Slovo soudce na červen

JUDr. Jiří Sýkora, člen Republikové soudcovské rady SU ČR
            Když jsem byl požádán o napsání slova soudce,  měl jsem dost velký problém vybrat si zajímavé a přitom aktuální téma. A byla dost velká shoda okolností, že jsem narazil hned na dvě, která za zajímavá považuji.
            Prvním z nich je vzdělávání soudců. Přišlo mi na mysl, když jsem se před pár týdny zúčastnil semináře na téma „Etika v právu“. Sám jsem na tento seminář hlásil málem půl roku dopředu, protože jsem předpokládal, že  plánovaná kapacita bude nedostatečná a zájemců bude mnohonásobně více. A byl jsem nemile překvapen poloprázdným sálem. Na místě jsem se dozvěděl, že nejen, že nabídka převýšila poptávku, ale navíc, že dost přihlášených nepřijelo, někteří se dokonce ani neomluvili. Podle mne je to škoda, takový seminář mi sice neřekne, jak mám kterou věc rozhodnout, ale dokáže nepochybně přispět k tomu, že soudce nebude svou práci považovat jen za vyřizování věcí, dokáže mít dostatečný nadhled a současně chápat postoje účastníků řízení a bude svou profesi a svůj stav reprezentovat i na veřejnosti. A hlavně, po takové akci se nutně každý zamyslí nad tím, co je schopen a ochoten pro svou profesi a tím i pro celou společnost udělat, čeho se odříci a co třeba i obětovat. Doufám, že až se po nějaké době podobný seminář bude opakovat, tak bude sál stejně nabitý, jako když se školí třeba novela o.s.ř.
            Druhé téma přímo souvisí s rozšířením internetu a jeho využitelností i pro potřeby nejen justice, ale i právníků obecně. Sám jsem na jednu z možností, které jsou k dispozici, narazil jen díky jednomu kolegovi a považuji za správné se s touto zkušeností podělit i s dalšími. A tím je právnické blogování. Nebudu vysvětlovat, co je blog, abych nakonec nedopadl jako jeden anglický kolega, kterému museli pracně vysvětlovat, co je netová stránka a rovnou odkážu na jeden kvalitní. Jmenuje se Jiné právo a jeho adresa je http://jinepravo.blogspot.com  Jeho zaměření je sice někdy poněkud specializované, ale dost často jsou tam i články, které může ve své praxi využít každý. Jen ještě upozornění – dobrá znalost angličtiny sice není podmínkou, ale je vítána – hodně příspěvků obsahuje odkazy do anglických textů. Právnické příspěvky jsou i na blogu pod adresou www.leblog.cz   A nejspíše i na dalších, které jsem ještě neobjevil.
            Na závěr přeji příjemnou inspiraci a užijte si nadcházejícího léta.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011