Časopis SOUDCE 6/24

Redakce našeho profesního periodika připravuje k vydání a distribuci letošní šesté číslo časopisu SOUDCE, které přinese v rubrice Slovo soudce příspěvek Mgr. Dalibora Zechy nazvaný Důležitost prezentace justice. Dále například článek Zkušenosti lidí s fyzickým a smyslovým postižením s českými soudy (výzkum o naplňování čl. 13 Úmluvy o právech osob s postižením v ČR), JUDr. Lubomír Činka nabídne soudní budovy v období Československé republiky v letech 1918–1949. Čtenáři nahlédnou také do přehledu aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu, čtvrtletního přehledu judikatury Ústavního soudu i do výběru judikatury SDEU a ESLP (1. 7. 2023–31. 12. 2023).
O dění uvnitř i vně stavovské orgnanizace soudců ČR bude informovat pravidelná rubrika Jak žije Soudcovská unie. 
Červnové výjezdní zasedání Republikové rady SU ČR zaznamenala JUDr. Michala Dvořáková. Detailněji k číslu 6/24
v elektronickém vydání časopisu SOUDCE.Už brzy bude u Vás.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011