Slovo soudce na září

JUDr. Mojmír Putna, člen Republikové soudcovské rady

Skončily prázdniny a práce neubylo. Pro mne osobně byl vždy nejhorší počátek nového roku a počátek září. Předchází jim totiž období, kdy si tak nějak myslíme, že se spousta věcí asi vyřídí sama. „Podívám se na to po Novém roce (prázdninách)“, „Uděláme to po Novém roce (prázdninách)“ apod. Tyto věty známe všichni velmi dobře. Jenže přijde Nový rok, skončí prázdniny a my zjišťujeme, že se nezměnilo nic, jen máme zase méně času. S narůstajícím věkem se pozvolna stávám apatickým (může za to i mnoho neúspěchů v bojích, do nichž jsem se nadšeně vrhal) a tak už se ani na konec prázdnin a počátek nového roku netěším. Tím nechci nikoho odradit od toho, aby i nadále byl optimista. Jen mne to napadlo v souvislosti s tím, že právě na září je toto slovo určeno.
Protože jsem ale pracovní i životní optimista (stále věřím, že podíl soudců na řízení soudnictví dosáhneme), připomínám, že stejné období (konec prázdnin) zároveň také znamená nástup burčáku. Historky o jeho léčivých účincích moji přátelé znají a nechci zde s nimi obtěžovat. Jen připomínám, že pití burčáku není žádná legrace, nýbrž velmi vážná a soustavnost vyžadující činnost. Má-li totiž být plně využito jeho léčebných účinků, je třeba v burčákové sezóně vypít tolik tohoto vzácného moku, kolik kdo váží, případně, kolik je mu let (rozhoduje vyšší číslo). Ačkoli podle § 15 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, je toto období poměrně dlouhé, ve skutečnosti (zejména na počátku a konci) bývá k dispozici po kratší dobu. Laskavý čtenář nechť si tedy vlastní váhu (či věk) vydělí počtem v úvahu přicházejích dnů a zjistí, že každý vynechaný den vyžaduje nejen zvýšené úsilí ve dnech ostatních, ale může vést i ke zdraví nebezpečným denním dávkám. A to ještě za burčák (z hlediska léčebných účinků) je možno (oproti ustanovení § 15 odst. 1 téhož zákona) považovat i „částečně zkvašený hroznový mošt“. Pro objasnění: jde o stejnou tekutinu, která ale pochází z hroznů vyrobených v cizině, a náš zákonodárce neumožňuje (a obchodní inspekce to sleduje a trestá!!!), aby se tento burčák nazýval „burčák“.
Nikoho neponoukám; já se snažím a zdraví mi slouží.
Píši o tom proto, vážení kolegové, abych trošku odpoutal vaše myšlenky od vážných věcí naší justice, neboť jsem si povšiml, že moji předchůdci v této rubrice psali výhradně o věcech vážných.
Bohužel pro období po Novém roce zatím alternativu nemám.
Aby ale alespoň nějaké ponaučení v mém „slově“ bylo obsaženo, chtěl bych poprosit, aby každý z vás při své práci a úvahách o jejím smyslu pomyslel i na to, že každý z nás je součástí mozaiky veřejností vnímané jako „justice“. Pak ovšem pochybení kohokoli z nás (a stačí, že je tak veřejností vnímáno!) nekončí úvahou: „Ten Novák je …“, ale závěrem „Ti soudci jsou …“.
Děkuji za porozumění.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011