Slovo soudce na leden

JUDr. Tomáš Lichovník, viceprezident SU ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
            připadl mi krásný úkol oslovit Vás na Nový rok, přicházím proto s přáním pro celý rok 2007. To přání však nebude určeno jen Vám, ale neskromně i mně, protože jej také potřebuji.
 
            Přeji nám tedy :

 
  1. Dostatek odvahy. Není snadné říkat lidem věci, které nejenže nechtějí slyšet, ale které si nehodlají ani připustit. Přitom se nemusí zdaleka jednat jen o účastníky samotné. Vždyť dobře víme, s jakým nepochopením ba i odporem se mnohá naše rozhodnutí setkávají u veřejnosti. Přesto je musíme učinit. Vedeni zákonem a nejlepším vědomím a svědomím.
  1. Dostatek pokory. Pokory před posláním soudce. Je to skutečně služba spravedlnosti, jakkoli to někomu může připadat jako klišé. Přeji nám, abychom neokorali a nezačali chápat souzení jako „běžnou práci“, rutinu. Je to opravdu poslání. Vždyť mnohdy jsme poslední nadějí a útočištěm lidí hledajících spravedlnost. A kdo jiný než soudci stojí na hranici mezi spravedlností a bezprávím. Za námi již nikdo není! Nezapomínejme na to.
  1. Dostatek sebevědomí. Vím, souvisí to s již zmíněným dostatkem odvahy. Není to ale totéž.  Zdravé sebevědomí je založeno na uvědomění si významu práce soudce a na vědomí, že jsem schopen a připraven tento význam naplnit. Jen si musíme dávat pozor na velmi křehkou rovnováhu mezi sebevědomím a pokorou.
  1. Dostatek pochopení. Pro chyby a slabosti druhých. Každý chybuje a netvařme se, že my nikoli. Jde jen o to si chybu přiznat a poučit se z ní. To platí i pro naše vlastní chyby. 
  1. Dostatek nadhledu a smyslu pro humor. Vždyť všichni víme, jaké divy v jednací síni zmůže vlídné slovo, úsměv či odlehčení dusné atmosféry.
 
            Jistě bych mohl pokračovat. Myslím si však, že i splnění těchto prostých pěti přání přinese občanům větší důvěru v justici a spravedlnost obecně. Justici pak větší prestiž. A nám všem zvýšení onoho potřebného sebevědomí.
 
            Ale hlavně přeji to nejdůležitější, zdraví.
 
                                                                                                Tomáš Lichovník


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011