Slovo soudce na duben

JUDr. Antonín Šmuk, člen Republikové soudcovské rady SU ČR

Vážené kolegyně a kolegové,
ačkoliv jsem si vědom, že s počínajícím jarem se může dostavit též jarní únava, doufám, že těch několik málo řádků Vám nepřitíží.
Nastupující roční období bývá vzletně označováno časem nových nadějí a zdá se, že to snad může platit též pro soudcovský stav a SU ČR. Po měsících nejistoty "kdo přijde" je v čele resortu spravedlnosti ministr, jehož vize se v mnohém překrývají s dlouhodobými představami Soudcovské unie o fungování justice. Samozřejmě, teprve čas ukáže míru tohoto souznění, věřím však, že se nevrátí doba, kdy byl ministr vnímán soudci podle toho, do jaké míry alespoň neškodil.
Nicméně je zcestná iluze, že jen ministr, byť by byl sebelepší, vyřeší vše k naší spokojenosti, vždyť je zde nevyzpytatelný parlament a další ...
Kolega Mgr. Findejs v časopise Soudce č.10/06 naprosto výstižně a s lehkou nadsázkou uvedl 10 dobrých důvodů proč nebýt členem SU ČR.
Na oplátku lze uvést alespoň jeden opačný důvod či argument - je normální, aby soudci, kteří každodenně rozhodují o osudech jiných (nemluvě o životech a penězích) dobrovolně rezignovali na možnost ovlivnit své vlastní nebo se o to alespoň kvalifikovaně pokusili? Aby se chovali jako ovce, které nějaký pastevec nahání odněkud někam?
Mějme a dle svých možností podporujme naději, že jarní probuzení nenastává jen venku v přírodě, ale též mezi námi soudci a Soudcovskou unii posílí na úkor onoho abstraktního (?) společenství ovcí.
Přeji hezký měsíc duben.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011