Vzpomínka na Juraje Majchráka

V minulých dnech obdržela stavovská organizace českých soudců smutnou zprávu. Ve čtvrtek 14. dubna 2011 odešel JUDr. Juraj Majchrák, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska, bývalý člen výkonného výboru Mezinárodní asociace soudců. V roce 2002 mu Soudcovská unie ČR udělila čestné členství za dlouhodobou inspirativní spolupráci mezi stavovskými sdruženími českých a slovenských soudců a osobní přínos k povznesení myšlenek nezávislého soudnictví.  Za SU ČR na něho vzpomíná čestný prezident JUDr. Jan Vyklický.
Esto memor, guam sis aevi brevis…
 
Zemřel JUDr. Juraj Majchrák, prezident Združenia sudcov Slovenska a senátní prezident Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Člověk, kterého si vážil celý soudcovský svět. Na všech kontinentech měl přátele a posluchače.
 
Zemřel kolega, inspirující přítel a především dobrý člověk. Vděčně vzpomínám na dobu, prožitou s ním třeba právě při mezinárodních setkáních. Platí bez nadsázky, že Juraj Majchrák výrazně přispěl k reálné orientaci soudcovského myšlení, především ve zmatené Evropě. O jeho lidské velikosti zároveň svědčí, že nikdy nezapomněl být též osvěžujícím společníkem a galantním členem naší česko-slovenské soudcovské komunity. Kolikrát mi Jurajovo chování má žena dávala za příklad. Právem! Přemítám, zda a kdo je schopen tohoto aristokrata soudnictví nahradit.
 
Kdo chápal hloubku křivd, kterým musel Juraj Majchrák celé roky čelit . Kolik bylo těch, kdo mu účinně pomáhali v jeho strastiplném boji s nepochopením soudcovských plebejců a mstivém řádění politických nul? Ubližovali mu a přesto důstojně vzdoroval, dokud mu síly stačily…
 
Berme profesní cestu a životní osud Juraje Majchráka jako velké memento. Těžké zkoušky potkávají a čekají také mnohé z nás. Kdo důsledně ukazuje cestu jiným, nemusí mít hned úspěch, ale tím víc musí být připomínán. Jinak budeme opakovat začátky a nikdy nedojdeme k cíli.
 
„Morte mori melius quam vitam ducere mortis“ platí o životě a činech JUDr. Juraje Majchráka v každém smyslu tohoto klasického poselství.  
 
Díky, příteli.
 
Jan Vyklický


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011