soudu v Hammu a poradce v rámci twinningového programu EU a Mgr. Ivana Picková, tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů ČR a novinářka.

U kulatého stolu se sešli zástupci redakcí TV Praha, MF Dnes, Právo, Blesk, ČTK, Český rozhlas 7, Euro-online, Prosperita, E-právo. Mimo jiné se diskutovalo o připravovaném systému organizace tiskových mluvčích na soudech v ČR, o zkušenostech ze zahraničí a možnosti jejich aplikace u nás, o současném způsobu informování veřejnosti ze strany soudů a dalších aktuálních tématech. Přednesené stanovisko Soudcovské unie ČR obsahuje tisková zpráva (viz. níže), stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR ke stažení ZDE.

Tisková zpráva

Soudy musejí lépe informovat veřejnost

V Praze dne 4. června 2004 – České soudy by měly klást větší důraz na informování veřejnosti. Soudcovská unie ČR navrhuje vznik obecné instrukce ministra spravedlnosti, která by umožnila zajistit lepší informovanost veřejnosti ze strany všech soudů. U jednotlivých soudů by tak mohli v budoucnu existovat jak tiskoví mluvčí pro potřeby novinářů, tak i informační centra pro širokou veřejnost. Ta by poskytovala ústně, telefonicky i e-mailem kterémukoli občanovi základní informace týkající se soudního řízení, na které má podle zákona právo (tj., kdy je ve věci nařízeno jednání, zda byl vynesen rozsudek, kde se konkrétní soudní spis momentálně nachází).

„Uvítali bychom ,centralizování‘ informačního servisu u každého soudu do jednoho pracoviště. V současné době poskytují většinu informací vedoucí jednotlivých kanceláří, pro které je tato činnost neuvěřitelně zdržující a pracná, pro občany je to nepohodlné a zdlouhavé. Jde nám o to, aby lidé nemuseli získávat informace nedůstojným obcházením jednotlivých kanceláří v budově soudu,“ uvedl Mgr. Jaromír Jirsa, prezident Soudcovské unie ČR. „Podporujeme rovněž myšlenku vzniku funkce tiskových mluvčích u soudů. Je nezbytné, aby činnost soudů byla v médiích prezentována důstojně a včas,“ dodal J. Jirsa.

Soudcovská unie ČR navrhuje vytvořit u krajských soudů tabulková místa pro profesionální tiskové mluvčí a u okresních soudů síť osob pověřených rozvrhem práce ke komunikaci s médii. Tiskoví mluvčí by měli poskytovat informace týkající se příslušného krajského soudu a zároveň zprostředkovávat kontakt mezi novináři a jednotlivými okresními soudy. Kromě zajištění aktivní a nepřetržité komunikace by rovněž zodpovídali jednak za vzdělávání pověřených zaměstnanců okresních soudů a jednak za sjednocování a vyhodnocování jejich činnosti. Na druhé straně osoby určené u okresních soudů by měly být ve stálém spojení s jednotlivými soudci a v pracovní době by měly nepřetržitě poskytovat informace o kauzách konkrétního soudu.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011