Časopis SOUDCE 7/24

Redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již připravuje k distribuci číslo 7/24. Čtenáři v červencovém vydání najdou informace a zajímavosti z justičního prostředí, ale i pravidelné rubriky jako je např. "Slovo soudce" či souhrnný měsíční přehled pracovních jednání, vystoupení soudců v médiích a dění uvnitř stavovského spolku soudců ČR. Z obsahu čísla vybíráme:
Rozhovor s Janem M. Passerem, soudcem Evropského soudního dvora či příspěvek Restorativní justice dává smysl
od Mgr. Martina Lýska. JUDr. Roman Horáček, Ph.D. přispěl do červencového vydání SOUDCE  článkem nazvaným  
Parametry nezávislosti justice, včetně judikatury vztahující se k výběru, hodnocení a překládání soudců, a zhodnocení rozdílných názorů soudců a veřejnosti. Tradičně budou mít čtenáři možnost poznat budovy soudů v období Československé republiky v letech 1918–1949, které pro náš časopis slovem i na obrázcích nabídl JUDr. Lubomír Činka.
Elektronické vydání již brzy obdržíte na e-mailové adresy.
Kancelář SU ČR a redakce časopisu přejí všem příjemné pokračování léta.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011